browser/installer/custom.properties
author Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 16 Jan 2009 22:21:59 +0100
changeset 105 213c9ee01db1da2b36ca3da253c41515621e3ccc
parent 21 ec1fec4515bd6fcac18de8f1838a55f27e7fd8c0
child 122 8222ffdcdf758eae98a95a703879d8386024d3f7
permissions -rw-r--r--
checking UTF-8 enabled in installer and updater

# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
#
# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
# http://www.mozilla.org/MPL/
#
# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
# for the specific language governing rights and limitations under the
# License.
#
# The Original Code is the Mozilla Installer code.
#
# The Initial Developer of the Original Code is Mozilla Foundation
# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
# the Initial Developer. All Rights Reserved.
#
# Contributor(s):
#  Robert Strong <robert.bugzilla@gmail.com>
#
# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
#
# ***** END LICENSE BLOCK *****

# LOCALIZATION NOTE:

# This file must be saved as UTF8

# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
# accesskey with an ampersand (e.g. &).

# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
# being used as an accesskey.

# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
# from en-US contains a \n.

REG_APP_DESC=El $BrandShortName proporciona una navegació fàcil i segura. Una interfície d'usuari familiar, característiques avançades de seguretat, incloent-hi protecció davant de la suplantació de la identitat, i cerques integrades que us permetenn treure el màxim de la Web.
STATUS_INSTALL_APP=S'està instaŀlant el $BrandShortName…
UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Desinstaŀla el $BrandFullName
UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Suprimeix el $BrandFullName del vostre ordinador.
UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=El $BrandShortName es desinstaŀlarà de la següent ubicació:
UN_CONFIRM_CLICK=Feu clic a Desinstaŀla per a continuar.
UN_REMOVE_PROFILES=Sup&rimeix les dades pròpies i les personalitzacions del $BrandShortName
UN_REMOVE_PROFILES_DESC=Se suprimiran definitivament les vostres adreces d'interès, contrasenyes desades, galetes i personalitzacions. Podeu desitjar conservar aqueixa informació si planegeu d'instaŀlar una versió del $BrandShortName en el futur.
BANNER_CHECK_EXISTING=S'està comprovant si hi ha cap instaŀlació present…
STATUS_INSTALL_LANG=S'estan instaŀlant els fitxers de llengua (${AB_CD})…
STATUS_UNINSTALL_MAIN=S'està desinstaŀlant el $BrandShortName…
STATUS_CLEANUP=Una mica de manteniment…

CONTEXT_OPTIONS=&Opcions del $BrandShortName
CONTEXT_SAFE_MODE=Mode &segur del $BrandShortName

SAFE_MODE=Mode segur
OPTIONS_PAGE_TITLE=Tipus d'instaŀlació
OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Trieu les opcions d'instaŀlació
OPTIONS_MAKE_DEFAULT=&Utilitza el $BrandShortName com a meu navegador per defecte
SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Definició de les dreceres
SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Crea les icones de programa
SUMMARY_PAGE_TITLE=Resum
SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=A punt per a instaŀlar el $BrandShortName
SUMMARY_INSTALLED_TO=El $BrandShortName s'instaŀlarà en la següent ubicació:
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Pot caler un reinici de l'ordinador per a acabar la instaŀlació.
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Pot caler un reinici de l'ordinador per a acabar la desinstaŀlació.
SUMMARY_MAKE_DEFAULT=Es definirà el $BrandShortName com el vostre navegador per defecte.
SUMMARY_CLICK=Feu clic a Instaŀla per a continuar.
SURVEY_TEXT=&Digueu-nos què en penseu del $BrandShortName
LAUNCH_TEXT=&Executa ara el $BrandFullName
CREATE_ICONS_DESC=Crea icones del $BrandShortName:
ICONS_DESKTOP=Al meu &escriptori
ICONS_STARTMENU=A la carpeta de programes del menú &Inicia
ICONS_QUICKLAUNCH=A la barra d'e&xecució ràpida
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Cal tancar el $BrandFullName per a procedir amb la instaŀlació.\n\nTanqueu el $BrandFullName per a continuar.
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el $BrandFullName per a procedir amb la desinstaŀlació.\n\nTanqueu el $BrandFullName per a continuar.
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El $BrandFullName ja s'està executant.\n\nTanqueu el $BrandFullName abans d'executar la versió que acabeu d'instaŀlar.
WARN_WRITE_ACCESS=No teniu permisos d'escriptura al directori d'instaŀlació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar un directori diferent.
WARN_DISK_SPACE=No teniu suficient espai de disc per a poder instaŀlar en aquesta ubicació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar una ubicació diferent.
WARN_UNSUPPORTED_MSG=El $BrandShortName no pot instaŀlar-se. Aquesta versió del $BrandShortName requereix com a mínim un ${MinUnsupportedVer}.
WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Cal reinciar el vostre ordinador per a acabar una desinstaŀlació anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar ara mateix?
WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Cal reinciar el vostre ordinador per a acabar una actualització anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar ara mateix?
ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=S'ha produït un error en crear el directori:
ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Feu clic a canceŀla per a aturar la instaŀlació o\nReintenta per a tornar-ho a provar.

# _DESC strings support approximately 65 characters per line.
# One line
OPTIONS_SUMMARY=Trieu el tipus d'instaŀlació que preferiu, llavors feu clic a Següent.
# One line
OPTION_STANDARD_DESC=El $BrandShortName s'instaŀlarà amb les opcions més comunes.
OPTION_STANDARD_RADIO=E&stàndard
OPTION_CUSTOM_DESC=Podeu triar les opcions individuals que s'instaŀlaran. Recomanat per a usuaris avançats.
OPTION_CUSTOM_RADIO=&Personalitzada