dom/chrome/layout/printing.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Wed, 06 Mar 2013 23:00:32 -0500
changeset 1235 4621900e1c067b6316cb6cea2902cd3ddf2731dc
parent 1020 6d8feaff1090517caccec0bc64987e0fa3ca0c82
child 1285 bcd329e0fd194071b5cecc4c0be3578c3e07b624
permissions -rw-r--r--
huge QA Jordi Serratosa

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Page number formating
## @page_number The current page number
#LOCALIZATION NOTE (pageofpages): Do not translate %ld in the following line.
# Place the word %ld where the page number and number of pages should be
# The first %ld will receive the the page number
pagenumber=%1$d

# Page number formating
## @page_number The current page number
## @page_total The total number of pages
#LOCALIZATION NOTE (pageofpages): Do not translate %ld in the following line.
# Place the word %ld where the page number and number of pages should be
# The first %ld will receive the the page number
# the second %ld will receive the total number of pages
pageofpages=%1$d de %2$d

noPrintFilename.title=Hi manca el nom del fitxer
noPrintFilename.alert=Heu triat «Imprimeix a: Fitxer», i el nom del fitxer és buit!

# File confirm
fileConfirm.exists=%S ja existeix.\nEl voleu reemplaçar?

# Print error codes
print_error_dialog_title=S'ha produït un error en la impressora
printpreview_error_dialog_title=S'ha produït un error en la visualització prèvia de la impressió
NS_ERROR_GFX_PRINTER_CMD_NOT_FOUND=S'ha produït un problema d'impressió. La impressora no permet l'ús d'una ordre d'impressió.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_CMD_FAILURE=S'ha produït un problema d'impressió. Una instrucció que s'ha enviat a la impressora ha fallat.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_NO_PRINTER_AVAILABLE=S'ha produït un problema en imprimir. No s'ha trobat cap impressora.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_NAME_NOT_FOUND=S'ha produït un problema d'impressió. No s'ha pogut trobar la impressora.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_ACCESS_DENIED=S'ha produït un problema d'impressió. S'ha denegat l'accés a la impressora.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_INVALID_ATTRIBUTE=S'ha produït un problema d'impressió. S'ha intentat definir un atribut de la impressora que no és vàlid.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINTER_NOT_READY=S'ha produït un problema d'impressió. La impressora no està preparada.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_OUT_OF_PAPER=S'ha produït un problema d'impressió. La impressora s'ha quedat sense paper.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINTER_IO_ERROR=S'ha produït un problema d'impressió. Error d'E/S de la impressora.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_COULD_NOT_OPEN_FILE=S'ha produït un problema d'impressió. No s'ha pogut obrir el fitxer de sortida.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_FILE_IO_ERROR=S'ha produït un error en escriure el fitxer de sortida de la impressió.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINTPREVIEW=Per mostrar l'exemple d'impressió cal que hi hagi com a mínim una impressora disponible.
NS_ERROR_UNEXPECTED=S'ha produït un error inesperat durant la impressió.
NS_ERROR_OUT_OF_MEMORY=S'ha produït un problema d'impressió. No hi ha prou memòria lliure per imprimir.
NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED=Encara no s'ha implementat alguna funcionalitat de la impressió.
NS_ERROR_NOT_AVAILABLE=No és disponible
NS_ERROR_ABORT=S'ha interromput o cancel·lat el treball d'impressió.
NS_ERROR_FAILURE=Per alguna raó ha fallat la impressió
NS_ERROR_GFX_PRINTER_STARTDOC=Ha fallat la impressió en iniciar el document.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_ENDDOC=Ha fallat la impressió en completar-se el document.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_STARTPAGE=Ha fallat la impressió en iniciar la pàgina.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_ENDPAGE=Ha fallat la impressió en completar-se la pàgina.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINT_WHILE_PREVIEW=No es pot imprimir mentre esteu a la visualització prèvia de la impressió.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_PAPER_SIZE_NOT_SUPPORTED=S'ha produït un problema en imprimir perquè la vostra impressora no permet l'ús de la mida de paper que heu indicat.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_ORIENTATION_NOT_SUPPORTED=S'ha produït un problema d'impressió perquè l'orientació de la pàgina que heu especificat no la suporta la vostra impressora.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_COLORSPACE_NOT_SUPPORTED=S'ha produït un problema en imprimir perquè la tasca d'impressió requereix capacitats de color que la vostra impressora no permet.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_TOO_MANY_COPIES=S'ha produït un problema en imprimir perquè heu sol·licitat massa còpies.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_DRIVER_CONFIGURATION_ERROR=S'ha produït un problema en imprimir. El controlador de la impressora no està ben configurat.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP=El navegador no pot imprimir l'exemple d'impressió en aquest moment. Torneu-ho a provar una vegada la pàgina s'hagi carregat del tot.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_DOC_WAS_DESTORYED=S'ha reemplaçat la pàgina mentre intentàveu imprimir. Torneu-ho a provar.
NS_ERROR_GFX_NO_PRINTDIALOG_IN_TOOLKIT=Els diàlegs connectables no s'han instal·lat correctament, o bé aquest joc d'eines GFX ja no permet l'ús de diàlegs d'impressió nadius
NS_ERROR_GFX_NO_PRINTROMPTSERVICE=Manca el servei de consultes d'impressió.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_NO_XUL=No es pot imprimir o fer un exemple d'impressió d'aquesta pàgina.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_PLEX_NOT_SUPPORTED=S'ha produït un error d'impressió perquè el mode plex que heu especificat no és suportat per la vostra impressora.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY=El navegador no pot imprimir el document mentre s'estigui carregant.
NS_ERROR_GFX_PRINTING_NOT_IMPLEMENTED=La impressió no està implementada.
NS_ERROR_GFX_COULD_NOT_LOAD_PRINT_MODULE=No pot carregar-se el mòdul d'impressió sol·licitat.
NS_ERROR_GFX_PRINTER_RESOLUTION_NOT_SUPPORTED=Hi ha hagut un problema en imprimir perquè el mode de resolució/qualitat que heu especificat no és compatible amb la vostra impressora.

# No printers available
noprinter=No hi ha impressores disponibles.
PrintToFile=Imprimeix a un fitxer
# EOF.