dom/chrome/security/caps.properties
author Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 01 May 2009 13:58:02 +0200
changeset 137 5b842c1e1df60fa03a9fb2e49c28a3ace3ca7ab3
parent 4 2d8758f93dcf3ce38b7d0cf7ac2403cc97a0c782
child 153 09602c6ceeea89d9f8b69e9a265ffb43bc946745
permissions -rw-r--r--
corrections dynamis

# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
#
# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
# http://www.mozilla.org/MPL/
#
# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
# for the specific language governing rights and limitations under the
# License.
#
# The Original Code is mozilla.org code.
#
# The Initial Developer of the Original Code is
# Netscape Communications Corporation.
# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2000
# the Initial Developer. All Rights Reserved.
#
# Contributor(s):
#   Mitch Stoltz <mstoltz@netscape.com>
#   Christopher A. Aillon <christopher@aillon.com>
#
# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
#
# ***** END LICENSE BLOCK *****
#
# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla

Yes=
No=No
Titleline=Seguretat d'Internet
CheckMessage=Recorda aquesta decisió
EnableCapabilityQuery=Un script des de «%S» ha soŀlicitat privilegis addicionals que són INSEGURS o que podrien utilitzar-se per comprometre el vostre ordinador o les vostres dades: \n\n%S\n\nConcediu aquests privilegis només si confieu en la font d'aquest programa i creieu que està lliure de virus i d'altres programes perillosos.
EnableCapabilityDenied=Un script des de «%S» ha denegat els privilegis %S.
CheckLoadURIError=Error de seguretat: és possible que el contingut de %S no es pugui carregar o enllaçar a %S.
CheckSameOriginError=Error de seguretat: és possible que el contingut de %S no pugui carregar dades des de %S. 
GetPropertyDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per aconseguir la propietat de %S.%S de <%S>.
SetPropertyDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per configurar la propietat %S.%S a <%S>.
CallMethodDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per cridar al mètode %S.%S a <%S>.
GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per aconseguir la propietat de %S.%S
SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per configurar la propietat %S.%S
CallMethodDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per cridar al mètode %S.%S
CreateWrapperDenied=S'ha denegat el permís per a crear l'embolcall per l'objecte de classe %S
CreateWrapperDeniedForOrigin=S'ha denegat el permís a <%2$S> per a crear l'embolcall per l'objecte de classe %1$S
ExtensionCapability=Desconegut: %S
ProtocolFlagError = Avís: el gestor del protocol per «%S» no mostra cap política de seguretat. Encara que de moment es permet la càrrega d'aquest tipus de protocols, es tracta d'una opció en desús. Consulteu la documentació de nsIProtocolHandler.idl.
#
# The following descriptions are shown in the EnableCapabilityQuery dialog
#
capdesc.UniversalBrowserRead=Llegeix dades privades des de qualsevol lloc o finestra
capdesc.UniversalBrowserWrite=Modifica qualsevol finestra oberta
capdesc.UniversalXPConnect=Executa o instaŀla programari a la vostra màquina
capdesc.UniversalFileRead=Llegeix i actualitza els fitxers locals
capdesc.CapabilityPreferencesAccess=Evita els paràmetres de seguretat centrals
capdesc.UniversalPreferencesRead=Llegeix els paràmetres del programa
capdesc.UniversalPreferencesWrite=Modifica els paràmetres del programa