browser/extensions/screenshots/_locales/ca/messages.json
author Jared Hirsch <ohai@6a68.net>
Mon, 15 Oct 2018 20:11:32 +0000
changeset 499772 fb1c936feb43f2571bd35d3fd904ec40ef3148ac
parent 499562 browser/extensions/screenshots/webextension/_locales/ca/messages.json@27ce807450490a5a443c71b3431d5d51c3223ece
permissions -rw-r--r--
Bug 1498410 - Part 1 - Export Screenshots 35.0.0 (translations only); r=flod,ianbicking MozReview-Commit-ID: IqghO4R1RAZ Differential Revision: https://phabricator.services.mozilla.com/D8503

{
 "addonDescription": {
  "message": "Feu captures de pantalla de pàgines web i deseu-les temporalment o per sempre."
 },
 "addonAuthorsList": {
  "message": "Mozilla <screenshots-feedback@mozilla.com>"
 },
 "contextMenuLabel": {
  "message": "Fes una captura de pantalla"
 },
 "myShotsLink": {
  "message": "Les meves captures"
 },
 "screenshotInstructions": {
  "message": "Arrossegueu o feu clic a la pàgina per seleccionar una regió. Premeu ESC per cancel·lar."
 },
 "saveScreenshotSelectedArea": {
  "message": "Desa"
 },
 "saveScreenshotVisibleArea": {
  "message": "Captura la part visible"
 },
 "saveScreenshotFullPage": {
  "message": "Captura tota la pàgina"
 },
 "cancelScreenshot": {
  "message": "Cancel·la"
 },
 "downloadScreenshot": {
  "message": "Baixa"
 },
 "downloadOnlyNotice": {
  "message": "Actualment esteu en mode de només baixada."
 },
 "downloadOnlyDetails": {
  "message": "El Firefox Screenshots canvia automàticament al mode de només baixada en aquestes situacions:"
 },
 "downloadOnlyDetailsPrivate": {
  "message": "En una finestra de navegació privada."
 },
 "downloadOnlyDetailsThirdParty": {
  "message": "S'han desactivat les galetes de tercers."
 },
 "downloadOnlyDetailsNeverRemember": {
  "message": "S'ha activat l'opció «No recordarà mai l'historial»."
 },
 "downloadOnlyDetailsESR": {
  "message": "Feu servir el Firefox ESR."
 },
 "downloadOnlyDetailsNoUploadPref": {
  "message": "Les pujades estan inhabilitades."
 },
 "notificationLinkCopiedTitle": {
  "message": "S'ha copiat l'enllaç"
 },
 "notificationLinkCopiedDetails": {
  "message": "L'enllaç de la captura s'ha copiat al porta-retalls. Premeu $META_KEY$-V per enganxar-lo.",
  "placeholders": {
   "meta_key": {
    "content": "$1"
   }
  }
 },
 "copyScreenshot": {
  "message": "Copia"
 },
 "notificationImageCopiedTitle": {
  "message": "S'ha copiat la captura"
 },
 "notificationImageCopiedDetails": {
  "message": "La captura s'ha copiat al porta-retalls. Premeu $META_KEY$-V per enganxar-la.",
  "placeholders": {
   "meta_key": {
    "content": "$1"
   }
  }
 },
 "imageCropPopupWarning": {
  "message": "La imatge desada es retallarà a $PIXELS$ px d'alçada.",
  "placeholders": {
   "pixels": {
    "content": "$1"
   }
  }
 },
 "requestErrorTitle": {
  "message": "No funciona."
 },
 "requestErrorDetails": {
  "message": "Malauradament, s'ha pogut desar la vostra captura. Torneu a provar més tard."
 },
 "connectionErrorTitle": {
  "message": "No s'ha pogut accedir a les vostres captures de pantalla."
 },
 "connectionErrorDetails": {
  "message": "Comproveu la connexió a Internet. Si podeu connectar-vos a Internet, podria ser un problema temporal del servei del Firefox Screenshots."
 },
 "loginErrorDetails": {
  "message": "No s'ha pogut desar la vostra captura perquè hi ha un problema amb el servei del Firefox Screenshots. Torneu-ho a provar més tard."
 },
 "unshootablePageErrorTitle": {
  "message": "No es pot fer una captura de pantalla d'aquesta pàgina."
 },
 "unshootablePageErrorDetails": {
  "message": "No podeu fer una captura de pantalla perquè aquesta no és una pàgina web estàndard."
 },
 "selfScreenshotErrorTitle": {
  "message": "No podeu fer una captura de pantalla de la pàgina del Firefox Screenshots!"
 },
 "emptySelectionErrorTitle": {
  "message": "La selecció és massa petita"
 },
 "privateWindowErrorTitle": {
  "message": "Les captures de pantalla estan desactivades en el mode de navegació privada"
 },
 "privateWindowErrorDetails": {
  "message": "Perdoneu les molèsties. Estem treballant en aquesta característica per a versions futures."
 },
 "genericErrorTitle": {
  "message": "El Firefox Screenshots ha tingut un problema."
 },
 "genericErrorDetails": {
  "message": "S'ha produït un error inesperat. Torneu-ho a provar o captureu una altra pàgina."
 },
 "tourBodyIntro": {
  "message": "Feu captures de pantalla, deseu-les i compartiu-les sense sortir del Firefox."
 },
 "tourHeaderPageAction": {
  "message": "Una forma nova de desar les captures"
 },
 "tourBodyPageAction": {
  "message": "Amplieu el menú d'accions de la pàgina de la barra d'adreces quan vulgueu fer una captura de pantalla."
 },
 "tourHeaderClickAndDrag": {
  "message": "Captureu tot allò que vulgueu"
 },
 "tourBodyClickAndDrag": {
  "message": "Feu clic i arrossegueu per capturar només una part de la pàgina. També podeu moure el ratolí per sobre per ressaltar la vostra selecció."
 },
 "tourHeaderFullPage": {
  "message": "Captureu la finestra o la pàgina sencera"
 },
 "tourBodyFullPage": {
  "message": "Seleccioneu amb els botons de la part superior dreta si voleu capturar l'àrea visible de la finestra o la pàgina sencera."
 },
 "tourHeaderDownloadUpload": {
  "message": "Com vulgueu"
 },
 "tourBodyDownloadUpload": {
  "message": "Deseu les vostres captures al web per compartir-les fàcilment o baixeu-les a l'ordinador. També podeu fer clic al botó «Les meves captures» per veure totes les captures que heu fet."
 },
 "tourHeaderAccounts": {
  "message": "Les vostres captures, a tot arreu"
 },
 "tourBodyAccounts": {
  "message": "Inicieu la sessió amb el compte del Firefox per accedir a les vostres captures en tots els dispositius i conservar les vostres preferides per sempre."
 },
 "tourSkip": {
  "message": "OMET"
 },
 "tourNext": {
  "message": "Diapositiva següent"
 },
 "tourPrevious": {
  "message": "Diapositiva anterior"
 },
 "tourDone": {
  "message": "Fet"
 },
 "termsAndPrivacyNotice2": {
  "message": "Si utilitzeu el Firefox Screenshots, esteu acceptant les nostres $TERMSANDPRIVACYNOTICETERMSLINK$ i l'$TERMSANDPRIVACYNOTICEPRIVACYLINK$.",
  "placeholders": {
   "termsandprivacynoticetermslink": {
    "content": "$1"
   },
   "termsandprivacynoticeprivacylink": {
    "content": "$2"
   }
  }
 },
 "termsAndPrivacyNoticeTermsLink": {
  "message": "condicions d'ús"
 },
 "termsAndPrivacyNoticyPrivacyLink": {
  "message": "avís de privadesa"
 },
 "libraryLabel": {
  "message": "Captures de pantalla"
 }
}