toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Thu, 07 Aug 2008 17:00:21 +0200
changeset 0 c5343bbf251a96403dfd7f99849715f073dbec8a
child 8 57ba45ed32d25b256275adcc17413c095bfd942c
permissions -rw-r--r--
initial migration of ca localization, corresponding to the L10N_CENTRAL_IMPORT_TAG and 7 Aug 2008 12:00:00 GMT timestamp

# This file is in the UTF-8 encoding
[Strings]
CrashReporterTitle=Generador d'informes de fallades
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterVendorTitle): %s is replaced with the vendor name.  (i.e. "Mozilla")
CrashReporterVendorTitle=Generador d'informes de fallades del %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterErrorText): %s is replaced with another string containing detailed information.
CrashReporterErrorText=L'aplicació s'ha trobat amb un problema i ha fallat.\n\nMalauradament el generador d'informes de fallades no pot trametre'n un informe.\n\nDetalls: %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The first %s is replaced with the product name (i.e. "Firefox"), the second is replaced with another string containing detailed information.  These two substitutions can not be reordered!
CrashReporterProductErrorText2=El %s s'ha trobat amb un problema i ha fallat.\n\nMalauradament el generador d'informes de fallades no pot trametre'n un informe.\n\nDetalls: %s
CrashReporterSorry=Ho sentim
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterDescriptionText2): The %s is replaced with the product name.
CrashReporterDescriptionText2=El %s s'ha trobat amb un problema i ha fallat.\n\nPer a ajudar-vos a diagnosticar i reparar el problema, podeu enviar-nos un informe de la fallada.
CrashReporterDefault=S'executa aquesta aplicació despres d'una fallada per a informar del problema al proveïdor de l'aplicació. No hauria d'executar-se directament.

Details=Detalls…
ViewReportTitle=Continguts de l'informe
CommentGrayText=Afegeix-hi un comentari. Nota: Els comentaris són visibles públicament
ExtraReportInfo=L'informe conté també informació tècnica de l'estat de l'aplicació quan va fallar.
# LOCALIZATION NOTE (CheckSendReport): The %s is replaced with the vendor name.
CheckSendReport=Comunica a %s la fallada perquè puguin reparar-la
CheckIncludeURL=Inclou l'adreça de la pàgina on estava
CheckSendEmail=Envia'm un missatge quan hi hagi més informació disponible
EmailGrayText=Introduïu la vostra adreça electrònica ací
ReportPreSubmit2=El vostre informe de fallada es trametrà quan sortiu o reinicieu.
ReportDuringSubmit2=S'està enviant el vostre informe…
ReportSubmitSuccess=L'informe s'ha tramès amb èxit!
ReportSubmitFailed=S'ha produït un problema en trametre el vostre informe.
ReportResubmit=S'estan tornant a enviar els informes que no s'han pogut enviar abans…
Quit2=Surt del %s
# LOCALIZATION NOTE (Restart): The %s is replaced with the product name.
Restart=Reinicia el %s
Ok=D'acord
Close=Tanca

# LOCALIZATION NOTE (CrashID): The %s is replaced with the Crash ID from the server, which is a string like abc12345-6789-0abc-def1-23456abcdef1
CrashID=ID de fallada: %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashDetailsURL): The %s is replaced with a URL that the user can visit to view the crash details.
CrashDetailsURL=Podeu visualitzar els detalls d'aquesta fallada a %s
ErrorBadArguments=L'aplicació va passar un argument no vàlid.
ErrorExtraFileExists=L'aplicació no va deixar un fitxer de dades de l'aplicació.
ErrorExtraFileRead=No s'ha pogut llegir el fitxer de dades de l'aplicació.
ErrorExtraFileMove=No s'ha pogut moure el fitxer de dades de l'aplicació.
ErrorDumpFileExists=L'aplicació no va deixar un fitxer d'abocament de la fallada.
ErrorDumpFileMove=No s'ha pogut moure el fitxer d'abocament de la fallada.
ErrorNoProductName=La aplicació no es va identificar.
ErrorNoServerURL=L'aplicació no va especificar un servidor d'informe de fallades.
ErrorNoSettingsPath=No s'han pogut trobar els paràmetres del generador d'informes de fallades.
ErrorCreateDumpDir=No s'ha pogut crear el directori d'abocament pendent.

# LOCALIZATION NOTE (ErrorEndOfLife): The %s is replaced with the product name.
ErrorEndOfLife=La versió del %s que esteu fent servir ja no rep cap assistència. Els informes de fallada ja no s'accepten per a aquesta versió. Considereu actualitzar-vos a una versió que sí en rebi.