services/sync/errors.properties
author Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Thu, 09 Jun 2011 10:06:51 +0200
changeset 491 8ece229c4d99caa193479fa44ffbd76a6f245044
parent 434 84351ddcfcec71e714853d2914d5e59b56da352a
child 622 2b12c9ca85639cb0be1e1deb3cbca70b61f9095a
permissions -rw-r--r--
update common

error.login.reason.network  = No s'ha pogut connectar amb el servidor
error.login.reason.synckey  = La clau de sincronització no és correcta
error.login.reason.account  = El nom del compte o de la contrasenya no són correctes
error.login.reason.no_username = Manca un nom de compte
error.login.reason.no_password2 = Manca una contrasenya
error.login.reason.no_synckey = No hi ha cap clau de sincronització desada per utilitzar
error.login.reason.server   = El servidor no està ben configurat

error.sync.failed_partial   = Un o més tipus de dades no s'han pogut sincronitzar

invalid-captcha = Les paraules no són correctes. Torneu-ho a provar.
weak-password  = Utilitzeu una contrasenya més complexa

# this is the fallback, if we hit an error we didn't bother to localize
error.reason.unknown     = Error desconegut

change.synckey.sameAsSyncKey  = La clau de sincronització nova no pot ser la mateixa que la vostra clau de sincronització actual
change.synckey.sameAsPassword  = La clau de sincronització no pot ser la mateixa que la vostra contrasenya
change.synckey.sameAsUsername  = La clau de sincronització no pot ser la mateixa que el vostre nom d'usuari
change.synckey.sameAsEmail   = La clau de sincronització no pot ser la mateixa que la vostra adreça electrònica
change.synckey.tooShort     = La clau de sincronització que heu introduït és massa curta

change.password.pwSameAsSyncKey   = La contrasenya no pot coincidir amb la vostra clau de sincronització
# the following one is deprecated
change.password.pwSameAsPassword   = La contrasenya no pot coincidir amb la contrasenya actual
change.password.pwSameAsUsername   = La contrasenya no pot coincidir amb el nom d'usuari
change.password.pwSameAsEmail    = La contrasenya no pot coincidir amb l'adreça electrònica
change.password.mismatch       = Les contrasenyes que heu introduït no coincideixen
change.password.tooShort       = La contrasenya que heu introduït és massa curta