Bug 798360: Remove localization files for runtime errors for most languages (p=jonguyen,r=jmott)
authorDan Schaffer <Dan.Schaffer@adobe.com>
Fri, 05 Oct 2012 07:59:43 -0700
changeset 7561 beba7ea689fec50cd476a4a25434d3fe6c95207e
parent 7560 b30f9228398aa8265657e67ea9c513d2387880b6
child 7562 d650133e28c2a106b5476889ffeb40119dee83b6
push id4260
push userdschaffe@adobe.com
push dateFri, 05 Oct 2012 17:33:23 +0000
reviewersjmott
bugs798360, 1117835, 1121422
Bug 798360: Remove localization files for runtime errors for most languages (p=jonguyen,r=jmott) integrate: 1117835 CL@1121422
core/ErrorConstants.cpp
core/ErrorConstants.h
localization/cs/ErrorConstants.xml
localization/de/ErrorConstants.xml
localization/de/build.xml
localization/es/ErrorConstants.xml
localization/es/build.xml
localization/it/ErrorConstants.xml
localization/it/build.xml
localization/ko/ErrorConstants.xml
localization/ko/build.xml
localization/nl/ErrorConstants.xml
localization/pl/ErrorConstants.xml
localization/pt/ErrorConstants.xml
localization/ru/ErrorConstants.xml
localization/sv/ErrorConstants.xml
localization/tr/ErrorConstants.xml
localization/zh_Hant/ErrorConstants.xml
localization/zh_Hant/build.xml
utils/errorgen.xml
--- a/core/ErrorConstants.cpp
+++ b/core/ErrorConstants.cpp
@@ -16,61 +16,25 @@ namespace avmplus
   #if defined(DEBUGGER) && !defined(VMCFG_DEBUGGER_STUB)
   namespace ErrorConstants
   {
     LangName languageNames[] =
     {
     #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_en
       { "en",   LANG_en },
     #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_cs
-      { "cs",   LANG_cs },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_de
-      { "de",   LANG_de },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_es
-      { "es",   LANG_es },
-    #endif
     #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_fr
       { "fr",   LANG_fr },
     #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_it
-      { "it",   LANG_it },
-    #endif
     #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_ja
       { "ja",   LANG_ja },
     #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_ko
-      { "ko",   LANG_ko },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_nl
-      { "nl",   LANG_nl },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_pl
-      { "pl",   LANG_pl },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_pt
-      { "pt",   LANG_pt },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_ru
-      { "ru",   LANG_ru },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_sv
-      { "sv",   LANG_sv },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_tr
-      { "tr",   LANG_tr },
-    #endif
     #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_zh_CN
       { "zh-CN", LANG_zh_CN },
     #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_zh_TW
-      { "zh-TW", LANG_zh_TW },
-    #endif
 
     };
 
     MMGC_STATIC_ASSERT((sizeof languageNames/sizeof languageNames[0]) == kLanguages);
 
     int errorMappingTable[2*kNumErrorConstants] =
     {
       1000, 0,
@@ -407,526 +371,16 @@ namespace avmplus
         /*2093,159*/ "The Proxy class does not implement getDescendants. It must be overridden by a subclass.",
         /*2105,160*/ "The Proxy class does not implement nextNameIndex. It must be overridden by a subclass.",
         /*2106,161*/ "The Proxy class does not implement nextName. It must be overridden by a subclass.",
         /*2107,162*/ "The Proxy class does not implement nextValue. It must be overridden by a subclass.",
         /*2108,163*/ "The value %1 is not a valid Array length.",
         /*2173,164*/ "Unable to read object in stream. The class %1 does not implement flash.utils.IExternalizable but is aliased to an externalizable class."
       },
     #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_cs
-      // cs
-      {
-        /*1000,0*/ "Systém nemá dostatek paměti.",
-        /*1001,1*/ "Metoda %1 není implementovaná.",
-        /*1002,2*/ "Number.toPrecision má rozsah 1 až 21. Number.toFixed a Number.toExponential mají rozsah od 0 do 20. Zadaná hodnota nespadá do požadovaného rozsahu.",
-        /*1003,3*/ "Argument odmocniny musí být mezi 2 a 36; získáno %1.",
-        /*1004,4*/ "Metoda %1 byla použita na nekompatibilní objekt.",
-        /*1005,5*/ "Index pole není kladné celé číslo (%1).",
-        /*1006,6*/ "%1 není funkce.",
-        /*1007,7*/ "Pokus o vytvoření instance u objektu, který není konstruktor.",
-        /*1008,8*/ "%1 není jednoznačný; Nalezena více než jedna odpovídající vazba.",
-        /*1009,9*/ "Přístup k vlastnosti nebo k metodě odkazu na nulový objekt není možný.",
-        /*1010,10*/ "Termín není definovaný a nemá žádné vlastnosti.",
-        /*1011,11*/ "Metoda %1 obsahovala nepovolený opcode %2 na posunu %3.",
-        /*1012,12*/ "Poslední instrukce přesáhla velikost kódu.",
-        /*1013,13*/ "Nelze volat OP_findproperty, když scopeDepth je 0.",
-        /*1014,14*/ "Třídu %1 nelze nalézt.",
-        /*1015,15*/ "Metoda %1 nemůže nastavovat výchozí prostor názvů xml",
-        /*1016,16*/ "Dceřiný operátor (..) není v typu %1 podporován.",
-        /*1017,17*/ "Došlo k přetečení zásobníku rozsahu.",
-        /*1018,18*/ "Došlo k podtečení zásobníku rozsahu.",
-        /*1019,19*/ "Getscopeobject %1 je mimo rozsah.",
-        /*1020,20*/ "Kód nemůže vypadnout z konce metody.",
-        /*1021,21*/ "Nejméně jeden cíl větve nebyl v metodě na platné instrukci.",
-        /*1022,22*/ "Typ void lze použít pouze jako typ vrácení funkce.",
-        /*1023,23*/ "Došlo k přetečení zásobníku.",
-        /*1024,24*/ "Došlo k podtečení zásobníku.",
-        /*1025,25*/ "Došlo k přístupu k neplatnému registru %1.",
-        /*1026,26*/ "Pozice %1 přesahuje slotCount=%2 ze %3.",
-        /*1027,27*/ "Method_info %1 přesahuje method_count=%2.",
-        /*1028,28*/ "Disp_id %1 přesahuje max_disp_id=%2 ze %3.",
-        /*1029,29*/ "Disp_id %1 není definován na %2.",
-        /*1030,30*/ "Hloubka zásobníku je nevyrovnaná. %1 != %2.",
-        /*1031,31*/ "Hloubka rozsahu je nevyrovnaná. %1 != %2.",
-        /*1032,32*/ "Index Cpool %1 je mimo rozsah %2.",
-        /*1033,33*/ "Položka Cpool %1 je chybného typu.",
-        /*1034,34*/ "Typ Coercion nebyl úspěšný: nelze převést %1 na %2.",
-        /*1035,35*/ "Nepovolený výraz super nalezen v metodě %1.",
-        /*1037,36*/ "Nelze přiřadit metodě %1 na %2.",
-        /*1038,37*/ "%1 je již definováno.",
-        /*1039,38*/ "Metodu nelze ověřit, dokud na ni není odkazováno.",
-        /*1040,39*/ "Pravá strana instanceof musí být třída nebo funkce.",
-        /*1041,40*/ "Pravá strana operátoru musí být třída.",
-        /*1042,41*/ "Nejedná se o soubor ABC. hlavní_verze=%1 vedlejší_verze=%2.",
-        /*1043,42*/ "Neplatná délka_kódu=%1.",
-        /*1044,43*/ "MethodInfo-%1 nepodporované příznaky=%2.",
-        /*1045,44*/ "Nepodporovaný druh trait=%1.",
-        /*1046,45*/ "Na methodInfo-%1 odkazováno před definicí.",
-        /*1047,46*/ "Nebyl nalezen vstupní bod.",
-        /*1049,47*/ "Objekty prototypu musí být objekty vanilla.",
-        /*1050,48*/ "Nelze konvertovat %1 na základní prvek.",
-        /*1051,49*/ "Nepovolený přístup prvotní vazby do %1.",
-        /*1052,50*/ "Neplatná URI předána funkci %1.",
-        /*1053,51*/ "Nepovolený přepis %1 v %2.",
-        /*1054,52*/ "Nepovolený rozsah posunů cíle v ovladači výjimek.",
-        /*1056,53*/ "Nelze vytvořit vlastnost %1 na %2.",
-        /*1057,54*/ "%1 může obsahovat pouze metody.",
-        /*1058,55*/ "Nepovolený typ operandu: %1 musí být %2.",
-        /*1059,56*/ "Na classInfo-na %1 je odkazováno před definicí.",
-        /*1060,57*/ "ClassInfo %1 přesahuje class_count=%2.",
-        /*1061,58*/ "Hodnotu %1 nelze konvertovat na %2 bez ztráty přesnosti.",
-        /*1063,59*/ "Nesoulad počtu argumentů na %1. Očekáváno %2, získáno %3.",
-        /*1064,60*/ "Nelze volat metodu %1 jako konstruktor.",
-        /*1065,61*/ "Proměnná %1 není definovaná.",
-        /*1066,62*/ "Forma funkce('tělo funkce') není podporovaná.",
-        /*1067,63*/ "Nativní metoda %1 má nepovolené tělo metody.",
-        /*1068,64*/ "%1 a %2 nelze sladit.",
-        /*1069,65*/ "Vlastnost %1 nenalezena na %2 a výchozí hodnota neexistuje.",
-        /*1070,66*/ "Metoda %1 nenalezena na %2",
-        /*1071,67*/ "Funkce %1 již byla připojena k %2.",
-        /*1072,68*/ "Disp_id 0 není povolená.",
-        /*1073,69*/ "Nepřepisovací metoda %1 nahrazena z důvodu duplicitního disp_id %2.",
-        /*1074,70*/ "Nepovolený zápis do vlastnosti pouze pro čtení %1 na %2.",
-        /*1075,71*/ "Math není funkce.",
-        /*1076,72*/ "Math není konstruktor.",
-        /*1077,73*/ "Nepovolené přečtení vlastnosti pouze pro zápis %1 na %2.",
-        /*1078,74*/ "Nepovolená kombinace opcode/multiname: %1<%2>.",
-        /*1079,75*/ "Nativní metody nejsou povoleny v načteném kódu.",
-        /*1080,76*/ "Nepovolená hodnota pro obor názvů.",
-        /*1081,77*/ "Vlastnost %1 nenalezena na %2 a výchozí hodnota neexistuje.",
-        /*1082,78*/ "Nebyl nastaven žádný výchozí prostor názvů.",
-        /*1083,79*/ "Předpona \"%1\" pro prvek \"%2\" není připojena.",
-        /*1084,80*/ "Prvek atributu (\"%1\") neodpovídá produkci QName: QName::=(NCName':')?NCName.",
-        /*1085,81*/ "Typ prvku \"%1\" je nutné ukončit odpovídajícím koncovým tagem \"</%2>\".",
-        /*1086,82*/ "Metoda %1 funguje pouze u seznamů obsahujících jednu položku.",
-        /*1087,83*/ "Přiřazení k indexovanému XML není povoleno.",
-        /*1088,84*/ "Označení v dokumentu po kořenovém elementu musí mít správný formát.",
-        /*1089,85*/ "Přiřazení do seznamů s více než jednou položkou není podporováno.",
-        /*1090,86*/ "Chyba analyzátoru XML: element je chybný.",
-        /*1091,87*/ "Chyba analyzátoru XML: Neukončená sekce CDATA.",
-        /*1092,88*/ "Chyba analyzátoru XML: Neukončená deklarace XML.",
-        /*1093,89*/ "Chyba analyzátoru XML: Neukončená deklarace DOCTYPE.",
-        /*1094,90*/ "Chyba analyzátoru XML: Neukončený komentář.",
-        /*1095,91*/ "Chyba analyzátoru XML: Neukončený atribut.",
-        /*1096,92*/ "Chyba analyzátoru XML: Neukončený element.",
-        /*1097,93*/ "Chyba analyzátoru XML: Neukončená instrukce zpracování.",
-        /*1098,94*/ "Nepovolená předpona %1 pro nezadaný prostor názvů.",
-        /*1100,95*/ "Nelze dodat příznaky při vytváření jednoho výrazu RegExp z druhého.",
-        /*1101,96*/ "Nelze ověřit metodu %1 s neznámým rozsahem.",
-        /*1102,97*/ "Nepovolená výchozí hodnota pro typ %1.",
-        /*1103,98*/ "Třída %1 nemůže rozšířit poslední základní třídu.",
-        /*1104,99*/ "Atribut \"%1\" již byl zadán pro element \"%2\".",
-        /*1107,100*/ "Data ABC jsou poškozená, pokus číst mimo rozsah.",
-        /*1108,101*/ "Opcode OP_newclass byl použit s nesprávnou základní třídou.",
-        /*1109,102*/ "Pokus přímo volat nenavázanou funkci %1 z metody %2.",
-        /*1110,103*/ "%1 nemůže rozšířit %2.",
-        /*1111,104*/ "%1 nemůže implementovat %2.",
-        /*1112,105*/ "Nesouhlasí počet argumentů ve vynuceném nastavení třídy. Očekáváno 1, získáno %1.",
-        /*1113,106*/ "OP_newactivation použito v metodě bez příznaku NEED_ACTIVATION.",
-        /*1114,107*/ "OP_getglobalslot nebo OP_setglobalslot použito bez globálního rozsahu.",
-        /*1115,108*/ "%1 není konstruktor.",
-        /*1116,109*/ "druhý argument Function.prototype.apply musí být pole.",
-        /*1117,110*/ "Neplatný název XML: %1.",
-        /*1118,111*/ "Nepovolené cyklické opakování mezi uzly.",
-        /*1119,112*/ "Operátor Delete není podporován s operandem typu %1.",
-        /*1120,113*/ "Nelze odstranit vlastnost %1 na %2.",
-        /*1121,114*/ "Metoda %1 má duplicitní tělo metody.",
-        /*1122,115*/ "Metoda rozhraní %1 má nepovolené tělo metody.",
-        /*1123,116*/ "Filtrování operátoru není podporováno u typu %1.",
-        /*1124,117*/ "OP_hasnext2 vyžaduje, aby objekt a index byly odlišné registry.",
-        /*1125,118*/ "Index %1 je mimo rozsah %2.",
-        /*1126,119*/ "Nelze změnit délku pevného vektoru.",
-        /*1127,120*/ "Pokus o aplikaci typu u typu, který není parametrizován.",
-        /*1128,121*/ "Nesprávný počet parametrů typu pro %1. Očekáváno %2, obdrženo %3.",
-        /*1129,122*/ "Cyklickou strukturu nelze převést na řetězec JSON.",
-        /*1131,123*/ "Argument pro nahrazení pro funkci JSON stringifier musí být pole nebo funkce s dvěma parametry.",
-        /*1132,124*/ "Neplatný vstup analýzy JSON.",
-        /*1500,125*/ "Při otevírání souboru %1 došlo k chybě.",
-        /*1501,126*/ "Při zápisu do souboru %1 došlo k chybě.",
-        /*1502,127*/ "Skript byl spuštěn déle než je výchozí doba platnosti (15 sekund).",
-        /*1503,128*/ "Skript se nepodařilo opustit ani po 30 sekundách a byl ukončen.",
-        /*1504,129*/ "Konec souboru.",
-        /*1505,130*/ "Index řetězce %1 je mimo rozsah; musí být v rozmezí %2 až %3.",
-        /*1506,131*/ "Zadaný rozsah je neplatný.",
-        /*1507,132*/ "Argument %1 nemůže být null.",
-        /*1508,133*/ "Hodnota zadaná pro argument %1 je neplatná.",
-        /*1510,134*/ "Pokud je argument zpětného volání metodou třídy, volitelný argument musí být null.",
-        /*1511,135*/ "Komponenta worker (pracovník) je již spuštěná.",
-        /*1512,136*/ "Spuštění komponenty worker (pracovník), která selhala, není podporováno.",
-        /*1513,137*/ "Komponenta worker (pracovník) byla ukončena.\"",
-        /*1514,138*/ "Operace unlock() bez předchozí související operace lock().",
-        /*1515,139*/ "Neplatná hodnota podmínky časového limitu: %1.",
-        /*1516,140*/ "Objekt condition nemůže provést metodu notify, pokud nevlastní přidružený objekt mutex.",
-        /*1517,141*/ "Objekt condition nemůže provést metodu notifyAll, pokud nevlastní přidružený objekt mutex.",
-        /*1518,142*/ "Objekt condition nemůže čekat, pokud nevlastní přidružený objekt mutex.",
-        /*1519,143*/ "Podmínku nelze iniciovat.",
-        /*1520,144*/ "Mutex nelze iniciovat.",
-        /*1521,145*/ "Volat zahájení může pouze pracovníkův nadřízený.",
-        /*2004,146*/ "Jeden z parametrů je neplatný.",
-        /*2006,147*/ "Poskytnutý index je mimo rozsah.",
-        /*2007,148*/ "Parametr %1 nesmí být null.",
-        /*2008,149*/ "Parametr %1 musí být jedna z akceptovaných hodnot.",
-        /*2012,150*/ "Pro třídu %1 nelze vytvořit instanci.",
-        /*2030,151*/ "Bylo dosaženo konce souboru.",
-        /*2058,152*/ "Při dekomprimování dat došlo k chybě.",
-        /*2085,153*/ "Parametr %1 musí být neprázdný řetězec.",
-        /*2088,154*/ "Třída Proxy neimplementuje funkci getProperty. Musí být přepsána podtřídou.",
-        /*2089,155*/ "Třída Proxy neimplementuje funkci setProperty. Musí být přepsána podtřídou.",
-        /*2090,156*/ "Třída Proxy neimplementuje funkci callProperty. Musí být přepsána podtřídou.",
-        /*2091,157*/ "Třída Proxy neimplementuje funkci hasProperty. Musí být přepsána podtřídou.",
-        /*2092,158*/ "Třída Proxy neimplementuje funkci deleteProperty. Musí být přepsána podtřídou.",
-        /*2093,159*/ "Třída Proxy neimplementuje funkci getDescendants. Musí být přepsána podtřídou.",
-        /*2105,160*/ "Třída Proxy neimplementuje funkci nextNameIndex. Musí být přepsána podtřídou.",
-        /*2106,161*/ "Třída Proxy neimplementuje funkci nextName. Musí být přepsána podtřídou.",
-        /*2107,162*/ "Třída Proxy neimplementuje funkci nextValue. Musí být přepsána podtřídou.",
-        /*2108,163*/ "Hodnota %1 nepředstavuje platnou délku pole.",
-        /*2173,164*/ "Nelze načíst objekt ve streamu. Třída %1 neimplementuje rozhraní flash.utils.IExternalizable je však přesměrována na třídu externalizable."
-      },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_de
-      // de
-      {
-        /*1000,0*/ "Nicht genügend Speicher vorhanden.",
-        /*1001,1*/ "Die Methode %1 wird nicht implementiert.",
-        /*1002,2*/ "Das Genauigkeitsargument muss zwischen %2 und %3 liegen; %1 ist ungültig.",
-        /*1003,3*/ "Das Grundzahlargument muss zwischen 2 und 36 liegen; %1 erhalten.",
-        /*1004,4*/ "Methode %1 wurde für ein nicht kompatibles Objekt aufgerufen.",
-        /*1005,5*/ "Array-Index ist keine positive Ganzzahl (%1).",
-        /*1006,6*/ "%1 ist keine Funktion.",
-        /*1007,7*/ "Versuchte Instanziierung für einen Nicht-Konstruktor.",
-        /*1008,8*/ "%1 ist nicht eindeutig; es wurden mehrere übereinstimmende Bindungen gefunden.",
-        /*1009,9*/ "Der Zugriff auf eine Eigenschaft oder eine Methode eines null-Objektverweises ist nicht möglich.",
-        /*1010,10*/ "Ein Begriff ist nicht definiert und hat keine Eigenschaften.",
-        /*1011,11*/ "Methode %1 enthielt einen unzulässigen Opcode %2 bei Offset %3.",
-        /*1012,12*/ "Die letzte Anweisung hat die Codegröße überschritten.",
-        /*1013,13*/ "OP_findproperty kann nicht aufgerufen werden, wenn scopeDepth 0 ist.",
-        /*1014,14*/ "Klasse %1 wurde nicht gefunden.",
-        /*1015,15*/ "Methode %1 kann nicht den Standard-XML-Namespace festlegen.",
-        /*1016,16*/ "Nachfolger-Operator (..) wird für Typ %1 nicht unterstützt.",
-        /*1017,17*/ "Gültigkeitsbereich-Stapelüberlauf.",
-        /*1018,18*/ "Gültigkeitsbereich-Stapelunterlauf.",
-        /*1019,19*/ "Getscopeobject %1 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.",
-        /*1020,20*/ "Code kann nicht außerhalb eines Methodenendes vorkommen.",
-        /*1021,21*/ "Mindestens ein Verzweigungsziel war nicht auf einer gültigen Anweisung in der Methode.",
-        /*1022,22*/ "Typ 'void' kann nur als Rückgabetyp für eine Funktion verwendet werden.",
-        /*1023,23*/ "Stapelüberlauf.",
-        /*1024,24*/ "Stapelunterlauf.",
-        /*1025,25*/ "Zugriff auf ein ungültiges Register %1.",
-        /*1026,26*/ "Position %1 ist höher als slotCount=%2 von %3.",
-        /*1027,27*/ "Method_info %1 ist höher als method_count=%2.",
-        /*1028,28*/ "Disp_id %1 ist größer als max_disp_id=%2 von %3.",
-        /*1029,29*/ "Disp_id %1 ist nicht definiert in %2.",
-        /*1030,30*/ "Stapeltiefe ist nicht ausgeglichen. %1 != %2.",
-        /*1031,31*/ "Gültigkeitsbereichstiefe ist nicht ausgeglichen. %1 != %2.",
-        /*1032,32*/ "Cpool-Index %1 liegt außerhalb des gültigen Bereichs %2.",
-        /*1033,33*/ "Cpool-Eintrag %1 hat den falschen Typ.",
-        /*1034,34*/ "Typumwandlung fehlgeschlagen: %1 kann nicht in %2 umgewandelt werden.",
-        /*1035,35*/ "Unzulässiger super-Ausdruck in Methode %1 gefunden.",
-        /*1037,36*/ "Zuweisung zu einer Methode %1 für %2 nicht möglich.",
-        /*1038,37*/ "%1 ist bereits definiert.",
-        /*1039,38*/ "Die Methode kann nicht überprüft werden, bevor sie referenziert wird.",
-        /*1040,39*/ "Auf der rechten Seite von instanceof muss eine Klasse oder Funktion stehen.",
-        /*1041,40*/ "Auf der rechten Seite des Operators muss eine Klasse stehen.",
-        /*1042,41*/ "Keine ABC-Datei. major_version=%1 minor_version=%2.",
-        /*1043,42*/ "Ungültige code_length=%1.",
-        /*1044,43*/ "MethodInfo-%1 nicht unterstützte Flags=%2.",
-        /*1045,44*/ "Nicht unterstützter Traittyp=%1.",
-        /*1046,45*/ "MethodInfo-%1 vor der Definition referenziert.",
-        /*1047,46*/ "Es wurde kein Einsprungspunkt gefunden.",
-        /*1049,47*/ "Prototypobjekte müssen Vanilla-Objekte sein.",
-        /*1050,48*/ "%1 kann nicht in Grundtyp umgewandelt werden.",
-        /*1051,49*/ "Unzulässig früher Bindungszugriff auf %1.",
-        /*1052,50*/ "Ungültige URI an %1-Funktion übergeben.",
-        /*1053,51*/ "Unzulässiges Außerkraftsetzen von %1 in %2.",
-        /*1054,52*/ "Unzulässige Bereich- oder Zieloffsets in Ausnahmeprozedur.",
-        /*1056,53*/ "Eigenschaft %1 in %2 kann nicht erstellt werden.",
-        /*1057,54*/ "%1 kann nur Methoden enthalten.",
-        /*1058,55*/ "Unzulässiger Operandtyp: %1 muss %2 sein.",
-        /*1059,56*/ "ClassInfo-%1 vor der Definition referenziert.",
-        /*1060,57*/ "ClassInfo %1 ist größer als class_count=%2.",
-        /*1061,58*/ "Der Wert %1 kann nicht in %2 umgewandelt werden, ohne dass Genauigkeit verloren geht.",
-        /*1063,59*/ "Nicht übereinstimmende Argumentzählung für %1. %2 erwartet, %3 erhalten.",
-        /*1064,60*/ "Methode %1 kann nicht als Konstruktor aufgerufen werden.",
-        /*1065,61*/ "Variable %1 ist nicht definiert.",
-        /*1066,62*/ "Die Form function('function body') wird nicht unterstützt.",
-        /*1067,63*/ "Der Hauptteil der nativen Methode %1 ist unzulässig.",
-        /*1068,64*/ "%1 und %2 können nicht angeglichen werden.",
-        /*1069,65*/ "Eigenschaft %1 für %2 nicht gefunden und es ist kein Standardwert vorhanden.",
-        /*1070,66*/ "Methode %1 nicht in %2 gefunden",
-        /*1071,67*/ "Funktion %1 wurde bereits an %2 gebunden.",
-        /*1072,68*/ "Disp_id 0 ist unzulässig.",
-        /*1073,69*/ "Die nicht außer Kraft zu setzende Methode %1 wurde wegen doppelter disp_id %2 ersetzt.",
-        /*1074,70*/ "Unzulässiger Schreibvorgang in schreibgeschützte Eigenschaft %1 in %2.",
-        /*1075,71*/ "Math ist keine Funktion.",
-        /*1076,72*/ "Math ist kein Konstruktor.",
-        /*1077,73*/ "Unzulässiger Lesevorgang für Eigenschaft mit Lesezugriff %1 in %2.",
-        /*1078,74*/ "Unzulässige Opcode/Multiname-Kombination: %1<%2>.",
-        /*1079,75*/ "Native Methoden sind in geladenem Code nicht zulässig.",
-        /*1080,76*/ "Unzulässiger Wert für Namespace.",
-        /*1081,77*/ "Eigenschaft %1 in %2 nicht gefunden und es ist kein Standardwert vorhanden.",
-        /*1082,78*/ "Es wurde kein Standard-Namespace festgelegt.",
-        /*1083,79*/ "Das Präfix \"%1\" für Element \"%2\" ist nicht gebunden.",
-        /*1084,80*/ "Element oder Attribut (\"%1\") stimmt nicht mit QName-Produktion überein: QName::=(NCName':')?NCName.",
-        /*1085,81*/ "Der Elementtyp \"%1\" muss durch das entsprechende Schluss-Tag \"</%2>\" abgeschlossen werden.",
-        /*1086,82*/ "Die %1-Methode kann nur für Listen mit einem Element verwendet werden.",
-        /*1087,83*/ "Die Zuweisung zu indizierter XML ist nicht zulässig.",
-        /*1088,84*/ "Das Markup im Dokument nach dem Stammelement muss logisch aufgebaut sein.",
-        /*1089,85*/ "Die Zuweisung zu Listen mit mehreren Elementen wird nicht unterstützt.",
-        /*1090,86*/ "XML-Parserfehler: Element ist fehlerhaft.",
-        /*1091,87*/ "XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossener CDATA-Abschnitt.",
-        /*1092,88*/ "XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossene XML-Deklaration.",
-        /*1093,89*/ "XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossene DOCTYPE-Deklaration.",
-        /*1094,90*/ "XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossener Kommentar.",
-        /*1095,91*/ "XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossenes Attribut.",
-        /*1096,92*/ "XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossenes Element.",
-        /*1097,93*/ "XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossene Verarbeitungsanweisung.",
-        /*1098,94*/ "Unzulässiges Präfix %1 für Nicht-Namespace.",
-        /*1100,95*/ "Es können keine Flags angegeben werden, wenn ein RegExp aus einem anderen konstruiert wird.",
-        /*1101,96*/ "Methode %1 mit unbekannten Gültigkeitsbereich kann nicht überprüft werden.",
-        /*1102,97*/ "Unzulässiger Standardwert für Typ %1.",
-        /*1103,98*/ "Klasse %1 kann die letzte Basisklasse nicht erweitern.",
-        /*1104,99*/ "Attribut \"%1\" wurde bereits für Element \"%2\" spezifiziert.",
-        /*1107,100*/ "Die ABC-Daten sind beschädigt, versuchtes Lesen außerhalb des gültigen Bereichs.",
-        /*1108,101*/ "Der Opcode OP_newclass wurde mit der falschen Basisklasse verwendet.",
-        /*1109,102*/ "Versuchter direkter Aufruf der nicht gebundenen Funktion %1 von Methode %2.",
-        /*1110,103*/ "%1 kann nicht %2 erweitern.",
-        /*1111,104*/ "%1 kann nicht %2 implementieren.",
-        /*1112,105*/ "Nicht übereinstimmende Argumentzählung für Klassenumwandlung. 1 erwartet, %1 erhalten.",
-        /*1113,106*/ "OP_newactivation wurde ohne Flag NEED_ACTIVATION in Methode verwendet.",
-        /*1114,107*/ "OP_getglobalslot oder OP_setglobalslot ohne globalen Gültigkeitsbereich verwendet.",
-        /*1115,108*/ "%1 ist kein Konstruktor.",
-        /*1116,109*/ "zweites Argument für Function.prototype.apply muss ein Array sein.",
-        /*1117,110*/ "Ungültiger XML-Name: %1.",
-        /*1118,111*/ "Unzulässige zyklische Schleife zwischen Knoten.",
-        /*1119,112*/ "Delete-Operator mit Operand vom Typ %1 wird nicht unterstützt.",
-        /*1120,113*/ "Eigenschaft %1 in %2 kann nicht gelöscht werden.",
-        /*1121,114*/ "Methode %1 verfügt über doppelten Hauptteil.",
-        /*1122,115*/ "Der Hauptteil der Schnittstellenmethode %1 ist unzulässig.",
-        /*1123,116*/ "Filter-Operator wird für Typ %1 nicht unterstützt.",
-        /*1124,117*/ "Für OP_hasnext2 müssen object und index verschiedene Register sein.",
-        /*1125,118*/ "Der Index %1 liegt außerhalb des gültigen Bereichs %2.",
-        /*1126,119*/ "Die Länge eines festen Vektors kann nicht geändert werden.",
-        /*1127,120*/ "Typanwendung für einen Typ ohne Parameter versucht.",
-        /*1128,121*/ "Falsche Anzahl von type-Parametern für %1. Erwartet wurden %2, erhalten wurden %3.",
-        /*1129,122*/ "Zyklische Struktur kann nicht in JSON-String konvertiert werden.",
-        /*1131,123*/ "Replacer-Argument für JSON-Stringifier muss ein Array oder eine Funktion mit zwei Parametern sein.",
-        /*1132,124*/ "Ungültige Eingabe für JSON-Analyse.",
-        /*1500,125*/ "Fehler beim Öffnen von Datei %1.",
-        /*1501,126*/ "Fehler beim Schreiben in Datei %1.",
-        /*1502,127*/ "Ein Skript wurde länger als die Standard-Timeout-Zeit von 15 Sekunden ausgeführt.",
-        /*1503,128*/ "Ein Skript konnte nach 30 Sekunden nicht abgeschlossen werden und wurde beendet.",
-        /*1504,129*/ "Dateiende.",
-        /*1505,130*/ "Der String-Index %1 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs; muss im Bereich %2 bis %3 liegen.",
-        /*1506,131*/ "Der angegebene Bereich ist ungültig.",
-        /*1507,132*/ "Argument %1 kann nicht null sein.",
-        /*1508,133*/ "Der angegebene Wert für Argument %1 ist ungültig.",
-        /*1510,134*/ "Wenn das callback-Argument eine Methode einer Klasse ist, muss das optionale this-Argument null sein.",
-        /*1511,135*/ "Worker wurde bereits gestartet.",
-        /*1512,136*/ "Das Starten eines bereits fehlgeschlagenen Workers wird nicht unterstützt.",
-        /*1513,137*/ "Worker wurde beendet.\"",
-        /*1514,138*/ "unlock() ohne vorangehendes passendes lock().",
-        /*1515,139*/ "Timeoutwert für ungültige Bedingung: %1.",
-        /*1516,140*/ "Condition kann notify nicht ausführen, wenn kein zugehöriger Mutex vorhanden ist.",
-        /*1517,141*/ "Condition kann notifyAll nicht ausführen, wenn kein zugehöriger Mutex vorhanden ist.",
-        /*1518,142*/ "Condition kann wait nicht ausführen, wenn kein zugehöriger Mutex vorhanden ist.",
-        /*1519,143*/ "Condition kann nicht initialisiert werden.",
-        /*1520,144*/ "Mutex kann nicht initialisiert werden.",
-        /*1521,145*/ "Nur das übergeordnete Element des Workers kann den Start aufrufen.",
-        /*2004,146*/ "Einer der Parameter ist ungültig.",
-        /*2006,147*/ "Der angegebene Index liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.",
-        /*2007,148*/ "Parameter %1 darf nicht 'null' sein.",
-        /*2008,149*/ "Parameter %1 muss einen zulässigen Wert haben.",
-        /*2012,150*/ "%1-Klasse kann nicht instanziiert werden.",
-        /*2030,151*/ "Das Dateiende wurde erkannt.",
-        /*2058,152*/ "Fehler beim Dekomprimieren der Daten.",
-        /*2085,153*/ "Parameter %1 darf kein leerer String sein.",
-        /*2088,154*/ "Die Proxy-Klasse implementiert getProperty nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.",
-        /*2089,155*/ "Die Proxy-Klasse implementiert setProperty nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.",
-        /*2090,156*/ "Die Proxy-Klasse implementiert callProperty nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.",
-        /*2091,157*/ "Die Proxy-Klasse implementiert hasProperty nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.",
-        /*2092,158*/ "Die Proxy-Klasse implementiert deleteProperty nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.",
-        /*2093,159*/ "Die Proxy-Klasse implementiert getDescendants nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.",
-        /*2105,160*/ "Die Proxy-Klasse implementiert nextNameIndex nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.",
-        /*2106,161*/ "Die Proxy-Klasse implementiert nextName nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.",
-        /*2107,162*/ "Die Proxy-Klasse implementiert nextValue nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.",
-        /*2108,163*/ "Der Wert %1 ist keine gültige Arraylänge.",
-        /*2173,164*/ "Das Objekt im Stream kann nicht gelesen werden. Die %1-Klasse implementiert flash.utils.IExternalizable nicht, es erfolgt aber ein Aliasing in eine externalisierbare Klasse."
-      },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_es
-      // es
-      {
-        /*1000,0*/ "El sistema no tiene memoria disponible.",
-        /*1001,1*/ "El método %1 no se ha implementado.",
-        /*1002,2*/ "El argumento de precisión debe estar entre %2 y %3; %1 no es válido.",
-        /*1003,3*/ "El argumento de base debe estar entre 2 y 36; se obtuvo %1.",
-        /*1004,4*/ "Se invocó el método %1 en un objeto no compatible.",
-        /*1005,5*/ "El índice de matriz no es un entero positivo (%1).",
-        /*1006,6*/ "%1 no es una función.",
-        /*1007,7*/ "Se intentó crear una instancia en un tipo no constructor.",
-        /*1008,8*/ "%1 es ambiguo; se encontró más de una vinculación coincidente.",
-        /*1009,9*/ "No se puede acceder a una propiedad o a un método de una referencia a un objeto nulo.",
-        /*1010,10*/ "Un término no está definido y no tiene propiedades.",
-        /*1011,11*/ "Código de operación %2 no válido en el desplazamiento %3 del método %1.",
-        /*1012,12*/ "La última instrucción superó el tamaño de código.",
-        /*1013,13*/ "No se puede llamar a OP_findproperty cuando el valor de scopeDepth es 0.",
-        /*1014,14*/ "No se encontró la clase %1.",
-        /*1015,15*/ "El método %1 no puede establecer el espacio de nombres xml predeterminado",
-        /*1016,16*/ "Operador de descendientes (..) no admitido en el tipo %1.",
-        /*1017,17*/ "Desbordamiento de la pila en el ámbito.",
-        /*1018,18*/ "Subdesbordamiento de la pila en el ámbito.",
-        /*1019,19*/ "Getscopeobject %1 está fuera de los límites.",
-        /*1020,20*/ "El código no puede sobrepasar el final de un método.",
-        /*1021,21*/ "Hay al menos un destino de rama en una instrucción no válida del método.",
-        /*1022,22*/ "El tipo Void sólo se puede utilizar como tipo de devolución de función.",
-        /*1023,23*/ "Desbordamiento de la pila.",
-        /*1024,24*/ "Subdesbordamiento de la pila.",
-        /*1025,25*/ "Se obtuvo acceso a un registro no válido %1.",
-        /*1026,26*/ "La ranura %1 supera el valor slotCount=%2 de %3.",
-        /*1027,27*/ "Method_info %1 supera el valor method_count=%2.",
-        /*1028,28*/ "Disp_id %1 supera el valor max_disp_id=%2 de %3.",
-        /*1029,29*/ "Disp_id %1 no está definido en %2.",
-        /*1030,30*/ "Profundidad de pila desequilibrada. %1 != %2.",
-        /*1031,31*/ "Profundidad de ámbito desequilibrada. %1 != %2.",
-        /*1032,32*/ "El índice Cpool %1 está fuera del rango %2.",
-        /*1033,33*/ "El tipo de la entrada Cpool %1 es incorrecto.",
-        /*1034,34*/ "Error de conversión forzada: no se puede convertir %1 en %2.",
-        /*1035,35*/ "Expresión super no válida en el método %1.",
-        /*1037,36*/ "No se puede asignar a un método %1 en %2.",
-        /*1038,37*/ "%1 ya está definido.",
-        /*1039,38*/ "No se puede verificar el método hasta que se haga referencia a él.",
-        /*1040,39*/ "A la derecha de instanceof debe haber una clase o una función.",
-        /*1041,40*/ "A la derecha del operador debe haber una clase.",
-        /*1042,41*/ "No es un archivo ABC. major_version=%1 minor_version=%2.",
-        /*1043,42*/ "code_length=%1 no válido.",
-        /*1044,43*/ "MethodInfo-%1 no admite flags=%2.",
-        /*1045,44*/ "traits kind=%1 no admitido.",
-        /*1046,45*/ "Referencia a MethodInfo-%1 antes de la definición.",
-        /*1047,46*/ "No se encontró un punto de entrada.",
-        /*1049,47*/ "Los objetos de prototipo deben ser objetos vanilla.",
-        /*1050,48*/ "No se puede convertir %1 en primitiva.",
-        /*1051,49*/ "Acceso de vinculación a %1 en tiempo de compilación no válido.",
-        /*1052,50*/ "URI no válido pasado a la función %1.",
-        /*1053,51*/ "Sustitución no válida de %1 en %2.",
-        /*1054,52*/ "Rango o desplazamientos de destino no válidos en el controlador de excepciones.",
-        /*1056,53*/ "No se puede crear la propiedad %1 en %2.",
-        /*1057,54*/ "%1 sólo puede contener métodos.",
-        /*1058,55*/ "Tipo de operando no válido: %1 debe ser %2.",
-        /*1059,56*/ "Referencia a ClassInfo-%1 antes de la definición.",
-        /*1060,57*/ "ClassInfo %1 supera el valor de class_count=%2.",
-        /*1061,58*/ "No se puede convertir el valor %1 en %2 sin perder precisión.",
-        /*1063,59*/ "Discordancia del recuento de argumentos en %1. Se esperaba %2 y se obtuvo %3.",
-        /*1064,60*/ "No se puede llamar al método %1 como constructor.",
-        /*1065,61*/ "No se ha definido la variable %1.",
-        /*1066,62*/ "No se admite la forma function('cuerpo de función').",
-        /*1067,63*/ "El cuerpo del método nativo %1 no es válido.",
-        /*1068,64*/ "%1 y %2 no pueden igualarse.",
-        /*1069,65*/ "No se encontró la propiedad %1 en %2 y no hay ningún valor predeterminado.",
-        /*1070,66*/ "No se encontró el método %1 en %2",
-        /*1071,67*/ "La función %1 ya se ha vinculado a %2.",
-        /*1072,68*/ "Disp_id 0 no es válido.",
-        /*1073,69*/ "Se reemplazó el método %1 de no sustitución por la duplicación de disp_id %2.",
-        /*1074,70*/ "Lectura no permitida de la propiedad %1 de sólo lectura en %2.",
-        /*1075,71*/ "Math no es una función.",
-        /*1076,72*/ "Math no es un constructor.",
-        /*1077,73*/ "Lectura no permitida de la propiedad %1 de sólo escritura en %2.",
-        /*1078,74*/ "Combinación no válida de código de operación y nombre múltiple: %1<%2>.",
-        /*1079,75*/ "No se permiten métodos nativos en el código cargado.",
-        /*1080,76*/ "Valor de espacio de nombres no válido.",
-        /*1081,77*/ "No se encuentra la propiedad %1 en %2 y no hay ningún valor predeterminado.",
-        /*1082,78*/ "No se ha establecido ningún espacio de nombres predeterminado.",
-        /*1083,79*/ "El prefijo \"%1\" del elemento \"%2\" no está vinculado.",
-        /*1084,80*/ "El elemento o el atributo (\"%1\") no coincide con la regla de producción de QName: QName::=(NCName':')?NCName.",
-        /*1085,81*/ "El tipo de elemento \"%1\" debe terminar con la etiqueta final \"</%2>\" correspondiente.",
-        /*1086,82*/ "El método %1 sólo funciona en listas que contienen un elemento.",
-        /*1087,83*/ "No se permite la asignación a XML indexado.",
-        /*1088,84*/ "El marcado del documento que sigue al elemento raíz debe estar bien formado.",
-        /*1089,85*/ "No se admite la asignación a listas con más de un elemento.",
-        /*1090,86*/ "Error del analizador XML: elemento mal formado.",
-        /*1091,87*/ "Error del analizador XML: sección CDATA sin terminar.",
-        /*1092,88*/ "Error del analizador XML: declaración XML sin terminar.",
-        /*1093,89*/ "Error del analizador XML: declaración DOCTYPE sin terminar.",
-        /*1094,90*/ "Error del analizador XML: comentario sin terminar.",
-        /*1095,91*/ "Error del analizador XML: atributo sin terminar.",
-        /*1096,92*/ "Error del analizador XML: elemento sin terminar.",
-        /*1097,93*/ "Error del analizador XML: instrucción de procesamiento sin terminar.",
-        /*1098,94*/ "Prefijo %1 no válido sin un espacio de nombres.",
-        /*1100,95*/ "No se pueden proporcionar indicadores cuando se genera una expresión regular a partir de otra.",
-        /*1101,96*/ "No se puede verificar el método %1 con ámbito desconocido.",
-        /*1102,97*/ "Valor predeterminado no válido para el tipo %1.",
-        /*1103,98*/ "La clase %1 no puede ampliar la clase base final.",
-        /*1104,99*/ "El atributo \"%1\" ya se especificó para el elemento \"%2\".",
-        /*1107,100*/ "Los datos ABC están dañados; intentan leer fuera de los límites.",
-        /*1108,101*/ "El código de operación OP_newclass se utilizó con la clase base incorrecta.",
-        /*1109,102*/ "Intento de llamada directa a la función abierta %1 desde el método %2.",
-        /*1110,103*/ "%1 no puede ampliar %2.",
-        /*1111,104*/ "%1 no puede implementar %2.",
-        /*1112,105*/ "Discordancia del recuento de argumentos en coerción de clase. Se esperaba 1; se obtuvo %1.",
-        /*1113,106*/ "Se utilizó OP_newactivation en el método sin el indicador NEED_ACTIVATION.",
-        /*1114,107*/ "Se utilizaron OP_getglobalslot u OP_setglobalslot sin ámbito global.",
-        /*1115,108*/ "%1 no es un constructor.",
-        /*1116,109*/ "el segundo argumento de Function.prototype.apply debe ser una matriz.",
-        /*1117,110*/ "Nombre XML no válido: %1.",
-        /*1118,111*/ "Bucle cíclico no válido entre nodos.",
-        /*1119,112*/ "El operador de eliminación no se admite con el operando de tipo %1.",
-        /*1120,113*/ "No se puede eliminar la propiedad %1 en %2.",
-        /*1121,114*/ "El cuerpo del método %1 está duplicado.",
-        /*1122,115*/ "El cuerpo del método de interfaz %1 no es válido.",
-        /*1123,116*/ "Operador de filtro no admitido en el tipo %1.",
-        /*1124,117*/ "OP_hasnext2 requiere que el objeto y el índice sean registros diferentes.",
-        /*1125,118*/ "El índice %1 está fuera del rango %2.",
-        /*1126,119*/ "No se puede cambiar la longitud de un vector fijo.",
-        /*1127,120*/ "La aplicación intentó escribir en un tipo no parametrizado.",
-        /*1128,121*/ "Número incorrecto de parámetros type para %1. Se esperaba %2 y se obtuvo %3.",
-        /*1129,122*/ "La estructura cíclica no se puede convertir en cadena JSON.",
-        /*1131,123*/ "El argumento Replacer del identificador de cadena JSON debe ser un conjunto o una función de dos parámetros.",
-        /*1132,124*/ "Entrada de análisis JSON no válida.",
-        /*1500,125*/ "Error al abrir el archivo %1.",
-        /*1501,126*/ "Error al escribir en el archivo %1.",
-        /*1502,127*/ "El tiempo de ejecución del script ha superado el tiempo de espera predeterminado de 15 segundos.",
-        /*1503,128*/ "No se salió del script en 30 segundos y se ha cerrado.",
-        /*1504,129*/ "Final del archivo.",
-        /*1505,130*/ "El índice de cadena %1 está fuera de los límites; debe estar en el rango %2-%3.",
-        /*1506,131*/ "El rango especificado no es válido.",
-        /*1507,132*/ "El argumento %1 no puede ser null.",
-        /*1508,133*/ "El valor especificado para el argumento %1 no es válido.",
-        /*1510,134*/ "Si el argumento de la función de repetición de llamada es un método de la clase, el argumento opcional debe ser null.",
-        /*1511,135*/ "El programa de trabajo ya está iniciado.",
-        /*1512,136*/ "No se admite iniciar una sesión de programa de trabajo que ya ha fallado.",
-        /*1513,137*/ "El programa de trabajo ha finalizado.\"",
-        /*1514,138*/ "unlock() sin lock() coincidente previo.",
-        /*1515,139*/ "Valor de tiempo de espera de condición no válido: %1.",
-        /*1516,140*/ "El objeto Condition no puede usar el método notify si el mutex asociado no tiene propietario.",
-        /*1517,141*/ "El objeto Condition no puede usar el método notifyAll si el mutex asociado no tiene propietario.",
-        /*1518,142*/ "El objeto Condition no puede usar el método wait si el mutex asociado no tiene propietario.",
-        /*1519,143*/ "El objeto Condition no se puede inicializar.",
-        /*1520,144*/ "El objeto Mutex no se puede inicializar.",
-        /*1521,145*/ "Sólo el elemento principal del programa de trabajo puede llamar al método start.",
-        /*2004,146*/ "Uno de los parámetros no es válido.",
-        /*2006,147*/ "El índice proporcionado está fuera de los límites.",
-        /*2007,148*/ "El valor del parámetro %1 debe ser distinto de null.",
-        /*2008,149*/ "El parámetro %1 debe tener uno de los valores aceptados.",
-        /*2012,150*/ "No se puede crear una instancia de la clase %1.",
-        /*2030,151*/ "Se alcanzó el final del archivo.",
-        /*2058,152*/ "Se produjo un error al descomprimir los datos.",
-        /*2085,153*/ "El parámetro %1 debe ser una cadena no vacía.",
-        /*2088,154*/ "La clase Proxy no implementa getProperty. Debe sustituirse por una subclase.",
-        /*2089,155*/ "La clase Proxy no implementa setProperty. Debe sustituirse por una subclase.",
-        /*2090,156*/ "La clase Proxy no implementa callProperty. Debe sustituirse por una subclase.",
-        /*2091,157*/ "La clase Proxy no implementa hasProperty. Debe sustituirse por una subclase.",
-        /*2092,158*/ "La clase Proxy no implementa deleteProperty. Debe sustituirse por una subclase.",
-        /*2093,159*/ "La clase Proxy no implementa getDescendants. Debe sustituirse por una subclase.",
-        /*2105,160*/ "La clase Proxy no implementa nextNameIndex. Debe sustituirse por una subclase.",
-        /*2106,161*/ "La clase Proxy no implementa nextName. Debe sustituirse por una subclase.",
-        /*2107,162*/ "La clase Proxy no implementa nextValue. Debe sustituirse por una subclase.",
-        /*2108,163*/ "El valor %1 no es un valor válido de longitud de conjunto.",
-        /*2173,164*/ "No se puede leer el objeto del flujo. La clase %1 no implementa flash.utils.IExternalizable pero está asociada a una clase externalizable."
-      },
-    #endif
     #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_fr
       // fr
       {
         /*1000,0*/ "La mémoire du système est saturée.",
         /*1001,1*/ "La méthode %1 n'est pas mise en oeuvre.",
         /*1002,2*/ "L'argument precision doit être compris entre %2 et %3. %1 n'est pas valide.",
         /*1003,3*/ "L'argument radix doit être compris entre 2 et 36. %1 détecté.",
         /*1004,4*/ "La méthode %1 a été invoquée pour un objet non compatible.",
@@ -1087,186 +541,16 @@ namespace avmplus
         /*2093,159*/ "La classe Proxy ne met pas en oeuvre getDescendants. Elle doit être remplacée par une sous-classe.",
         /*2105,160*/ "La classe Proxy ne met pas en oeuvre nextNameIndex. Elle doit être remplacée par une sous-classe.",
         /*2106,161*/ "La classe Proxy ne met pas en oeuvre nextName. Elle doit être remplacée par une sous-classe.",
         /*2107,162*/ "La classe Proxy ne met pas en oeuvre nextValue. Elle doit être remplacée par une sous-classe.",
         /*2108,163*/ "La valeur %1 n’est pas une valeur de tableau valide.",
         /*2173,164*/ "Impossible de lire l'objet dans le flux. La classe %1 n'implémente pas flash.utils.IExternalizable, mais est aliasée vers une classe externalisable."
       },
     #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_it
-      // it
-      {
-        /*1000,0*/ "Memoria del sistema esaurita.",
-        /*1001,1*/ "Il metodo %1 non è implementato.",
-        /*1002,2*/ "L'argomento precision deve essere compreso tra %2 e %3; %1 non è un valore valido.",
-        /*1003,3*/ "L'argomento radix deve essere compreso tra 2 e 36; valore ricevuto: %1.",
-        /*1004,4*/ "È stato richiamato il metodo %1 su un oggetto incompatibile.",
-        /*1005,5*/ "L'indice della matrice non è un numero intero positivo (%1).",
-        /*1006,6*/ "%1 non è una funzione.",
-        /*1007,7*/ "Tentativo di creazione di istanza su un elemento diverso da un costruttore.",
-        /*1008,8*/ "%1 è ambiguo; trovata più di un'associazione corrispondente.",
-        /*1009,9*/ "Impossibile accedere a una proprietà o a un metodo di un riferimento oggetto null.",
-        /*1010,10*/ "Un termine risulta undefined e non ha proprietà.",
-        /*1011,11*/ "Il metodo %1 conteneva un opcode non valido (%2 ) in corrispondenza dell'offset %3.",
-        /*1012,12*/ "L'ultima istruzione ha superato la dimensione del codice.",
-        /*1013,13*/ "Impossibile chiamare OP_findproperty quando scopeDepth è uguale a 0.",
-        /*1014,14*/ "Impossibile trovare la classe %1.",
-        /*1015,15*/ "Il metodo %1 non può impostare lo spazio dei nomi xml predefinito",
-        /*1016,16*/ "Operatore Descendants (..) non supportato nel tipo %1.",
-        /*1017,17*/ "Si è verificato un overflow dello stack per l'area di validità.",
-        /*1018,18*/ "Si è verificato un underflow dello stack per l'area di validità.",
-        /*1019,19*/ "Getscopeobject %1 è fuori dei limiti.",
-        /*1020,20*/ "Il codice non può superare la fine di un metodo.",
-        /*1021,21*/ "Almeno una destinazione del ramo non si riferisce a un'istruzione valida nel metodo.",
-        /*1022,22*/ "Il tipo void può essere utilizzato solo come tipo restituito della funzione.",
-        /*1023,23*/ "Si è verificato un overflow dello stack.",
-        /*1024,24*/ "Si è verificato un underflow dello stack.",
-        /*1025,25*/ "È stato eseguito l'accesso a un registro %1 non valido.",
-        /*1026,26*/ "Lo slot %1 supera slotCount=%2 di %3.",
-        /*1027,27*/ "Method_info %1 supera method_count=%2.",
-        /*1028,28*/ "Disp_id %1 supera max_disp_id=%2 di %3.",
-        /*1029,29*/ "Disp_id %1 non è definito su %2.",
-        /*1030,30*/ "Profondità dello stack non bilanciata. %1 != %2.",
-        /*1031,31*/ "Profondità dell'area di validità non bilanciata. %1 != %2.",
-        /*1032,32*/ "L'indice Cpool %1 è fuori intervallo %2.",
-        /*1033,33*/ "La voce Cpool %1 è di tipo errato.",
-        /*1034,34*/ "Assegnazione di tipo forzata non riuscita: impossibile convertire %1 in %2.",
-        /*1035,35*/ "Trovata super espressione non valida nel metodo %1.",
-        /*1037,36*/ "Impossibile assegnare a un metodo %1 su %2.",
-        /*1038,37*/ "%1 è già definita.",
-        /*1039,38*/ "Impossibile verificare un metodo finché non viene utilizzato come riferimento.",
-        /*1040,39*/ "L'espressione a destra di instanceof deve essere una classe o una funzione.",
-        /*1041,40*/ "L'espressione a destra dell'operatore deve essere una classe.",
-        /*1042,41*/ "Non è un file ABC. major_version=%1 minor_version=%2.",
-        /*1043,42*/ "Valore non valido code_length=%1.",
-        /*1044,43*/ "MethodInfo-%1 non supportato flags=%2.",
-        /*1045,44*/ "Tipo traits non supportato=%1.",
-        /*1046,45*/ "MethodInfo-%1 utilizzato come riferimento prima della definizione.",
-        /*1047,46*/ "Punto di entrata non trovato.",
-        /*1049,47*/ "Gli oggetti prototype devono essere oggetti vanilla.",
-        /*1050,48*/ "Impossibile convertire %1 in dato di base.",
-        /*1051,49*/ "Accesso in associazione a %1 prematuro e non valido.",
-        /*1052,50*/ "URI non valido passato alla funzione %1.",
-        /*1053,51*/ "Sostituzione non valida di %1 in %2.",
-        /*1054,52*/ "Intervallo non valido oppure offset di destinazione nel gestore eccezioni.",
-        /*1056,53*/ "Impossibile creare la proprietà %1 su %2.",
-        /*1057,54*/ "%1 può contenere solo metodi.",
-        /*1058,55*/ "Tipo di operando non valido: %1 deve essere %2.",
-        /*1059,56*/ "ClassInfo-%1 è utilizzato come riferimento prima della definizione.",
-        /*1060,57*/ "ClassInfo %1 supera class_count=%2.",
-        /*1061,58*/ "Impossibile convertire il valore %1 in %2 senza perdere precisione.",
-        /*1063,59*/ "Incongruenza nel conteggio degli argomenti su %1. Era atteso %2, è stato ricevuto %3.",
-        /*1064,60*/ "Impossibile chiamare il metodo %1 come funzione di costruzione.",
-        /*1065,61*/ "La variabile %1 non è definita.",
-        /*1066,62*/ "La forma funzione('corpo funzione') non è supportata.",
-        /*1067,63*/ "Corpo del metodo nativo %1 non valido.",
-        /*1068,64*/ "Impossibile riconciliare %1 e %2.",
-        /*1069,65*/ "Impossibile trovare la proprietà %1 su %2 e nessun valore predefinito presente.",
-        /*1070,66*/ "Metodo %1 non trovato su %2",
-        /*1071,67*/ "La funzione %1 è già stata associata a %2.",
-        /*1072,68*/ "Disp_id 0 non è valido.",
-        /*1073,69*/ "Metodo non-override %1 sostituito a causa di disp_id %2 duplicati.",
-        /*1074,70*/ "Scrittura non valida della proprietà di sola lettura %1 su %2.",
-        /*1075,71*/ "Math non è una funzione.",
-        /*1076,72*/ "Math non è una funzione di costruzione.",
-        /*1077,73*/ "Lettura non valida della proprietà di sola scrittura %1 su %2.",
-        /*1078,74*/ "Combinazione opcode/multiname non valida: %1<%2>.",
-        /*1079,75*/ "Metodi nativi non consentiti nel codice caricato.",
-        /*1080,76*/ "Valore non valido per namespace.",
-        /*1081,77*/ "Impossibile trovare la proprietà %1 su %2 e nessun valore predefinito presente.",
-        /*1082,78*/ "Nessuno spazio dei nomi predefinito impostato.",
-        /*1083,79*/ "Il prefisso \"%1\" per l'elemento \"%2\" non è associato.",
-        /*1084,80*/ "L'elemento o l'attributo (\"%1\") non corrisponde alla produzione di QName: QName::=(NCName':')?NCName.",
-        /*1085,81*/ "Il tipo di elemento \"%1\" deve terminare con il tag di fine corrispondente \"</%2>\".",
-        /*1086,82*/ "Il metodo %1 funziona solo sugli elenchi che contengono una sola voce.",
-        /*1087,83*/ "L'assegnazione all'XML indicizzato non è consentita.",
-        /*1088,84*/ "Il codice nel documento successivo all'elemento principale deve essere formato correttamente.",
-        /*1089,85*/ "Non è supportata l'assegnazione agli elenchi con più di una voce.",
-        /*1090,86*/ "Errore nell'analisi sintattica XML: l'elemento non è formato correttamente.",
-        /*1091,87*/ "Errore nell'analisi sintattica XML: sezione CDATA non terminata.",
-        /*1092,88*/ "Errore nell'analisi sintattica XML: dichiarazione XML non terminata.",
-        /*1093,89*/ "Errore nell'analisi sintattica XML: dichiarazione DOCTYPE non terminata.",
-        /*1094,90*/ "Errore nell'analisi sintattica XML: commento non terminato.",
-        /*1095,91*/ "Errore nell'analisi sintattica XML: attributo non terminato.",
-        /*1096,92*/ "Errore nell'analisi sintattica XML: elemento non terminato.",
-        /*1097,93*/ "Errore nell'analisi sintattica XML: istruzione di elaborazione non terminata.",
-        /*1098,94*/ "Prefisso %1 non valido per no namespace.",
-        /*1100,95*/ "Impossibile fornire i flag quando si costruisce un RegExp da un altro.",
-        /*1101,96*/ "Impossibile verificare il metodo %1 con ambito di validità sconosciuto.",
-        /*1102,97*/ "Valore predefinito non valido per il tipo %1.",
-        /*1103,98*/ "La classe %1 non può estendere la classe base finale.",
-        /*1104,99*/ "L'attributo \"%1\" è già stato specificato per l'elemento \"%2\".",
-        /*1107,100*/ "I dati ABC sono danneggiati; tentativo di leggere fuori dei limiti.",
-        /*1108,101*/ "L'opcode OP_newclass è stato utilizzato con una classe base non corretta.",
-        /*1109,102*/ "Tentativo di chiamare direttamente la funzione non associata %1 dal metodo %2.",
-        /*1110,103*/ "%1 non può estendere %2.",
-        /*1111,104*/ "%1 non può implementare %2.",
-        /*1112,105*/ "Incongruenza nel conteggio degli argomenti nell'assegnazione forzata della classe. Era atteso 1, è stato ricevuto %1.",
-        /*1113,106*/ "OP_newactivation utilizzato nel metodo senza flag NEED_ACTIVATION.",
-        /*1114,107*/ "OP_getglobalslot o OP_setglobalslot utilizzato senza area di validità globale.",
-        /*1115,108*/ "%1 non è una funzione di costruzione.",
-        /*1116,109*/ "Il secondo argomento di Function.prototype.apply deve essere un array.",
-        /*1117,110*/ "Nome XML non valido: %1.",
-        /*1118,111*/ "Ripetizione ciclica non valida tra i nodi.",
-        /*1119,112*/ "Operatore Delete non supportato con un operando di tipo %1.",
-        /*1120,113*/ "Impossibile eliminare la proprietà %1 su %2.",
-        /*1121,114*/ "Corpo duplicato nel metodo %1.",
-        /*1122,115*/ "Corpo non valido nel metodo di interfaccia %1.",
-        /*1123,116*/ "Operatore Filter non supportato nel tipo %1.",
-        /*1124,117*/ "OP_hasnext2 richiede che oggetto e indice siano registri distinti.",
-        /*1125,118*/ "L'indice %1 non è nell'intervallo %2.",
-        /*1126,119*/ "Impossibile modificare la lunghezza di un vettore fisso.",
-        /*1127,120*/ "Tentativo di applicazione del tipo a un tipo non parametrizzato.",
-        /*1128,121*/ "Numero di parametri di tipo non corretto per %1. Previsti: %2, ricevuti: %3.",
-        /*1129,122*/ "Impossibile convertire una struttura ciclica in stringa JSON.",
-        /*1131,123*/ "L'argomento replacer per uno stringifier JSON deve essere una funzione a due parametri.",
-        /*1132,124*/ "Input parser JSON non valido.",
-        /*1500,125*/ "Errore durante l'apertura del file %1.",
-        /*1501,126*/ "Errore durante la scrittura del file %1.",
-        /*1502,127*/ "Uno script è stato eseguito per più del periodo di timeout predefinito di 15 secondi.",
-        /*1503,128*/ "Uno script non è uscito dopo 30 secondi ed è stato terminato.",
-        /*1504,129*/ "Fine del file.",
-        /*1505,130*/ "L'indice di stringa %1 è fuori dei limiti; deve essere compreso nell'intervallo da %2 a %3.",
-        /*1506,131*/ "L'intervallo specificato non è valido.",
-        /*1507,132*/ "L'argomento %1 non può essere null.",
-        /*1508,133*/ "Il valore specificato per l'argomento %1 non è valido.",
-        /*1510,134*/ "Quando l'argomento callback è il metodo di una classe, l'argomento opzionale this deve essere null.",
-        /*1511,135*/ "Worker già avviato.",
-        /*1512,136*/ "L'avvio di un worker già fallito non è supportato.",
-        /*1513,137*/ "Worker terminato.\"",
-        /*1514,138*/ "unlock() senza lock() precedente corrispondente.",
-        /*1515,139*/ "Valore di timeout condizione non valido: %1.",
-        /*1516,140*/ "Condition non può eseguire notify senza la titolarità del mutex associato.",
-        /*1517,141*/ "Condition non può eseguire notifyAll senza la titolarità del mutex associato.",
-        /*1518,142*/ "Condition non può attendere senza la titolarità del mutex associato.",
-        /*1519,143*/ "Impossibile inizializzare Condition.",
-        /*1520,144*/ "Impossibile inizializzare il mutex.",
-        /*1521,145*/ "Solo il livello superiore di worker può effettuare la chiamata a start.",
-        /*2004,146*/ "Uno dei parametri non è valido.",
-        /*2006,147*/ "L'indice fornito è fuori intervallo.",
-        /*2007,148*/ "Il valore del parametro %1 deve essere diverso da null.",
-        /*2008,149*/ "Il valore del parametro %1 deve essere uno dei valori accettati.",
-        /*2012,150*/ "Impossibile creare un'istanza della classe %1.",
-        /*2030,151*/ "È stata raggiunta la fine del file.",
-        /*2058,152*/ "Si è verificato un errore durante la decompressione dei dati.",
-        /*2085,153*/ "Il parametro %1 deve essere una stringa non vuota.",
-        /*2088,154*/ "La classe Proxy non implementa getProperty. Deve essere sostituita da una sottoclasse.",
-        /*2089,155*/ "La classe Proxy non implementa setProperty. Deve essere sostituita da una sottoclasse.",
-        /*2090,156*/ "La classe Proxy non implementa callProperty. Deve essere sostituita da una sottoclasse.",
-        /*2091,157*/ "La classe Proxy non implementa hasProperty. Deve essere sostituita da una sottoclasse.",
-        /*2092,158*/ "La classe Proxy non implementa deleteProperty. Deve essere sostituita da una sottoclasse.",
-        /*2093,159*/ "La classe Proxy non implementa getDescendants. Deve essere sostituita da una sottoclasse.",
-        /*2105,160*/ "La classe Proxy non implementa nextNameIndex. Deve essere sostituita da una sottoclasse.",
-        /*2106,161*/ "La classe Proxy non implementa nextName. Deve essere sostituita da una sottoclasse.",
-        /*2107,162*/ "La classe Proxy non implementa nextValue. Deve essere sostituita da una sottoclasse.",
-        /*2108,163*/ "Il valore %1 non è una lunghezza array valida.",
-        /*2173,164*/ "Impossibile leggere l'oggetto nel flusso. La classe %1 non implementa flash.utils.IExternalizable ma è impostata come alias di una classe esternalizzabile."
-      },
-    #endif
     #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_ja
       // ja
       {
         /*1000,0*/ "システムのメモリ不足です。",
         /*1001,1*/ "メソッド %1 は実装されていません。",
         /*1002,2*/ "精度の引数には %2 ~ %3 の値を指定してください。%1 は不正な値です。",
         /*1003,3*/ "基数の引数には 2 ~ 36 の値を指定してください。%1 は不正な値です。",
         /*1004,4*/ "メソッド %1 が対応していないオブジェクトで呼び出されました。",
@@ -1427,1206 +711,16 @@ namespace avmplus
         /*2093,159*/ "Proxy クラスは、getDescendants を実装しません。サブクラスでオーバーライドする必要があります。",
         /*2105,160*/ "Proxy クラスは、nextNameIndex を実装しません。サブクラスでオーバーライドする必要があります。",
         /*2106,161*/ "Proxy クラスは、nextName を実装しません。サブクラスでオーバーライドする必要があります。",
         /*2107,162*/ "Proxy クラスは、nextValue を実装しません。サブクラスでオーバーライドする必要があります。",
         /*2108,163*/ "値 %1 は有効な配列の長さではありません。",
         /*2173,164*/ "ストリーム内のオブジェクトを読み取れません。クラス %1 は flash.utils.IExternalizable を実装しませんが、外部化可能なクラスにエイリアス処理されます。"
       },
     #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_ko
-      // ko
-      {
-        /*1000,0*/ "시스템의 메모리가 부족합니다.",
-        /*1001,1*/ "메서드 %1이(가) 구현되지 않습니다.",
-        /*1002,2*/ "정밀도 인수는 %2과 %3 사이의 값이어야 합니다. %1은(는) 유효하지 않습니다.",
-        /*1003,3*/ "기수 인수는 2와 36 사이의 값이어야 하지만 %1입니다.",
-        /*1004,4*/ "호환되지 않는 객체에서 메서드 %1을(를) 호출했습니다.",
-        /*1005,5*/ "배열 인덱스가 양의 정수(%1)가 아닙니다.",
-        /*1006,6*/ "%1은(는) 함수가 아닙니다.",
-        /*1007,7*/ "비생성자에서 인스턴스화를 시도했습니다.",
-        /*1008,8*/ "%1은(는) 모호합니다. 일치하는 바인딩이 두 개 이상 있습니다.",
-        /*1009,9*/ "null 객체 참조의 속성이나 메서드에 액세스할 수 없습니다.",
-        /*1010,10*/ "정의되지 않은 용어이며 속성이 없습니다.",
-        /*1011,11*/ "메서드 %1은(는) 잘못된 opcode %2을(를) 포함하고 있습니다(오프셋 %3에 있음).",
-        /*1012,12*/ "마지막 명령이 코드 크기를 초과했습니다.",
-        /*1013,13*/ "scopeDepth가 0이면 OP_findproperty를 호출할 수 없습니다.",
-        /*1014,14*/ "클래스 %1을(를) 찾을 수 없습니다.",
-        /*1015,15*/ "메서드 %1은(는) 기본 xml 네임스페이스를 설정할 수 없습니다.",
-        /*1016,16*/ "하위 연산자(..)는 %1 유형에서 지원되지 않습니다.",
-        /*1017,17*/ "범위 스택 오버플로가 발생했습니다.",
-        /*1018,18*/ "범위 스택 언더플로가 발생했습니다.",
-        /*1019,19*/ "Getscopeobject %1이(가) 범위를 벗어났습니다.",
-        /*1020,20*/ "코드는 메서드 끝 부분을 벗어날 수 없습니다.",
-        /*1021,21*/ "적어도 하나의 분기 대상이 메서드의 유효한 명령에 있지 않습니다.",
-        /*1022,22*/ "void 형식은 함수 반환 형식으로만 사용할 수 있습니다.",
-        /*1023,23*/ "스택 오버플로가 발생했습니다.",
-        /*1024,24*/ "스택 언더플로가 발생했습니다.",
-        /*1025,25*/ "유효하지 않은 레지스터 %1을(를) 액세스했습니다.",
-        /*1026,26*/ "슬롯 %1이(가) %3의 slotCount=%2을(를) 초과했습니다.",
-        /*1027,27*/ "Method_info %1이(가) method_count=%2을(를) 초과했습니다.",
-        /*1028,28*/ "Disp_id %1이(가) %3의 max_disp_id=%2을(를) 초과했습니다.",
-        /*1029,29*/ "Disp_id %1이(가) %2에 정의되어 있지 않습니다.",
-        /*1030,30*/ "스택 깊이의 균형이 맞지 않습니다. %1 != %2",
-        /*1031,31*/ "범위 심도의 균형이 맞지 않습니다. %1 != %2",
-        /*1032,32*/ "Cpool 인덱스 %1이(가) 범위 %2을(를) 벗어났습니다.",
-        /*1033,33*/ "Cpool 항목 %1은(는) 잘못된 유형입니다.",
-        /*1034,34*/ "유형 강제 변환에 실패했습니다. %1을(를) %2(으)로 변환할 수 없습니다.",
-        /*1035,35*/ "메서드 %1에 잘못된 super 표현식이 있습니다.",
-        /*1037,36*/ "%2의 메서드 %1에 할당할 수 없습니다.",
-        /*1038,37*/ "%1이(가) 이미 정의되어 있습니다.",
-        /*1039,38*/ "참조할 때까지 메서드를 확인할 수 없습니다.",
-        /*1040,39*/ "instanceof의 오른쪽은 클래스 또는 함수여야 합니다.",
-        /*1041,40*/ "연산자의 오른쪽은 클래스여야 합니다.",
-        /*1042,41*/ "ABC 파일이 아닙니다. major_version=%1 minor_version=%2",
-        /*1043,42*/ "code_length=%1이(가) 유효하지 않습니다.",
-        /*1044,43*/ "flags=%1을(를) 지원하지 않는 MethodInfo-%2입니다.",
-        /*1045,44*/ "traits kind=%1을(를) 지원하지 않습니다.",
-        /*1046,45*/ "정의하기 전에 MethodInfo-%1을(를) 참조합니다.",
-        /*1047,46*/ "진입점을 찾을 수 없습니다.",
-        /*1049,47*/ "프로토타입 객체는 vanilla 객체여야 합니다.",
-        /*1050,48*/ "%1을(를) 원시 값으로 변환할 수 없습니다.",
-        /*1051,49*/ "%1에 대한 초기 바인딩 액세스가 잘못되었습니다.",
-        /*1052,50*/ "%1 함수에 유효하지 않은 URI가 전달되었습니다.",
-        /*1053,51*/ "%2의 %1에 대한 재정의가 잘못되었습니다.",
-        /*1054,52*/ "예외 핸들러의 범위 또는 대상 오프셋이 잘못되었습니다.",
-        /*1056,53*/ "%2에 속성 %1을(를) 만들 수 없습니다.",
-        /*1057,54*/ "%1은(는) 메서드만 포함할 수 있습니다.",
-        /*1058,55*/ "피연산자 유형이 잘못되었습니다. %1은(는) %2이어야 합니다.",
-        /*1059,56*/ "정의하기 전에 ClassInfo-%1을(를) 참조합니다.",
-        /*1060,57*/ "ClassInfo %1이(가) class_count=%2을(를) 초과했습니다.",
-        /*1061,58*/ "정밀도의 손상 없이는 값 %1을(를) %2(으)로 변환할 수 없습니다.",
-        /*1063,59*/ "%1에서 인수 개수가 일치하지 않습니다. %2개가 필요하지만 %3개가 있습니다.",
-        /*1064,60*/ "메서드 %1을(를) 생성자로 호출할 수 없습니다.",
-        /*1065,61*/ "변수 %1이(가) 정의되어 있지 않습니다.",
-        /*1066,62*/ "양식 함수('함수 본문')는 지원되지 않습니다.",
-        /*1067,63*/ "기본 메서드 %1의 메서드 본문이 잘못되었습니다.",
-        /*1068,64*/ "%1과(와) %2을(를) 조정할 수 없습니다.",
-        /*1069,65*/ "%2에서 속성 %1을(를) 찾을 수 없습니다. 기본값이 없습니다.",
-        /*1070,66*/ "%2에서 메서드 %1을(를) 찾을 수 없습니다.",
-        /*1071,67*/ "함수 %1이(가) 이미 %2에 바인딩되었습니다.",
-        /*1072,68*/ "Disp_id 0이 잘못되었습니다.",
-        /*1073,69*/ "복제된 disp_id %2(으)로 인해 재정의되지 않은 메서드 %1이(가) 대체되었습니다.",
-        /*1074,70*/ "%2의 읽기 전용 속성 %1에는 쓸 수 없습니다.",
-        /*1075,71*/ "Math는 함수가 아닙니다.",
-        /*1076,72*/ "Math는 생성자가 아닙니다.",
-        /*1077,73*/ "%2의 쓰기 전용 속성 %1은(는) 읽을 수 없습니다.",
-        /*1078,74*/ "잘못된 opcode/multiname 조합입니다. %1<%2>.",
-        /*1079,75*/ "로드된 코드에는 기본 메서드를 사용할 수 없습니다.",
-        /*1080,76*/ "네임스페이스의 값이 잘못되었습니다.",
-        /*1081,77*/ "속성 %1을(를) %2에서 찾을 수 없습니다. 기본값이 없습니다.",
-        /*1082,78*/ "기본 네임스페이스가 설정되지 않았습니다.",
-        /*1083,79*/ "요소 \"%2\"에 대한 접두어 \"%1\"이(가) 바인딩되지 않았습니다.",
-        /*1084,80*/ "요소 또는 속성(\"%1\")이 QName 생성 규칙과 일치하지 않습니다. QName::=(NCName':')?NCName",
-        /*1085,81*/ "요소 유형 \"%1\"은(는) 일치하는 끝 태그 \"</%2>\"(으)로 끝나야 합니다.",
-        /*1086,82*/ "%1 메서드는 항목 하나를 포함한 목록에서만 작동합니다.",
-        /*1087,83*/ "인덱싱된 XML에 할당할 수 없습니다.",
-        /*1088,84*/ "루트 요소 다음에 나오는 문서 내의 태그는 올바른 형식이어야 합니다.",
-        /*1089,85*/ "둘 이상의 항목이 있는 목록에 할당이 지원되지 않습니다.",
-        /*1090,86*/ "XML 파서 실패: 요소가 잘못되었습니다.",
-        /*1091,87*/ "XML 파서 실패: CDATA 섹션이 종결되지 않았습니다.",
-        /*1092,88*/ "XML 파서 실패: XML 선언이 종결되지 않았습니다.",
-        /*1093,89*/ "XML 파서 실패: DOCTYPE 선언이 종결되지 않았습니다.",
-        /*1094,90*/ "XML 파서 실패: 주석이 종결되지 않았습니다.",
-        /*1095,91*/ "XML 파서 실패: 속성이 종결되지 않았습니다.",
-        /*1096,92*/ "XML 파서 실패: 요소가 종결되지 않았습니다.",
-        /*1097,93*/ "XML 파서 실패: 처리 명령이 종결되지 않았습니다.",
-        /*1098,94*/ "네임스페이스 없음에 대한 접두어 %1이(가) 잘못되었습니다.",
-        /*1100,95*/ "다른 RegExp로부터 하나의 RegExp를 만드는 경우 플래그를 제공할 수 없습니다.",
-        /*1101,96*/ "범위를 알 수 없는 메서드 %1은(는) 확인할 수 없습니다.",
-        /*1102,97*/ "유형 %1의 기본값이 잘못되었습니다.",
-        /*1103,98*/ "클래스 %1은(는) 최종 기본 클래스를 확장할 수 없습니다.",
-        /*1104,99*/ "속성 \"%1\"이(가) 요소 \"%2\"에 대해 이미 지정되었습니다.",
-        /*1107,100*/ "ABC 데이터가 손상되었으며 범위를 벗어나는 읽기를 시도합니다.",
-        /*1108,101*/ "OP_newclass opcode가 잘못된 기본 클래스에서 사용되었습니다.",
-        /*1109,102*/ "언바운드 함수 %1을(를) 메서드 %2(으)로부터 직접 호출하려고 시도합니다.",
-        /*1110,103*/ "%1은(는) %2을(를) 확장할 수 없습니다.",
-        /*1111,104*/ "%1은(는) %2을(를) 구현할 수 없습니다.",
-        /*1112,105*/ "인수 개수가 클래스 강제 변환 시 일치하지 않습니다. 1개가 필요하지만 %1개가 있습니다.",
-        /*1113,106*/ "NEED_ACTIVATION 플래그가 없는 메서드에 OP_newactivation이 사용되었습니다.",
-        /*1114,107*/ "전역 범위 없이 OP_getglobalslot 또는 OP_setglobalslot이 사용되었습니다.",
-        /*1115,108*/ "%1은(는) 생성자가 아닙니다.",
-        /*1116,109*/ "Function.prototype.apply의 두 번째 인수는 배열이어야 합니다.",
-        /*1117,110*/ "잘못된 XML 이름: %1",
-        /*1118,111*/ "노드 사이의 순환 루프가 잘못되었습니다.",
-        /*1119,112*/ "유형 %1의 피연산자에 대해서는 Delete 연산자가 지원되지 않습니다.",
-        /*1120,113*/ "%2의 속성 %1을(를) 삭제할 수 없습니다.",
-        /*1121,114*/ "메서드 %1에 복제된 메서드 본문이 있습니다.",
-        /*1122,115*/ "인터페이스 메서드 %1에 잘못된 메서드 본문이 있습니다.",
-        /*1123,116*/ "유형 %1에서는 필터 연산자가 지원되지 않습니다.",
-        /*1124,117*/ "OP_hasnext2는 개별 레지스터가 되려면 객체 및 인덱스가 있어야 합니다.",
-        /*1125,118*/ "인덱스 %1이(가) 범위 %2을(를) 벗어났습니다.",
-        /*1126,119*/ "고정된 벡터의 길이를 변경할 수 없습니다.",
-        /*1127,120*/ "매개 변수가 없는 유형에서 유형을 적용하려고 했습니다.",
-        /*1128,121*/ "%1에 대한 형식 매개 변수의 개수가 잘못되었습니다. %2개가 필요하지만 %3개가 있습니다.",
-        /*1129,122*/ "주기적 구조는 JSON 문자열로 변환될 수 없습니다.",
-        /*1131,123*/ "JSON Stringifier에 대한 Replacer 인수는 배열이거나 매개 변수가 2개인 함수여야 합니다.",
-        /*1132,124*/ "JSON 파서 입력이 잘못되었습니다.",
-        /*1500,125*/ "파일 %1을(를) 여는 동안 오류가 발생했습니다.",
-        /*1501,126*/ "파일 %1에 쓰는 동안 오류가 발생했습니다.",
-        /*1502,127*/ "스크립트 실행 시간이 기본 제한 시간인 15초를 초과했습니다.",
-        /*1503,128*/ "스크립트가 30초 후에도 끝나지 않아 종료했습니다.",
-        /*1504,129*/ "파일의 끝입니다.",
-        /*1505,130*/ "문자열 인덱스 %1이(가) 범위를 벗어났습니다. %2와 %3 사이의 범위에 있어야 합니다.",
-        /*1506,131*/ "유효하지 않은 범위가 지정되었습니다.",
-        /*1507,132*/ "인수 %1은(는) null일 수 없습니다.",
-        /*1508,133*/ "인수 %1에 지정된 값이 유효하지 않습니다.",
-        /*1510,134*/ "콜백 인수가 클래스의 메서드인 경우 선택적 인수 'this'는 null이어야 합니다.",
-        /*1511,135*/ "worker(작업자)가 이미 시작되었습니다.",
-        /*1512,136*/ "이미 실패한 worker(작업자)를 시작할 수는 없습니다.",
-        /*1513,137*/ "worker(작업자)가 종료되었습니다.\"",
-        /*1514,138*/ "이전에 맞는 lock()이 없는 unlock()입니다.",
-        /*1515,139*/ "잘못된 조건 시간 초과 값: %1.",
-        /*1516,140*/ "연결된 mutex가 소유되지 않은 경우 condition이 notify를 수행할 수 없습니다.",
-        /*1517,141*/ "연결된 mutex가 소유되지 않은 경우 condition이 notifyAll을 수행할 수 없습니다.",
-        /*1518,142*/ "연결된 mutex가 소유되지 않은 경우 condition이 wait를 수행할 수 없습니다.",
-        /*1519,143*/ "조건을 초기화할 수 없습니다.",
-        /*1520,144*/ "mutex를 초기화할 수 없습니다.",
-        /*1521,145*/ "worker(작업자)의 부모만 시작을 호출할 수 있습니다.",
-        /*2004,146*/ "매개 변수 중 하나가 유효하지 않습니다.",
-        /*2006,147*/ "제공된 인덱스가 범위를 벗어났습니다.",
-        /*2007,148*/ "매개 변수 %1은(는) null이 아니어야 합니다.",
-        /*2008,149*/ "매개 변수 %1은(는) 허용된 값 중 하나여야 합니다.",
-        /*2012,150*/ "%1 클래스를 인스턴스화할 수 없습니다.",
-        /*2030,151*/ "파일의 끝입니다.",
-        /*2058,152*/ "데이터의 압축을 푸는 동안 오류가 발생했습니다.",
-        /*2085,153*/ "매개 변수 %1은(는) 비어 있지 않은 문자열이어야 합니다.",
-        /*2088,154*/ "Proxy 클래스는 getProperty를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.",
-        /*2089,155*/ "Proxy 클래스는 setProperty를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.",
-        /*2090,156*/ "Proxy 클래스는 callProperty를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.",
-        /*2091,157*/ "Proxy 클래스는 hasProperty를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.",
-        /*2092,158*/ "Proxy 클래스는 deleteProperty를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.",
-        /*2093,159*/ "Proxy 클래스는 getDescendants를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.",
-        /*2105,160*/ "Proxy 클래스는 nextNameIndex를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.",
-        /*2106,161*/ "Proxy 클래스는 nextName을 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.",
-        /*2107,162*/ "Proxy 클래스는 nextValue를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.",
-        /*2108,163*/ "값 %1은(는) 유효한 배열 길이가 아닙니다.",
-        /*2173,164*/ "스트림에서 객체를 읽을 수 없습니다. 클래스 %1은(는) flash.utils.IExternalizable을 구현하지 않지만 외부화할 수 있는 클래스에 앨리어스됩니다."
-      },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_nl
-      // nl
-      {
-        /*1000,0*/ "Het systeem heeft onvoldoende geheugen beschikbaar.",
-        /*1001,1*/ "De methode %1 is niet geïmplementeerd.",
-        /*1002,2*/ "Number.toPrecision heeft een bereik van 1 tot en met 21. Number.toFixed en Number.toExponential hebben een bereik van 0 tot en met 20. De opgegeven waarde valt niet binnen het opgegeven bereik.",
-        /*1003,3*/ "Het argument radix moet tussen 2 en 36 liggen. Huidige waarde %1.",
-        /*1004,4*/ "Methode %1 is aangeroepen voor een incompatibel object.",
-        /*1005,5*/ "Arrayindex is geen positief geheel getal (%1).",
-        /*1006,6*/ "%1 is geen functie.",
-        /*1007,7*/ "Er is geprobeerd een instantie te maken op een element dat geen constructor is.",
-        /*1008,8*/ "%1 is dubbelzinnig. Er komt meer dan één binding mee overeen.",
-        /*1009,9*/ "Kan geen eigenschap of methode benaderen via een verwijzing naar een object dat null is.",
-        /*1010,10*/ "Een term is ongedefinieerd en heeft geen eigenschappen.",
-        /*1011,11*/ "Methode %1 bevat ongeldige opcode %2 bij offset %3.",
-        /*1012,12*/ "De laatste instructie heeft de codegrootte overschreden.",
-        /*1013,13*/ "Kan OP_findproperty niet aanroepen wanneer scopeDepth 0 is.",
-        /*1014,14*/ "Kan klasse %1 niet vinden.",
-        /*1015,15*/ "Methode %1 kan standaard XML-naamruimte niet instellen",
-        /*1016,16*/ "Afstammingsoperator (..) wordt niet ondersteund bij type %1.",
-        /*1017,17*/ "Stackoverloop voor bereik is opgetreden.",
-        /*1018,18*/ "Stackonderloop voor bereik is opgetreden.",
-        /*1019,19*/ "Getscopeobject %1 is buiten de grenzen.",
-        /*1020,20*/ "Code kan niet voorbij het einde van een methode vallen.",
-        /*1021,21*/ "Tenminste één vertakkingsdoel is geen geldige instructie in de methode.",
-        /*1022,22*/ "Type void mag alleen worden gebruikt als type voor de geretourneerde waarde van een functie.",
-        /*1023,23*/ "Stackoverloop is opgetreden.",
-        /*1024,24*/ "Stackonderloop is opgetreden.",
-        /*1025,25*/ "Een ongeldig register %1 is benaderd.",
-        /*1026,26*/ "Positie %1 overschrijdt slotCount=%2 of %3.",
-        /*1027,27*/ "Method_info %1 overschrijdt method_count=%2.",
-        /*1028,28*/ "Disp_id %1 overschrijdt max_disp_id=%2 of %3.",
-        /*1029,29*/ "Disp_id %1 is ongedefinieerd bij %2.",
-        /*1030,30*/ "Stackdiepte komt niet overeen. %1 != %2.",
-        /*1031,31*/ "Bereikdiepte komt niet overeen. %1 != %2.",
-        /*1032,32*/ "Cpool index %1 is buiten bereik %2.",
-        /*1033,33*/ "Cpool-vermelding %1 heeft een onjuist type.",
-        /*1034,34*/ "Afgedwongen typeomzetting is mislukt: kan %1 niet omzetten in %2.",
-        /*1035,35*/ "Ongeldige expressie super aangetroffen in methode %1.",
-        /*1037,36*/ "Kan niet toewijzen aan een methode %1 op %2.",
-        /*1038,37*/ "%1 is al gedefinieerd.",
-        /*1039,38*/ "Kan de methode pas verifiëren wanneer ernaar wordt verwezen.",
-        /*1040,39*/ "De rechterkant van instanceof moet een klasse of functie zijn.",
-        /*1041,40*/ "De rechterkant van de operator moet een klasse zijn.",
-        /*1042,41*/ "Niet een ABC-bestand. major_version=%1 minor_version=%2.",
-        /*1043,42*/ "Ongeldige code_length=%1.",
-        /*1044,43*/ "Niet door MethodInfo-%1 ondersteunde flags=%2.",
-        /*1045,44*/ "Niet-ondersteunde traits kind=%1.",
-        /*1046,45*/ "Er wordt naar MethodInfo-%1 verwezen vóór de definitie.",
-        /*1047,46*/ "Kan geen ingangspunt vinden.",
-        /*1049,47*/ "Een prototypeobject moet een standaard Object zijn.",
-        /*1050,48*/ "Kan %1 niet omzetten in primitief.",
-        /*1051,49*/ "Ongeldige vroegbindende toegang tot %1.",
-        /*1052,50*/ "Ongeldige URI doorgegeven aan %1-functie.",
-        /*1053,51*/ "Ongeldige overschrijving van %1 in %2.",
-        /*1054,52*/ "Ongeldig bereik of ongeldige doelverschuivingen in uitzonderingshandler.",
-        /*1056,53*/ "Kan eigenschap %1 niet maken bij %2.",
-        /*1057,54*/ "%1 kan alleen methoden bevatten.",
-        /*1058,55*/ "Ongeldig type operand: %1 moet %2 zijn.",
-        /*1059,56*/ "Er wordt naar ClassInfo-%1 verwezen vóór de definitie.",
-        /*1060,57*/ "ClassInfo %1 overschrijdt class_count=%2.",
-        /*1061,58*/ "Kan de waarde %1 niet omzetten in %2 zonder verlies van precisie.",
-        /*1063,59*/ "Verschil in aantal argumenten op %1. Verwacht: %2, huidige waarde %3.",
-        /*1064,60*/ "Kan de methode %1 niet als constructor aanroepen.",
-        /*1065,61*/ "Variabele %1 is niet gedefinieerd.",
-        /*1066,62*/ "De notatie function('hoofdtekst van functie') wordt niet ondersteund.",
-        /*1067,63*/ "Native methode %1 heeft ongeldige methodehoofdtekst.",
-        /*1068,64*/ "Kan %1 en %2 niet in overeenstemming brengen.",
-        /*1069,65*/ "Kan eigenschap %1 niet vinden bij %2 en er is geen standaardwaarde.",
-        /*1070,66*/ "Kan methode %1 niet vinden bij %2",
-        /*1071,67*/ "Functie %1 is al gebonden aan %2.",
-        /*1072,68*/ "Disp_id 0 is ongeldig.",
-        /*1073,69*/ "Niet-overschrijvende methode %1 is vervangen als gevolg van duplicaat disp_id %2.",
-        /*1074,70*/ "Ongeldige schrijfbewerking naar alleen-lezen-eigenschap %1 bij %2.",
-        /*1075,71*/ "Math is geen functie.",
-        /*1076,72*/ "Math is geen constructor.",
-        /*1077,73*/ "Ongeldige leesbewerking van alleen-schrijven-eigenschap %1 bij %2.",
-        /*1078,74*/ "Ongeldige combinatie van opcode/multinaam: %1<%2>.",
-        /*1079,75*/ "Native methoden zijn niet toegestaan in geladen code.",
-        /*1080,76*/ "Ongeldige waarde voor naamruimte.",
-        /*1081,77*/ "Kan eigenschap %1 niet vinden bij %2 en er is geen standaardwaarde.",
-        /*1082,78*/ "Er is geen standaardnaamruimte ingesteld.",
-        /*1083,79*/ "Het voorvoegsel \"%1\" voor element \"%2\" is niet gebonden.",
-        /*1084,80*/ "Element of attribuut (\"%1\") komt niet overeen met QName-productie: QName::=(NCName':')?NCName.",
-        /*1085,81*/ "Het elementtype \"%1\" moet worden afgesloten met de overeenkomstige eindtag \"</%2>\".",
-        /*1086,82*/ "De methode %1 werkt alleen bij overzichten met één item.",
-        /*1087,83*/ "Toewijzing aan geïndexeerde XML is niet toegestaan.",
-        /*1088,84*/ "De opmaak in het document die volgt op het hoofdelement moet correct zijn samengesteld.",
-        /*1089,85*/ "Toewijzingen aan overzichten met meerdere items wordt niet ondersteund.",
-        /*1090,86*/ "Fout in XML-parser: element is onjuist geformuleerd.",
-        /*1091,87*/ "Fout in XML-parser: niet-afgesloten CDATA-sectie.",
-        /*1092,88*/ "Fout in XML-parser: niet-afgesloten XML-declaratie.",
-        /*1093,89*/ "Fout in XML-parser: niet-afgesloten DOCTYPE-declaratie.",
-        /*1094,90*/ "Fout in XML-parser: niet-afgesloten opmerking.",
-        /*1095,91*/ "Fout in XML-parser: niet-afgesloten attribuut.",
-        /*1096,92*/ "Fout in XML-parser: niet-afgesloten element.",
-        /*1097,93*/ "Fout in XML-parser: niet-afgesloten verwerkingsinstructie.",
-        /*1098,94*/ "Ongeldig voorvoegsel %1 voor geen naamruimte.",
-        /*1100,95*/ "Kan geen markeringen opgeven bij het samenstellen van één RegExp op basis van een andere.",
-        /*1101,96*/ "Kan methode %1 niet verifiëren met onbekend bereik.",
-        /*1102,97*/ "Ongeldige standaardwaarde voor type %1.",
-        /*1103,98*/ "Klasse %1 kan basisklasse van type final niet uitbreiden.",
-        /*1104,99*/ "Kenmerk \"%1\" is al opgegeven voor element \"%2\".",
-        /*1107,100*/ "De ABC-gegevens zijn beschadigd: poging om buiten het bereik te lezen.",
-        /*1108,101*/ "De opcode OP_newclass is gebruikt met de onjuiste basisklasse.",
-        /*1109,102*/ "Poging om de niet-gebonden functie %1 uit methode %2 rechtstreeks aan te roepen.",
-        /*1110,103*/ "%1 kan %2 niet uitbreiden.",
-        /*1111,104*/ "%1 kan %2 niet implementeren.",
-        /*1112,105*/ "Verschil in aantal argumenten bij afgedwongen klasseomzetting. Verwacht: 1, huidige waarde %1.",
-        /*1113,106*/ "OP_newactivation is gebruikt in methode zonder markering.",
-        /*1114,107*/ "OP_getglobalslot of OP_setglobalslot is gebruikt zonder algemeen bereik.",
-        /*1115,108*/ "%1 is geen constructor.",
-        /*1116,109*/ "Tweede argument voor Function.prototype.apply moet een array zijn.",
-        /*1117,110*/ "Ongeldige XML-naam: %1.",
-        /*1118,111*/ "Ongeldige cyclische lus tussen nodes.",
-        /*1119,112*/ "Operator delete wordt niet ondersteund met operand van type %1.",
-        /*1120,113*/ "Kan eigenschap %1 niet verwijderen bij %2.",
-        /*1121,114*/ "Methode %1 heeft een dubbele methodehoofdtekst.",
-        /*1122,115*/ "Interfacemethode %1 heeft ongeldige methodehoofdtekst.",
-        /*1123,116*/ "Filteroperator wordt niet ondersteund bij type %1.",
-        /*1124,117*/ "OP_hasnext2 vereist dat object en index verschillende registers hebben.",
-        /*1125,118*/ "De index %1 is buiten bereik %2.",
-        /*1126,119*/ "Kan de lengte van een vaste vector niet wijzigen.",
-        /*1127,120*/ "Er is geprobeerd een type toepassing te maken op een type dat geen parameter is.",
-        /*1128,121*/ "Onjuist aantal type parameters voor %1. %2 verwacht, huidige waarde %3.",
-        /*1129,122*/ "De cyclische structuur kan niet worden geconverteerd naar een JSON-tekenreeks.",
-        /*1131,123*/ "Replacer-argument naar de JSON-tekenreeksfunctie moet een array zijn of een functie met twee parameters.",
-        /*1132,124*/ "Ongeldige invoer voor JSON-parser",
-        /*1500,125*/ "Er is een fout opgetreden bij het openen van bestand %1.",
-        /*1501,126*/ "Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar bestand %1.",
-        /*1502,127*/ "Een script wordt langer uitgevoerd dan de standaardperiode voor een time-out (15 seconden).",
-        /*1503,128*/ "Een script is niet binnen 30 seconden afgesloten en is beëindigd.",
-        /*1504,129*/ "Einde van bestand.",
-        /*1505,130*/ "De tekenreeksindex %1 is buiten bereik. Geldig bereik: %2 tot %3.",
-        /*1506,131*/ "Het opgegeven bereik is ongeldig.",
-        /*1507,132*/ "Argument %1 kan niet null zijn.",
-        /*1508,133*/ "De opgegeven waarde voor argument %1 is ongeldig.",
-        /*1510,134*/ "Wanneer het callback-argument een methode of een klasse is, moet het optionele argument this null zijn.",
-        /*1511,135*/ "Worker is al gestart.",
-        /*1512,136*/ "Kan geen worker starten die al is mislukt.",
-        /*1513,137*/ "Worker is beëindigd.\"",
-        /*1514,138*/ "unlock() zonder overeenkomstige voorafgaande lock().",
-        /*1515,139*/ "Ongeldige time-outwaarde voor voorwaarde: %1.",
-        /*1516,140*/ "Voorwaarde kan geen melding 'notify' geven als de gekoppelde mutex geen eigenaar heeft.",
-        /*1517,141*/ "Voorwaarde kan geen melding 'notifyAll' geven als de gekoppelde mutex geen eigenaar heeft.",
-        /*1518,142*/ "Voorwaarde kan geen melding 'wait' geven als de gekoppelde mutex geen eigenaar heeft.",
-        /*1519,143*/ "Kan de voorwaarde niet initialiseren.",
-        /*1520,144*/ "Kan de mutex niet initialiseren.",
-        /*1521,145*/ "Alleen de bovenliggende entiteit van de worker mag start aanroepen.",
-        /*2004,146*/ "Een van de parameters is ongeldig.",
-        /*2006,147*/ "De opgegeven index is buiten de grenzen.",
-        /*2007,148*/ "Parameter %1 mag niet null zijn.",
-        /*2008,149*/ "Parameter %1 moet een van de toegestane waarden zijn.",
-        /*2012,150*/ "Klasse %1 kan niet worden geïnstantieerd.",
-        /*2030,151*/ "Einde van bestand is bereikt.",
-        /*2058,152*/ "Er is een fout opgetreden bij het decomprimeren van gegevens.",
-        /*2085,153*/ "Parameter %1 mag geen lege tekenreeks zijn.",
-        /*2088,154*/ "De klasse Proxy implementeert getProperty niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.",
-        /*2089,155*/ "De klasse Proxy implementeert setProperty niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.",
-        /*2090,156*/ "De klasse Proxy implementeert callProperty niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.",
-        /*2091,157*/ "De klasse Proxy implementeert hasProperty niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.",
-        /*2092,158*/ "De klasse Proxy implementeert deleteProperty niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.",
-        /*2093,159*/ "De klasse Proxy implementeert getDescendants niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.",
-        /*2105,160*/ "De klasse Proxy implementeert nextNameIndex niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.",
-        /*2106,161*/ "De klasse Proxy implementeert nextName niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.",
-        /*2107,162*/ "De klasse Proxy implementeert nextValue niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.",
-        /*2108,163*/ "De waarde %1 is geen geldige Array-lengte.",
-        /*2173,164*/ "Kan object in stream niet lezen. De klasse %1 implementeert flash.utils.IExternalizable niet, maar heeft een externaliseerbare klasse als alias."
-      },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_pl
-      // pl
-      {
-        /*1000,0*/ "Brak pamięci w systemie.",
-        /*1001,1*/ "Metoda %1 nie jest implementowana.",
-        /*1002,2*/ "We właściwości Number.toPrecision można ustawić wartość z zakresu od 1 do 21. We właściwości Number.toFixed i Number.toExponential można ustawić wartość z zakresu od 0 do 20. Określona wartość wykracza poza oczekiwany zakres.",
-        /*1003,3*/ "W argumencie podstawy można ustawić wartość z zakresu od 2 do 36. Bieżąca wartość to %1.",
-        /*1004,4*/ "Metoda %1 została wywołana w stosunku do niezgodnego obiektu.",
-        /*1005,5*/ "Wartość indeksu tablicy nie jest dodatnią liczbą całkowitą (%1).",
-        /*1006,6*/ "Wyrażenie %1 nie jest funkcją.",
-        /*1007,7*/ "Podjęto próbę utworzenia instancji na podstawie elementu, który nie jest konstruktorem.",
-        /*1008,8*/ "Wartość %1 jest niejednoznaczna. Znaleziono więcej niż jedno pasujące powiązanie.",
-        /*1009,9*/ "Nie można uzyskać dostępu do właściwości lub metody dla odniesienia do obiektu null.",
-        /*1010,10*/ "Zapytanie szukania nie zostało zdefiniowane i nie zawiera żadnych właściwości.",
-        /*1011,11*/ "Metoda %1 zawiera nieprawidłową kombinację kodu operacji %2 z przesunięciem %3.",
-        /*1012,12*/ "Ostatnia instrukcja spowodowała przekroczenie rozmiaru kodu.",
-        /*1013,13*/ "Nie można wywołać metody OP_findproperty, gdy właściwość scopeDepth ma wartość 0.",
-        /*1014,14*/ "Nie znaleziono klasy %1.",
-        /*1015,15*/ "Metoda %1 nie może ustawić domyślnej przestrzeni nazw xml.",
-        /*1016,16*/ "Operator obiektów potomnych (..) nie jest obsługiwany dla typu %1.",
-        /*1017,17*/ "Nastąpiło przepełnienie stosu zakresu.",
-        /*1018,18*/ "Nastąpiło niedopełnienie stosu zakresu.",
-        /*1019,19*/ "Właściwość Getscopeobject %1 wykracza poza zakres.",
-        /*1020,20*/ "Kod nie może być zawijany na końcu metody.",
-        /*1021,21*/ "Co najmniej jeden element docelowy rozgałęzienia w metodzie zawiera nieprawidłową instrukcję.",
-        /*1022,22*/ "Typ void może być używany tylko jako zwracany typ funkcji.",
-        /*1023,23*/ "Nastąpiło przepełnienie stosu.",
-        /*1024,24*/ "Nastąpiło niedopełnienie stosu.",
-        /*1025,25*/ "Uzyskano dostęp do nieprawidłowego rejestru %1.",
-        /*1026,26*/ "Element Slot %1 przekracza wartość %3 właściwości slotCount=%2.",
-        /*1027,27*/ "Wartość method_info %1 przekracza wartość method_count=%2.",
-        /*1028,28*/ "Wartość disp_id %1 przekracza wartość %3 właściwości max_disp_id=%2.",
-        /*1029,29*/ "Właściwość disp_id %1 nie została zdefiniowana w elemencie %2.",
-        /*1030,30*/ "Głębokość stosu nie zgadza się. %1 != %2.",
-        /*1031,31*/ "Głębokość zakresu nie zgadza się. %1 != %2.",
-        /*1032,32*/ "Indeks Cpool %1 wykracza poza zakres %2.",
-        /*1033,33*/ "Wpis Cpool %1 jest nieprawidłowego typu.",
-        /*1034,34*/ "Wymuszenie typu nie powiodło się: nie można przekonwertować typu %1 na typ %2.",
-        /*1035,35*/ "W metodzie %1 znaleziono nieprawidłowe wyrażenie super.",
-        /*1037,36*/ "Przypisanie do metody %1 w %2 jest niemożliwe.",
-        /*1038,37*/ "Element %1 został już zdefiniowany.",
-        /*1039,38*/ "Nie można sprawdzić metody, dopóki nie zostanie utworzone odniesienie do niej.",
-        /*1040,39*/ "Prawa strona operatora instanceof musi być klasą lub funkcją.",
-        /*1041,40*/ "Prawa strona operatora musi być klasą.",
-        /*1042,41*/ "Plik nie jest plikiem ABC. major_version=%1 minor_version=%2.",
-        /*1043,42*/ "Nieprawidłowa wartość wartość code_length=%1.",
-        /*1044,43*/ "Nieobsługiwane flagi methodinfo %1=%2.",
-        /*1045,44*/ "Nieobsługiwanych rodzaj cech=%1.",
-        /*1046,45*/ "Odniesienie do methodInfo-%1 utworzono przed definicją.",
-        /*1047,46*/ "Nie znaleziono punktu wejścia.",
-        /*1049,47*/ "Obiekty prototypowe muszą być zwykłego typu Object.",
-        /*1050,48*/ "Nie można przekonwertować %1 na obiekt pierwotny.",
-        /*1051,49*/ "Nieprawidłowy wczesny dostęp wiązania do %1.",
-        /*1052,50*/ "Nieprawidłowy identyfikator URI przekazany do funkcji %1.",
-        /*1053,51*/ "Nieprawidłowe przesłonięcie %1 w %2.",
-        /*1054,52*/ "Nieprawidłowy zakres lub przesunięcie celu w module obsługi wyjątków.",
-        /*1056,53*/ "Nie można utworzyć właściwości %1 w %2.",
-        /*1057,54*/ "%1 może zawierać tylko metody.",
-        /*1058,55*/ "Nieprawidłowy typ argumentu: %1 musi być typu %2.",
-        /*1059,56*/ "Odniesienie do informacji ClassInfo-%1 przed definicją.",
-        /*1060,57*/ "Informacje ClassInfo %1 przekraczają wartość licznik_klas=%2.",
-        /*1061,58*/ "Wartości %1 nie można przekonwertować na %2 bez utraty dokładności.",
-        /*1063,59*/ "Niezgodność liczby argumentów w %1. Oczekiwano %2, podano %3.",
-        /*1064,60*/ "Nie można wywołać metody %1 jako konstruktora.",
-        /*1065,61*/ "Zmienna %1 nie została zdefiniowana.",
-        /*1066,62*/ "Funkcja formularza function('function body') nie jest obsługiwana.",
-        /*1067,63*/ "Metoda macierzysta %1 ma nieprawidłowy tekst główny.",
-        /*1068,64*/ "%1 i %2 nie mogą zostać uzgodnione.",
-        /*1069,65*/ "Nie znaleziono właściwości %1 w %2, a wartość domyślna nie istnieje.",
-        /*1070,66*/ "Nie znaleziono metody %1 w %2.",
-        /*1071,67*/ "Funkcja %1 została już dowiązana do %2.",
-        /*1072,68*/ "Wartość id_ekranu 0 jest nieprawidłowa.",
-        /*1073,69*/ "Metoda nieprzesłaniająca %1 została zastąpiona z powodu powielonej wartości id_ekranu %2.",
-        /*1074,70*/ "Nieprawidłowy zapis właściwości tylko do odczytu %1 w %2.",
-        /*1075,71*/ "Math nie jest funkcją.",
-        /*1076,72*/ "Math nie jest konstruktorem.",
-        /*1077,73*/ "Nieprawidłowy odczyt właściwości tylko do zapisu %1 w %2.",
-        /*1078,74*/ "Nieprawidłowa kombinacja kodu operacji i nazwy złożonej: %1<%2>.",
-        /*1079,75*/ "Metody macierzyste nie są dozwolone we wczytanym kodzie.",
-        /*1080,76*/ "Nieprawidłowa wartość dla przestrzeni nazw.",
-        /*1081,77*/ "Nie znaleziono właściwości %1 w %2, a wartość domyślna nie istnieje.",
-        /*1082,78*/ "Nie ustawiono domyślnej przestrzeni nazw.",
-        /*1083,79*/ "Prefiks \"%1\" dla elementu \"%2\" nie jest dowiązany.",
-        /*1084,80*/ "Element lub atrybut (\"%1\") jest niezgodny z produkcją QName: QName::#{równe}(NCName':')?NCName.",
-        /*1085,81*/ "Typ elementu \"%1\" musi być zakończony zgodnym znacznikiem końcowym \"</%2>\".",
-        /*1086,82*/ "Metoda %1 działa tylko w przypadku list zawierających jeden element.",
-        /*1087,83*/ "Przypisanie do indeksowanego pliku XML nie jest dozwolone.",
-        /*1088,84*/ "Oznaczenia w dokumencie występującym po elemencie głównym muszą być poprawnie sformułowane.",
-        /*1089,85*/ "Przypisania do list zawierających więcej niż jeden element nie są obsługiwane.",
-        /*1090,86*/ "Błąd parsera XML: element jest źle sformułowany.",
-        /*1091,87*/ "Błąd parsera XML: niezakończona sekcja CDATA.",
-        /*1092,88*/ "Błąd parsera XML: niezakończona deklaracja XML.",
-        /*1093,89*/ "Błąd parsera XML: niezakończona deklaracja DOCTYPE.",
-        /*1094,90*/ "Błąd parsera XML: niezakończony komentarz.",
-        /*1095,91*/ "Błąd parsera XML: niezakończony atrybut.",
-        /*1096,92*/ "Błąd parsera XML: niezakończony element.",
-        /*1097,93*/ "Błąd parsera XML: niezakończona instrukcja.",
-        /*1098,94*/ "Nie ma nieprawidłowego prefiksu %1 dla braku przestrzeni nazw.",
-        /*1100,95*/ "Nie można określać flag podczas tworzenia jednego obiektu RegExp z innego.",
-        /*1101,96*/ "Nie można sprawdzić metody %1 z nieznanym zakresem.",
-        /*1102,97*/ "Nieprawidłowa wartość domyślna dla typu %1.",
-        /*1103,98*/ "Klasa %1 nie może rozszerzać klasy bazowej z atrybutem final.",
-        /*1104,99*/ "Dla elementu \"%2\" określono już atrybut \"%1\".",
-        /*1107,100*/ "Dane ABC są uszkodzone. Nastąpiła próba odczytu poza zakresem.",
-        /*1108,101*/ "Użyto kodu operacji OP_newclass z nieprawidłową klasą bazową.",
-        /*1109,102*/ "Próba bezpośredniego przywołania niedowiązanej funkcji %1 z metody %2.",
-        /*1110,103*/ "%1 nie może rozszerzać %2.",
-        /*1111,104*/ "%1 nie może implementować %2.",
-        /*1112,105*/ "Niezgodność liczby argumentów przy wymuszaniu klasy. Oczekiwano 1, otrzymano %1.",
-        /*1113,106*/ "W metodzie użyto kodu operacji OP_newactivation bez flagi NEED_ACTIVATION.",
-        /*1114,107*/ "Użyto kodu operacji OP_getglobalslot lub OP_setglobalslot bez zakresu globalnego.",
-        /*1115,108*/ "%1 nie jest konstruktorem.",
-        /*1116,109*/ "Drugi argument do metody Function.prototype.apply musi być tablicą.",
-        /*1117,110*/ "Nieprawidłowa nazwa pliku XML: %1.",
-        /*1118,111*/ "Nieprawidłowa pętla cykliczna między węzłami.",
-        /*1119,112*/ "Usuwanie operatora nie jest obsługiwane z argumentem typu %1.",
-        /*1120,113*/ "Nie można usunąć właściwości %1 w %2.",
-        /*1121,114*/ "Metoda %1 ma powielony tekst główny.",
-        /*1122,115*/ "Metoda interfejsu %1 ma nieprawidłowy tekst główny.",
-        /*1123,116*/ "Operator filtra nieobsługiwany w typie %1.",
-        /*1124,117*/ "Kod operacji OP_hasnext2 wymaga, aby obiekt i indeks były różnymi rejestrami.",
-        /*1125,118*/ "Indeks %1 jest poza zakresem %2.",
-        /*1126,119*/ "Nie można zmienić długości stałego wektora.",
-        /*1127,120*/ "Podjęto próbę zastosowania typu do niesparametryzowanego typu.",
-        /*1128,121*/ "Nieprawidłowa liczba parametrów typu dla %1. Oczekiwano %2, otrzymano %3.",
-        /*1129,122*/ "Nie można przekonwertować struktury cyklicznej na ciąg JSON.",
-        /*1131,123*/ "Argument replacer (zastępowania) przekazany do modułu tworzenia ciągów JSON musi być tablicą lub funkcją pobierającą dwa parametry.",
-        /*1132,124*/ "Nieprawidłowe dane wejściowe parsera JSON.",
-        /*1500,125*/ "Podczas otwierania pliku %1 wystąpił błąd.",
-        /*1501,126*/ "Podczas zapisywania do pliku %1 wystąpił błąd.",
-        /*1502,127*/ "Skrypt był wykonywany dłużej niż domyślny limit czasu (15 sekund).",
-        /*1503,128*/ "Nie powiodło się zamknięcie skryptu po 30 sekundach, dlatego został on zakończony.",
-        /*1504,129*/ "Koniec pliku.",
-        /*1505,130*/ "Ciąg indeksu %1 wychodzi poza zakres. Ciąg musi mieścić się w zakresie od %2 do %3.",
-        /*1506,131*/ "Określony zakres jest nieprawidłowy.",
-        /*1507,132*/ "Argument %1 nie może mieć wartości null.",
-        /*1508,133*/ "Wartość określona dla argumentu %1 jest nieprawidłowa.",
-        /*1510,134*/ "Jeśli argument wywołania zwrotnego jest metodą klasy, argument opcjonalny musi mieć wartość null.",
-        /*1511,135*/ "Proces roboczy jest już uruchomiony.",
-        /*1512,136*/ "Nie jest obsługiwane uruchamianie procesów roboczych, które już zakończyły się niepowodzeniem.",
-        /*1513,137*/ "Proces roboczy został zakończony.\"",
-        /*1514,138*/ "Użyto metody unlock() bez wcześniejszego wywołania metody lock().",
-        /*1515,139*/ "Nieprawidłowa wartość limitu czasu warunku: %1.",
-        /*1516,140*/ "Obiekt Condition nie może użyć metody notify, jeśli nie jest właścicielem skojarzonego obiektu Mutex.",
-        /*1517,141*/ "Obiekt Condition nie może użyć metody notifyAll, jeśli nie jest właścicielem skojarzonego obiektu Mutex.",
-        /*1518,142*/ "Obiekt Condition nie może użyć metody wait, jeśli nie jest właścicielem skojarzonego obiektu Mutex.",
-        /*1519,143*/ "Nie można zainicjować obiektu Condition.",
-        /*1520,144*/ "Nie można zainicjować obiektu Mutex.",
-        /*1521,145*/ "Metodę start może wywołać tylko element macierzysty procesu roboczego.",
-        /*2004,146*/ "Jeden z parametrów jest nieprawidłowy.",
-        /*2006,147*/ "Określony indeks wychodzi poza zakres.",
-        /*2007,148*/ "Parametr %1 musi mieć wartość inną niż null.",
-        /*2008,149*/ "Parametr %1 musi być jedną z akceptowanych wartości.",
-        /*2012,150*/ "Nie można utworzyć instancji klasy %1.",
-        /*2030,151*/ "Napotkano koniec pliku.",
-        /*2058,152*/ "Podczas dekompresji danych wystąpił błąd.",
-        /*2085,153*/ "Parametr %1 musi być niepustym ciągiem.",
-        /*2088,154*/ "Klasa Proxy nie implementuje metody getProperty. Należy ją przesłonić w podklasie.",
-        /*2089,155*/ "Klasa Proxy nie implementuje metody setProperty. Należy ją przesłonić w podklasie.",
-        /*2090,156*/ "Klasa Proxy nie implementuje metody callProperty. Należy ją przesłonić w podklasie.",
-        /*2091,157*/ "Klasa Proxy nie implementuje metody hasProperty. Należy ją przesłonić w podklasie.",
-        /*2092,158*/ "Klasa Proxy nie implementuje metody deleteProperty. Należy ją przesłonić w podklasie.",
-        /*2093,159*/ "Klasa Proxy nie implementuje metody getDescendants. Należy ją przesłonić w podklasie.",
-        /*2105,160*/ "Klasa Proxy nie implementuje metody nextNameIndex. Należy ją przesłonić w podklasie.",
-        /*2106,161*/ "Klasa Proxy nie implementuje metody nextName. Należy ją przesłonić w podklasie.",
-        /*2107,162*/ "Klasa Proxy nie implementuje metody nextValue. Należy ją przesłonić w podklasie.",
-        /*2108,163*/ "Wartość %1 nie jest prawidłową długością tablicy.",
-        /*2173,164*/ "Nie można odczytać obiektu w strumieniu. Klasa %1 nie implementuje metody flash.utils.IExternalizable, ale ma alias dla klasy możliwej do uzewnętrznienia."
-      },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_cs
-      // pt
-      {
-        /*1000,0*/ "O sistema está sem memória.",
-        /*1001,1*/ "O método %1 não foi implementado.",
-        /*1002,2*/ "Number.toPrecision tem um intervalo de 1 a 21. Number.toFixed e Number.toExponential têm um intervalo de 0 a 20. O valor especificado não está dentro do intervalo esperado.",
-        /*1003,3*/ "O argumento raiz deve ser entre 2 e 36; foi obtido %1.",
-        /*1004,4*/ "O método %1 foi invocado em um objeto incompatível.",
-        /*1005,5*/ "O índice de matriz não é um inteiro positivo (1%).",
-        /*1006,6*/ "%1 não é uma função.",
-        /*1007,7*/ "Tentativa de instanciação em um não construtor.",
-        /*1008,8*/ "%1 é ambíguo. Foi encontrada mais de uma associação correspondente.",
-        /*1009,9*/ "Não é possível acessar uma propriedade ou um método de uma referência de objeto nula.",
-        /*1010,10*/ "Um termo é indefinido e não tem propriedades.",
-        /*1011,11*/ "O método %1 continha opcode %2 ilegal no deslocamento %3.",
-        /*1012,12*/ "A última instrução excedeu o tamanho do código.",
-        /*1013,13*/ "Não é possível chamar OP_findproperty quando scopeDepth é 0.",
-        /*1014,14*/ "Não foi possível encontrar a classe %1.",
-        /*1015,15*/ "Não é possível definir o método %1 como namespace xml padrão",
-        /*1016,16*/ "Operador descendente (..) sem suporte no tipo %1.",
-        /*1017,17*/ "Estouro de pilha do escopo.",
-        /*1018,18*/ "Estouro negativo de pilha do escopo.",
-        /*1019,19*/ "Getscopeobject %1 está fora dos limites.",
-        /*1020,20*/ "Não é possível ter código após o fim de um método.",
-        /*1021,21*/ "Pelo menos um alvo de ramificação não estava em uma instrução válida no método.",
-        /*1022,22*/ "O tipo nulo só pode ser usado como um tipo de retorno de função.",
-        /*1023,23*/ "Estouro de pilha.",
-        /*1024,24*/ "Estouro negativo de pilha.",
-        /*1025,25*/ "Um registro inválido %1 foi acessado.",
-        /*1026,26*/ "O slot %1 excedeu slotCount=%2 de %3.",
-        /*1027,27*/ "Method_info %1 excedeu method_count=%2.",
-        /*1028,28*/ "Disp_id %1 excedeu max_disp_id=%2 de %3.",
-        /*1029,29*/ "Disp_id %1 é indefinido em %2.",
-        /*1030,30*/ "A profundidade da pilha está desequilibrada. %1 != %2.",
-        /*1031,31*/ "A profundidade do escopo está desequilibrada. %1 != %2.",
-        /*1032,32*/ "O índice Cpool %1 está fora do intervalo %2.",
-        /*1033,33*/ "A entrada Cpool %1 é do tipo errado.",
-        /*1034,34*/ "Falha de coerção de tipo: não é possível converter %1 em %2.",
-        /*1035,35*/ "Foi encontrada uma superexpressão ilegal no método %1.",
-        /*1037,36*/ "Não é possível atribuir um método %1 em %2.",
-        /*1038,37*/ "%1 já foi definido.",
-        /*1039,38*/ "Não é possível verificar o método até ele ser referenciado.",
-        /*1040,39*/ "O lado direito da instância deve ser uma classe ou função.",
-        /*1041,40*/ "O lado direito do operador deve ser uma classe.",
-        /*1042,41*/ "Não é um arquivo ABC. major_version=%1 minor_version=%2.",
-        /*1043,42*/ "code_length=%1 inválido.",
-        /*1044,43*/ "Sinalizadores de MethodInfo-%1 não suportados=%2.",
-        /*1045,44*/ "kind=%1 de características não suportadas.",
-        /*1046,45*/ "MethodInfo-%1 referenciado antes da definição.",
-        /*1047,46*/ "Não foram encontrados pontos de entrada.",
-        /*1049,47*/ "Os objetos Prototype devem ser objetos comuns.",
-        /*1050,48*/ "Não é possível converter %1 em primitivo.",
-        /*1051,49*/ "Acesso à ligação inicial ilegal com %1.",
-        /*1052,50*/ "URI inválido transmitido à função %1.",
-        /*1053,51*/ "Substituição ilegal de %1 em %2.",
-        /*1054,52*/ "Intervalo ou deslocamentos de destino ilegais no manipulador de exceções.",
-        /*1056,53*/ "Não é possível criar a propriedade %1 de %2.",
-        /*1057,54*/ "%1 só pode conter métodos.",
-        /*1058,55*/ "Tipo de operando ilegal: %1 deve ser %2.",
-        /*1059,56*/ "ClassInfo-%1 referenciado antes da definição.",
-        /*1060,57*/ "ClassInfo %1 excedeu class_count=%2.",
-        /*1061,58*/ "Não é possível converter o valor %1 em %2 sem perda de precisão.",
-        /*1063,59*/ "Incompatibilidade de contagem do argumento %1. Esperado %2, obtido %3.",
-        /*1064,60*/ "Não é possível chamar o método %1 como construtor.",
-        /*1065,61*/ "A variável %1 não foi definida.",
-        /*1066,62*/ "A função de forma ('corpo da função') não tem suporte.",
-        /*1067,63*/ "O método nativo %1 tem um corpo de método ilegal.",
-        /*1068,64*/ "Não é possível reconciliar %1 e %2.",
-        /*1069,65*/ "Propriedade %1 não encontrada em %2 e não há valor padrão.",
-        /*1070,66*/ "Método %1 não encontrado em %2",
-        /*1071,67*/ "A função %1 já foi associada a %2.",
-        /*1072,68*/ "Disp_id 0 é ilegal.",
-        /*1073,69*/ "Método que não permite substituição %1 substituído devido a disp_id %2 duplicado.",
-        /*1074,70*/ "Gravação ilegal da propriedade somente leitura %1 em %2.",
-        /*1075,71*/ "Math não é uma função.",
-        /*1076,72*/ "Math não é um construtor.",
-        /*1077,73*/ "Leitura ilegal da propriedade somente gravação %1 em %2.",
-        /*1078,74*/ "Combinação ilegal de opcode/vários nomes: %1<%2>.",
-        /*1079,75*/ "Os métodos nativos não são permitidos no código carregado.",
-        /*1080,76*/ "Valor ilegal para namespace.",
-        /*1081,77*/ "Propriedade %1 não encontrada em %2 e não há valor padrão.",
-        /*1082,78*/ "Nenhum namespace padrão foi definido.",
-        /*1083,79*/ "O prefixo \"%1\" do elemento \"%2\" não está determinado.",
-        /*1084,80*/ "O elemento ou atributo (\"%1\") não corresponde à produção Qname: QName::=(NCName':')?NCName.",
-        /*1085,81*/ "O tipo de elemento \"%1\" deve ser encerrado pela marca de término correspondente \"</%2>\".",
-        /*1086,82*/ "O método %1 só funciona em listas que contêm um item.",
-        /*1087,83*/ "A atribuição para XML indexado não é permitida.",
-        /*1088,84*/ "A marcação no documento após o elemento raiz deve ser bem-formada.",
-        /*1089,85*/ "Não há suporte para atribuições a listas com mais de um item.",
-        /*1090,86*/ "Falha de análise do XML: elemento malformado.",
-        /*1091,87*/ "Falha de análise do XML: seção CDATA não encerrada.",
-        /*1092,88*/ "Falha de análise do XML: declaração XML não encerrada.",
-        /*1093,89*/ "Falha de análise do XML: declaração DOCTYPE não encerrada.",
-        /*1094,90*/ "Falha de análise do XML: comentário não encerrado.",
-        /*1095,91*/ "Falha de análise do XML: atributo não encerrado.",
-        /*1096,92*/ "Falha de análise do XML: elemento não encerrado.",
-        /*1097,93*/ "Falha de análise do XML: instrução de processamento não encerrada.",
-        /*1098,94*/ "Prefixo ilegal %1 para nenhum namespace.",
-        /*1100,95*/ "Não é possível fornecer sinalizadores na construção de um RegExp a partir de outro.",
-        /*1101,96*/ "Não é possível verificar o método %1 com escopo desconhecido.",
-        /*1102,97*/ "Valor padrão ilegal para o tipo %1.",
-        /*1103,98*/ "A classe %1 não pode estender a classe base final.",
-        /*1104,99*/ "O atributo \"%1\" já foi especificado para o elemento \"%2\".",
-        /*1107,100*/ "Os dados ABC estão corrompidos. Tentativa de leitura fora dos limites.",
-        /*1108,101*/ "O opcode OP_newclasse foi usado com a classe base incorreta.",
-        /*1109,102*/ "Tente chamar diretamente a função não associada %1 do método %2.",
-        /*1110,103*/ "%1 não pode estender %2.",
-        /*1111,104*/ "%1 não pode implementar %2.",
-        /*1112,105*/ "A contagem de argumento não é correspondente na coerção da classe. Esperado 1, obtido %1.",
-        /*1113,106*/ "OP_newactivation foi usado no método sem o sinalizador NEED_ACTIVATION.",
-        /*1114,107*/ "OP_getglobalslot ou OP_setglobalslot foi usado sem escopo global.",
-        /*1115,108*/ "%1 não é um construtor.",
-        /*1116,109*/ "O segundo argumento para Function.prototype.apply deve ser uma matriz.",
-        /*1117,110*/ "Nome XML inválido: %1.",
-        /*1118,111*/ "Loop cíclico ilegal entre nós.",
-        /*1119,112*/ "A exclusão do operador não tem suporte com o operando do tipo %1.",
-        /*1120,113*/ "Não é possível excluir a propriedade %1 de %2.",
-        /*1121,114*/ "O método %1 tem um corpo de método duplicado.",
-        /*1122,115*/ "O método da interface %1 tem um corpo de método ilegal.",
-        /*1123,116*/ "Operador de filtro sem suporte no tipo %1.",
-        /*1124,117*/ "O OP_hasnext2 requer que um objeto e um índice sejam registradores distintos.",
-        /*1125,118*/ "O índice %1 está fora do intervalo %2.",
-        /*1126,119*/ "Não é possível alterar o comprimento de um vetor fixo.",
-        /*1127,120*/ "Tipo de aplicativo tentado de forma não parametrizada.",
-        /*1128,121*/ "Número incorreto de parâmetros de tipo para %1. Era esperado %2, mas foi recebido %3.",
-        /*1129,122*/ "Uma estrutura cíclica não pode ser convertida em uma string JSON.",
-        /*1131,123*/ "O argumento Replacer do gerador de string JSON precisa ser uma matriz ou uma função com dois parâmetros.",
-        /*1132,124*/ "Entrada inválida de análise JSON.",
-        /*1500,125*/ "Erro ao abrir o arquivo %1.",
-        /*1501,126*/ "Erro ao gravar o arquivo %1.",
-        /*1502,127*/ "Um script foi executado por mais tempo que o período limite padrão de 15 segundos.",
-        /*1503,128*/ "Falha do script ao ser finalizado em 30 segundos; o script foi encerrado.",
-        /*1504,129*/ "Fim do arquivo.",
-        /*1505,130*/ "O índice da string %1 está fora dos limites. Ele deve estar em um intervalo %2 a %3.",
-        /*1506,131*/ "O intervalo especificado é inválido.",
-        /*1507,132*/ "O argumento %1 não pode ser nulo.",
-        /*1508,133*/ "O valor especificado para o argumento %1 é inválido.",
-        /*1510,134*/ "Quando o argumento de retorno de chamada for um método de uma classe, o opcional deste argumento deverá ser nulo.",
-        /*1511,135*/ "O worker (instância) já está iniciado.",
-        /*1512,136*/ "Não é possível iniciar um worker (instância) que já falhou.",
-        /*1513,137*/ "O worker (instância) foi encerrado.\"",
-        /*1514,138*/ "unlock() sem lock() anterior correspondente.",
-        /*1515,139*/ "Valor de tempo limite de condição inválido: %1.",
-        /*1516,140*/ "A condição não pode notify se o mutex associado não possui proprietário.",
-        /*1517,141*/ "A condição não pode notifyAll se o mutex associado não possui proprietário.",
-        /*1518,142*/ "A condição não pode wait se o mutex associado não possui proprietário.",
-        /*1519,143*/ "Não é possível iniciar a condição.",
-        /*1520,144*/ "Não é possível inicializar o Mutex.",
-        /*1521,145*/ "Apenas o pai do worker pode chamar start.",
-        /*2004,146*/ "Um dos parâmetros é inválido.",
-        /*2006,147*/ "O índice fornecido está fora dos limites.",
-        /*2007,148*/ "O parâmetro %1 não deve ser nulo.",
-        /*2008,149*/ "O parâmetro %1 deve ser um dos valores aceitos.",
-        /*2012,150*/ "A classe %1 não pode ser instanciada.",
-        /*2030,151*/ "O fim do arquivo foi encontrado.",
-        /*2058,152*/ "Erro ao descompactar os dados.",
-        /*2085,153*/ "O parâmetro %1 não deve ser uma string vazia.",
-        /*2088,154*/ "A classe Proxy não implementa getProperty. Ela deve ser substituída por uma subclasse.",
-        /*2089,155*/ "A classe Proxy não implementa setProperty. Ela deve ser substituída por uma subclasse.",
-        /*2090,156*/ "A classe Proxy não implementa callProperty. Ela deve ser substituída por uma subclasse.",
-        /*2091,157*/ "A classe Proxy não implementa hasProperty. Ela deve ser substituída por uma subclasse.",
-        /*2092,158*/ "A classe Proxy não implementa deleteProperty. Ela deve ser substituída por uma subclasse.",
-        /*2093,159*/ "A classe Proxy não implementa getDescendants. Ela deve ser substituída por uma subclasse.",
-        /*2105,160*/ "A classe Proxy não implementa nextNameIndex. Ela deve ser substituída por uma subclasse.",
-        /*2106,161*/ "A classe Proxy não implementa nextName. Ela deve ser substituída por uma subclasse.",
-        /*2107,162*/ "A classe Proxy não implementa nextValue. Ela deve ser substituída por uma subclasse.",
-        /*2108,163*/ "O valor %1 não é um comprimento de matriz válido.",
-        /*2173,164*/ "Impossível ler o objeto em um fluxo. A classe %1 não implementa flash.utils.IExternalizable mas recebeu como alias uma classe externalizável."
-      },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_ru
-      // ru
-      {
-        /*1000,0*/ "Недостаточно памяти в системе.",
-        /*1001,1*/ "Метод %1 не реализован.",
-        /*1002,2*/ "Диапазон Number.toPrecision составляет от 1 до 21. Диапазон для Number.toFixed и Number.toExponential составляет от 0 до 20. Указанное значение находится вне ожидаемого диапазона.",
-        /*1003,3*/ "Аргумент \"radix\" должен быть в между 2 и 36; получен %1.",
-        /*1004,4*/ "Вызов метода %1 в несовместимом объекте.",
-        /*1005,5*/ "Индекс массива не является положительным целым числом (%1).",
-        /*1006,6*/ "%1 не является функцией.",
-        /*1007,7*/ "Попытка реализации в объекте, который не является конструктором.",
-        /*1008,8*/ "Значение %1 является неоднозначным; найдено более одной подходящей привязки.",
-        /*1009,9*/ "Не удается вызвать свойство или метод со ссылкой на объект \"null\".",
-        /*1010,10*/ "Термин не определен и не имеет свойств.",
-        /*1011,11*/ "Метод %1 содержал недопустимый код операции %2 по смещению %3.",
-        /*1012,12*/ "Последняя инструкция превышает размер кода.",
-        /*1013,13*/ "Не удается вызвать OP_findproperty, если scopeDepth равен 0.",
-        /*1014,14*/ "Не удалось найти класс %1.",
-        /*1015,15*/ "Метод %1 не может задать пространство имен по умолчанию для объектов XML",
-        /*1016,16*/ "Оператор \"descendant\" (..) не поддерживается в типе %1.",
-        /*1017,17*/ "Переполнение стека области.",
-        /*1018,18*/ "Недостаточное заполнение стека области.",
-        /*1019,19*/ "Объект Getscopeobject %1 выходит за границы.",
-        /*1020,20*/ "Код не может перейти за окончание метода.",
-        /*1021,21*/ "Минимум один целевой объект ветви не найден в допустимой инструкции в методе.",
-        /*1022,22*/ "Тип \"void\" может использоваться только как тип, возвращаемый функцией.",
-        /*1023,23*/ "Переполнение стека.",
-        /*1024,24*/ "Недостаточное заполнение стека.",
-        /*1025,25*/ "Доступ к недопустимому регистру %1.",
-        /*1026,26*/ "Слот %1 превышает slotCount=%2 из %3.",
-        /*1027,27*/ "Method_info %1 превышает method_count=%2.",
-        /*1028,28*/ "Disp_id %1 превышает max_disp_id=%2 of %3.",
-        /*1029,29*/ "Disp_id %1 не определен в %2.",
-        /*1030,30*/ "Несбалансированная глубина стека. %1 != %2.",
-        /*1031,31*/ "Несбалансированная глубина области. %1 != %2.",
-        /*1032,32*/ "Индекс Cpool %1 выходит за диапазон %2.",
-        /*1033,33*/ "Неверный тип элемента Cpool %1.",
-        /*1034,34*/ "Ошибка типа Coercion: невозможно преобразовать %1 в %2.",
-        /*1035,35*/ "Недопустимое супервыражение найдено в методе %1.",
-        /*1037,36*/ "Не может быть применено к методу %1 в %2.",
-        /*1038,37*/ "%1 уже определен.",
-        /*1039,38*/ "Невозможно проверить метод, пока он указан в ссылке.",
-        /*1040,39*/ "Правая часть оператора \"instanceof\" должна быть классом или функцией.",
-        /*1041,40*/ "Правая часть оператора должна быть классом.",
-        /*1042,41*/ "Не файл ABC. major_version=%1 minor_version=%2.",
-        /*1043,42*/ "Неправильный code_length=%1.",
-        /*1044,43*/ "MethodInfo-%1 неподдерживаемый flags=%2.",
-        /*1045,44*/ "Неподдерживаемый traits kind=%1.",
-        /*1046,45*/ "MethodInfo-%1 связан до определения.",
-        /*1047,46*/ "Не найдена точка входа.",
-        /*1049,47*/ "Объекты \"Prototype\" должны быть объектами \"vanilla\".",
-        /*1050,48*/ "Невозможно преобразовать %1 в примитив.",
-        /*1051,49*/ "Неправильная ранняя привязка к %1.",
-        /*1052,50*/ "Неправильный URI передан в функцию %1.",
-        /*1053,51*/ "Недопустимое переопределение %1 в %2.",
-        /*1054,52*/ "Недопустимый диапазон или смещения целей в обработчике исключений.",
-        /*1056,53*/ "Не удается создать свойство %1 в %2.",
-        /*1057,54*/ "%1 может содержать только методы.",
-        /*1058,55*/ "Недопустимый тип операнда: %1 должен быть %2.",
-        /*1059,56*/ "ClassInfo-%1 связан до определения.",
-        /*1060,57*/ "ClassInfo %1 превышает class_count=%2.",
-        /*1061,58*/ "Значение %1 не может быть преобразовано в %2 без потери точности.",
-        /*1063,59*/ "Несоответствие количества аргументов в %1. Ожидалось %2, получено %3.",
-        /*1064,60*/ "Невозможно вызвать метод %1 в качестве конструктора.",
-        /*1065,61*/ "Переменная %1 не определена.",
-        /*1066,62*/ "Функция формы (\"function body\") не поддерживается.",
-        /*1067,63*/ "Собственный метод %1 содержит недопустимое тело метода.",
-        /*1068,64*/ "%1 и %2 не могут быть согласованы.",
-        /*1069,65*/ "Не удалось найти свойство %1 в %2; отсутствует значение по умолчанию.",
-        /*1070,66*/ "Не удалось найти метод %1 в %2",
-        /*1071,67*/ "Функция %1 уже связана с %2.",
-        /*1072,68*/ "Disp_id 0 не допускается.",
-        /*1073,69*/ "Не переопределяющий метод %1 заменен из-за дублирования disp_id %2.",
-        /*1074,70*/ "Недопустимая запись в свойство \"только на чтение\" %1 в %2.",
-        /*1075,71*/ "\"Math\" не является функцией.",
-        /*1076,72*/ "\"Math\" не является конструктором.",
-        /*1077,73*/ "Недопустимое чтение свойства \"только для записи\" %1 в %2.",
-        /*1078,74*/ "Недопустимое сочетание opcode/multiname: %1<%2>.",
-        /*1079,75*/ "В загруженных кодах собственные методы не разрешены .",
-        /*1080,76*/ "Недопустимое значение для пространства имен.",
-        /*1081,77*/ "Не удалось найти свойство %1 в %2; отсутствует значение по умолчанию.",
-        /*1082,78*/ "Не задано пространство имен по умолчанию.",
-        /*1083,79*/ "Префикс \"%1\" для элемента \"%2\" не связан.",
-        /*1084,80*/ "Элемент или атрибут (\"%1\") не соответствует обработке QName: QName::=(NCName':')?NCName.",
-        /*1085,81*/ "Тип элемента \"%1\" должен завершаться соответствующим конечным тегом \"</%2>\".",
-        /*1086,82*/ "Метод %1 действует только в списках, содержащих только один элемент.",
-        /*1087,83*/ "Не разрешается присваивать значения индексированному XML.",
-        /*1088,84*/ "Разметка в документе, следующим за корневым элементом, должна быть в правильном формате.",
-        /*1089,85*/ "Не поддерживается присваивание значений спискам, содержащим более одного элемента.",
-        /*1090,86*/ "Ошибка интерпретатора XML: элемент имеет неверный формат.",
-        /*1091,87*/ "Ошибка интерпретатора XML: незавершенный раздел CDATA.",
-        /*1092,88*/ "Ошибка интерпретатора XML: незавершенное объявление XML.",
-        /*1093,89*/ "Ошибка интерпретатора XML: незавершенное объявление DOCTYPE.",
-        /*1094,90*/ "Ошибка интерпретатора XML: незавершенный комментарий.",
-        /*1095,91*/ "Ошибка интерпретатора XML: незавершенный атрибут.",
-        /*1096,92*/ "Ошибка интерпретатора XML: незавершенный элемент.",
-        /*1097,93*/ "Ошибка интерпретатора XML: незавершенная инструкция обработки.",
-        /*1098,94*/ "Недопустимый префикс %1 для пространства имен.",
-        /*1100,95*/ "Невозможно предоставить флаги при конструировании одного RegExp из другого.",
-        /*1101,96*/ "Невозможно проверить метод %1 с неизвестной областью действия.",
-        /*1102,97*/ "Недопустимое значение по умолчанию для типа %1.",
-        /*1103,98*/ "Класс %1 не может расширять конечный базовый класс.",
-        /*1104,99*/ "Атрибут \"%1\" уже определен для элемента \"%2\".",
-        /*1107,100*/ "Данные ABC повреждены, попытка чтения вне пределов.",
-        /*1108,101*/ "Код операции OP_newclass использовался с неправильным базовым классом.",
-        /*1109,102*/ "Попытка прямого вызова несвязанной функции %1 из метода %2.",
-        /*1110,103*/ "%1 не может расширить %2.",
-        /*1111,104*/ "%1 не может реализовать %2.",
-        /*1112,105*/ "Несоответствие количества аргументов в классе \"coercion\". Ожидалось 1, получено %1.",
-        /*1113,106*/ "OP_newactivation используется в методе без флага NEED_ACTIVATION.",
-        /*1114,107*/ "OP_getglobalslot или OP_setglobalslot используются без глобальной области.",
-        /*1115,108*/ "%1 не является конструктором.",
-        /*1116,109*/ "вторым аргументом Function.prototype.apply должен быть массив.",
-        /*1117,110*/ "Недопустимое имя XML: %1.",
-        /*1118,111*/ "Недопустимый цикл между узлами.",
-        /*1119,112*/ "Оператор \"delete\" с операндом типа %1 не поддерживается.",
-        /*1120,113*/ "Невозможно удалить свойство %1 в %2.",
-        /*1121,114*/ "Метод %1 имеет повторяющееся тело метода.",
-        /*1122,115*/ "Метод интерфейса %1 имеет недопустимое тело метода.",
-        /*1123,116*/ "Оператор \"filter\" не поддерживается для типа %1.",
-        /*1124,117*/ "OP_hasnext2 требует наличия объекта и индекса в виде отдельных регистров.",
-        /*1125,118*/ "Индекс %1 выходит за границы диапазона %2.",
-        /*1126,119*/ "Невозможно изменить длину фиксированного вектора.",
-        /*1127,120*/ "Выполнена попытка выбора непараметризованного типа приложения.",
-        /*1128,121*/ "Неверное количество параметров типа для %1. Ожидалось %2, получено %3.",
-        /*1129,122*/ "Циклическая структура не может быть преобразована в строку JSON.",
-        /*1131,123*/ "Аргумент Replacer в инструменте JSON Stringifier должен быть массивом или функцией с двумя параметрами.",
-        /*1132,124*/ "Недействительный ввод в синтаксическом анализаторе JSON.",
-        /*1500,125*/ "Ошибка при открытии файла %1.",
-        /*1501,126*/ "Ошибка при записи в файл %1.",
-        /*1502,127*/ "Сценарий выполнялся дольше периода ожидания, установленного по умолчанию на 15 секунд.",
-        /*1503,128*/ "Сценарий не завершился через 30 секунд и был остановлен.",
-        /*1504,129*/ "Окончание файла.",
-        /*1505,130*/ "Индекс строки %1 вне пределов; должен быть в диапазоне от %2 до %3.",
-        /*1506,131*/ "Указан недопустимый диапазон.",
-        /*1507,132*/ "Аргумент %1 не может быть \"null\".",
-        /*1508,133*/ "Указано недопустимое значение для аргумента %1.",
-        /*1510,134*/ "Если аргумент \"callback\" является методом класса, дополнительный аргумент \"this\" должен быть \"null\".",
-        /*1511,135*/ "Рабочий модуль уже запущен.",
-        /*1512,136*/ "Запуск рабочего модуля, который уже завершил работу с ошибкой, не поддерживается.",
-        /*1513,137*/ "Рабочий модуль завершил работу.\"",
-        /*1514,138*/ "unlock() без парного предшествующего lock().",
-        /*1515,139*/ "Недопустимое значение времени ожидания условия: %1",
-        /*1516,140*/ "Объект Condition не может отправить событие notify, если связанный объект mutex не имеет владельца.",
-        /*1517,141*/ "Объект Condition не может отправить событие notifyAll, если связанный объект mutex не имеет владельца.",
-        /*1518,142*/ "Объект Condition не может ждать, если связанный объект mutex не имеет владельца.",
-        /*1519,143*/ "Условие не может быть инициализировано.",
-        /*1520,144*/ "Mutex не может быть инициализирован.",
-        /*1521,145*/ "Только родительский объект рабочего модуля может вызвать запуск.",
-        /*2004,146*/ "Один из параметров указан неверно.",
-        /*2006,147*/ "Предоставленный индекс выходит за допустимые пределы.",
-        /*2007,148*/ "Параметр %1 не должен быть равен нулю.",
-        /*2008,149*/ "Параметр %1 должен быть одним из принятых значений.",
-        /*2012,150*/ "Класс %1 не может быть создан.",
-        /*2030,151*/ "Обнаружен конец файла.",
-        /*2058,152*/ "Ошибка при распаковке данных.",
-        /*2085,153*/ "Параметр %1 должен быть не пустой строкой.",
-        /*2088,154*/ "Класс Proxy не поддерживает getProperty. Он должен быть заменен на подкласс.",
-        /*2089,155*/ "Класс Proxy не поддерживает setProperty. Он должен быть заменен на подкласс.",
-        /*2090,156*/ "Класс Proxy не поддерживает callProperty. Он должен быть заменен на подкласс.",
-        /*2091,157*/ "Класс Proxy не поддерживает hasProperty. Он должен быть заменен на подкласс.",
-        /*2092,158*/ "Класс Proxy не поддерживает deleteProperty. Он должен быть заменен на подкласс.",
-        /*2093,159*/ "Класс Proxy не поддерживает getDescendants. Он должен быть заменен на подкласс.",
-        /*2105,160*/ "Класс Proxy не поддерживает nextNameIndex. Он должен быть заменен на подкласс.",
-        /*2106,161*/ "Класс Proxy не поддерживает nextName. Он должен быть заменен на подкласс.",
-        /*2107,162*/ "Класс Proxy не поддерживает nextValue. Он должен быть заменен на подкласс.",
-        /*2108,163*/ "Значение %1 не является допустимой длиной массива.",
-        /*2173,164*/ "Не удается прочитать объект в потоке. В классе %1 не реализован интерфейс flash.utils.Iexternalizable, но в качестве его псевдонима используется класс с поддержкой внешних связей."
-      },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_sv
-      // sv
-      {
-        /*1000,0*/ "Systemets minne är slut.",
-        /*1001,1*/ "Metoden %1 har inte implementerats.",
-        /*1002,2*/ "Number.toPrecision har intervallet 1 till 21. Number.toFixed och Number.toExponential har ett intervall från 0 till 20. Det angivna värdet ligger inte i det förväntade intervallet.",
-        /*1003,3*/ "Radixargumentet måste ligga mellan 2 och 36; värdet var %1.",
-        /*1004,4*/ "Metoden %1 anropas på ett objekt som inte är kompatibelt.",
-        /*1005,5*/ "Arrayindexet är inte ett positivt heltal (%1).",
-        /*1006,6*/ "%1 är inte en funktion.",
-        /*1007,7*/ "Ett försök att skapa en förekomst gjordes på en icke-konstruktor.",
-        /*1008,8*/ "%1 är tvetydig; det finns mer än en bindning som matchar.",
-        /*1009,9*/ "Det går inte att få åtkomst till en egenskap eller metod för objektreferensen null.",
-        /*1010,10*/ "En term är odefinierad och har inga egenskaper.",
-        /*1011,11*/ "Metoden %1 innehöll den ogiltiga opkoden %2 vid offset %3.",
-        /*1012,12*/ "Den senaste instruktionen överskred kodstorleken.",
-        /*1013,13*/ "Det går inte att anropa OP_findproperty när scopeDepth är 0.",
-        /*1014,14*/ "Klassen %1 hittades inte.",
-        /*1015,15*/ "Metoden %1 kan inte ange standard xml-namnutrymme",
-        /*1016,16*/ "Operatorn underordnade (..) stöds inte för typen %1.",
-        /*1017,17*/ "Omfångsspill inträffade i stacken (toppning).",
-        /*1018,18*/ "Omfångsspill i stacken (bottning).",
-        /*1019,19*/ "Getscopeobjektet %1 ligger utanför gränserna.",
-        /*1020,20*/ "Kod kan inte fortsätta utanför slutet på en metod.",
-        /*1021,21*/ "Minst ett undermål låg inte på en giltig instruktion i metoden.",
-        /*1022,22*/ "Typen void kan bara användas som returtyp för en funktion.",
-        /*1023,23*/ "Spill i stacken inträffade (toppning).",
-        /*1024,24*/ "Spill i stacken inträffade (bottning).",
-        /*1025,25*/ "Åtkomst gjordes till ett ogiltigt register %1.",
-        /*1026,26*/ "Fack %1 överskrider slotCount=%2 på %3.",
-        /*1027,27*/ "Method_info %1 överskrider method_count=%2.",
-        /*1028,28*/ "Disp_id %1 överskrider max_disp_id=%2 för %3.",
-        /*1029,29*/ "Disp_id %1 är odefinierad för %2.",
-        /*1030,30*/ "Obalanserat staplingsdjup. %1 != %2.",
-        /*1031,31*/ "Obalanserat omfångsdjup. %1 != %2.",
-        /*1032,32*/ "Cpool-indexvärdet %1 är utan för området %2.",
-        /*1033,33*/ "Cpool-posten %1 har fel typ.",
-        /*1034,34*/ "Typtvång misslyckades: Kan inte konvertera %1 till %2.",
-        /*1035,35*/ "Ogiltigt superuttryck i metoden %1.",
-        /*1037,36*/ "Kan inte tilldela till en metod %1 på %2.",
-        /*1038,37*/ "%1 är redan definierad.",
-        /*1039,38*/ "Det går inte att verifiera metoden förrän den refererats.",
-        /*1040,39*/ "Högersidan av instanceof måste vara en klass eller funktion.",
-        /*1041,40*/ "Högersidan av operatorn måste vara en klass.",
-        /*1042,41*/ "Inte en ABC-fil. major_version=%1 minor_version=%2.",
-        /*1043,42*/ "Ogiltig code_length=%1.",
-        /*1044,43*/ "MethodInfo-%1 har flaggor som inte stöds=%2.",
-        /*1045,44*/ "Traits-sort som inte stöds=%1.",
-        /*1046,45*/ "MethodInfo-%1 refererad före definition.",
-        /*1047,46*/ "Ingen startpunkt hittades.",
-        /*1049,47*/ "Prototypobjekt måste vara vanliga objekt.",
-        /*1050,48*/ "Kan inte konvertera %1 till primitiv.",
-        /*1051,49*/ "Ogiltig tidig bindande åtkomst till %1.",
-        /*1052,50*/ "Ogiltig URI skickad till %1-funktion.",
-        /*1053,51*/ "Ogiltigt åsidosättande av %1 i %2.",
-        /*1054,52*/ "Ogiltigt intervall eller ogiltiga målförskjutningar i undantagshanterare.",
-        /*1056,53*/ "Kan inte skapa egenskapen %1 på %2.",
-        /*1057,54*/ "%1 kan bara innehålla metoder.",
-        /*1058,55*/ "Ogiltig operandtyp: %1 måste vara %2.",
-        /*1059,56*/ "ClassInfo-%1 refereras före sin definition.",
-        /*1060,57*/ "ClassInfo %1 överstiger class_count=%2.",
-        /*1061,58*/ "Värdet %1 kan inte konverteras till %2 utan att förlora precision.",
-        /*1063,59*/ "Argumenträkningsfel för %1. Förväntade %2 men %3 redovisades.",
-        /*1064,60*/ "Kan inte anropa metoden %1 som konstruktor.",
-        /*1065,61*/ "Variabeln %1 har inte definierats.",
-        /*1066,62*/ "Formfunktionen ('function body') stöds inte.",
-        /*1067,63*/ "Intern metod %1 har en ogiltig metodbrödtext.",
-        /*1068,64*/ "%1 och %2 kan inte förenas.",
-        /*1069,65*/ "Egenskapen %1 hittades inte för %2 och det finns inget standardvärde.",
-        /*1070,66*/ "Metoden %1 hittades inte för %2",
-        /*1071,67*/ "Funktionen %1 har redan bundits till %2.",
-        /*1072,68*/ "Disp_id 0 är ogiltig.",
-        /*1073,69*/ "Icke-åsidosättningsmetod %1 ersatt på grund av dubblerade disp_id %2.",
-        /*1074,70*/ "Ogiltig skrivning till den skrivskyddade egenskapen %1 på %2.",
-        /*1075,71*/ "Math är inte en funktion.",
-        /*1076,72*/ "Math är inte en konstruktor.",
-        /*1077,73*/ "Ogiltig läsning av den lässkyddade egenskapen %1 på %2.",
-        /*1078,74*/ "Ogiltig opcode/multinamnkombination: %1<%2>.",
-        /*1079,75*/ "Interna metoder är inte tillåtna i inläst kod.",
-        /*1080,76*/ "Ogiltigt värde för namnutrymme.",
-        /*1081,77*/ "Egenskapen %1 hittades inte för %2 och det finns inget standardvärde.",
-        /*1082,78*/ "Standardnamnutrymme har inte ställts in.",
-        /*1083,79*/ "Prefixet \"%1\" för elementet \"%2\" är inte bundet.",
-        /*1084,80*/ "Element eller attribut (\"%1\") matchar inte QName-produktion: QName::=(NCName':')?NCName.",
-        /*1085,81*/ "Elementtypen \"%1\" måste avslutas av den matchande sluttaggen \"</%2>\".",
-        /*1086,82*/ "Metoden %1 fungerar bara på listor som innehåller ett objekt.",
-        /*1087,83*/ "Tilldelning till indexerad XML är inte tillåten.",
-        /*1088,84*/ "Koden i det dokument som följer på rotelementet måste vara välformaterad.",
-        /*1089,85*/ "Tilldelning till listor med mer än ett objekt stöds inte.",
-        /*1090,86*/ "XML-parserfel: felaktigt elementformat.",
-        /*1091,87*/ "XML-tolkningsfel: Oavslutat CDATA-avsnitt.",
-        /*1092,88*/ "XML-tolkningsfel: Oavslutad XML-deklaration.",
-        /*1093,89*/ "XML-tolkningsfel: Oavslutad DOCTYPE-deklaration.",
-        /*1094,90*/ "XML-tolkningsfel: Oavslutad kommentar.",
-        /*1095,91*/ "XML-tolkningsfel: Oavslutat attribut.",
-        /*1096,92*/ "XML-tolkningsfel: Oavslutat element.",
-        /*1097,93*/ "XML-tolkningsfel: Bearbetningsinstruktion förväntades.",
-        /*1098,94*/ "Ogiltigt prefix %1 för inget namnutrymme.",
-        /*1100,95*/ "Kan inte tillhandahålla flaggor vid skapande av en RegExp från en annan.",
-        /*1101,96*/ "Kan inte verifiera metod %1 med okänt omfång.",
-        /*1102,97*/ "Ogiltigt standardvärde för typ %1.",
-        /*1103,98*/ "Klassen %1 kan inte utöka slutlig basklass.",
-        /*1104,99*/ "Attribut \"%1\" har redan specificerats för element \"%2\".",
-        /*1107,100*/ "ABC-data är skadade, försök att läsa utanför gränserna.",
-        /*1108,101*/ "Opkoden OP_newclass användes med felaktig basklass.",
-        /*1109,102*/ "Försök att direktanropa den obundna funktionen %1 från metod %2.",
-        /*1110,103*/ "%1 kan inte utöka %2.",
-        /*1111,104*/ "%1 kan inte implementera %2.",
-        /*1112,105*/ "Argumenträkningsfel för klasstvång. 1 förväntades men %1 angavs.",
-        /*1113,106*/ "OP_newactivation använd i metod utan NEED_ACTIVATION-flagga.",
-        /*1114,107*/ "OP_getglobalslot eller OP_setglobalslot använd utan globalt omfång.",
-        /*1115,108*/ "%1 är inte en konstruktor.",
-        /*1116,109*/ "det andra argumentet för Function.prototype.apply måste vara en array.",
-        /*1117,110*/ "Ogiltigt XML-namn: %1.",
-        /*1118,111*/ "Ogiltig cyklisk slinga mellan noder.",
-        /*1119,112*/ "Operatorn Delete stöds inte för operander av typen %1.",
-        /*1120,113*/ "Det går inte att ta bort egenskapen %1 på %2.",
-        /*1121,114*/ "Metoden %1 har en dubblerad metodbrödtext.",
-        /*1122,115*/ "Gränssnittsmetoden %1 har en ogiltig metodbrödtext.",
-        /*1123,116*/ "Operatorn Filter stöds inte för typen %1.",
-        /*1124,117*/ "OP_hasnext2 kräver att objekt och index är olika register.",
-        /*1125,118*/ "Indexvärdet %1 är utan för området %2.",
-        /*1126,119*/ "Det går inte att ändra längden på en fast vektor.",
-        /*1127,120*/ "En typ försökte användas på en typ utan parametrar.",
-        /*1128,121*/ "Felaktigt antal typparametrar för %1. %2 förväntades, men antalet var %3.",
-        /*1129,122*/ "Den cykliska strukturen kan inte konverteras till en JSON-sträng.",
-        /*1131,123*/ "Replacer-argument till en JSON-stringify måste vara en matris eller en tvåparametersfunktion.",
-        /*1132,124*/ "Ogiltigt invärde för JSON-tolk.",
-        /*1500,125*/ "Fel vid öppning av filen %1.",
-        /*1501,126*/ "Fel vid skrivning till filen %1.",
-        /*1502,127*/ "Ett skript har körts i mer än standardtiden för timeout, 15 sekunder.",
-        /*1503,128*/ "Ett skript slutfördes inte efter 30 sekunder och avslutades.",
-        /*1504,129*/ "Filslut.",
-        /*1505,130*/ "Strängindexet %1 ligger utanför gränserna; måste ligga inom intervallet %2 till %3.",
-        /*1506,131*/ "Det angivna intervallet är ogiltigt.",
-        /*1507,132*/ "Argumentet %1 får inte vara null.",
-        /*1508,133*/ "Det värde som specificerats för argumentet %1 är ogiltigt.",
-        /*1510,134*/ "När ett callback-argument är en metod i en klass måste det valfria this-argumentet vara null.",
-        /*1511,135*/ "Jobbaren har redan startat.",
-        /*1512,136*/ "Det går inte att starta en jobbare som upphört att fungera.",
-        /*1513,137*/ "Jobbaren har avslutats.\"",
-        /*1514,138*/ "unlock() utan föregående matchande lock().",
-        /*1515,139*/ "Ogiltigt värde för villkorstidsgräns: %1.",
-        /*1516,140*/ "Villkoret kan inte utföra notify om associerad mutex inte ägs.",
-        /*1517,141*/ "Villkoret kan inte utföra notifyAll om associerad mutex inte ägs.",
-        /*1518,142*/ "Villkoret kan inte utföra wait om associerad mutex inte ägs.",
-        /*1519,143*/ "Det går inte att initiera villkoret.",
-        /*1520,144*/ "Det går inte att initiera mutex.",
-        /*1521,145*/ "Endast jobbarens överordnade kan anropa start.",
-        /*2004,146*/ "En av parametrarna är ogiltig.",
-        /*2006,147*/ "Det angivna indexvärdet är utanför intervallet.",
-        /*2007,148*/ "Parametern %1 får inte vara null.",
-        /*2008,149*/ "Parametern %1 måste ha ett av de godkända värdena.",
-        /*2012,150*/ "Det går inte att skapa en förekomst av klassen %1.",
-        /*2030,151*/ "Filens slut påträffades.",
-        /*2058,152*/ "Ett fel uppstod vid dekomprimering av data.",
-        /*2085,153*/ "Parametern %1 får inte vara en tom sträng.",
-        /*2088,154*/ "Klassen Proxy implementerar inte getProperty. Den måste åsidosättas av en underordnad klass.",
-        /*2089,155*/ "Klassen Proxy implementerar inte setProperty. Den måste åsidosättas av en underordnad klass.",
-        /*2090,156*/ "Klassen Proxy implementerar inte callProperty. Den måste åsidosättas av en underordnad klass.",
-        /*2091,157*/ "Klassen Proxy implementerar inte hasProperty. Den måste åsidosättas av en underordnad klass.",
-        /*2092,158*/ "Klassen Proxy implementerar inte deleteProperty. Den måste åsidosättas av en underordnad klass.",
-        /*2093,159*/ "Klassen Proxy implementerar inte getDescendants. Den måste åsidosättas av en underordnad klass.",
-        /*2105,160*/ "Klassen Proxy implementerar inte nextNameIndex. Den måste åsidosättas av en underordnad klass.",
-        /*2106,161*/ "Klassen Proxy implementerar inte nextName. Den måste åsidosättas av en underordnad klass.",
-        /*2107,162*/ "Klassen Proxy implementerar inte nextValue. Den måste åsidosättas av en underordnad klass.",
-        /*2108,163*/ "Värdet %1 är ingen giltig Array-längd.",
-        /*2173,164*/ "Det gick inte att läsa objektet i flödet. Klassen %1 implementerar inte flash.utils.IExternalizable men har en extern klass som alias."
-      },
-    #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_tr
-      // tr
-      {
-        /*1000,0*/ "Sistem belleği yetersiz.",
-        /*1001,1*/ "%1 yöntemi uygulanamıyor.",
-        /*1002,2*/ "Number.toPrecision 1 ile 21 arasında bir aralığa sahiptir. Number.toFixed ve Number.toExponential 0 ile 20 arasında bir aralığa sahiptir. Belirtilen değer beklenen aralık içinde değil.",
-        /*1003,3*/ "Taban değişkeni 2 ile 36 arasında olmalıdır; %1 alındı.",
-        /*1004,4*/ "%1 yöntemi uyumsuz bir nesnede başlatıldı.",
-        /*1005,5*/ "Dizi dizini (%1) pozitif bir tam sayı değildir.",
-        /*1006,6*/ "%1 bir işlev değildir.",
-        /*1007,7*/ "Yapıcı olmayanda örneklendirme girişimi.",
-        /*1008,8*/ "%1 belirsiz; Birden fazla eşleşen bağlama bulundu.",
-        /*1009,9*/ "Boş nesne başvuru özelliğine veya yöntemine erişilemiyor.",
-        /*1010,10*/ "Bir terim tanımsız ve özelliği yok.",
-        /*1011,11*/ "%1 yöntemi %3 uzaklığında kuraldışı %2 işlemkodu içeriyordu.",
-        /*1012,12*/ "Son talimat kod boyutunu aştı.",
-        /*1013,13*/ "scopeDepth 0 iken OP_findproperty çağrılamaz.",
-        /*1014,14*/ "%1 sınıfı bulunamadı.",
-        /*1015,15*/ "%1 yöntemi varsayılan xml ad alanı ayarlayamıyor.",
-        /*1016,16*/ "Alt öğe operatörü (..) %1 türünde desteklenmiyor.",
-        /*1017,17*/ "Kapsam yığın taşması gerçekleşti.",
-        /*1018,18*/ "Kapsam yığın yetersizliği gerçekleşti.",
-        /*1019,19*/ "%1 Getscopeobject sınır dışı.",
-        /*1020,20*/ "Kod, bir yöntemin sonundan düşemez.",
-        /*1021,21*/ "En az bir dal hedefi, yöntemdeki geçerli bir talimat üzerinde bulunmuyor.",
-        /*1022,22*/ "Void Türü yalnızca bir işlev dönüş türü olarak kullanılabilir.",
-        /*1023,23*/ "Yığın taşması gerçekleşti.",
-        /*1024,24*/ "Yığın yetersizliği gerçekleşti.",
-        /*1025,25*/ "Geçersiz %1 kaydına erişildi.",
-        /*1026,26*/ "Yuva %1, %3 slotCount=%2 öğesini aşmaktadır.",
-        /*1027,27*/ "Method_info %1, method_count=%2 öğesini aşmaktadır.",
-        /*1028,28*/ "Disp_id %1, %3 max_disp_id=%2 öğesini aşmaktadır.",
-        /*1029,29*/ "Disp_id %1, %2 üzerinde tanımlanmadı.",
-        /*1030,30*/ "Yığın derinliği dengesiz. %1 != %2.",
-        /*1031,31*/ "Kapsam derinliği dengesiz. %1 != %2.",
-        /*1032,32*/ "Cpool dizini %1, %2 aralığı dışında.",
-        /*1033,33*/ "Cpool girişi %1 yanlış tür.",
-        /*1034,34*/ "Tür Dayatması başarısız oldu: %1, %2 öğesine dönüştürülemiyor.",
-        /*1035,35*/ "%1 yönteminde kuraldışı üst ifade bulundu.",
-        /*1037,36*/ "%2 üzerinde %1 yöntemine atanamıyor.",
-        /*1038,37*/ "%1 önceden tanımlandı.",
-        /*1039,38*/ "Başvurulana kadar yöntemi doğrulayamıyor.",
-        /*1040,39*/ "Sağ taraftaki instanceof bir sınıf veya işlev olmalıdır.",
-        /*1041,40*/ "Sağ taraftaki operatör bir sınıf olmalıdır.",
-        /*1042,41*/ "Bir ABC dosyası değildir. major_version=%1 minor_version=%2.",
-        /*1043,42*/ "Geçersiz code_length=%1.",
-        /*1044,43*/ "MethodInfo-%1, flags=%2 öğesini desteklemiyor.",
-        /*1045,44*/ "Desteklenmeyen özellikler kind=%1.",
-        /*1046,45*/ "MethodInfo-%1 tanımlanmadan önce başvuruldu.",
-        /*1047,46*/ "Giriş noktası bulunamadı.",
-        /*1049,47*/ "Prototip nesneler vanilla Nesneler olmalıdır.",
-        /*1050,48*/ "%1 ilkele dönüştürülemiyor.",
-        /*1051,49*/ "%1 için kuraldışı erken bağlama erişimi.",
-        /*1052,50*/ "%1 işlevine geçersiz URI aktarıldı.",
-        /*1053,51*/ "%2 içindeki %1 için kuraldışı geçersiz kılma.",
-        /*1054,52*/ "İstisna işleyicisinde kuraldışı aralık veya hedef uzaklıkları.",
-        /*1056,53*/ "%2 üzerinde %1 özelliği oluşturulamıyor.",
-        /*1057,54*/ "%1 yalnızca yöntem içerebilir.",
-        /*1058,55*/ "Kuraldışı işlenen türü: %1, %2 olmalıdır.",
-        /*1059,56*/ "ClassInfo-%1 tanımdan önce başvurulmuştur.",
-        /*1060,57*/ "ClassInfo %1, class_count=%2 öğesini aşmaktadır.",
-        /*1061,58*/ "%1 değeri %2 değerine kesinlik kaybetmeden dönüştürülemez.",
-        /*1063,59*/ "%1 üzerinde değişken sayımı eşleşmiyor. Beklenen %2, alınan %3.",
-        /*1064,60*/ "%1 yöntemi yapıcı olarak çağırılamıyor.",
-        /*1065,61*/ "%1 değişkeni tanımlanamadı.",
-        /*1066,62*/ "Form işlevi ('function body') desteklenmiyor.",
-        /*1067,63*/ "%1 doğal yönteminin kuraldışı yöntem gövdesi var.",
-        /*1068,64*/ "%1 ve %2 uzlaştırılamıyor.",
-        /*1069,65*/ "%1 özelliğin %2 üzerinde bulunamadı ve varsayılan değer yok.",
-        /*1070,66*/ "%1 yöntemi %2 üzerinde bulunamadı.",
-        /*1071,67*/ "%1 işlevi %2 öğesine önceden bağlandı.",
-        /*1072,68*/ "Disp_id 0 kuraldışı.",
-        /*1073,69*/ "Geçersiz olmayan %1 yöntemi, disp_id %2 çoğaltması sebebiyle değiştirildi.",
-        /*1074,70*/ "%2 üzerinde %1 salt okunur özelliğine kuraldışı yazma.",
-        /*1075,71*/ "Math bir işlev değildir.",
-        /*1076,72*/ "Math bir yapıcı değildir.",
-        /*1077,73*/ "%2 üzerinde %1 salt yazılır özelliğine kuraldışı okuma.",
-        /*1078,74*/ "Kuraldışı işlemkodu/çoklu ad kombinasyonu: %1<%2>.",
-        /*1079,75*/ "Yüklenen kod içinde doğal yöntemlere izin verilmez.",
-        /*1080,76*/ "Ad alanı için kuraldışı değer.",
-        /*1081,77*/ "%1 özelliği %2 üzerinde bulunamadı ve varsayılan değer yok.",
-        /*1082,78*/ "Hiçbir varsayılan ad alanı ayarlanmadı.",
-        /*1083,79*/ "\"%1\" öneki \"%2\" öğesi için bağlanamadı.",
-        /*1084,80*/ "Öğe veya nitelik (\"%1\") QName üretimi ile eşleşmiyor: QName::=(NCName':')?NCName.",
-        /*1085,81*/ "Öğe türü \"%1\", \"</%2>\" son eşleşen etiketiyle sonlandırılmalıdır.",
-        /*1086,82*/ "%1 yöntemi yalnızca bir öğe içeren listelerde çalışır.",
-        /*1087,83*/ "Dizinlenen XML’e atamaya izin verilmez.",
-        /*1088,84*/ "Belge içerisinde kök öğeyi takip eden işaretlemeler düzgün oluşturulmuş olmalıdır.",
-        /*1089,85*/ "Bir öğeden fazla öğe içeren listelere atamaya izin verilmez.",
-        /*1090,86*/ "XML ayrıştırıcı hatası: Öğe biçimsiz.",
-        /*1091,87*/ "XML ayrıştırıcı hatası: Sonlandırılmamış CDATA bölümü.",
-        /*1092,88*/ "XML ayrıştırıcı hatası: Sonlandırılmamış XML bildirimi.",
-        /*1093,89*/ "XML ayrıştırıcı hatası: Sonlandırılmamış DOCTYPE bildirimi.",
-        /*1094,90*/ "XML ayrıştırıcı hatası: Sonlandırılmamış yorum.",
-        /*1095,91*/ "XML ayrıştırıcı hatası: Sonlandırılmamış nitelik.",
-        /*1096,92*/ "XML ayrıştırıcı hatası: Sonlandırılmamış öğe.",
-        /*1097,93*/ "XML ayrıştırıcı hatası: Sonlandırılmamış işleme talimatı.",
-        /*1098,94*/ "Hiçbir ad alanı için %1 kuraldışı önek bulunmuyor.",
-        /*1100,95*/ "Diğerinden bir RegExp oluştururken bayrakları sağlayamıyor.",
-        /*1101,96*/ "%1 yöntemi bilinmeyen kapsam ile onaylanamıyor.",
-        /*1102,97*/ "%1 türü için kuraldışı varsayılan değer.",
-        /*1103,98*/ "%1 sınıfı son temel sınıfa genişletemez.",
-        /*1104,99*/ "\"%1\" niteliği \"%2\" öğesi için önceden belirlendi.",
-        /*1107,100*/ "ABC verileri bozuk, sınır dışı okuma girişimi.",
-        /*1108,101*/ "OP_newclass işlemkodu yanlış temel sınıf ile kullanıldı.",
-        /*1109,102*/ "%1 bağlanmayan işlevini %2 yönteminden doğrudan çağırma girişimi.",
-        /*1110,103*/ "%1, %2 öğesini genişletemez.",
-        /*1111,104*/ "%1, %2 öğesini uygulayamaz.",
-        /*1112,105*/ "Sınıf dayatmasında değişken sayımı eşleşmiyor. 1 bekleniyordu, %1 alındı.",
-        /*1113,106*/ "Yöntemde OP_newactivation, NEED_ACTIVATION bayrağı olmadan kullanıldı.",
-        /*1114,107*/ "OP_getglobalslot veya OP_setglobalslot global kapsam olmadan kullanıldı.",
-        /*1115,108*/ "%1 bir yapıcı değildir.",
-        /*1116,109*/ "Function.prototype.apply ikinci değişkeni bir dizin olmalıdır.",
-        /*1117,110*/ "Geçersiz XML adı: %1.",
-        /*1118,111*/ "Düğmeler arasında kuraldışı peryodik döngüler.",
-        /*1119,112*/ "Delete operatörü %1 işlenen türü ile desteklenmiyor.",
-        /*1120,113*/ "%2 üzerindeki %1 özelliği silinemiyor.",
-        /*1121,114*/ "%1 yöntemi yinelenen yöntem gövdesine sahip.",
-        /*1122,115*/ "%1 arabirim yöntemi kuraldışı yöntem gövdesine sahip.",
-        /*1123,116*/ "Filtre operatörü %1 türünde desteklenmiyor.",
-        /*1124,117*/ "OP_hasnext2 nesne ve dizinin farklı kayıtlar olmasına gerek duyar.",
-        /*1125,118*/ "%1 dizini %2 aralığının dışındadır.",
-        /*1126,119*/ "Sabit bir vektörün uzunluğu değiştirilemez.",
-        /*1127,120*/ "Tür uygulaması parametreleştirilmemiş bir türde denendi.",
-        /*1128,121*/ "%1 için hatalı sayıda tür parametresi. Beklenen: %2, alınan: %3.",
-        /*1129,122*/ "Döngüsel yapı JSON dizesine dönüştürülemiyor.",
-        /*1131,123*/ "JSON dize tanımlayıcısına giden değiştirici argüman bir dizi veya iki parametreli bir fonksiyon olmalıdır.",
-        /*1132,124*/ "Geçersiz JSON ayrıştırma girişi.",
-        /*1500,125*/ "%1 dosyası açılırken hata oluştu.",
-        /*1501,126*/ "%1 dosyasına yazarken hata oluştu.",
-        /*1502,127*/ "Bir komut dosyası varsayılan 15 saniyelik zaman aşımı süresinden daha uzun çalıştırıldı.",
-        /*1503,128*/ "Bir komut dosyası 30 saniye sonra kapanamadı ve sonlandırıldı.",
-        /*1504,129*/ "Dosya sonu.",
-        /*1505,130*/ "%1 dizgi dizini sınırların dışında; %2 ile %3 aralığında olmalıdır.",
-        /*1506,131*/ "Belirtilen aralık geçersiz.",
-        /*1507,132*/ "%1 değişkeni boş olamaz.",
-        /*1508,133*/ "%1 değişkeni için belirlenen değer geçersiz.",
-        /*1510,134*/ "Geri çağırma değişkeni bir sınıfın yöntemi ise, isteğe bağlı olan bu değişken boş olmalıdır.",
-        /*1511,135*/ "Worker (İşçi) zaten başlatıldı.",
-        /*1512,136*/ "Zaten başarısız olmuş bir worker (işçi) öğesini başlatma işlemi desteklenmez.",
-        /*1513,137*/ "Worker (işçi) sonlandırıldı.\"",
-        /*1514,138*/ "Öncesinde gelen eşleşen lock() bulunmayan unlock() öğesi.",
-        /*1515,139*/ "Geçersiz koşul zaman aşımı değeri: %1.",
-        /*1516,140*/ "İlgili mutex sahipsizse koşul notify olamaz.",
-        /*1517,141*/ "İlgili mutex sahipsizse koşul notifyAll olamaz.",
-        /*1518,142*/ "İlgili mutex sahipsizse condition wait olamaz.",
-        /*1519,143*/ "Condition başlatılamıyor.",
-        /*1520,144*/ "Mutex başlatılamıyor.",
-        /*1521,145*/ "Yalnızca worker (işçi) öğesinin üst öğesi start öğesini çağırabilir.",
-        /*2004,146*/ "Parametrelerden biri geçersiz.",
-        /*2006,147*/ "Sağlanan dizin sınırların dışındadır.",
-        /*2007,148*/ "%1 parametresi boş olmamalıdır.",
-        /*2008,149*/ "%1 parametresi kabul edilen değerlerden biridir.",
-        /*2012,150*/ "%1 sınıfı örneklendirilemiyor.",
-        /*2030,151*/ "Dosya sonuyla karşılaşıldı.",
-        /*2058,152*/ "Veri açılırken hata oluştu.",
-        /*2085,153*/ "%1 parametresi boş olmayan dizgi olmalıdır.",
-        /*2088,154*/ "Proxy sınıfı getProperty uygulayamaz. Bir alt sınıf ile geçersiz kılınmalıdır.",
-        /*2089,155*/ "Proxy sınıfı setProperty uygulayamaz. Bir alt sınıf ile geçersiz kılınmalıdır.",
-        /*2090,156*/ "Proxy sınıfı callProperty uygulayamaz. Bir alt sınıf ile geçersiz kılınmalıdır.",
-        /*2091,157*/ "Proxy sınıfı hasProperty uygulayamaz. Bir alt sınıf ile geçersiz kılınmalıdır.",
-        /*2092,158*/ "Proxy sınıfı deleteProperty uygulayamaz. Bir alt sınıf ile geçersiz kılınmalıdır.",
-        /*2093,159*/ "Proxy sınıfı getDescendants uygulayamaz. Bir alt sınıf ile geçersiz kılınmalıdır.",
-        /*2105,160*/ "Proxy sınıfı nextNameIndex uygulayamaz. Bir alt sınıf ile geçersiz kılınmalıdır.",
-        /*2106,161*/ "Proxy sınıfı nextName uygulayamaz. Bir alt sınıf ile geçersiz kılınmalıdır.",
-        /*2107,162*/ "Proxy sınıfı nextValue uygulayamaz. Bir alt sınıf ile geçersiz kılınmalıdır.",
-        /*2108,163*/ "%1 değeri geçerli bir Dizi uzunluğu değil.",
-        /*2173,164*/ "Akıştaki nesne okunamıyor. %1 sınıfı, flash.utils.IExternalizable öğesini uygulamıyor, ancak haricileştirebilir bir sınıfın adıyla biliniyor."
-      },
-    #endif
     #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_zh_CN
       // zh_CN
       {
         /*1000,0*/ "系统内存不足。",
         /*1001,1*/ "未实现 %1 方法。",
         /*1002,2*/ "精度参数必须介于 %2 到 %3 之间;%1 无效。",
         /*1003,3*/ "基数参数必须介于 2 到 36 之间;当前值为 %1。",
         /*1004,4*/ "对不兼容的对象调用了方法 %1。",
@@ -2787,185 +881,15 @@ namespace avmplus
         /*2093,159*/ "Proxy 类不实现 getDescendants。它必须由一个子类覆盖。",
         /*2105,160*/ "Proxy 类不实现 nextNameIndex。它必须由一个子类覆盖。",
         /*2106,161*/ "Proxy 类不实现 nextName。它必须由一个子类覆盖。",
         /*2107,162*/ "Proxy 类不实现 nextValue。它必须由一个子类覆盖。",
         /*2108,163*/ "值 %1 不是有效的数组长度。",
         /*2173,164*/ "无法读取流中的对象。类 %1 虽未实现 flash.utils.IExternalizable,但由其别名可得知它为 externalizable 类。"
       },
     #endif
-    #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_zh_TW
-      // zh_TW
-      {
-        /*1000,0*/ "系統記憶體不足。",
-        /*1001,1*/ "未實作方法 %1。",
-        /*1002,2*/ "精確度引數必須介於 %2 和 %3 之間;%1 無效。",
-        /*1003,3*/ "基數引數必須介於 2 和 36 之間;目前引數為 %1。",
-        /*1004,4*/ "在不相容的物件上呼叫了 %1 方法。",
-        /*1005,5*/ "陣列索引不是正整數 (%1)。",
-        /*1006,6*/ "%1 不是函數。",
-        /*1007,7*/ "嘗試個體化非建構函式。",
-        /*1008,8*/ "%1 出現模稜兩可的情況;找到一個以上的相符繫結。",
-        /*1009,9*/ "無法存取 Null 物件參考的屬性或方法。",
-        /*1010,10*/ "詞彙未定義且沒有屬性。",
-        /*1011,11*/ "方法 %1 包含不合法的 Opcode %2 (在位移 %3)。",
-        /*1012,12*/ "最後的指令超過程式碼大小。",
-        /*1013,13*/ "當 scopeDepth 是 0 時,無法呼叫 OP_findproperty。",
-        /*1014,14*/ "找不到類別 %1。",
-        /*1015,15*/ "方法 %1 無法設定預設的 xml 名稱空間",
-        /*1016,16*/ "類型 %1 不支援子系運算子 (..)。",
-        /*1017,17*/ "發生範圍堆疊溢位。",
-        /*1018,18*/ "發生範圍堆疊反向溢位。",
-        /*1019,19*/ "Getscopeobject %1 超出範圍。",
-        /*1020,20*/ "程式碼不能在方法的結尾之外。",
-        /*1021,21*/ "至少有一個分支目標不在方法中的有效指令上。",
-        /*1022,22*/ "類型 void 只能用來做為函數傳回類型。",
-        /*1023,23*/ "發生堆疊溢位。",
-        /*1024,24*/ "發生堆疊反向溢位。",
-        /*1025,25*/ "存取無效的註冊項目 %1。",
-        /*1026,26*/ "位置 %1 超過 %3 的 slotCount= %2。",
-        /*1027,27*/ "Method_info %1 超過 method_count=%2。",
-        /*1028,28*/ "Disp_id %1 超過 %3 的 max_disp_id=%2。",
-        /*1029,29*/ "Disp_id %1 沒有定義於 %2。",
-        /*1030,30*/ "堆疊深度不對稱。%1 != %2。",
-        /*1031,31*/ "範圍深度不對稱。%1 != %2。",
-        /*1032,32*/ "Cpool 索引 %1 超出範圍 %2。",
-        /*1033,33*/ "Cpool 項目 %1 類型錯誤。",
-        /*1034,34*/ "強制轉型失敗: 無法將 %1 轉換成 %2。",
-        /*1035,35*/ "方法 %1 中有不合法的 super 陳述式。",
-        /*1037,36*/ "無法指定給 %2 上的方法 %1。",
-        /*1038,37*/ "%1 已定義。",
-        /*1039,38*/ "方法被參考後才能進行驗證。",
-        /*1040,39*/ "instanceof 的右邊必須是類別或函式。",
-        /*1041,40*/ "運算子的右邊必須是類別。",
-        /*1042,41*/ "不是 ABC 檔案。major_version=%1 minor_version=%2。",
-        /*1043,42*/ "無效的 code_length=%1。",
-        /*1044,43*/ "MethodInfo-%1 不支援的旗標=%2。",
-        /*1045,44*/ "不支援的 traits 類型=%1。",
-        /*1046,45*/ "MethodInfo-%1 在定義之前被參考。",
-        /*1047,46*/ "找不到進入點。",
-        /*1049,47*/ "原型物件必須是 Vanilla 物件。",
-        /*1050,48*/ "無法將 %1 轉換成基本類型。",
-        /*1051,49*/ "不合法的早期繫結存取 %1。",
-        /*1052,50*/ "傳遞給 %1 函數的 URI 無效。",
-        /*1053,51*/ "不合法覆寫 %2 中的 %1。",
-        /*1054,52*/ "例外處理常式中出現不合法的範圍或目標位移。",
-        /*1056,53*/ "無法在 %2 上建立屬性 %1。",
-        /*1057,54*/ "%1 只能包含方法。",
-        /*1058,55*/ "運算元類型不合法:%1 必須是 %2。",
-        /*1059,56*/ "ClassInfo-%1 在定義之前被參考。",
-        /*1060,57*/ "ClassInfo %1 超過 class_count=%2。",
-        /*1061,58*/ "值 %1 在轉換成 %2 後會有誤差。",
-        /*1063,59*/ "%1 上的引數個數不相符。需要 %2 個,目前為 %3 個。",
-        /*1064,60*/ "無法將方法 %1 當作建構函式呼叫。",
-        /*1065,61*/ "變數 %1 未定義。",
-        /*1066,62*/ "不支援表單 function('function body')。",
-        /*1067,63*/ "原生方法 %1 包含不合法的方法主體。",
-        /*1068,64*/ "%1 和 %2 無法調解。",
-        /*1069,65*/ "%2 上找不到屬性 %1,而且沒有預設值。",
-        /*1070,66*/ "%2 上找不到方法 %1",
-        /*1071,67*/ "函數 %1 已繫結至 %2。",
-        /*1072,68*/ "Disp_id 0 不合法。",
-        /*1073,69*/ "由於 disp_id %2 重複,非 Override 方法 %1 已被代換。",
-        /*1074,70*/ "不合法的寫入 %2 上的唯讀屬性 %1。",
-        /*1075,71*/ "Math 不是函數。",
-        /*1076,72*/ "Math 不是建構函式。",
-        /*1077,73*/ "不合法的讀取 %2 上的唯寫屬性 %1。",
-        /*1078,74*/ "不合法的 Opcode/Multiname 組合:%1<%2>。",
-        /*1079,75*/ "載入的程式碼中不允許使用原生方法。",
-        /*1080,76*/ "不合法的名稱空間值。",
-        /*1081,77*/ "%2 上找不到屬性 %1,且沒有預設值。",
-        /*1082,78*/ "未設定預設的名稱空間。",
-        /*1083,79*/ "未繫結元素 \"%2\" 的前置詞 \"%1\"。",
-        /*1084,80*/ "元素或屬性 (\"%1\") 與 QName Production 不相符:QName::=(NCName':')?NCName。",
-        /*1085,81*/ "元素類型 '%1' 必須以相符的結束標籤 '</%2>' 結束。",
-        /*1086,82*/ "%1 方法只有在包含一個項目的清單上才有作用。",
-        /*1087,83*/ "不允許索引 XML 的指定。",
-        /*1088,84*/ "文件中根元素之後的標記必須使用正確格式。",
-        /*1089,85*/ "無法指定給包含多個項目的清單。",
-        /*1090,86*/ "XML 剖析器失敗:元素格式錯誤。",
-        /*1091,87*/ "XML 剖析器失敗:未結束的 CDATA 區段。",
-        /*1092,88*/ "XML 剖析器失敗:未結束的 XML 宣告。",
-        /*1093,89*/ "XML 剖析器失敗:未結束的 DOCTYPE 宣告。",
-        /*1094,90*/ "XML 剖析器失敗:未結束的註解。",
-        /*1095,91*/ "XML 剖析器失敗:未結束的屬性。",
-        /*1096,92*/ "XML 剖析器失敗:未結束的元素。",
-        /*1097,93*/ "XML 剖析器失敗:未結束的處理指令。",
-        /*1098,94*/ "no namespace 的前置詞 %1 不合法。",
-        /*1100,95*/ "從另一個 RegExp 建構 RegExp 時無法提供旗標。",
-        /*1101,96*/ "無法以未知的範圍檢查方法 %1。",
-        /*1102,97*/ "類型 %1 的預設值不合法。",
-        /*1103,98*/ "類別 %1 無法擴充最後的基底類別。",
-        /*1104,99*/ "屬性 \"%1\" 已經指定給元素 \"%2\"。",
-        /*1107,100*/ "ABC 資料已經損毀,嘗試讀取超出範圍。",
-        /*1108,101*/ "OP_newclass Opcode 使用於不正確的基底類別。",
-        /*1109,102*/ "嘗試直接從方法 %1 呼叫未繫結的函式 %2。",
-        /*1110,103*/ "%1 無法擴充 %2。",
-        /*1111,104*/ "%1 無法實作 %2。",
-        /*1112,105*/ "強制類別上的引數個數不相符。需要 1 個,目前為 %1 個。",
-        /*1113,106*/ "方法中使用 OP_newactivation,未搭配 NEED_ACTIVATION 指標。",
-        /*1114,107*/ "在非全域範圍下使用 OP_getglobalslot 或 OP_setglobalslot。",
-        /*1115,108*/ "%1 不是建構函式。",
-        /*1116,109*/ "Function.prototype.apply 的第二個引數必須是陣列。",
-        /*1117,110*/ "無效的 XML 名稱:%1。",
-        /*1118,111*/ "節點之間的循環迴圈不合法。",
-        /*1119,112*/ "類型 %1 的運算元不支援刪除運算子。",
-        /*1120,113*/ "無法刪除 %2 上的屬性 %1。",
-        /*1121,114*/ "方法 %1 包含重複的方法主體。",
-        /*1122,115*/ "Interface 方法 %1 包含不合法的方法主體。",
-        /*1123,116*/ "類型 %1 不支援篩選運算子。",
-        /*1124,117*/ "OP_hasnext2 要求物件及索引為可辨識的登錄。",
-        /*1125,118*/ "索引 %1 超出範圍 %2。",
-        /*1126,119*/ "無法變更固定向量的長度。",
-        /*1127,120*/ "嘗試在非參數化的類型上使用類型應用程式。",
-        /*1128,121*/ "%1 上的類型參數個數錯誤。需要 %2 個,目前為 %3 個。",
-        /*1129,122*/ "循環結構無法轉換成 JSON 字串。",
-        /*1131,123*/ "JSON stringifier 的 Replacer 引數必須為陣列,或可接收兩個參數的函數。",
-        /*1132,124*/ "無效的 JSON 剖析輸入。",
-        /*1500,125*/ "開啟檔案 %1 時發生錯誤。",
-        /*1501,126*/ "寫入檔案 %1 時發生錯誤。",
-        /*1502,127*/ "script 已經執行超過預設的 15 秒逾時時段。",
-        /*1503,128*/ "Script 並未在 30 秒後結束,已經被終止。",
-        /*1504,129*/ "檔案結尾。",
-        /*1505,130*/ "字串索引 %1 超出範圍;範圍必須介於 %2 到 %3。",
-        /*1506,131*/ "指定的範圍無效。",
-        /*1507,132*/ "引數 %1 不能是 null。",
-        /*1508,133*/ "指定給引數 %1 的值無效。",
-        /*1510,134*/ "若回呼引數是 Class 的方法,選擇性的引數 'this' 必須是 null。",
-        /*1511,135*/ "Worker 已經啟動。",
-        /*1512,136*/ "不支援啟動已經失敗的 Worker。",
-        /*1513,137*/ "Worker 已終止。\"",
-        /*1514,138*/ "unlock() 前面沒有相符的 lock()。",
-        /*1515,139*/ "無效的判斷條件逾時值: %1。",
-        /*1516,140*/ "如果未擁有相關聯的 mutex,判斷條件無法 notify。",
-        /*1517,141*/ "如果未擁有相關聯的 mutex,判斷條件無法 notifyAll。",
-        /*1518,142*/ "如果未擁有相關聯的 mutex,判斷條件便無法等候。",
-        /*1519,143*/ "無法初始化判斷條件。",
-        /*1520,144*/ "無法初始化 Mutex。",
-        /*1521,145*/ "只有 Worker 的父輩可以呼叫 start。",
-        /*2004,146*/ "有一個參數無效。",
-        /*2006,147*/ "提供的索引超出範圍。",
-        /*2007,148*/ "參數 %1 不能是 Null。",
-        /*2008,149*/ "參數 %1 必須是其中一個可接受值。",
-        /*2012,150*/ "無法個體化類別 %1。",
-        /*2030,151*/ "到達檔案結尾。",
-        /*2058,152*/ "解壓縮資料時發生錯誤。",
-        /*2085,153*/ "參數 %1 必須是空字串。",
-        /*2088,154*/ "Proxy 類別不會實作 getProperty。它必須以子類別覆寫。",
-        /*2089,155*/ "Proxy 類別不會實作 setProperty。它必須以子類別覆寫。",
-        /*2090,156*/ "Proxy 類別不會實作 callProperty。它必須以子類別覆寫。",
-        /*2091,157*/ "Proxy 類別不會實作 hasProperty。它必須以子類別覆寫。",
-        /*2092,158*/ "Proxy 類別不會實作 deleteProperty。它必須以子類別覆寫。",
-        /*2093,159*/ "Proxy 類別不會實作 getDescendants。它必須以子類別覆寫。",
-        /*2105,160*/ "Proxy 類別不會實作 nextNameIndex。它必須以子類別覆寫。",
-        /*2106,161*/ "Proxy 類別不會實作 nextName。它必須以子類別覆寫。",
-        /*2107,162*/ "Proxy 類別不會實作 nextValue。它必須以子類別覆寫。",
-        /*2108,163*/ "值 %1 不是有效的陣列長度。",
-        /*2173,164*/ "無法讀取串流中的物件。類別 %1 未實作 flash.utils.IExternalizable,卻已別名化為可外部化的類別。"
-      }
-    #endif
     };
 
     MMGC_STATIC_ASSERT((sizeof errorConstants/sizeof errorConstants[0]) == kLanguages);
 
   }
   #endif /* defined(DEBUGGER) && !defined(VMCFG_DEBUGGER_STUB) */
 }
--- a/core/ErrorConstants.h
+++ b/core/ErrorConstants.h
@@ -14,100 +14,40 @@
 #include "ErrorConstants.h"
 
 namespace avmplus
 {
   namespace ErrorConstants
   {
     #if 0 // Test if any lang subset is defined
     #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_en)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_cs)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_de)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_es)
     #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_fr)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_it)
     #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_ja)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_ko)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_nl)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_pl)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_pt)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_ru)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_sv)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_tr)
     #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_zh_CN)
-    #elif defined(AVMPLUS_ERROR_LANG_zh_TW)
     #else // None defined? Define them all
       #define AVMPLUS_ERROR_LANG_en
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_cs
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_de
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_es
       #define AVMPLUS_ERROR_LANG_fr
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_it
       #define AVMPLUS_ERROR_LANG_ja
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_ko
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_nl
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_pl
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_pt
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_ru
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_sv
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_tr
       #define AVMPLUS_ERROR_LANG_zh_CN
-      #define AVMPLUS_ERROR_LANG_zh_TW
     #endif
 
     enum LangID
     {
       #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_en
         LANG_en,
       #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_cs
-        LANG_cs,
-      #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_de
-        LANG_de,
-      #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_es
-        LANG_es,
-      #endif
       #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_fr
         LANG_fr,
       #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_it
-        LANG_it,
-      #endif
       #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_ja
         LANG_ja,
       #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_ko
-        LANG_ko,
-      #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_nl
-        LANG_nl,
-      #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_pl
-        LANG_pl,
-      #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_pt
-        LANG_pt,
-      #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_ru
-        LANG_ru,
-      #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_sv
-        LANG_sv,
-      #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_tr
-        LANG_tr,
-      #endif
       #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_zh_CN
         LANG_zh_CN,
       #endif
-      #ifdef AVMPLUS_ERROR_LANG_zh_TW
-        LANG_zh_TW,
-      #endif
       LANG_count
     };
 
     typedef struct _LangName
     {
       const char* str;
       LangID   id;
     }
deleted file mode 100644
--- a/localization/cs/ErrorConstants.xml
+++ /dev/null
@@ -1,673 +0,0 @@
-<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='no' ?>
-<!-- -*- Mode: xml; c-basic-offset: 4; indent-tabs-mode: nil; tab-width: 4 -*- -->
-<!-- vi: set ts=4 sw=4 expandtab: (add to ~/.vimrc: set modeline modelines=5) -->
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<errors> This table contains all of the error messages generated by core
- avmplus. This will likely be replaced by a resource table
- for easy localization.
- %o = ScriptObject*
- %t = Traits*
- %m = MethodInfo*
- %n = Multiname (name portion only)
- %N = Multiname (namespace portion only)
- %a = Atom
- %d = int
- %f = double
- %S = Stringp
- %s = char*
-
- <error id="1000" label="kOutOfMemoryError">Systém nemá dostatek paměti.
-<description><![CDATA[
-    Flash Player needs more memory to compile your code than your system has available.
-    Close some of the applications or processes running on your system.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1001" label="kNotImplementedError">Metoda %1 není implementovaná.</error>
- <error id="1002" label="kInvalidPrecisionError">Number.toPrecision má rozsah 1 až 21. Number.toFixed a Number.toExponential mají rozsah od 0 do 20. Zadaná hodnota nespadá do požadovaného rozsahu.
-<description><![CDATA[
-    You specified a value that is not within the expected range of the <code>precision</code> argument. Number.toPrecision has a range of 1 to 21. Number.toFixed and Number.toExponential have a range of 0 to 20.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1003" label="kInvalidRadixError">Argument odmocniny musí být mezi 2 a 36; získáno %1.
-   <description><![CDATA[
-    You passed a value less than 2 or greater than 36 for the <code>radix</code> argument of a method or property.
-    Pass a value between 2 and 36 as a <code>radix</code> argument.
-  ]]></description> </error>
- <error id="1004" label="kInvokeOnIncompatibleObjectError">Metoda %1 byla použita na nekompatibilní objekt.
-<description><![CDATA[
-    You tried to call a method that is not available to the specified object. This error occurs when
-    you have copied a prototype function from one object to another, and then invoked it, but the
-    target object is not the same type as the original object. Ensure that the target object and
-    original object are the same type. See the ECMAScript Language Specification, 3rd Edition, Chapter 15 for more details.
-  ]]></description></error>
-
- <!-- ISSUE jsshell reports "invalid array length" -->
-<error id="1005" label="kArrayIndexNotIntegerError">Index pole není kladné celé číslo (%1).
-<description><![CDATA[
-    You tried to access a member of an array using an index value that is not a positive integer. Pass only positive integers as index values for arrays.
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1006" label="kCallOfNonFunctionError">%1 není funkce.
-<description><![CDATA[
-    This error occurs when you attempt to call a function that does not exist.
-    Make sure you are calling the correct function, and that the API has
-    not changed from ActionScript 2.0. Also, make sure you are using the correct
-    object. For example, you will see this error when you use the following code
-    (because the last line mistakenly calls the variable <code>big</code> instead
-    of <code>blg</code>):
-
-    <pre><code>var blg:String = "foo";
-var big:Sprite = new Sprite();
-var error:int = big.length(); </code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1007" label="kConstructOfNonFunctionError">Pokus o vytvoření instance u objektu, který není konstruktor.</error>
- <error id="1008" label="kAmbiguousBindingError">%1 není jednoznačný; Nalezena více než jedna odpovídající vazba.</error>
- <error id="1009" label="kConvertNullToObjectError">Přístup k vlastnosti nebo k metodě odkazu na nulový objekt není možný.
-<description><![CDATA[
-  An object that evaluates to <code>null</code> can have no properties. This error can occur in some unexpected
-  (though valid) situations. For example, consider the following code, which creates a Sprite
-  object. Because this Sprite object is never added to the display list (through the
-  <code>addChild()</code> method of a DisplayObjectContainer object), its <code>stage</code>
-  property is set to <code>null</code>. Thus, the example generates this error because Sprite object's <code>stage</code> property
-  cannot have any properties:
-
-  <pre><code>import flash.display.Sprite;
-var sprite1:Sprite = new Sprite();
-var q:String = sprite1.stage.quality;</code></pre>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1010" label="kConvertUndefinedToObjectError">Termín není definovaný a nemá žádné vlastnosti.
-<description><![CDATA[
-    This error can occur if you try to access a property of an object that does not exist. For example:
-    <pre><code>var obj:Object = new Object();
-obj.a = "foo";
-trace(obj.b.prop);</code></pre>
-
-    <p>You can also see this error because of a misspelling, for example in the following, where
-    <code>mc</code> represents a MovieClip object in the display list, and the <code>stage</code>
-    property is misspelled with a capital S (it should be <code>stage</code>):</p>
-
-    <pre><code>trace(mc.Stage.quality);</code></pre>
-
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1011" label="kIllegalOpcodeError">Metoda %1 obsahovala nepovolený opcode %2 na posunu %3.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1012" label="kLastInstExceedsCodeSizeError">Poslední instrukce přesáhla velikost kódu.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1013" label="kFindVarWithNoScopeError">Nelze volat OP_findproperty, když scopeDepth je 0.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1014" label="kClassNotFoundError">Třídu %1 nelze nalézt.</error>
-  <error id="1015" label="kIllegalSetDxns">Metoda %1 nemůže nastavovat výchozí prostor názvů xml
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1016" label="kDescendentsError">Dceřiný operátor (..) není v typu %1 podporován.</error>
-  <error id="1017" label="kScopeStackOverflowError">Došlo k přetečení zásobníku rozsahu.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1018" label="kScopeStackUnderflowError">Došlo k podtečení zásobníku rozsahu.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1019" label="kGetScopeObjectBoundsError">Getscopeobject %1 je mimo rozsah.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <error id="1020" label="kCannotFallOffMethodError">Kód nemůže vypadnout z konce metody.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1021" label="kInvalidBranchTargetError">Nejméně jeden cíl větve nebyl v metodě na platné instrukci.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1022" label="kIllegalVoidError">Typ void lze použít pouze jako typ vrácení funkce.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1023" label="kStackOverflowError">Došlo k přetečení zásobníku.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1024" label="kStackUnderflowError">Došlo k podtečení zásobníku.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1025" label="kInvalidRegisterError">Došlo k přístupu k neplatnému registru %1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1026" label="kSlotExceedsCountError">Pozice %1 přesahuje slotCount=%2 ze %3.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1027" label="kMethodInfoExceedsCountError">Method_info %1 přesahuje method_count=%2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1028" label="kDispIdExceedsCountError">Disp_id %1 přesahuje max_disp_id=%2 ze %3.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1029" label="kDispIdUndefinedError">Disp_id %1 není definován na %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1030" label="kStackDepthUnbalancedError">Hloubka zásobníku je nevyrovnaná. %1 != %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1031" label="kScopeDepthUnbalancedError">Hloubka rozsahu je nevyrovnaná. %1 != %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1032" label="kCpoolIndexRangeError">Index Cpool %1 je mimo rozsah %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1033" label="kCpoolEntryWrongTypeError">Položka Cpool %1 je chybného typu.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1034" label="kCheckTypeFailedError">Typ Coercion nebyl úspěšný: nelze převést %1 na %2.</error>
-
-  <error id="1035" label="kIllegalSuperCallError">Nepovolený výraz super nalezen v metodě %1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <!-- <error id="1036" label="kUncaughtExceptionWarning">The VM exited due to an uncaught exception.</error> -->
-
-  <error id="1037" label="kCannotAssignToMethodError">Nelze přiřadit metodě %1 na %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1038" label="kRedefinedError">%1 je již definováno.
-<description><![CDATA[
-    You cannot declare a variable or function with the same identifier name more than once
-    within the same scope.
-    In ActionScript 3.0, different code blocks (such as those used in two <code>for</code> loops
-    in the same <code>function</code> definition) are considered to be in the same scope.
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1039" label="kCannotVerifyUntilReferencedError">Metodu nelze ověřit, dokud na ni není odkazováno.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1040" label="kCantUseInstanceofOnNonObjectError">Pravá strana instanceof musí být třída nebo funkce.
-<description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>instanceof</code> operator must be a class or function.
-  ]]></description></error>
- <error id="1041" label="kIsTypeMustBeClassError">Pravá strana operátoru musí být třída.
-<description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>is</code> operator must be a class.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1042" label="kInvalidMagicError">Nejedná se o soubor ABC. hlavní_verze=%1 vedlejší_verze=%2.
-<description><![CDATA[
-You are attempting to use an invalid file with the player: the tool that generates the SWF may be out of date or the SWF itself may be corrupt.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1043" label="kInvalidCodeLengthError">Neplatná délka_kódu=%1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1044" label="kInvalidMethodInfoFlagsError">MethodInfo-%1 nepodporované příznaky=%2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1045" label="kUnsupportedTraitsKindError">Nepodporovaný druh trait=%1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1046" label="kMethodInfoOrderError">Na methodInfo-%1 odkazováno před definicí.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1047" label="kMissingEntryPointError">Nebyl nalezen vstupní bod.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1048" label="kNativeMethodNotFoundError">Native method not found: %a.</error>-->
-
-  <error id="1049" label="kPrototypeTypeError">Objekty prototypu musí být objekty vanilla.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1050" label="kConvertToPrimitiveError">Nelze konvertovat %1 na základní prvek.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1051" label="kIllegalEarlyBindingError">Nepovolený přístup prvotní vazby do %1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1052" label="kInvalidURIError">Neplatná URI předána funkci %1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1053" label="kIllegalOverrideError">Nepovolený přepis %1 v %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1054" label="kIllegalExceptionHandlerError">Nepovolený rozsah posunů cíle v ovladači výjimek.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
- <!-- obsolete
- <error id="1055" label="kHasNoPropertiesTypeError">%S has no properties</error>
- -->
- <error id="1056" label="kWriteSealedError">Nelze vytvořit vlastnost %1 na %2.
-<description><![CDATA[
-  You are trying to assign a value to a nonexistent property on an instance of a non-dynamic
-  class. This is only possible for instances of dynamic classes]]></description></error>
-
- <error id="1057" label="kIllegalSlotError">%1 může obsahovat pouze metody.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1058" label="kIllegalOperandTypeError">Nepovolený typ operandu: %1 musí být %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1059" label="kClassInfoOrderError">Na classInfo-na %1 je odkazováno před definicí.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1060" label="kClassInfoExceedsCountError">ClassInfo %1 přesahuje class_count=%2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1061" label="kNumberOutOfRangeError">Hodnotu %1 nelze konvertovat na %2 bez ztráty přesnosti.
-<description><![CDATA[
-
-    This error appears if you attempt to assign a decimal number to a property that has data type
-    int.
-
-    <p>This error also appears for out-of-range assignments, such as the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:int = 2147483648; // int.MAX_VALUE == 2147483647</code></pre>
-    <p>You can also see this error when using the bitwise left shift operator (&lt&lt).
-    For example, consider the following code:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = m0&lt&lt24;</code></pre>
-
-    <p>The result of left shift operator (&lt&lt) is interpreted as a 32-bit two's complement number
-    with sign. In the example, the result is a negative value, which causes the error when assigned
-    to the uint typed property. A workaround is the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = uint(m0&lt;&lt;24);</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1062" label="kPackageCircularityError">Package %a imported while being defined</error>-->
- <error id="1063" label="kWrongArgumentCountError">Nesoulad počtu argumentů na %1. Očekáváno %2, získáno %3.</error>
- <error id="1064" label="kCannotCallMethodAsConstructor">Nelze volat metodu %1 jako konstruktor.
- <description><![CDATA[
-  Extracted methods are permanently bound to the object they are extracted from.
-  Therefore, they can not later be called as a constructor. For example, the following
-  creates function <code>f()</code> in Class A:
-  <pre><code>class A {
-    function f() {}
-  }</code></pre>
-  In the following code, extracting the function causes no error. However, creating
-  a new instance of the function causes an error.
-  <pre><code>var a = new A()
-  var m = a.f // extract f, don't call it
-  m() // same as a.f()
-  new m() // causes this error</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1065" label="kUndefinedVarError">Proměnná %1 není definovaná.
- <description><![CDATA[
-  You are using an undefined lexical reference. For example, in the following statements, the
-  statement <code>trace(x)</code> generates an error because <code>x</code> is undefined. However, the
-  statement <code>trace(y)</code> doesn't generate an error because <code>y</code> is defined:
-  <pre><code>trace("hello world")
-  trace(x) // x is undefined
-  var y
-  trace(y) // No error, y is defined.</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1066" label="kFunctionConstructorError">Forma funkce('tělo funkce') není podporovaná.
- <description><![CDATA[
-  Unlike JavaScript, Flash does not compile code on-the-fly using <code>eval()</code> and
-  <code>function()</code>. Thus, calling these as a constructor in ActionScript 3.0 generates this error.
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1067" label="kIllegalNativeMethodBodyError">Nativní metoda %1 má nepovolené tělo metody.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1068" label="kCannotMergeTypesError">%1 a %2 nelze sladit.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1069" label="kReadSealedError">Vlastnost %1 nenalezena na %2 a výchozí hodnota neexistuje.
- <description><![CDATA[
-  You are referencing an undefined property on a non-dynamic class instance. For example, the following generates this error when it references property
-  <code>x</code>, which is not defined and cannot be created dynamically:
-  <pre><code>class A {} // sealed class, not dynamic
-  trace(new A().x) // no property x defined on A, and A is not dynamic</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1070" label="kCallNotFoundError">Metoda %1 nenalezena na %2
- <description><![CDATA[
-  You are using a <code>super</code> statement to call a function, but the function doesn't exist in the super class.
-  For example, the following code generates the error:  <pre><code>class A() {}
-class B extends A {
- function f() { trace(super.f()); } // error 1070, there is no f on A
-}</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1071" label="kAlreadyBoundError">Funkce %1 již byla připojena k %2.</error>
-
-<error id="1072" label="kZeroDispIdError">Disp_id 0 není povolená.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1073" label="kDuplicateDispIdError">Nepřepisovací metoda %1 nahrazena z důvodu duplicitního disp_id %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1074" label="kConstWriteError">Nepovolený zápis do vlastnosti pouze pro čtení %1 na %2.</error>
- <error id="1075" label="kMathNotFunctionError">Math není funkce.
- <description><![CDATA[
-  You are trying to call <code>math()</code> as a function, but the Math class is a class with static methods.
-  ]]></description></error>
- <error id="1076" label="kMathNotConstructorError">Math není konstruktor.
- <description><![CDATA[
-  You can not instantiate the Math class.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1077" label="kWriteOnlyError">Nepovolené přečtení vlastnosti pouze pro zápis %1 na %2.</error>
-  <error id="1078" label="kIllegalOpMultinameError">Nepovolená kombinace opcode/multiname: %1&lt;%2&gt;.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1079" label="kIllegalNativeMethodError">Nativní metody nejsou povoleny v načteném kódu.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1080" label="kIllegalNamespaceError">Nepovolená hodnota pro obor názvů.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1081" label="kReadSealedErrorNs">Vlastnost %1 nenalezena na %2 a výchozí hodnota neexistuje.</error>
- <!--<error id="1081" label="kIllegalMultinameCallError">Illegal call to %1</error>-->
-
- <error id="1082" label="kNoDefaultNamespaceError">Nebyl nastaven žádný výchozí prostor názvů.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1083" label="kXMLPrefixNotBound">Předpona "%1" pro prvek "%2" není připojena.
-<description><![CDATA[
-  An attribute name or element name has a prefix but no matching namespace was
-  found. This statement generates an error because there is no <code>foo</code>
-  namespace to match <code>foo:x</code>:<pre/>&lt;foo:x xmlns:clowns='http://circuscenter.org'&gt;</pre>
-    ]]></description></error>
-
- <error id="1084" label="kXMLBadQName">Prvek atributu ("%1") neodpovídá produkci QName: QName::=(NCName':')?NCName.
-<description><![CDATA[
-  You have <code>foo: </code> or <code>:foo</code> as an element or attribute name, but there is nothing
-  on the other side of the colon.
-  ]]></description></error>
- <error id="1085" label="kXMLUnterminatedElementTag">Typ prvku "%1" je nutné ukončit odpovídajícím koncovým tagem "&lt;/%2&gt;".</error>
- <error id="1086" label="kXMLOnlyWorksWithOneItemLists">Metoda %1 funguje pouze u seznamů obsahujících jednu položku.
-<description><![CDATA[
-  The XMLList class propagates the XML-specific functions to one child if it has only one
-  item in its list. If more than one item is in the list, the routines fail with this
-  error. This happens for the following XMLList functions that mimic XML functions:
-  <p><code>addNamespace</code>, <code>appendChild</code>, <code>childIndex</code>,
-  <code>inScopeNamespaces</code>, <code>insertChildAfter</code>, <code>insertChildBefore</code>,
-  <code>name</code>, <code>namespace</code>, <code>localName</code>, <code>namespaceDeclarations</code>,
-  <code>nodeKind</code>, <code>prependChild</code>, <code>removeNamespace</code>, <code>replace</code>,
-  <code>setChildren</code>, <code>setLocalName</code>, <code>setName</code>, and <code>setNamespace.
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1087" label="kXMLAssignmentToIndexedXMLNotAllowed">Přiřazení k indexovanému XML není povoleno.</error>
- <error id="1088" label="kXMLMarkupMustBeWellFormed">Označení v dokumentu po kořenovém elementu musí mít správný formát.
-<description><![CDATA[
-  These are possible causes of this error:
-  <ul>
-  <li>Parsing an XMLList style object as XML</li>
-  <li>Misbalanced strings</li>
-  </ul>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1089" label="kXMLAssigmentOneItemLists">Přiřazení do seznamů s více než jednou položkou není podporováno.</error>
- <error id="1090" label="kXMLMalformedElement">Chyba analyzátoru XML: element je chybný.
-<description><![CDATA[
-  An element name is malformed. This example of an element name is malformed because a
-  trailing right angle bracket <code>></code> is missing:
-
-  <pre>&lt;a/&gt;&lt;b&gt;&lt;/b</pre>  ]]></description></error>
-
- <error id="1091" label="kXMLUnterminatedCData">Chyba analyzátoru XML: Neukončená sekce CDATA.</error>
- <error id="1092" label="kXMLUnterminatedXMLDecl">Chyba analyzátoru XML: Neukončená deklarace XML.</error>
- <error id="1093" label="kXMLUnterminatedDocTypeDecl">Chyba analyzátoru XML: Neukončená deklarace DOCTYPE.</error>
- <error id="1094" label="kXMLUnterminatedComment">Chyba analyzátoru XML: Neukončený komentář.</error>
- <error id="1095" label="kXMLUnterminatedAttribute">Chyba analyzátoru XML: Neukončený atribut.</error>
- <error id="1096" label="kXMLUnterminatedElement">Chyba analyzátoru XML: Neukončený element.</error>
- <error id="1097" label="kXMLUnterminatedProcessingInstruction">Chyba analyzátoru XML: Neukončená instrukce zpracování.</error>
- <error id="1098" label="kXMLNamespaceWithPrefixAndNoURI">Nepovolená předpona %1 pro nezadaný prostor názvů.
-<description><![CDATA[
-  The namespace constructor throws this error if you try to pass in an empty URI with a
-  non-empty prefix as in this example:
-
-<pre>ns = new Namespace ("prefix", "");
-  ]]></description></error>
-
- <!--<error id="1099" label="kNullArgumentError">Argument %s cannot be null.</error>-->
- <error id="1100" label="kRegExpFlagsArgumentError">Nelze dodat příznaky při vytváření jednoho výrazu RegExp z druhého.
- <description><![CDATA[
-  Creating a new regular expression from an existing one also copies its flags. To create a regular expression with
-  different flags, use the <code>new</code> operator and set the flags as desired. For example, this statement
-  creates a regular expression and specifies flag settings:
-  <pre><code>var re:RegExp = new RegExp("ali", /s)</code></pre>
-  Alternatively, this statement creates a regular expression that has the same flags as re:
-  <pre><code>var re2:RegExp = new RegExp(re, ...)</code></pre>  ]]></description></error>
-
-  <error id="1101" label="kNoScopeError">Nelze ověřit metodu %1 s neznámým rozsahem.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1102" label="kIllegalDefaultValue">Nepovolená výchozí hodnota pro typ %1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1103" label="kCannotExtendFinalClass">Třída %1 nemůže rozšířit poslední základní třídu.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1104" label="kXMLDuplicateAttribute">Atribut "%1" již byl zadán pro element "%2".</error>
- <!--<error id="1105" label="kStringIndexOutOfBoundsError">The string index %d is out of bounds; must be in range %d to %d.</error>-->
- <!--<error id="1106" label="kInvalidRangeError">The range specified is invalid.</error>-->
- <error id="1107" label="kCorruptABCError">Data ABC jsou poškozená, pokus číst mimo rozsah.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1108" label="kInvalidBaseClassError">Opcode OP_newclass byl použit s nesprávnou základní třídou.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1109" label="kDanglingFunctionError">Pokus přímo volat nenavázanou funkci %1 z metody %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1110" label="kCannotExtendError">%1 nemůže rozšířit %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1111" label="kCannotImplementError">%1 nemůže implementovat %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1112" label="kCoerceArgumentCountError">Nesouhlasí počet argumentů ve vynuceném nastavení třídy. Očekáváno 1, získáno %1.</error>
-  <error id="1113" label="kInvalidNewActivationError">OP_newactivation použito v metodě bez příznaku NEED_ACTIVATION.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1114" label="kNoGlobalScopeError">OP_getglobalslot nebo OP_setglobalslot použito bez globálního rozsahu.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1115" label="kNotConstructorError">%1 není konstruktor.</error>
- <error id="1116" label="kApplyError">druhý argument Function.prototype.apply musí být pole.</error>
- <error id="1117" label="kXMLInvalidName">Neplatný název XML: %1.</error>
- <error id="1118" label="kXMLIllegalCyclicalLoop">Nepovolené cyklické opakování mezi uzly.</error>
- <error id="1119" label="kDeleteTypeError">Operátor Delete není podporován s operandem typu %1.</error>
- <error id="1120" label="kDeleteSealedError">Nelze odstranit vlastnost %1 na %2.</error>
- <error id="1121" label="kDuplicateMethodBodyError">Metoda %1 má duplicitní tělo metody.</error>
-  <error id="1122" label="kIllegalInterfaceMethodBodyError">Metoda rozhraní %1 má nepovolené tělo metody.</error>
- <error id="1123" label="kFilterError">Filtrování operátoru není podporováno u typu %1.</error>
- <error id="1124" label="kInvalidHasNextError">OP_hasnext2 vyžaduje, aby objekt a index byly odlišné registry.</error>
- <error id="1125" label="kOutOfRangeError">Index %1 je mimo rozsah %2.</error>
- <error id="1126" label="kVectorFixedError">Nelze změnit délku pevného vektoru.</error>
- <error id="1127" label="kTypeAppOfNonParamType">Pokus o aplikaci typu u typu, který není parametrizován.</error>
- <error id="1128" label="kWrongTypeArgCountError">Nesprávný počet parametrů typu pro %1. Očekáváno %2, obdrženo %3.</error>
- <error id="1129" label="kJSONCyclicStructure">Cyklickou strukturu nelze převést na řetězec JSON.</error>
- <!-- id 1130 was allocated and later became unnecessary. -->
- <error id="1131" label="kJSONInvalidReplacer">Argument pro nahrazení pro funkci JSON stringifier musí být pole nebo funkce s dvěma parametry.</error>
- <error id="1132" label="kJSONInvalidParseInput">Neplatný vstup analýzy JSON.</error>
- 
- <!-- The following errors are specific to the AVM2 command-line shell.-->
- <error id="1500" hidden="true" label="kFileOpenError">Při otevírání souboru %1 došlo k chybě.</error>
- <error id="1501" hidden="true" label="kFileWriteError">Při zápisu do souboru %1 došlo k chybě.
-    <description><![CDATA[
-    The file you are writing to cannot be opened. Possibly the filename contains an error, the file is read-only, or
-    you do not have access privileges.
-    ]]></description>
-    </error>
- <error id="1502" label="kScriptTimeoutError">Skript byl spuštěn déle než je výchozí doba platnosti (15 sekund).
-    <description><![CDATA[
-    A script executed after the timeout period. (The default timeout period is 15 seconds.) After this error occurs, the
-    script can continue to execute for 15 seconds more, after which the script terminates and throws run-time error number 1503 (A script failed to exit after 30 seconds and was terminated.)
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1503" label="kScriptTerminatedError">Skript se nepodařilo opustit ani po 30 sekundách a byl ukončen.
-   <description><![CDATA[
-   The script was still executing after 30 seconds. Flash Player first throws run-time error number 1502 (A script has executed for longer than the default timeout period of 15 seconds.) if the script executed more than 15
-   seconds, which is the default timeout period. This error occurs 15 seconds after Error 1502 occurs.
-  ]]></description></error>
-   <error id="1504" hidden="true" label="kEndOfFileError">Konec souboru.
-   <description><![CDATA[
-   Flash Player unexpectedly encountered the end of the file. Possibly the file was not saved correctly or Flash Player expected more data
-   in the file.
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1505" hidden="true" label="kStringIndexOutOfBoundsError">Index řetězce %1 je mimo rozsah; musí být v rozmezí %2 až %3.</error>
- <error id="1506" hidden="true" label="kInvalidRangeError">Zadaný rozsah je neplatný.
-  <description><![CDATA[
-  The method's <code>start</code> parameter is greater than its <code>end</code> parameter.
-  ]]></description></error>
- <error id="1507" label="kNullArgumentError">Argument %1 nemůže být null.</error>
- <error id="1508" label="kInvalidArgumentError">Hodnota zadaná pro argument %1 je neplatná.
- <description><![CDATA[
-  You are possibly trying to pass the wrong data type. For example, the code
-  <pre><code>public function doSomething(const:int):void {
-  }
-  this ["doSomething"] ("str")</code></pre>
-  generates an error at runtime because <code>doSomething</code> is cast as an int data type. ]]></description></error>
-
- <error id="1510" label="kArrayFilterNonNullObjectError">Pokud je argument zpětného volání metodou třídy, volitelný argument musí být null.</error>
- <error id="1511" label="kWorkerAlreadyStarted">Komponenta worker (pracovník) je již spuštěná.</error>
- <error id="1512" label="kFailedWorkerCannotBeRestarted">Spuštění komponenty worker (pracovník), která selhala, není podporováno.</error>
- <error id="1513" label="kWorkerTerminated">Komponenta worker (pracovník) byla ukončena."</error>
- <error id="1514" label="kMutextNotLocked">Operace unlock() bez předchozí související operace lock().</error>
- <error id="1515" label="kConditionInvalidTimeout">Neplatná hodnota podmínky časového limitu: %1.</error>
- <error id="1516" label="kConditionCannotNotify">Objekt condition nemůže provést metodu notify, pokud nevlastní přidružený objekt mutex.</error>
- <error id="1517" label="kConditionCannotNotifyAll">Objekt condition nemůže provést metodu notifyAll, pokud nevlastní přidružený objekt mutex.</error>
- <error id="1518" label="kConditionCannotWait">Objekt condition nemůže čekat, pokud nevlastní přidružený objekt mutex.</error>
- <error id="1519" label="kConditionCannotBeInitialized">Podmínku nelze iniciovat.</error>
- <error id="1520" label="kMutexCannotBeInitialized">Mutex nelze iniciovat.</error>
- <error id="1521" label="kWorkerIllegalCallToStart">Volat zahájení může pouze pracovníkův nadřízený.</error>
-
- <error id="2004" label="kInvalidParamError">Jeden z parametrů je neplatný.</error>
- <error id="2006" label="kParamRangeError">Poskytnutý index je mimo rozsah.</error>
- <error id="2007" label="kNullPointerError">Parametr %1 nesmí být null.</error>
- <error id="2008" label="kInvalidEnumError">Parametr %1 musí být jedna z akceptovaných hodnot.</error>
- <error id="2012" label="kCantInstantiateError">Pro třídu %1 nelze vytvořit instanci.</error>
- <error id="2030" label="kEOFError">Bylo dosaženo konce souboru.</error>
- <error id="2058" label="kCompressedDataError">Při dekomprimování dat došlo k chybě.</error>
- <error id="2085" label="kEmptyStringError">Parametr %1 musí být neprázdný řetězec.</error>
- <error id="2088" label="kProxyGetPropertyError">Třída Proxy neimplementuje funkci getProperty. Musí být přepsána podtřídou.</error>
- <error id="2089" label="kProxySetPropertyError">Třída Proxy neimplementuje funkci setProperty. Musí být přepsána podtřídou.</error>
- <error id="2090" label="kProxyCallPropertyError">Třída Proxy neimplementuje funkci callProperty. Musí být přepsána podtřídou.</error>
- <error id="2091" label="kProxyHasPropertyError">Třída Proxy neimplementuje funkci hasProperty. Musí být přepsána podtřídou.</error>
- <error id="2092" label="kProxyDeletePropertyError">Třída Proxy neimplementuje funkci deleteProperty. Musí být přepsána podtřídou.</error>
- <error id="2093" label="kProxyGetDescendantsError">Třída Proxy neimplementuje funkci getDescendants. Musí být přepsána podtřídou.</error>
- <error id="2105" label="kProxyNextNameIndexError">Třída Proxy neimplementuje funkci nextNameIndex. Musí být přepsána podtřídou.</error>
- <error id="2106" label="kProxyNextNameError">Třída Proxy neimplementuje funkci nextName. Musí být přepsána podtřídou.</error>
- <error id="2107" label="kProxyNextValueError">Třída Proxy neimplementuje funkci nextValue. Musí být přepsána podtřídou.</error>
- <error id="2108" label="kInvalidArrayLengthError">Hodnota %1 nepředstavuje platnou délku pole.</error>
- <error id="2173" label="kReadExternalNotImplementedError">Nelze načíst objekt ve streamu. Třída %1 neimplementuje rozhraní flash.utils.IExternalizable je však přesměrována na třídu externalizable.</error>
-
-</errors>
deleted file mode 100644
--- a/localization/de/ErrorConstants.xml
+++ /dev/null
@@ -1,762 +0,0 @@
-<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='no' ?>
-<!-- -*- Mode: xml; c-basic-offset: 4; indent-tabs-mode: nil; tab-width: 4 -*- -->
-<!-- vi: set ts=4 sw=4 expandtab: (add to ~/.vimrc: set modeline modelines=5) -->
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<errors> This table contains all of the error messages generated by core
- avmplus. This will likely be replaced by a resource table
- for easy localization.
- %o = ScriptObject*
- %t = Traits*
- %m = MethodInfo*
- %n = Multiname (name portion only)
- %N = Multiname (namespace portion only)
- %a = Atom
- %d = int
- %f = double
- %S = Stringp
- %s = char*
-
- <error id="1000" label="kOutOfMemoryError">
-  Nicht genügend Speicher vorhanden.
-  <description><![CDATA[
-    Flash Player needs more memory to compile your code than your system has available.
-    Close some of the applications or processes running on your system.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1001" label="kNotImplementedError">Die Methode %1 wird nicht implementiert.</error>
- <error id="1002" label="kInvalidPrecisionError">
-  Das Genauigkeitsargument muss zwischen %2 und %3 liegen; %1 ist ungültig.
-  <description><![CDATA[
-    You specified a value that is not within the expected range of the <code>precision</code> argument. Number.toPrecision has a range of 1 to 21. Number.toFixed and Number.toExponential have a range of 0 to 20.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1003" label="kInvalidRadixError">
-  Das Grundzahlargument muss zwischen 2 und 36 liegen; %1 erhalten.
-  <description><![CDATA[
-    You passed a value less than 2 or greater than 36 for the <code>radix</code> argument of a method or property.
-    Pass a value between 2 and 36 as a <code>radix</code> argument.
-  ]]></description> </error>
- <error id="1004" label="kInvokeOnIncompatibleObjectError">
-  Methode %1 wurde für ein nicht kompatibles Objekt aufgerufen.
-  <description><![CDATA[
-    You tried to call a method that is not available to the specified object. This error occurs when
-    you have copied a prototype function from one object to another, and then invoked it, but the
-    target object is not the same type as the original object. Ensure that the target object and
-    original object are the same type. See the ECMAScript Language Specification, 3rd Edition, Chapter 15 for more details.
-  ]]></description></error>
-
- <!-- ISSUE jsshell reports "invalid array length" -->
-<error id="1005" label="kArrayIndexNotIntegerError">
-  Array-Index ist keine positive Ganzzahl (%1).
-  <description><![CDATA[
-    You tried to access a member of an array using an index value that is not a positive integer. Pass only positive integers as index values for arrays.
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1006" label="kCallOfNonFunctionError">
-  %1 ist keine Funktion.
-  <description><![CDATA[
-    This error occurs when you attempt to call a function that does not exist.
-    Make sure you are calling the correct function, and that the API has
-    not changed from ActionScript 2.0. Also, make sure you are using the correct
-    object. For example, you will see this error when you use the following code
-    (because the last line mistakenly calls the variable <code>big</code> instead
-    of <code>blg</code>):
-
-    <pre><code>var blg:String = "foo";
-var big:Sprite = new Sprite();
-var error:int = big.length(); </code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1007" label="kConstructOfNonFunctionError">Versuchte Instanziierung für einen Nicht-Konstruktor.</error>
- <error id="1008" label="kAmbiguousBindingError">%1 ist nicht eindeutig; es wurden mehrere übereinstimmende Bindungen gefunden.</error>
- <error id="1009" label="kConvertNullToObjectError">
-  Der Zugriff auf eine Eigenschaft oder eine Methode eines null-Objektverweises ist nicht möglich.
-  <description><![CDATA[
-  An object that evaluates to <code>null</code> can have no properties. This error can occur in some unexpected
-  (though valid) situations. For example, consider the following code, which creates a Sprite
-  object. Because this Sprite object is never added to the display list (through the
-  <code>addChild()</code> method of a DisplayObjectContainer object), its <code>stage</code>
-  property is set to <code>null</code>. Thus, the example generates this error because Sprite object's <code>stage</code> property
-  cannot have any properties:
-
-  <pre><code>import flash.display.Sprite;
-var sprite1:Sprite = new Sprite();
-var q:String = sprite1.stage.quality;</code></pre>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1010" label="kConvertUndefinedToObjectError">
-  Ein Begriff ist nicht definiert und hat keine Eigenschaften.
-  <description><![CDATA[
-    This error can occur if you try to access a property of an object that does not exist. For example:
-    <pre><code>var obj:Object = new Object();
-obj.a = "foo";
-trace(obj.b.prop);</code></pre>
-
-    <p>You can also see this error because of a misspelling, for example in the following, where
-    <code>mc</code> represents a MovieClip object in the display list, and the <code>stage</code>
-    property is misspelled with a capital S (it should be <code>stage</code>):</p>
-
-    <pre><code>trace(mc.Stage.quality);</code></pre>
-
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1011" label="kIllegalOpcodeError">
-  Methode %1 enthielt einen unzulässigen Opcode %2 bei Offset %3.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1012" label="kLastInstExceedsCodeSizeError">
-  Die letzte Anweisung hat die Codegröße überschritten.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1013" label="kFindVarWithNoScopeError">
-  OP_findproperty kann nicht aufgerufen werden, wenn scopeDepth 0 ist.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1014" label="kClassNotFoundError">Klasse %1 wurde nicht gefunden.</error>
-  <error id="1015" label="kIllegalSetDxns">
-  Methode %1 kann nicht den Standard-XML-Namespace festlegen.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1016" label="kDescendentsError">Nachfolger-Operator (..) wird für Typ %1 nicht unterstützt.</error>
-  <error id="1017" label="kScopeStackOverflowError">
-  Gültigkeitsbereich-Stapelüberlauf.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1018" label="kScopeStackUnderflowError">
-  Gültigkeitsbereich-Stapelunterlauf.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1019" label="kGetScopeObjectBoundsError">
-  Getscopeobject %1 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <error id="1020" label="kCannotFallOffMethodError">
-  Code kann nicht außerhalb eines Methodenendes vorkommen.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1021" label="kInvalidBranchTargetError">
-  Mindestens ein Verzweigungsziel war nicht auf einer gültigen Anweisung in der Methode.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1022" label="kIllegalVoidError">
-  Typ 'void' kann nur als Rückgabetyp für eine Funktion verwendet werden.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1023" label="kStackOverflowError">
-  Stapelüberlauf.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1024" label="kStackUnderflowError">
-  Stapelunterlauf.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1025" label="kInvalidRegisterError">
-  Zugriff auf ein ungültiges Register %1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1026" label="kSlotExceedsCountError">
-  Position %1 ist höher als slotCount=%2 von %3.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1027" label="kMethodInfoExceedsCountError">
-  Method_info %1 ist höher als method_count=%2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1028" label="kDispIdExceedsCountError">
-  Disp_id %1 ist größer als max_disp_id=%2 von %3.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1029" label="kDispIdUndefinedError">
-  Disp_id %1 ist nicht definiert in %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1030" label="kStackDepthUnbalancedError">
-  Stapeltiefe ist nicht ausgeglichen. %1 != %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1031" label="kScopeDepthUnbalancedError">
-  Gültigkeitsbereichstiefe ist nicht ausgeglichen. %1 != %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1032" label="kCpoolIndexRangeError">
-  Cpool-Index %1 liegt außerhalb des gültigen Bereichs %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1033" label="kCpoolEntryWrongTypeError">Cpool-Eintrag %1 hat den falschen Typ.<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1034" label="kCheckTypeFailedError">Typumwandlung fehlgeschlagen: %1 kann nicht in %2 umgewandelt werden.</error>
-
-  <error id="1035" label="kIllegalSuperCallError">
-  Unzulässiger super-Ausdruck in Methode %1 gefunden.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <!-- <error id="1036" label="kUncaughtExceptionWarning">The VM exited due to an uncaught exception.</error> -->
-
-  <error id="1037" label="kCannotAssignToMethodError">
-  Zuweisung zu einer Methode %1 für %2 nicht möglich.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1038" label="kRedefinedError">
-  %1 ist bereits definiert.
-  <description><![CDATA[
-    You cannot declare a variable or function with the same identifier name more than once
-    within the same scope.
-    In ActionScript 3.0, different code blocks (such as those used in two <code>for</code> loops
-    in the same <code>function</code> definition) are considered to be in the same scope.
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1039" label="kCannotVerifyUntilReferencedError">
-  Die Methode kann nicht überprüft werden, bevor sie referenziert wird.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1040" label="kCantUseInstanceofOnNonObjectError">
-  Auf der rechten Seite von instanceof muss eine Klasse oder Funktion stehen.
-  <description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>instanceof</code> operator must be a class or function.
-  ]]></description></error>
- <error id="1041" label="kIsTypeMustBeClassError">
-  Auf der rechten Seite des Operators muss eine Klasse stehen.
-  <description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>is</code> operator must be a class.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1042" label="kInvalidMagicError">
-  Keine ABC-Datei. major_version=%1 minor_version=%2.
-  <description><![CDATA[
-You are attempting to use an invalid file with the player: the tool that generates the SWF may be out of date or the SWF itself may be corrupt.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1043" label="kInvalidCodeLengthError">
-  Ungültige code_length=%1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1044" label="kInvalidMethodInfoFlagsError">
-  MethodInfo-%1 nicht unterstützte Flags=%2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1045" label="kUnsupportedTraitsKindError">
-  Nicht unterstützter Traittyp=%1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1046" label="kMethodInfoOrderError">
-  MethodInfo-%1 vor der Definition referenziert.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1047" label="kMissingEntryPointError">
-  Es wurde kein Einsprungspunkt gefunden.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1048" label="kNativeMethodNotFoundError">Native method not found: %a.</error>-->
-
-  <error id="1049" label="kPrototypeTypeError">
-  Prototypobjekte müssen Vanilla-Objekte sein.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1050" label="kConvertToPrimitiveError">
-  %1 kann nicht in Grundtyp umgewandelt werden.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1051" label="kIllegalEarlyBindingError">
-  Unzulässig früher Bindungszugriff auf %1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1052" label="kInvalidURIError">
-  Ungültige URI an %1-Funktion übergeben.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1053" label="kIllegalOverrideError">
-  Unzulässiges Außerkraftsetzen von %1 in %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1054" label="kIllegalExceptionHandlerError">
-  Unzulässige Bereich- oder Zieloffsets in Ausnahmeprozedur.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
- <!-- obsolete
- <error id="1055" label="kHasNoPropertiesTypeError">%S has no properties</error>
- -->
- <error id="1056" label="kWriteSealedError">
-  Eigenschaft %1 in %2 kann nicht erstellt werden.
-  <description><![CDATA[
-  You are trying to assign a value to a nonexistent property on an instance of a non-dynamic
-  class. This is only possible for instances of dynamic classes]]></description></error>
-
- <error id="1057" label="kIllegalSlotError">
-  %1 kann nur Methoden enthalten.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1058" label="kIllegalOperandTypeError">
-  Unzulässiger Operandtyp: %1 muss %2 sein.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1059" label="kClassInfoOrderError">
-  ClassInfo-%1 vor der Definition referenziert.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1060" label="kClassInfoExceedsCountError">
-  ClassInfo %1 ist größer als class_count=%2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1061" label="kNumberOutOfRangeError">
-  Der Wert %1 kann nicht in %2 umgewandelt werden, ohne dass Genauigkeit verloren geht.
-  <description><![CDATA[
-
-    This error appears if you attempt to assign a decimal number to a property that has data type
-    int.
-
-    <p>This error also appears for out-of-range assignments, such as the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:int = 2147483648; // int.MAX_VALUE == 2147483647</code></pre>
-    <p>You can also see this error when using the bitwise left shift operator (&lt&lt).
-    For example, consider the following code:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = m0&lt&lt24;</code></pre>
-
-    <p>The result of left shift operator (&lt&lt) is interpreted as a 32-bit two's complement number
-    with sign. In the example, the result is a negative value, which causes the error when assigned
-    to the uint typed property. A workaround is the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = uint(m0&lt;&lt;24);</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1062" label="kPackageCircularityError">Package %a imported while being defined</error>-->
- <error id="1063" label="kWrongArgumentCountError">Nicht übereinstimmende Argumentzählung für %1. %2 erwartet, %3 erhalten.</error>
- <error id="1064" label="kCannotCallMethodAsConstructor">
-  Methode %1 kann nicht als Konstruktor aufgerufen werden.
-  <description><![CDATA[
-  Extracted methods are permanently bound to the object they are extracted from.
-  Therefore, they can not later be called as a constructor. For example, the following
-  creates function <code>f()</code> in Class A:
-  <pre><code>class A {
-    function f() {}
-  }</code></pre>
-  In the following code, extracting the function causes no error. However, creating
-  a new instance of the function causes an error.
-  <pre><code>var a = new A()
-  var m = a.f // extract f, don't call it
-  m() // same as a.f()
-  new m() // causes this error</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1065" label="kUndefinedVarError">
-  Variable %1 ist nicht definiert.
-  <description><![CDATA[
-  You are using an undefined lexical reference. For example, in the following statements, the
-  statement <code>trace(x)</code> generates an error because <code>x</code> is undefined. However, the
-  statement <code>trace(y)</code> doesn't generate an error because <code>y</code> is defined:
-  <pre><code>trace("hello world")
-  trace(x) // x is undefined
-  var y
-  trace(y) // No error, y is defined.</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1066" label="kFunctionConstructorError">
-  Die Form function('function body') wird nicht unterstützt.
-  <description><![CDATA[
-  Unlike JavaScript, Flash does not compile code on-the-fly using <code>eval()</code> and
-  <code>function()</code>. Thus, calling these as a constructor in ActionScript 3.0 generates this error.
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1067" label="kIllegalNativeMethodBodyError">
-  Der Hauptteil der nativen Methode %1 ist unzulässig.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1068" label="kCannotMergeTypesError">
-  %1 und %2 können nicht angeglichen werden.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1069" label="kReadSealedError">
-  Eigenschaft %1 für %2 nicht gefunden und es ist kein Standardwert vorhanden.
-  <description><![CDATA[
-  You are referencing an undefined property on a non-dynamic class instance. For example, the following generates this error when it references property
-  <code>x</code>, which is not defined and cannot be created dynamically:
-  <pre><code>class A {} // sealed class, not dynamic
-  trace(new A().x) // no property x defined on A, and A is not dynamic</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1070" label="kCallNotFoundError">
-  Methode %1 nicht in %2 gefunden
-  <description><![CDATA[
-  You are using a <code>super</code> statement to call a function, but the function doesn't exist in the super class.
-  For example, the following code generates the error:  <pre><code>class A() {}
-class B extends A {
- function f() { trace(super.f()); } // error 1070, there is no f on A
-}</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1071" label="kAlreadyBoundError">Funktion %1 wurde bereits an %2 gebunden.</error>
-
-<error id="1072" label="kZeroDispIdError">
-  Disp_id 0 ist unzulässig.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1073" label="kDuplicateDispIdError">
-  Die nicht außer Kraft zu setzende Methode %1 wurde wegen doppelter disp_id %2 ersetzt.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1074" label="kConstWriteError">Unzulässiger Schreibvorgang in schreibgeschützte Eigenschaft %1 in %2.</error>
- <error id="1075" label="kMathNotFunctionError">
-  Math ist keine Funktion.
-  <description><![CDATA[
-  You are trying to call <code>math()</code> as a function, but the Math class is a class with static methods.
-  ]]></description></error>
- <error id="1076" label="kMathNotConstructorError">
-  Math ist kein Konstruktor.
-  <description><![CDATA[
-  You can not instantiate the Math class.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1077" label="kWriteOnlyError">Unzulässiger Lesevorgang für Eigenschaft mit Lesezugriff %1 in %2.</error>
-  <error id="1078" label="kIllegalOpMultinameError">
-  Unzulässige Opcode/Multiname-Kombination: %1&lt;%2&gt;.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1079" label="kIllegalNativeMethodError">
-  Native Methoden sind in geladenem Code nicht zulässig.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1080" label="kIllegalNamespaceError">
-  Unzulässiger Wert für Namespace.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1081" label="kReadSealedErrorNs">Eigenschaft %1 in %2 nicht gefunden und es ist kein Standardwert vorhanden.</error>
- <!--<error id="1081" label="kIllegalMultinameCallError">Illegal call to %1</error>-->
-
- <error id="1082" label="kNoDefaultNamespaceError">
-  Es wurde kein Standard-Namespace festgelegt.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1083" label="kXMLPrefixNotBound">
-  Das Präfix "%1" für Element "%2" ist nicht gebunden.
-  <description><![CDATA[
-  An attribute name or element name has a prefix but no matching namespace was
-  found. This statement generates an error because there is no <code>foo</code>
-  namespace to match <code>foo:x</code>:<pre/>&lt;foo:x xmlns:clowns='http://circuscenter.org'&gt;</pre>
-    ]]></description></error>
-
- <error id="1084" label="kXMLBadQName">
-  Element oder Attribut ("%1") stimmt nicht mit QName-Produktion überein: QName::=(NCName':')?NCName.
-  <description><![CDATA[
-  You have <code>foo: </code> or <code>:foo</code> as an element or attribute name, but there is nothing
-  on the other side of the colon.
-  ]]></description></error>
- <error id="1085" label="kXMLUnterminatedElementTag">Der Elementtyp "%1" muss durch das entsprechende Schluss-Tag "&lt;/%2&gt;" abgeschlossen werden.</error>
- <error id="1086" label="kXMLOnlyWorksWithOneItemLists">
-  Die %1-Methode kann nur für Listen mit einem Element verwendet werden.
-  <description><![CDATA[
-  The XMLList class propagates the XML-specific functions to one child if it has only one
-  item in its list. If more than one item is in the list, the routines fail with this
-  error. This happens for the following XMLList functions that mimic XML functions:
-  <p><code>addNamespace</code>, <code>appendChild</code>, <code>childIndex</code>,
-  <code>inScopeNamespaces</code>, <code>insertChildAfter</code>, <code>insertChildBefore</code>,
-  <code>name</code>, <code>namespace</code>, <code>localName</code>, <code>namespaceDeclarations</code>,
-  <code>nodeKind</code>, <code>prependChild</code>, <code>removeNamespace</code>, <code>replace</code>,
-  <code>setChildren</code>, <code>setLocalName</code>, <code>setName</code>, and <code>setNamespace.
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1087" label="kXMLAssignmentToIndexedXMLNotAllowed">Die Zuweisung zu indizierter XML ist nicht zulässig.</error>
- <error id="1088" label="kXMLMarkupMustBeWellFormed">
-  Das Markup im Dokument nach dem Stammelement muss logisch aufgebaut sein.
-  <description><![CDATA[
-  These are possible causes of this error:
-  <ul>
-  <li>Parsing an XMLList style object as XML</li>
-  <li>Misbalanced strings</li>
-  </ul>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1089" label="kXMLAssigmentOneItemLists">Die Zuweisung zu Listen mit mehreren Elementen wird nicht unterstützt.</error>
- <error id="1090" label="kXMLMalformedElement">
-  XML-Parserfehler: Element ist fehlerhaft.
-  <description><![CDATA[
-  An element name is malformed. This example of an element name is malformed because a
-  trailing right angle bracket <code>></code> is missing:
-
-  <pre>&lt;a/&gt;&lt;b&gt;&lt;/b</pre>  ]]></description></error>
-
- <error id="1091" label="kXMLUnterminatedCData">XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossener CDATA-Abschnitt.</error>
- <error id="1092" label="kXMLUnterminatedXMLDecl">XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossene XML-Deklaration.</error>
- <error id="1093" label="kXMLUnterminatedDocTypeDecl">XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossene DOCTYPE-Deklaration.</error>
- <error id="1094" label="kXMLUnterminatedComment">XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossener Kommentar.</error>
- <error id="1095" label="kXMLUnterminatedAttribute">XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossenes Attribut.</error>
- <error id="1096" label="kXMLUnterminatedElement">XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossenes Element.</error>
- <error id="1097" label="kXMLUnterminatedProcessingInstruction">XML-Parserfehler: Nicht abgeschlossene Verarbeitungsanweisung.</error>
- <error id="1098" label="kXMLNamespaceWithPrefixAndNoURI">
-  Unzulässiges Präfix %1 für Nicht-Namespace.
-  <description><![CDATA[
-  The namespace constructor throws this error if you try to pass in an empty URI with a
-  non-empty prefix as in this example:
-
-<pre>ns = new Namespace ("prefix", "");
-  ]]></description></error>
-
- <!--<error id="1099" label="kNullArgumentError">Argument %s cannot be null.</error>-->
- <error id="1100" label="kRegExpFlagsArgumentError">
-  Es können keine Flags angegeben werden, wenn ein RegExp aus einem anderen konstruiert wird.
-  <description><![CDATA[
-  Creating a new regular expression from an existing one also copies its flags. To create a regular expression with
-  different flags, use the <code>new</code> operator and set the flags as desired. For example, this statement
-  creates a regular expression and specifies flag settings:
-  <pre><code>var re:RegExp = new RegExp("ali", /s)</code></pre>
-  Alternatively, this statement creates a regular expression that has the same flags as re:
-  <pre><code>var re2:RegExp = new RegExp(re, ...)</code></pre>  ]]></description></error>
-
-  <error id="1101" label="kNoScopeError">
-  Methode %1 mit unbekannten Gültigkeitsbereich kann nicht überprüft werden.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1102" label="kIllegalDefaultValue">
-  Unzulässiger Standardwert für Typ %1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1103" label="kCannotExtendFinalClass">
-  Klasse %1 kann die letzte Basisklasse nicht erweitern.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1104" label="kXMLDuplicateAttribute">Attribut "%1" wurde bereits für Element "%2" spezifiziert.</error>
- <!--<error id="1105" label="kStringIndexOutOfBoundsError">The string index %d is out of bounds; must be in range %d to %d.</error>-->
- <!--<error id="1106" label="kInvalidRangeError">The range specified is invalid.</error>-->
- <error id="1107" label="kCorruptABCError">
-  Die ABC-Daten sind beschädigt, versuchtes Lesen außerhalb des gültigen Bereichs.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1108" label="kInvalidBaseClassError">
-  Der Opcode OP_newclass wurde mit der falschen Basisklasse verwendet.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1109" label="kDanglingFunctionError">
-  Versuchter direkter Aufruf der nicht gebundenen Funktion %1 von Methode %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1110" label="kCannotExtendError">
-  %1 kann nicht %2 erweitern.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1111" label="kCannotImplementError">
-  %1 kann nicht %2 implementieren.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1112" label="kCoerceArgumentCountError">Nicht übereinstimmende Argumentzählung für Klassenumwandlung. 1 erwartet, %1 erhalten.</error>
-  <error id="1113" label="kInvalidNewActivationError">
-  OP_newactivation wurde ohne Flag NEED_ACTIVATION in Methode verwendet.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1114" label="kNoGlobalScopeError">
-  OP_getglobalslot oder OP_setglobalslot ohne globalen Gültigkeitsbereich verwendet.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1115" label="kNotConstructorError">%1 ist kein Konstruktor.</error>
- <error id="1116" label="kApplyError">zweites Argument für Function.prototype.apply muss ein Array sein.</error>
- <error id="1117" label="kXMLInvalidName">Ungültiger XML-Name: %1.</error>
- <error id="1118" label="kXMLIllegalCyclicalLoop">Unzulässige zyklische Schleife zwischen Knoten.</error>
- <error id="1119" label="kDeleteTypeError">Delete-Operator mit Operand vom Typ %1 wird nicht unterstützt.</error>
- <error id="1120" label="kDeleteSealedError">Eigenschaft %1 in %2 kann nicht gelöscht werden.</error>
- <error id="1121" label="kDuplicateMethodBodyError">Methode %1 verfügt über doppelten Hauptteil.</error>
-  <error id="1122" label="kIllegalInterfaceMethodBodyError">Der Hauptteil der Schnittstellenmethode %1 ist unzulässig.</error>
- <error id="1123" label="kFilterError">Filter-Operator wird für Typ %1 nicht unterstützt.</error>
- <error id="1124" label="kInvalidHasNextError">Für OP_hasnext2 müssen object und index verschiedene Register sein.</error>
- <error id="1125" label="kOutOfRangeError">Der Index %1 liegt außerhalb des gültigen Bereichs %2.</error>
- <error id="1126" label="kVectorFixedError">Die Länge eines festen Vektors kann nicht geändert werden.</error>
- <error id="1127" label="kTypeAppOfNonParamType">Typanwendung für einen Typ ohne Parameter versucht.</error>
- <error id="1128" label="kWrongTypeArgCountError">Falsche Anzahl von type-Parametern für %1. Erwartet wurden %2, erhalten wurden %3.</error>
- <error id="1129" label="kJSONCyclicStructure">Zyklische Struktur kann nicht in JSON-String konvertiert werden.</error>
- <!-- id 1130 was allocated and later became unnecessary. -->
- <error id="1131" label="kJSONInvalidReplacer">Replacer-Argument für JSON-Stringifier muss ein Array oder eine Funktion mit zwei Parametern sein.</error>
- <error id="1132" label="kJSONInvalidParseInput">Ungültige Eingabe für JSON-Analyse.</error>
- 
- <!-- The following errors are specific to the AVM2 command-line shell.-->
- <error id="1500" hidden="true" label="kFileOpenError">Fehler beim Öffnen von Datei %1.</error>
- <error id="1501" hidden="true" label="kFileWriteError">
-  Fehler beim Schreiben in Datei %1.
-  <description><![CDATA[
-    The file you are writing to cannot be opened. Possibly the filename contains an error, the file is read-only, or
-    you do not have access privileges.
-    ]]></description>
-    </error>
- <error id="1502" label="kScriptTimeoutError">
-  Ein Skript wurde länger als die Standard-Timeout-Zeit von 15 Sekunden ausgeführt.
-  <description><![CDATA[
-    A script executed after the timeout period. (The default timeout period is 15 seconds.) After this error occurs, the
-    script can continue to execute for 15 seconds more, after which the script terminates and throws run-time error number 1503 (A script failed to exit after 30 seconds and was terminated.)
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1503" label="kScriptTerminatedError">
-  Ein Skript konnte nach 30 Sekunden nicht abgeschlossen werden und wurde beendet.
-  <description><![CDATA[
-   The script was still executing after 30 seconds. Flash Player first throws run-time error number 1502 (A script has executed for longer than the default timeout period of 15 seconds.) if the script executed more than 15
-   seconds, which is the default timeout period. This error occurs 15 seconds after Error 1502 occurs.
-  ]]></description></error>
-   <error id="1504" hidden="true" label="kEndOfFileError">
-  Dateiende.
-  <description><![CDATA[
-   Flash Player unexpectedly encountered the end of the file. Possibly the file was not saved correctly or Flash Player expected more data
-   in the file.
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1505" hidden="true" label="kStringIndexOutOfBoundsError">Der String-Index %1 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs; muss im Bereich %2 bis %3 liegen.</error>
- <error id="1506" hidden="true" label="kInvalidRangeError">
-  Der angegebene Bereich ist ungültig.
-  <description><![CDATA[
-  The method's <code>start</code> parameter is greater than its <code>end</code> parameter.
-  ]]></description></error>
- <error id="1507" label="kNullArgumentError">Argument %1 kann nicht null sein.</error>
- <error id="1508" label="kInvalidArgumentError">
-  Der angegebene Wert für Argument %1 ist ungültig.
-  <description><![CDATA[
-  You are possibly trying to pass the wrong data type. For example, the code
-  <pre><code>public function doSomething(const:int):void {
-  }
-  this ["doSomething"] ("str")</code></pre>
-  generates an error at runtime because <code>doSomething</code> is cast as an int data type. ]]></description></error>
-
- <error id="1510" label="kArrayFilterNonNullObjectError">Wenn das callback-Argument eine Methode einer Klasse ist, muss das optionale this-Argument null sein.</error>
- <error id="1511" label="kWorkerAlreadyStarted">Worker wurde bereits gestartet.</error>
- <error id="1512" label="kFailedWorkerCannotBeRestarted">Das Starten eines bereits fehlgeschlagenen Workers wird nicht unterstützt.</error>
- <error id="1513" label="kWorkerTerminated">Worker wurde beendet."</error>
- <error id="1514" label="kMutextNotLocked">unlock() ohne vorangehendes passendes lock().</error>
- <error id="1515" label="kConditionInvalidTimeout">Timeoutwert für ungültige Bedingung: %1.</error>
- <error id="1516" label="kConditionCannotNotify">Condition kann notify nicht ausführen, wenn kein zugehöriger Mutex vorhanden ist.</error>
- <error id="1517" label="kConditionCannotNotifyAll">Condition kann notifyAll nicht ausführen, wenn kein zugehöriger Mutex vorhanden ist.</error>
- <error id="1518" label="kConditionCannotWait">Condition kann wait nicht ausführen, wenn kein zugehöriger Mutex vorhanden ist.</error>
- <error id="1519" label="kConditionCannotBeInitialized">Condition kann nicht initialisiert werden.</error>
- <error id="1520" label="kMutexCannotBeInitialized">Mutex kann nicht initialisiert werden.</error>
- <error id="1521" label="kWorkerIllegalCallToStart">Nur das übergeordnete Element des Workers kann den Start aufrufen.</error>
-
- <error id="2004" label="kInvalidParamError">Einer der Parameter ist ungültig.</error>
- <error id="2006" label="kParamRangeError">Der angegebene Index liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.</error>
- <error id="2007" label="kNullPointerError">Parameter %1 darf nicht 'null' sein.</error>
- <error id="2008" label="kInvalidEnumError">Parameter %1 muss einen zulässigen Wert haben.</error>
- <error id="2012" label="kCantInstantiateError">%1-Klasse kann nicht instanziiert werden.</error>
- <error id="2030" label="kEOFError">Das Dateiende wurde erkannt.</error>
- <error id="2058" label="kCompressedDataError">Fehler beim Dekomprimieren der Daten.</error>
- <error id="2085" label="kEmptyStringError">Parameter %1 darf kein leerer String sein.</error>
- <error id="2088" label="kProxyGetPropertyError">Die Proxy-Klasse implementiert getProperty nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.</error>
- <error id="2089" label="kProxySetPropertyError">Die Proxy-Klasse implementiert setProperty nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.</error>
- <error id="2090" label="kProxyCallPropertyError">Die Proxy-Klasse implementiert callProperty nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.</error>
- <error id="2091" label="kProxyHasPropertyError">Die Proxy-Klasse implementiert hasProperty nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.</error>
- <error id="2092" label="kProxyDeletePropertyError">Die Proxy-Klasse implementiert deleteProperty nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.</error>
- <error id="2093" label="kProxyGetDescendantsError">Die Proxy-Klasse implementiert getDescendants nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.</error>
- <error id="2105" label="kProxyNextNameIndexError">Die Proxy-Klasse implementiert nextNameIndex nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.</error>
- <error id="2106" label="kProxyNextNameError">Die Proxy-Klasse implementiert nextName nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.</error>
- <error id="2107" label="kProxyNextValueError">Die Proxy-Klasse implementiert nextValue nicht. Sie muss von einer Unterklasse außer Kraft gesetzt werden.</error>
- <error id="2108" label="kInvalidArrayLengthError">Der Wert %1 ist keine gültige Arraylänge.</error>
- <error id="2173" label="kReadExternalNotImplementedError">Das Objekt im Stream kann nicht gelesen werden. Die %1-Klasse implementiert flash.utils.IExternalizable nicht, es erfolgt aber ein Aliasing in eine externalisierbare Klasse.</error>
-
-</errors>
deleted file mode 100644
--- a/localization/de/build.xml
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-<?xml version="1.0"?>
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-
-<!-- 
-
-
-Comments:
-
-cnuuja@adobe.com
-
--->
-
-<project name="localize" default="generate" basedir=".">
-<property name="build.dir" value="../../../../../../as/asc/build/util"/>
-<property name="avm.name" value="avmplus"/>
-
-
-<target name="formatNormalize">
-	<exec executable="${bin.dir}/${avm.name}" output="build.out" append="true" failonerror="true">
-    <!-- args are originalFileName, diffFileName, outputFileName, tagNameToUpdate, optionalBaseTagName (omit for error, use "warning" for warnings file) -->
-    <arg line="${build.dir}/normalizeXML.abc -- ErrorConstants.xml ErrorConstants_norm.xml"/>
-  </exec>
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="unNorm_ErrorConstants.xml"/>	
-  <move file="ErrorConstants_norm.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>
-</target>
-
-<target name="integrate">
-  <exec executable="${bin.dir}/${avm.name}" output="build.out" append="true" failonerror="true">
-    <!-- args are originalFileName, diffFileName, outputFileName, tagNameToUpdate, optionalBaseTagName (omit for error, use "warning" for warnings file) -->
-    <arg line="${build.dir}/integrateLocDiffs.abc -- ErrorConstants.xml AVM_ErrorConstants_diff.xml ErrorConstants_new.xml error"/>
-  </exec>
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="prev_ErrorConstants.xml"/>	
-  <move file="ErrorConstants_new.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>	
-</target>
-
-<target name="undo_integrate">
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="ErrorConstants_new.xml"/>	
-  <move file="prev_ErrorConstants.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>	
-</target>
-
-
-</project>
deleted file mode 100644
--- a/localization/es/ErrorConstants.xml
+++ /dev/null
@@ -1,762 +0,0 @@
-<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='no' ?>
-<!-- -*- Mode: xml; c-basic-offset: 4; indent-tabs-mode: nil; tab-width: 4 -*- -->
-<!-- vi: set ts=4 sw=4 expandtab: (add to ~/.vimrc: set modeline modelines=5) -->
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<errors> This table contains all of the error messages generated by core
- avmplus. This will likely be replaced by a resource table
- for easy localization.
- %o = ScriptObject*
- %t = Traits*
- %m = MethodInfo*
- %n = Multiname (name portion only)
- %N = Multiname (namespace portion only)
- %a = Atom
- %d = int
- %f = double
- %S = Stringp
- %s = char*
-
- <error id="1000" label="kOutOfMemoryError">
-  El sistema no tiene memoria disponible.
-  <description><![CDATA[
-    Flash Player needs more memory to compile your code than your system has available.
-    Close some of the applications or processes running on your system.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1001" label="kNotImplementedError">El método %1 no se ha implementado.</error>
- <error id="1002" label="kInvalidPrecisionError">
-  El argumento de precisión debe estar entre %2 y %3; %1 no es válido.
-  <description><![CDATA[
-    You specified a value that is not within the expected range of the <code>precision</code> argument. Number.toPrecision has a range of 1 to 21. Number.toFixed and Number.toExponential have a range of 0 to 20.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1003" label="kInvalidRadixError">
-  El argumento de base debe estar entre 2 y 36; se obtuvo %1.
-  <description><![CDATA[
-    You passed a value less than 2 or greater than 36 for the <code>radix</code> argument of a method or property.
-    Pass a value between 2 and 36 as a <code>radix</code> argument.
-  ]]></description> </error>
- <error id="1004" label="kInvokeOnIncompatibleObjectError">
-  Se invocó el método %1 en un objeto no compatible.
-  <description><![CDATA[
-    You tried to call a method that is not available to the specified object. This error occurs when
-    you have copied a prototype function from one object to another, and then invoked it, but the
-    target object is not the same type as the original object. Ensure that the target object and
-    original object are the same type. See the ECMAScript Language Specification, 3rd Edition, Chapter 15 for more details.
-  ]]></description></error>
-
- <!-- ISSUE jsshell reports "invalid array length" -->
-<error id="1005" label="kArrayIndexNotIntegerError">
-  El índice de matriz no es un entero positivo (%1).
-  <description><![CDATA[
-    You tried to access a member of an array using an index value that is not a positive integer. Pass only positive integers as index values for arrays.
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1006" label="kCallOfNonFunctionError">
-  %1 no es una función.
-  <description><![CDATA[
-    This error occurs when you attempt to call a function that does not exist.
-    Make sure you are calling the correct function, and that the API has
-    not changed from ActionScript 2.0. Also, make sure you are using the correct
-    object. For example, you will see this error when you use the following code
-    (because the last line mistakenly calls the variable <code>big</code> instead
-    of <code>blg</code>):
-
-    <pre><code>var blg:String = "foo";
-var big:Sprite = new Sprite();
-var error:int = big.length(); </code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1007" label="kConstructOfNonFunctionError">Se intentó crear una instancia en un tipo no constructor.</error>
- <error id="1008" label="kAmbiguousBindingError">%1 es ambiguo; se encontró más de una vinculación coincidente.</error>
- <error id="1009" label="kConvertNullToObjectError">
-  No se puede acceder a una propiedad o a un método de una referencia a un objeto nulo.
-  <description><![CDATA[
-  An object that evaluates to <code>null</code> can have no properties. This error can occur in some unexpected
-  (though valid) situations. For example, consider the following code, which creates a Sprite
-  object. Because this Sprite object is never added to the display list (through the
-  <code>addChild()</code> method of a DisplayObjectContainer object), its <code>stage</code>
-  property is set to <code>null</code>. Thus, the example generates this error because Sprite object's <code>stage</code> property
-  cannot have any properties:
-
-  <pre><code>import flash.display.Sprite;
-var sprite1:Sprite = new Sprite();
-var q:String = sprite1.stage.quality;</code></pre>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1010" label="kConvertUndefinedToObjectError">
-  Un término no está definido y no tiene propiedades.
-  <description><![CDATA[
-    This error can occur if you try to access a property of an object that does not exist. For example:
-    <pre><code>var obj:Object = new Object();
-obj.a = "foo";
-trace(obj.b.prop);</code></pre>
-
-    <p>You can also see this error because of a misspelling, for example in the following, where
-    <code>mc</code> represents a MovieClip object in the display list, and the <code>stage</code>
-    property is misspelled with a capital S (it should be <code>stage</code>):</p>
-
-    <pre><code>trace(mc.Stage.quality);</code></pre>
-
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1011" label="kIllegalOpcodeError">
-  Código de operación %2 no válido en el desplazamiento %3 del método %1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1012" label="kLastInstExceedsCodeSizeError">
-  La última instrucción superó el tamaño de código.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1013" label="kFindVarWithNoScopeError">
-  No se puede llamar a OP_findproperty cuando el valor de scopeDepth es 0.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1014" label="kClassNotFoundError">No se encontró la clase %1.</error>
-  <error id="1015" label="kIllegalSetDxns">
-  El método %1 no puede establecer el espacio de nombres xml predeterminado
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1016" label="kDescendentsError">Operador de descendientes (..) no admitido en el tipo %1.</error>
-  <error id="1017" label="kScopeStackOverflowError">
-  Desbordamiento de la pila en el ámbito.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1018" label="kScopeStackUnderflowError">
-  Subdesbordamiento de la pila en el ámbito.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1019" label="kGetScopeObjectBoundsError">
-  Getscopeobject %1 está fuera de los límites.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <error id="1020" label="kCannotFallOffMethodError">
-  El código no puede sobrepasar el final de un método.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1021" label="kInvalidBranchTargetError">
-  Hay al menos un destino de rama en una instrucción no válida del método.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1022" label="kIllegalVoidError">
-  El tipo Void sólo se puede utilizar como tipo de devolución de función.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1023" label="kStackOverflowError">
-  Desbordamiento de la pila.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1024" label="kStackUnderflowError">
-  Subdesbordamiento de la pila.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1025" label="kInvalidRegisterError">
-  Se obtuvo acceso a un registro no válido %1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1026" label="kSlotExceedsCountError">
-  La ranura %1 supera el valor slotCount=%2 de %3.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1027" label="kMethodInfoExceedsCountError">
-  Method_info %1 supera el valor method_count=%2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1028" label="kDispIdExceedsCountError">
-  Disp_id %1 supera el valor max_disp_id=%2 de %3.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1029" label="kDispIdUndefinedError">
-  Disp_id %1 no está definido en %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1030" label="kStackDepthUnbalancedError">
-  Profundidad de pila desequilibrada. %1 != %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1031" label="kScopeDepthUnbalancedError">
-  Profundidad de ámbito desequilibrada. %1 != %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1032" label="kCpoolIndexRangeError">
-  El índice Cpool %1 está fuera del rango %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1033" label="kCpoolEntryWrongTypeError">El tipo de la entrada Cpool %1 es incorrecto.<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1034" label="kCheckTypeFailedError">Error de conversión forzada: no se puede convertir %1 en %2.</error>
-
-  <error id="1035" label="kIllegalSuperCallError">
-  Expresión super no válida en el método %1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <!-- <error id="1036" label="kUncaughtExceptionWarning">The VM exited due to an uncaught exception.</error> -->
-
-  <error id="1037" label="kCannotAssignToMethodError">
-  No se puede asignar a un método %1 en %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1038" label="kRedefinedError">
-  %1 ya está definido.
-  <description><![CDATA[
-    You cannot declare a variable or function with the same identifier name more than once
-    within the same scope.
-    In ActionScript 3.0, different code blocks (such as those used in two <code>for</code> loops
-    in the same <code>function</code> definition) are considered to be in the same scope.
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1039" label="kCannotVerifyUntilReferencedError">
-  No se puede verificar el método hasta que se haga referencia a él.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1040" label="kCantUseInstanceofOnNonObjectError">
-  A la derecha de instanceof debe haber una clase o una función.
-  <description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>instanceof</code> operator must be a class or function.
-  ]]></description></error>
- <error id="1041" label="kIsTypeMustBeClassError">
-  A la derecha del operador debe haber una clase.
-  <description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>is</code> operator must be a class.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1042" label="kInvalidMagicError">
-  No es un archivo ABC. major_version=%1 minor_version=%2.
-  <description><![CDATA[
-You are attempting to use an invalid file with the player: the tool that generates the SWF may be out of date or the SWF itself may be corrupt.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1043" label="kInvalidCodeLengthError">
-  code_length=%1 no válido.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1044" label="kInvalidMethodInfoFlagsError">
-  MethodInfo-%1 no admite flags=%2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1045" label="kUnsupportedTraitsKindError">
-  traits kind=%1 no admitido.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1046" label="kMethodInfoOrderError">
-  Referencia a MethodInfo-%1 antes de la definición.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1047" label="kMissingEntryPointError">
-  No se encontró un punto de entrada.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1048" label="kNativeMethodNotFoundError">Native method not found: %a.</error>-->
-
-  <error id="1049" label="kPrototypeTypeError">
-  Los objetos de prototipo deben ser objetos vanilla.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1050" label="kConvertToPrimitiveError">
-  No se puede convertir %1 en primitiva.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1051" label="kIllegalEarlyBindingError">
-  Acceso de vinculación a %1 en tiempo de compilación no válido.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1052" label="kInvalidURIError">
-  URI no válido pasado a la función %1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1053" label="kIllegalOverrideError">
-  Sustitución no válida de %1 en %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1054" label="kIllegalExceptionHandlerError">
-  Rango o desplazamientos de destino no válidos en el controlador de excepciones.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
- <!-- obsolete
- <error id="1055" label="kHasNoPropertiesTypeError">%S has no properties</error>
- -->
- <error id="1056" label="kWriteSealedError">
-  No se puede crear la propiedad %1 en %2.
-  <description><![CDATA[
-  You are trying to assign a value to a nonexistent property on an instance of a non-dynamic
-  class. This is only possible for instances of dynamic classes]]></description></error>
-
- <error id="1057" label="kIllegalSlotError">
-  %1 sólo puede contener métodos.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1058" label="kIllegalOperandTypeError">
-  Tipo de operando no válido: %1 debe ser %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1059" label="kClassInfoOrderError">
-  Referencia a ClassInfo-%1 antes de la definición.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1060" label="kClassInfoExceedsCountError">
-  ClassInfo %1 supera el valor de class_count=%2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1061" label="kNumberOutOfRangeError">
-  No se puede convertir el valor %1 en %2 sin perder precisión.
-  <description><![CDATA[
-
-    This error appears if you attempt to assign a decimal number to a property that has data type
-    int.
-
-    <p>This error also appears for out-of-range assignments, such as the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:int = 2147483648; // int.MAX_VALUE == 2147483647</code></pre>
-    <p>You can also see this error when using the bitwise left shift operator (&lt&lt).
-    For example, consider the following code:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = m0&lt&lt24;</code></pre>
-
-    <p>The result of left shift operator (&lt&lt) is interpreted as a 32-bit two's complement number
-    with sign. In the example, the result is a negative value, which causes the error when assigned
-    to the uint typed property. A workaround is the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = uint(m0&lt;&lt;24);</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1062" label="kPackageCircularityError">Package %a imported while being defined</error>-->
- <error id="1063" label="kWrongArgumentCountError">Discordancia del recuento de argumentos en %1. Se esperaba %2 y se obtuvo %3.</error>
- <error id="1064" label="kCannotCallMethodAsConstructor">
-  No se puede llamar al método %1 como constructor.
-  <description><![CDATA[
-  Extracted methods are permanently bound to the object they are extracted from.
-  Therefore, they can not later be called as a constructor. For example, the following
-  creates function <code>f()</code> in Class A:
-  <pre><code>class A {
-    function f() {}
-  }</code></pre>
-  In the following code, extracting the function causes no error. However, creating
-  a new instance of the function causes an error.
-  <pre><code>var a = new A()
-  var m = a.f // extract f, don't call it
-  m() // same as a.f()
-  new m() // causes this error</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1065" label="kUndefinedVarError">
-  No se ha definido la variable %1.
-  <description><![CDATA[
-  You are using an undefined lexical reference. For example, in the following statements, the
-  statement <code>trace(x)</code> generates an error because <code>x</code> is undefined. However, the
-  statement <code>trace(y)</code> doesn't generate an error because <code>y</code> is defined:
-  <pre><code>trace("hello world")
-  trace(x) // x is undefined
-  var y
-  trace(y) // No error, y is defined.</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1066" label="kFunctionConstructorError">
-  No se admite la forma function('cuerpo de función').
-  <description><![CDATA[
-  Unlike JavaScript, Flash does not compile code on-the-fly using <code>eval()</code> and
-  <code>function()</code>. Thus, calling these as a constructor in ActionScript 3.0 generates this error.
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1067" label="kIllegalNativeMethodBodyError">
-  El cuerpo del método nativo %1 no es válido.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1068" label="kCannotMergeTypesError">
-  %1 y %2 no pueden igualarse.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1069" label="kReadSealedError">
-  No se encontró la propiedad %1 en %2 y no hay ningún valor predeterminado.
-  <description><![CDATA[
-  You are referencing an undefined property on a non-dynamic class instance. For example, the following generates this error when it references property
-  <code>x</code>, which is not defined and cannot be created dynamically:
-  <pre><code>class A {} // sealed class, not dynamic
-  trace(new A().x) // no property x defined on A, and A is not dynamic</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1070" label="kCallNotFoundError">
-  No se encontró el método %1 en %2
-  <description><![CDATA[
-  You are using a <code>super</code> statement to call a function, but the function doesn't exist in the super class.
-  For example, the following code generates the error:  <pre><code>class A() {}
-class B extends A {
- function f() { trace(super.f()); } // error 1070, there is no f on A
-}</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1071" label="kAlreadyBoundError">La función %1 ya se ha vinculado a %2.</error>
-
-<error id="1072" label="kZeroDispIdError">
-  Disp_id 0 no es válido.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1073" label="kDuplicateDispIdError">
-  Se reemplazó el método %1 de no sustitución por la duplicación de disp_id %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1074" label="kConstWriteError">Lectura no permitida de la propiedad %1 de sólo lectura en %2.</error>
- <error id="1075" label="kMathNotFunctionError">
-  Math no es una función.
-  <description><![CDATA[
-  You are trying to call <code>math()</code> as a function, but the Math class is a class with static methods.
-  ]]></description></error>
- <error id="1076" label="kMathNotConstructorError">
-  Math no es un constructor.
-  <description><![CDATA[
-  You can not instantiate the Math class.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1077" label="kWriteOnlyError">Lectura no permitida de la propiedad %1 de sólo escritura en %2.</error>
-  <error id="1078" label="kIllegalOpMultinameError">
-  Combinación no válida de código de operación y nombre múltiple: %1&lt;%2&gt;.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1079" label="kIllegalNativeMethodError">
-  No se permiten métodos nativos en el código cargado.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1080" label="kIllegalNamespaceError">
-  Valor de espacio de nombres no válido.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1081" label="kReadSealedErrorNs">No se encuentra la propiedad %1 en %2 y no hay ningún valor predeterminado.</error>
- <!--<error id="1081" label="kIllegalMultinameCallError">Illegal call to %1</error>-->
-
- <error id="1082" label="kNoDefaultNamespaceError">
-  No se ha establecido ningún espacio de nombres predeterminado.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1083" label="kXMLPrefixNotBound">
-  El prefijo "%1" del elemento "%2" no está vinculado.
-  <description><![CDATA[
-  An attribute name or element name has a prefix but no matching namespace was
-  found. This statement generates an error because there is no <code>foo</code>
-  namespace to match <code>foo:x</code>:<pre/>&lt;foo:x xmlns:clowns='http://circuscenter.org'&gt;</pre>
-    ]]></description></error>
-
- <error id="1084" label="kXMLBadQName">
-  El elemento o el atributo ("%1") no coincide con la regla de producción de QName: QName::=(NCName':')?NCName.
-  <description><![CDATA[
-  You have <code>foo: </code> or <code>:foo</code> as an element or attribute name, but there is nothing
-  on the other side of the colon.
-  ]]></description></error>
- <error id="1085" label="kXMLUnterminatedElementTag">El tipo de elemento "%1" debe terminar con la etiqueta final "&lt;/%2&gt;" correspondiente.</error>
- <error id="1086" label="kXMLOnlyWorksWithOneItemLists">
-  El método %1 sólo funciona en listas que contienen un elemento.
-  <description><![CDATA[
-  The XMLList class propagates the XML-specific functions to one child if it has only one
-  item in its list. If more than one item is in the list, the routines fail with this
-  error. This happens for the following XMLList functions that mimic XML functions:
-  <p><code>addNamespace</code>, <code>appendChild</code>, <code>childIndex</code>,
-  <code>inScopeNamespaces</code>, <code>insertChildAfter</code>, <code>insertChildBefore</code>,
-  <code>name</code>, <code>namespace</code>, <code>localName</code>, <code>namespaceDeclarations</code>,
-  <code>nodeKind</code>, <code>prependChild</code>, <code>removeNamespace</code>, <code>replace</code>,
-  <code>setChildren</code>, <code>setLocalName</code>, <code>setName</code>, and <code>setNamespace.
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1087" label="kXMLAssignmentToIndexedXMLNotAllowed">No se permite la asignación a XML indexado.</error>
- <error id="1088" label="kXMLMarkupMustBeWellFormed">
-  El marcado del documento que sigue al elemento raíz debe estar bien formado.
-  <description><![CDATA[
-  These are possible causes of this error:
-  <ul>
-  <li>Parsing an XMLList style object as XML</li>
-  <li>Misbalanced strings</li>
-  </ul>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1089" label="kXMLAssigmentOneItemLists">No se admite la asignación a listas con más de un elemento.</error>
- <error id="1090" label="kXMLMalformedElement">
-  Error del analizador XML: elemento mal formado.
-  <description><![CDATA[
-  An element name is malformed. This example of an element name is malformed because a
-  trailing right angle bracket <code>></code> is missing:
-
-  <pre>&lt;a/&gt;&lt;b&gt;&lt;/b</pre>  ]]></description></error>
-
- <error id="1091" label="kXMLUnterminatedCData">Error del analizador XML: sección CDATA sin terminar.</error>
- <error id="1092" label="kXMLUnterminatedXMLDecl">Error del analizador XML: declaración XML sin terminar.</error>
- <error id="1093" label="kXMLUnterminatedDocTypeDecl">Error del analizador XML: declaración DOCTYPE sin terminar.</error>
- <error id="1094" label="kXMLUnterminatedComment">Error del analizador XML: comentario sin terminar.</error>
- <error id="1095" label="kXMLUnterminatedAttribute">Error del analizador XML: atributo sin terminar.</error>
- <error id="1096" label="kXMLUnterminatedElement">Error del analizador XML: elemento sin terminar.</error>
- <error id="1097" label="kXMLUnterminatedProcessingInstruction">Error del analizador XML: instrucción de procesamiento sin terminar.</error>
- <error id="1098" label="kXMLNamespaceWithPrefixAndNoURI">
-  Prefijo %1 no válido sin un espacio de nombres.
-  <description><![CDATA[
-  The namespace constructor throws this error if you try to pass in an empty URI with a
-  non-empty prefix as in this example:
-
-<pre>ns = new Namespace ("prefix", "");
-  ]]></description></error>
-
- <!--<error id="1099" label="kNullArgumentError">Argument %s cannot be null.</error>-->
- <error id="1100" label="kRegExpFlagsArgumentError">
-  No se pueden proporcionar indicadores cuando se genera una expresión regular a partir de otra.
-  <description><![CDATA[
-  Creating a new regular expression from an existing one also copies its flags. To create a regular expression with
-  different flags, use the <code>new</code> operator and set the flags as desired. For example, this statement
-  creates a regular expression and specifies flag settings:
-  <pre><code>var re:RegExp = new RegExp("ali", /s)</code></pre>
-  Alternatively, this statement creates a regular expression that has the same flags as re:
-  <pre><code>var re2:RegExp = new RegExp(re, ...)</code></pre>  ]]></description></error>
-
-  <error id="1101" label="kNoScopeError">
-  No se puede verificar el método %1 con ámbito desconocido.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1102" label="kIllegalDefaultValue">
-  Valor predeterminado no válido para el tipo %1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1103" label="kCannotExtendFinalClass">
-  La clase %1 no puede ampliar la clase base final.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1104" label="kXMLDuplicateAttribute">El atributo "%1" ya se especificó para el elemento "%2".</error>
- <!--<error id="1105" label="kStringIndexOutOfBoundsError">The string index %d is out of bounds; must be in range %d to %d.</error>-->
- <!--<error id="1106" label="kInvalidRangeError">The range specified is invalid.</error>-->
- <error id="1107" label="kCorruptABCError">
-  Los datos ABC están dañados; intentan leer fuera de los límites.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1108" label="kInvalidBaseClassError">
-  El código de operación OP_newclass se utilizó con la clase base incorrecta.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1109" label="kDanglingFunctionError">
-  Intento de llamada directa a la función abierta %1 desde el método %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1110" label="kCannotExtendError">
-  %1 no puede ampliar %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1111" label="kCannotImplementError">
-  %1 no puede implementar %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1112" label="kCoerceArgumentCountError">Discordancia del recuento de argumentos en coerción de clase. Se esperaba 1; se obtuvo %1.</error>
-  <error id="1113" label="kInvalidNewActivationError">
-  Se utilizó OP_newactivation en el método sin el indicador NEED_ACTIVATION.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1114" label="kNoGlobalScopeError">
-  Se utilizaron OP_getglobalslot u OP_setglobalslot sin ámbito global.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1115" label="kNotConstructorError">%1 no es un constructor.</error>
- <error id="1116" label="kApplyError">el segundo argumento de Function.prototype.apply debe ser una matriz.</error>
- <error id="1117" label="kXMLInvalidName">Nombre XML no válido: %1.</error>
- <error id="1118" label="kXMLIllegalCyclicalLoop">Bucle cíclico no válido entre nodos.</error>
- <error id="1119" label="kDeleteTypeError">El operador de eliminación no se admite con el operando de tipo %1.</error>
- <error id="1120" label="kDeleteSealedError">No se puede eliminar la propiedad %1 en %2.</error>
- <error id="1121" label="kDuplicateMethodBodyError">El cuerpo del método %1 está duplicado.</error>
-  <error id="1122" label="kIllegalInterfaceMethodBodyError">El cuerpo del método de interfaz %1 no es válido.</error>
- <error id="1123" label="kFilterError">Operador de filtro no admitido en el tipo %1.</error>
- <error id="1124" label="kInvalidHasNextError">OP_hasnext2 requiere que el objeto y el índice sean registros diferentes.</error>
- <error id="1125" label="kOutOfRangeError">El índice %1 está fuera del rango %2.</error>
- <error id="1126" label="kVectorFixedError">No se puede cambiar la longitud de un vector fijo.</error>
- <error id="1127" label="kTypeAppOfNonParamType">La aplicación intentó escribir en un tipo no parametrizado.</error>
- <error id="1128" label="kWrongTypeArgCountError">Número incorrecto de parámetros type para %1. Se esperaba %2 y se obtuvo %3.</error>
- <error id="1129" label="kJSONCyclicStructure">La estructura cíclica no se puede convertir en cadena JSON.</error>
- <!-- id 1130 was allocated and later became unnecessary. -->
- <error id="1131" label="kJSONInvalidReplacer">El argumento Replacer del identificador de cadena JSON debe ser un conjunto o una función de dos parámetros.</error>
- <error id="1132" label="kJSONInvalidParseInput">Entrada de análisis JSON no válida.</error>
- 
- <!-- The following errors are specific to the AVM2 command-line shell.-->
- <error id="1500" hidden="true" label="kFileOpenError">Error al abrir el archivo %1.</error>
- <error id="1501" hidden="true" label="kFileWriteError">
-  Error al escribir en el archivo %1.
-  <description><![CDATA[
-    The file you are writing to cannot be opened. Possibly the filename contains an error, the file is read-only, or
-    you do not have access privileges.
-    ]]></description>
-    </error>
- <error id="1502" label="kScriptTimeoutError">
-  El tiempo de ejecución del script ha superado el tiempo de espera predeterminado de 15 segundos.
-  <description><![CDATA[
-    A script executed after the timeout period. (The default timeout period is 15 seconds.) After this error occurs, the
-    script can continue to execute for 15 seconds more, after which the script terminates and throws run-time error number 1503 (A script failed to exit after 30 seconds and was terminated.)
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1503" label="kScriptTerminatedError">
-  No se salió del script en 30 segundos y se ha cerrado.
-  <description><![CDATA[
-   The script was still executing after 30 seconds. Flash Player first throws run-time error number 1502 (A script has executed for longer than the default timeout period of 15 seconds.) if the script executed more than 15
-   seconds, which is the default timeout period. This error occurs 15 seconds after Error 1502 occurs.
-  ]]></description></error>
-   <error id="1504" hidden="true" label="kEndOfFileError">
-  Final del archivo.
-  <description><![CDATA[
-   Flash Player unexpectedly encountered the end of the file. Possibly the file was not saved correctly or Flash Player expected more data
-   in the file.
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1505" hidden="true" label="kStringIndexOutOfBoundsError">El índice de cadena %1 está fuera de los límites; debe estar en el rango %2-%3.</error>
- <error id="1506" hidden="true" label="kInvalidRangeError">
-  El rango especificado no es válido.
-  <description><![CDATA[
-  The method's <code>start</code> parameter is greater than its <code>end</code> parameter.
-  ]]></description></error>
- <error id="1507" label="kNullArgumentError">El argumento %1 no puede ser null.</error>
- <error id="1508" label="kInvalidArgumentError">
-  El valor especificado para el argumento %1 no es válido.
-  <description><![CDATA[
-  You are possibly trying to pass the wrong data type. For example, the code
-  <pre><code>public function doSomething(const:int):void {
-  }
-  this ["doSomething"] ("str")</code></pre>
-  generates an error at runtime because <code>doSomething</code> is cast as an int data type. ]]></description></error>
-
- <error id="1510" label="kArrayFilterNonNullObjectError">Si el argumento de la función de repetición de llamada es un método de la clase, el argumento opcional debe ser null.</error>
- <error id="1511" label="kWorkerAlreadyStarted">El programa de trabajo ya está iniciado.</error>
- <error id="1512" label="kFailedWorkerCannotBeRestarted">No se admite iniciar una sesión de programa de trabajo que ya ha fallado.</error>
- <error id="1513" label="kWorkerTerminated">El programa de trabajo ha finalizado."</error>
- <error id="1514" label="kMutextNotLocked">unlock() sin lock() coincidente previo.</error>
- <error id="1515" label="kConditionInvalidTimeout">Valor de tiempo de espera de condición no válido: %1.</error>
- <error id="1516" label="kConditionCannotNotify">El objeto Condition no puede usar el método notify si el mutex asociado no tiene propietario.</error>
- <error id="1517" label="kConditionCannotNotifyAll">El objeto Condition no puede usar el método notifyAll si el mutex asociado no tiene propietario.</error>
- <error id="1518" label="kConditionCannotWait">El objeto Condition no puede usar el método wait si el mutex asociado no tiene propietario.</error>
- <error id="1519" label="kConditionCannotBeInitialized">El objeto Condition no se puede inicializar.</error>
- <error id="1520" label="kMutexCannotBeInitialized">El objeto Mutex no se puede inicializar.</error>
- <error id="1521" label="kWorkerIllegalCallToStart">Sólo el elemento principal del programa de trabajo puede llamar al método start.</error>
-
- <error id="2004" label="kInvalidParamError">Uno de los parámetros no es válido.</error>
- <error id="2006" label="kParamRangeError">El índice proporcionado está fuera de los límites.</error>
- <error id="2007" label="kNullPointerError">El valor del parámetro %1 debe ser distinto de null.</error>
- <error id="2008" label="kInvalidEnumError">El parámetro %1 debe tener uno de los valores aceptados.</error>
- <error id="2012" label="kCantInstantiateError">No se puede crear una instancia de la clase %1.</error>
- <error id="2030" label="kEOFError">Se alcanzó el final del archivo.</error>
- <error id="2058" label="kCompressedDataError">Se produjo un error al descomprimir los datos.</error>
- <error id="2085" label="kEmptyStringError">El parámetro %1 debe ser una cadena no vacía.</error>
- <error id="2088" label="kProxyGetPropertyError">La clase Proxy no implementa getProperty. Debe sustituirse por una subclase.</error>
- <error id="2089" label="kProxySetPropertyError">La clase Proxy no implementa setProperty. Debe sustituirse por una subclase.</error>
- <error id="2090" label="kProxyCallPropertyError">La clase Proxy no implementa callProperty. Debe sustituirse por una subclase.</error>
- <error id="2091" label="kProxyHasPropertyError">La clase Proxy no implementa hasProperty. Debe sustituirse por una subclase.</error>
- <error id="2092" label="kProxyDeletePropertyError">La clase Proxy no implementa deleteProperty. Debe sustituirse por una subclase.</error>
- <error id="2093" label="kProxyGetDescendantsError">La clase Proxy no implementa getDescendants. Debe sustituirse por una subclase.</error>
- <error id="2105" label="kProxyNextNameIndexError">La clase Proxy no implementa nextNameIndex. Debe sustituirse por una subclase.</error>
- <error id="2106" label="kProxyNextNameError">La clase Proxy no implementa nextName. Debe sustituirse por una subclase.</error>
- <error id="2107" label="kProxyNextValueError">La clase Proxy no implementa nextValue. Debe sustituirse por una subclase.</error>
- <error id="2108" label="kInvalidArrayLengthError">El valor %1 no es un valor válido de longitud de conjunto.</error>
- <error id="2173" label="kReadExternalNotImplementedError">No se puede leer el objeto del flujo. La clase %1 no implementa flash.utils.IExternalizable pero está asociada a una clase externalizable.</error>
-
-</errors>
deleted file mode 100644
--- a/localization/es/build.xml
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-<?xml version="1.0"?>
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-
-<!-- 
-
-
-Comments:
-
-cnuuja@adobe.com
-
--->
-
-<project name="localize" default="generate" basedir=".">
-<property name="build.dir" value="../../../../../../as/asc/build/util"/>
-<property name="avm.name" value="avmplus"/>
-
-
-<target name="formatNormalize">
-	<exec executable="${bin.dir}/${avm.name}" output="build.out" append="true" failonerror="true">
-    <!-- args are originalFileName, diffFileName, outputFileName, tagNameToUpdate, optionalBaseTagName (omit for error, use "warning" for warnings file) -->
-    <arg line="${build.dir}/normalizeXML.abc -- ErrorConstants.xml ErrorConstants_norm.xml"/>
-  </exec>
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="unNorm_ErrorConstants.xml"/>	
-  <move file="ErrorConstants_norm.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>
-</target>
-
-<target name="integrate">
-  <exec executable="${bin.dir}/${avm.name}" output="build.out" append="true" failonerror="true">
-    <!-- args are originalFileName, diffFileName, outputFileName, tagNameToUpdate, optionalBaseTagName (omit for error, use "warning" for warnings file) -->
-    <arg line="${build.dir}/integrateLocDiffs.abc -- ErrorConstants.xml AVM_ErrorConstants_diff.xml ErrorConstants_new.xml error"/>
-  </exec>
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="prev_ErrorConstants.xml"/>	
-  <move file="ErrorConstants_new.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>	
-</target>
-
-<target name="undo_integrate">
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="ErrorConstants_new.xml"/>	
-  <move file="prev_ErrorConstants.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>	
-</target>
-
-
-</project>
deleted file mode 100644
--- a/localization/it/ErrorConstants.xml
+++ /dev/null
@@ -1,762 +0,0 @@
-<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='no' ?>
-<!-- -*- Mode: xml; c-basic-offset: 4; indent-tabs-mode: nil; tab-width: 4 -*- -->
-<!-- vi: set ts=4 sw=4 expandtab: (add to ~/.vimrc: set modeline modelines=5) -->
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<errors> This table contains all of the error messages generated by core
- avmplus. This will likely be replaced by a resource table
- for easy localization.
- %o = ScriptObject*
- %t = Traits*
- %m = MethodInfo*
- %n = Multiname (name portion only)
- %N = Multiname (namespace portion only)
- %a = Atom
- %d = int
- %f = double
- %S = Stringp
- %s = char*
-
- <error id="1000" label="kOutOfMemoryError">
-  Memoria del sistema esaurita.
-  <description><![CDATA[
-    Flash Player needs more memory to compile your code than your system has available.
-    Close some of the applications or processes running on your system.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1001" label="kNotImplementedError">Il metodo %1 non è implementato.</error>
- <error id="1002" label="kInvalidPrecisionError">
-  L'argomento precision deve essere compreso tra %2 e %3; %1 non è un valore valido.
-  <description><![CDATA[
-    You specified a value that is not within the expected range of the <code>precision</code> argument. Number.toPrecision has a range of 1 to 21. Number.toFixed and Number.toExponential have a range of 0 to 20.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1003" label="kInvalidRadixError">
-  L'argomento radix deve essere compreso tra 2 e 36; valore ricevuto: %1.
-  <description><![CDATA[
-    You passed a value less than 2 or greater than 36 for the <code>radix</code> argument of a method or property.
-    Pass a value between 2 and 36 as a <code>radix</code> argument.
-  ]]></description> </error>
- <error id="1004" label="kInvokeOnIncompatibleObjectError">
-  È stato richiamato il metodo %1 su un oggetto incompatibile.
-  <description><![CDATA[
-    You tried to call a method that is not available to the specified object. This error occurs when
-    you have copied a prototype function from one object to another, and then invoked it, but the
-    target object is not the same type as the original object. Ensure that the target object and
-    original object are the same type. See the ECMAScript Language Specification, 3rd Edition, Chapter 15 for more details.
-  ]]></description></error>
-
- <!-- ISSUE jsshell reports "invalid array length" -->
-<error id="1005" label="kArrayIndexNotIntegerError">
-  L'indice della matrice non è un numero intero positivo (%1).
-  <description><![CDATA[
-    You tried to access a member of an array using an index value that is not a positive integer. Pass only positive integers as index values for arrays.
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1006" label="kCallOfNonFunctionError">
-  %1 non è una funzione.
-  <description><![CDATA[
-    This error occurs when you attempt to call a function that does not exist.
-    Make sure you are calling the correct function, and that the API has
-    not changed from ActionScript 2.0. Also, make sure you are using the correct
-    object. For example, you will see this error when you use the following code
-    (because the last line mistakenly calls the variable <code>big</code> instead
-    of <code>blg</code>):
-
-    <pre><code>var blg:String = "foo";
-var big:Sprite = new Sprite();
-var error:int = big.length(); </code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1007" label="kConstructOfNonFunctionError">Tentativo di creazione di istanza su un elemento diverso da un costruttore.</error>
- <error id="1008" label="kAmbiguousBindingError">%1 è ambiguo; trovata più di un'associazione corrispondente.</error>
- <error id="1009" label="kConvertNullToObjectError">
-  Impossibile accedere a una proprietà o a un metodo di un riferimento oggetto null.
-  <description><![CDATA[
-  An object that evaluates to <code>null</code> can have no properties. This error can occur in some unexpected
-  (though valid) situations. For example, consider the following code, which creates a Sprite
-  object. Because this Sprite object is never added to the display list (through the
-  <code>addChild()</code> method of a DisplayObjectContainer object), its <code>stage</code>
-  property is set to <code>null</code>. Thus, the example generates this error because Sprite object's <code>stage</code> property
-  cannot have any properties:
-
-  <pre><code>import flash.display.Sprite;
-var sprite1:Sprite = new Sprite();
-var q:String = sprite1.stage.quality;</code></pre>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1010" label="kConvertUndefinedToObjectError">
-  Un termine risulta undefined e non ha proprietà.
-  <description><![CDATA[
-    This error can occur if you try to access a property of an object that does not exist. For example:
-    <pre><code>var obj:Object = new Object();
-obj.a = "foo";
-trace(obj.b.prop);</code></pre>
-
-    <p>You can also see this error because of a misspelling, for example in the following, where
-    <code>mc</code> represents a MovieClip object in the display list, and the <code>stage</code>
-    property is misspelled with a capital S (it should be <code>stage</code>):</p>
-
-    <pre><code>trace(mc.Stage.quality);</code></pre>
-
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1011" label="kIllegalOpcodeError">
-  Il metodo %1 conteneva un opcode non valido (%2 ) in corrispondenza dell'offset %3.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1012" label="kLastInstExceedsCodeSizeError">
-  L'ultima istruzione ha superato la dimensione del codice.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1013" label="kFindVarWithNoScopeError">
-  Impossibile chiamare OP_findproperty quando scopeDepth è uguale a 0.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1014" label="kClassNotFoundError">Impossibile trovare la classe %1.</error>
-  <error id="1015" label="kIllegalSetDxns">
-  Il metodo %1 non può impostare lo spazio dei nomi xml predefinito
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1016" label="kDescendentsError">Operatore Descendants (..) non supportato nel tipo %1.</error>
-  <error id="1017" label="kScopeStackOverflowError">
-  Si è verificato un overflow dello stack per l'area di validità.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1018" label="kScopeStackUnderflowError">
-  Si è verificato un underflow dello stack per l'area di validità.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1019" label="kGetScopeObjectBoundsError">
-  Getscopeobject %1 è fuori dei limiti.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <error id="1020" label="kCannotFallOffMethodError">
-  Il codice non può superare la fine di un metodo.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1021" label="kInvalidBranchTargetError">
-  Almeno una destinazione del ramo non si riferisce a un'istruzione valida nel metodo.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1022" label="kIllegalVoidError">
-  Il tipo void può essere utilizzato solo come tipo restituito della funzione.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1023" label="kStackOverflowError">
-  Si è verificato un overflow dello stack.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1024" label="kStackUnderflowError">
-  Si è verificato un underflow dello stack.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1025" label="kInvalidRegisterError">
-  È stato eseguito l'accesso a un registro %1 non valido.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1026" label="kSlotExceedsCountError">
-  Lo slot %1 supera slotCount=%2 di %3.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1027" label="kMethodInfoExceedsCountError">
-  Method_info %1 supera method_count=%2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1028" label="kDispIdExceedsCountError">
-  Disp_id %1 supera max_disp_id=%2 di %3.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1029" label="kDispIdUndefinedError">
-  Disp_id %1 non è definito su %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1030" label="kStackDepthUnbalancedError">
-  Profondità dello stack non bilanciata. %1 != %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1031" label="kScopeDepthUnbalancedError">
-  Profondità dell'area di validità non bilanciata. %1 != %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1032" label="kCpoolIndexRangeError">
-  L'indice Cpool %1 è fuori intervallo %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1033" label="kCpoolEntryWrongTypeError">La voce Cpool %1 è di tipo errato.<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1034" label="kCheckTypeFailedError">Assegnazione di tipo forzata non riuscita: impossibile convertire %1 in %2.</error>
-
-  <error id="1035" label="kIllegalSuperCallError">
-  Trovata super espressione non valida nel metodo %1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <!-- <error id="1036" label="kUncaughtExceptionWarning">The VM exited due to an uncaught exception.</error> -->
-
-  <error id="1037" label="kCannotAssignToMethodError">
-  Impossibile assegnare a un metodo %1 su %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1038" label="kRedefinedError">
-  %1 è già definita.
-  <description><![CDATA[
-    You cannot declare a variable or function with the same identifier name more than once
-    within the same scope.
-    In ActionScript 3.0, different code blocks (such as those used in two <code>for</code> loops
-    in the same <code>function</code> definition) are considered to be in the same scope.
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1039" label="kCannotVerifyUntilReferencedError">
-  Impossibile verificare un metodo finché non viene utilizzato come riferimento.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1040" label="kCantUseInstanceofOnNonObjectError">
-  L'espressione a destra di instanceof deve essere una classe o una funzione.
-  <description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>instanceof</code> operator must be a class or function.
-  ]]></description></error>
- <error id="1041" label="kIsTypeMustBeClassError">
-  L'espressione a destra dell'operatore deve essere una classe.
-  <description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>is</code> operator must be a class.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1042" label="kInvalidMagicError">
-  Non è un file ABC. major_version=%1 minor_version=%2.
-  <description><![CDATA[
-You are attempting to use an invalid file with the player: the tool that generates the SWF may be out of date or the SWF itself may be corrupt.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1043" label="kInvalidCodeLengthError">
-  Valore non valido code_length=%1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1044" label="kInvalidMethodInfoFlagsError">
-  MethodInfo-%1 non supportato flags=%2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1045" label="kUnsupportedTraitsKindError">
-  Tipo traits non supportato=%1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1046" label="kMethodInfoOrderError">
-  MethodInfo-%1 utilizzato come riferimento prima della definizione.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1047" label="kMissingEntryPointError">
-  Punto di entrata non trovato.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1048" label="kNativeMethodNotFoundError">Native method not found: %a.</error>-->
-
-  <error id="1049" label="kPrototypeTypeError">
-  Gli oggetti prototype devono essere oggetti vanilla.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1050" label="kConvertToPrimitiveError">
-  Impossibile convertire %1 in dato di base.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1051" label="kIllegalEarlyBindingError">
-  Accesso in associazione a %1 prematuro e non valido.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1052" label="kInvalidURIError">
-  URI non valido passato alla funzione %1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1053" label="kIllegalOverrideError">
-  Sostituzione non valida di %1 in %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1054" label="kIllegalExceptionHandlerError">
-  Intervallo non valido oppure offset di destinazione nel gestore eccezioni.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
- <!-- obsolete
- <error id="1055" label="kHasNoPropertiesTypeError">%S has no properties</error>
- -->
- <error id="1056" label="kWriteSealedError">
-  Impossibile creare la proprietà %1 su %2.
-  <description><![CDATA[
-  You are trying to assign a value to a nonexistent property on an instance of a non-dynamic
-  class. This is only possible for instances of dynamic classes]]></description></error>
-
- <error id="1057" label="kIllegalSlotError">
-  %1 può contenere solo metodi.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1058" label="kIllegalOperandTypeError">
-  Tipo di operando non valido: %1 deve essere %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1059" label="kClassInfoOrderError">
-  ClassInfo-%1 è utilizzato come riferimento prima della definizione.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1060" label="kClassInfoExceedsCountError">
-  ClassInfo %1 supera class_count=%2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1061" label="kNumberOutOfRangeError">
-  Impossibile convertire il valore %1 in %2 senza perdere precisione.
-  <description><![CDATA[
-
-    This error appears if you attempt to assign a decimal number to a property that has data type
-    int.
-
-    <p>This error also appears for out-of-range assignments, such as the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:int = 2147483648; // int.MAX_VALUE == 2147483647</code></pre>
-    <p>You can also see this error when using the bitwise left shift operator (&lt&lt).
-    For example, consider the following code:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = m0&lt&lt24;</code></pre>
-
-    <p>The result of left shift operator (&lt&lt) is interpreted as a 32-bit two's complement number
-    with sign. In the example, the result is a negative value, which causes the error when assigned
-    to the uint typed property. A workaround is the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = uint(m0&lt;&lt;24);</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1062" label="kPackageCircularityError">Package %a imported while being defined</error>-->
- <error id="1063" label="kWrongArgumentCountError">Incongruenza nel conteggio degli argomenti su %1. Era atteso %2, è stato ricevuto %3.</error>
- <error id="1064" label="kCannotCallMethodAsConstructor">
-  Impossibile chiamare il metodo %1 come funzione di costruzione.
-  <description><![CDATA[
-  Extracted methods are permanently bound to the object they are extracted from.
-  Therefore, they can not later be called as a constructor. For example, the following
-  creates function <code>f()</code> in Class A:
-  <pre><code>class A {
-    function f() {}
-  }</code></pre>
-  In the following code, extracting the function causes no error. However, creating
-  a new instance of the function causes an error.
-  <pre><code>var a = new A()
-  var m = a.f // extract f, don't call it
-  m() // same as a.f()
-  new m() // causes this error</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1065" label="kUndefinedVarError">
-  La variabile %1 non è definita.
-  <description><![CDATA[
-  You are using an undefined lexical reference. For example, in the following statements, the
-  statement <code>trace(x)</code> generates an error because <code>x</code> is undefined. However, the
-  statement <code>trace(y)</code> doesn't generate an error because <code>y</code> is defined:
-  <pre><code>trace("hello world")
-  trace(x) // x is undefined
-  var y
-  trace(y) // No error, y is defined.</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1066" label="kFunctionConstructorError">
-  La forma funzione('corpo funzione') non è supportata.
-  <description><![CDATA[
-  Unlike JavaScript, Flash does not compile code on-the-fly using <code>eval()</code> and
-  <code>function()</code>. Thus, calling these as a constructor in ActionScript 3.0 generates this error.
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1067" label="kIllegalNativeMethodBodyError">
-  Corpo del metodo nativo %1 non valido.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1068" label="kCannotMergeTypesError">
-  Impossibile riconciliare %1 e %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1069" label="kReadSealedError">
-  Impossibile trovare la proprietà %1 su %2 e nessun valore predefinito presente.
-  <description><![CDATA[
-  You are referencing an undefined property on a non-dynamic class instance. For example, the following generates this error when it references property
-  <code>x</code>, which is not defined and cannot be created dynamically:
-  <pre><code>class A {} // sealed class, not dynamic
-  trace(new A().x) // no property x defined on A, and A is not dynamic</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1070" label="kCallNotFoundError">
-  Metodo %1 non trovato su %2
-  <description><![CDATA[
-  You are using a <code>super</code> statement to call a function, but the function doesn't exist in the super class.
-  For example, the following code generates the error:  <pre><code>class A() {}
-class B extends A {
- function f() { trace(super.f()); } // error 1070, there is no f on A
-}</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1071" label="kAlreadyBoundError">La funzione %1 è già stata associata a %2.</error>
-
-<error id="1072" label="kZeroDispIdError">
-  Disp_id 0 non è valido.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1073" label="kDuplicateDispIdError">
-  Metodo non-override %1 sostituito a causa di disp_id %2 duplicati.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1074" label="kConstWriteError">Scrittura non valida della proprietà di sola lettura %1 su %2.</error>
- <error id="1075" label="kMathNotFunctionError">
-  Math non è una funzione.
-  <description><![CDATA[
-  You are trying to call <code>math()</code> as a function, but the Math class is a class with static methods.
-  ]]></description></error>
- <error id="1076" label="kMathNotConstructorError">
-  Math non è una funzione di costruzione.
-  <description><![CDATA[
-  You can not instantiate the Math class.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1077" label="kWriteOnlyError">Lettura non valida della proprietà di sola scrittura %1 su %2.</error>
-  <error id="1078" label="kIllegalOpMultinameError">
-  Combinazione opcode/multiname non valida: %1&lt;%2&gt;.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1079" label="kIllegalNativeMethodError">
-  Metodi nativi non consentiti nel codice caricato.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1080" label="kIllegalNamespaceError">
-  Valore non valido per namespace.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1081" label="kReadSealedErrorNs">Impossibile trovare la proprietà %1 su %2 e nessun valore predefinito presente.</error>
- <!--<error id="1081" label="kIllegalMultinameCallError">Illegal call to %1</error>-->
-
- <error id="1082" label="kNoDefaultNamespaceError">
-  Nessuno spazio dei nomi predefinito impostato.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1083" label="kXMLPrefixNotBound">
-  Il prefisso "%1" per l'elemento "%2" non è associato.
-  <description><![CDATA[
-  An attribute name or element name has a prefix but no matching namespace was
-  found. This statement generates an error because there is no <code>foo</code>
-  namespace to match <code>foo:x</code>:<pre/>&lt;foo:x xmlns:clowns='http://circuscenter.org'&gt;</pre>
-    ]]></description></error>
-
- <error id="1084" label="kXMLBadQName">
-  L'elemento o l'attributo ("%1") non corrisponde alla produzione di QName: QName::=(NCName':')?NCName.
-  <description><![CDATA[
-  You have <code>foo: </code> or <code>:foo</code> as an element or attribute name, but there is nothing
-  on the other side of the colon.
-  ]]></description></error>
- <error id="1085" label="kXMLUnterminatedElementTag">Il tipo di elemento "%1" deve terminare con il tag di fine corrispondente "&lt;/%2&gt;".</error>
- <error id="1086" label="kXMLOnlyWorksWithOneItemLists">
-  Il metodo %1 funziona solo sugli elenchi che contengono una sola voce.
-  <description><![CDATA[
-  The XMLList class propagates the XML-specific functions to one child if it has only one
-  item in its list. If more than one item is in the list, the routines fail with this
-  error. This happens for the following XMLList functions that mimic XML functions:
-  <p><code>addNamespace</code>, <code>appendChild</code>, <code>childIndex</code>,
-  <code>inScopeNamespaces</code>, <code>insertChildAfter</code>, <code>insertChildBefore</code>,
-  <code>name</code>, <code>namespace</code>, <code>localName</code>, <code>namespaceDeclarations</code>,
-  <code>nodeKind</code>, <code>prependChild</code>, <code>removeNamespace</code>, <code>replace</code>,
-  <code>setChildren</code>, <code>setLocalName</code>, <code>setName</code>, and <code>setNamespace.
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1087" label="kXMLAssignmentToIndexedXMLNotAllowed">L'assegnazione all'XML indicizzato non è consentita.</error>
- <error id="1088" label="kXMLMarkupMustBeWellFormed">
-  Il codice nel documento successivo all'elemento principale deve essere formato correttamente.
-  <description><![CDATA[
-  These are possible causes of this error:
-  <ul>
-  <li>Parsing an XMLList style object as XML</li>
-  <li>Misbalanced strings</li>
-  </ul>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1089" label="kXMLAssigmentOneItemLists">Non è supportata l'assegnazione agli elenchi con più di una voce.</error>
- <error id="1090" label="kXMLMalformedElement">
-  Errore nell'analisi sintattica XML: l'elemento non è formato correttamente.
-  <description><![CDATA[
-  An element name is malformed. This example of an element name is malformed because a
-  trailing right angle bracket <code>></code> is missing:
-
-  <pre>&lt;a/&gt;&lt;b&gt;&lt;/b</pre>  ]]></description></error>
-
- <error id="1091" label="kXMLUnterminatedCData">Errore nell'analisi sintattica XML: sezione CDATA non terminata.</error>
- <error id="1092" label="kXMLUnterminatedXMLDecl">Errore nell'analisi sintattica XML: dichiarazione XML non terminata.</error>
- <error id="1093" label="kXMLUnterminatedDocTypeDecl">Errore nell'analisi sintattica XML: dichiarazione DOCTYPE non terminata.</error>
- <error id="1094" label="kXMLUnterminatedComment">Errore nell'analisi sintattica XML: commento non terminato.</error>
- <error id="1095" label="kXMLUnterminatedAttribute">Errore nell'analisi sintattica XML: attributo non terminato.</error>
- <error id="1096" label="kXMLUnterminatedElement">Errore nell'analisi sintattica XML: elemento non terminato.</error>
- <error id="1097" label="kXMLUnterminatedProcessingInstruction">Errore nell'analisi sintattica XML: istruzione di elaborazione non terminata.</error>
- <error id="1098" label="kXMLNamespaceWithPrefixAndNoURI">
-  Prefisso %1 non valido per no namespace.
-  <description><![CDATA[
-  The namespace constructor throws this error if you try to pass in an empty URI with a
-  non-empty prefix as in this example:
-
-<pre>ns = new Namespace ("prefix", "");
-  ]]></description></error>
-
- <!--<error id="1099" label="kNullArgumentError">Argument %s cannot be null.</error>-->
- <error id="1100" label="kRegExpFlagsArgumentError">
-  Impossibile fornire i flag quando si costruisce un RegExp da un altro.
-  <description><![CDATA[
-  Creating a new regular expression from an existing one also copies its flags. To create a regular expression with
-  different flags, use the <code>new</code> operator and set the flags as desired. For example, this statement
-  creates a regular expression and specifies flag settings:
-  <pre><code>var re:RegExp = new RegExp("ali", /s)</code></pre>
-  Alternatively, this statement creates a regular expression that has the same flags as re:
-  <pre><code>var re2:RegExp = new RegExp(re, ...)</code></pre>  ]]></description></error>
-
-  <error id="1101" label="kNoScopeError">
-  Impossibile verificare il metodo %1 con ambito di validità sconosciuto.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1102" label="kIllegalDefaultValue">
-  Valore predefinito non valido per il tipo %1.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1103" label="kCannotExtendFinalClass">
-  La classe %1 non può estendere la classe base finale.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1104" label="kXMLDuplicateAttribute">L'attributo "%1" è già stato specificato per l'elemento "%2".</error>
- <!--<error id="1105" label="kStringIndexOutOfBoundsError">The string index %d is out of bounds; must be in range %d to %d.</error>-->
- <!--<error id="1106" label="kInvalidRangeError">The range specified is invalid.</error>-->
- <error id="1107" label="kCorruptABCError">
-  I dati ABC sono danneggiati; tentativo di leggere fuori dei limiti.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1108" label="kInvalidBaseClassError">
-  L'opcode OP_newclass è stato utilizzato con una classe base non corretta.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1109" label="kDanglingFunctionError">
-  Tentativo di chiamare direttamente la funzione non associata %1 dal metodo %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1110" label="kCannotExtendError">
-  %1 non può estendere %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1111" label="kCannotImplementError">
-  %1 non può implementare %2.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1112" label="kCoerceArgumentCountError">Incongruenza nel conteggio degli argomenti nell'assegnazione forzata della classe. Era atteso 1, è stato ricevuto %1.</error>
-  <error id="1113" label="kInvalidNewActivationError">
-  OP_newactivation utilizzato nel metodo senza flag NEED_ACTIVATION.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1114" label="kNoGlobalScopeError">
-  OP_getglobalslot o OP_setglobalslot utilizzato senza area di validità globale.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1115" label="kNotConstructorError">%1 non è una funzione di costruzione.</error>
- <error id="1116" label="kApplyError">Il secondo argomento di Function.prototype.apply deve essere un array.</error>
- <error id="1117" label="kXMLInvalidName">Nome XML non valido: %1.</error>
- <error id="1118" label="kXMLIllegalCyclicalLoop">Ripetizione ciclica non valida tra i nodi.</error>
- <error id="1119" label="kDeleteTypeError">Operatore Delete non supportato con un operando di tipo %1.</error>
- <error id="1120" label="kDeleteSealedError">Impossibile eliminare la proprietà %1 su %2.</error>
- <error id="1121" label="kDuplicateMethodBodyError">Corpo duplicato nel metodo %1.</error>
-  <error id="1122" label="kIllegalInterfaceMethodBodyError">Corpo non valido nel metodo di interfaccia %1.</error>
- <error id="1123" label="kFilterError">Operatore Filter non supportato nel tipo %1.</error>
- <error id="1124" label="kInvalidHasNextError">OP_hasnext2 richiede che oggetto e indice siano registri distinti.</error>
- <error id="1125" label="kOutOfRangeError">L'indice %1 non è nell'intervallo %2.</error>
- <error id="1126" label="kVectorFixedError">Impossibile modificare la lunghezza di un vettore fisso.</error>
- <error id="1127" label="kTypeAppOfNonParamType">Tentativo di applicazione del tipo a un tipo non parametrizzato.</error>
- <error id="1128" label="kWrongTypeArgCountError">Numero di parametri di tipo non corretto per %1. Previsti: %2, ricevuti: %3.</error>
- <error id="1129" label="kJSONCyclicStructure">Impossibile convertire una struttura ciclica in stringa JSON.</error>
- <!-- id 1130 was allocated and later became unnecessary. -->
- <error id="1131" label="kJSONInvalidReplacer">L'argomento replacer per uno stringifier JSON deve essere una funzione a due parametri.</error>
- <error id="1132" label="kJSONInvalidParseInput">Input parser JSON non valido.</error>
- 
- <!-- The following errors are specific to the AVM2 command-line shell.-->
- <error id="1500" hidden="true" label="kFileOpenError">Errore durante l'apertura del file %1.</error>
- <error id="1501" hidden="true" label="kFileWriteError">
-  Errore durante la scrittura del file %1.
-  <description><![CDATA[
-    The file you are writing to cannot be opened. Possibly the filename contains an error, the file is read-only, or
-    you do not have access privileges.
-    ]]></description>
-    </error>
- <error id="1502" label="kScriptTimeoutError">
-  Uno script è stato eseguito per più del periodo di timeout predefinito di 15 secondi.
-  <description><![CDATA[
-    A script executed after the timeout period. (The default timeout period is 15 seconds.) After this error occurs, the
-    script can continue to execute for 15 seconds more, after which the script terminates and throws run-time error number 1503 (A script failed to exit after 30 seconds and was terminated.)
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1503" label="kScriptTerminatedError">
-  Uno script non è uscito dopo 30 secondi ed è stato terminato.
-  <description><![CDATA[
-   The script was still executing after 30 seconds. Flash Player first throws run-time error number 1502 (A script has executed for longer than the default timeout period of 15 seconds.) if the script executed more than 15
-   seconds, which is the default timeout period. This error occurs 15 seconds after Error 1502 occurs.
-  ]]></description></error>
-   <error id="1504" hidden="true" label="kEndOfFileError">
-  Fine del file.
-  <description><![CDATA[
-   Flash Player unexpectedly encountered the end of the file. Possibly the file was not saved correctly or Flash Player expected more data
-   in the file.
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1505" hidden="true" label="kStringIndexOutOfBoundsError">L'indice di stringa %1 è fuori dei limiti; deve essere compreso nell'intervallo da %2 a %3.</error>
- <error id="1506" hidden="true" label="kInvalidRangeError">
-  L'intervallo specificato non è valido.
-  <description><![CDATA[
-  The method's <code>start</code> parameter is greater than its <code>end</code> parameter.
-  ]]></description></error>
- <error id="1507" label="kNullArgumentError">L'argomento %1 non può essere null.</error>
- <error id="1508" label="kInvalidArgumentError">
-  Il valore specificato per l'argomento %1 non è valido.
-  <description><![CDATA[
-  You are possibly trying to pass the wrong data type. For example, the code
-  <pre><code>public function doSomething(const:int):void {
-  }
-  this ["doSomething"] ("str")</code></pre>
-  generates an error at runtime because <code>doSomething</code> is cast as an int data type. ]]></description></error>
-
- <error id="1510" label="kArrayFilterNonNullObjectError">Quando l'argomento callback è il metodo di una classe, l'argomento opzionale this deve essere null.</error>
- <error id="1511" label="kWorkerAlreadyStarted">Worker già avviato.</error>
- <error id="1512" label="kFailedWorkerCannotBeRestarted">L'avvio di un worker già fallito non è supportato.</error>
- <error id="1513" label="kWorkerTerminated">Worker terminato."</error>
- <error id="1514" label="kMutextNotLocked">unlock() senza lock() precedente corrispondente.</error>
- <error id="1515" label="kConditionInvalidTimeout">Valore di timeout condizione non valido: %1.</error>
- <error id="1516" label="kConditionCannotNotify">Condition non può eseguire notify senza la titolarità del mutex associato.</error>
- <error id="1517" label="kConditionCannotNotifyAll">Condition non può eseguire notifyAll senza la titolarità del mutex associato.</error>
- <error id="1518" label="kConditionCannotWait">Condition non può attendere senza la titolarità del mutex associato.</error>
- <error id="1519" label="kConditionCannotBeInitialized">Impossibile inizializzare Condition.</error>
- <error id="1520" label="kMutexCannotBeInitialized">Impossibile inizializzare il mutex.</error>
- <error id="1521" label="kWorkerIllegalCallToStart">Solo il livello superiore di worker può effettuare la chiamata a start.</error>
-
- <error id="2004" label="kInvalidParamError">Uno dei parametri non è valido.</error>
- <error id="2006" label="kParamRangeError">L'indice fornito è fuori intervallo.</error>
- <error id="2007" label="kNullPointerError">Il valore del parametro %1 deve essere diverso da null.</error>
- <error id="2008" label="kInvalidEnumError">Il valore del parametro %1 deve essere uno dei valori accettati.</error>
- <error id="2012" label="kCantInstantiateError">Impossibile creare un'istanza della classe %1.</error>
- <error id="2030" label="kEOFError">È stata raggiunta la fine del file.</error>
- <error id="2058" label="kCompressedDataError">Si è verificato un errore durante la decompressione dei dati.</error>
- <error id="2085" label="kEmptyStringError">Il parametro %1 deve essere una stringa non vuota.</error>
- <error id="2088" label="kProxyGetPropertyError">La classe Proxy non implementa getProperty. Deve essere sostituita da una sottoclasse.</error>
- <error id="2089" label="kProxySetPropertyError">La classe Proxy non implementa setProperty. Deve essere sostituita da una sottoclasse.</error>
- <error id="2090" label="kProxyCallPropertyError">La classe Proxy non implementa callProperty. Deve essere sostituita da una sottoclasse.</error>
- <error id="2091" label="kProxyHasPropertyError">La classe Proxy non implementa hasProperty. Deve essere sostituita da una sottoclasse.</error>
- <error id="2092" label="kProxyDeletePropertyError">La classe Proxy non implementa deleteProperty. Deve essere sostituita da una sottoclasse.</error>
- <error id="2093" label="kProxyGetDescendantsError">La classe Proxy non implementa getDescendants. Deve essere sostituita da una sottoclasse.</error>
- <error id="2105" label="kProxyNextNameIndexError">La classe Proxy non implementa nextNameIndex. Deve essere sostituita da una sottoclasse.</error>
- <error id="2106" label="kProxyNextNameError">La classe Proxy non implementa nextName. Deve essere sostituita da una sottoclasse.</error>
- <error id="2107" label="kProxyNextValueError">La classe Proxy non implementa nextValue. Deve essere sostituita da una sottoclasse.</error>
- <error id="2108" label="kInvalidArrayLengthError">Il valore %1 non è una lunghezza array valida.</error>
- <error id="2173" label="kReadExternalNotImplementedError">Impossibile leggere l'oggetto nel flusso. La classe %1 non implementa flash.utils.IExternalizable ma è impostata come alias di una classe esternalizzabile.</error>
-
-</errors>
deleted file mode 100644
--- a/localization/it/build.xml
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-<?xml version="1.0"?>
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-
-<!-- 
-
-
-Comments:
-
-cnuuja@adobe.com
-
--->
-
-<project name="localize" default="generate" basedir=".">
-<property name="build.dir" value="../../../../../../as/asc/build/util"/>
-<property name="avm.name" value="avmplus"/>
-
-
-<target name="formatNormalize">
-	<exec executable="${bin.dir}/${avm.name}" output="build.out" append="true" failonerror="true">
-    <!-- args are originalFileName, diffFileName, outputFileName, tagNameToUpdate, optionalBaseTagName (omit for error, use "warning" for warnings file) -->
-    <arg line="${build.dir}/normalizeXML.abc -- ErrorConstants.xml ErrorConstants_norm.xml"/>
-  </exec>
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="unNorm_ErrorConstants.xml"/>	
-  <move file="ErrorConstants_norm.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>
-</target>
-
-<target name="integrate">
-  <exec executable="${bin.dir}/${avm.name}" output="build.out" append="true" failonerror="true">
-    <!-- args are originalFileName, diffFileName, outputFileName, tagNameToUpdate, optionalBaseTagName (omit for error, use "warning" for warnings file) -->
-    <arg line="${build.dir}/integrateLocDiffs.abc -- ErrorConstants.xml AVM_ErrorConstants_diff.xml ErrorConstants_new.xml error"/>
-  </exec>
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="prev_ErrorConstants.xml"/>	
-  <move file="ErrorConstants_new.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>	
-</target>
-
-<target name="undo_integrate">
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="ErrorConstants_new.xml"/>	
-  <move file="prev_ErrorConstants.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>	
-</target>
-
-
-</project>
deleted file mode 100644
--- a/localization/ko/ErrorConstants.xml
+++ /dev/null
@@ -1,762 +0,0 @@
-<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='no' ?>
-<!-- -*- Mode: xml; c-basic-offset: 4; indent-tabs-mode: nil; tab-width: 4 -*- -->
-<!-- vi: set ts=4 sw=4 expandtab: (add to ~/.vimrc: set modeline modelines=5) -->
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<errors> This table contains all of the error messages generated by core
- avmplus. This will likely be replaced by a resource table
- for easy localization.
- %o = ScriptObject*
- %t = Traits*
- %m = MethodInfo*
- %n = Multiname (name portion only)
- %N = Multiname (namespace portion only)
- %a = Atom
- %d = int
- %f = double
- %S = Stringp
- %s = char*
-
- <error id="1000" label="kOutOfMemoryError">
-  시스템의 메모리가 부족합니다.
-  <description><![CDATA[
-    Flash Player needs more memory to compile your code than your system has available.
-    Close some of the applications or processes running on your system.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1001" label="kNotImplementedError">메서드 %1이(가) 구현되지 않습니다.</error>
- <error id="1002" label="kInvalidPrecisionError">
-  정밀도 인수는 %2과 %3 사이의 값이어야 합니다. %1은(는) 유효하지 않습니다.
-  <description><![CDATA[
-    You specified a value that is not within the expected range of the <code>precision</code> argument. Number.toPrecision has a range of 1 to 21. Number.toFixed and Number.toExponential have a range of 0 to 20.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1003" label="kInvalidRadixError">
-  기수 인수는 2와 36 사이의 값이어야 하지만 %1입니다.
-  <description><![CDATA[
-    You passed a value less than 2 or greater than 36 for the <code>radix</code> argument of a method or property.
-    Pass a value between 2 and 36 as a <code>radix</code> argument.
-  ]]></description> </error>
- <error id="1004" label="kInvokeOnIncompatibleObjectError">
-  호환되지 않는 객체에서 메서드 %1을(를) 호출했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    You tried to call a method that is not available to the specified object. This error occurs when
-    you have copied a prototype function from one object to another, and then invoked it, but the
-    target object is not the same type as the original object. Ensure that the target object and
-    original object are the same type. See the ECMAScript Language Specification, 3rd Edition, Chapter 15 for more details.
-  ]]></description></error>
-
- <!-- ISSUE jsshell reports "invalid array length" -->
-<error id="1005" label="kArrayIndexNotIntegerError">
-  배열 인덱스가 양의 정수(%1)가 아닙니다.
-  <description><![CDATA[
-    You tried to access a member of an array using an index value that is not a positive integer. Pass only positive integers as index values for arrays.
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1006" label="kCallOfNonFunctionError">
-  %1은(는) 함수가 아닙니다.
-  <description><![CDATA[
-    This error occurs when you attempt to call a function that does not exist.
-    Make sure you are calling the correct function, and that the API has
-    not changed from ActionScript 2.0. Also, make sure you are using the correct
-    object. For example, you will see this error when you use the following code
-    (because the last line mistakenly calls the variable <code>big</code> instead
-    of <code>blg</code>):
-
-    <pre><code>var blg:String = "foo";
-var big:Sprite = new Sprite();
-var error:int = big.length(); </code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1007" label="kConstructOfNonFunctionError">비생성자에서 인스턴스화를 시도했습니다.</error>
- <error id="1008" label="kAmbiguousBindingError">%1은(는) 모호합니다. 일치하는 바인딩이 두 개 이상 있습니다.</error>
- <error id="1009" label="kConvertNullToObjectError">
-  null 객체 참조의 속성이나 메서드에 액세스할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-  An object that evaluates to <code>null</code> can have no properties. This error can occur in some unexpected
-  (though valid) situations. For example, consider the following code, which creates a Sprite
-  object. Because this Sprite object is never added to the display list (through the
-  <code>addChild()</code> method of a DisplayObjectContainer object), its <code>stage</code>
-  property is set to <code>null</code>. Thus, the example generates this error because Sprite object's <code>stage</code> property
-  cannot have any properties:
-
-  <pre><code>import flash.display.Sprite;
-var sprite1:Sprite = new Sprite();
-var q:String = sprite1.stage.quality;</code></pre>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1010" label="kConvertUndefinedToObjectError">
-  정의되지 않은 용어이며 속성이 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    This error can occur if you try to access a property of an object that does not exist. For example:
-    <pre><code>var obj:Object = new Object();
-obj.a = "foo";
-trace(obj.b.prop);</code></pre>
-
-    <p>You can also see this error because of a misspelling, for example in the following, where
-    <code>mc</code> represents a MovieClip object in the display list, and the <code>stage</code>
-    property is misspelled with a capital S (it should be <code>stage</code>):</p>
-
-    <pre><code>trace(mc.Stage.quality);</code></pre>
-
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1011" label="kIllegalOpcodeError">
-  메서드 %1은(는) 잘못된 opcode %2을(를) 포함하고 있습니다(오프셋 %3에 있음).
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1012" label="kLastInstExceedsCodeSizeError">
-  마지막 명령이 코드 크기를 초과했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1013" label="kFindVarWithNoScopeError">
-  scopeDepth가 0이면 OP_findproperty를 호출할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1014" label="kClassNotFoundError">클래스 %1을(를) 찾을 수 없습니다.</error>
-  <error id="1015" label="kIllegalSetDxns">
-  메서드 %1은(는) 기본 xml 네임스페이스를 설정할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1016" label="kDescendentsError">하위 연산자(..)는 %1 유형에서 지원되지 않습니다.</error>
-  <error id="1017" label="kScopeStackOverflowError">
-  범위 스택 오버플로가 발생했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1018" label="kScopeStackUnderflowError">
-  범위 스택 언더플로가 발생했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1019" label="kGetScopeObjectBoundsError">
-  Getscopeobject %1이(가) 범위를 벗어났습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <error id="1020" label="kCannotFallOffMethodError">
-  코드는 메서드 끝 부분을 벗어날 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1021" label="kInvalidBranchTargetError">
-  적어도 하나의 분기 대상이 메서드의 유효한 명령에 있지 않습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1022" label="kIllegalVoidError">
-  void 형식은 함수 반환 형식으로만 사용할 수 있습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1023" label="kStackOverflowError">
-  스택 오버플로가 발생했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1024" label="kStackUnderflowError">
-  스택 언더플로가 발생했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1025" label="kInvalidRegisterError">
-  유효하지 않은 레지스터 %1을(를) 액세스했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1026" label="kSlotExceedsCountError">
-  슬롯 %1이(가) %3의 slotCount=%2을(를) 초과했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1027" label="kMethodInfoExceedsCountError">
-  Method_info %1이(가) method_count=%2을(를) 초과했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1028" label="kDispIdExceedsCountError">
-  Disp_id %1이(가) %3의 max_disp_id=%2을(를) 초과했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1029" label="kDispIdUndefinedError">
-  Disp_id %1이(가) %2에 정의되어 있지 않습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1030" label="kStackDepthUnbalancedError">
-  스택 깊이의 균형이 맞지 않습니다. %1 != %2
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1031" label="kScopeDepthUnbalancedError">
-  범위 심도의 균형이 맞지 않습니다. %1 != %2
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1032" label="kCpoolIndexRangeError">
-  Cpool 인덱스 %1이(가) 범위 %2을(를) 벗어났습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1033" label="kCpoolEntryWrongTypeError">Cpool 항목 %1은(는) 잘못된 유형입니다.<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1034" label="kCheckTypeFailedError">유형 강제 변환에 실패했습니다. %1을(를) %2(으)로 변환할 수 없습니다.</error>
-
-  <error id="1035" label="kIllegalSuperCallError">
-  메서드 %1에 잘못된 super 표현식이 있습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <!-- <error id="1036" label="kUncaughtExceptionWarning">The VM exited due to an uncaught exception.</error> -->
-
-  <error id="1037" label="kCannotAssignToMethodError">
-  %2의 메서드 %1에 할당할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1038" label="kRedefinedError">
-  %1이(가) 이미 정의되어 있습니다.
-  <description><![CDATA[
-    You cannot declare a variable or function with the same identifier name more than once
-    within the same scope.
-    In ActionScript 3.0, different code blocks (such as those used in two <code>for</code> loops
-    in the same <code>function</code> definition) are considered to be in the same scope.
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1039" label="kCannotVerifyUntilReferencedError">
-  참조할 때까지 메서드를 확인할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1040" label="kCantUseInstanceofOnNonObjectError">
-  instanceof의 오른쪽은 클래스 또는 함수여야 합니다.
-  <description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>instanceof</code> operator must be a class or function.
-  ]]></description></error>
- <error id="1041" label="kIsTypeMustBeClassError">
-  연산자의 오른쪽은 클래스여야 합니다.
-  <description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>is</code> operator must be a class.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1042" label="kInvalidMagicError">
-  ABC 파일이 아닙니다. major_version=%1 minor_version=%2
-  <description><![CDATA[
-You are attempting to use an invalid file with the player: the tool that generates the SWF may be out of date or the SWF itself may be corrupt.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1043" label="kInvalidCodeLengthError">
-  code_length=%1이(가) 유효하지 않습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1044" label="kInvalidMethodInfoFlagsError">
-  flags=%1을(를) 지원하지 않는 MethodInfo-%2입니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1045" label="kUnsupportedTraitsKindError">
-  traits kind=%1을(를) 지원하지 않습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1046" label="kMethodInfoOrderError">
-  정의하기 전에 MethodInfo-%1을(를) 참조합니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1047" label="kMissingEntryPointError">
-  진입점을 찾을 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1048" label="kNativeMethodNotFoundError">Native method not found: %a.</error>-->
-
-  <error id="1049" label="kPrototypeTypeError">
-  프로토타입 객체는 vanilla 객체여야 합니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1050" label="kConvertToPrimitiveError">
-  %1을(를) 원시 값으로 변환할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1051" label="kIllegalEarlyBindingError">
-  %1에 대한 초기 바인딩 액세스가 잘못되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1052" label="kInvalidURIError">
-  %1 함수에 유효하지 않은 URI가 전달되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1053" label="kIllegalOverrideError">
-  %2의 %1에 대한 재정의가 잘못되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1054" label="kIllegalExceptionHandlerError">
-  예외 핸들러의 범위 또는 대상 오프셋이 잘못되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
- <!-- obsolete
- <error id="1055" label="kHasNoPropertiesTypeError">%S has no properties</error>
- -->
- <error id="1056" label="kWriteSealedError">
-  %2에 속성 %1을(를) 만들 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-  You are trying to assign a value to a nonexistent property on an instance of a non-dynamic
-  class. This is only possible for instances of dynamic classes]]></description></error>
-
- <error id="1057" label="kIllegalSlotError">
-  %1은(는) 메서드만 포함할 수 있습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1058" label="kIllegalOperandTypeError">
-  피연산자 유형이 잘못되었습니다. %1은(는) %2이어야 합니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1059" label="kClassInfoOrderError">
-  정의하기 전에 ClassInfo-%1을(를) 참조합니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1060" label="kClassInfoExceedsCountError">
-  ClassInfo %1이(가) class_count=%2을(를) 초과했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1061" label="kNumberOutOfRangeError">
-  정밀도의 손상 없이는 값 %1을(를) %2(으)로 변환할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-
-    This error appears if you attempt to assign a decimal number to a property that has data type
-    int.
-
-    <p>This error also appears for out-of-range assignments, such as the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:int = 2147483648; // int.MAX_VALUE == 2147483647</code></pre>
-    <p>You can also see this error when using the bitwise left shift operator (&lt&lt).
-    For example, consider the following code:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = m0&lt&lt24;</code></pre>
-
-    <p>The result of left shift operator (&lt&lt) is interpreted as a 32-bit two's complement number
-    with sign. In the example, the result is a negative value, which causes the error when assigned
-    to the uint typed property. A workaround is the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = uint(m0&lt;&lt;24);</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1062" label="kPackageCircularityError">Package %a imported while being defined</error>-->
- <error id="1063" label="kWrongArgumentCountError">%1에서 인수 개수가 일치하지 않습니다. %2개가 필요하지만 %3개가 있습니다.</error>
- <error id="1064" label="kCannotCallMethodAsConstructor">
-  메서드 %1을(를) 생성자로 호출할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-  Extracted methods are permanently bound to the object they are extracted from.
-  Therefore, they can not later be called as a constructor. For example, the following
-  creates function <code>f()</code> in Class A:
-  <pre><code>class A {
-    function f() {}
-  }</code></pre>
-  In the following code, extracting the function causes no error. However, creating
-  a new instance of the function causes an error.
-  <pre><code>var a = new A()
-  var m = a.f // extract f, don't call it
-  m() // same as a.f()
-  new m() // causes this error</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1065" label="kUndefinedVarError">
-  변수 %1이(가) 정의되어 있지 않습니다.
-  <description><![CDATA[
-  You are using an undefined lexical reference. For example, in the following statements, the
-  statement <code>trace(x)</code> generates an error because <code>x</code> is undefined. However, the
-  statement <code>trace(y)</code> doesn't generate an error because <code>y</code> is defined:
-  <pre><code>trace("hello world")
-  trace(x) // x is undefined
-  var y
-  trace(y) // No error, y is defined.</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1066" label="kFunctionConstructorError">
-  양식 함수('함수 본문')는 지원되지 않습니다.
-  <description><![CDATA[
-  Unlike JavaScript, Flash does not compile code on-the-fly using <code>eval()</code> and
-  <code>function()</code>. Thus, calling these as a constructor in ActionScript 3.0 generates this error.
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1067" label="kIllegalNativeMethodBodyError">
-  기본 메서드 %1의 메서드 본문이 잘못되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1068" label="kCannotMergeTypesError">
-  %1과(와) %2을(를) 조정할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1069" label="kReadSealedError">
-  %2에서 속성 %1을(를) 찾을 수 없습니다. 기본값이 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-  You are referencing an undefined property on a non-dynamic class instance. For example, the following generates this error when it references property
-  <code>x</code>, which is not defined and cannot be created dynamically:
-  <pre><code>class A {} // sealed class, not dynamic
-  trace(new A().x) // no property x defined on A, and A is not dynamic</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1070" label="kCallNotFoundError">
-  %2에서 메서드 %1을(를) 찾을 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-  You are using a <code>super</code> statement to call a function, but the function doesn't exist in the super class.
-  For example, the following code generates the error:  <pre><code>class A() {}
-class B extends A {
- function f() { trace(super.f()); } // error 1070, there is no f on A
-}</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1071" label="kAlreadyBoundError">함수 %1이(가) 이미 %2에 바인딩되었습니다.</error>
-
-<error id="1072" label="kZeroDispIdError">
-  Disp_id 0이 잘못되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1073" label="kDuplicateDispIdError">
-  복제된 disp_id %2(으)로 인해 재정의되지 않은 메서드 %1이(가) 대체되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1074" label="kConstWriteError">%2의 읽기 전용 속성 %1에는 쓸 수 없습니다.</error>
- <error id="1075" label="kMathNotFunctionError">
-  Math는 함수가 아닙니다.
-  <description><![CDATA[
-  You are trying to call <code>math()</code> as a function, but the Math class is a class with static methods.
-  ]]></description></error>
- <error id="1076" label="kMathNotConstructorError">
-  Math는 생성자가 아닙니다.
-  <description><![CDATA[
-  You can not instantiate the Math class.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1077" label="kWriteOnlyError">%2의 쓰기 전용 속성 %1은(는) 읽을 수 없습니다.</error>
-  <error id="1078" label="kIllegalOpMultinameError">
-  잘못된 opcode/multiname 조합입니다. %1&lt;%2&gt;.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1079" label="kIllegalNativeMethodError">
-  로드된 코드에는 기본 메서드를 사용할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1080" label="kIllegalNamespaceError">
-  네임스페이스의 값이 잘못되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1081" label="kReadSealedErrorNs">속성 %1을(를) %2에서 찾을 수 없습니다. 기본값이 없습니다.</error>
- <!--<error id="1081" label="kIllegalMultinameCallError">Illegal call to %1</error>-->
-
- <error id="1082" label="kNoDefaultNamespaceError">
-  기본 네임스페이스가 설정되지 않았습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1083" label="kXMLPrefixNotBound">
-  요소 "%2"에 대한 접두어 "%1"이(가) 바인딩되지 않았습니다.
-  <description><![CDATA[
-  An attribute name or element name has a prefix but no matching namespace was
-  found. This statement generates an error because there is no <code>foo</code>
-  namespace to match <code>foo:x</code>:<pre/>&lt;foo:x xmlns:clowns='http://circuscenter.org'&gt;</pre>
-    ]]></description></error>
-
- <error id="1084" label="kXMLBadQName">
-  요소 또는 속성("%1")이 QName 생성 규칙과 일치하지 않습니다. QName::=(NCName':')?NCName
-  <description><![CDATA[
-  You have <code>foo: </code> or <code>:foo</code> as an element or attribute name, but there is nothing
-  on the other side of the colon.
-  ]]></description></error>
- <error id="1085" label="kXMLUnterminatedElementTag">요소 유형 "%1"은(는) 일치하는 끝 태그 "&lt;/%2&gt;"(으)로 끝나야 합니다.</error>
- <error id="1086" label="kXMLOnlyWorksWithOneItemLists">
-  %1 메서드는 항목 하나를 포함한 목록에서만 작동합니다.
-  <description><![CDATA[
-  The XMLList class propagates the XML-specific functions to one child if it has only one
-  item in its list. If more than one item is in the list, the routines fail with this
-  error. This happens for the following XMLList functions that mimic XML functions:
-  <p><code>addNamespace</code>, <code>appendChild</code>, <code>childIndex</code>,
-  <code>inScopeNamespaces</code>, <code>insertChildAfter</code>, <code>insertChildBefore</code>,
-  <code>name</code>, <code>namespace</code>, <code>localName</code>, <code>namespaceDeclarations</code>,
-  <code>nodeKind</code>, <code>prependChild</code>, <code>removeNamespace</code>, <code>replace</code>,
-  <code>setChildren</code>, <code>setLocalName</code>, <code>setName</code>, and <code>setNamespace.
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1087" label="kXMLAssignmentToIndexedXMLNotAllowed">인덱싱된 XML에 할당할 수 없습니다.</error>
- <error id="1088" label="kXMLMarkupMustBeWellFormed">
-  루트 요소 다음에 나오는 문서 내의 태그는 올바른 형식이어야 합니다.
-  <description><![CDATA[
-  These are possible causes of this error:
-  <ul>
-  <li>Parsing an XMLList style object as XML</li>
-  <li>Misbalanced strings</li>
-  </ul>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1089" label="kXMLAssigmentOneItemLists">둘 이상의 항목이 있는 목록에 할당이 지원되지 않습니다.</error>
- <error id="1090" label="kXMLMalformedElement">
-  XML 파서 실패: 요소가 잘못되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-  An element name is malformed. This example of an element name is malformed because a
-  trailing right angle bracket <code>></code> is missing:
-
-  <pre>&lt;a/&gt;&lt;b&gt;&lt;/b</pre>  ]]></description></error>
-
- <error id="1091" label="kXMLUnterminatedCData">XML 파서 실패: CDATA 섹션이 종결되지 않았습니다.</error>
- <error id="1092" label="kXMLUnterminatedXMLDecl">XML 파서 실패: XML 선언이 종결되지 않았습니다.</error>
- <error id="1093" label="kXMLUnterminatedDocTypeDecl">XML 파서 실패: DOCTYPE 선언이 종결되지 않았습니다.</error>
- <error id="1094" label="kXMLUnterminatedComment">XML 파서 실패: 주석이 종결되지 않았습니다.</error>
- <error id="1095" label="kXMLUnterminatedAttribute">XML 파서 실패: 속성이 종결되지 않았습니다.</error>
- <error id="1096" label="kXMLUnterminatedElement">XML 파서 실패: 요소가 종결되지 않았습니다.</error>
- <error id="1097" label="kXMLUnterminatedProcessingInstruction">XML 파서 실패: 처리 명령이 종결되지 않았습니다.</error>
- <error id="1098" label="kXMLNamespaceWithPrefixAndNoURI">
-  네임스페이스 없음에 대한 접두어 %1이(가) 잘못되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-  The namespace constructor throws this error if you try to pass in an empty URI with a
-  non-empty prefix as in this example:
-
-<pre>ns = new Namespace ("prefix", "");
-  ]]></description></error>
-
- <!--<error id="1099" label="kNullArgumentError">Argument %s cannot be null.</error>-->
- <error id="1100" label="kRegExpFlagsArgumentError">
-  다른 RegExp로부터 하나의 RegExp를 만드는 경우 플래그를 제공할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-  Creating a new regular expression from an existing one also copies its flags. To create a regular expression with
-  different flags, use the <code>new</code> operator and set the flags as desired. For example, this statement
-  creates a regular expression and specifies flag settings:
-  <pre><code>var re:RegExp = new RegExp("ali", /s)</code></pre>
-  Alternatively, this statement creates a regular expression that has the same flags as re:
-  <pre><code>var re2:RegExp = new RegExp(re, ...)</code></pre>  ]]></description></error>
-
-  <error id="1101" label="kNoScopeError">
-  범위를 알 수 없는 메서드 %1은(는) 확인할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1102" label="kIllegalDefaultValue">
-  유형 %1의 기본값이 잘못되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1103" label="kCannotExtendFinalClass">
-  클래스 %1은(는) 최종 기본 클래스를 확장할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1104" label="kXMLDuplicateAttribute">속성 "%1"이(가) 요소 "%2"에 대해 이미 지정되었습니다.</error>
- <!--<error id="1105" label="kStringIndexOutOfBoundsError">The string index %d is out of bounds; must be in range %d to %d.</error>-->
- <!--<error id="1106" label="kInvalidRangeError">The range specified is invalid.</error>-->
- <error id="1107" label="kCorruptABCError">
-  ABC 데이터가 손상되었으며 범위를 벗어나는 읽기를 시도합니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1108" label="kInvalidBaseClassError">
-  OP_newclass opcode가 잘못된 기본 클래스에서 사용되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1109" label="kDanglingFunctionError">
-  언바운드 함수 %1을(를) 메서드 %2(으)로부터 직접 호출하려고 시도합니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1110" label="kCannotExtendError">
-  %1은(는) %2을(를) 확장할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1111" label="kCannotImplementError">
-  %1은(는) %2을(를) 구현할 수 없습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1112" label="kCoerceArgumentCountError">인수 개수가 클래스 강제 변환 시 일치하지 않습니다. 1개가 필요하지만 %1개가 있습니다.</error>
-  <error id="1113" label="kInvalidNewActivationError">
-  NEED_ACTIVATION 플래그가 없는 메서드에 OP_newactivation이 사용되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1114" label="kNoGlobalScopeError">
-  전역 범위 없이 OP_getglobalslot 또는 OP_setglobalslot이 사용되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1115" label="kNotConstructorError">%1은(는) 생성자가 아닙니다.</error>
- <error id="1116" label="kApplyError">Function.prototype.apply의 두 번째 인수는 배열이어야 합니다.</error>
- <error id="1117" label="kXMLInvalidName">잘못된 XML 이름: %1</error>
- <error id="1118" label="kXMLIllegalCyclicalLoop">노드 사이의 순환 루프가 잘못되었습니다.</error>
- <error id="1119" label="kDeleteTypeError">유형 %1의 피연산자에 대해서는 Delete 연산자가 지원되지 않습니다.</error>
- <error id="1120" label="kDeleteSealedError">%2의 속성 %1을(를) 삭제할 수 없습니다.</error>
- <error id="1121" label="kDuplicateMethodBodyError">메서드 %1에 복제된 메서드 본문이 있습니다.</error>
-  <error id="1122" label="kIllegalInterfaceMethodBodyError">인터페이스 메서드 %1에 잘못된 메서드 본문이 있습니다.</error>
- <error id="1123" label="kFilterError">유형 %1에서는 필터 연산자가 지원되지 않습니다.</error>
- <error id="1124" label="kInvalidHasNextError">OP_hasnext2는 개별 레지스터가 되려면 객체 및 인덱스가 있어야 합니다.</error>
- <error id="1125" label="kOutOfRangeError">인덱스 %1이(가) 범위 %2을(를) 벗어났습니다.</error>
- <error id="1126" label="kVectorFixedError">고정된 벡터의 길이를 변경할 수 없습니다.</error>
- <error id="1127" label="kTypeAppOfNonParamType">매개 변수가 없는 유형에서 유형을 적용하려고 했습니다.</error>
- <error id="1128" label="kWrongTypeArgCountError">%1에 대한 형식 매개 변수의 개수가 잘못되었습니다. %2개가 필요하지만 %3개가 있습니다.</error>
- <error id="1129" label="kJSONCyclicStructure">주기적 구조는 JSON 문자열로 변환될 수 없습니다.</error>
- <!-- id 1130 was allocated and later became unnecessary. -->
- <error id="1131" label="kJSONInvalidReplacer">JSON Stringifier에 대한 Replacer 인수는 배열이거나 매개 변수가 2개인 함수여야 합니다.</error>
- <error id="1132" label="kJSONInvalidParseInput">JSON 파서 입력이 잘못되었습니다.</error>
- 
- <!-- The following errors are specific to the AVM2 command-line shell.-->
- <error id="1500" hidden="true" label="kFileOpenError">파일 %1을(를) 여는 동안 오류가 발생했습니다.</error>
- <error id="1501" hidden="true" label="kFileWriteError">
-  파일 %1에 쓰는 동안 오류가 발생했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    The file you are writing to cannot be opened. Possibly the filename contains an error, the file is read-only, or
-    you do not have access privileges.
-    ]]></description>
-    </error>
- <error id="1502" label="kScriptTimeoutError">
-  스크립트 실행 시간이 기본 제한 시간인 15초를 초과했습니다.
-  <description><![CDATA[
-    A script executed after the timeout period. (The default timeout period is 15 seconds.) After this error occurs, the
-    script can continue to execute for 15 seconds more, after which the script terminates and throws run-time error number 1503 (A script failed to exit after 30 seconds and was terminated.)
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1503" label="kScriptTerminatedError">
-  스크립트가 30초 후에도 끝나지 않아 종료했습니다.
-  <description><![CDATA[
-   The script was still executing after 30 seconds. Flash Player first throws run-time error number 1502 (A script has executed for longer than the default timeout period of 15 seconds.) if the script executed more than 15
-   seconds, which is the default timeout period. This error occurs 15 seconds after Error 1502 occurs.
-  ]]></description></error>
-   <error id="1504" hidden="true" label="kEndOfFileError">
-  파일의 끝입니다.
-  <description><![CDATA[
-   Flash Player unexpectedly encountered the end of the file. Possibly the file was not saved correctly or Flash Player expected more data
-   in the file.
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1505" hidden="true" label="kStringIndexOutOfBoundsError">문자열 인덱스 %1이(가) 범위를 벗어났습니다. %2와 %3 사이의 범위에 있어야 합니다.</error>
- <error id="1506" hidden="true" label="kInvalidRangeError">
-  유효하지 않은 범위가 지정되었습니다.
-  <description><![CDATA[
-  The method's <code>start</code> parameter is greater than its <code>end</code> parameter.
-  ]]></description></error>
- <error id="1507" label="kNullArgumentError">인수 %1은(는) null일 수 없습니다.</error>
- <error id="1508" label="kInvalidArgumentError">
-  인수 %1에 지정된 값이 유효하지 않습니다.
-  <description><![CDATA[
-  You are possibly trying to pass the wrong data type. For example, the code
-  <pre><code>public function doSomething(const:int):void {
-  }
-  this ["doSomething"] ("str")</code></pre>
-  generates an error at runtime because <code>doSomething</code> is cast as an int data type. ]]></description></error>
-
- <error id="1510" label="kArrayFilterNonNullObjectError">콜백 인수가 클래스의 메서드인 경우 선택적 인수 'this'는 null이어야 합니다.</error>
- <error id="1511" label="kWorkerAlreadyStarted">worker(작업자)가 이미 시작되었습니다.</error>
- <error id="1512" label="kFailedWorkerCannotBeRestarted">이미 실패한 worker(작업자)를 시작할 수는 없습니다.</error>
- <error id="1513" label="kWorkerTerminated">worker(작업자)가 종료되었습니다."</error>
- <error id="1514" label="kMutextNotLocked">이전에 맞는 lock()이 없는 unlock()입니다.</error>
- <error id="1515" label="kConditionInvalidTimeout">잘못된 조건 시간 초과 값: %1.</error>
- <error id="1516" label="kConditionCannotNotify">연결된 mutex가 소유되지 않은 경우 condition이 notify를 수행할 수 없습니다.</error>
- <error id="1517" label="kConditionCannotNotifyAll">연결된 mutex가 소유되지 않은 경우 condition이 notifyAll을 수행할 수 없습니다.</error>
- <error id="1518" label="kConditionCannotWait">연결된 mutex가 소유되지 않은 경우 condition이 wait를 수행할 수 없습니다.</error>
- <error id="1519" label="kConditionCannotBeInitialized">조건을 초기화할 수 없습니다.</error>
- <error id="1520" label="kMutexCannotBeInitialized">mutex를 초기화할 수 없습니다.</error>
- <error id="1521" label="kWorkerIllegalCallToStart">worker(작업자)의 부모만 시작을 호출할 수 있습니다.</error>
-
- <error id="2004" label="kInvalidParamError">매개 변수 중 하나가 유효하지 않습니다.</error>
- <error id="2006" label="kParamRangeError">제공된 인덱스가 범위를 벗어났습니다.</error>
- <error id="2007" label="kNullPointerError">매개 변수 %1은(는) null이 아니어야 합니다.</error>
- <error id="2008" label="kInvalidEnumError">매개 변수 %1은(는) 허용된 값 중 하나여야 합니다.</error>
- <error id="2012" label="kCantInstantiateError">%1 클래스를 인스턴스화할 수 없습니다.</error>
- <error id="2030" label="kEOFError">파일의 끝입니다.</error>
- <error id="2058" label="kCompressedDataError">데이터의 압축을 푸는 동안 오류가 발생했습니다.</error>
- <error id="2085" label="kEmptyStringError">매개 변수 %1은(는) 비어 있지 않은 문자열이어야 합니다.</error>
- <error id="2088" label="kProxyGetPropertyError">Proxy 클래스는 getProperty를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.</error>
- <error id="2089" label="kProxySetPropertyError">Proxy 클래스는 setProperty를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.</error>
- <error id="2090" label="kProxyCallPropertyError">Proxy 클래스는 callProperty를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.</error>
- <error id="2091" label="kProxyHasPropertyError">Proxy 클래스는 hasProperty를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.</error>
- <error id="2092" label="kProxyDeletePropertyError">Proxy 클래스는 deleteProperty를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.</error>
- <error id="2093" label="kProxyGetDescendantsError">Proxy 클래스는 getDescendants를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.</error>
- <error id="2105" label="kProxyNextNameIndexError">Proxy 클래스는 nextNameIndex를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.</error>
- <error id="2106" label="kProxyNextNameError">Proxy 클래스는 nextName을 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.</error>
- <error id="2107" label="kProxyNextValueError">Proxy 클래스는 nextValue를 구현하지 않습니다. 하위 클래스에 의해 재정의되어야 합니다.</error>
- <error id="2108" label="kInvalidArrayLengthError">값 %1은(는) 유효한 배열 길이가 아닙니다.</error>
- <error id="2173" label="kReadExternalNotImplementedError">스트림에서 객체를 읽을 수 없습니다. 클래스 %1은(는) flash.utils.IExternalizable을 구현하지 않지만 외부화할 수 있는 클래스에 앨리어스됩니다.</error>
-
-</errors>
deleted file mode 100644
--- a/localization/ko/build.xml
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-<?xml version="1.0"?>
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-
-<!-- 
-
-
-Comments:
-
-cnuuja@adobe.com
-
--->
-
-<project name="localize" default="generate" basedir=".">
-<property name="build.dir" value="../../../../../../as/asc/build/util"/>
-<property name="avm.name" value="avmplus"/>
-
-
-<target name="formatNormalize">
-	<exec executable="${bin.dir}/${avm.name}" output="build.out" append="true" failonerror="true">
-    <!-- args are originalFileName, diffFileName, outputFileName, tagNameToUpdate, optionalBaseTagName (omit for error, use "warning" for warnings file) -->
-    <arg line="${build.dir}/normalizeXML.abc -- ErrorConstants.xml ErrorConstants_norm.xml"/>
-  </exec>
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="unNorm_ErrorConstants.xml"/>	
-  <move file="ErrorConstants_norm.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>
-</target>
-
-<target name="integrate">
-  <exec executable="${bin.dir}/${avm.name}" output="build.out" append="true" failonerror="true">
-    <!-- args are originalFileName, diffFileName, outputFileName, tagNameToUpdate, optionalBaseTagName (omit for error, use "warning" for warnings file) -->
-    <arg line="${build.dir}/integrateLocDiffs.abc -- ErrorConstants.xml AVM_ErrorConstants_diff.xml ErrorConstants_new.xml error"/>
-  </exec>
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="prev_ErrorConstants.xml"/>	
-  <move file="ErrorConstants_new.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>	
-</target>
-
-<target name="undo_integrate">
-  <move file="ErrorConstants.xml" tofile="ErrorConstants_new.xml"/>	
-  <move file="prev_ErrorConstants.xml" tofile="ErrorConstants.xml"/>	
-</target>
-
-
-</project>
deleted file mode 100644
--- a/localization/nl/ErrorConstants.xml
+++ /dev/null
@@ -1,673 +0,0 @@
-<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='no' ?>
-<!-- -*- Mode: xml; c-basic-offset: 4; indent-tabs-mode: nil; tab-width: 4 -*- -->
-<!-- vi: set ts=4 sw=4 expandtab: (add to ~/.vimrc: set modeline modelines=5) -->
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<errors> This table contains all of the error messages generated by core
- avmplus. This will likely be replaced by a resource table
- for easy localization.
- %o = ScriptObject*
- %t = Traits*
- %m = MethodInfo*
- %n = Multiname (name portion only)
- %N = Multiname (namespace portion only)
- %a = Atom
- %d = int
- %f = double
- %S = Stringp
- %s = char*
-
- <error id="1000" label="kOutOfMemoryError">Het systeem heeft onvoldoende geheugen beschikbaar.
-<description><![CDATA[
-    Flash Player needs more memory to compile your code than your system has available.
-    Close some of the applications or processes running on your system.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1001" label="kNotImplementedError">De methode %1 is niet geïmplementeerd.</error>
- <error id="1002" label="kInvalidPrecisionError">Number.toPrecision heeft een bereik van 1 tot en met 21. Number.toFixed en Number.toExponential hebben een bereik van 0 tot en met 20. De opgegeven waarde valt niet binnen het opgegeven bereik.
-<description><![CDATA[
-    You specified a value that is not within the expected range of the <code>precision</code> argument. Number.toPrecision has a range of 1 to 21. Number.toFixed and Number.toExponential have a range of 0 to 20.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1003" label="kInvalidRadixError">Het argument radix moet tussen 2 en 36 liggen. Huidige waarde %1.
-<description><![CDATA[
-    You passed a value less than 2 or greater than 36 for the <code>radix</code> argument of a method or property.
-    Pass a value between 2 and 36 as a <code>radix</code> argument.
-  ]]></description> </error>
- <error id="1004" label="kInvokeOnIncompatibleObjectError">Methode %1 is aangeroepen voor een incompatibel object.
-<description><![CDATA[
-    You tried to call a method that is not available to the specified object. This error occurs when
-    you have copied a prototype function from one object to another, and then invoked it, but the
-    target object is not the same type as the original object. Ensure that the target object and
-    original object are the same type. See the ECMAScript Language Specification, 3rd Edition, Chapter 15 for more details.
-  ]]></description></error>
-
- <!-- ISSUE jsshell reports "invalid array length" -->
-<error id="1005" label="kArrayIndexNotIntegerError">Arrayindex is geen positief geheel getal (%1).
-<description><![CDATA[
-    You tried to access a member of an array using an index value that is not a positive integer. Pass only positive integers as index values for arrays.
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1006" label="kCallOfNonFunctionError">%1 is geen functie.
-<description><![CDATA[
-    This error occurs when you attempt to call a function that does not exist.
-    Make sure you are calling the correct function, and that the API has
-    not changed from ActionScript 2.0. Also, make sure you are using the correct
-    object. For example, you will see this error when you use the following code
-    (because the last line mistakenly calls the variable <code>big</code> instead
-    of <code>blg</code>):
-
-    <pre><code>var blg:String = "foo";
-var big:Sprite = new Sprite();
-var error:int = big.length(); </code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1007" label="kConstructOfNonFunctionError">Er is geprobeerd een instantie te maken op een element dat geen constructor is.</error>
- <error id="1008" label="kAmbiguousBindingError">%1 is dubbelzinnig. Er komt meer dan één binding mee overeen.</error>
- <error id="1009" label="kConvertNullToObjectError">Kan geen eigenschap of methode benaderen via een verwijzing naar een object dat null is.
-<description><![CDATA[
-  An object that evaluates to <code>null</code> can have no properties. This error can occur in some unexpected
-  (though valid) situations. For example, consider the following code, which creates a Sprite
-  object. Because this Sprite object is never added to the display list (through the
-  <code>addChild()</code> method of a DisplayObjectContainer object), its <code>stage</code>
-  property is set to <code>null</code>. Thus, the example generates this error because Sprite object's <code>stage</code> property
-  cannot have any properties:
-
-  <pre><code>import flash.display.Sprite;
-var sprite1:Sprite = new Sprite();
-var q:String = sprite1.stage.quality;</code></pre>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1010" label="kConvertUndefinedToObjectError">Een term is ongedefinieerd en heeft geen eigenschappen.
-<description><![CDATA[
-    This error can occur if you try to access a property of an object that does not exist. For example:
-    <pre><code>var obj:Object = new Object();
-obj.a = "foo";
-trace(obj.b.prop);</code></pre>
-
-    <p>You can also see this error because of a misspelling, for example in the following, where
-    <code>mc</code> represents a MovieClip object in the display list, and the <code>stage</code>
-    property is misspelled with a capital S (it should be <code>stage</code>):</p>
-
-    <pre><code>trace(mc.Stage.quality);</code></pre>
-
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1011" label="kIllegalOpcodeError">Methode %1 bevat ongeldige opcode %2 bij offset %3.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1012" label="kLastInstExceedsCodeSizeError">De laatste instructie heeft de codegrootte overschreden.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1013" label="kFindVarWithNoScopeError">Kan OP_findproperty niet aanroepen wanneer scopeDepth 0 is.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1014" label="kClassNotFoundError">Kan klasse %1 niet vinden.</error>
-  <error id="1015" label="kIllegalSetDxns">Methode %1 kan standaard XML-naamruimte niet instellen
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1016" label="kDescendentsError">Afstammingsoperator (..) wordt niet ondersteund bij type %1.</error>
-  <error id="1017" label="kScopeStackOverflowError">Stackoverloop voor bereik is opgetreden.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1018" label="kScopeStackUnderflowError">Stackonderloop voor bereik is opgetreden.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1019" label="kGetScopeObjectBoundsError">Getscopeobject %1 is buiten de grenzen.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <error id="1020" label="kCannotFallOffMethodError">Code kan niet voorbij het einde van een methode vallen.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1021" label="kInvalidBranchTargetError">Tenminste één vertakkingsdoel is geen geldige instructie in de methode.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1022" label="kIllegalVoidError">Type void mag alleen worden gebruikt als type voor de geretourneerde waarde van een functie.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1023" label="kStackOverflowError">Stackoverloop is opgetreden.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1024" label="kStackUnderflowError">Stackonderloop is opgetreden.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1025" label="kInvalidRegisterError">Een ongeldig register %1 is benaderd.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1026" label="kSlotExceedsCountError">Positie %1 overschrijdt slotCount=%2 of %3.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1027" label="kMethodInfoExceedsCountError">Method_info %1 overschrijdt method_count=%2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1028" label="kDispIdExceedsCountError">Disp_id %1 overschrijdt max_disp_id=%2 of %3.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1029" label="kDispIdUndefinedError">Disp_id %1 is ongedefinieerd bij %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1030" label="kStackDepthUnbalancedError">Stackdiepte komt niet overeen. %1 != %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1031" label="kScopeDepthUnbalancedError">Bereikdiepte komt niet overeen. %1 != %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1032" label="kCpoolIndexRangeError">Cpool index %1 is buiten bereik %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1033" label="kCpoolEntryWrongTypeError">Cpool-vermelding %1 heeft een onjuist type.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1034" label="kCheckTypeFailedError">Afgedwongen typeomzetting is mislukt: kan %1 niet omzetten in %2.</error>
-
-  <error id="1035" label="kIllegalSuperCallError">Ongeldige expressie super aangetroffen in methode %1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <!-- <error id="1036" label="kUncaughtExceptionWarning">The VM exited due to an uncaught exception.</error> -->
-
-  <error id="1037" label="kCannotAssignToMethodError">Kan niet toewijzen aan een methode %1 op %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1038" label="kRedefinedError">%1 is al gedefinieerd.
-<description><![CDATA[
-    You cannot declare a variable or function with the same identifier name more than once
-    within the same scope.
-    In ActionScript 3.0, different code blocks (such as those used in two <code>for</code> loops
-    in the same <code>function</code> definition) are considered to be in the same scope.
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1039" label="kCannotVerifyUntilReferencedError">Kan de methode pas verifiëren wanneer ernaar wordt verwezen.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1040" label="kCantUseInstanceofOnNonObjectError">De rechterkant van instanceof moet een klasse of functie zijn.
-<description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>instanceof</code> operator must be a class or function.
-  ]]></description></error>
- <error id="1041" label="kIsTypeMustBeClassError">De rechterkant van de operator moet een klasse zijn.
-<description><![CDATA[
-    The expression on the right side of the <code>is</code> operator must be a class.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1042" label="kInvalidMagicError">Niet een ABC-bestand. major_version=%1 minor_version=%2.
-<description><![CDATA[
-You are attempting to use an invalid file with the player: the tool that generates the SWF may be out of date or the SWF itself may be corrupt.
-  ]]></description></error>
-  <error id="1043" label="kInvalidCodeLengthError">Ongeldige code_length=%1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1044" label="kInvalidMethodInfoFlagsError">Niet door MethodInfo-%1 ondersteunde flags=%2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1045" label="kUnsupportedTraitsKindError">Niet-ondersteunde traits kind=%1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1046" label="kMethodInfoOrderError">Er wordt naar MethodInfo-%1 verwezen vóór de definitie.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1047" label="kMissingEntryPointError">Kan geen ingangspunt vinden.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1048" label="kNativeMethodNotFoundError">Native method not found: %a.</error>-->
-
-  <error id="1049" label="kPrototypeTypeError">Een prototypeobject moet een standaard Object zijn.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1050" label="kConvertToPrimitiveError">Kan %1 niet omzetten in primitief.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1051" label="kIllegalEarlyBindingError">Ongeldige vroegbindende toegang tot %1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1052" label="kInvalidURIError">Ongeldige URI doorgegeven aan %1-functie.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1053" label="kIllegalOverrideError">Ongeldige overschrijving van %1 in %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1054" label="kIllegalExceptionHandlerError">Ongeldig bereik of ongeldige doelverschuivingen in uitzonderingshandler.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
- <!-- obsolete
- <error id="1055" label="kHasNoPropertiesTypeError">%S has no properties</error>
- -->
- <error id="1056" label="kWriteSealedError">Kan eigenschap %1 niet maken bij %2.
-<description><![CDATA[
-  You are trying to assign a value to a nonexistent property on an instance of a non-dynamic
-  class. This is only possible for instances of dynamic classes]]></description></error>
-
- <error id="1057" label="kIllegalSlotError">%1 kan alleen methoden bevatten.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1058" label="kIllegalOperandTypeError">Ongeldig type operand: %1 moet %2 zijn.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1059" label="kClassInfoOrderError">Er wordt naar ClassInfo-%1 verwezen vóór de definitie.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1060" label="kClassInfoExceedsCountError">ClassInfo %1 overschrijdt class_count=%2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1061" label="kNumberOutOfRangeError">Kan de waarde %1 niet omzetten in %2 zonder verlies van precisie.
-<description><![CDATA[
-
-    This error appears if you attempt to assign a decimal number to a property that has data type
-    int.
-
-    <p>This error also appears for out-of-range assignments, such as the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:int = 2147483648; // int.MAX_VALUE == 2147483647</code></pre>
-    <p>You can also see this error when using the bitwise left shift operator (&lt&lt).
-    For example, consider the following code:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = m0&lt&lt24;</code></pre>
-
-    <p>The result of left shift operator (&lt&lt) is interpreted as a 32-bit two's complement number
-    with sign. In the example, the result is a negative value, which causes the error when assigned
-    to the uint typed property. A workaround is the following:</p>
-
-    <pre><code>var m0:uint = 0xFF;
-var m1:uint = uint(m0&lt;&lt;24);</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
-  <!--<error id="1062" label="kPackageCircularityError">Package %a imported while being defined</error>-->
- <error id="1063" label="kWrongArgumentCountError">Verschil in aantal argumenten op %1. Verwacht: %2, huidige waarde %3.</error>
- <error id="1064" label="kCannotCallMethodAsConstructor">Kan de methode %1 niet als constructor aanroepen.
- <description><![CDATA[
-  Extracted methods are permanently bound to the object they are extracted from.
-  Therefore, they can not later be called as a constructor. For example, the following
-  creates function <code>f()</code> in Class A:
-  <pre><code>class A {
-    function f() {}
-  }</code></pre>
-  In the following code, extracting the function causes no error. However, creating
-  a new instance of the function causes an error.
-  <pre><code>var a = new A()
-  var m = a.f // extract f, don't call it
-  m() // same as a.f()
-  new m() // causes this error</code></pre>
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1065" label="kUndefinedVarError">Variabele %1 is niet gedefinieerd.
- <description><![CDATA[
-  You are using an undefined lexical reference. For example, in the following statements, the
-  statement <code>trace(x)</code> generates an error because <code>x</code> is undefined. However, the
-  statement <code>trace(y)</code> doesn't generate an error because <code>y</code> is defined:
-  <pre><code>trace("hello world")
-  trace(x) // x is undefined
-  var y
-  trace(y) // No error, y is defined.</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1066" label="kFunctionConstructorError">De notatie function('hoofdtekst van functie') wordt niet ondersteund.
- <description><![CDATA[
-  Unlike JavaScript, Flash does not compile code on-the-fly using <code>eval()</code> and
-  <code>function()</code>. Thus, calling these as a constructor in ActionScript 3.0 generates this error.
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1067" label="kIllegalNativeMethodBodyError">Native methode %1 heeft ongeldige methodehoofdtekst.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1068" label="kCannotMergeTypesError">Kan %1 en %2 niet in overeenstemming brengen.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1069" label="kReadSealedError">Kan eigenschap %1 niet vinden bij %2 en er is geen standaardwaarde.
- <description><![CDATA[
-  You are referencing an undefined property on a non-dynamic class instance. For example, the following generates this error when it references property
-  <code>x</code>, which is not defined and cannot be created dynamically:
-  <pre><code>class A {} // sealed class, not dynamic
-  trace(new A().x) // no property x defined on A, and A is not dynamic</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1070" label="kCallNotFoundError">Kan methode %1 niet vinden bij %2
- <description><![CDATA[
-  You are using a <code>super</code> statement to call a function, but the function doesn't exist in the super class.
-  For example, the following code generates the error:  <pre><code>class A() {}
-class B extends A {
- function f() { trace(super.f()); } // error 1070, there is no f on A
-}</code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1071" label="kAlreadyBoundError">Functie %1 is al gebonden aan %2.</error>
-
-<error id="1072" label="kZeroDispIdError">Disp_id 0 is ongeldig.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1073" label="kDuplicateDispIdError">Niet-overschrijvende methode %1 is vervangen als gevolg van duplicaat disp_id %2.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-<error id="1074" label="kConstWriteError">Ongeldige schrijfbewerking naar alleen-lezen-eigenschap %1 bij %2.</error>
- <error id="1075" label="kMathNotFunctionError">Math is geen functie.
- <description><![CDATA[
-  You are trying to call <code>math()</code> as a function, but the Math class is a class with static methods.
-  ]]></description></error>
- <error id="1076" label="kMathNotConstructorError">Math is geen constructor.
- <description><![CDATA[
-  You can not instantiate the Math class.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1077" label="kWriteOnlyError">Ongeldige leesbewerking van alleen-schrijven-eigenschap %1 bij %2.</error>
-  <error id="1078" label="kIllegalOpMultinameError">Ongeldige combinatie van opcode/multinaam: %1&lt;%2&gt;.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1079" label="kIllegalNativeMethodError">Native methoden zijn niet toegestaan in geladen code.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1080" label="kIllegalNamespaceError">Ongeldige waarde voor naamruimte.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-
- <error id="1081" label="kReadSealedErrorNs">Kan eigenschap %1 niet vinden bij %2 en er is geen standaardwaarde.</error>
- <!--<error id="1081" label="kIllegalMultinameCallError">Illegal call to %1</error>-->
-
- <error id="1082" label="kNoDefaultNamespaceError">Er is geen standaardnaamruimte ingesteld.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1083" label="kXMLPrefixNotBound">Het voorvoegsel "%1" voor element "%2" is niet gebonden.
-<description><![CDATA[
-  An attribute name or element name has a prefix but no matching namespace was
-  found. This statement generates an error because there is no <code>foo</code>
-  namespace to match <code>foo:x</code>:<pre/>&lt;foo:x xmlns:clowns='http://circuscenter.org'&gt;</pre>
-    ]]></description></error>
-
- <error id="1084" label="kXMLBadQName">Element of attribuut ("%1") komt niet overeen met QName-productie: QName::=(NCName':')?NCName.
-<description><![CDATA[
-  You have <code>foo: </code> or <code>:foo</code> as an element or attribute name, but there is nothing
-  on the other side of the colon.
-  ]]></description></error>
- <error id="1085" label="kXMLUnterminatedElementTag">Het elementtype "%1" moet worden afgesloten met de overeenkomstige eindtag "&lt;/%2&gt;".</error>
- <error id="1086" label="kXMLOnlyWorksWithOneItemLists">De methode %1 werkt alleen bij overzichten met één item.
-<description><![CDATA[
-  The XMLList class propagates the XML-specific functions to one child if it has only one
-  item in its list. If more than one item is in the list, the routines fail with this
-  error. This happens for the following XMLList functions that mimic XML functions:
-  <p><code>addNamespace</code>, <code>appendChild</code>, <code>childIndex</code>,
-  <code>inScopeNamespaces</code>, <code>insertChildAfter</code>, <code>insertChildBefore</code>,
-  <code>name</code>, <code>namespace</code>, <code>localName</code>, <code>namespaceDeclarations</code>,
-  <code>nodeKind</code>, <code>prependChild</code>, <code>removeNamespace</code>, <code>replace</code>,
-  <code>setChildren</code>, <code>setLocalName</code>, <code>setName</code>, and <code>setNamespace.
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1087" label="kXMLAssignmentToIndexedXMLNotAllowed">Toewijzing aan geïndexeerde XML is niet toegestaan.</error>
- <error id="1088" label="kXMLMarkupMustBeWellFormed">De opmaak in het document die volgt op het hoofdelement moet correct zijn samengesteld.
-<description><![CDATA[
-  These are possible causes of this error:
-  <ul>
-  <li>Parsing an XMLList style object as XML</li>
-  <li>Misbalanced strings</li>
-  </ul>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1089" label="kXMLAssigmentOneItemLists">Toewijzingen aan overzichten met meerdere items wordt niet ondersteund.</error>
- <error id="1090" label="kXMLMalformedElement">Fout in XML-parser: element is onjuist geformuleerd.
-<description><![CDATA[
-  An element name is malformed. This example of an element name is malformed because a
-  trailing right angle bracket <code>></code> is missing:
-
-  <pre>&lt;a/&gt;&lt;b&gt;&lt;/b</pre>  ]]></description></error>
-
- <error id="1091" label="kXMLUnterminatedCData">Fout in XML-parser: niet-afgesloten CDATA-sectie.</error>
- <error id="1092" label="kXMLUnterminatedXMLDecl">Fout in XML-parser: niet-afgesloten XML-declaratie.</error>
- <error id="1093" label="kXMLUnterminatedDocTypeDecl">Fout in XML-parser: niet-afgesloten DOCTYPE-declaratie.</error>
- <error id="1094" label="kXMLUnterminatedComment">Fout in XML-parser: niet-afgesloten opmerking.</error>
- <error id="1095" label="kXMLUnterminatedAttribute">Fout in XML-parser: niet-afgesloten attribuut.</error>
- <error id="1096" label="kXMLUnterminatedElement">Fout in XML-parser: niet-afgesloten element.</error>
- <error id="1097" label="kXMLUnterminatedProcessingInstruction">Fout in XML-parser: niet-afgesloten verwerkingsinstructie.</error>
- <error id="1098" label="kXMLNamespaceWithPrefixAndNoURI">Ongeldig voorvoegsel %1 voor geen naamruimte.
-<description><![CDATA[
-  The namespace constructor throws this error if you try to pass in an empty URI with a
-  non-empty prefix as in this example:
-
-<pre>ns = new Namespace ("prefix", "");
-  ]]></description></error>
-
- <!--<error id="1099" label="kNullArgumentError">Argument %s cannot be null.</error>-->
- <error id="1100" label="kRegExpFlagsArgumentError">Kan geen markeringen opgeven bij het samenstellen van één RegExp op basis van een andere.
- <description><![CDATA[
-  Creating a new regular expression from an existing one also copies its flags. To create a regular expression with
-  different flags, use the <code>new</code> operator and set the flags as desired. For example, this statement
-  creates a regular expression and specifies flag settings:
-  <pre><code>var re:RegExp = new RegExp("ali", /s)</code></pre>
-  Alternatively, this statement creates a regular expression that has the same flags as re:
-  <pre><code>var re2:RegExp = new RegExp(re, ...)</code></pre>  ]]></description></error>
-
-  <error id="1101" label="kNoScopeError">Kan methode %1 niet verifiëren met onbekend bereik.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1102" label="kIllegalDefaultValue">Ongeldige standaardwaarde voor type %1.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1103" label="kCannotExtendFinalClass">Klasse %1 kan basisklasse van type final niet uitbreiden.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1104" label="kXMLDuplicateAttribute">Kenmerk "%1" is al opgegeven voor element "%2".</error>
- <!--<error id="1105" label="kStringIndexOutOfBoundsError">The string index %d is out of bounds; must be in range %d to %d.</error>-->
- <!--<error id="1106" label="kInvalidRangeError">The range specified is invalid.</error>-->
- <error id="1107" label="kCorruptABCError">De ABC-gegevens zijn beschadigd: poging om buiten het bereik te lezen.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1108" label="kInvalidBaseClassError">De opcode OP_newclass is gebruikt met de onjuiste basisklasse.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1109" label="kDanglingFunctionError">Poging om de niet-gebonden functie %1 uit methode %2 rechtstreeks aan te roepen.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1110" label="kCannotExtendError">%1 kan %2 niet uitbreiden.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1111" label="kCannotImplementError">%1 kan %2 niet implementeren.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1112" label="kCoerceArgumentCountError">Verschil in aantal argumenten bij afgedwongen klasseomzetting. Verwacht: 1, huidige waarde %1.</error>
-  <error id="1113" label="kInvalidNewActivationError">OP_newactivation is gebruikt in methode zonder markering.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1114" label="kNoGlobalScopeError">OP_getglobalslot of OP_setglobalslot is gebruikt zonder algemeen bereik.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1115" label="kNotConstructorError">%1 is geen constructor.</error>
- <error id="1116" label="kApplyError">Tweede argument voor Function.prototype.apply moet een array zijn.</error>
- <error id="1117" label="kXMLInvalidName">Ongeldige XML-naam: %1.</error>
- <error id="1118" label="kXMLIllegalCyclicalLoop">Ongeldige cyclische lus tussen nodes.</error>
- <error id="1119" label="kDeleteTypeError">Operator delete wordt niet ondersteund met operand van type %1.</error>
- <error id="1120" label="kDeleteSealedError">Kan eigenschap %1 niet verwijderen bij %2.</error>
- <error id="1121" label="kDuplicateMethodBodyError">Methode %1 heeft een dubbele methodehoofdtekst.</error>
-  <error id="1122" label="kIllegalInterfaceMethodBodyError">Interfacemethode %1 heeft ongeldige methodehoofdtekst.</error>
- <error id="1123" label="kFilterError">Filteroperator wordt niet ondersteund bij type %1.</error>
- <error id="1124" label="kInvalidHasNextError">OP_hasnext2 vereist dat object en index verschillende registers hebben.</error>
- <error id="1125" label="kOutOfRangeError">De index %1 is buiten bereik %2.</error>
- <error id="1126" label="kVectorFixedError">Kan de lengte van een vaste vector niet wijzigen.</error>
- <error id="1127" label="kTypeAppOfNonParamType">Er is geprobeerd een type toepassing te maken op een type dat geen parameter is.</error>
- <error id="1128" label="kWrongTypeArgCountError">Onjuist aantal type parameters voor %1. %2 verwacht, huidige waarde %3.</error>
- <error id="1129" label="kJSONCyclicStructure">De cyclische structuur kan niet worden geconverteerd naar een JSON-tekenreeks.</error>
- <!-- id 1130 was allocated and later became unnecessary. -->
- <error id="1131" label="kJSONInvalidReplacer">Replacer-argument naar de JSON-tekenreeksfunctie moet een array zijn of een functie met twee parameters.</error>
- <error id="1132" label="kJSONInvalidParseInput">Ongeldige invoer voor JSON-parser</error>
- 
- <!-- The following errors are specific to the AVM2 command-line shell.-->
- <error id="1500" hidden="true" label="kFileOpenError">Er is een fout opgetreden bij het openen van bestand %1.</error>
- <error id="1501" hidden="true" label="kFileWriteError">Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar bestand %1.
-    <description><![CDATA[
-    The file you are writing to cannot be opened. Possibly the filename contains an error, the file is read-only, or
-    you do not have access privileges.
-    ]]></description>
-    </error>
- <error id="1502" label="kScriptTimeoutError">Een script wordt langer uitgevoerd dan de standaardperiode voor een time-out (15 seconden).
-    <description><![CDATA[
-    A script executed after the timeout period. (The default timeout period is 15 seconds.) After this error occurs, the
-    script can continue to execute for 15 seconds more, after which the script terminates and throws run-time error number 1503 (A script failed to exit after 30 seconds and was terminated.)
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1503" label="kScriptTerminatedError">Een script is niet binnen 30 seconden afgesloten en is beëindigd.
-   <description><![CDATA[
-   The script was still executing after 30 seconds. Flash Player first throws run-time error number 1502 (A script has executed for longer than the default timeout period of 15 seconds.) if the script executed more than 15
-   seconds, which is the default timeout period. This error occurs 15 seconds after Error 1502 occurs.
-  ]]></description></error>
-   <error id="1504" hidden="true" label="kEndOfFileError">Einde van bestand.
-   <description><![CDATA[
-   Flash Player unexpectedly encountered the end of the file. Possibly the file was not saved correctly or Flash Player expected more data
-   in the file.
-  ]]></description>
- </error>
- <error id="1505" hidden="true" label="kStringIndexOutOfBoundsError">De tekenreeksindex %1 is buiten bereik. Geldig bereik: %2 tot %3.</error>
- <error id="1506" hidden="true" label="kInvalidRangeError">Het opgegeven bereik is ongeldig.
-  <description><![CDATA[
-  The method's <code>start</code> parameter is greater than its <code>end</code> parameter.
-  ]]></description></error>
- <error id="1507" label="kNullArgumentError">Argument %1 kan niet null zijn.</error>
- <error id="1508" label="kInvalidArgumentError">De opgegeven waarde voor argument %1 is ongeldig.
- <description><![CDATA[
-  You are possibly trying to pass the wrong data type. For example, the code
-  <pre><code>public function doSomething(const:int):void {
-  }
-  this ["doSomething"] ("str")</code></pre>
-  generates an error at runtime because <code>doSomething</code> is cast as an int data type. ]]></description></error>
-
- <error id="1510" label="kArrayFilterNonNullObjectError">Wanneer het callback-argument een methode of een klasse is, moet het optionele argument this null zijn.</error>
- <error id="1511" label="kWorkerAlreadyStarted">Worker is al gestart.</error>
- <error id="1512" label="kFailedWorkerCannotBeRestarted">Kan geen worker starten die al is mislukt.</error>
- <error id="1513" label="kWorkerTerminated">Worker is beëindigd."</error>
- <error id="1514" label="kMutextNotLocked">unlock() zonder overeenkomstige voorafgaande lock().</error>
- <error id="1515" label="kConditionInvalidTimeout">Ongeldige time-outwaarde voor voorwaarde: %1.</error>
- <error id="1516" label="kConditionCannotNotify">Voorwaarde kan geen melding 'notify' geven als de gekoppelde mutex geen eigenaar heeft.</error>
- <error id="1517" label="kConditionCannotNotifyAll">Voorwaarde kan geen melding 'notifyAll' geven als de gekoppelde mutex geen eigenaar heeft.</error>
- <error id="1518" label="kConditionCannotWait">Voorwaarde kan geen melding 'wait' geven als de gekoppelde mutex geen eigenaar heeft.</error>
- <error id="1519" label="kConditionCannotBeInitialized">Kan de voorwaarde niet initialiseren.</error>
- <error id="1520" label="kMutexCannotBeInitialized">Kan de mutex niet initialiseren.</error>
- <error id="1521" label="kWorkerIllegalCallToStart">Alleen de bovenliggende entiteit van de worker mag start aanroepen.</error>
-
- <error id="2004" label="kInvalidParamError">Een van de parameters is ongeldig.</error>
- <error id="2006" label="kParamRangeError">De opgegeven index is buiten de grenzen.</error>
- <error id="2007" label="kNullPointerError">Parameter %1 mag niet null zijn.</error>
- <error id="2008" label="kInvalidEnumError">Parameter %1 moet een van de toegestane waarden zijn.</error>
- <error id="2012" label="kCantInstantiateError">Klasse %1 kan niet worden geïnstantieerd.</error>
- <error id="2030" label="kEOFError">Einde van bestand is bereikt.</error>
- <error id="2058" label="kCompressedDataError">Er is een fout opgetreden bij het decomprimeren van gegevens.</error>
- <error id="2085" label="kEmptyStringError">Parameter %1 mag geen lege tekenreeks zijn.</error>
- <error id="2088" label="kProxyGetPropertyError">De klasse Proxy implementeert getProperty niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.</error>
- <error id="2089" label="kProxySetPropertyError">De klasse Proxy implementeert setProperty niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.</error>
- <error id="2090" label="kProxyCallPropertyError">De klasse Proxy implementeert callProperty niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.</error>
- <error id="2091" label="kProxyHasPropertyError">De klasse Proxy implementeert hasProperty niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.</error>
- <error id="2092" label="kProxyDeletePropertyError">De klasse Proxy implementeert deleteProperty niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.</error>
- <error id="2093" label="kProxyGetDescendantsError">De klasse Proxy implementeert getDescendants niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.</error>
- <error id="2105" label="kProxyNextNameIndexError">De klasse Proxy implementeert nextNameIndex niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.</error>
- <error id="2106" label="kProxyNextNameError">De klasse Proxy implementeert nextName niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.</error>
- <error id="2107" label="kProxyNextValueError">De klasse Proxy implementeert nextValue niet. Het moet worden overschreven door een subklasse.</error>
- <error id="2108" label="kInvalidArrayLengthError">De waarde %1 is geen geldige Array-lengte.</error>
- <error id="2173" label="kReadExternalNotImplementedError">Kan object in stream niet lezen. De klasse %1 implementeert flash.utils.IExternalizable niet, maar heeft een externaliseerbare klasse als alias.</error>
-
-</errors>
deleted file mode 100644
--- a/localization/pl/ErrorConstants.xml
+++ /dev/null
@@ -1,673 +0,0 @@
-<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='no' ?>
-<!-- -*- Mode: xml; c-basic-offset: 4; indent-tabs-mode: nil; tab-width: 4 -*- -->
-<!-- vi: set ts=4 sw=4 expandtab: (add to ~/.vimrc: set modeline modelines=5) -->
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<errors> This table contains all of the error messages generated by core
- avmplus. This will likely be replaced by a resource table
- for easy localization.
- %o = ScriptObject*
- %t = Traits*
- %m = MethodInfo*
- %n = Multiname (name portion only)
- %N = Multiname (namespace portion only)
- %a = Atom
- %d = int
- %f = double
- %S = Stringp
- %s = char*
-
- <error id="1000" label="kOutOfMemoryError">Brak pamięci w systemie.
-<description><![CDATA[
-    Flash Player needs more memory to compile your code than your system has available.
-    Close some of the applications or processes running on your system.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1001" label="kNotImplementedError">Metoda %1 nie jest implementowana.</error>
- <error id="1002" label="kInvalidPrecisionError">We właściwości Number.toPrecision można ustawić wartość z zakresu od 1 do 21. We właściwości Number.toFixed i Number.toExponential można ustawić wartość z zakresu od 0 do 20. Określona wartość wykracza poza oczekiwany zakres.
-<description><![CDATA[
-    You specified a value that is not within the expected range of the <code>precision</code> argument. Number.toPrecision has a range of 1 to 21. Number.toFixed and Number.toExponential have a range of 0 to 20.
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1003" label="kInvalidRadixError">W argumencie podstawy można ustawić wartość z zakresu od 2 do 36. Bieżąca wartość to %1.
-   <description><![CDATA[
-    You passed a value less than 2 or greater than 36 for the <code>radix</code> argument of a method or property.
-    Pass a value between 2 and 36 as a <code>radix</code> argument.
-  ]]></description> </error>
- <error id="1004" label="kInvokeOnIncompatibleObjectError">Metoda %1 została wywołana w stosunku do niezgodnego obiektu.
-<description><![CDATA[
-    You tried to call a method that is not available to the specified object. This error occurs when
-    you have copied a prototype function from one object to another, and then invoked it, but the
-    target object is not the same type as the original object. Ensure that the target object and
-    original object are the same type. See the ECMAScript Language Specification, 3rd Edition, Chapter 15 for more details.
-  ]]></description></error>
-
- <!-- ISSUE jsshell reports "invalid array length" -->
-<error id="1005" label="kArrayIndexNotIntegerError">Wartość indeksu tablicy nie jest dodatnią liczbą całkowitą (%1).
-<description><![CDATA[
-    You tried to access a member of an array using an index value that is not a positive integer. Pass only positive integers as index values for arrays.
-  ]]></description></error>
-
-
-<error id="1006" label="kCallOfNonFunctionError">Wyrażenie %1 nie jest funkcją.
-<description><![CDATA[
-    This error occurs when you attempt to call a function that does not exist.
-    Make sure you are calling the correct function, and that the API has
-    not changed from ActionScript 2.0. Also, make sure you are using the correct
-    object. For example, you will see this error when you use the following code
-    (because the last line mistakenly calls the variable <code>big</code> instead
-    of <code>blg</code>):
-
-    <pre><code>var blg:String = "foo";
-var big:Sprite = new Sprite();
-var error:int = big.length(); </code></pre>
-  ]]></description></error>
- <error id="1007" label="kConstructOfNonFunctionError">Podjęto próbę utworzenia instancji na podstawie elementu, który nie jest konstruktorem.</error>
- <error id="1008" label="kAmbiguousBindingError">Wartość %1 jest niejednoznaczna. Znaleziono więcej niż jedno pasujące powiązanie.</error>
- <error id="1009" label="kConvertNullToObjectError">Nie można uzyskać dostępu do właściwości lub metody dla odniesienia do obiektu null.
-<description><![CDATA[
-  An object that evaluates to <code>null</code> can have no properties. This error can occur in some unexpected
-  (though valid) situations. For example, consider the following code, which creates a Sprite
-  object. Because this Sprite object is never added to the display list (through the
-  <code>addChild()</code> method of a DisplayObjectContainer object), its <code>stage</code>
-  property is set to <code>null</code>. Thus, the example generates this error because Sprite object's <code>stage</code> property
-  cannot have any properties:
-
-  <pre><code>import flash.display.Sprite;
-var sprite1:Sprite = new Sprite();
-var q:String = sprite1.stage.quality;</code></pre>
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1010" label="kConvertUndefinedToObjectError">Zapytanie szukania nie zostało zdefiniowane i nie zawiera żadnych właściwości.
-<description><![CDATA[
-    This error can occur if you try to access a property of an object that does not exist. For example:
-    <pre><code>var obj:Object = new Object();
-obj.a = "foo";
-trace(obj.b.prop);</code></pre>
-
-    <p>You can also see this error because of a misspelling, for example in the following, where
-    <code>mc</code> represents a MovieClip object in the display list, and the <code>stage</code>
-    property is misspelled with a capital S (it should be <code>stage</code>):</p>
-
-    <pre><code>trace(mc.Stage.quality);</code></pre>
-
-
-  ]]></description></error>
- <error id="1011" label="kIllegalOpcodeError">Metoda %1 zawiera nieprawidłową kombinację kodu operacji %2 z przesunięciem %3.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
- <error id="1012" label="kLastInstExceedsCodeSizeError">Ostatnia instrukcja spowodowała przekroczenie rozmiaru kodu.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1013" label="kFindVarWithNoScopeError">Nie można wywołać metody OP_findproperty, gdy właściwość scopeDepth ma wartość 0.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1014" label="kClassNotFoundError">Nie znaleziono klasy %1.</error>
-  <error id="1015" label="kIllegalSetDxns">Metoda %1 nie może ustawić domyślnej przestrzeni nazw xml.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1016" label="kDescendentsError">Operator obiektów potomnych (..) nie jest obsługiwany dla typu %1.</error>
-  <error id="1017" label="kScopeStackOverflowError">Nastąpiło przepełnienie stosu zakresu.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1018" label="kScopeStackUnderflowError">Nastąpiło niedopełnienie stosu zakresu.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1019" label="kGetScopeObjectBoundsError">Właściwość Getscopeobject %1 wykracza poza zakres.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-  <error id="1020" label="kCannotFallOffMethodError">Kod nie może być zawijany na końcu metody.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1021" label="kInvalidBranchTargetError">Co najmniej jeden element docelowy rozgałęzienia w metodzie zawiera nieprawidłową instrukcję.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1022" label="kIllegalVoidError">Typ void może być używany tylko jako zwracany typ funkcji.
-<description><![CDATA[
-    See the <a href="#note">note</a> at the bottom of this table.&#42;
-  ]]></description></error>
-
-  <error id="1023" label="kStackOverflowError">Nastąpiło przepełnienie stosu.
-<descriptio