suite/chrome/mailnews/virtualFolderProperties.dtd
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Thu, 07 Aug 2008 17:00:21 +0200
changeset 0 c5343bbf251a96403dfd7f99849715f073dbec8a
child 74 01136841b7ebf65dc9607d008102099a84616b57
permissions -rw-r--r--
initial migration of ca localization, corresponding to the L10N_CENTRAL_IMPORT_TAG and 7 Aug 2008 12:00:00 GMT timestamp

<!ENTITY virtualFolderProperties.title "Nova carpeta de recerques desades">
<!ENTITY name.label "Nom:">
<!ENTITY name.accesskey "N">
<!ENTITY description.label "Crea com a subcarpeta de:">
<!ENTITY description.accesskey "C">
<!ENTITY searchCriteriaText.label "Modifiqueu el criteri de cerca que s'ha utilitzat per a aquesta cerca desada:">
<!ENTITY searchCriteriaButton.label "Criteri de cerca...">
<!ENTITY searchCriteriaButton.accesskey "i">

<!ENTITY searchTermCaption.label "Configureu el criteri de cerca que s'utilitza per a aquesta carpeta de cerca desada:">

<!ENTITY folderSelectionCaption.label "Seleccioneu les carpetes que voleu cercar:">
<!ENTITY chooseFoldersButton.label "Trieu...">
<!ENTITY chooseFoldersButton.accesskey "T">

<!ENTITY searchOnline.label "Cerca en línia (dóna resultats actualitzats de les carpetes d'IMAP i dels grups de discussió, però triga més temps a l'hora d'obrir la carpeta)">
<!ENTITY searchOnline.accesskey "n">