suite/chrome/mailnews/messenger.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Thu, 18 Jul 2013 23:24:09 -0400
changeset 1332 6900afc7b5bad14c3725f8b168f2b203e3f955f8
parent 1302 cdb6fe7fe83edd551791dda534632e8141252608
child 1335 3cd1aab0afe64b9990035c08e696e8e0e0a4af63
permissions -rw-r--r--
partial catalan (ca) localization to test fennec in aurora for the multilocale build (bug 885073)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following are used by the messenger application
renameFolder=Reanomena la carpeta…
compactFolder=Compacta aquesta carpeta
removeAccount=Suprimeix el compte…
removeFolder=Suprimeix la carpeta
newFolderMenuItem=Carpeta…
newSubfolderMenuItem=Subcarpeta…
newFolder=Crea una carpeta…
newSubfolder=Crea una subcarpeta…
folderProperties=Propietats de la carpeta
getMessages=Recupera els missatges
getMessagesFor=Recupera els missatges del compte
# LOCALIZATION NOTE (getNextNewsMessages): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of news messages to get.
getNextNewsMessages=Recupera el següen&t missatge dels grups de discussió;Recupera els següen&ts #1 missatges dels grups de discussió
advanceNextPrompt=Voleu avançar fins al següent missatge per llegir de %S?
titleNewsPreHost=a
titleMailPreHost=per a
replyToSender=Respon al remitent
reply=Respon
EMLFiles=Fitxers de correu (*.eml)
OpenEMLFiles=Obre el missatge
# LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
# in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
defaultSaveMessageAsFileName=message.eml
SaveMailAs=Anomena i desa el missatge
SaveAttachment=Desa l'adjunció
SaveAllAttachments=Desa totes les adjuncions
ChooseFolder=Selecciona la carpeta
LoadingMessageToPrint=S'està carregant el missatge a imprimir…
MessageLoaded=S'ha carregat el missatge…
PrintingMessage=S'està imprimint el missatge…
PrintPreviewMessage=S'està creant l'exemple d'impressió del missatge…
PrintingContact=S'està imprimint el contacte…
PrintPreviewContact=S'està creant l'exemple d'impressió del contacte…
PrintingAddrBook=S'està imprimint la llibreta d'adreces…
PrintPreviewAddrBook=S'està creant l'exemple d'impressió de la llibreta d'adreces…
PrintingComplete=La impressió ha finalitzat.
PreviewTitle=%S - %S
LoadingMailMsgForPrint=(S'està carregant el contingut per imprimir)
LoadingMailMsgForPrintPreview=(S'està carregant el contingut per a l'exemple d'impressió)
saveAttachmentFailed=No es pot desar l'adjunció. Comproveu el nom del fitxer i torneu-ho a provar més tard.
saveMessageFailed=No es pot desar el missatge. Comproveu el nom del fitxer i torneu-ho a provar més tard.
fileExists=%S ja existeix. Voleu reemplaçar-lo?

downloadingNewsgroups=S'estan baixant els grups de discussió per al seu ús fora de línia
downloadingMail=S'està baixant el correu per al seu ús fora de línia
sendingUnsent=S'estan enviant els missatges per enviar

folderExists=Ja existeix una carpeta amb aquest nom. Introduïu un altre nom.
folderCreationFailed=La carpeta no s'ha pogut crear perquè el nom de carpeta que heu indicat conté un caràcter no reconegut. Introduïu un altre nom i torneu-ho a provar. 

compactingFolder=S'està compactant la carpeta %S…
doneCompacting=S'ha acabat la compactació
autoCompactAllFoldersTitle=Compacta les carpetes
autoCompactAllFolders=Voleu compactar totes les carpetes locals i de fora de línia per estalviar espai de disc?
autoCompactAlwaysAskCheckbox=Sempre pregunta'm abans de compactar les carpetes automàticament
compactNowButton=Compacta-les &ara

confirmFolderDeletionForFilter=Si suprimiu la carpeta «%S» n'inhabilitareu els filtres associats. Esteu segur que voleu suprimir la carpeta?
alertFilterChanged=Els filtres associats amb aquesta carpeta s'actualitzaran.
filterDisabled=No s'ha pogut trobar la carpeta «%S», i per tant els filtres associats amb aquesta carpeta s'inhabilitaran. Comproveu que la carpeta existeix i que els filtres senyalen una carpeta de destí vàlida.
filterFolderDeniedLocked=Els missatges no s'han pogut filtrar cap a la carpeta «%S» perquè hi ha una altra operació en curs.
parsingFolderFailed=No es pot obrir la carpeta %S perquè algun altre procés l'està utilitzant. Espereu que el procés acabi i després torneu a seleccionar la carpeta. 
deletingMsgsFailed=No es poden suprimir missatges de la carpeta %S perquè una altra operació l'està utilitzant. Espereu fins que aquesta operació acabi i torneu-ho a provar. 
alertFilterCheckbox=No em tornis a avisar.
compactFolderDeniedLock=La carpeta «%S» no es pot compactar perquè hi una altra operació en curs. Torneu-ho a provar més tard.
compactFolderWriteFailed=La carpeta «%S» no s'ha pogut compactar perquè no s'hi ha pogut escriure. Comproveu que teniu prou espai al disc i que esteu autoritzat a escriure al sistema de fitxers, i torneu-ho a provar.
filterFolderWriteFailed=Els missatges no s'han pogut filtrar cap a la carpeta «%S» perquè no s'ha pogut escriure. Comproveu que teniu prou espai al disc i que esteu autoritzat a escriure al sistema de fitxers, i torneu-ho a provar.
copyMsgWriteFailed=Els missatges no s'han pogut moure o copiar a la carpeta «%S» perquè no s'ha pogut escriure a la carpeta. Per aconseguir espai de disc aneu al menú Fitxer, seleccioneu primer Buida la paperera, després Compacta les carpetes, i aleshores torneu-ho a provar.
cantMoveMsgWOBodyOffline=En treballar fora de línia, no podeu moure o copiar missatges que no s'hagin baixat per al seu ús fora de línia. Des de la finestra Correu, obriu el menú Fitxer, desmarqueu Fora de línia i torneu-ho a provar.
operationFailedFolderBusy=Ha fallat l'operació perquè s'està realitzant una altra operació a la carpeta. Espereu que aquesta operació acabi per tornar-ho a provar.
folderRenameFailed=No s'ha pogut reanomenar la carpeta. Potser s'està tornant a analitzar la carpeta, o el nom nou no és un nom de carpeta vàlid.
# LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
verboseFolderFormat=%1$S a %2$S
# LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
filterFolderTruncateFailed=S'ha produït un error en truncar la safata d'entrada després de filtrar un missatge a la carpeta «%1$S». Potser caldrà que sortiu del %2$S i elimineu el fitxer INBOX.msf.

mailboxTooLarge=La carpeta %S és plena i no pot emmagatzemar més missatges. Per fer espai per a més missatges, suprimiu correu antic o no desitjat i compacteu la carpeta.
errorGettingDB=No s'ha pogut obrir el resum del fitxer %S. Potser s'ha produït un error en el disc, o el camí sencer és massa llarg.

defaultServerTag=(Per defecte)

# Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
messageUnread=Per llegir
messageHasFlag=Destacat
messageHasAttachment=Amb adjunció
messageJunk=Brossa
messageExpanded=Ampliat
messageCollapsed=Reduït

# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
smtpServerList-NotSpecified=<sense especificació>
smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Cap
smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, si està disponible
smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SMTP sobre SSL
smtpServer-SecureAuthentication-Type-false=No
smtpServer-SecureAuthentication-Type-true=
smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Suprimeix el servidor
smtpServers-confirmServerDeletion=Esteu segur que voleu suprimir el servidor: \n %S?

# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
authNo=Sense autenticació
authOld=Contrasenya, mètode original (insegur)
authPasswordCleartextInsecurely=Contrasenya, enviada sense seguretat
authPasswordCleartextViaSSL=Contrasenya normal
authPasswordEncrypted=Contrasenya encriptada
authKerberos=Kerberos / GSSAPI
authExternal=Certificat TLS
authNTLM=NTLM
authAnySecure=Qualsevol mètode segur (desaconsellat)
authAny=Qualsevol mètode (insegur)

# LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
serverType-nntp=Servidor de grups de discussió (NNTP)
# LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
serverType-pop3=Servidor de correu POP
# LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
serverType-imap=Servidor de correu IMAP
serverType-none=Emmagatzematge local del correu
# LOCALIZATION NOTE(serverType-movemail): DONT_TRANSLATE
serverType-movemail=Unix Movemail

sizeColumnTooltip=Feu un clic per ordenar per mida
sizeColumnHeader=Mida
linesColumnTooltip=Feu clic per ordenar per línies
linesColumnHeader=Línies

# status feedback stuff
documentDone=
documentLoading=S'està carregant el document…

unreadMsgStatus=Per llegir: %S
selectedMsgStatus=Seleccionats: %S
totalMsgStatus=Total: %S

# localized folder names

localFolders=Carpetes locals

# LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
inboxFolderName=Safata d'entrada
trashFolderName=Paperera
sentFolderName=Enviat
draftsFolderName=Esborranys
templatesFolderName=Plantilles
outboxFolderName=Safata de sortida
junkFolderName=Correu brossa
archivesFolderName=Arxiu

# "Normal" priority is often blank,
# depending on the consumers of these strings
priorityLowest=Mínima
priorityLow=Baixa
priorityNormal=Normal
priorityHigh=Alta
priorityHighest=Màxima

#Group by date thread pane titles
today=Avui
yesterday=Ahir
lastWeek=La darrera setmana
twoWeeksAgo=Fa dues setmanes
older=Correu antic

#Grouped By Tags
untaggedMessages=Missatges no marcats

# Grouped by status
messagesWithNoStatus=Sense estatus

#Grouped by priority
noPriority=Sense prioritat

#Grouped by has attachments
noAttachments=Sense adjuncions
attachments=Adjuncions

#Grouped by flagged
notFlagged=No destacats
groupFlagged=Destacats

# defaults descriptions for tag prefs listed in mailnews.js
# (we keep the .labels. names for backwards compatibility)
mailnews.tags.remove=Suprimeix totes les etiquetes
mailnews.labels.description.1=Important
mailnews.labels.description.2=Feina
mailnews.labels.description.3=Personal
mailnews.labels.description.4=Per fer
mailnews.labels.description.5=Més tard

# Format definition tag menu texts.
# This is necessary in order to get the accesskeys to be the on the first
# character of the menu text instead of after the menu text.
# If a key definition exists for the tag at index n, that key's key will be
# taken as the accesskey, eg.
#  <key id="key_tag3" key="&tagCmd3.key;" oncommand="ToggleMessageTagKey(3);"/>
# makes the third tag have the accesskey &tagCmd3.key;.
# In the menuitem's label, this accesskey appears at %1$S below; %2$S will be
# replaced by the tag label.
mailnews.tags.format=%1$S %2$S

replied=Respost
forwarded=Reenviat
new=Nou
read=Llegit
flagged=Destacat

# for junk status picker in search and mail views
junk=Correu brossa

# for junk score origin picker in search and mail views
junkScoreOriginPlugin=Connector
junkScoreOriginFilter=Filtre
junkScoreOriginWhitelist=Llista blanca
junkScoreOriginUser=Usuari
junkScoreOriginImapFlag=Etiqueta IMAP

# for the has attachment picker in search and mail views
hasAttachments=Té adjuncions

# for the Tag picker in search and mail views.
tag=Etiquetes

# mailnews.js
mailnews.send_default_charset=ISO-8859-1
mailnews.view_default_charset=ISO-8859-1

# generate display names in last first order
# valid mail.addr_book.displayName.lastnamefirst are: true or false
mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=fals

# the format for "mail.addr_book.quicksearchquery.format" is:
# @V == the escaped value typed in the quick search bar in the addressbook
#
# note, changing this might require a change to SearchNameOrEmail.label
# in messenger.dtd
#
# LOCALIZATION NOTE - please add phonetic names as below when "mail.addr_book.show_phonetic_fields" is true
# "?(or(PrimaryEmail,c,@V)(DisplayName,c,@V)(FirstName,c,@V)(LastName,c,@V)(PhoneticFirstName,c,@V)(PhoneticLastName,c,@V))"
#
mail.addr_book.quicksearchquery.format=?(or(PrimaryEmail,c,@V)(DisplayName,c,@V)(FirstName,c,@V)(LastName,c,@V))

# valid mail.addr_book.show_phonetic_fields are: true or false
mail.addr_book.show_phonetic_fields=fals

# valid format options are:
# 1: yyyy/mm/dd
# 2: yyyy/dd/mm
# 3: mm/dd/yyyy
# 4: mm/yyyy/dd
# 5: dd/mm/yyyy
# 6: dd/yyyy/mm
#
# 0: auto-detect the current locale format
#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Chistian year
#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
#
mailnews.search_date_format=0
# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
mailnews.search_date_separator=/
# leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
mailnews.search_date_leading_zeros=true

# offline msg 
nocachedbodybody=El cos d'aquest missatge no s'ha baixat del servidor per a la seva\nlectura fora de línia. Per poder llegir-lo, torneu-vos a connectar\na la xarxa i seleccioneu Desconnexió / Treballa en línia del menú\nFitxer.\nD'ara endavant podeu seleccionar quins missatges o carpetes voleu\nllegir fora de línia. Per fer-ho, seleccioneu Fora de línia / \nSincronitza del menú Fitxer; podeu ajustar la preferència Espai de\ndisc per evitar la baixada de missatges grans.\n

# accountCentral
mailnews.account_central_page.url=chrome://messenger/content/msgAccountCentral.xul
# LOCALIZATION NOTE(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S - %3$S
mailAcctType=Correu
newsAcctType=Grups de discussió
feedsAcctType=Notícies

# LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
nocachedbodytitle=<TITLE>Connecteu-vos per veure aquest missatge</TITLE>\n

# mailWindowOverlay.js
confirmUnsubscribeTitle=Confirmeu la cancel·lació de la subscripció
confirmUnsubscribeText=Esteu segur que voleu cancel·lar la subscripció de %S?

# msgHdrViewOverlay.js
deleteAttachments=Les següents adjuncions se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
detachAttachments=Les següents adjuncions s'han desat amb èxit i se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
deleteAttachmentFailure=No s'han pogut suprimir les adjuncions seleccionats.

# This is the format for prepending accesskeys to the
# each of the attachments in the file|attachments menu:
#  ie: 1 file.txt
#    2 another file.txt
attachmentDisplayNameFormat=%S %S

# This is the heading for the attachment summary when printing an email
attachmentsPrintHeader=Adjuncions:

# Connection Error Messages
101=Error desconegut
102=No s'ha pogut connectar amb el servidor %S.
103=La connexió amb el servidor %S ha estat rebutjada.
104=La connexió amb el servidor %S ha excedit el temps màxim d'espera.

# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages 
biffNotification_message=teniu %1$S missatge nou
biffNotification_messages=teniu %1$S missatges nous

# LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
# %1$S is the number of new messages
# %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
# %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
macBiffNotification_message=%1$S missatge nou de %2$S.
macBiffNotification_messages=%1$S missatges nous de %2$S.
macBiffNotification_messages_extra=%1$S missatges nous de %2$S i %3$S més.
# Used to separate names/email addresses in a list. Note the trailing space ', '
macBiffNotification_separator=, 

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
newMailNotification_message=%1$S ha rebut %2$S missatge nou

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
newMailNotification_messages=%1$S ha rebut %2$S missatges nous

# For the Quota tab in the mail folder properties dialog
quotaUsedFree=%S de %S KB usats
quotaPercentUsed=%S%% ple

# for message views
confirmViewDeleteTitle=Confirmeu
confirmViewDeleteMessage=Esteu segur que voleu suprimir aquesta vista?

# for virtual folders
confirmSavedSearchDeleteTitle=Suprimeix la cerca desada
confirmSavedSearchDeleteMessage=Esteu segur que voleu suprimir aquesta cerca desada?
confirmSavedSearchDeleteButton=S&uprimeix la cercada desada

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
# Place the word "%S" in your translation where the email address
# or the username should appear
passwordPrompt=Entreu la vostra contrasenya per %1$S a %2$S:

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
## @loc None
passwordTitle=Cal una contrasenya per al servidor de correu

# for checking if the user really wants to open lots of messages in separate windows.
openWindowWarningTitle=Confirmeu
# LOCALIZATION NOTE (openWindowWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openWindowWarningConfirmation=Obrir #1 missatge pot ser lent. Voleu continuar?;Obrir #1 missatges pot ser lent. Voleu continuar?

# for warning the user that a tag he's trying to create already exists
tagExists=Ja existeix una etiqueta amb aqueix nom.

# for checking if the user really wants to delete the adaptive filter training set
confirmResetJunkTrainingTitle=Confirmació
confirmResetJunkTrainingText=Esteu segur que voleu reiniciar les dades d'entrenament del filtre adaptatiu?

# for the virtual folder list dialog title
# %S is the name of the saved search folder
editVirtualFolderPropertiesTitle=Edita les propietats de la cerca desada per a %S

#alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
alertNoSearchFoldersSelected=Heu de triar com a mínim una carpeta per cercar per a la carpeta de cerca desada.

# These are displayed in the message and folder pane windows
# LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
byteAbbreviation2=%.*f bytes
kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
megaByteAbbreviation2=%.*f MB
gigaByteAbbreviation2=%.*f GB

# Error message if message for a message id wasn't found
errorOpenMessageForMessageIdTitle=S'ha produït un error en obrir l'identificador de missatge
errorOpenMessageForMessageIdMessage=No s'ha trobat el missatge de l'identificador de missatge %S

# Warnings to alert users about phishing urls
confirmPhishingTitle=Alerta de correu fraudulent
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
confirmPhishingUrl1=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. La majoria de llocs legítims utilitzen nomes en comptes de números. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
confirmPhishingUrl2=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. Esteu segur que voleu visitar %2$S?

#LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
alwaysLoadRemoteContentForSender=Feu clic aquí per carregar sempre el contingut remot de %1$S.

#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
mdnBarMessageNormal=El remitent d'aquest missatge (%1$S) ha sol·licitat ser notificat quan llegiu aquest missatge.
#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
mdnBarMessageAddressDiffers=El remitent d'aquest missatge (%1$S) ha sol·licitat ser notificat a %2$S quan llegiu aquest missatge.

# mailCommands.js
emptyJunkTitle=Confirmació
emptyJunkMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la carpeta del correu brossa?
emptyJunkDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
emptyTrashTitle=Confirmació
emptyTrashMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la paperera?
emptyTrashDontAsk=No m'ho tornis a demanar.

# junkCommands.js
junkAnalysisPercentComplete=L'anàlisi de la brossa %S ha acabat
processingJunkMessages=S'estan processant els missatges brossa

# tabmail: warning when closing multiple tabs (as in browser)
tabs.closeWarningTitle=Confirmació abans de tancar
tabs.closeWarning=Aquesta finestra té %S pestanyes obertes. Voleu tancar la finestra i totes les pestanyes?
tabs.closeButton=Tanca-les totes
tabs.closeWarningPromptMe=Avisa'm abans de tancar diverses pestanyes.

# Messenger bootstrapping messages
fileNotFoundTitle = No s'ha trobat el fitxer
#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
fileNotFoundMsg = El fitxer %S no existeix.

confirmMsgDelete.title=Confirmeu la supressió
confirmMsgDelete.collapsed.desc=Se suprimiran els missatges dels fils reduïts. Voleu continuar?
confirmMsgDelete.deleteNoTrash.desc=This will delete messages immediately, without saving a copy to Trash. Are you sure you want to continue?
confirmMsgDelete.dontAsk.label=No m'ho tornis a demanar.
confirmMsgDelete.delete.label=Suprimeix

mailServerLoginFailedTitle=L'inici de sessió ha fallat
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
# translation where you wish to display the hostname of the server to which
# login failed.
mailServerLoginFailed=L'inici de sessió amb el servidor %S ha fallat.
mailServerLoginFailedRetryButton=&Reintenta
mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Introdueix una altra contrasenya