toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
author Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sun, 29 Aug 2010 14:45:36 +0200
changeset 265 18dcf2064169d2e620f8602f0328137b7e77fe57
parent 217 d52059f4221fc1ba7319532e7b3e090f36e0eac0
child 287 ae5ccbd8e0a7220e294d1aab697fadf55fb4a891
permissions -rw-r--r--
update toolkit

<!ENTITY updateWizard.title       "Actualització de programari">

<!ENTITY checking.title         "Comprovació d'actualitzacions">
<!ENTITY updateCheck.label        "S'estan cercant versions més noves del &brandShortName;…">

<!ENTITY pluginupdatesfound.title    "Cerca actualitzacions dels connectors">
<!ENTITY pluginupdatesfound.label    "S'han trobat noves versions d'un o més dels vostres connectors.">
<!ENTITY pluginupdateslink.label     "Consulteu com actualitzar els vostres connectors.">

<!ENTITY noupdatesfound.title      "No s'ha trobat cap actualització">
<!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "No hi ha cap actualització disponible. El &brandShortName; comprovarà periòdicament si hi ha noves actualitzacions.">
<!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "No hi ha cap actualització disponible. Torneu-ho a provar més endavant o habiliteu la comprovació d'actualitzacions automàtica del &brandShortName;.">

<!ENTITY manualUpdate.title       "No es pot actualitzar">
<!ENTITY manualUpdate.desc        "Hi ha una actualització de seguretat i estabilitat recomanada disponible, però no teniu els permisos necessaris per a instaŀlar-la. Contacteu amb el vostre administrador de sistemes o torneu a provar-ho des d'un compte que tingui permisos per a instaŀlar programari en aquest ordinador.">
<!ENTITY manualUpdateGetMsg.label    "Sempre podeu aconseguir la darrera versió del &brandShortName; a:">


<!ENTITY incompatibleCheck.title     "S'està comprovant la compatibilitat dels complements">
<!ENTITY incompatibleCheck.label     "S'estan cercant versions més noves dels vostres complements…">

<!ENTITY clickHere.label         "Feu clic ací per a més informació general quant a aquesta actualització">

<!ENTITY evangelism.desc 	     "És molt recomanable que apliqueu aquesta actualització en el &brandShortName; tan aviat com sigui possible.">

<!ENTITY license.instructions      "Si esteu d'acord amb els termes d'aquest acord, feu clic a Accepto 
                      per a continuar instaŀlant aquesta actualització.">

<!ENTITY license.titleText        "Acord de llicència del programari">
<!ENTITY license.introText        "Termes i condicions per a utilitzar aquest programari.">
<!ENTITY license.instructionText     "Si us plau, llegiu l'acord de llicència següent. Utilitzeu la barra de desplaçament per a visualitzar la resta de l'acord.">
<!ENTITY license.accept         "Accepto els termes de l'acord de llicència">
<!ENTITY license.accept.accesskey    "c">
<!ENTITY license.decline         "No accepto els termes de l'acord de llicència">
<!ENTITY license.decline.accesskey    "N">

<!ENTITY incompatibleList.title     "S'han trobat complements incompatibles">

<!ENTITY downloadPage.title       "S'està baixant el &brandShortName;">
<!ENTITY downloading.intro        "S'està baixant l'actualització…">
<!ENTITY connecting.label        "S'està connectant al servidor d'actualitzacions…">
<!ENTITY verificationFailedText.label  "El &brandShortName; no ha pogut verificar la integritat 
                      de l'actualització incremental que ha baixat, per això, ara està baixant-se el paquet d'actualització complet.">
<!ENTITY viewDetails.tooltip       "Consulteu els detalls de l'actualització">

<!ENTITY details.link          "Detalls">

<!ENTITY error.title           "L'actualització ha fallat">

<!ENTITY error.label           "S'han produït problemes en instaŀlar aquesta actualització. El &brandShortName; no s'ha
                      pogut actualitzar perquè:">

<!ENTITY errorManual.label        "Podeu actualitzar el &brandShortName; manualment visitant aquest enllaç
                      i baixant la darrera versió:">

<!ENTITY errorpatching.intro       "L'actualització parcial no s'ha pogut aplicar. 
                      El &brandShortName; ho tornarà a provar baixant una actualització completa.">                 

<!ENTITY errorCertAttrNoUpdate.label   "Quelcom ha evitat que el &brandShortName; s'actualitzés de forma segura.
                      Comproveu que teniu la darrera versió del &brandShortName; a:">
<!ENTITY errorCertAttrHasUpdate.label  "Quelcom està mirant d'enganyar el &brandShortName; perquè accepti una
                      actualització insegura. Contacteu amb el vostre proveïdor de la xarxa i demaneu ajuda.">


<!ENTITY finishedPage.title    	 "L'actualització està preparada per a poder instaŀlar-la">
<!ENTITY finishedPage.text		 "L'actualització s'instaŀlarà la propera vegada que s'iniciï el &brandShortName;. Podeu 
                      reiniciar el &brandShortName; ara, o continuar treballant i reiniciar-lo més endavant.">

<!ENTITY finishedBackgroundPage.text     "S'ha baixat una actualització de seguretat i estabilitat del &brandShortName; i està preparada per a poder instaŀlar-la.">
<!ENTITY finishedBackground.name     "Actualització:">
<!-- LOCALIZATION NOTE (finishedBackground.more): This string describes the button labels defined by restartNowButton and restartLaterButton in updates.properties. -->
<!ENTITY finishedBackground.more     "L'actualització s'instaŀlara la propera vegada que s'iniciï el &brandShortName;. Podeu reiniciar el &brandShortName; ara, o continuar treballant i reiniciar-lo més endavant.">


<!ENTITY installed.title         "L'actualització s'ha instaŀlat">
<!ENTITY installed.intro         "L'actualització s'ha instaŀlat amb èxit.">
<!ENTITY whatsnew.label         "Llegiu-ne més quant a les novetats…">

<!ENTITY update.details.label      "Detalls">
<!ENTITY update.installedOn.label    "Instaŀlat el:">
<!ENTITY update.status.label       "Estat:">