mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
author Quim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Sun, 03 Oct 2010 22:06:57 +0200
changeset 302 a6d05ed6d920a15193aee017c3aa865c86189bfd
parent 300 e4e4268bd2a3b8ecb9112f44b0fe8faacf4c8e3c
child 438 309bc859cd103c74c2f5b44d3f63ca147cb101b6
permissions -rw-r--r--
suite mailnews update

<!-- extracted from am-copies.xul -->

<!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Paràmetres de còpia i carpetes">
<!ENTITY sendingPrefix.label "En enviar missatges, automàticament:">
<!ENTITY fccMailFolder.label "Deixa'n una còpia a:">
<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "D">
<!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Deixa les respostes en la carpeta del missatge que es respon">
<!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "l">
<!-- LOCALIZATION NOTE (ccAddress.label): do not translate "Cc" in below line -->
<!ENTITY ccAddress.label "Cc aquestes adreces de correu:">
<!ENTITY ccAddress.accesskey "C">
<!ENTITY ccAddressList.placeholder "Separeu les adreces amb comes">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
<!ENTITY bccAddress.label "Cco aquestes adreces de correu:">
<!ENTITY bccAddress.accesskey "o">
<!ENTITY bccAddressList.placeholder "Separeu les adreces amb comes">
<!ENTITY saveMessageDlg.label "Mostra un diàleg de confirmació quan els missatges s'hagin desat">
<!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "s">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
<!ENTITY sentFolderOn.label "Carpeta &quot;Enviat&quot;:">
<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
<!ENTITY sentInOtherFolder.label "Altres:">
<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "A">
<!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
<!ENTITY draftsFolderOn.label "Carpeta &quot;Esborranys&quot;:">
<!ENTITY draftsFolderOn.accesskey "b">
<!ENTITY draftInOtherFolder.label "Altres:">
<!ENTITY draftInOtherFolder.accesskey "t">
<!-- LOCALIZATION NOTE (archivesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
<!ENTITY archivesFolderOn.label "Carpeta &quot;Arxius&quot;:">
<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "A">
<!ENTITY archiveInOtherFolder.label "Altres:">
<!ENTITY archiveInOtherFolder.accesskey "r">
<!-- LOCALIZATION NOTE (templatesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
<!ENTITY templatesFolderOn.label "Carpeta &quot;Plantilles&quot;:">
<!ENTITY templatesFolderOn.accesskey "P">
<!ENTITY templateInOtherFolder.label "Altres:">
<!ENTITY templateInOtherFolder.accesskey "r">
<!ENTITY specialFoldersTitle.label "Esborranys i plantilles">
<!ENTITY keepDrafts.label "Conserva els esborranys a:">
<!ENTITY keepArchives.label "Conserva els arxius a:">
<!ENTITY keepTempltes.label "Conserva les plantilles a:">