bug 987668 - reftest for Polish hyphenation. r=smontagu
authorJonathan Kew <jkew@mozilla.com>
Wed, 02 Apr 2014 07:38:00 +0100
changeset 195092 5a58c89a71a3b48bd9bb0012b42ad7012ab4dd32
parent 195091 e713344051f0be84ac032961a534804244c60511
child 195093 811aa6cc7877226026ae7d628da586e375bad06e
push id3624
push userasasaki@mozilla.com
push dateMon, 09 Jun 2014 21:49:01 +0000
treeherdermozilla-beta@b1a5da15899a [default view] [failures only]
perfherder[talos] [build metrics] [platform microbench] (compared to previous push)
reviewerssmontagu
bugs987668
milestone31.0a1
first release with
nightly linux32
nightly linux64
nightly mac
nightly win32
nightly win64
last release without
nightly linux32
nightly linux64
nightly mac
nightly win32
nightly win64
bug 987668 - reftest for Polish hyphenation. r=smontagu
layout/reftests/text/auto-hyphenation-pl-1-ref.html
layout/reftests/text/auto-hyphenation-pl-1.html
layout/reftests/text/reftest.list
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/layout/reftests/text/auto-hyphenation-pl-1-ref.html
@@ -0,0 +1,52 @@
+<!DOCTYPE html>
+<html lang="pl">
+<head>
+<meta charset="utf-8">
+<title>Polish hyphenation test</title>
+<style>
+body {
+  font-family: "Times New Roman", serif; /* prefer TNR to Times (default) on OS X... */
+  -moz-font-feature-settings: 'kern' off; /* ...so that we can disable kerning */
+  font-feature-settings: 'kern' off;
+}
+</style>
+</head>
+<body>
+<div style="white-space:pre-wrap;">Uni-
+kod
+przy-
+pi-
+su-
+je
+uni-
+kal-
+ny
+nu-
+mer
+każ-
+de-
+mu
+zna-
+ko-
+wi,
+nie-
+za-
+leż-
+ny
+od
+uży-
+wa-
+nej
+plat-
+for-
+my,
+pro-
+gra-
+mu
+czy
+ję-
+zy-
+ka.
+</div>
+</body>
+</html>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/layout/reftests/text/auto-hyphenation-pl-1.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+<!DOCTYPE html>
+<html lang="pl">
+<head>
+<meta charset="utf-8">
+<title>Polish hyphenation test</title>
+<style>
+body {
+  font-family: "Times New Roman", serif; /* prefer TNR to Times (default) on OS X... */
+  -moz-font-feature-settings: 'kern' off; /* ...so that we can disable kerning */
+  font-feature-settings: 'kern' off;
+}
+</style>
+</head>
+<body>
+<div style="width:0pt; -moz-hyphens:auto">
+Unikod przypisuje unikalny numer każdemu znakowi,
+niezależny od używanej platformy,
+programu czy języka.
+</div>
+</body>
+</html>
--- a/layout/reftests/text/reftest.list
+++ b/layout/reftests/text/reftest.list
@@ -265,16 +265,17 @@ pref(gfx.font_rendering.graphite.enabled
 == auto-hyphenation-it-1.html auto-hyphenation-it-1-ref.html
 == auto-hyphenation-kmr-1.html auto-hyphenation-kmr-1-ref.html
 == auto-hyphenation-la-1.html auto-hyphenation-la-1-ref.html
 == auto-hyphenation-lt-1.html auto-hyphenation-lt-1-ref.html
 == auto-hyphenation-mn-1.html auto-hyphenation-mn-1-ref.html
 == auto-hyphenation-nb-1.html auto-hyphenation-nb-1-ref.html
 == auto-hyphenation-nl-1.html auto-hyphenation-nl-1-ref.html
 == auto-hyphenation-nn-1.html auto-hyphenation-nn-1-ref.html
+== auto-hyphenation-pl-1.html auto-hyphenation-pl-1-ref.html
 == auto-hyphenation-pt-1.html auto-hyphenation-pt-1-ref.html
 == auto-hyphenation-ru-1.html auto-hyphenation-ru-1-ref.html
 == auto-hyphenation-sh-1.html auto-hyphenation-sh-1-ref.html
 == auto-hyphenation-sl-1.html auto-hyphenation-sl-1-ref.html
 == auto-hyphenation-sr-1.html auto-hyphenation-sr-1-ref.html
 == auto-hyphenation-sv-1.html auto-hyphenation-sv-1-ref.html # test swedish patterns
 != auto-hyphenation-sv-1.html auto-hyphenation-sv-1-notref.html # verify swedish != english
 == auto-hyphenation-tr-1.html auto-hyphenation-tr-1-ref.html