third_party/rust/serde_derive/Cargo.toml
e37afa9046edcb8420af55c2a3be121c8581a1d9
created 2018-01-08 09:19 -0500
pushed 2018-01-11 21:05 +0000
Kartikaya Gupta Kartikaya Gupta - Bug 1426116 - Update Cargo lockfiles and re-vendor rust dependencies. r=jrmuizel
8df51ada197d54315b90575afdbe9a351b92f374
created 2017-12-10 13:49 -0500
pushed 2018-01-11 21:05 +0000
Kartikaya Gupta Kartikaya Gupta - Bug 1424280 - Update cargo lockfiles and re-vendor rust dependencies. r=jrmuizel
30e895051542b949bbcca68d5adf26f6f9817050
created 2017-06-20 09:37 -0400
pushed 2017-08-02 08:25 +0000
Kartikaya Gupta Kartikaya Gupta - Bug 1373381 - Re-vendor third-party libraries. r=jrmuizel
4044ae77bb4df9d3aaedadaf19649e88bd6e548a
created 2017-03-06 18:46 -0500
pushed 2017-06-12 13:08 +0000
Kartikaya Gupta Kartikaya Gupta - Bug 1343019 - Update webrender to cset 178a65d098afcda7de0298d80d423bc80c6426ba. r=jrmuizel
less more (0) tip