browser/extensions/screenshots/_locales/nb_NO/messages.json
author Jared Hirsch <ohai@6a68.net>
Mon, 15 Oct 2018 20:11:32 +0000
changeset 499772 fb1c936feb43f2571bd35d3fd904ec40ef3148ac
parent 499562 browser/extensions/screenshots/webextension/_locales/nb_NO/messages.json@27ce807450490a5a443c71b3431d5d51c3223ece
permissions -rw-r--r--
Bug 1498410 - Part 1 - Export Screenshots 35.0.0 (translations only); r=flod,ianbicking MozReview-Commit-ID: IqghO4R1RAZ Differential Revision: https://phabricator.services.mozilla.com/D8503

{
 "addonDescription": {
  "message": "Ta klipp og skjermbilder fra nettet og lagre de midlertidig eller permanent."
 },
 "addonAuthorsList": {
  "message": "Mozilla <screenshots-feedback@mozilla.com>"
 },
 "contextMenuLabel": {
  "message": "Ta et skjermbilde"
 },
 "myShotsLink": {
  "message": "Mine skjermbilder"
 },
 "screenshotInstructions": {
  "message": "Dra eller klikk på siden for å velge et område. Trykk på ESC for å avbryte."
 },
 "saveScreenshotSelectedArea": {
  "message": "Lagre"
 },
 "saveScreenshotVisibleArea": {
  "message": "Lagre synlig område"
 },
 "saveScreenshotFullPage": {
  "message": "Lagre hele siden"
 },
 "cancelScreenshot": {
  "message": "Avbryt"
 },
 "downloadScreenshot": {
  "message": "Last ned"
 },
 "downloadOnlyNotice": {
  "message": "Du er for tiden i nedlastingsmodus."
 },
 "downloadOnlyDetails": {
  "message": "Firefox Screenshots endres automatisk til nedlastingsmodus i disse situasjonene:"
 },
 "downloadOnlyDetailsPrivate": {
  "message": "I et privat nettlesingsvindu."
 },
 "downloadOnlyDetailsThirdParty": {
  "message": "Tredjeparts infokapsler er deaktivert."
 },
 "downloadOnlyDetailsNeverRemember": {
  "message": "«Husk aldri historikk» er aktivert."
 },
 "downloadOnlyDetailsESR": {
  "message": "Du bruker Firefox ESR."
 },
 "downloadOnlyDetailsNoUploadPref": {
  "message": "Opplastinger er slått av."
 },
 "notificationLinkCopiedTitle": {
  "message": "Lenke kopiert"
 },
 "notificationLinkCopiedDetails": {
  "message": "Lenken til skjermbildet ditt er kopiert til utklippstavlen. Trykk på $META_KEY$-V for å lime inn.",
  "placeholders": {
   "meta_key": {
    "content": "$1"
   }
  }
 },
 "copyScreenshot": {
  "message": "Kopier"
 },
 "notificationImageCopiedTitle": {
  "message": "Bilde kopiert"
 },
 "notificationImageCopiedDetails": {
  "message": "Bildet ditt er kopiert til utklippstavlen. Trykk på $META_KEY$-V for å lime det inn.",
  "placeholders": {
   "meta_key": {
    "content": "$1"
   }
  }
 },
 "imageCropPopupWarning": {
  "message": "Det lagrede bildet vil bli beskåret til $PIXELS$px i høyden.",
  "placeholders": {
   "pixels": {
    "content": "$1"
   }
  }
 },
 "requestErrorTitle": {
  "message": "I ustand."
 },
 "requestErrorDetails": {
  "message": "Beklager! Vi klarte ikke å lagre skjermbildet ditt. Prøv igjen senere."
 },
 "connectionErrorTitle": {
  "message": "Vi kan ikke koble til dine skjermbilder."
 },
 "connectionErrorDetails": {
  "message": "Kontroller din internett-tilkopling. Om du kan koble til internett, kan det være et midlertidig problem med tjenesten Firefox Screenshots."
 },
 "loginErrorDetails": {
  "message": "Vi klarte ikke å lagre skjermbildet ditt, fordi det er et problem med tjenesten Firefox Screenshots. Prøv igjen senere."
 },
 "unshootablePageErrorTitle": {
  "message": "Vi kan ikke ta skjermbilde av siden."
 },
 "unshootablePageErrorDetails": {
  "message": "Dette er ikke en vanlig nettside, og du kan ikke ta skjermbilde av den."
 },
 "selfScreenshotErrorTitle": {
  "message": "Du kan ikke ta skjermbilde av siden Firefox Screenshots!"
 },
 "emptySelectionErrorTitle": {
  "message": "Det valgte området er for liten"
 },
 "privateWindowErrorTitle": {
  "message": "Skjermbildetaking er deaktivert i privat nettlesings-modus"
 },
 "privateWindowErrorDetails": {
  "message": "Beklager ulempen. Vi jobber med denne funksjonen for fremtidige utgivelser."
 },
 "genericErrorTitle": {
  "message": "Oi! Det ser ut til at Firefox Screenshots ikke fungerer korrekt."
 },
 "genericErrorDetails": {
  "message": "Vi er ikke sikre på hva som hendte. Kan du prøve igjen eller ta et bilde av en annen side?"
 },
 "tourBodyIntro": {
  "message": "Ta, lagre og del skjermbilder uten å forlate Firefox."
 },
 "tourHeaderPageAction": {
  "message": "En ny måte å lagre på"
 },
 "tourBodyPageAction": {
  "message": "Utvid sidehandlingsmenyen i adresselinjen når du vil ta et skjermbilde."
 },
 "tourHeaderClickAndDrag": {
  "message": "Ta bilde av akkurat hva du vil"
 },
 "tourBodyClickAndDrag": {
  "message": "Klikk for å dra og ta skjermbilde av bare en del av siden. Du kan også føre musen over for å framheve merket område."
 },
 "tourHeaderFullPage": {
  "message": "Ta skjermbilde av vinduer eller hele sider."
 },
 "tourBodyFullPage": {
  "message": "Bruk knappene i det øvre høyre hjørnet for å ta skjermbilde av det synlige området i vinduet eller for å ta skjermbilde av en hel side."
 },
 "tourHeaderDownloadUpload": {
  "message": "Som du vil ha det"
 },
 "tourBodyDownloadUpload": {
  "message": "Lagre de beskjærte skjermbildene dine på nettet for enklere deling, eller last de ned til din datamaskin. Du kan også klikke på knappen Mine skjermbilde for å finne alle skjermbildene du har tatt."
 },
 "tourHeaderAccounts": {
  "message": "Skjermbilder til å ta med"
 },
 "tourBodyAccounts": {
  "message": "Logg på med din Firefox-konto for å få tilgang til bildene dine på alle enhetene dine og lagre favorittbildene dine for alltid."
 },
 "tourSkip": {
  "message": "Hopp over"
 },
 "tourNext": {
  "message": "Neste slide"
 },
 "tourPrevious": {
  "message": "Forrige slide"
 },
 "tourDone": {
  "message": "Ferdig"
 },
 "termsAndPrivacyNotice2": {
  "message": "Ved å bruke Firefox Screenshots, godtar du vår $TERMSANDPRIVACYNOTICETERMSLINK$ og $TERMSANDPRIVACYNOTICEPRIVACYLINK$.",
  "placeholders": {
   "termsandprivacynoticetermslink": {
    "content": "$1"
   },
   "termsandprivacynoticeprivacylink": {
    "content": "$2"
   }
  }
 },
 "termsAndPrivacyNoticeTermsLink": {
  "message": "vilkår"
 },
 "termsAndPrivacyNoticyPrivacyLink": {
  "message": "personvernbestemmelser"
 },
 "libraryLabel": {
  "message": "Skjermbilder"
 }
}