Bug 1524640 - Fix font loading during mozPrintCallback. r=smaug a=lizzard
authorBrendan Dahl <bdahl@mozilla.com>
Wed, 06 Feb 2019 23:46:58 +0000
changeset 516128 aab4fc980d3cda9ea781c95f4e331d7291ef75ed
parent 516127 8dbc1d23274ba19af8a4de8d65e00d78a1c71364
child 516129 2589bf262f6576b3e0bce80179c54691fc28c21e
push id1953
push userffxbld-merge
push dateMon, 11 Mar 2019 12:10:20 +0000
treeherdermozilla-release@9c35dcbaa899 [default view] [failures only]
perfherder[talos] [build metrics] [platform microbench] (compared to previous push)
reviewerssmaug, lizzard
bugs1524640
milestone66.0
Bug 1524640 - Fix font loading during mozPrintCallback. r=smaug a=lizzard Copy fonts loaded during a mozPrintCallback into the cloned document, so they are available during printing. Differential Revision: https://phabricator.services.mozilla.com/D18613
dom/base/Document.cpp
dom/base/Document.h
layout/base/tests/chrome/chrome.ini
layout/base/tests/chrome/printpreview_font_mozprintcallback.html
layout/base/tests/chrome/printpreview_font_mozprintcallback_ref.html
layout/base/tests/chrome/printpreview_helper.xul
layout/style/FontFaceSet.cpp
--- a/dom/base/Document.cpp
+++ b/dom/base/Document.cpp
@@ -7509,16 +7509,20 @@ void Document::Destroy() {
   MOZ_ASSERT(child->GetParentNode() == this);
  }
  MOZ_ASSERT(oldChildCount == GetChildCount());
 
  mInUnlinkOrDeletion = oldVal;
 
  mLayoutHistoryState = nullptr;
 
+ if (mOriginalDocument) {
+  mOriginalDocument->mLatestStaticClone = nullptr;
+ }
+
  // Shut down our external resource map. We might not need this for
  // leak-fixing if we fix nsDocumentViewer to do cycle-collection, but
  // tearing down all those frame trees right now is the right thing to do.
  mExternalResourceMap.Shutdown();
 }
 
 void Document::RemovedFromDocShell() {
  if (mRemovedFromDocShell) return;
@@ -8881,18 +8885,20 @@ already_AddRefed<Document> Document::Cre
  if (rv.Failed()) {
   // Don't return yet; we need to reset mCreatingStaticClone
   rv.SuppressException();
  } else {
   clonedDoc = do_QueryInterface(clonedNode);
   if (clonedDoc) {
    if (IsStaticDocument()) {
     clonedDoc->mOriginalDocument = mOriginalDocument;
+    mOriginalDocument->mLatestStaticClone = clonedDoc;
    } else {
     clonedDoc->mOriginalDocument = this;
+    mLatestStaticClone = clonedDoc;
    }
 
    clonedDoc->mOriginalDocument->mStaticCloneCount++;
 
    size_t sheetsCount = SheetCount();
    for (size_t i = 0; i < sheetsCount; ++i) {
     RefPtr<StyleSheet> sheet = SheetAt(i);
     if (sheet) {
--- a/dom/base/Document.h
+++ b/dom/base/Document.h
@@ -434,29 +434,32 @@ class ExternalResourceMap {
 // Gecko.
 class Document : public nsINode,
         public DocumentOrShadowRoot,
         public nsSupportsWeakReference,
         public nsIRadioGroupContainer,
         public nsIScriptObjectPrincipal,
         public nsIApplicationCacheContainer,
         public nsStubMutationObserver,
-         public DispatcherTrait {
+         public DispatcherTrait,
+         public SupportsWeakPtr<Document> {
 protected:
  explicit Document(const char* aContentType);
  virtual ~Document();
 
  Document(const Document&) = delete;
  Document& operator=(const Document&) = delete;
 
 public:
  typedef mozilla::dom::ExternalResourceMap::ExternalResourceLoad
    ExternalResourceLoad;
  typedef net::ReferrerPolicy ReferrerPolicyEnum;
 
+ MOZ_DECLARE_WEAKREFERENCE_TYPENAME(Document)
+
  NS_DECLARE_STATIC_IID_ACCESSOR(NS_IDOCUMENT_IID)
 
  NS_DECL_CYCLE_COLLECTING_ISUPPORTS
 
  NS_DECL_ADDSIZEOFEXCLUDINGTHIS
 
  NS_DECL_CYCLE_COLLECTION_SKIPPABLE_SCRIPT_HOLDER_CLASS_AMBIGUOUS(Document,
                                  nsINode)
@@ -607,16 +610,18 @@ class Document : public nsINode,
               bool aNotify) override;
  void RemoveChildNode(nsIContent* aKid, bool aNotify) final;
  nsresult Clone(mozilla::dom::NodeInfo* aNodeInfo,
         nsINode** aResult) const override {
   return NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED;
  }
  nsresult CloneDocHelper(Document* clone) const;
 
+ Document* GetLatestStaticClone() const { return mLatestStaticClone; }
+
  /**
  * Signal that the document title may have changed
  * (see Document::GetTitle).
  * @param aBoundTitleElement true if an HTML or SVG <title> element
  * has just been bound to the document.
  */
  virtual void NotifyPossibleTitleChange(bool aBoundTitleElement);
 
@@ -4240,16 +4245,21 @@ class Document : public nsINode,
  /**
  * The current frame request callback handle
  */
  int32_t mFrameRequestCallbackCounter;
 
  // Count of live static clones of this document.
  uint32_t mStaticCloneCount;
 
+ // If the document is currently printing (or in print preview) this will point
+ // to the current static clone of this document. This is weak since the clone
+ // also has a reference to this document.
+ WeakPtr<Document> mLatestStaticClone;
+
  // Array of nodes that have been blocked to prevent user tracking.
  // They most likely have had their nsIChannel canceled by the URL
  // classifier. (Safebrowsing)
  //
  // Weak nsINode pointers are used to allow nodes to disappear.
  nsTArray<nsWeakPtr> mBlockedTrackingNodes;
 
  // Weak reference to mScriptGlobalObject QI:d to nsPIDOMWindow,
--- a/layout/base/tests/chrome/chrome.ini
+++ b/layout/base/tests/chrome/chrome.ini
@@ -8,16 +8,18 @@ support-files =
  default_background_window.xul
  dialog_with_positioning_window.xul
  file_bug458898.html
  printpreview_bug396024_helper.xul
  printpreview_bug482976_helper.xul
  printpreview_helper.xul
  printpreview_font_api.html
  printpreview_font_api_ref.html
+ printpreview_font_mozprintcallback.html
+ printpreview_font_mozprintcallback_ref.html
  file_bug1018265.xul
 
 [test_bug396367-1.html]
 [test_bug396367-2.html]
 [test_bug420499.xul]
 [test_bug458898.html]
 [test_bug504311.xul]
 [test_bug514660.xul]
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/layout/base/tests/chrome/printpreview_font_mozprintcallback.html
@@ -0,0 +1,27 @@
+<!DOCTYPE html>
+<html>
+<head>
+ <meta charset="utf-8">
+</head>
+<body>
+ <canvas id="canvas" width="200" height="200"></canvas>
+ <script>
+  const fontData = "data:font/opentype;base64,T1RUTwAJAIAAAwAQQ0ZGICjPfaIAAACcAAAgsU9TLzJlXAb2AAAhUAAAAGBjbWFwiDMtcQAAIbAAAAMoaGVhZKspT7wAACTYAAAANmhoZWEEjgGGAAAlEAAAACRobXR4Mq4AAAAAJTQAAABsbWF4cAAbUAAAACWgAAAABm5hbWUqpGR/AAAlqAAAAmRwb3N0//OzMwAAKAwAAAAgAQAEBAABAQEeTldCSlpMK05pbWJ1c1JvbU5vOUwtTWVkaUl0YWwAAQEBRPgbAPgcAfgdAvgeA/gfBB4KAB+Lix4KAB+LiwwH+1z72Pp4+lgFHQAAANkPHQAAAAAQHQAAAQ4RHQAAACAdAAAfthIABQEBDSA9WmBWZXJzaW9uIDAuMTFTZWUgb3JpZ2luYWwgbm90aWNlTldCSlpMK05pbWJ1c1JvbU5vOUwtTWVkaUl0YWxOV0JKWkwrTmltYnVzUm9tTm85TC1NZWRpSXRhbE1lZGl1bQAAAAAAJAAlACgALAA0ADUAQgBDAEQARQBGAEgASgBLAE0ATgBPAFAAUQBTAFQAVQBWAFgAWgAAABsCAAEAAwEWAhgDmQUYBpsHQAh9CZoKiQwADO8PEhAOERkR5hPoFVkWCReIGGcZvhqCG9kdEh5mHm6LDhwCmxwAIBYcAoUcAq0VHP/iBhz/8hz/6hz/9xz/+Rz/8RwAAAgc//gcAAAc//EcAAMc//EcAAUIHP/VHAANHP/RHAAIHP/XHAAACBz/IRz/Rxz/Nhz/Dh8c/2UcAG0c/5gcAKMeHABHHAAAHABCHAAWHAA5HAArCBwAHhwAFhwAEBwAEhwAIBwALAgc/+IcABYFHP/OHP/FHP/kHP/pHP/WHP/uCBz/5Bz/9Bz/4Rz/+hz/4RwAAAgc/6Ic/8gcAEEcAG0fHAAAHACSHABIHACtHABbHABMCBwAJRwAHhwAJxwAEBwAKRwAAAgcAFEcADIc/8Qc/54fHAAAHP/zHP//HP/3HP/+HP/zCBwAIBz/+gUOHALSHP/SFhwAjBwChBUcAA4c//4cAA0c//4cAAQc//8IHAAgHP/7HAAKHP/4HAAAHP/oCBwAABz/9hz//Bz/7xz/+Bz/4Agc/4cc/kIFHP/xHP/NHP/wHP/xHP/PHP/6CBz/5wccAR4GHAD/HAC+HACpHADjHxwAqxz/kBwAZhz/Qx4c/t4GHADgHP+7FRwABxwAGxwAEBwACxwAIBwAAAgcAG8cADYc/8Uc/4YfHAAAHP+OHP/eHP+JHP/KHP+zCBz/yxz/tBz/uRz/2xz/oRwAAAgc/9sc/+8cAAscABcfHAAAHAAMHAADHAAQHAAJHAAaCBwAAhwAARwAAhwAAB4OHALSHAAVFhwCrRwBShUc/uEGHP/mBxwAKxz//BwACBz//hwACxz/+ggcAAYc//wcAAYc//UcAAAc//cIHAAAHP/mHP/8HP/vHP/lHP+kCBz/6Rz/shwAABwAABz//Bz/+wgc//Ic/+8c/9cc//Mc/9kcAAAIHP+WHP/GHABCHAB6HxwAABwAlRwARBwApxwAWxwATQgcACYcACAcACscABAcAC0cAAAIHAAvHAAAHAAnHP/tHAAWHP/gCBwAFhz/3xwABxz/4xwAAhz/vAgcAB0c//wFHAAzHADdBRz/4QYc//Uc/+oc//Uc//gc/+wcAAAIHP/3HAAAHP/4HAACHP/tHAAHCBz/0xwADxz/3xwABhz/0hwAAAgc/7QcAAAc/7kc/+4c/8Mc/90IHP98HP+zHP+pHP9pHAAAHP9nCBz/YRwAeRz/khwArx4cAE0cAAAcAGQcABQcADkcABoIHAAcHAANBRwAMBwAtQUcABMcAEYcAAccAAgcADUcAAQIDhwCmxz/6xYcAZ0cAY4VHADYHADGBRwAKxwAJxwACBwAAxwAKxwABggcABkHHP8tBhz/5wccAAkc//8cAAkc//8cAAMcAAAIHAAZHP/9HAAKHP/5HAAAHP/xCBwAABz/4xz/vBz/vBz/Mhz/UAgcAD4cAOQFHAAQHAA0HAATHAAPHAA7HAAFCBwAGQcc/soGHP/nBxwADhz//hwADBz//hwABRz//wgcAB8c//wcAAsc//ccAAAc/+oIHAAAHP/1HP/8HP/rHP/5HP/mCBz/hhz+PwUc//Ac/8sc//Ec//Mc/88c//oIHP/nBxwBIQYcABkHHP/MHAAEHP/yHAAJHAAAHAAhCBwAABwABhwAARwABhwAARwABQgcAEMcAPkFHABxHP8OBRwACRz/7BwABBz/9BwAABz/9QgcAAAc//Ic//Qc//gc/+Yc//4IHP/8HP//HP/1HP//HP/0HP//CBz/5wccARgGHAAZBxz/2hwABBz/8hwABxz/9RwAGAgOHAIsHAACFhwAABz/7hUcAB4GHAAMHAAdHAAHHAAGHAATHAAACBwAChwAABwADRz//RwAFxz/+AgcADEc/+8cACIc//kcACgcAAAIHACMHABZHABPHAB8HxwAABwAVhz/0hwAQxz/hhwAXQgc/8IcAC8c//EcABYcAAAcAC0IHABAHAAoHAApHABAHhwAUBwAABwAJxz/zxwADRz/iwgcABsc//wFHAAoHADJBRz/4gYc//cc/+4c//Ic//gc/+scAAAIHP/3HAAAHP/vHAAEHP/nHAAHCBz/1RwADhz/5RwABRz/5BwAAAgc/44c/6kc/6wc/5IfHAAAHP/lHAAFHP/qHAAIHP/vCBwAFhz/1hwAKRz/1BwAOBz/1AgcAE4c/8QcACMc/9EcAAAc/9IIHAAAHP/qHP/5HP/oHP/0HP/qCBz/6Rz/2Rz/3Rz/7Rz/zxwAAAgc/8wcAAAc/9IcABkc/+ccACoIHP/tHAAfHP/4HAAeHP/8HAA8CBz/4xwAAgUOHAJjHAAyFhwCWBwCnRUc/dkGHP/aHP9VBRwAGRz/+QUcADQcAGQcAD8cACkcAGYcAAIIHP9sHP3nBRz/8hz/zRz/5hz/6xz/zRwAAAgc//IGHP/nBxwBSwYcABkHHP+6HAADHP/zHAAGHAAAHAAgCBwAABwADxwABBwAFRwABxwAGggcAIwcAfoFHABeHP//HAAnHP/VHAAFHP+RCBwAGxz//gUOHAH0HP/rFhwBxxwAfxUc/9cc/8kc//Ec//Ec//AcAAAIHP/5HP/7HAAGHAAJHxwAABwAGRwAChwAKhwAGBwAUQgcAEccAOwFHP+RHP/5BRz/7hz/xQUc//ccADMc/+ocABUc/9UcAAAIHP+FHP9qHP9AHP9kHxz/tBwAKxz/zRwAQR4cAD0cAAAcAC4cACUcADkcAF8IHP/1HP/ZHP/9HP/yHAAAHP/yCBz/2xwAHhz/4xwAJR4cAC8cAAAcAC8cACccADkcAFcIHP9DHAE0FRwAFhz//hwADxz/7hwAABz/5QgcAAAc/8Uc/94c/48c/9oc/7wIHP/lHP/QHP/iHP/lHP/lHAAACBz/5hz/7RwAFxwAHx8cAAAcADQcACEcAGQcACkcAEoIHAAeHAA1HAAhHAAfHAAbHP/+CA4cAfQc//IWHABaHAKCFRwAMRwADhz/+Rz/6R8cAAAc//Mc//Mc/8sc/+Yc/6UIHP+iHP65BRz/9xz/4Bz/9Rz/1BwAABz/+wgc/+QcAEkc/+AcAEEeHACjHACdHACsHACzHxwASRz/0hwAMxz/vh4c/80cAAAc/9wc/+gc/80c/70IHABaHAFIBRz/uhz/8xz/zxz/+Rz/pxz/9ggcAMcc/u0VHAAdHAAPHP/pHP/SHxwAABz/xRz/5Rz/oxz/3Bz/wggc/94c/8Qc/9kc/+Ec/9UcAAAIHP/uHP/zHAAMHAAPHxwAABwACRwAEhwAUhwACBwAIAgcAAscACccABccAD8cAA8cACMIHAAaHAA5HAAgHAAeHAAhHAAACA4cAbwc//sWHAFDHACNFRz/0Bz/vRz/4Rz/6Rz/1RwAAAgc/9Uc/+IcACQcADYfHAAAHAA+HAAaHABaHAAkHABBCBwAGhwALxwAHhwAGBwAHhwAAAgcAAwcAAoc//kc//YfHAAAHP/8HP/+HP/6HP/6HP/3CBz/9xz/8Bz//Bz/9RwAABz/9Agc/+IcABkc/+ocACEeHAAkHAAaHAAdHAApHxwANRz/0hwAJRz/vh4c/3Mc/3Ac/1wc/2AfHP+nHAA/HP/CHABaHhwALBwAABwAKxwAEBwAIhwAHQgcABocABYcABAcABMcACMcADIIDhwB9Bz/6xYcAcAcAIMVHP/lHP/THP/nHP/lHP/xHAAACBz/+xz/+hwABhwABh8cAAAcAAkcABYcAFccACMcAH8IHABvHAGVBRz/xBz/8hz/zxz/+Rz/nBz/+Agc/+UHHAAVBhwAGhwADxz/9hz/7h8cAAAc//cc//oc/+cc/+kc/6wIHP/uHP+8BRz/6BwAGBz/7RwACRz/4xwAAAgc/4Yc/2oc/z8c/2MfHP+4HAAtHP/LHAA9HhwAPxwAABwALhwAJBwAORwAXwgc//gc/9sc//0c//EcAAAc//EIHP/ZHAAWHP/pHAAmHhwAMRwAABwALRwAJhwANxwAWAgc/04cATEVHAAWHP//HAAPHP/rHAAAHP/kCBwAABz/1hz/1Bz/fBz/3hz/wQgc/+Qc/88c/+Mc/+cc/+McAAAIHP/nHAAAHP/uHAAcHAACHAAjCBwAAxwANhwAHxwAXBwAJBwAQQgcACAcADkcACQcACAcAB4c//4IDhwBvBwABRYcATgcAI4VHP/RHP+7HP/kHP/qHP/WHAAACBz/1Rz/6hwAHBwANh8cAAAcABAcAAIcAA0cAAQcABQIHABoHAAUHAAxHAAWHAAyHAAuCBwAIxwAIBwAExwAJhwAABwAIwgcADMc/9QcACQc/8MeHP9wHP9wHP9dHP9bHxz/rBwAQBz/wRwAVx4cAEwcAAAcADYcACccADwcAGMIHP86HABZFRwAJBwAihwALhwATRwAMBwAAAgcABMcAAkc//Qc/+ofHAAAHP+0HP/QHP+/HP+zHP/jCBz/+Rz//hz/8Rz/+xz/9Rz//AgOHAH0HP/MFhwCEhwBrRUc/5EGHP/fHAAYHP/hHAAJHP/SHAAACBz/hRz/nRz/rxz/mx8cAAAc/80cABoc/9wcADYc/+kIHP+vHP/SHP/xHP/yHAAAHP/bCBwAABz/4RwAEhz/7BwALBz/8Qgc/8Ic//Ec/+wc//gc/+kc/+0IHP/vHP/yHP/1HP/oHAAAHP/oCBz/vxwASRz/1xwAcx4cAIwcAGMcAD4cAFgfHAAAHAA8HP/YHAAiHP+THAAfCBz/yxwADwUc/+AcAAkc/+0cAA4cAAAcAA8IHAAQHAAPHAAUHAANHhwABRwAABwABxz//xwACBz//QgcAAsc//0cAAkc//8cAAscAAAIHAAsHAAAHAAsHAAMHAAnHAAWCBwAOhwAIRwAHxwAMxwAABwAPAgcAAAcABAc//8cAAoc//scABAIHABDBhz+lRz+hRUcAAsc//8cAE8c/+YcABQc//YIHAAcHP/zHAANHP/uHAAAHP/mCBz/1Rz/1Bz/5hz/tB4c/78c/9IcACAcAC4fHAAAHAAUHAAJHAAQHAAVHAAUCBwADBwADBwAHxwAEhwABxz//wgcAIwcAbUVHAAaHAATHP/nHP/eHxwAABz/3hz/9Bz/zhz/7xz/3Agc/+oc/9Ic/+cc/+oc/+IcAAAIHP/kHP/xHAAVHAAmHxwAABwAKBwAERwAPRwAFRwAJggcABMcACEcABUcABAcABocAAAIDhwBFhwAAhYcANYcAI0VHP/yHP/sBRz/5hz/2Rz/6Rz/6xz/8RwAAAgc//gc//kcAAccAAgfHAAAHAAGHAAGHAAiHAADHAAMCBwAWxwBTgUc/8oc//Qc/7oc//Yc/7Ic//oIHP/lBxwAKxwAEBz/+Bz/6x8cAAAc//gc//0c//Ec//wc/+8IHP/GHP8pBRz/+Bz/5Bz/+xz/5BwAABz/8wgc/9scABwc/+YcACkeHAA8HAAAHAAlHAAfHABGHABpCBz/1BwCLhUc/90c/+Ec/+Ec/90fHP/ZHAAdHP/iHAAlHhwAJhwAHxwAHhwAJR8cACUc/+AcAB8c/9seDhwBFhz/QxYcANwcAZcVHAAyHAAMHP/7HP/mHxwAABz/9Bz/+xz/5xz/+Rz/4wgc/6Qc/p0FHP/mHP+cHP/vHP/hHP/kHAAACBz/9Rz/8xwABxwABR8cAAAcAAIcAAEcAAIcAAEcAAIIHAALHAAQHAACHAAFHAAAHAALCBwAGxz/6hwAFhz/5R4c/+Yc/+kc/+gc/+MfHP/SHAArHP/hHAA+HhwAZBwAABwARRwATBwAKBwAmwgcAHIcAbYFHP/FHP/zHP/bHP/7HP+QHP/2CBwAsxwA+xUc/90c/+Ec/+Ec/90fHP/ZHAAdHP/iHAAlHhwAJhwAHxwAHhwAJR8cACUc/+EcAB8c/9oeDhwBFhwAAhYcANYcAI0VHP/YHP/FHP/rHP/rHP/vHAAACBz/+Bz/+RwABxwACB8cAAAcAA4cAAgcACIcAA4cADQIHACRHAILBRz/qhz/7xz/0Bz/+hz/tRz/+Qgc/+UHHAALHAABHAAGHAAAHAAEHAAACBwAGxwADxz/9hz/7h8cAAAc//Mc//Ic/8Ic/+wc/70IHP+2HP74BRz/6hz/tBz/9Bz/xhwAABz/6Agc/9wcABsc/+gcACgeHAA+HAAAHAAmHAAfHABFHABpCA4cAwoc//IWHAAwHAGXFRwACAYcACAcAA4c//gc/+4fHAAAHP/yHP/4HP/eHP/lHP+hCBz/vRz/EgUcAHkGHAA1HAC+HAAmHABWHAA4HABDCBwAFhwAGRwAHRwAFRwADRwAAAgcAAocAAkc//Yc//MfHAAAHP/xHP/0HP/WHP/fHP+aCBz/7xz/zBz/8xz/1hz/3Rz/jwgcAHgGHAA7HADAHAAGHAASHAAkHAA/CBwAKhwAShwAKBwAKhwAHhwAAAgcAAwcAAsc//Yc//UfHAAAHP/6HP/9HP/1HP/8HP/zCBz/0xz/fQUc/+oc/8Ec//Ic/8IcAAAc/+QIHP/XHAAYHP/qHAArHhwAPhwAABwAKBwAIRwAOhwAYggc/+ocAA0FHP/7HP/4HP/7HP/5HP/+HP/9CBz/6Rz/3Bz/6xz/6hz/8xwAAAgc//cc//kcAAccAAcfHAAAHAALHAAAHAAAHAAVHABDCBwALRwAhQUcAA8cACscAAgcACYcAAAcABoIHAAoHP/fHAAfHP/UHhz/vBwAABz/0hz/2Bz/rBz/fAgcABMcADIcAAccABocAAAcABwIHAAqHP/nHAAaHP/WHhz/5BwAABz/4hz/9Rz/5Bz/6Qgc/9sc/+Qc/+Ic/9oc/78c/5wIHABAHADHBRz/wBz/8Rz/6xz//Rz/jRz/9wgOHAIsHP/6FhwB3RwAhxUc/9gc/8Ic//Mc//Ic/+8cAAAIHP/4HP/6HAAHHAAKHxwAABwAChwABxwAFxwAEhwANggcACQcAG0FHAAQHAAuHAAKHAAtHAAAHAAYCBwAMBz/5hwAGxz/0R4c/9scAAAc/9wc//Ec/+Qc/+YIHP/cHP/dHP/tHP/oHP+9HP+dCBwAQBwAxgUc/8Ac//Ic/7Ac//Uc/8gc//4IHP/lBxwAKhz//xwADBz/+xwAABz/7QgcAAAc//Uc//Qc/9Ec/94c/4gIHP/lHP+gBRz/9Bz/0hz/+Rz/5xz/9hz/2wgcAHkGHAAvHACtHAAkHABXHAA+HABRCBwAFBwAGxwAHxwAFhwAEhwAAAgcAAwcAA0c//Uc//YfHAAAHP/9HP/+HP/4HP/9HP/2CBz/yRz/WgUc//Ac/9Ac//Qc/8ccAAAc/+YIHP/bHAAaHP/pHAAqHhwAOxwAABwAKhwAIhwAOhwAYQgOHAH0HP/9FhwBHxwBzhUc/20c/3Qc/2Ec/1gfHP+rHABDHP/BHABcHhwAlRwAiBwAmxwAqR8cAFgc/74cAD8c/6UeHP/3HP/jFRwAHRwAEhz/6hz/3B8cAAAc/7wc/+Ec/34c/+Ac/7oIHP/jHP/CHP/iHP/jHP/dHAAACBz/4hz/7RwAGBwAJh8cAAAcAE4cACUcAJIcACMcAD4IHAAaHAAuHAAdHAAXHAAgHAAACA4cAfQc/4gWHACPHAGXFRwALRz//hwACRz//BwAABz/7QgcAAAc//cc//cc/9gc//Mc/88IHP+cHP58BRz/8Bz/wxz/9Bz/8xz/1xwAAAgc//oGHP/lBxwA+QYcABsHHP/PHAABHP/wHAAIHAAAHAAYCBwAABwADBwACBwAIRwAEhwARAgcAAMcAAocAAMcAAscAAIcAAcIHAADHAANBRwAIxz/7hwADBz//BwAFRwAAAgcAIccAI4cALUcAK0fHABKHP/WHAAvHP++Hhz/xxwAABz/1Bz/4Bz/xRz/rQgcACYcAHMFHP+aHP/wHP/ZHP/6HP/MHP/6CBwBAxz/1RUcABoc//4cAA8c/+kc//4c/+AIHP/8HP+/HP/gHP+cHP/cHP+/CBz/4Rz/yhz/3xz/5Bz/3xwAAAgc/+oc/+8cABAcABQfHAAAHAAQHAAIHAAeHAAbHABbCBwAGBwAUhwAChwAHBwAEBwAGAgcABkcACccACEcABkcABoc//4IDhwBhRz/6xYcADAcAZcVHAAtHP/+HAAJHP/8HAAAHP/tCBwAABz/5xz/3hz/gBz/vBz/GwgcAHkGHAAPHAAuHAAOHAArHAAEHAAPCBwAIBwAZRwADxwAJhwAHRwAMAgcABocAC0cABYcABkcAA0cAAAIHAAEHAAAHAAFHP/8HAAHHP/3CBwADxz/7xwADRz/+BwAEBwAAAgcACIcABkcAB8cACofHAAoHP/pHAAaHP/eHhz/zRwAABz/1xz/zRz/sRz/YggcAEIcANEFHP/EHP/xHP/tHP/9HP+HHP/2CA4cAYUc/+0WHAFgHAHNFRz/4wYc//Uc/+0c//0c//4c//EcAAAIHP/3HAAAHP/3HAACHP/uHAAHCBz/5xwAChz/8xwAAxz/7BwAAAgc/68c/8sc/84c/7QfHAAAHP/KHAAOHP/jHABCHP+yCBwAJhz/0xwAEhz/3hwAABz/5wgc/+Ic/+cc/+gc/+AeHP/pHAAAHP/rHAALHP/wHAAUCBz/7BwAGRz/+BwAFxz/+BwANggc/+UcAAMFHP/qHP9aBRwAGwYcAAQcAAwcAAwcAAgcAA0cAAAIHAAHHAAAHAALHP/9HAANHP/7CBwAGBz/+BwAExz//BwAFBwAAAgcAFQcAEAcADkcAEsfHAAAHAAtHP/nHAAxHP/IHABBCBz/2hwALRz/7hwAHxwAABwAFggcACAcABUcABUcACAeHAAuHAAAHAAaHP/cHAAQHP+tCBwAGxz//gUOHAEWHP/1FhwBJBwBwRUc/7gGHAAnHACRBRz/3QYc/8oc/68c/84c/9cc/7Ec/+IIHP/dBxwAMwYc/7wc/xIFHP/yHP/NHP/2HP/THAAAHP/vCBz/2RwAHBz/5hwAKh4cADwcAAAcACgcACEcAEIcAGcIHP/qHAAOBRz/3hz/yxz/5hz/5Rz/8BwAAAgc//gc//gcAAgcAAcfHAAAHAASHAASHABJHAAkHAB6CBwABRwAERwACxwAKBwAERwAPQgcAFMGDhwCLBwADxYcAcgcAIUVHP/dHP/LHP/sHP/rHP/vHAAACBz/+Bz/+hwACBwACR8cAAAcAAocAAAcAAAcABkcAF8IHABOHAEMBRz/igYc/8gc/z8c/+Mc/74c/8cc/7gIHP/hHP/aHP/qHP/vHP/sHAAACBz/8hz/+RwACBwAER8cAAAcAA8cAAIcAAgcAA0cACsIHABeHAE0BRz/+hz//xz/+hz//xz/8Bz//Qgc/7Yc//Mc/8Uc//gc/9Ac//4IHP/lBxwALhz//RwAChz/+xwAABz/7AgcAAAc//Ac//sc/+Qc//cc/+MIHP/YHP97BRz/8hz/0Bz/+Rz/3BwAABz/6Agc/88cABoc/+ccADEeHABDHAAAHAAeHAAaHABnHACQCBz/7hz/yRz/+hz/5RwAABz/5Agc/9gcABUc/+wcACweHAA8HAAAHAAxHAAoHAA0HABZCA4cApscABAWHAGXBBwAGRwAABwACRz//xwACBz/+QgcABQc/+4cAA4c/6McAAMc/3YIHAACHP+yBRwAABz//BwAABz//xz//xz/3Qgc//8c/9MFHAAbBhwAORwAVgUcAAYcAAgcACwcAE0cACwcAE8IHAAJHAAQHAACHAAEHAAIHAAPCBwAFxz+4wUcABsGHAC5HADEHABXHACFHAAAHABUCBwAIRz/4xwAHRz/4B4c/+Ic/+Yc/+Qc/+AfHAAAHP/yHAAGHP/yHAAPHP/rCBwADhz/7RwABhz/8xwAABz/9ggcAAAc/+Ic/+Ic/9Ic/6cc/5cIHP/gHAFMBRz/5QYc/6wc/28c//Ac/+Mc/8gc/5sIHP/9HAB9HP/5HABAHP/pHABWCBz/1xz/9xz/4Rz/+xz/rRz/8ggOHAG8HP+iFhwAbBwBmxUcABIcAAAcAAUc//8cAAcc//wIHAARHP/2HAAQHP/XHAAPHP+5CBwAIRz/YBwAERz/nxwAABz/4QgcAAAc/+kc//cc/+gc/+4c/+cIHP/rHP/kHP/lHP/rHP/vHAAACBz/+RwAABz/7RwABxz/+BwABwgc/+8cAAwc/+ccAAkc/+4cAAAIHP/mHP/oHP/mHP/jHxz/3xwAGxz/5RwAIx4cADccAAAcAEEcACgcADccAEIIHACCHACfHAB3HADtHAAAHABlCBwAIhz/4xwAHhz/3x4c/+Ic/+Uc/+Uc/+EfHAAAHP/oHAAHHP/0HAAYHP/uCBwAEhz/8hwABhz/+BwAABz/8wgcAAAc/+Ic/+4c/9Yc/7sc/3sIHP/0HABLBRz/6hwAdhz/5hwAcBz/7hwALwgc/9Ac//Qc/9wc//oc/78c//oIDhwA+hwAfRYOHgoDliX/DAmmCvcMC6aRjpKWlZSdDAyLDA4dAAAAIBMAawEBAgMEBQYHCAkKCwwNDg8QERITFBUWFxgZGhscHR4fICEiIyQlJicoKSorLC0uLzAxMjM0NTY3ODk6Ozw9Pj9AQUJDREVGR0hJSktMTU5PUFFSU1RVVldYWVpbXF1eX2BhYmNkZWZnaGlqa2wLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwAAAAAAAwIkAfQABQAAAooCuwAAAIwCigK7AAAB3wAxAQIAAAAABgAAAAAAAACAAACvUAAgSgAAAAAAAAAAKjIxKgABACD7BAPE/rwAZAPEAUQAAAAAAAAAAAHOArAAAAAgAAMAAAABAAMAAQAAAAwABAMcAAAATgBAAAUADgB+AKwA/wExAUIBUwFhAXgBfgGSAscC3QPAIBQgGiAeICIgJiAwIDogRCCsISIhJiICIgYiDyISIhoiHiIrIkgiYCJlJcrgBva++wT//wAAACAAoQCuATEBQQFSAWABeAF9AZICxgLYA8AgEyAYIBwgICAmIDAgOSBEIKwhIiEmIgIiBiIPIhEiGiIeIisiSCJgImQlyuAA9r77AP//AAAAAAAA/s8AAAAAAAD+iAAA/m4AAAAA/EAAAAAAAAAAAN/a39AAAN+831Te3t7a3f7d+t3xAADd5t3i3dXduN2gAADaNgAACUIAAAABAE4BCgEgAAABwAHCAcQAAAHEAAABxAHGAAABzgHQAdQB2AAAAAAB2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcwAAAAAAAAAAAAAAcQAAAHEAAABzgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAIAAAAAAAMAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAAgACQAKAAsAAAAMAAAADQAOAAAADwAQABEAEgATAAAAFAAVABYAFwAAABgAAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAEAAAAAAAXw889QAAA+gAAAAAngt+JwAAAACeC34nAAD+vA//A8QAAgARAAAAAAAAAAAAAQAAA8T+vAAA//8AAAAAAAACsADHAAAAAAAAAAAAAAAAABsAAAAAApsAAALSAAAC0gAAApsAAAIsAAACYwAAAfQAAAH0AAABvAAAAfQAAAG8AAAB9AAAARYAAAEWAAABFgAAAwoAAAIsAAAB9AAAAfQAAAGFAAABhQAAARYAAAIsAAACmwAAAbwAAAD6AAAAAFAAABsAAAAAABQA9gABAAAAAAAAABAAAAABAAAAAAABAB0AEAABAAAAAAACAAcALQABAAAAAAADAAgANAABAAAAAAAEAB0APAABAAAAAAAFAAwAWQABAAAAAAAGAAAAZQABAAAAAAAHAAcAZQABAAAAAAAIAAcAbAABAAAAAAAJAAcAcwADAAEECQAAACAAegADAAEECQABADoAmgADAAEECQACAA4A1AADAAEECQADABAA4gADAAEECQAEADoA8gADAAEECQAFABgBLAADAAEECQAGAAABRAADAAEECQAHAA4BRAADAAEECQAIAA4BUgADAAEECQAJAA4BYE9yaWdpbmFsIGxpY2VuY2VOV0JKWkwrTmltYnVzUm9tTm85TC1NZWRpSXRhbFVua25vd251bmlxdWVJRE5XQkpaTCtOaW1idXNSb21ObzlMLU1lZGlJdGFsVmVyc2lvbiAwLjExVW5rbm93blVua25vd25Vbmtub3duAE8AcgBpAGcAaQBuAGEAbAAgAGwAaQBjAGUAbgBjAGUATgBXAEIASgBaAEwAKwBOAGkAbQBiAHUAcwBSAG8AbQBOAG8AOQBMAC0ATQBlAGQAaQBJAHQAYQBsAFUAbgBrAG4AbwB3AG4AdQBuAGkAcQB1AGUASQBEAE4AVwBCAEoAWgBMACsATgBpAG0AYgB1AHMAUgBvAG0ATgBvADkATAAtAE0AZQBkAGkASQB0AGEAbABWAGUAcgBzAGkAbwBuACAAMAAuADEAMQBVAG4AawBuAG8AdwBuAFUAbgBrAG4AbwB3AG4AVQBuAGsAbgBvAHcAbgADAAD/8LMzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA";
+  let canvas = document.getElementById('canvas');
+  canvas.mozPrintCallback = (obj) => {
+   let testFontFace = new FontFace('test', 'url(' + fontData + ')');
+   document.fonts.add(testFontFace);
+   testFontFace.load().then(() => {
+    let ctx = obj.context;
+    ctx.font = '10px test, monospace';
+    ctx.fillText("lmnop", 20, 20);
+    obj.done();
+    window.postMessage("ready", "*");
+   }).catch((e) => {
+    obj.done();
+    window.postMessage("error", "*");
+   });
+  };
+ </script>
+</body>
+</html>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/layout/base/tests/chrome/printpreview_font_mozprintcallback_ref.html
@@ -0,0 +1,28 @@
+<!DOCTYPE html>
+<html>
+<head>
+ <meta charset="utf-8">
+ <style type="text/css">
+  @font-face {
+   font-family: test;
+   src: url(data:font/opentype;base64,T1RUTwAJAIAAAwAQQ0ZGICjPfaIAAACcAAAgsU9TLzJlXAb2AAAhUAAAAGBjbWFwiDMtcQAAIbAAAAMoaGVhZKspT7wAACTYAAAANmhoZWEEjgGGAAAlEAAAACRobXR4Mq4AAAAAJTQAAABsbWF4cAAbUAAAACWgAAAABm5hbWUqpGR/AAAlqAAAAmRwb3N0//OzMwAAKAwAAAAgAQAEBAABAQEeTldCSlpMK05pbWJ1c1JvbU5vOUwtTWVkaUl0YWwAAQEBRPgbAPgcAfgdAvgeA/gfBB4KAB+Lix4KAB+LiwwH+1z72Pp4+lgFHQAAANkPHQAAAAAQHQAAAQ4RHQAAACAdAAAfthIABQEBDSA9WmBWZXJzaW9uIDAuMTFTZWUgb3JpZ2luYWwgbm90aWNlTldCSlpMK05pbWJ1c1JvbU5vOUwtTWVkaUl0YWxOV0JKWkwrTmltYnVzUm9tTm85TC1NZWRpSXRhbE1lZGl1bQAAAAAAJAAlACgALAA0ADUAQgBDAEQARQBGAEgASgBLAE0ATgBPAFAAUQBTAFQAVQBWAFgAWgAAABsCAAEAAwEWAhgDmQUYBpsHQAh9CZoKiQwADO8PEhAOERkR5hPoFVkWCReIGGcZvhqCG9kdEh5mHm6LDhwCmxwAIBYcAoUcAq0VHP/iBhz/8hz/6hz/9xz/+Rz/8RwAAAgc//gcAAAc//EcAAMc//EcAAUIHP/VHAANHP/RHAAIHP/XHAAACBz/IRz/Rxz/Nhz/Dh8c/2UcAG0c/5gcAKMeHABHHAAAHABCHAAWHAA5HAArCBwAHhwAFhwAEBwAEhwAIBwALAgc/+IcABYFHP/OHP/FHP/kHP/pHP/WHP/uCBz/5Bz/9Bz/4Rz/+hz/4RwAAAgc/6Ic/8gcAEEcAG0fHAAAHACSHABIHACtHABbHABMCBwAJRwAHhwAJxwAEBwAKRwAAAgcAFEcADIc/8Qc/54fHAAAHP/zHP//HP/3HP/+HP/zCBwAIBz/+gUOHALSHP/SFhwAjBwChBUcAA4c//4cAA0c//4cAAQc//8IHAAgHP/7HAAKHP/4HAAAHP/oCBwAABz/9hz//Bz/7xz/+Bz/4Agc/4cc/kIFHP/xHP/NHP/wHP/xHP/PHP/6CBz/5wccAR4GHAD/HAC+HACpHADjHxwAqxz/kBwAZhz/Qx4c/t4GHADgHP+7FRwABxwAGxwAEBwACxwAIBwAAAgcAG8cADYc/8Uc/4YfHAAAHP+OHP/eHP+JHP/KHP+zCBz/yxz/tBz/uRz/2xz/oRwAAAgc/9sc/+8cAAscABcfHAAAHAAMHAADHAAQHAAJHAAaCBwAAhwAARwAAhwAAB4OHALSHAAVFhwCrRwBShUc/uEGHP/mBxwAKxz//BwACBz//hwACxz/+ggcAAYc//wcAAYc//UcAAAc//cIHAAAHP/mHP/8HP/vHP/lHP+kCBz/6Rz/shwAABwAABz//Bz/+wgc//Ic/+8c/9cc//Mc/9kcAAAIHP+WHP/GHABCHAB6HxwAABwAlRwARBwApxwAWxwATQgcACYcACAcACscABAcAC0cAAAIHAAvHAAAHAAnHP/tHAAWHP/gCBwAFhz/3xwABxz/4xwAAhz/vAgcAB0c//wFHAAzHADdBRz/4QYc//Uc/+oc//Uc//gc/+wcAAAIHP/3HAAAHP/4HAACHP/tHAAHCBz/0xwADxz/3xwABhz/0hwAAAgc/7QcAAAc/7kc/+4c/8Mc/90IHP98HP+zHP+pHP9pHAAAHP9nCBz/YRwAeRz/khwArx4cAE0cAAAcAGQcABQcADkcABoIHAAcHAANBRwAMBwAtQUcABMcAEYcAAccAAgcADUcAAQIDhwCmxz/6xYcAZ0cAY4VHADYHADGBRwAKxwAJxwACBwAAxwAKxwABggcABkHHP8tBhz/5wccAAkc//8cAAkc//8cAAMcAAAIHAAZHP/9HAAKHP/5HAAAHP/xCBwAABz/4xz/vBz/vBz/Mhz/UAgcAD4cAOQFHAAQHAA0HAATHAAPHAA7HAAFCBwAGQcc/soGHP/nBxwADhz//hwADBz//hwABRz//wgcAB8c//wcAAsc//ccAAAc/+oIHAAAHP/1HP/8HP/rHP/5HP/mCBz/hhz+PwUc//Ac/8sc//Ec//Mc/88c//oIHP/nBxwBIQYcABkHHP/MHAAEHP/yHAAJHAAAHAAhCBwAABwABhwAARwABhwAARwABQgcAEMcAPkFHABxHP8OBRwACRz/7BwABBz/9BwAABz/9QgcAAAc//Ic//Qc//gc/+Yc//4IHP/8HP//HP/1HP//HP/0HP//CBz/5wccARgGHAAZBxz/2hwABBz/8hwABxz/9RwAGAgOHAIsHAACFhwAABz/7hUcAB4GHAAMHAAdHAAHHAAGHAATHAAACBwAChwAABwADRz//RwAFxz/+AgcADEc/+8cACIc//kcACgcAAAIHACMHABZHABPHAB8HxwAABwAVhz/0hwAQxz/hhwAXQgc/8IcAC8c//EcABYcAAAcAC0IHABAHAAoHAApHABAHhwAUBwAABwAJxz/zxwADRz/iwgcABsc//wFHAAoHADJBRz/4gYc//cc/+4c//Ic//gc/+scAAAIHP/3HAAAHP/vHAAEHP/nHAAHCBz/1RwADhz/5RwABRz/5BwAAAgc/44c/6kc/6wc/5IfHAAAHP/lHAAFHP/qHAAIHP/vCBwAFhz/1hwAKRz/1BwAOBz/1AgcAE4c/8QcACMc/9EcAAAc/9IIHAAAHP/qHP/5HP/oHP/0HP/qCBz/6Rz/2Rz/3Rz/7Rz/zxwAAAgc/8wcAAAc/9IcABkc/+ccACoIHP/tHAAfHP/4HAAeHP/8HAA8CBz/4xwAAgUOHAJjHAAyFhwCWBwCnRUc/dkGHP/aHP9VBRwAGRz/+QUcADQcAGQcAD8cACkcAGYcAAIIHP9sHP3nBRz/8hz/zRz/5hz/6xz/zRwAAAgc//IGHP/nBxwBSwYcABkHHP+6HAADHP/zHAAGHAAAHAAgCBwAABwADxwABBwAFRwABxwAGggcAIwcAfoFHABeHP//HAAnHP/VHAAFHP+RCBwAGxz//gUOHAH0HP/rFhwBxxwAfxUc/9cc/8kc//Ec//Ec//AcAAAIHP/5HP/7HAAGHAAJHxwAABwAGRwAChwAKhwAGBwAUQgcAEccAOwFHP+RHP/5BRz/7hz/xQUc//ccADMc/+ocABUc/9UcAAAIHP+FHP9qHP9AHP9kHxz/tBwAKxz/zRwAQR4cAD0cAAAcAC4cACUcADkcAF8IHP/1HP/ZHP/9HP/yHAAAHP/yCBz/2xwAHhz/4xwAJR4cAC8cAAAcAC8cACccADkcAFcIHP9DHAE0FRwAFhz//hwADxz/7hwAABz/5QgcAAAc/8Uc/94c/48c/9oc/7wIHP/lHP/QHP/iHP/lHP/lHAAACBz/5hz/7RwAFxwAHx8cAAAcADQcACEcAGQcACkcAEoIHAAeHAA1HAAhHAAfHAAbHP/+CA4cAfQc//IWHABaHAKCFRwAMRwADhz/+Rz/6R8cAAAc//Mc//Mc/8sc/+Yc/6UIHP+iHP65BRz/9xz/4Bz/9Rz/1BwAABz/+wgc/+QcAEkc/+AcAEEeHACjHACdHACsHACzHxwASRz/0hwAMxz/vh4c/80cAAAc/9wc/+gc/80c/70IHABaHAFIBRz/uhz/8xz/zxz/+Rz/pxz/9ggcAMcc/u0VHAAdHAAPHP/pHP/SHxwAABz/xRz/5Rz/oxz/3Bz/wggc/94c/8Qc/9kc/+Ec/9UcAAAIHP/uHP/zHAAMHAAPHxwAABwACRwAEhwAUhwACBwAIAgcAAscACccABccAD8cAA8cACMIHAAaHAA5HAAgHAAeHAAhHAAACA4cAbwc//sWHAFDHACNFRz/0Bz/vRz/4Rz/6Rz/1RwAAAgc/9Uc/+IcACQcADYfHAAAHAA+HAAaHABaHAAkHABBCBwAGhwALxwAHhwAGBwAHhwAAAgcAAwcAAoc//kc//YfHAAAHP/8HP/+HP/6HP/6HP/3CBz/9xz/8Bz//Bz/9RwAABz/9Agc/+IcABkc/+ocACEeHAAkHAAaHAAdHAApHxwANRz/0hwAJRz/vh4c/3Mc/3Ac/1wc/2AfHP+nHAA/HP/CHABaHhwALBwAABwAKxwAEBwAIhwAHQgcABocABYcABAcABMcACMcADIIDhwB9Bz/6xYcAcAcAIMVHP/lHP/THP/nHP/lHP/xHAAACBz/+xz/+hwABhwABh8cAAAcAAkcABYcAFccACMcAH8IHABvHAGVBRz/xBz/8hz/zxz/+Rz/nBz/+Agc/+UHHAAVBhwAGhwADxz/9hz/7h8cAAAc//cc//oc/+cc/+kc/6wIHP/uHP+8BRz/6BwAGBz/7RwACRz/4xwAAAgc/4Yc/2oc/z8c/2MfHP+4HAAtHP/LHAA9HhwAPxwAABwALhwAJBwAORwAXwgc//gc/9sc//0c//EcAAAc//EIHP/ZHAAWHP/pHAAmHhwAMRwAABwALRwAJhwANxwAWAgc/04cATEVHAAWHP//HAAPHP/rHAAAHP/kCBwAABz/1hz/1Bz/fBz/3hz/wQgc/+Qc/88c/+Mc/+cc/+McAAAIHP/nHAAAHP/uHAAcHAACHAAjCBwAAxwANhwAHxwAXBwAJBwAQQgcACAcADkcACQcACAcAB4c//4IDhwBvBwABRYcATgcAI4VHP/RHP+7HP/kHP/qHP/WHAAACBz/1Rz/6hwAHBwANh8cAAAcABAcAAIcAA0cAAQcABQIHABoHAAUHAAxHAAWHAAyHAAuCBwAIxwAIBwAExwAJhwAABwAIwgcADMc/9QcACQc/8MeHP9wHP9wHP9dHP9bHxz/rBwAQBz/wRwAVx4cAEwcAAAcADYcACccADwcAGMIHP86HABZFRwAJBwAihwALhwATRwAMBwAAAgcABMcAAkc//Qc/+ofHAAAHP+0HP/QHP+/HP+zHP/jCBz/+Rz//hz/8Rz/+xz/9Rz//AgOHAH0HP/MFhwCEhwBrRUc/5EGHP/fHAAYHP/hHAAJHP/SHAAACBz/hRz/nRz/rxz/mx8cAAAc/80cABoc/9wcADYc/+kIHP+vHP/SHP/xHP/yHAAAHP/bCBwAABz/4RwAEhz/7BwALBz/8Qgc/8Ic//Ec/+wc//gc/+kc/+0IHP/vHP/yHP/1HP/oHAAAHP/oCBz/vxwASRz/1xwAcx4cAIwcAGMcAD4cAFgfHAAAHAA8HP/YHAAiHP+THAAfCBz/yxwADwUc/+AcAAkc/+0cAA4cAAAcAA8IHAAQHAAPHAAUHAANHhwABRwAABwABxz//xwACBz//QgcAAsc//0cAAkc//8cAAscAAAIHAAsHAAAHAAsHAAMHAAnHAAWCBwAOhwAIRwAHxwAMxwAABwAPAgcAAAcABAc//8cAAoc//scABAIHABDBhz+lRz+hRUcAAsc//8cAE8c/+YcABQc//YIHAAcHP/zHAANHP/uHAAAHP/mCBz/1Rz/1Bz/5hz/tB4c/78c/9IcACAcAC4fHAAAHAAUHAAJHAAQHAAVHAAUCBwADBwADBwAHxwAEhwABxz//wgcAIwcAbUVHAAaHAATHP/nHP/eHxwAABz/3hz/9Bz/zhz/7xz/3Agc/+oc/9Ic/+cc/+oc/+IcAAAIHP/kHP/xHAAVHAAmHxwAABwAKBwAERwAPRwAFRwAJggcABMcACEcABUcABAcABocAAAIDhwBFhwAAhYcANYcAI0VHP/yHP/sBRz/5hz/2Rz/6Rz/6xz/8RwAAAgc//gc//kcAAccAAgfHAAAHAAGHAAGHAAiHAADHAAMCBwAWxwBTgUc/8oc//Qc/7oc//Yc/7Ic//oIHP/lBxwAKxwAEBz/+Bz/6x8cAAAc//gc//0c//Ec//wc/+8IHP/GHP8pBRz/+Bz/5Bz/+xz/5BwAABz/8wgc/9scABwc/+YcACkeHAA8HAAAHAAlHAAfHABGHABpCBz/1BwCLhUc/90c/+Ec/+Ec/90fHP/ZHAAdHP/iHAAlHhwAJhwAHxwAHhwAJR8cACUc/+AcAB8c/9seDhwBFhz/QxYcANwcAZcVHAAyHAAMHP/7HP/mHxwAABz/9Bz/+xz/5xz/+Rz/4wgc/6Qc/p0FHP/mHP+cHP/vHP/hHP/kHAAACBz/9Rz/8xwABxwABR8cAAAcAAIcAAEcAAIcAAEcAAIIHAALHAAQHAACHAAFHAAAHAALCBwAGxz/6hwAFhz/5R4c/+Yc/+kc/+gc/+MfHP/SHAArHP/hHAA+HhwAZBwAABwARRwATBwAKBwAmwgcAHIcAbYFHP/FHP/zHP/bHP/7HP+QHP/2CBwAsxwA+xUc/90c/+Ec/+Ec/90fHP/ZHAAdHP/iHAAlHhwAJhwAHxwAHhwAJR8cACUc/+EcAB8c/9oeDhwBFhwAAhYcANYcAI0VHP/YHP/FHP/rHP/rHP/vHAAACBz/+Bz/+RwABxwACB8cAAAcAA4cAAgcACIcAA4cADQIHACRHAILBRz/qhz/7xz/0Bz/+hz/tRz/+Qgc/+UHHAALHAABHAAGHAAAHAAEHAAACBwAGxwADxz/9hz/7h8cAAAc//Mc//Ic/8Ic/+wc/70IHP+2HP74BRz/6hz/tBz/9Bz/xhwAABz/6Agc/9wcABsc/+gcACgeHAA+HAAAHAAmHAAfHABFHABpCA4cAwoc//IWHAAwHAGXFRwACAYcACAcAA4c//gc/+4fHAAAHP/yHP/4HP/eHP/lHP+hCBz/vRz/EgUcAHkGHAA1HAC+HAAmHABWHAA4HABDCBwAFhwAGRwAHRwAFRwADRwAAAgcAAocAAkc//Yc//MfHAAAHP/xHP/0HP/WHP/fHP+aCBz/7xz/zBz/8xz/1hz/3Rz/jwgcAHgGHAA7HADAHAAGHAASHAAkHAA/CBwAKhwAShwAKBwAKhwAHhwAAAgcAAwcAAsc//Yc//UfHAAAHP/6HP/9HP/1HP/8HP/zCBz/0xz/fQUc/+oc/8Ec//Ic/8IcAAAc/+QIHP/XHAAYHP/qHAArHhwAPhwAABwAKBwAIRwAOhwAYggc/+ocAA0FHP/7HP/4HP/7HP/5HP/+HP/9CBz/6Rz/3Bz/6xz/6hz/8xwAAAgc//cc//kcAAccAAcfHAAAHAALHAAAHAAAHAAVHABDCBwALRwAhQUcAA8cACscAAgcACYcAAAcABoIHAAoHP/fHAAfHP/UHhz/vBwAABz/0hz/2Bz/rBz/fAgcABMcADIcAAccABocAAAcABwIHAAqHP/nHAAaHP/WHhz/5BwAABz/4hz/9Rz/5Bz/6Qgc/9sc/+Qc/+Ic/9oc/78c/5wIHABAHADHBRz/wBz/8Rz/6xz//Rz/jRz/9wgOHAIsHP/6FhwB3RwAhxUc/9gc/8Ic//Mc//Ic/+8cAAAIHP/4HP/6HAAHHAAKHxwAABwAChwABxwAFxwAEhwANggcACQcAG0FHAAQHAAuHAAKHAAtHAAAHAAYCBwAMBz/5hwAGxz/0R4c/9scAAAc/9wc//Ec/+Qc/+YIHP/cHP/dHP/tHP/oHP+9HP+dCBwAQBwAxgUc/8Ac//Ic/7Ac//Uc/8gc//4IHP/lBxwAKhz//xwADBz/+xwAABz/7QgcAAAc//Uc//Qc/9Ec/94c/4gIHP/lHP+gBRz/9Bz/0hz/+Rz/5xz/9hz/2wgcAHkGHAAvHACtHAAkHABXHAA+HABRCBwAFBwAGxwAHxwAFhwAEhwAAAgcAAwcAA0c//Uc//YfHAAAHP/9HP/+HP/4HP/9HP/2CBz/yRz/WgUc//Ac/9Ac//Qc/8ccAAAc/+YIHP/bHAAaHP/pHAAqHhwAOxwAABwAKhwAIhwAOhwAYQgOHAH0HP/9FhwBHxwBzhUc/20c/3Qc/2Ec/1gfHP+rHABDHP/BHABcHhwAlRwAiBwAmxwAqR8cAFgc/74cAD8c/6UeHP/3HP/jFRwAHRwAEhz/6hz/3B8cAAAc/7wc/+Ec/34c/+Ac/7oIHP/jHP/CHP/iHP/jHP/dHAAACBz/4hz/7RwAGBwAJh8cAAAcAE4cACUcAJIcACMcAD4IHAAaHAAuHAAdHAAXHAAgHAAACA4cAfQc/4gWHACPHAGXFRwALRz//hwACRz//BwAABz/7QgcAAAc//cc//cc/9gc//Mc/88IHP+cHP58BRz/8Bz/wxz/9Bz/8xz/1xwAAAgc//oGHP/lBxwA+QYcABsHHP/PHAABHP/wHAAIHAAAHAAYCBwAABwADBwACBwAIRwAEhwARAgcAAMcAAocAAMcAAscAAIcAAcIHAADHAANBRwAIxz/7hwADBz//BwAFRwAAAgcAIccAI4cALUcAK0fHABKHP/WHAAvHP++Hhz/xxwAABz/1Bz/4Bz/xRz/rQgcACYcAHMFHP+aHP/wHP/ZHP/6HP/MHP/6CBwBAxz/1RUcABoc//4cAA8c/+kc//4c/+AIHP/8HP+/HP/gHP+cHP/cHP+/CBz/4Rz/yhz/3xz/5Bz/3xwAAAgc/+oc/+8cABAcABQfHAAAHAAQHAAIHAAeHAAbHABbCBwAGBwAUhwAChwAHBwAEBwAGAgcABkcACccACEcABkcABoc//4IDhwBhRz/6xYcADAcAZcVHAAtHP/+HAAJHP/8HAAAHP/tCBwAABz/5xz/3hz/gBz/vBz/GwgcAHkGHAAPHAAuHAAOHAArHAAEHAAPCBwAIBwAZRwADxwAJhwAHRwAMAgcABocAC0cABYcABkcAA0cAAAIHAAEHAAAHAAFHP/8HAAHHP/3CBwADxz/7xwADRz/+BwAEBwAAAgcACIcABkcAB8cACofHAAoHP/pHAAaHP/eHhz/zRwAABz/1xz/zRz/sRz/YggcAEIcANEFHP/EHP/xHP/tHP/9HP+HHP/2CA4cAYUc/+0WHAFgHAHNFRz/4wYc//Uc/+0c//0c//4c//EcAAAIHP/3HAAAHP/3HAACHP/uHAAHCBz/5xwAChz/8xwAAxz/7BwAAAgc/68c/8sc/84c/7QfHAAAHP/KHAAOHP/jHABCHP+yCBwAJhz/0xwAEhz/3hwAABz/5wgc/+Ic/+cc/+gc/+AeHP/pHAAAHP/rHAALHP/wHAAUCBz/7BwAGRz/+BwAFxz/+BwANggc/+UcAAMFHP/qHP9aBRwAGwYcAAQcAAwcAAwcAAgcAA0cAAAIHAAHHAAAHAALHP/9HAANHP/7CBwAGBz/+BwAExz//BwAFBwAAAgcAFQcAEAcADkcAEsfHAAAHAAtHP/nHAAxHP/IHABBCBz/2hwALRz/7hwAHxwAABwAFggcACAcABUcABUcACAeHAAuHAAAHAAaHP/cHAAQHP+tCBwAGxz//gUOHAEWHP/1FhwBJBwBwRUc/7gGHAAnHACRBRz/3QYc/8oc/68c/84c/9cc/7Ec/+IIHP/dBxwAMwYc/7wc/xIFHP/yHP/NHP/2HP/THAAAHP/vCBz/2RwAHBz/5hwAKh4cADwcAAAcACgcACEcAEIcAGcIHP/qHAAOBRz/3hz/yxz/5hz/5Rz/8BwAAAgc//gc//gcAAgcAAcfHAAAHAASHAASHABJHAAkHAB6CBwABRwAERwACxwAKBwAERwAPQgcAFMGDhwCLBwADxYcAcgcAIUVHP/dHP/LHP/sHP/rHP/vHAAACBz/+Bz/+hwACBwACR8cAAAcAAocAAAcAAAcABkcAF8IHABOHAEMBRz/igYc/8gc/z8c/+Mc/74c/8cc/7gIHP/hHP/aHP/qHP/vHP/sHAAACBz/8hz/+RwACBwAER8cAAAcAA8cAAIcAAgcAA0cACsIHABeHAE0BRz/+hz//xz/+hz//xz/8Bz//Qgc/7Yc//Mc/8Uc//gc/9Ac//4IHP/lBxwALhz//RwAChz/+xwAABz/7AgcAAAc//Ac//sc/+Qc//cc/+MIHP/YHP97BRz/8hz/0Bz/+Rz/3BwAABz/6Agc/88cABoc/+ccADEeHABDHAAAHAAeHAAaHABnHACQCBz/7hz/yRz/+hz/5RwAABz/5Agc/9gcABUc/+wcACweHAA8HAAAHAAxHAAoHAA0HABZCA4cApscABAWHAGXBBwAGRwAABwACRz//xwACBz/+QgcABQc/+4cAA4c/6McAAMc/3YIHAACHP+yBRwAABz//BwAABz//xz//xz/3Qgc//8c/9MFHAAbBhwAORwAVgUcAAYcAAgcACwcAE0cACwcAE8IHAAJHAAQHAACHAAEHAAIHAAPCBwAFxz+4wUcABsGHAC5HADEHABXHACFHAAAHABUCBwAIRz/4xwAHRz/4B4c/+Ic/+Yc/+Qc/+AfHAAAHP/yHAAGHP/yHAAPHP/rCBwADhz/7RwABhz/8xwAABz/9ggcAAAc/+Ic/+Ic/9Ic/6cc/5cIHP/gHAFMBRz/5QYc/6wc/28c//Ac/+Mc/8gc/5sIHP/9HAB9HP/5HABAHP/pHABWCBz/1xz/9xz/4Rz/+xz/rRz/8ggOHAG8HP+iFhwAbBwBmxUcABIcAAAcAAUc//8cAAcc//wIHAARHP/2HAAQHP/XHAAPHP+5CBwAIRz/YBwAERz/nxwAABz/4QgcAAAc/+kc//cc/+gc/+4c/+cIHP/rHP/kHP/lHP/rHP/vHAAACBz/+RwAABz/7RwABxz/+BwABwgc/+8cAAwc/+ccAAkc/+4cAAAIHP/mHP/oHP/mHP/jHxz/3xwAGxz/5RwAIx4cADccAAAcAEEcACgcADccAEIIHACCHACfHAB3HADtHAAAHABlCBwAIhz/4xwAHhz/3x4c/+Ic/+Uc/+Uc/+EfHAAAHP/oHAAHHP/0HAAYHP/uCBwAEhz/8hwABhz/+BwAABz/8wgcAAAc/+Ic/+4c/9Yc/7sc/3sIHP/0HABLBRz/6hwAdhz/5hwAcBz/7hwALwgc/9Ac//Qc/9wc//oc/78c//oIDhwA+hwAfRYOHgoDliX/DAmmCvcMC6aRjpKWlZSdDAyLDA4dAAAAIBMAawEBAgMEBQYHCAkKCwwNDg8QERITFBUWFxgZGhscHR4fICEiIyQlJicoKSorLC0uLzAxMjM0NTY3ODk6Ozw9Pj9AQUJDREVGR0hJSktMTU5PUFFSU1RVVldYWVpbXF1eX2BhYmNkZWZnaGlqa2wLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwAAAAAAAwIkAfQABQAAAooCuwAAAIwCigK7AAAB3wAxAQIAAAAABgAAAAAAAACAAACvUAAgSgAAAAAAAAAAKjIxKgABACD7BAPE/rwAZAPEAUQAAAAAAAAAAAHOArAAAAAgAAMAAAABAAMAAQAAAAwABAMcAAAATgBAAAUADgB+AKwA/wExAUIBUwFhAXgBfgGSAscC3QPAIBQgGiAeICIgJiAwIDogRCCsISIhJiICIgYiDyISIhoiHiIrIkgiYCJlJcrgBva++wT//wAAACAAoQCuATEBQQFSAWABeAF9AZICxgLYA8AgEyAYIBwgICAmIDAgOSBEIKwhIiEmIgIiBiIPIhEiGiIeIisiSCJgImQlyuAA9r77AP//AAAAAAAA/s8AAAAAAAD+iAAA/m4AAAAA/EAAAAAAAAAAAN/a39AAAN+831Te3t7a3f7d+t3xAADd5t3i3dXduN2gAADaNgAACUIAAAABAE4BCgEgAAABwAHCAcQAAAHEAAABxAHGAAABzgHQAdQB2AAAAAAB2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcwAAAAAAAAAAAAAAcQAAAHEAAABzgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAIAAAAAAAMAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAAgACQAKAAsAAAAMAAAADQAOAAAADwAQABEAEgATAAAAFAAVABYAFwAAABgAAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAEAAAAAAAXw889QAAA+gAAAAAngt+JwAAAACeC34nAAD+vA//A8QAAgARAAAAAAAAAAAAAQAAA8T+vAAA//8AAAAAAAACsADHAAAAAAAAAAAAAAAAABsAAAAAApsAAALSAAAC0gAAApsAAAIsAAACYwAAAfQAAAH0AAABvAAAAfQAAAG8AAAB9AAAARYAAAEWAAABFgAAAwoAAAIsAAAB9AAAAfQAAAGFAAABhQAAARYAAAIsAAACmwAAAbwAAAD6AAAAAFAAABsAAAAAABQA9gABAAAAAAAAABAAAAABAAAAAAABAB0AEAABAAAAAAACAAcALQABAAAAAAADAAgANAABAAAAAAAEAB0APAABAAAAAAAFAAwAWQABAAAAAAAGAAAAZQABAAAAAAAHAAcAZQABAAAAAAAIAAcAbAABAAAAAAAJAAcAcwADAAEECQAAACAAegADAAEECQABADoAmgADAAEECQACAA4A1AADAAEECQADABAA4gADAAEECQAEADoA8gADAAEECQAFABgBLAADAAEECQAGAAABRAADAAEECQAHAA4BRAADAAEECQAIAA4BUgADAAEECQAJAA4BYE9yaWdpbmFsIGxpY2VuY2VOV0JKWkwrTmltYnVzUm9tTm85TC1NZWRpSXRhbFVua25vd251bmlxdWVJRE5XQkpaTCtOaW1idXNSb21ObzlMLU1lZGlJdGFsVmVyc2lvbiAwLjExVW5rbm93blVua25vd25Vbmtub3duAE8AcgBpAGcAaQBuAGEAbAAgAGwAaQBjAGUAbgBjAGUATgBXAEIASgBaAEwAKwBOAGkAbQBiAHUAcwBSAG8AbQBOAG8AOQBMAC0ATQBlAGQAaQBJAHQAYQBsAFUAbgBrAG4AbwB3AG4AdQBuAGkAcQB1AGUASQBEAE4AVwBCAEoAWgBMACsATgBpAG0AYgB1AHMAUgBvAG0ATgBvADkATAAtAE0AZQBkAGkASQB0AGEAbABWAGUAcgBzAGkAbwBuACAAMAAuADEAMQBVAG4AawBuAG8AdwBuAFUAbgBrAG4AbwB3AG4AVQBuAGsAbgBvAHcAbgADAAD/8LMzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA);
+  }
+ </style>
+</head>
+<body>
+ <canvas id="canvas" width="200" height="200"></canvas>
+ <script>
+  let canvas = document.getElementById('canvas');
+  canvas.mozPrintCallback = (obj) => {
+   let ctx = obj.context;
+   // Intentionally use a different fallback font than the test file so that
+   // if the font fails to load the test and reference will still be
+   // different.
+   ctx.font = '10px test, sans-serif';
+   ctx.fillText("lmnop", 20, 20);
+   obj.done();
+   window.postMessage("ready", "*");
+  };
+ </script>
+</body>
+</html>
--- a/layout/base/tests/chrome/printpreview_helper.xul
+++ b/layout/base/tests/chrome/printpreview_helper.xul
@@ -18,17 +18,17 @@ var ctx1;
 var ctx2;
 var counter = 0;
 
 var file = Cc["@mozilla.org/file/directory_service;1"]
       .getService(Ci.nsIProperties)
       .get("TmpD", Ci.nsIFile);
 filePath = file.path;
 
-function printpreview() {
+function printpreview(hasMozPrintCallback) {
  gWbp = window.frames[1].docShell.printPreview;
  var listener = {
   onLocationChange: function(webProgress, request, location, flags) { },
   onProgressChange: function(webProgress, request, curSelfProgress, 
                maxSelfProgress, curTotalProgress,
                maxTotalProgress) { },
   onSecurityChange: function(webProgress, request, state) { },
   onStateChange: function(webProgress, request, stateFlags, status) { },
@@ -49,17 +49,21 @@ function printpreview() {
  var before = 0;
  var after = 0;
  function beforeprint() { ++before; }
  function afterprint() { ++after; }
  window.frames[0].addEventListener("beforeprint", beforeprint, true);
  window.frames[0].addEventListener("afterprint", afterprint, true);
  gWbp.printPreview(gWbp.globalPrintSettings, window.frames[0], listener);
  is(before, 1, "Should have called beforeprint listener!");
- is(after, 1, "Should have called afterprint listener!");
+ if (!hasMozPrintCallback) {
+  // If there's a mozPrintCallback the after print event won't fire until
+  // later.
+  is(after, 1, "Should have called afterprint listener!");
+ }
  window.frames[0].removeEventListener("beforeprint", beforeprint, true);
  window.frames[0].removeEventListener("afterprint", afterprint, true);
  prefs.clearUserPref('print.show_print_progress');
 }
 
 function exitprintpreview() {
  window.frames[1].docShell.printPreview.exitPrintPreview();
 }
@@ -340,16 +344,54 @@ async function runTest9() {
  // Ensure the <use> shadow tree is created so we test what we want to test.
  window.frames[0].document.body.offsetTop;
 
  printpreview();
  ctx2.drawWindow(window.frames[1], 0, 0, 400, 400, "rgb(255,255,255)");
  exitprintpreview();
  ok(compareCanvases(), "Printing <use> subtrees should create same output");
 
+ requestAnimationFrame(function() { setTimeout(runTest10); } );
+}
+
+// Test for bug 1524640
+async function runTest10() {
+ // Test that fonts loaded during mozprint callback are loaded into the cloned
+ // document.
+ const iframeElement = document.getElementsByTagName("iframe")[0];
+
+ // First, snapshot the page with font defined in CSS.
+ await new Promise((resolve) => {
+  iframeElement.addEventListener("load", resolve, { capture: true, once: true });
+  iframeElement.setAttribute("src", "printpreview_font_mozprintcallback_ref.html");
+ });
+ let mozPrintCallbackDone = new Promise((resolve) => {
+  iframeElement.addEventListener("message", resolve, { capture: true, once: true });
+ });
+ printpreview(true);
+ await mozPrintCallbackDone;
+ ctx1.drawWindow(window.frames[1], 0, 0, 400, 400, "rgb(255,255,255)");
+ exitprintpreview();
+
+ // Second, snapshot the page with font loaded in JS.
+ await new Promise((resolve) => {
+  iframeElement.addEventListener("load", resolve, { capture: true, once: true });
+  iframeElement.setAttribute("src", "printpreview_font_mozprintcallback.html");
+ });
+ mozPrintCallbackDone = new Promise((resolve) => {
+  iframeElement.addEventListener("message", resolve, { capture: true, once: true });
+ });
+ printpreview(true);
+ // Wait for the mozprintcallback to finish.
+ await mozPrintCallbackDone;
+ ctx2.drawWindow(window.frames[1], 0, 0, 400, 400, "rgb(255,255,255)");
+
+ exitprintpreview();
+ ok(compareCanvases(), "Printing pages with fonts loaded from a mozPrintCallback should be the same.");
+
  finish();
 }
 
 ]]></script>
 <table style="border: 1px solid black;" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <tr><th>Print preview canvas 1</th><th>Print preview canvas 2</th></tr>
 <tr>
 <td><canvas height="400" width="400"></canvas></td>
--- a/layout/style/FontFaceSet.cpp
+++ b/layout/style/FontFaceSet.cpp
@@ -412,16 +412,26 @@ bool FontFaceSet::HasRuleFontFace(FontFa
   if (mRuleFaces[i].mFontFace == aFontFace) {
    return true;
   }
  }
  return false;
 }
 #endif
 
+bool IsPdfJs(nsIPrincipal* aPrincipal) {
+ if (!aPrincipal) {
+  return false;
+ }
+ nsCOMPtr<nsIURI> uri;
+ aPrincipal->GetURI(getter_AddRefs(uri));
+ return uri && uri->GetSpecOrDefault().EqualsLiteral(
+          "resource://pdf.js/web/viewer.html");
+}
+
 void FontFaceSet::Add(FontFace& aFontFace, ErrorResult& aRv) {
  FlushUserFontSet();
 
  if (aFontFace.IsInFontFaceSet(this)) {
   return;
  }
 
  if (aFontFace.HasRule()) {
@@ -444,16 +454,26 @@ void FontFaceSet::Add(FontFace& aFontFac
  rec->mLoadEventShouldFire =
    aFontFace.Status() == FontFaceLoadStatus::Unloaded ||
    aFontFace.Status() == FontFaceLoadStatus::Loading;
 
  mNonRuleFacesDirty = true;
  MarkUserFontSetDirty();
  mHasLoadingFontFacesIsDirty = true;
  CheckLoadingStarted();
+ RefPtr<dom::Document> clonedDoc = mDocument->GetLatestStaticClone();
+ if (clonedDoc) {
+  // The document is printing, copy the font to the static clone as well.
+  nsCOMPtr<nsIPrincipal> principal = mDocument->GetPrincipal();
+  if (principal->IsSystemPrincipal() || IsPdfJs(principal)) {
+   ErrorResult rv;
+   clonedDoc->Fonts()->Add(aFontFace, rv);
+   MOZ_ASSERT(!rv.Failed());
+  }
+ }
 }
 
 void FontFaceSet::Clear() {
  FlushUserFontSet();
 
  if (mNonRuleFaces.IsEmpty()) {
   return;
  }