toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Thu, 18 Jul 2013 23:24:09 -0400
changeset 1332 6900afc7b5bad14c3725f8b168f2b203e3f955f8
parent 1141 3b0b37ceb8b0edfe1320a5a4f520a75f95d5b9af
child 1368 4c4431235658b66b20853cbae5a8413114586997
permissions -rw-r--r--
partial catalan (ca) localization to test fennec in aurora for the multilocale build (bug 885073)

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
<!ENTITY updateWizard.title       "Actualització de programari">

<!ENTITY checking.title         "Comprovació d'actualitzacions">
<!ENTITY updateCheck.label        "S'estan cercant versions més noves del &brandShortName;…">

<!ENTITY pluginupdatesfound.title    "Cerca actualitzacions dels connectors">
<!ENTITY pluginupdatesfound.label    "S'han trobat noves versions d'un o més dels vostres connectors.">
<!ENTITY pluginupdateslink.label     "Consulteu com actualitzar els vostres connectors.">

<!ENTITY noupdatesfound.title      "No s'ha trobat cap actualització">
<!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "No hi ha cap actualització disponible. El &brandShortName; comprovarà periòdicament si hi ha noves actualitzacions.">
<!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "No hi ha cap actualització disponible. Torneu-ho a provar més endavant o habiliteu la comprovació d'actualitzacions automàtica del &brandShortName;.">

<!ENTITY manualUpdate.title       "No es pot actualitzar">
<!ENTITY manualUpdate.desc        "Hi ha una actualització de seguretat i estabilitat recomanada disponible, però no teniu els permisos necessaris per instal·lar-la. Contacteu amb el vostre administrador de sistemes o torneu a provar-ho des d'un compte que tingui permisos per instal·lar programari en aquest ordinador.">
<!ENTITY manualUpdate.space.desc     "Hi ha una actualització de seguretat i estabilitat recomanada disponible, però no teniu espai suficient per instal·lar-la.">
<!ENTITY manualUpdateGetMsg.label    "Sempre podeu aconseguir la darrera versió del &brandShortName; a:">

<!ENTITY unsupported.title        "Sistema no suportat">
<!ENTITY unsupported.label        "el &brandShortName; no està actualitzat, però la darrera versió 
no té suport per al vostre sistema. Actualitzeu el sistema i torneu a provar. 
Aquest missatge només es mostra una vegada però podeu">
<!ENTITY unsupportedLink.label      "aprendre'n més">

<!ENTITY incompatibleCheck.title     "S'està comprovant la compatibilitat dels complements">
<!ENTITY incompatibleCheck.label     "S'estan cercant versions més noves dels vostres complements…">

<!ENTITY clickHere.label         "Feu clic aquí per a més informació general d'aquesta actualització">

<!ENTITY evangelism.desc         "És molt recomanable que apliqueu aquesta actualització en el &brandShortName; tan aviat com sigui possible.">

<!ENTITY license.instructions      "Si esteu d'acord amb els termes d'aquest acord, feu clic a Accepto 
per continuar instal·lant aquesta actualització.">

<!ENTITY license.titleText        "Acord de llicència del programari">
<!ENTITY license.introText        "Termes i condicions per utilitzar aquest programari.">
<!ENTITY license.instructionText     "Llegiu l'acord de llicència següent. Utilitzeu la barra de desplaçament per visualitzar la resta de l'acord.">
<!ENTITY license.accept         "Accepto els termes de l'acord de llicència">
<!ENTITY license.accept.accesskey    "c">
<!ENTITY license.decline         "No accepto els termes de l'acord de llicència">
<!ENTITY license.decline.accesskey    "N">

<!ENTITY incompatibleList.title     "S'han trobat complements incompatibles">

<!ENTITY downloadPage.title       "S'està baixant el &brandShortName;">
<!ENTITY downloading.intro        "S'està baixant l'actualització…">
<!ENTITY connecting.label        "S'està connectant al servidor d'actualitzacions…">
<!ENTITY verificationFailedText.label  "El &brandShortName; no ha pogut verificar la integritat 
de l'actualització incremental que ha baixat, per això, ara està baixant-se el paquet d'actualització complet.">

<!ENTITY viewDetails.tooltip       "Consulteu els detalls de l'actualització">

<!ENTITY details.link          "Detalls">

<!ENTITY error.title           "L'actualització ha fallat">

<!ENTITY error.label           "S'han produït problemes en instal·lar aquesta actualització. El &brandShortName; no s'ha 
pogut actualitzar perquè:">
                      
<!ENTITY errorManual.label        "Podeu actualitzar el &brandShortName; manualment visitant aquest enllaç 
i baixant la darrera versió:">
                      
<!ENTITY errorpatching.intro       "L'actualització parcial no s'ha pogut aplicar. 
El &brandShortName; ho tornarà a provar baixant una actualització completa.">

<!ENTITY genericBackgroundError.label  "El &brandShortName; no pot determinar si hi ha una actualització disponible. Assegureu-vos que teniu la darrera versió del &brandShortName; de:">
<!ENTITY errorCertAttrNoUpdate2.label  "Quelcom ha evitat que el &brandShortName; s'actualitzés de forma segura. 
Assegureu-vos que teniu la darrera versió del &brandShortName; de:">
<!ENTITY errorCertAttrHasUpdate.label  "Quelcom està mirant d'enganyar el &brandShortName; perquè accepti una 
actualització insegura. Contacteu amb el vostre proveïdor de la xarxa i demaneu ajuda.">

<!ENTITY finishedPage.title       "L'actualització està preparada per poder instal·lar-la">
<!ENTITY finishedPage.text        "L'actualització s'instal·larà la propera vegada que s'iniciï el &brandShortName;. Podeu 
reiniciar el &brandShortName; ara, o continuar treballant i reiniciar-lo més endavant.">

<!ENTITY finishedBackgroundPage.text   "S'ha baixat una actualització de seguretat i estabilitat del &brandShortName; i està preparada per poder instal·lar-la.">
<!ENTITY finishedBackground.name     "Actualització:">
<!-- LOCALIZATION NOTE (finishedBackground.more): This string describes the button labels defined by restartNowButton and restartLaterButton in updates.properties. -->
<!ENTITY finishedBackground.more     "L'actualització s'instal·lara la propera vegada que s'iniciï el &brandShortName;. Podeu reiniciar el &brandShortName; ara, o continuar treballant i reiniciar-lo més endavant.">

<!ENTITY installed.title         "L'actualització s'ha instal·lat">
<!ENTITY installed.intro         "L'actualització s'ha instal·lat amb èxit.">
<!ENTITY whatsnew.label         "Llegiu-ne més quant a les novetats…">

<!ENTITY update.details.label      "Detalls">
<!ENTITY update.installedOn.label    "Instal·lat el:">
<!ENTITY update.status.label       "Estat:">