suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Wed, 16 Oct 2013 22:31:18 +0200
changeset 1396 8df1af3059a7018fa06baeaac00318ca82bd0e7e
parent 1368 4c4431235658b66b20853cbae5a8413114586997
child 1420 6dfaf93633b80af0c6048cd3f8efa250a9578f4a
permissions -rw-r--r--
Jordi Serratosa's work

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY SSLProtocolVersions.caption    "Versions del protocol SSL">
<!ENTITY SSLWarnings.caption        "Avisos SSL">
<!ENTITY SSLMixedContent.caption      "Contingut mixt">
<!ENTITY SSLClientAuthMethod.caption    "Selecció de certificats de client">

<!ENTITY pref.ssl.title           "Capa de sòcols segurs (SSL)">
<!ENTITY limit.description         "Podeu restringir els protocols que s'utilitzaran en les connexions segures. Seleccioneu una única versió o un interval continu de versions.">
<!ENTITY limit.enable.label         "Habilita:">
<!ENTITY limit.ssl30.label         "SSL 3.0">
<!ENTITY limit.ssl30.accesskey       "3">
<!ENTITY limit.tls10.label         "TLS 1.0">
<!ENTITY limit.tls10.accesskey       "T">
<!ENTITY limit.tls11.label         "TLS 1.1">
<!ENTITY limit.tls11.accesskey       "1">
<!ENTITY limit.tls12.label         "TLS 1.2">
<!ENTITY limit.tls12.accesskey       "2">

<!ENTITY warn.description          "El &brandShortName; pot avisar-vos de l'estat de seguretat de la pàgina web que estigueu visitant. Pot fer-se que el &brandShortName; mostri un avís i demani permís abans de:">
<!ENTITY warn.enteringsecure        "Carregar una pàgina que admet xifratge">
<!ENTITY warn.enteringsecure.accesskey   "C">
<!ENTITY warn.insecurepost         "Enviar dades de formulari d'una pàgina sense xifrar a una altra que tampoc ho estigui">
<!ENTITY warn.insecurepost.accesskey    "s">
<!ENTITY warn.leavingsecure         "Sortir d'una pàgina que admet xifratge">
<!ENTITY warn.leavingsecure.accesskey    "a">
<!ENTITY warn.viewmixed           "Visualitzar una pàgina que conté tant contingut xifrat com sense xifrar">
<!ENTITY warn.viewmixed.accesskey      "V">

<!ENTITY warn.mixedactivecontent      "Avisa'm quan pàgines encriptades tinguin continguts insegurs">
<!ENTITY warn.mixedactivecontent.accesskey "A">
<!ENTITY block.activecontent        "No carreguis continguts insegurs en pàgines encriptades">
<!ENTITY block.activecontent.accesskey   "N">
<!ENTITY warn.mixeddisplaycontent      "Avisa'm quan pàgines encriptades tinguin altres tipus de contingut mixt">
<!ENTITY warn.mixeddisplaycontent.accesskey "c">
<!ENTITY block.displaycontent        "No carreguis altres tipus de contingut mixt en pàgines encriptades">
<!ENTITY block.displaycontent.accesskey   "m">

<!ENTITY certselect.description       "Decideix com el &brandShortName; selecciona un certificat de seguretat per presentar als llocs web que en requereixin:">
<!ENTITY certselect.auto          "Seleccioneu-ho automàticament">
<!ENTITY certselect.auto.accesskey     "a">
<!ENTITY certselect.ask           "Demana-m'ho cada vegada">
<!ENTITY certselect.ask.accesskey      "e">