suite/chrome/mailnews/pref/am-serverwithnoidentities.dtd
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Thu, 07 Aug 2008 17:00:21 +0200
changeset 0 c5343bbf251a96403dfd7f99849715f073dbec8a
child 80 04c4338723a0b0c2beb7bf1f930e637651d8672a
permissions -rw-r--r--
initial migration of ca localization, corresponding to the L10N_CENTRAL_IMPORT_TAG and 7 Aug 2008 12:00:00 GMT timestamp

<!ENTITY accountTitle.label "Paràmetres del compte">
<!ENTITY accountSettingsDesc.label "El compte següent és especial; no hi ha cap identitat que hi estigui associada.">
<!ENTITY accountName.label "Nom del compte:">
<!ENTITY accountName.accesskey "N">
<!ENTITY messageStorage.label "Emmagatzemament dels missatges">
<!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Buida la paperera en sortir">
<!ENTITY emptyTrashOnExit.accesskey "B">
<!ENTITY localPath.label "Directori local:">
<!ENTITY localPath.accesskey "l">
<!ENTITY localFolderPicker.label "Ubicació de les carpetes locals:">
<!ENTITY browseFolder.label "Navega...">
<!ENTITY browseFolder.accesskey "v">