New strings for dom and toolkit
authorKim Ludvigsen <ludvigs@kimludvigsen.dk>
Tue, 18 Mar 2014 11:06:56 +0700
changeset 1243 db9af7e4af4d4d384280a3a679220ead4e9b09eb
parent 1219 d8a84ba9ce86feff8436c63651320096b19617d8
child 1244 fbcd62653de4d267f36869ab2a260e51162c3163
push id558
push useraxel@mozilla.com
push dateMon, 28 Apr 2014 18:59:17 +0000
New strings for dom and toolkit
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/security/csp.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/keys.properties
toolkit/chrome/global/notification.dtd
toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.dtd
toolkit/chrome/places/places.properties
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -1,12 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
 # You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# Screen reader started/stopped
+screenReaderStarted = Skærmlæser startet
+screenReaderStopped = Skærmlæser stoppet
+
+# Roles
 menubar    =    menulinje
 scrollbar   =    scroll bar
 grip      =    greb
 alert     =    besked
 menupopup   =    pop op-menu
 document    =    dokument
 pane      =    panel
 dialog     =    dialog
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -1,16 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 malformedURI=URL'en er ikke gyldig og kan ikke hentes.
 fileNotFound=Filen %S findes ikke. Undersøg venligst adressen og prøv igen.
 dnsNotFound=%S kunne ikke findes. Kontroller venligst navnet og prøv igen.
-protocolNotFound=%S er ikke en registreret protokol.
+unknownProtocolFound=En af følgende (%S) er ikke en registreret protokol eller er ikke tilladt i denne sammenhæng.
 connectionFailure=Forbindelsen blev annulleret under forsøget på at kontakte %S.
 netInterrupt=Forbindelsen til %S er blevet afbrudt uventet. Nogle data er måske blevet overført.
 netTimeout=Handlingen udløb mens der blev forsøgt kontakt til %S.
 redirectLoop=Viderestillingsgrænsen for denne URL er overskredet. Kan ikke hente den ønskede side. Dette kan måske skyldes at cookies evt. er blokeret.
 confirmRepostPrompt=For at vise denne side er det nødvendigt at sende informationer som vil gentage enhver handling (såsom en søgning eller ordrebekræftelse) som blev udført tidligere.
 resendButton.label=Gensend
 unknownSocketType=Dokumentet kan ikke vises medmindre du installerer Personal Security Manager (PSM). Hent og installer PSM og prøv igen, eller kontakt din systemadministrator.
 netReset=Dokumentet indeholder ingen data.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -105,18 +105,16 @@ MediaLoadUnsupportedMimeType="%1$S", fundet i HTTP "Content-Type" understøttes ikke. Indlæsning af multimedieressourcen %2$S fejlede.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
 MediaLoadDecodeError=Multimedieressourcen %S kunne ikke dekodes.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DOMException", "code" and "name"
 DOMExceptionCodeWarning=Brugen af DOMExceptions code attribut er udfaset. Brug name i stedet.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "__exposedProps__"
 NoExposedPropsWarning=Forbindelse af chrome JS-objekter med indhold uden __exposedProps__ er usikker og forældet. Se https://developer.mozilla.org/en/XPConnect_wrappers for mere information.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
 MutationEventWarning=Brugen af Mutation Events er forældet. Brug i stedet MutationObserver.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Blob", "mozSlice", or "slice"
-MozSliceWarning=Brug af mozSlice på Blob-objekter er forældet. Brug i stedet slice.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
 ComponentsWarning=Components-objektet er forældet. Understøttelse vil snart blive fjernet.
 PluginHangUITitle=Advarsel! Plugin svarer ikke
 PluginHangUIMessage=%S er muligvis optaget eller svarer ikke længere. Du kan stoppe plugin'et nu, eller du kan lade det fortsætte for at se, om det afslutter.
 PluginHangUIWaitButton=Fortsæt
 PluginHangUIStopButton=Stop plugin
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' og 'mozVisibilityState' er forældede. Brug i stedet 'hidden' og 'visibilityState'.
@@ -139,8 +137,11 @@ UseOfCaptureEventsWarning=Brug af captureEvents() er forældet. Opgrader din kode til at bruge DOM 2 addEventListener()-metoden i stedet. Læs mere på http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
 UseOfReleaseEventsWarning=Brug af releaseEvents() er forældet. Opgrader din kode til at bruge DOM 2 removeEventListener()-metoden i stedet. Læs mere på http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "document.load()" or "XMLHttpRequest"
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Brugen af Document.load() er udfaset. Opgrader din kode til at bruge DOM XMLHttpRequest-objektet i stedet. Se mere på https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.showModalDialog()" or "window.open()" 
 ShowModalDialogWarning=Brug af window.showModalDialog() er forældet. Brug i stedet window.open(). Læs mere på https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window._content" or "window.content"
 Window_ContentWarning=window._content er forældet. Brug i stedet window.content.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
+SyncXMLHttpRequestWarning=Brug af synkron XMLHttpRequest i hovedtråden er forældet på grund af dens skadelige effekt på brugeroplevelsen. Læs mere på http://xhr.spec.whatwg.org/
+ImplicitMetaViewportTagFallback=Der blev ikke fundet et meta-viewport-tag. Angiv meta-viewport for at undgå uventede adfærdsændringer i senere versioner. Læs mere på https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -2,8 +2,10 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 ImageMapRectBoundsError=Attributten "coords" til mærket <area shape="rect"> har ikke formatet "left,top,right,bottom".
 ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=Attributten "coords" til <area shape="circle"> mærket er ikke i "center-x,center-y,radius" format.
 ImageMapCircleNegativeRadius=Attributten "coords" til <area shape="circle"> mærket har en negativ radius.
 ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=Attributten "coords" til <area shape="poly"> mærket er ikke i "x1,y1,x2,y2 ..." format.
 ImageMapPolyOddNumberOfCoords=Attributten "coords" til <area shape="poly"> mærket mangler det sidste "y" koordinat (det korrekte format er "x1,y1,x2,y2 ...").
+
+TablePartRelPosWarning=Relativ placering af tabelrækker og -kolonner understøttes nu. Dette websted bør opdateres, da det er afhængigt af, at denne funktion ikke virker.
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -45,18 +45,18 @@
 ">
 
 <!ENTITY netReset.title "Forbindelsen blev afbrudt">
 <!ENTITY netReset.longDesc "<p>Forbindelsen til webstedet blev uventet afbrudt under oprettelse af forbindelse eller dataoverførsel. Prøv igen.</p>">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Browseren overskred tidsgrænsen">
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Browseren overskred tidsgrænsen under forsøg på at forbinde til webstedet. Det kan skyldes:</p><ul><li>At webstedet er belastet af mange besøgende. Prøv igen senere.</li><li>At der er problemer med din internetforbindelse. Kontrollèr, om du kan besøge andre websteder. Kontakt evt. din netværksadministrator eller internetudbyder for yderligere hjælp.</li><li>At din computer beskyttes af en forkert opsat firewall eller proxy. Kontrollèr dine indstillinger for firewall og proxy.</li></ul>">
 
-<!ENTITY protocolNotFound.title "Ukendt protokol">
-<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "<p>Adressen (URL) starter med en protokol, der ikke er genkendt af browseren. En protokol er en del af starten af adressen, såsom http: eller ftp:, hvilket fortæller browseren, hvordan den skal forbinde til webstedet. I dette tilfælde er protokollen ukendt, og indlæsningen kan ikke fortsætte. Kontrollér, at adressen er korrekt, før du forsøger igen. Har du angivet en korrekt protokol, skal du muligvis installere et plugin, så browseren kan genkende protokollen.</p> ">
+<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Ukendt protokol">
+<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Adressen (URL) starter med en protokol, der ikke er genkendt af browseren. En protokol er en del af starten af adressen, såsom http: eller ftp:, hvilket fortæller browseren, hvordan den skal forbinde til webstedet. I dette tilfælde er protokollen ukendt, og indlæsningen kan ikke fortsætte. <ul><li>Prøver du at få adgang til multimedia eller andet særligt indhold? Kontrollér, om webstedet stiller særlige krav.</li><li>Nogle protokoller kan kræve installation af særlige plugins, før browseren kan genkende dem.</li></ul>">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Proxyserveren afviste forbindelse">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Browseren er konfigureret til at benytte en proxyserver, men proxyserveren afviste forbindelsen.</p><ul><li>Er browserens proxy indstillet korrekt? Kontrollèr indstillingerne og forsøg igen.</li><li>Tillader proxyservicen forbindelser fra dette netværk?</li><li>Har du stadig problemer? Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyder for assistance.</li></ul>">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "Proxyserver blev ikke fundet">
 <!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Browseren er konfigureret til at benytte en proxyserver, men proxyen kunne ikke findes.</p><ul><li>Er browserens proxy indstillet korrekt? Kontrollèr indstillingerne og prøv igen.</li><li>Er computeren forbundet til et aktivt netværk?</li><li>Har du stadig problemer? Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyder for assistance.</li></ul>">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "Uendelig viderestilling">
--- a/dom/chrome/security/csp.properties
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -23,16 +23,21 @@ couldNotParseReportURI = kunne ikke håndtere rapport-URI'en: %1$S
 # %1$S is the unknown directive
 couldNotProcessUnknownDirective = Kunne ikke håndtere ukendt regel '%1$S'
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
 # %1$S is the option that could not be understood
 ignoringUnknownOption = Ignorerer den ukendte parameter %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (reportURInotHttpsOrHttp2):
 # %1$S is the ETLD of the report URI that is not HTTP or HTTPS
 reportURInotHttpsOrHttp2 = Rapport-URIen (%1$S) skal være en HTTP- eller en HTTPS-URI.
+
+# LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
+# %1$S is the ETLD of the page with the policy
+reportURInotInReportOnlyHeader = Dette websted (%1$S) benytter en Report-Only-policy uden at have angivet en rapport-URI. CSP blokerer ikke, og kan ikke rapportere overtrædelser af denne politik.
+
 # LOCALIZATION NOTE (pageCannotSendReportsTo):
 # %1$S is the URI of the page with the policy
 # %2$S is the report URI that could not be used
 pageCannotSendReportsTo = side på %1$S kan ikke sende rapporter til %2$S
 allowOrDefaultSrcRequired = 'allow' eller 'default-src'-regel er påkrævet, men ikke til stede. Anvender "default-src 'none'"
 # LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
 # %1$S is the CSP Source that could not be parsed
 failedToParseUnrecognizedSource = Kunne ikke fortolke den ukendte kilde %1$S
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -22,16 +22,24 @@ This is likely the same like date.headin
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.noConfig "Dette program er ikke konfigureret til at vise fejlrapporter.">
 
 <!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Tilføjelser">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionName "Navn">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Aktiveret">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Version">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
 
+<!ENTITY aboutSupport.experimentsTitle "Eksperimentelle funktioner Features">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentName "Navne">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentId "ID">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentDescription "Beskrivelse">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentActive "Aktiv">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentEndDate "Slutdato">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentHomepage "Websted">
+
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Programinfo">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Navn">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Version">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.appBasicsUpdateHistory, aboutSupport.appBasicsShowUpdateHistory):
 "Update" is a noun here, not a verb. -->
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUpdateHistory "Opdateringshistorik">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsShowUpdateHistory "Vis opdateringshistorik">
--- a/toolkit/chrome/global/keys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/keys.properties
@@ -52,17 +52,16 @@ VK_PAGE_DOWN=Side ned
 # Enter, backspace, and Tab might have both glyphs and text
 # if the keyboards usually have a glyph,
 # if there is a meaningful translation,
 # or if keyboards are localized
 # then translate them or insert the appropriate glyph
 # otherwise you should probably just translate the glyph regions
 
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK maybe GLYPHS
-VK_ENTER=Enter
 VK_RETURN=Retur
 VK_TAB=Tabulator
 VK_BACK=Tilbage
 VK_DELETE=Delete
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK end maybe GLYPHS
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK typing state keys
 VK_HOME=Home
 VK_END=End
--- a/toolkit/chrome/global/notification.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/notification.dtd
@@ -2,8 +2,10 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY closeNotification.tooltip "Luk denne besked"> 
 
 <!ENTITY closeNotificationItem.label "Ikke nu">
 
 <!ENTITY checkForUpdates "Søg efter opdateringer…">
+
+<!ENTITY learnMore "Læs mere…">
--- a/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
@@ -66,16 +66,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY findOnCmd.label   "Find på denne side…">
 <!ENTITY findOnCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Find næste">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
+<!ENTITY findSelectionCmd.commandkey "e">
 
 <!ENTITY backCmd.label "Tilbage">
 <!ENTITY backCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY forwardCmd.label "Fremad">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
@@ -12,25 +12,8 @@ badApp.title=Programmet kunne ikke finde
 badPermissions=Filen kunne ikke gemmes da du ikke har de passende rettigheder. Vælg et andet bibliotek.
 badPermissions.title=Forkerte rettigheder
 selectDownloadDir=Vælg mappe
 unknownAccept.label=Gem fil
 unknownCancel.label=Annuller
 fileType=%S fil
 # LOCALIZATION NOTE (orderedFileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit 
 orderedFileSizeWithType=%1$S (%2$S %3$S)
-
-# LOCALIZATION NOTE (wpsDefaultOS2): OS/2 only, WPS refers to the Workplace Shell and should probably not be translated
-wpsDefaultOS2=WPS Default
-# LOCALIZATION NOTE (classViewerOS2): OS/2 only
-classViewerOS2=Viewer for Class %S
-# LOCALIZATION NOTE (mmImageViewerOS2): OS/2 only, default operation of image files with OS/2 multimedia support installed
-mmImageViewerOS2=Image Viewer
-# LOCALIZATION NOTE (mmAudioPlayerOS2): OS/2 only, default operation of audio files with OS/2 multimedia support installed
-mmAudioPlayerOS2=Audio Player
-# LOCALIZATION NOTE (mmVideoPlayerOS2): OS/2 only, default operation of video files with OS/2 multimedia support installed
-mmVideoPlayerOS2=Video Player
-# LOCALIZATION NOTE (mmMidiPlayerOS2): OS/2 only, default operation of MIDI files with OS/2 multimedia support installed
-mmMidiPlayerOS2=MIDI Player
-# LOCALIZATION NOTE (odZipFolderOS2): OS/2 only, refers to ZipFolder of Object Desktop
-odZipFolderOS2=ZipFolder
-# LOCALIZATION NOTE (odTextViewOS2): OS/2 only, refers to TextView of Object Desktop
-odTextViewOS2=TextView
--- a/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.dtd
@@ -22,10 +22,10 @@
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "S">
 
 <!-- manager entities -->
 <!ENTITY pmDescription.label  "&brandShortName; opbevarer information om dine indstillinger, præferencer og andre brugerobjekter i din brugerprofil.">
 
 <!ENTITY offlineState.label  "Arbejd offline">
 <!ENTITY offlineState.accesskey "A">
 
-<!ENTITY autoSelect.label    "Spørg ikke ved opstart">
-<!ENTITY autoSelect.accesskey  "p">
+<!ENTITY      useSelected.label    "Brug den valgte profil uden at spørge ved opstart">
+<!ENTITY      useSelected.accesskey  "B">
--- a/toolkit/chrome/places/places.properties
+++ b/toolkit/chrome/places/places.properties
@@ -19,20 +19,18 @@ finduri-AgeInMonths-isgreater=Ældre end %S måneder
 # LOCALIZATION NOTE (finduri-MonthYear):
 # %1$S is the month name, %2$S is the year (4 digits format).
 finduri-MonthYear=%1$S %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (localFiles):
 # This is used to generate local files container when history is grouped by site
 localhost=(lokale filer)
 
-# LOCALIZATION NOTE (bookmarksArchiveFilename):
-# Do not change this string! It's used only to
-# detect older localized bookmark archives from
-# before bug 445704 was fixed. It will be removed
-# in a subsequent release.
-bookmarksArchiveFilename=bogmærker-%S.json
-
 # LOCALIZATION NOTE
 # The string is used for showing file size of each backup in the "fileRestorePopup" popup
 # %1$S is the file size
 # %2$S is the file size unit
 backupFileSizeText=%1$S %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (windows8TouchTitle): this is the name of the folder used
+# to store bookmarks created in Metro mode and share bookmarks between Metro
+# and Desktop.
+windows8TouchTitle=Windows 8 Touch