tagging B2G_1_3 for mergeday. r=a=mergeday CLOSED TREE DONTBUILD
authorAki Sasaki <asasaki@mozilla.com>
Mon, 21 Jul 2014 18:08:17 -0700
changeset 171605 bb2e74a2f9160ed2a8ba701f9958f7bbda1996a4
parent 171604 9727017eabb9b41a3dc5b86fbe01228c268b1e92
child 171606 17060408fc3f987f2187f4f674a9260926f13228
push id586
push userasasaki@mozilla.com
push dateTue, 22 Jul 2014 01:08:24 +0000
reviewersa
milestone28.0
tagging B2G_1_3 for mergeday. r=a=mergeday CLOSED TREE DONTBUILD
.hgtags
--- a/.hgtags
+++ b/.hgtags
@@ -96,8 +96,9 @@ d7ce9089999719d5186595d160f25123a4e63e39
 8d3810543edccf4fbe458178b88dd4a6e420b010 FIREFOX_AURORA_24_BASE
 ad0ae007aa9e03cd74e9005cd6652e544139b3b5 FIREFOX_AURORA_25_BASE
 2520866d58740851d862c7c59246a4e3f8b4a176 FIREFOX_AURORA_26_BASE
 05025f4889a0bf4dc99ce0c244c750adc002f015 FIREFOX_AURORA_27_BASE
 d3997dda8ddc87fe632a7836982098584d5634b7 B2G_1_3_20140203_MERGEDAY
 e2c448e8e3b4a78fec0b37e9a078aaa254bac27b B2G_1_3_20140317_MERGEDAY
 f84a8ffbc552db7e159eef698cc93a384d31054d B2G_1_3_20140428_MERGEDAY
 d69044105d61a3ce56ad491d988427187acdebce B2G_1_3_20140609_MERGEDAY
+9727017eabb9b41a3dc5b86fbe01228c268b1e92 B2G_1_3_20140721_MERGEDAY