browser/chrome/help/shortcuts.xhtml
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Thu, 07 Aug 2008 17:00:21 +0200
changeset 0 c5343bbf251a96403dfd7f99849715f073dbec8a
permissions -rw-r--r--
initial migration of ca localization, corresponding to the L10N_CENTRAL_IMPORT_TAG and 7 Aug 2008 12:00:00 GMT timestamp

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
  %brandDTD;
  <!ENTITY % platformDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/help/platformStrings.dtd" >
  %platformDTD;
]>
<!--
Contributors:
 David Tenser <david.tenser@comhem.se> (original author)
 R.J. Keller <rlk@trfenv.com>
 Sean Umphlet <nosebleed@umphlet.com> (minor bugfixes)
 Jeff Walden <jwalden+code@mit.edu>
 Steffen Wilberg <steffen.wilberg@web.de>
-->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Dreceres del teclat del &brandFullName;</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css"
  href="chrome://help/skin/helpFileLayout.css"/>
</head>

<body>

<h1>Dreceres del teclat del &brandFullName;</h1>

<p>Aquesta és una llista de les dreceres del teclat més comunes al &brandFullName;.
 <span class="unix">Si heu habilitat les dreceres d'edició a l'estil Emacs al GNOME,
 també funcionaran al &brandShortName;. Quan una drecera d'edició d'Emacs estigui en
 conflicte amb les dreceres per defecte (com passa amb &accelKey;+<kbd>K</kbd>),
 la drecera d'Emacs tindrà preferència si l'enfocament és dintre d'un quadre de text
 (això inclou a la barra d'ubicació i a la barra de cerca). En aquests casos,
 haureu d'utilitzar la drecera de teclat alternativa si es llista a continuació.</span></p>

<table border="1">
 <thead>
  <tr>
   <th>Ordre</th>
   <th>Drecera</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <th colspan="2">Navegació</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Enrere</td>
   <td>
    <span class="win">
     &altKey;+<kbd>Cursor esquerre</kbd><br/>
     <kbd>Retrocés</kbd>
    </span>
    <span class="unix">
     &altKey;+<kbd>Cursor esquerre</kbd><br/>
     &accelKey;+<kbd>[</kbd>
    </span>
    <span class="mac">
     &accelKey;+<kbd>[</kbd><br/>
     &accelKey;+<kbd>Cursor esquerre</kbd>
    </span>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Endavant</td>
   <td>
    <span class="win">
     &altKey;+<kbd>Cursor dret</kbd><br/>
     &shiftKey;+<kbd>Retrocés</kbd>
    </span>
    <span class="unix">
     &altKey;+<kbd>Cursor dret</kbd><br/>
     &accelKey;+<kbd>]</kbd>
    </span>
    <span class="mac">
     &accelKey;+<kbd>]</kbd><br/>
     &accelKey;+<kbd>Cursor dret</kbd><br/>
     &shiftKey;+<kbd>Supr</kbd>
    </span>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Inici</td>
   <td>&altKey;+<kbd>Inici</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Obre un fitxer</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>O</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Actualitza</td>
   <td><kbd>F5<br/></kbd>
    &accelKey;+<kbd>R</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Actualitza (substituint la memòria cau)</td>
   <td><span class="noMac">&accelKey;+<kbd>F5</kbd><br/></span>
    &accelKey;+&shiftKey;+<kbd>R</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Atura</td>
   <td><span class="mac">&accelKey;+<kbd>.</kbd><br/></span>
    <kbd>Esc</kbd></td>
  </tr>
 </tbody>
 <tbody>
  <tr>
   <th colspan="2">Pàgina actual</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Vés a la part inferior de la pàgina</td>
   <td><kbd>Fi</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Vés a la part superior de la pàgina</td>
   <td><kbd>Inici</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Mou-te al següent marc</td>
   <td><kbd>F6</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Mou-te al marc anterior</td>
   <td>&shiftKey;+<kbd>F6</kbd></td>
  </tr>
  <tr class="noWin">
   <td>Informació de la pàgina</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>I</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Codi font de la pàgina</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>U</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Imprimeix</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>P</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Anomena i desa la pàgina</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>S</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Mida del text: Redueix</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>-</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Mida del text: Augmenta</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>+</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Mida del text: Restableix</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>0</kbd></td>
  </tr>
 </tbody>
 <tbody>
  <tr>
   <th colspan="2">Edició</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Copia</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>C</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Retalla</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>X</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Suprimeix</td>
   <td><kbd>Supr</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Enganxa</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>V</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Refés</td>
   <td><span class="win">&accelKey;+<kbd>Y</kbd></span>
    <span class="noWin">&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>Z</kbd></span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Selecciona-ho tot</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>A</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Desfés</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>Z</kbd></td>
  </tr>
 </tbody>
 <tbody>
  <tr>
   <th colspan="4">Cerca</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Cerca</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>F</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Torna a cercar</td>
   <td><kbd>F3</kbd><br/>
    &accelKey;+<kbd>G</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Cerca mentre s'escriu un enllaç</td>
   <td><kbd>'</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Cerca mentre s'escriu un text</td>
   <td><kbd>/</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Cerca l'anterior</td>
   <td>&shiftKey;+<kbd>F3</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Cerca al Web</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>K</kbd>
    <span class="win"><br/>&accelKey;+<kbd>E</kbd></span>
    <span class="unix"><br/>&accelKey;+<kbd>J</kbd></span></td>
  </tr>
 </tbody>
 <tbody id="windows_tabs">
  <tr>
   <th colspan="4">Finestres i pestanyes</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Tanca la pestanya</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>W</kbd>
    <span class="noMac"><br/>&ctrlKey;+<kbd>F4</kbd></span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Tanca la finestra</td>
   <td>&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>W</kbd>
    <span class="noMac"><br/>&altKey;+<kbd>F4</kbd></span></td>
  </tr>
  <!-- LOCALIZATION NOTE:
     "Left"/"Up" and "Right"/"Down" might need special treatment
     for bidi locales, as used in the following two entries.
  -->
  <tr>
   <td>Mou la pestanya a l'esquerra (quan la pestanya està enfocada)</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>Cursor esquerre</kbd><br/>
     &accelKey;+<kbd>Cursor amunt</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Mou la pestanya a la dreta (quan la pestanya està enfocada)</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>Cursor dret</kbd><br/>
     &accelKey;+<kbd>Cursor avall</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Mou la pestanya al començament (quan la pestanya està enfocada)</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>Inici</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Mou la pestanya al final (quan la pestanya està enfocada)</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>Fi</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Nova pestanya</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>T</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Nova finestra</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>N</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Pestanya següent</td>
    <td>&ctrlKey;+<kbd>Tab</kbd><br/>
    <span class="mac">&accelKey;+&altKey;+Cursor dret<br/></span>
    &ctrlKey;+<kbd>Av Pàg</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Obre l'adreça en una nova pestanya</td>
   <td>&altKey;+&enterKey;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Pestanya anterior</td>
   <td>&ctrlKey;+&shiftKey;+<kbd>Tab</kbd><br/>
    <span class="mac">&accelKey;+&altKey;+Cursor esquerre<br/></span>
    &ctrlKey;+<kbd>Re Pàg</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Restaura una pestanya tancada recentment</td>
   <td>&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>T</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Selecciona una pestanya (1 a 8)</td>
   <td><span class="noUnix">&accelKey;</span><span
    class="unix">&altKey;</span>+(<kbd>1</kbd> a <kbd>8</kbd>)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Selecciona la darrera pestanya</td>
   <td><span class="noUnix">&accelKey;</span><span
     class="unix">&altKey;</span>+<kbd>9</kbd></td>
  </tr>
 </tbody>
 <tbody>
  <tr>
   <th colspan="2">Eines</th>
  </tr>
  <tr class="noUnix">
   <td>Afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès</td>
   <td>&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>D</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Afegeix la pàgina a les adreces d'interès</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>D</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Adreces d'interès</td>
   <td>&accelKey;+<kbd>B</kbd>
    <span class="win"><br/>&accelKey;+<kbd>I</kbd></span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Navegació intercalada</td>
   <td><kbd>F7</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Baixades</td>
   <td><span class="noUnix">&accelKey;+<kbd>J</kbd></span>
    <span class="unix">&accelKey;+<kbd>Y</kbd></span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Historial</td>
   <td><span class="noMac">&accelKey;+<kbd>H</kbd></span>
    <span class="mac">&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>H</kbd></span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Neteja les dades personals</td>
   <td>&accelKey;+&shiftKey;+<kbd>Supr</kbd></td>
  </tr>
 </tbody>
 <tbody>
  <tr>
   <th colspan="2">Misceŀlània</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Completa l'adreça amb .com</td>
   <td>&accelKey;+&enterKey;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Completa l'adreça amb .net</td>
   <td>&shiftKey;+&enterKey;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Completa l'adreça amb .org</td>
   <td>&accelKey;+&shiftKey;+&enterKey;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Suprimeix l'entrada d'autocompleció seleccionada</td>
   <td><span class="noMac"><kbd>Supr</kbd></span>
     <span class="mac">&shiftKey;+<kbd>Supr</kbd></span></td>
  </tr>
  <tr class="noMac">
   <td>Pantalla completa</td>
   <td><kbd>F11</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Selecciona la barra d'ubicació</td>
   <td><span class="noMac">&altKey;+<kbd>D</kbd><br/></span>
    <kbd>F6</kbd><br />
    &accelKey;+<kbd>L</kbd></td>
  </tr>
  <tr>
	<td>Selecciona o gestiona els motors de cerca<br/>
      (quan la barra de cerca està activa)</td>
   <td>&altKey;+<kbd>Cursor amunt</kbd><br/>
    &altKey;+<kbd>Cursor avall</kbd><span class="noMac"><br/>
    <kbd>F4</kbd></span></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<div class="contentsBox"><em>26 de juliol del 2006</em></div>
<p>Copyright &copy; &copyright.years; Coŀlaboradors del projecte d'ajuda de Mozilla.</p>

</body>
</html>