minor language fix
authorEduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Sat, 05 Jan 2013 17:02:57 -0500
changeset 1175 d7e3d2eba17d51dbf4eed9f3df08ea47f2de3701
parent 1174 941c9159b9113cbf5b7539e38f28016f5e635046
child 1176 a514766d3950f71530ba6f7b176a160a28c7edcf
push id402
push userzbraniecki@mozilla.com
push dateMon, 07 Jan 2013 21:51:13 +0000
minor language fix
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -6,50 +6,50 @@
 
 <!ENTITY generalTab.label        "General">
 
 <!ENTITY accessibility.label       "Accessibilitat">
 
 <!ENTITY useCursorNavigation.label    "Utilitza sempre les tecles de cursor per navegar en les pàgines">
 <!ENTITY useCursorNavigation.accesskey  "c">
 <!ENTITY searchStartTyping.label     "Cerca un text quan comenci a teclejar">
-<!ENTITY searchStartTyping.accesskey   "r">
+<!ENTITY searchStartTyping.accesskey   "e">
 <!ENTITY blockAutoRefresh.label     "Avisa'm quan els llocs web provin de redirigir o actualitzar la pàgina">
-<!ENTITY blockAutoRefresh.accesskey   "d">
+<!ENTITY blockAutoRefresh.accesskey   "v">
 
 <!ENTITY browsing.label         "Navegació">
 
 <!ENTITY useAutoScroll.label       "Utilitza el desplaçament automàtic">
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "a">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Utilitza el desplaçament suau">
-<!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "m">
+<!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "s">
 <!ENTITY allowHWAccel.label       "Utilitza l'acceleració de maquinari quan sigui disponible">
 <!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "q">
 <!ENTITY checkSpelling.label       "Comprova l'ortografia mentre escric">
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey     "v">
 
 <!ENTITY systemDefaults.label      "Paràmetres predeterminats del sistema">
 <!--XXX-->
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "A l'inici, comprova sempre si el &brandShortName; és el navegador per defecte">
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "t">
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "n">
 <!ENTITY setDefault.label        "Fes que el &brandShortName; sigui el navegador per defecte">
-<!ENTITY setDefault.accesskey      "d">
+<!ENTITY setDefault.accesskey      "f">
 <!ENTITY isDefault.label         "Actualment el &brandShortName; és el vostre navegador per defecte">
 <!ENTITY submitCrashes.label       "Tramet informes d'error">
-<!ENTITY submitCrashes.accesskey     "s">
+<!ENTITY submitCrashes.accesskey     "i">
 <!ENTITY submitTelemetry.label      "Tramet informació del rendiment">
 <!ENTITY submitTelemetry.accesskey    "r">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Xarxa">
 
 <!ENTITY connection.label        "Connexió">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Configureu com el &brandShortName; es connecta a Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Paràmetres…">
-<!ENTITY connectionSettings.accesskey  "e">
+<!ENTITY connectionSettings.accesskey  "p">
 
 <!ENTITY httpCache.label         "Contingut web de la memòria cau">
 
 <!ENTITY offlineStorage2.label      "Contingut web fora de línia i dades de l'usuari">
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities limitCacheSizeBefore.label and limitCacheSizeAfter.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
@@ -57,67 +57,67 @@
 -->
 
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.label   "Limita la memòria cau a">
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.accesskey "L">
 <!ENTITY limitCacheSizeAfter.label    "MB d'espai">
 <!ENTITY clearCacheNow.label       "Neteja-la ara">
 <!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "N">
 <!ENTITY clearOfflineAppCacheNow.label  "Neteja-la ara">
-<!ENTITY clearOfflineAppCacheNow.accesskey "N">
+<!ENTITY clearOfflineAppCacheNow.accesskey "e">
 <!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Ignora la gestió automàtica de la memòria cau">
-<!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "o">
+<!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "g">
 
 <!ENTITY updateTab.label         "Actualització">
 
 <!ENTITY updateApp.label         "Actualitzacions del &brandShortName;:">
 <!ENTITY updateAuto.label        "Instal·la les actualitzacions automàticament (és l'opció recomanada per seguretat)">
-<!ENTITY updateAuto.accesskey      "a">
+<!ENTITY updateAuto.accesskey      "i">
 <!ENTITY updateCheck.label        "Comprova les actualitzacions, però pregunta'm si vull instal·lar-les">
-<!ENTITY updateCheck.accesskey      "C">
+<!ENTITY updateCheck.accesskey      "c">
 <!ENTITY updateManual.label       "No comprovis mai si hi ha actualitzacions (poc recomanable pel risc de seguretat que comporta)">
-<!ENTITY updateManual.accesskey     "N">
+<!ENTITY updateManual.accesskey     "n">
 
 <!ENTITY updateAutoAddonWarn.label    "Avisa'm quan això inhabilitarà un dels meus complements">
-<!ENTITY updateAutoAddonWarn.accesskey  "A">
+<!ENTITY updateAutoAddonWarn.accesskey  "a">
 
 <!ENTITY updateHistory.label       "Mostra l'historial d'actualització">
 <!ENTITY updateHistory.accesskey     "h">
 
 <!ENTITY useService.label        "Instal·la les actualitzacions en un segon pla">
-<!ENTITY useService.accesskey      "p">
+<!ENTITY useService.accesskey      "s">
 
 <!ENTITY updateOthers.label       "Actualitza automàticament:">
 <!ENTITY enableSearchUpdate.label    "Motors de cerca">
-<!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "r">
+<!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "m">
 
 <!ENTITY offlineNotify.label       "Avisa'm quan un lloc web demani emmagatzemar dades per a un ús fora de línia">
-<!ENTITY offlineNotify.accesskey     "v">
+<!ENTITY offlineNotify.accesskey     "f">
 <!ENTITY offlineNotifyExceptions.label  "Excepcions…">
-<!ENTITY offlineNotifyExceptions.accesskey "x">
+<!ENTITY offlineNotifyExceptions.accesskey "e">
 
 <!ENTITY offlineAppsList2.label     "Els llocs web següents permeten desar dades per utilitzar-les fora de línia:">
 <!ENTITY offlineAppsList.height     "8em">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.label   "Suprimeix…">
-<!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey "r">
+<!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey "u">
 <!ENTITY offlineAppRemove.confirm    "Suprimeix les dades d'ús en fora de línia">
 
 <!ENTITY encryptionTab.label       "Xifratge">
 
 <!ENTITY protocols.label         "Protocols">
 <!ENTITY useSSL3.label          "Utilitza SSL 3.0">
 <!ENTITY useSSL3.accesskey        "3">
 <!ENTITY useTLS1.label          "Utilitza TLS 1.0">
 <!ENTITY useTLS1.accesskey        "1">
 <!ENTITY certificates.label       "Certificats">
 <!ENTITY certSelection.description    "Quan un servidor demani el meu certificat personal:">
 <!ENTITY certs.auto           "Selecciona'n un automàticament">
-<!ENTITY certs.auto.accesskey      "l">
+<!ENTITY certs.auto.accesskey      "s">
 <!ENTITY certs.ask            "Demana-m'ho cada vegada">
-<!ENTITY certs.ask.accesskey       "g">
+<!ENTITY certs.ask.accesskey       "d">
 <!ENTITY viewCerts.label         "Visualitza els certificats">
 <!ENTITY viewCerts.accesskey       "V">
 <!ENTITY viewCRLs.label         "Llistes de revocació">
 <!ENTITY viewCRLs.accesskey       "r">
 <!ENTITY verify2.label          "Validació">
-<!ENTITY verify2.accesskey        "i">
+<!ENTITY verify2.accesskey        "a">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.label    "Dispositius de seguretat">
-<!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey  "D">
+<!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey  "i">