suite/chrome/mailnews/viewLog.dtd
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Thu, 07 Aug 2008 17:00:21 +0200
changeset 0 c5343bbf251a96403dfd7f99849715f073dbec8a
child 622 2b12c9ca85639cb0be1e1deb3cbca70b61f9095a
permissions -rw-r--r--
initial migration of ca localization, corresponding to the L10N_CENTRAL_IMPORT_TAG and 7 Aug 2008 12:00:00 GMT timestamp

<!ENTITY viewLog.title "Registre dels filtres">
<!ENTITY viewLogInfo.text "El registre de filtres és un fitxer que documenta els filtres que s'han executat. Utilitzeu el quadre de verificació inferior per habilitar el registre">
<!ENTITY clearLog.label "Buida el registre">
<!ENTITY clearLog.accesskey "B">
<!ENTITY enableLog.label "Habilita el registre de filtres">
<!ENTITY enableLog.accesskey "H">
<!ENTITY closeLog.label "Tanca">
<!ENTITY closeLog.accesskey "c">