Add missing chatzilla and venkman l10n (in english) to unbreak SeaMonkey builds. r=bustage a=Callek
authorJustin Wood <Callek@gmail.com>
Fri, 31 Jan 2014 00:04:41 -0500
changeset 1454 b05d93c86a0de3908d6baed87f0f0e6c2dbea3bb
parent 1446 c74310cddec2c8a33cd3b32c00d3657d0f385fcd
child 1479 7db491783e0078f2d9c88a8e09a92afb9fe6e0c9
push id620
push userCallek@gmail.com
push dateThu, 13 Feb 2014 02:04:45 +0000
reviewersbustage, Callek
Add missing chatzilla and venkman l10n (in english) to unbreak SeaMonkey builds. r=bustage a=Callek
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
extensions/venkman/chrome/venkman.properties
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -85,16 +85,17 @@ cmd.channel-motif.params = [<motif> [<ch
 cmd.channel-motif.help=Configura el fitxer CSS utilitzat a la pestanya missatges per aquest canal específic. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc».  Si <motif> és un caràcter menys ('-'), l'aparença revertirà a la pròpia de la xarxa.  Si no es proporciona un canal <channel>, es triarà l'actual. Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seva pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>.  Vegeu també |motif|.
 
 cmd.channel-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<channel>]]]]
 cmd.channel-pref.help = Configura el valor del nom preferit <pref-name> al valor <pref-value> del canal <channel>. Si no es proporciona el valor <pref-value> es visualitzarà el valor actual del nom preferit. Si s'ometen ambdós, tant el valor com el nom, es visualitzaran totes les preferències. Si s'especifica <delete-pref> i aquesta és |true|, |on|, |yes|, o |1|, o si <pref-value> comença per un caràcter  ('-'), llavors les preferències passaran a ser el seu valor per defecte. Si no es proporciona un canal <channel>, es triarà l'actual.
 
 cmd.clear-view.label = N&eteja aquesta pestanya
 cmd.clear-view.params = [<view>]
 cmd.clear-view.help = Buida la visualització actual, descartant-ne *tot* el contingut.
+cmd.clear-view.key = accel L
 
 cmd.client.help = Fes de ``*client*'' la visualització ctual.  Si s'ha suprimit la visualització ``*client*'' , aquesta tornarà a crear-se.
 
 cmd.cmd-docommand.params = <cmd-name>
 cmd.cmd-docommand.help   = 
 
 cmd.cmd-undo.label = &Desfés
 cmd.cmd-undo.key = accel Z
--- a/extensions/venkman/chrome/venkman.properties
+++ b/extensions/venkman/chrome/venkman.properties
@@ -390,16 +390,17 @@ cmd.break-props.label = Propietats del pu&nt de ruptura…
 cmd.break-props.params = <break-wrapper>
 cmd.break-props.help = Mostra el diàleg de propietats del punt de ruptura representat per <break-wrapper>.
 
 cmd.change-container.params = <view-id> <new-type>
 cmd.change-container.help = Canvia el tipus de contenidor on <view-id> es troba per <new-type>. <view-id> pot ser ``scripts'', ``windows'', ``locals'', ``watches'', ``breaks'', ``stack'', ``source'', ``source2'', o bé ``session''. <new-type> pot ser ``horizontal'', per a una disposició horitzontal, ``vertical'', per a una disposició vertical, o bé ``tab'' per a una disposició en quadre de pestanyes.
 
 cmd.change-value.label   = Canvia el &valor…
 cmd.change-value.params  = <parent-value> <property-name> [<new-value>]
+cmd.change-value.help    = Changes the value of property <property-name> (full path to set it is <expression>) from <jsd-value> to <new-value>. If <new-value> is not specified, it will be prompted for.
 
 cmd.chrome-filter.params = [<toggle>]
 cmd.chrome-filter.help = Habilita o inhabilita el filtratge de chrome: URL. Amb chrome: filtratge activat, els fitxers de JavaScript que composen el navegador no apareixeran a la Vista d'scripts i el depurador no hi passarà durant la depuració. El valor de <toggle> pot ser |true|, |on|, |yes|, o bé |1| per a activar l'indicador; |false|, |off|, |no|, o bé |0| per desactivar-lo; o bé |toggle| per invertir l'estat actual. Si no s'indica <toggle> es mostrarà l'estat actual.
 
 cmd.clear.label = Su&primeix el punt de ruptura
 cmd.clear.params = <url-pattern> [<line-number>]
 cmd.clear.help = Suprimeix els punts de ruptura dels fitxers que concorden amb <url-pattern>. Si s'indica un <line-number> només se suprimiran els punts de ruptura d'aquella línia.