mail/chrome/messenger/prefs.properties
author Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Wed, 13 Jun 2012 23:38:59 +0200
changeset 983 55d4d68db4686224852f9f1412d5d8af05749d51
parent 982 5cb1ef1a4231afdf736812077d501a7922be6459
child 1022 b50018ca8b09339012d7d3549fda92cd0292787a
permissions -rw-r--r--
repair

# The following are used by the Account Wizard
#
enterValidEmail=Introduïu una adreça electrònica vàlida.
accountExists=Ja existeix un compte de correu o de grups de discussió amb el mateix nom d'usuari i de servidor. Feu clic a Enrere i introduïu un altre nom de servidor o feu clic a Cancel·la.
modifiedAccountExists=Ja existeix un compte amb aquests noms d'usuari i de servidor. Introduïu un altre nom d'usuari i/o de servidor.
userNameChanged=S'ha actualitzat el vostre nom d'usuari. Potser també us caldrà actualitzar l'adreça electrònica i/o el nom d'usuari associats amb aquest compte.
serverNameChanged=El paràmetre del nom del servidor ha canviat. Comproveu que totes les carpetes utilitzades pels filtres són al nou servidor.
# LOCALIZATION NOTE (junkSettingsBroken): %1$S is the account name
junkSettingsBroken=El registre de dades d'entrenament del correu brossa indica un possible problema al compte «%1$S». Voleu revisar la configuració abans de desar els canvis?
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryChanged): %1$S is program name (&brandShortName;)
localDirectoryChanged=És necessari reiniciar el %1$S per aplicar els canvis al directori local de configuració.
localDirectoryRestart=Reinicia
serverNameEmpty=Els camps del nom d'usuari i servidor són obligatoris.
# if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard) 
# do not localize "\n\n"
cancelWizard=Esteu segur que voleu cancel·lar l'auxiliar de comptes?\n\nSi no configureu cap compte no podreu enviar ni rebre missatges.
accountWizard=Auxiliar de comptes
WizardExit=Surt
WizardContinue=Cancel·la
# when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
enterValidServerName=Introduïu un nom de servidor vàlid.
failedRemoveAccount=No s'ha pogut eliminar aquest compte.
#LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
confirmRemoveAccount=Esteu segur que voleu eliminar el compte %S?
confirmRemoveAccountTitle=Suprimeix el compte
#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
accountName=%1$S - %2$S

confirmDeferAccount=Si emmagatzemeu el nou correu d'aquest compte en una safata d'entrada d'un altre compte, no podreu tornar a accedir als missatges baixats per a aquest compte. Si teniu missatges en aquest compte, copieu-lo a un altre compte primer. Si teniu filtres que filtren aquest correu a aquest compte, hauríeu d'inhabilitar-los o canviar la carpeta de destinació. Si qualsevol compte té carpetes especials en aquest compte (Enviat, Esborranys, Plantilles), hauríeu de canviar-les a un altre compte. Voleu encara emmagatzemar el correu d'aquest compte en un altre?
confirmDeferAccountTitle=Voleu deferir el compte?

directoryUsedByOtherAccount=Aquest directori ja l'utilitza el compte %S. Trieu un directori diferent.
#Provide default example values for sample email address
exampleEmailUserName=usuari
exampleEmailDomain=exemple.net
emailFieldText=Adreça electrònica:
#LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
defaultEmailText=Introduïu la vostra adreça electrònica, que és l'adreça que els altres utilitzaran per enviar-vos correu (per exemple, «%1$S@%2$S»). 
#LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
customizedEmailText=Introduïu el vostre %1$S %2$S (per exemple, si la vostra adreça electrònica %1$S és «%3$S», el vostre %2$S és «%4$S»). 

# account manager stuff
prefPanel-server=Paràmetres del servidor
prefPanel-copies=Còpies i carpetes
prefPanel-synchronization=Sincronització i emmagatzematge
prefPanel-diskspace=Espai de disc
prefPanel-addressing=Redacció i adreçament
prefPanel-junk=Paràmetres del correu brossa
## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
prefPanel-smtp=Servidor de sortida (SMTP)

# account manager multiple identity support
#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S 
identity-list-title=Identitats per a %1$S

identity-edit-req=Heu d'especificar una adreça electrònica vàlida per a aquesta identitat.
identity-edit-req-title=Hi hagut un error creant la identitat

choosefile=Tria un fitxer

forAccount=Pel compte «%S»