security/nss/lib/freebl/intel-gcm-wrap.c
949b53bb379cb3dc62c4858327ec0874fb4867e4
created 2014-04-25 06:06 -0700
pushed 2017-06-13 15:39 +0000
Wan-Teh Chang Wan-Teh Chang - Bug 993569 - Update Mozilla 31 to use NSS 3.16.1 Beta 2.
66b7259580f45c2599eefae69f40dae55ef17e0a
created 2014-04-08 11:38 -0700
pushed 2017-06-13 15:39 +0000
Camilo Viecco Camilo Viecco - Bug 993569 - Update Mozilla 31 to use NSS 3.16.1. (beta1) r=kaie
937723141e9229cd6a3bdb4feb074cf14a1d406a
created 2013-02-04 20:52 +0100
pushed 2017-06-13 15:39 +0000
Kai Engert Kai Engert - Bug 834741 - Mozilla 20 needs final NSPR 4.9.5 and final NSS 3.14.2, r=kaie, r=wtc, a=lsblakk
d5b2e09813acffa7b7c2b6342f3ba6f69d61325b
created 2013-01-30 16:39 +0100
pushed 2017-06-13 15:39 +0000
Kai Engert Kai Engert - Bug 834741, landing NSPR_4_9_5_BETA2 and NSS_3_14_2_BETA3, r=wtc, a=lsblakk
less more (0) tip