[ca] update from Pootle (firefox)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sun, 05 Feb 2017 21:16:27 +0000
changeset 2315 e40b85052502459b8530b0ebcdb575ea87055078
parent 2314 a9e132aa0aeb6d6bd0af2157e33bb0f5d1dfb2e3
child 2316 59270b0a996bf3a8e40ebb1651d9396384819784
push id1121
push useraxel@mozilla.com
push dateMon, 06 Mar 2017 20:58:46 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
browser/installer/custom.properties
browser/installer/mui.properties
browser/installer/override.properties
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -35,17 +35,17 @@ SUMMARY_INSTALLED_TO=El $BrandShortName s'instal·larà en la següent ubicació:
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Pot caler un reinici de l'ordinador per acabar la instal·lació.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Pot caler un reinici de l'ordinador per acabar la desinstal·lació.
 SUMMARY_TAKE_DEFAULTS=U&tilitza el $BrandShortName com al meu navegador web per defecte
 SUMMARY_INSTALL_CLICK=Feu clic a Instal·la per continuar.
 SUMMARY_UPGRADE_CLICK=Feu clic a Actualitza per continuar.
 SURVEY_TEXT=&Digueu-nos què en penseu del $BrandShortName
 LAUNCH_TEXT=&Executa ara el $BrandShortName
 CREATE_ICONS_DESC=Crea icones del $BrandShortName:
-ICONS_DESKTOP=Al meu &escriptori
+ICONS_DESKTOP=A l'&escriptori
 ICONS_STARTMENU=A la carpeta de programes del menú &Inicia
 ICONS_QUICKLAUNCH=A la barra d'e&xecució ràpida
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Cal tancar el $BrandShortName per procedir amb la instal·lació.\n\nTanqueu el $BrandShortName per continuar.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el $BrandShortName per procedir amb la desinstal·lació.\n\nTanqueu el $BrandShortName per continuar.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El $BrandShortName ja s'està executant.\n\nTanqueu el $BrandShortName abans d'executar la versió que acabeu d'instal·lar.
 WARN_WRITE_ACCESS=No teniu permisos d'escriptura al directori d'instal·lació.\n\nFeu clic a D'acord per seleccionar un directori diferent.
 WARN_DISK_SPACE=No teniu suficient espai de disc per poder instal·lar en aquesta ubicació.\n\nFeu clic a D'acord per seleccionar una ubicació diferent.
 WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG=No es pot instal·lar el $BrandShortName. Aquesta versió del $BrandShortName requereix ${MinSupportedVer} o posterior. Feu clic al botó D'acord per veure més informació.
@@ -65,17 +65,17 @@ BANNER_CHECK_EXISTING=S'està comprovant si hi ha cap instal·lació present…
 
 STATUS_INSTALL_APP=S'està instal·lant el $BrandShortName…
 STATUS_INSTALL_LANG=S'estan instal·lant els fitxers de llengua (${AB_CD})…
 STATUS_UNINSTALL_MAIN=S'està desinstal·lant el $BrandShortName…
 STATUS_CLEANUP=Una mica de manteniment…
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
-OPTIONS_SUMMARY=Trieu el tipus d'instal·lació que preferiu, llavors feu clic a Següent.
+OPTIONS_SUMMARY=Trieu el tipus d'instal·lació que preferiu i feu clic a Endavant.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=El $BrandShortName s'instal·larà amb les opcions més comunes.
 OPTION_STANDARD_RADIO=E&stàndard
 # Two lines
 OPTION_CUSTOM_DESC=Podeu triar les opcions individuals que s'instal·laran. Recomanat per a usuaris avançats.
 OPTION_CUSTOM_RADIO=&Personalitzada
 
 # LOCALIZATION NOTE:
--- a/browser/installer/mui.properties
+++ b/browser/installer/mui.properties
@@ -23,17 +23,17 @@
 
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Benvinguts a l'auxiliar d'instal·lació del $BrandFullNameDA
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Aquest auxiliar us guiarà durant el procés d'instal·lació del $BrandFullNameDA.\n\nEs recomana tancar la resta d'aplicacions abans de començar la instal·lació. Això permetrà al programa d'instal·lació actualitzar fitxers del sistema rellevants sense haver de reiniciar l'ordinador.\n\n$_CLICK
 MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE=Tria dels components
 MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Trieu quines característiques del $BrandFullNameDA voleu instal·lar.
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE=Descripció
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Situeu el ratolí damunt d'un component per veure'n la descripció.
 MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Trieu una ubicació d'instal·lació
-MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Trieu la carpeta on instal·lar-hi el $BrandFullNameDA.
+MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Trieu la carpeta on s'instal·larà el $BrandFullNameDA.
 MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=S'està instal·lant
 MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Espereu mentre el $BrandFullNameDA s'instal·la.
 MUI_TEXT_FINISH_TITLE=S'ha acabat la instal·lació
 MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE=La instal·lació ha acabat correctament.
 MUI_TEXT_ABORT_TITLE=S'ha abandonat la instal·lació
 MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE=La instal·lació no ha acabat correctament.
 MUI_BUTTONTEXT_FINISH=&Finalitza
 MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE=L'auxiliar d'instal·lació del $BrandFullNameDA ha acabat
--- a/browser/installer/override.properties
+++ b/browser/installer/override.properties
@@ -37,17 +37,17 @@ BrowseBtn=&Navega…
 ShowDetailsBtn=&Mostra els detalls
 ClickNext=Feu clic a Endavant per continuar.
 ClickInstall=Feu clic a Instal·la per iniciar la instal·lació.
 ClickUninstall=Feu clic a Desinstal·la per iniciar la desinstal·lació.
 Completed=S'ha acabat
 LicenseTextRB=Reviseu l'acord de llicència abans d'instal·lar el $BrandFullNameDA. Si accepteu tots els termes de l'acord, seleccioneu la primera opció de sota. $_CLICK
 ComponentsText=Activeu els components que voleu instal·lar i desactiveu els que no. $_CLICK
 ComponentsSubText2_NoInstTypes=Seleccioneu els components per instal·lar:
-DirText=S'instal·larà el $BrandFullNameDA en la carpeta següent. Per instal·lar-lo en una carpeta diferent, feu clic a Navega i seleccioneu una altra carpeta. $_CLICK
+DirText=El $BrandFullNameDA s'instal·larà en la carpeta següent. Per instal·lar-lo en una altra carpeta, feu clic a Navega i seleccioneu-ne una altra. $_CLICK
 DirSubText=Carpeta de destinació
 DirBrowseText=Seleccioneu la carpeta on s'instal·larà el $BrandFullNameDA:
 SpaceAvailable="Espai disponible: "
 SpaceRequired="Espai necessari: "
 UninstallingText=El $BrandFullNameDA es desinstal·larà de la carpeta següent. $_CLICK
 UninstallingSubText=S'està desinstal·lant de:
 FileError=S'ha produït un error en obrir un fitxer per escriure-hi: \r\n\r\n$0\r\n\r\nFeu clic a Abandona per aturar la instal·lació,\r\na Reintenta per tornar-ho a provar o\r\na Ignora per ometre aquest fitxer.
 FileError_NoIgnore=S'ha produït un error en obrir un fitxer per escriure-hi: \r\n\r\n$0\r\n\r\nFeu clic a Reintenta per tornar-ho a provar o\r\na Cancel·la per aturar la instal·lació.