browser/installer/nsisstrings.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Wed, 06 Mar 2013 23:00:32 -0500
changeset 1235 4621900e1c067b6316cb6cea2902cd3ddf2731dc
parent 1174 941c9159b9113cbf5b7539e38f28016f5e635046
child 1302 cdb6fe7fe83edd551791dda534632e8141252608
permissions -rw-r--r--
huge QA Jordi Serratosa

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE:

# This file must be saved as UTF8

# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
# accesskey with an ampersand (e.g. &).

# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
# being used as an accesskey.

# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
# from en-US contains a \n.

WIN_CAPTION=Configuració del $BrandShortName

INTRO_BLURB=Gràcies per triar el $BrandFullName, el navegador que us tria per sobre de la resta. Feu clic per instal·lar-ho.
INSTALL_BLURB1=Esteu a punt de gaudir del més nou en velocitat, flexibilitat i seguretat per tal que tingueu sempre el control.
INSTALL_BLURB2=Això és perquè el $BrandShortName està fet per una organització sense ànim de lucre per tal de millorar la navegació i el Web.
INSTALL_BLURB3=També us uniu a una comunitat global d'usuaris, col·laboradors i desenvolupadors que treballen per fer el millor navegador del món.

WARN_MIN_SUPPORTED_OS_MSG=El $BrandShortName no es pot instal·lar. Aquesta versió del $BrandShortName requereix la versió ${MinSupportedVer} o superior.
WARN_WRITE_ACCESS=No teniu accés per escriure al directori d'instal·lació.\n\nFeu clic a D'acord per seleccionar un directori diferent.
WARN_DISK_SPACE=No teniu prou espai al disc per instal·lar en aquesta ubicació.\n\nFeu clic a D'acord per seleccionar una ubicació diferent.
WARN_ROOT_INSTALL=No s'ha pogut instal·lar a l'arrel del vostre disc.\n\nFeu clic a D'acord per seleccionar una ubicació diferent.
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El $BrandShortName ja s'està executant.\n\nTanqueu el $BrandShortName abans d'executar la versió que acabeu d'instal·lar.

ERROR_DOWNLOAD=S'ha interromput la baixada.\n\nFeu clic al botó D'acord per continuar.

INSTALL_BUTTON=&Instal·la
UPGRADE_BUTTON=&Actualitza
BACK_BUTTON=En&rere
CANCEL_BUTTON=Cancel·la
OPTIONS_BUTTON=&Opcions

MAKE_DEFAULT=&Fes el $BrandShortName el meu navegador per defecte
CREATE_SHORTCUTS=Crea dreceres per al $BrandShortName:
ADD_SC_TASKBAR=A la meva barra de &tasques
ADD_SC_QUICKLAUNCHBAR=A la meva barra d'e&xecució ràpida
ADD_CheckboxShortcutInStartMenu=A la meva carpeta de programes del menú &Inicia
ADD_CheckboxShortcutOnDesktop=Al meu &escriptori
SPACE_REQUIRED=Espai necessari:
SPACE_AVAILABLE=Espai disponible:
ONE_MOMENT=Un moment, el $BrandShortName s'iniciarà tan aviat com hagi acabat la instal·lació...
INSTALL_MAINT_SERVICE=&Instal·la el servei d'actualització del $BrandShortName en segon pla
SEND_PING=&Envia informació sobre aquesta instal·lació a Mozilla
BROWSE_BUTTON=&Navega...
DEST_FOLDER=Carpeta de destinació

DOWNLOADING_IN_PROGRESS=S'està baixant...
DOWNLOADING_DONE=S'ha baixat
INSTALLING_TO_BE_DONE=S'està instal·lant
INSTALLING_IN_PROGRESS=S'està instal·lant...

SELECT_FOLDER_TEXT=Seleccioneu la carpeta on instal·lar el $BrandShortName.

BYTE=B
KILO=K
MEGA=M
GIGA=G