suite/chrome/common/pref/pref-http.dtd
author Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 16 Oct 2010 14:21:29 +0200
changeset 316 0ed54d0103481d3e730a5fc3a8032cfc870790b9
parent 0 c5343bbf251a96403dfd7f99849715f073dbec8a
child 559 6a95ff15f8e3e6e0258ddeb82171de1946cf7fc2
permissions -rw-r--r--
prefs in suite

<!ENTITY pref.http.title           "Xarxa HTTP">

<!-- Network-->
<!ENTITY prefDirect.label "Opcions de connexió directa">
<!ENTITY prefProxy.label "Opcions de connexió del servidor">
<!ENTITY prefEnableHTTP10.label "Utilitza HTTP 1.0">
<!ENTITY prefEnableHTTP10.accesskey "U">
<!ENTITY prefEnableHTTP10Proxy.accesskey "z">
<!ENTITY prefEnableHTTP11.label "Utilitza HTTP 1.1">
<!ENTITY prefEnableHTTP11.accesskey "H">
<!ENTITY prefEnableHTTP11Proxy.accesskey "T">
<!ENTITY prefEnableKeepAlive.label "Habilita les connexions persistents">
<!ENTITY prefEnableKeepAlive.accesskey "H">
<!ENTITY prefEnableKeepAliveProxy.accesskey "L">
<!ENTITY prefEnablePipelining.label "Habilita la conducció">
<!ENTITY prefEnablePipelining.accesskey "d">
<!ENTITY prefEnablePipeliningProxy.accesskey "I">
<!ENTITY prefPara "Les connexions HTTP es posen a punt utilitzant aquests opcions per a millorar-ne el funcionament o la compatibilitat. Se sap que alguns servidors intermediaris, per exemple, requereixen HTTP/1.0 (consulteu-ne els detalls a les notes de la versió). ">
<!ENTITY prefPipeWarning "ADVERTIMENT: la conducció (pipelining) és una funció experimental dissenyada per a millorar la càrrega de pàgines, però que malauradament no funciona bé en alguns servidors web i intermediaris. ">
<!ENTITY prefUseragent.label         "Cadena d'agent d'usuari">
<!ENTITY prefFirefoxCompat.label       "Anuncia la compatibilitat amb el Firefox">
<!ENTITY prefFirefoxCompat.accesskey     "F">