mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Thu, 07 Aug 2008 17:00:21 +0200
changeset 0 c5343bbf251a96403dfd7f99849715f073dbec8a
child 15 40e26bc5f62646f48d59f9f51a94589f183e9f23
permissions -rw-r--r--
initial migration of ca localization, corresponding to the L10N_CENTRAL_IMPORT_TAG and 7 Aug 2008 12:00:00 GMT timestamp

<!ENTITY itemJunk.label     "Correu brossa">
<!ENTITY itemPhishing.label   "Missatges fraudulents">
<!ENTITY itemPasswords.label   "Contrasenyes">
<!ENTITY itemAntiVirus.label   "Antivirus">

<!-- Junk Mail Controls -->
<!ENTITY junkMail.intro "Defineix els vostres paràmetres de correu brossa per defecte. Els paràmetres específics per cada compte poden configurar-se des de Paràmetres dels comptes.">
<!ENTITY manualMark.label "Quan marqui els missatges com a correu brossa:">
<!ENTITY manualMark.accesskey "Q">
<!ENTITY manualMarkModeMove.label "Passa'ls a la carpeta &quot;Correu brossa&quot; ">
<!ENTITY manualMarkModeMove.accesskey "o">
<!ENTITY manualMarkModeDelete.label "Suprimeix-los">
<!ENTITY manualMarkModeDelete.accesskey "x">
<!ENTITY markAsReadOnSpam.label "Marca els missatges determinats com a brossa com a llegits">
<!ENTITY markAsReadOnSpam.accesskey "c">
<!ENTITY enableJunkLogging.label "Habilita el registre del correu brossa">
<!ENTITY enableJunkLogging.accesskey "g">
<!ENTITY openJunkLog.label "Mostra el registre">
<!ENTITY openJunkLog.accesskey "t">
<!ENTITY resetTrainingData.label "Reinicia les dades d'entrenament">
<!ENTITY resetTrainingData.accesskey "d">


<!-- Phishing Detector -->
<!ENTITY phishingDetector1.intro   "El &brandShortName; pot analitzar els missatges sospitosos de ser fraudulents tenint en compte les tècniques més comunes d'engany.">
<!ENTITY enablePhishingDetector1.label  "Digues-me si el missatge que estic llegint és sospitós de ser fraudulent">
<!ENTITY enablePhishingDetector1.accesskey "e">
<!ENTITY useDownloadedList.label "Utilitza una llista baixada de correu sospitós de ser fraudulent">
<!ENTITY useDownloadedList.accesskey "U">


<!-- Passwords -->
<!ENTITY savedPasswords.intro     "El &brandShortName; pot recordar les contrasenyes de tots els vostres comptes; així no cal que torneu a introduir els vostres detalls d'entrada.">
<!ENTITY encryptEnabled.label    "Utilitza una contrasenya mestra per a xifrar les contrasenyes emmagatzemades">
<!ENTITY encryptEnabled.accesskey  "s">
<!ENTITY masterPassword.intro    "Un cop definida, la contrasenya mestra protegeix totes les vostres contrasenyes - però heu d'introduir-la un cop per cada sessió.">
<!ENTITY setMasterPassword.label   "Contrasenya mestra">
<!ENTITY setMasterPassword.accesskey "m">
<!ENTITY removeMasterPassword.label "Suprimeix la contrasenya mestra...">
<!ENTITY removeMasterPassword.accesskey "r">
<!ENTITY editPasswords.label     "Edita les contrasenyes desades">
<!ENTITY editPasswords.accesskey   "i">

<!-- Anti Virus -->
<!ENTITY antiVirus.intro   "El &brandShortName; pot facilitar que el programari antivirus analitzi els missatges de correu entrant abans que s'emmagatzemin localment.">
<!ENTITY antiVirus.label   "Permet que els programes antivirus posin en quarantena missatges d'entrada individuals">
<!ENTITY antiVirus.accesskey "q">

<!-- Extra strings we might use after the l10n string freeze in the preferences dialog -->
<!ENTITY antiVirusCaption.label "Antivirus">
<!ENTITY paswords.label     "Contrasenyes">
<!ENTITY emailScams.label    "Missatges fraudulents">
<!ENTITY junkMail.label     "Correu brossa">
<!ENTITY itemIntrusions.label  "Intrusions">
<!ENTITY itemIntrusionsAndPasswords.label "Intrusions i contrasenyes">
<!ENTITY itemJunkMail.label   "Correu brossa">