dom/chrome/dom/dom.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Thu, 18 Jul 2013 23:24:09 -0400
changeset 1332 6900afc7b5bad14c3725f8b168f2b203e3f955f8
parent 1302 cdb6fe7fe83edd551791dda534632e8141252608
child 1368 4c4431235658b66b20853cbae5a8413114586997
permissions -rw-r--r--
partial catalan (ca) localization to test fennec in aurora for the multilocale build (bug 885073)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

KillScriptTitle=Avís: hi ha un script que no respon
KillScriptMessage=Un script d'aquesta pàgina està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, o continuar i veure si acaba.
KillScriptWithDebugMessage=Un script d'aquesta pàgina està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, obrir-lo en el depurador, o deixar que continuï.
KillScriptLocation=Script: %S
StopScriptButton=Atura l'script
DebugScriptButton=Script de depuració
WaitForScriptButton=Continua
DontAskAgain=No m'ho tornis a &demanar
JSURLLoadBlockedWarning=S'ha produït un intent de carregar un javascript: l'URL d'un \nordinador central en una finestra, que mostra el \ncontingut d'un altre, ha estat blocat\n pel gestor de seguretat.
WindowCloseBlockedWarning=Els scripts no poden tancar finestres que no han obert.
OnBeforeUnloadTitle=N'esteu segur?
OnBeforeUnloadMessage=Aquesta pàgina us demana que confirmeu que voleu sortir-ne. Les dades que heu introduït no es desaran.
OnBeforeUnloadStayButton=Roman a la pàgina
OnBeforeUnloadLeaveButton=Surt de la pàgina
UseOfDOM3LoadMethodWarning=Document.load() està en desús. Per actualitzar el vostre codi, utilitzeu l'objecte DOM XMLHttpRequest. Per a més ajuda, consulteu https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: s'ha ignorat un intent de definir strokeStyle o fillStyle a un valor que no és ni una cadena, ni un CanvasGradient, ni tampoc un CanvasPattern.
EmptyGetElementByIdParam=S'ha passat una cadena en blanc a getElementById().
LowMemoryTitle=Avís: Memòria baixa
LowMemoryMessage=S'ha aturat un script a la pàgina perquè l'entorn es troba en condicions de baixa memòria.
SpeculationFailed=S'ha escrit un arbre no balancejat fent servir document.write(), provocant que les dades de la xarxa hagin de tornar-se a analitzar. Per a més informació, consulteu https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
DocumentWriteIgnored=S'ha ignorat una crida a document.write() des d'un script extern carregat asíncronament.
FormValidationTextTooLong=Escurceu el text a %S caràcters o menys (actualment en feu servir %S).
FormValidationValueMissing=Empleneu aquest camp.
FormValidationCheckboxMissing=Marqueu aquesta casella si voleu procedir.
FormValidationRadioMissing=Seleccioneu una d'aquestes opcions.
FormValidationFileMissing=Seleccioneu un fitxer.
FormValidationSelectMissing=Seleccioneu un element de la llista.
FormValidationInvalidEmail=Introduïu una adreça electrònica.
FormValidationInvalidURL=Introduïu un URL.
FormValidationPatternMismatch=Feu que coincideixi amb el format sol·licitat.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
FormValidationPatternMismatchWithTitle=Feu que coincideixi amb el format sol·licitat: %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeOverflow): %S can be a number, a date or a time.
FormValidationRangeOverflow=Seleccioneu un valor que sigui menor que %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeUnderflow): %S can be a number, a date or a time.
FormValidationRangeUnderflow=Seleccioneu un valor més gran que %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
FormValidationStepMismatch=Seleccioneu un valor vàlid. Els dos valors vàlid més propers són %S i %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
FormValidationStepMismatchOneValue=Seleccioneu un valor vàlid. El més proper és %S.
GetAttributeNodeWarning=getAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor getAttribute().
SetAttributeNodeWarning=setAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor setAttribute().
GetAttributeNodeNSWarning=getAttributeNodeNS() està en desús. Utilitzeu millor getAttributeNS().
SetAttributeNodeNSWarning=setAttributeNodeNS() està en desús. Utilitzeu millor setAttributeNS().
RemoveAttributeNodeWarning=removeAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor removeAttribute().
CreateAttributeWarning=document.createAttribute() està en desús. Utilitzeu millor element.setAttribute().
CreateAttributeNSWarning=document.createAttributeNS() està en desús. Utilitzeu millor element.setAttributeNS().
SpecifiedWarning=L'atribut especificat està en desús. Sempre retorna el valor vertader.
OwnerElementWarning=L'atribut ownerElement està en desús.
NodeValueWarning=L'atribut nodeValue està en desús. Utilitzeu millor value.
TextContentWarning=L'atribut textContent està en desús. Utilitzeu millor value.
EnablePrivilegeWarning=enablePrivilege està en desús.  Utilitzeu millor codi que s'executi amb el sistema principal (per exemple una extensió).
nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=nsIJSON.decode està obsolet.  Utilitzeu JSON.parse.
nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=nsIJSON.encode està obsolet.  Utilitzeu JSON.stringify.
nsIDOMWindowInternalWarning=L'ús de nsIDOMWindowInternal està obsolet. Utilitzeu nsIDOMWindow.
InputEncodingWarning=inputEncoding és obsolet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBeforePaint" and "mozRequestAnimationFrame"
MozBeforePaintWarning=Ja no es permeten els esdeveniments MozBeforePaint.  Cal passar un paràmetre no null com a callback de mozRequestAnimationFrame.
FullScreenDeniedBlocked=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè aquest domini ha estat bloquejat expressament d'aquesta opció per l'usuari.
FullScreenDeniedDisabled=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè a les preferències de l'usuari s'ha inhabilitat l'API de la pantalla completa.
FullScreenDeniedFocusedPlugin=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè el focus està en un connector amb finestra.
FullScreenDeniedHidden=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè el document ja no és visible.
FullScreenDeniedIframeNotAllowed=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè almenys un dels marcs que contenen el document no té un atribut "allowFullScreen".
FullScreenDeniedNotInputDriven=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè la funció Element.mozRequestFullScreen() no s'ha cridat des d'un gestor d'esdeveniments generats per l'usuari.
FullScreenDeniedNotInDocument=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè l'element que l'ha sol·licitat ja no existeix en el document.
FullScreenDeniedMovedDocument=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè l'element que l'ha sol·licitat ha mogut el document.
FullScreenDeniedLostWindow=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè ja no hi ha cap finestra.
FullScreenDeniedSubDocFullScreen=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè un subdocument del document que ho ha sol·licitat ja està a pantalla completa.
FullScreenDeniedNotDescendant=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè l'element que ho ha sol·licitat no és un descendent de l'element que actualment està en pantalla completa.
FullScreenDeniedNotFocusedTab=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè l'element que ho ha sol·licitat no està en la pestanya que actualment té el focus.
FullScreenDeniedContentOnly=S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè l'element que ho sol·licita és en el document chrome i l'API de pantalla completa està configurada només per a contingut.
RemovedFullScreenElement=S'ha sortit de la pantalla completa perquè l'element en pantalla completa s'ha mogut del document.
FocusedWindowedPluginWhileFullScreen=S'ha sortit de la pantalla completa perquè ara el focus el té un connector amb finestra.
HTMLSyncXHRWarning=No es permet l'anàlisi d'HTML amb la funció XMLHttpRequest en mode síncron.
InvalidRedirectChannelWarning=No s'ha pogut redireccionar a %S perquè el canal no implementa nsIWritablePropertyBag2.
ResponseTypeSyncXHRWarning=Ja no es permet l'ús de l'atribut responseType de XMLHttpRequest quan el context de la finestra està en mode síncron.
WithCredentialsSyncXHRWarning=Ja no es permet l'ús de l'atribut withCredentials de XMLHttpRequest quan el context de la finestra està en mode síncron.
TimeoutSyncXHRWarning=Ja no es permet utilitzar l'atribut timeout de XMLHttpRequest quan s'està en el context del window en mode síncron.
JSONCharsetWarning=S'ha provat de declarar un caràcter codificat amb una codificació no UTF-8 utilitzant JSON amb XMLHttpRequest. El JSON només permet descodificar caràcters UTF-8.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate AudioBufferSourceNode
MediaBufferSourceNodeResampleOutOfMemory=No hi ha suficient memòria per remostrejar l'AudioBufferSourceNode per a reproduir-lo.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataUnknownContentType=La memòria intermèdia que s'ha passat al decodeAudioData conté un tipus de continguts desconegut.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataUnknownError=S'ha produït un error desconegut en processar decodeAudioData.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataInvalidContent=La memòria intermèdia que s'ha passat al decodeAudioData conté un tipus de continguts no vàlid que no es pot descodificar correctament.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
MediaDecodeAudioDataNoAudio=La memòria intermèdia que s'ha passat al decodeAudioData no conté àudio.
MediaLoadExhaustedCandidates=Ha fallat la càrrega des de tots els recursos possibles. S'ha aturat la càrrega.
MediaLoadSourceMissingSrc=L'element <source> no té l'atribut «src». No s'ha pogut carregar el suport.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadHttpError=Ha fallat la carrega del recurs %2$S perquè la petició HTTP ha fallat. El codi de l'estat és %1$S.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadInvalidURI=Ha fallat la carrega del recurs %S perquè l'URI no és correcte.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Ha fallat la càrrega del recurs %2$S perquè l'atribut especificat per a "%1$S" no està suportat.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the "media" attribute value of the <source> element. It is a media query. %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadSourceMediaNotMatched=Ha fallat la càrrega del recurs %2$S perquè l'atribut especificat per a "%1$S" no es correspon.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedMimeType=Ha fallat la carrega del recurs %2$S perquè no es permeten respostes HTTP on el «Content-Type» sigui «%1$S»
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
MediaLoadDecodeError=No s'ha pogut descodificar el recurs %S 
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DOMException", "code" and "name"
DOMExceptionCodeWarning=L'atribut de codi DOMException és en desús. Utilitzeu millor name.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "__exposedProps__"
NoExposedPropsWarning=L'exposició del contingut dels objectes del chrome JS sense __exposedProps__ és insegur i obsolet. Veieu https://developer.mozilla.org/en/XPConnect_wrappers per a més informació.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
MutationEventWarning=L'ús de «Mutation Events» és obsolet. Millor feu servir «MutationObserver».
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Blob", "mozSlice", or "slice"
MozSliceWarning=L'ús de «mozSlice» a l'objecte blob és obsolet.  Millor feu servir «MutationObserver».
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
ComponentsWarning=L'objecte Components està en desús. Aviat s'eliminarà.
PluginHangUITitle=Atenció: el connector no respon
PluginHangUIMessage=%S està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, o continuar i veure si acaba.
PluginHangUIWaitButton=Continua
PluginHangUIStopButton=Atura el connector
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' i 'mozVisibilityState' estan en desús. En lloc, utilitzeu 'hidden' i 'visibilityState' sense prefix.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
NodeIteratorDetachWarning=Cridar detach() en un NodeIterator ja no té cap efecte.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mozilla Audio Data API" and "Web Audio API".
MozAudioDataWarning=L'API Mozilla Audio Data està desfasada. En lloc, utilitzeu l'API Web Audio.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
LenientThisWarning=S'ignora l'obtenció o l'assignació de la propietat que té [LenientThis] perquè l'objecte «this» és incorrecte.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "nsIDOMWindowUtils", "getWindowWithOuterId", or "nsIWindowMediator"
GetWindowWithOuterIdWarning=L'ús de nsIDOMWindowUtils.getOuterWindowWithId() està desfasat. Utilitzeu el mètode del mateix nom en nsIWindowMediator.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getPreventDefault" or "defaultPrevented".
GetPreventDefaultWarning=L'ús de getPreventDefault() està obsolet.  Utilitzeu el mètode defaultPrevented.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getUserData", "setUserData", "WeakMap", or "element.dataset".
GetSetUserDataWarning=L'ús de getUserData() o setUserData() està obsolet.  Utilitzeu el mètode WeakMap o element.dataset.