mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Thu, 07 Aug 2008 17:00:21 +0200
changeset 0 c5343bbf251a96403dfd7f99849715f073dbec8a
child 12 7b1345c4686799bc4cbbae58b3396f9a2b51a0a6
permissions -rw-r--r--
initial migration of ca localization, corresponding to the L10N_CENTRAL_IMPORT_TAG and 7 Aug 2008 12:00:00 GMT timestamp

<!ENTITY newsblogTitle.label "Paràmetres del compte RSS">

<!ENTITY biffStart.label "Comprova si hi ha nous articles cada ">
<!ENTITY biffStart.accesskey "a">
<!ENTITY biffEnd.label "minuts">

<!ENTITY loginAtStartup.label "En iniciar, comprova si hi ha nous articles">
<!ENTITY loginAtStartup.accesskey "i">

<!ENTITY useQuickMode.label "Per defecte, mostra el resum de l'article en lloc de carregar la pàgina web">
<!ENTITY useQuickMode.accesskey "f">

<!ENTITY manageSubscriptions.label "Gestiona les subscripcions...">
<!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "G">

<!-- entities from defaults/isp/rss.rdf -->
<!ENTITY rss.accountName      "Blocs i canals RSS">
<!ENTITY rss.wizardShortName    "RSS"> 
<!ENTITY rss.wizardLongName     "Blocs i canals RSS">
<!ENTITY rss.hostName        "Blocs i canals RSS">