mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Wed, 06 Mar 2013 23:00:32 -0500
changeset 1235 4621900e1c067b6316cb6cea2902cd3ddf2731dc
parent 1217 8e7a4a00f5cc3fa41dfc5c9fe78794d9eda7fa43
child 1252 1fada8ae3655a66164faad69be4a0dacf56ac70e
permissions -rw-r--r--
huge QA Jordi Serratosa

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# The following are used by the compose back end
#
## LOCALIZATION NOTE (unableToOpenFile, unableToOpenTmpFile):
## %S will be replaced with the name of file that could not be opened
unableToOpenFile=No es pot obrir el fitxer %S.
unableToOpenTmpFile=No es pot obrir el fitxer temporal %S. Reviseu la configuració del 'Directori temporal'.

## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_TEMPLATE
12502=No es pot desar el missatge com a plantilla. Comproveu que les vostres preferències de correu són correctes i torneu-ho a provar.

## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_DRAFT
12503=No es pot desar el missatge com a esborrany. Comproveu que les vostres preferències de correu són correctes i torneu-ho a provar.

## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNTS
12504=S'estan carregant les adjuncions…

## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNT
12505=S'està carregant l'adjunció…

## @name NS_MSG_COULDNT_OPEN_FCC_FOLDER
12506=No s'ha pogut obrir la carpeta de correu Enviat. Comproveu que les vostres preferències de la Missatgeria són correctes.

## @name NS_MSG_CANT_POST_TO_MULTIPLE_NEWS_HOSTS
12507=No es pot publicar a diversos servidors de grups de discussió. Torneu-ho a provar.

## @name NS_MSG_ASSEMB_DONE_MSG
12508=S'està assemblant el missatge… Fet

## @name NS_MSG_ASSEMBLING_MSG
12509=S'està assemblant el missatge…

## @name NS_MSG_NO_SENDER
12510=No s'ha indicat cap remitent. Introduïu la vostra adreça electrònica a les preferències de correu i grups de discussió de la Missatgeria.

## @name NS_MSG_NO_RECIPIENTS
12511=No s'ha indicat cap destinatari. Introduïu un destinatari o grup de discussió a l'àrea d'adreçament.

## @name NS_MSG_ERROR_WRITING_FILE
12512=S'ha produït un error en escriure al fitxer temporal.

## @name NS_ERROR_SENDING_FROM_COMMAND
12514=S'ha produït un error en enviar el correu. El servidor de correu ha respost: %s. Comproveu que heu indicat l'adreça electrònica correcta a les preferències de la Missatgeria i torneu-ho a provar.

## @name NS_ERROR_SENDING_DATA_COMMAND
12516=S'ha produït un error (SMTP) en enviar el correu. El servidor ha respost: %s

## @name NS_ERROR_SENDING_MESSAGE
12517=S'ha produït un error en enviar el correu. El servidor de correu ha respost: %s. Comproveu el missatge i torneu-ho a provar.

## @name NS_ERROR_POST_FAILED
12518=El missatge no s'ha pogut enviar perquè la connexió amb el servidor de missatges ha fallat. Pot ser que el servidor no estigui disponible o estigui rebutjant connexions. Comproveu que els paràmetres del servidor de grups de discussió siguin correctes i torneu-ho a provar, o sinó contacteu amb el vostre administrador de xarxa.

## @name NS_ERROR_QUEUED_DELIVERY_FAILED
12519=S'ha produït un error en lliurar els missatges per enviar.

## @name NS_ERROR_SEND_FAILED
12520=L'enviament del missatge ha fallat.

## @name SMTP_DELIV_MAIL
12521=S'està lliurant el correu…

## @name SMTP_MESSAGE_SENT_WAITING_MAIL_REPLY
12522=Missatgeria: S'ha enviat el missatge, s'està esperant resposta…

## @name SMTP_PROGRESS_MAILSENT
12523=El correu s'ha enviat amb èxit

## @name NS_ERROR_SMTP_SERVER_ERROR
12524=S'ha produït un error del servidor SMTP en enviar el correu. El servidor ha respost: %s. Demaneu ajuda a l'administrador de correu.

## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SEND_LATER
12525=No es pot desar el missatge per enviar-lo més tard. Comproveu que les vostres preferències de correu són correctes i torneu-ho a provar.

## @name NS_ERROR_COMMUNICATIONS_ERROR
12526=S'ha produït un error de comunicacions: %d. Torneu-ho a provar.

## @name NS_ERROR_BUT_DONT_SHOW_ALERT
12527=THIS IS JUST A PLACEHOLDER.  YOU SHOULD NEVER SEE THIS STRING.

## @name NS_ERROR_TCP_READ_ERROR
12528=S'ha produït un error en rebre dades. (Error de xarxa: %s) Intenteu tornar-vos a connectar.

## @name NS_ERROR_COULD_NOT_GET_USERS_MAIL_ADDRESS
12529=S'ha produït un error en enviar el correu: l'adreça de resposta és incorrecta. Comproveu que heu indicat l'adreça electrònica correcta a les preferències de la Missatgeria i torneu-ho a provar.

## @name NS_ERROR_MIME_MPART_ATTACHMENT_ERROR
12531=Error de l'adjunció.

## @name NS_MSG_FAILED_COPY_OPERATION
12532=L'operació d'enviament s'ha completat amb èxit, però no s'ha pogut copiar el missatge a la carpeta Enviat.

## @name NS_MSG_FAILURE_ON_OBJ_EMBED_WHILE_SAVING
12533=S'ha produït un problema en incloure el fitxer %.200s al missatge. Voleu seguir desant el missatge sense aquest fitxer?

## @name NS_MSG_ASSEMBLING_MESSAGE
12534=S'està assemblant la informació del correu…

## @name NS_MSG_GATHERING_ATTACHMENT
12535=S'està adjuntant %s…

## @name NS_MSG_CREATING_MESSAGE
12536=S'està creant el missatge de correu…

## @name NS_MSG_FAILURE_ON_OBJ_EMBED_WHILE_SENDING
12537=S'ha produït un problema en incloure el fitxer %.200s al missatge. Voleu continuar l'enviament del missatge sense aquest fitxer?

## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE
12538=S'està copiant el missatge a la carpeta %S…

## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_COMPLETE
12539=S'ha completat la còpia.

## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_FAILED
12540=La còpia ha fallat.

## @name NS_MSG_LARGE_MESSAGE_WARNING
12541=Atenció! Ara enviareu un missatge de %d bytes. Esteu segur que voleu fer-ho?

## @name NS_MSG_SENDING_MESSAGE
12550=S'està enviant el missatge…

## @name NS_MSG_POSTING_MESSAGE
12551=S'està publicant el missatge…

## @name NS_ERROR_NNTP_NO_CROSS_POSTING
12554=Només podeu enviar un missatge a un servidor de grups de discussió cada vegada.

## @name NS_MSG_CANCELLING
12555=S'està cancel·lant…

## @name NS_MSG_SEND_ERROR_TITLE
12556=Error d'enviament de missatges

## @name NS_MSG_SENDLATER_ERROR_TITLE
12557=Error d'enviament diferit

## @name NS_MSG_SAVE_DRAFT_TITLE
12558=Error de desament d'esborrany

## @name NS_MSG_SAVE_TEMPLATE_TITLE
12559=Error de desament de plantilla

## @name NS_ERROR_SEND_FAILED_BUT_NNTP_OK
12560=El vostre missatge s'ha publicat al grup de discussió però no s'ha enviat a l'altre destinatari.

## @name NS_MSG_ASK_TO_COMEBACK_TO_COMPOSE
12561=Voleu tornar a la finestra de redacció?

## @name NS_MSG_GENERIC_FAILURE_EXPLANATION
12562=Comproveu que els paràmetres del compte de Correu i grups són correctes i torneu-ho a provar.

## @name NS_MSG_ERROR_READING_FILE
12563=S'ha produït un error en llegir el fitxer.

followupToSenderMessage=L'autor d'aquest missatge ha demanat que les respostes només s'enviïn a l'autor. Si també voleu contestar al grup de notícies, afegiu una nova fila a la zona de l'adreça, seleccioneu «grup de notícies» de la llista de destinataris i introduïu-ne el nom.

## @name NS_MSG_UNDISCLOSED_RECIPIENTS
## LOCALIZATION NOTE: this string must be using only US_ASCII characters
12566=destinataris-ocults

## @name NS_MSG_ERROR_ATTACHING_FILE
12570=S'ha produït un error en adjuntar %S. Comproveu si teniu accés al fitxer.

## @name NS_ERROR_SMTP_GREETING
12572=S'ha produït un error en enviar el correu: El servidor de correu ha enviat una salutació incorrecta:  %s.

## @name NS_ERROR_SENDING_RCPT_COMMAND
12575=S'ha produït un error en enviar el correu. El servidor de correu ha respost: %1$s. Comproveu els destinataris del missatge %2$s i torneu-ho a provar.

## @name NS_ERROR_STARTTLS_FAILED_EHLO_STARTTLS
12582=S'ha produït un error en enviar el correu: No s'ha pogut establir un enllaç segur amb el servidor SMTP %S utilitzant STARTTLS, atès que no fa conèixer la característica. Desactiveu STARTTLS per al servidor o contacteu amb el proveïdor de servei.

## @name NS_ERROR_SMTP_PASSWORD_UNDEFINED
12584=S'ha produït un error en enviar el correu: no s'ha pogut recuperar la contrasenya de %S. No s'ha enviat el missatge.

## @name NS_ERROR_SMTP_TEMP_SIZE_EXCEEDED
12586=La mida del missatge que proveu d'enviar excedeix la mida límit temporal del servidor. El missatge no s'ha enviat, mireu de reduir la mida del missatge i torneu-ho a provar. El servidor ha respost: %s. 

## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_1
12587=La mida del missatge que proveu d'enviar excedeix la mida límit global (%d bytes) del servidor. El missatge no s'ha enviat, mireu de reduir la mida del missatge i torneu-ho a provar.

## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_2
12588=La mida del missatge que proveu d'enviar excedeix la mida límit global del servidor. El missatge no s'ha enviat, mireu de reduir la mida del missatge i torneu-ho a provar. El servidor ha respost: %s. 

## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_SERVER
12589=S'ha produït un error en enviar el correu: el servidor SMTP %S és desconegut. El servidor pot estar configurat de forma incorrecta. Verifiqueu que els paràmetres del servidor SMTP siguin correctes i torneu-ho a provar.

## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_REFUSED
12590=No s'ha pogut enviar el missatge perquè ha fallat la connexió al servidor SMTP %S. El servidor pot ser que no estigui disponible o bé que rebutgi les connexions SMTP.  Verifiqueu que els paràmetres del servidor SMTP siguin correctes i torneu-ho a provar, o bé contacteu amb l'administrador del servidor.

## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_INTERRUPTED
12591=No s'ha pogut enviar el missatge perquè s'ha perdut la connexió al servidor SMTP %S en mig de la transacció. Torneu-ho a provar o contacteu amb el vostre administrador de la xarxa.

## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_TIMEOUT
12592=No s'ha pogut enviar el missatge perquè s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió al servidor SMTP %S. Torneu-ho a provar o contacteu amb el vostre administrador de la xarxa. 

## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_REASON
12593=No s'ha pogut enviar el missatge fent servir el servidor SMTP  %S per algun motiu desconegut. Verifiqueu que els paràmetres del servidor SMTP siguin correctes i torneu-ho a provar, o bé contacteu amb l'administrador de la xarxa.

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_NO_SSL
# LOCALIZATION NOTE (12594): $S is server hostname
12594=El servidor SMTP %S no sembla que permeti les contrasenyes encriptades. Si només heu configurat aquest compte, proveu de posar «Contrasenya, enviada sense seguretat» com a «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor». Si el feu servir a la feina i ara comença a donar errors, pot ser que algú estigui intentant de robar-vos la contrasenya.

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_SSL
# LOCALIZATION NOTE (12595): $S is server hostname
12595=El servidor SMTP %S no sembla que permeti les contrasenyes encriptades. Si només heu configurat aquest compte, proveu de posar «Contrasenya normal» com a «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor». Si el feu servir a la feina i ara comença a donar errors, contacteu amb el vostre administrador del compte o amb el vostre proveïdor.

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_PLAIN_TO_ENCRYPT
# LOCALIZATION NOTE (12596): $S is server hostname
12596=El servidor SMTP %S no sembla que permeti les contrasenyes normals. Proveu de posar «Contrasenya encriptada» com a «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor».

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_FAILURE
# LOCALIZATION NOTE (12597): $S is server hostname
12597=No s'ha pogut autenticar al servidor SMTP %S. Comproveu la contrasenya, i verifiqueu que el mètode d'autenticació a «Opcions del compte | Servidor de sortida (SMTP)».

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_GSSAPI
# LOCALIZATION NOTE (12598): $S is server hostname
12598=El segell Kerberos/GSSAPI no ha sigut acceptat pel servidor SMTP %S. Assegureu-vos que heu iniciat una sessió al servidor Kerberos/GSSAPI.

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_MECH_NOT_SUPPORTED
# LOCALIZATION NOTE (12599): $S is server hostname
12599=El servidor SMTP %S no permet el mètode d'autenticació seleccionat. Canvieu el mètode d'autenticació a «Opcions del compte | Servidor de sortida (SMTP)».

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_NOT_SUPPORTED
# LOCALIZATION NOTE (12600): $S is server hostname
12600=No s'ha pogut autenticar al servidor SMTP %S. No admet el mètode d'autenticació (SMTP-AUTH) però heu triat utilitzar aquest mètode d'autenticació. Canvieu el mètode d'autenticació a «Cap» a «Opcions del compte | Servidor de sortida (SMTP)» o bé contacteu al vostre proveïdor de correu i demaneu que us doni instruccions.

## @name NS_ERROR_ILLEGAL_LOCALPART
# LOCALIZATION NOTE (errorIllegalLocalPart): %s is an email address with an illegal localpart
errorIllegalLocalPart=Hi ha caràcters incompatibles que no són ASCII a la part local del'adreça del destinatari %s. Canvieu l'adreça i torneu-ho a provar.

## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
saveDlogTitle=Desa el missatge
saveDlogMessage=El missatge no s'ha enviat. Voleu desar-lo a la carpeta Esborranys?

## generics string
defaultSubject=(sense assumpte)
chooseFileToAttach=Introduïu el fitxer a adjuntar

# LOCALIZATION NOTE (chooseFileToAttachViaCloud): %1$S is the cloud
# provider to save the file to.
chooseFileToAttachViaCloud=Adjunta uns fitxers amb %1$S

##
windowTitlePrefix=Redacta:

## Strings used by the empty subject dialog
subjectEmptyTitle=Falta l'assumpte
subjectEmptyMessage=Falta el camp Assumpte del vostre missatge.
sendWithEmptySubjectButton=&Envia sense cap assumpte
cancelSendingButton=&Cancel·la l'enviament

## Strings used by the dialog that informs about lack of newsgroup support.
noNewsgroupSupportTitle=No es permeten grups de discussió 
recipientDlogMessage=Aquest compte només permet destinataris de correu. Si continueu, s'ignoraran els grups de discussió.

## Strings used by the alert that tells the user an e-mail address is invalid.
addressInvalidTitle=L'adreça del destinatari no és vàlida
addressInvalid=%1$S no és una adreça electrònica vàlida perquè no té el format usuari@servidor. Heu de corregir-ho abans d'enviar el missatge.

## String used by the dialog that ask the user to attach a web page
attachPageDlogTitle=Indiqueu una ubicació a adjuntar
attachPageDlogMessage=Pàgina web (URL):

## String used for attachment pretty name, when attachment is a message
messageAttachmentSafeName=Missatge adjunt
## String used for attachment pretty name, when attachment is message part
partAttachmentSafeName=Part del missatge adjunt

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of attachments
attachmentCount=#1 fitxer adjunt;#1 fitxers adjunts

## String used by the Initialization Error dialog
initErrorDlogTitle=Redacció del missatge
initErrorDlgMessage=S'ha produït un error en crear una finestra per redactar el missatge. Torneu a provar-ho.

## String used if a file to attach does not exist when passed as
## a command line argument
errorFileAttachTitle=Adjunció de fitxer
## LOCALIZATION NOTE (errorFileAttachMessage): %1$S will be replaced by the non-existent file name. Do not translate
errorFileAttachMessage=El fitxer %1$S no existeix, per tant, no s'ha pogut adjuntar al missatge.

## Strings used by Save as Draft/Template dialog
SaveDialogTitle=Desa el missatge
## LOCALIZATION NOTE (SaveDialogMsg): %1$S is folder name, %2$S is host name
SaveDialogMsg=El missatge s'ha desat a la carpeta %1$S a %2$S.
CheckMsg=No em tornis a mostrar aquest quadre de diàleg.

## Strings used by prompt when Quitting while in progress
quitComposeWindowTitle=S'està enviant el missatge
## LOCALIZATION NOTE (quitComposeWindowMessage): don't translate \n
quitComposeWindowMessage2=El %1$S està actualment en el procés d'enviar un missatge.\nVoleu esperar fins que el missatge s'hagi enviat abans de sortir o bé sortir ara?
quitComposeWindowQuitButtonLabel2=S&urt
quitComposeWindowWaitButtonLabel2=&Espera

## Strings used by prompt for Ctrl-Enter check before sending message
sendMessageCheckWindowTitle=Envia el missatge
sendMessageCheckLabel=Segur que esteu a punt per enviar aquest missatge?
sendMessageCheckSendButtonLabel=Envia

## reply header in composeMsg
## <author> wrote:
mailnews.reply_header_authorwrote=%s ha escrit
mailnews.reply_header_ondate=El %s

## reply header in composeMsg
## user specified 
mailnews.reply_header_originalmessage=-------- Missatge original --------

## Strings used by the rename attachment dialog
renameAttachmentTitle=Reanomena l'adjunció
renameAttachmentMessage=Nou nom de l'adjunció:

## Attachment Reminder
## LOCALIZATION NOTE (mail.compose.attachment_reminder_keywords): comma separated
##   words that that should trigger an attachment reminder.
mail.compose.attachment_reminder_keywords=.doc,.pdf,adjunció,adjunt,t'envio,t'envie,t'envii,t'enviï,CV,document

addAttachmentButton=Afegeix una adjunció…
addAttachmentButton.accessskey=a
remindLaterButton=Recorda-m'ho més tard
remindLaterButton.accessskey=R

attachmentReminderTitle=Adjunta el recordatori
attachmentReminderMsg=Heu oblidat d'afegir un fitxer adjunt?
# LOCALIZATION NOTE (attachmentReminderKeywordsMsgs): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of keywords
attachmentReminderKeywordsMsgs=S'ha trobat una paraula clau d'adjunció:;S'ha trobat #1 paraules clau d'adjunció:
attachmentReminderOptionsMsg=Les paraules clau per recordar que adjuntar algun fitxer les podeu configurar en les preferències
attachmentReminderYesIForgot=Sí i tant!
attachmentReminderFalseAlarm=No, envia'l ara

# Strings used by the Filelink offer notification bar.
learnMore.label=Més informació...
learnMore.accesskey=m
# LOCALIZATION NOTE (bigFileDescription): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of big attached files
bigFileDescription=És un fitxer gran. Podria ser millor que empréssiu el Filelink.;Són fitxers grans. Podria ser millor que empréssiu el Filelink.
bigFileShare.label=Enllaça
bigFileShare.accesskey=l
bigFileAttach.label=Ignora
bigFileAttach.accesskey=i

bigFileChooseAccount.title=Trieu un compte
bigFileChooseAccount.text=Trieu un compte al núvol per pujar-hi l'adjunció

bigFileHideNotification.title=No pugis els meus fitxers
bigFileHideNotification.text=No se us notificarà si adjunteu més fitxers grans a aquest missatge.
bigFileHideNotification.check=No em tornis a notificar més sobre això.

# LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadingTooltip): Do not translate the string
# %S. %S is the display name for the cloud account the attachment is being
# uploaded to.
cloudFileUploadingTooltip=S'està pujant a %S…
# LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadedTooltip): Do not translate the string
# %S. %S is the display name for the cloud account the attachment was uploaded
# to.
cloudFileUploadedTooltip=S'ha pujat a %S
cloudFileUploadingNotification=S'està enllaçant el fitxer. Apareixerà en el cos del missatge quan s'hagi fet.;S'estan enllaçant els fitxers. Apareixeran en el cos del missatge quan s'hagin fet.
cloudFileUploadingCancel.label=Cancel·la
cloudFileUploadingCancel.accesskey=c
cloudFilePrivacyNotification=S'ha completat l'enllaçament. Tingueu en compte que les adjuncions enllaçades poden ser accessibles a aquells que poden veure o endevinar els enllaços.

## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
## word $S. Place the word $S where the host name should appear.
smtpEnterPasswordPrompt=Introduïu la vostra contrasenya per %S:
## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
## and %2$S where the user name should appear.
smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Introduïu la vostra contrasenya per %2$S al servidor %1$S:
smtpEnterPasswordPromptTitle=Contrasenya del servidor SMTP

# LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
removeAttachmentMsgs=Suprimeix el fitxer adjunt;Suprimeix els fitxers adjunts

## LOCALIZATION NOTE(errorSavingMsg): Do not translate the word %S. It
## will be replaced with the name of the folder the message is being saved to.
errorSavingMsg=S'ha produït un error mentre es desava el missatge a la carpeta %S. Voleu tornar-ho a provar?

errorCloudFileAuth.title=Error d'autenticació
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileAuth.message):
## %1$S is the name of the online storage service that authentication failed against.
errorCloudFileAuth.message=No s'ha pogut autenticar amb %1$S.
errorCloudFileUpload.title=Error de pujada
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileUpload.message):
## %1$S is the name of the online storage service that uploading failed against.
## %2$S is the name of the file that failed to upload.
errorCloudFileUpload.message=No s'ha pogut pujar %2$S a %1$S.
errorCloudFileQuota.title=Error de quota
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileQuota.message):
## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to exceeding the storage limit.
errorCloudFileQuota.message=En pujar %2$S a %1$S s'excediria la vostra quota d'espai.
errorCloudFileNameLimit.title=Error del nom de fitxer
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileNameLimit.message):
## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to the excess file name length
errorCloudFileNameLimit.message=La pujada de %2$S a %1$S conté més de 120 caràcters al seu nom. Reanomeneu el fitxer per tenir 120 caràcters o menys en el seu nom i torneu-lo a pujar.
errorCloudFileLimit.title=Error de mida del fitxer
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileLimit.message):
## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to size restrictions.
errorCloudFileLimit.message=%2$S excedeix la mida màxima de %1$S.
errorCloudFileOther.title=Error desconegut
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileOther.message):
## %1$S is the name of the online storage service that cannot be communicated with.
errorCloudFileOther.message=S'ha produït un error desconegut en comunicar amb %1$S.
errorCloudFileDeletion.title=Error de supressió
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileDeletion.message):
## %1$S is the name of the online storage service that the file is to be deleted from.
## %2$S is the name of the file that failed to be deleted.
errorCloudFileDeletion.message=S'ha produït un problema en suprimir %2$S de %1$S.

errorCloudFileUpgrade.label=Actualitza

## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentCountHeader): A line of text describing how
## many uploaded files have been appended to this message.  Emphasis should be
## on sharing as opposed to attaching. This item is used as a header to a list,
## hence the colon.  This header is only displayed in HTML emails.
## Using PluralForm (so don't replace the #1).
cloudAttachmentCountHeader=He enllaçat #1 fitxer al missatge:;He enllaçat #1 fitxers al missatge:

## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListFooter): %1$S is a link, whose text
## contents are the brandFullName of this application.
cloudAttachmentListFooter=El %1$S facilita compartir fitxers grans amb el correu electrònic.

## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListItem): A line of text describing a cloud
## attachment, to be inserted into the message body. Do not translate the words
## %1$S, %2$S, %3$S, or %4$S. %1$S is the attachment name, %2$S is its size,
## %3$S is the name of the cloud storage service, and %4$S is the link to the
## attachment.
cloudAttachmentListItem=* %1$S (%2$S) hostatjat a %3$S: %4$S

## LOCALIZATION NOTE(stopShowingUploadingNotification): This string is used in the Filelink
## upload notification bar to allow the user to dismiss the notification permanently.
stopShowingUploadingNotification.accesskey=N
stopShowingUploadingNotification.label=No tornis a mostrar-ho