browser/installer/custom.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Wed, 16 Oct 2013 22:31:18 +0200
changeset 1396 8df1af3059a7018fa06baeaac00318ca82bd0e7e
parent 1368 4c4431235658b66b20853cbae5a8413114586997
child 1543 f2df54a74d8990baece805d0fad955505197b592
permissions -rw-r--r--
Jordi Serratosa's work

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE:

# This file must be saved as UTF8

# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
# accesskey with an ampersand (e.g. &).

# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
# being used as an accesskey.

# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
# from en-US contains a \n.

REG_APP_DESC=El $BrandShortName proporciona una navegació fàcil i segura. Una interfície d'usuari familiar, característiques avançades de seguretat, incloent-hi protecció davant de la suplantació de la identitat, i cerques integrades que us permeten treure el màxim del Web.
CONTEXT_OPTIONS=&Opcions del $BrandShortName
CONTEXT_SAFE_MODE=Mode &segur del $BrandShortName
OPTIONS_PAGE_TITLE=Tipus d'instal·lació
OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Trieu les opcions d'instal·lació
SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Definició de les dreceres
SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Crea les icones de programa
COMPONENTS_PAGE_TITLE=Configura els components opcionals
COMPONENTS_PAGE_SUBTITLE=Components opcionals recomanats
OPTIONAL_COMPONENTS_DESC=El servei de manteniment us permetrà actualitzar el $BrandShortName silenciosament en segon pla.
MAINTENANCE_SERVICE_CHECKBOX_DESC=Instal·la el &Servei de manteniment
SUMMARY_PAGE_TITLE=Resum
SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=A punt per instal·lar el $BrandShortName
SUMMARY_INSTALLED_TO=El $BrandShortName s'instal·larà en la següent ubicació:
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Pot caler un reinici de l'ordinador per acabar la instal·lació.
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Pot caler un reinici de l'ordinador per acabar la desinstal·lació.
SUMMARY_TAKE_DEFAULTS=U&tilitza el $BrandShortName com al meu navegador web per defecte
SUMMARY_INSTALL_CLICK=Feu clic a Instal·la per continuar.
SUMMARY_UPGRADE_CLICK=Feu clic a Actualitza per continuar.
SURVEY_TEXT=&Digueu-nos què en penseu del $BrandShortName
LAUNCH_TEXT=&Executa ara el $BrandShortName
CREATE_ICONS_DESC=Crea icones del $BrandShortName:
ICONS_DESKTOP=Al meu &escriptori
ICONS_STARTMENU=A la carpeta de programes del menú &Inicia
ICONS_QUICKLAUNCH=A la barra d'e&xecució ràpida
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Cal tancar el $BrandShortName per procedir amb la instal·lació.\n\nTanqueu el $BrandShortName per continuar.
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el $BrandShortName per procedir amb la desinstal·lació.\n\nTanqueu el $BrandShortName per continuar.
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El $BrandShortName ja s'està executant.\n\nTanqueu el $BrandShortName abans d'executar la versió que acabeu d'instal·lar.
WARN_WRITE_ACCESS=No teniu permisos d'escriptura al directori d'instal·lació.\n\nFeu clic a D'acord per seleccionar un directori diferent.
WARN_DISK_SPACE=No teniu suficient espai de disc per poder instal·lar en aquesta ubicació.\n\nFeu clic a D'acord per seleccionar una ubicació diferent.
WARN_MIN_SUPPORTED_OS_MSG=El $BrandShortName no es pot instal·lar. Aquesta versió del $BrandShortName requereix la versió ${MinSupportedVer} o superior.
WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Cal reiniciar el vostre ordinador per acabar una desinstal·lació anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar ara mateix?
WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Cal reiniciar el vostre ordinador per acabar una actualització anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar ara mateix?
ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=S'ha produït un error en crear el directori:
ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Feu clic a Cancel·la per aturar la instal·lació o\na Reintenta per tornar-ho a provar.

UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Desinstal·la el $BrandFullName
UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Suprimeix el $BrandFullName del vostre ordinador.
UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=El $BrandShortName es desinstal·larà de la següent ubicació:
UN_CONFIRM_CLICK=Feu clic a Desinstal·la per continuar.
UN_REMOVE_PROFILES=Sup&rimeix les dades pròpies i les personalitzacions del $BrandShortName
UN_REMOVE_PROFILES_DESC=Se suprimiran permanentment les vostres adreces d'interès, contrasenyes desades, galetes i personalitzacions. Potser voleu conservar aquesta informació si teniu planificat instal·lar una versió del $BrandShortName en el futur.

BANNER_CHECK_EXISTING=S'està comprovant si hi ha cap instal·lació present…

STATUS_INSTALL_APP=S'està instal·lant el $BrandShortName…
STATUS_INSTALL_LANG=S'estan instal·lant els fitxers de llengua (${AB_CD})…
STATUS_UNINSTALL_MAIN=S'està desinstal·lant el $BrandShortName…
STATUS_CLEANUP=Una mica de manteniment…

# _DESC strings support approximately 65 characters per line.
# One line
OPTIONS_SUMMARY=Trieu el tipus d'instal·lació que preferiu, llavors feu clic a Següent.
# One line
OPTION_STANDARD_DESC=El $BrandShortName s'instal·larà amb les opcions més comunes.
OPTION_STANDARD_RADIO=E&stàndard
# Two lines
OPTION_CUSTOM_DESC=Podeu triar les opcions individuals que s'instal·laran. Recomanat per a usuaris avançats.
OPTION_CUSTOM_RADIO=&Personalitzada

# LOCALIZATION NOTE:
# The following text replaces the Install button text on the summary page.
# Verify that the access key for InstallBtn (in override.properties) and
# UPGRADE_BUTTON is not already used by SUMMARY_TAKE_DEFAULTS.
UPGRADE_BUTTON=Act&ualitza