[ca] update from Pootle (firefox)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Mon, 15 May 2017 12:47:09 +0000
changeset 2382 a49abba8363874cd989c9750158c9ab48e90aebb
parent 2381 7ec8e85cb81ccbc038e41c31780bec9069bd549a
child 2383 dc1f841095e901879033606803b8c16bbf77ddc8
push id1137
push useraxel@mozilla.com
push dateMon, 12 Jun 2017 12:57:15 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/newTab.dtd
browser/chrome/browser/newTab.properties
browser/chrome/browser/preferences-old/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
devtools/client/storage.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -392,16 +392,19 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY customizeMenu.moveToPanel.label "Mou al menú">
 <!ENTITY customizeMenu.moveToPanel.accesskey "o">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromToolbar.label "Elimina de la barra d'eines">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromToolbar.accesskey "E">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromMenu.label "Elimina del menú">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromMenu.accesskey "E">
 <!ENTITY customizeMenu.addMoreItems.label "Afegeix més elements…">
 <!ENTITY customizeMenu.addMoreItems.accesskey "A">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (moreMenu.label) This label is used in the new Photon
+  app (hamburger) menu. When clicked, it opens a subview that contains
+  secondary commands. -->
 
 <!ENTITY openCmd.commandkey      "l">
 <!ENTITY urlbar.placeholder2     "Escriviu una cerca o adreça">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (urlbar.extension.label): Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension. -->
 <!ENTITY urlbar.extension.label    "Extensió:">
 <!ENTITY urlbar.switchToTab.label   "Canvia a la pestanya:">
 
--- a/browser/chrome/browser/newTab.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.dtd
@@ -1,18 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- These strings are used in the about:newtab page -->
 
 <!ENTITY newtab.pageTitle "Pestanya nova">
-<!ENTITY newtab.customize.classic "Mostra els llocs destacats">
+
 <!ENTITY newtab.customize.cog.enhanced "Inclou els llocs recomanats">
 <!ENTITY newtab.customize.cog.title2 "CONTROLS DE PESTANYA NOVA">
 <!ENTITY newtab.customize.cog.learn "Més informació sobre la pàgina de Pestanya nova">
 <!ENTITY newtab.customize.title "Personalitzeu la pàgina de pestanya nova">
-<!ENTITY newtab.customize.suggested "Mostra els llocs recomanats i destacats">
-<!ENTITY newtab.customize.topsites "Mostra els llocs destacats">
 <!ENTITY newtab.customize.blank2 "Mostra una pàgina en blanc">
 <!ENTITY newtab.undo.removedLabel "S'ha eliminat la miniatura.">
 <!ENTITY newtab.undo.undoButton "Desfés.">
 <!ENTITY newtab.undo.restoreButton "Restaura-les totes.">
 <!ENTITY newtab.undo.closeTooltip "Amaga">
--- a/browser/chrome/browser/newTab.properties
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.properties
@@ -3,47 +3,8 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 newtab.defaultTopSites.heading=Llocs destacats
 newtab.userTopSites.heading=Els vostres llocs destacats
 
 newtab.pin=Fixa aquest lloc en aquesta posició
 newtab.unpin=No fixis aquest lloc
 newtab.block=Suprimeix aquest lloc
-# LOCALIZATION NOTE(newtab.sponsored.button): This text appears for sponsored
-# and enhanced tiles on the same line as the tile's title, so prefer short
-# strings to avoid overlap. This string should be uppercase.
-newtab.sponsored.button=PATROCINAT
-# LOCALIZATION NOTE(newtab.suggested.button): This text appears for sponsored
-# and suggested tiles on the same line as the tile's title, so prefer short
-# strings to avoid overlap. This string should be uppercase.
-newtab.suggested.tag=RECOMANAT
-# LOCALIZATION NOTE(newtab.suggested.button): %1$S will be replaced inline by
-# one of the user's top 100 sites that triggered this suggested tile.
-# This text appears for suggested tiles under the tile's title, so prefer short
-# strings to avoid truncating important text.
-newtab.suggested.button=Recomanat per a %1$S visitants
-# LOCALIZATION NOTE(newtab.sponsored.explain): %1$S will be replaced inline by
-# the (X) block icon. %2$S will be replaced by an active link using string
-# newtab.learn.link as text.
-newtab.sponsored.explain=Aquest mosaic se us mostra en nom d'un soci de Mozilla. Podeu eliminar-lo fent clic al botó %1$S. %2$S
-# LOCALIZATION NOTE(newtab.sponsored.explain2): %1$S will be replaced inline by
-# the (X) block icon. %2$S will be replaced by an active link using string
-# newtab.learn.link as text.
-newtab.sponsored.explain2=Aquest lloc se us recomana en nom d'un soci de Mozilla. Podeu eliminar-lo fent clic al botó %1$S. %2$S
-# LOCALIZATION NOTE(newtab.suggested.explain): %1$S will be replaced inline by
-# the (X) block icon. %2$S will be replaced by an active link using string
-# newtab.learn.link as text.
-newtab.suggested.explain=Mozilla us recomana aquest lloc. Podeu eliminar-lo en qualsevol moment fent clic al botó %1$S. %2$S
-# LOCALIZATION NOTE(newtab.enhanced.explain): %1$S will be replaced inline by
-# the gear icon used to customize the new tab window. %2$S will be replaced by
-# an active link using string newtab.learn.link as text.
-newtab.enhanced.explain=Un soci de Mozilla ha millorat la visualització d'aquest mosaic i s'ha reemplaçat la captura de pantalla. Podeu desactivar els mosaics millorats fent clic al botó %1$S de les preferències. %2$S
-newtab.intro1.paragraph1=A partir d'ara, quan obriu una pestanya nova, també veureu llocs que creiem que us poden interessar. Poden ser llocs recomanats per Mozilla o llocs patrocinats per algun soci de Mozilla.
-# LOCALIZATION NOTE(newtab.intro1.paragraph2): %1$S will be replaced inline by
-# an active link using string newtab.privacy.link as text. %2$S will be replaced
-# inline by the gear icon used to customize the new tab window.
-newtab.intro1.paragraph2=Per proporcionar aquest servei, ens enviareu algunes dades automàticament, d'acord amb el nostre %1$S. Podeu desactivar aquest servei desmarcant l'opció sota el botó en forma d'engranatge (%2$S).
-newtab.learn.link=Més informació…
-newtab.privacy.link=avís de privadesa
-newtab.learn.link2=Més informació sobre la pàgina de Pestanya nova
-newtab.intro.header.update=La pàgina de Pestanya nova s'ha actualitzat
-newtab.intro.gotit=Entesos
--- a/browser/chrome/browser/preferences-old/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences-old/advanced.dtd
@@ -28,27 +28,27 @@
 <!ENTITY checkUserSpelling.label     "Verifica l'ortografia a mesura que s'escriu">
 <!ENTITY checkUserSpelling.accesskey   "o">
 
 <!ENTITY dataChoicesTab.label      "Elecció de dades">
 
 <!ENTITY healthReportDesc.label     "Us ajuda a entendre el rendiment del navegador i comparteix dades amb &vendorShortName; sobre la salut del navegador">
 <!ENTITY enableHealthReport.label    "Activa l'informe de salut del &brandShortName;">
 <!ENTITY enableHealthReport.accesskey  "r">
-<!ENTITY healthReportLearnMore.label   "Més informació">
+
 
 <!ENTITY telemetryDesc.label       "Comparteix dades sobre el rendiment, ús, maquinari i personalització del navegador amb &vendorShortName; per ajudar-nos a millorar el &brandShortName;">
 <!ENTITY enableTelemetryData.label    "Comparteix dades addicionals (és a dir, la telemesura)">
 <!ENTITY enableTelemetryData.accesskey  "t">
-<!ENTITY telemetryLearnMore.label    "Més informació">
+
 
 <!ENTITY crashReporterDesc2.label     "Els informes de fallada ajuden a &vendorShortName; a resoldre problemes i a fer més estable i segur el vostre navegador">
 <!ENTITY alwaysSubmitCrashReports.label  "Permet que el &brandShortName; enviï els informes de fallada pendents automàticament">
 <!ENTITY alwaysSubmitCrashReports.accesskey "P">
-<!ENTITY crashReporterLearnMore.label   "Més informació">
+
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Xarxa">
 
 <!ENTITY connection.label        "Connexió">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Configureu com el &brandShortName; es connecta a Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Paràmetres…">
 <!ENTITY connectionSettings.accesskey  "P">
@@ -58,17 +58,17 @@
 <!ENTITY offlineStorage2.label      "Contingut web i dades de l'usuari fora de línia">
 <!-- Site Data section manages sites using Storage API and is under Network -->
 
 <!ENTITY siteData.label         "Dades dels llocs">
 <!ENTITY clearSiteData.label       "Esborra totes les dades">
 <!ENTITY clearSiteData.accesskey     "b">
 <!ENTITY siteDataSettings.label     "Paràmetres…">
 <!ENTITY siteDataSettings.accesskey   "P">
-<!ENTITY siteDataLearnMoreLink.label   "Més informació">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities limitCacheSizeBefore.label and limitCacheSizeAfter.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
  &limitCacheSizeBefore.label [textbox for cache size in MB] &limitCacheSizeAfter.label;
 -->
 
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.label   "Limita la memòria cau a">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -26,27 +26,27 @@
 <!ENTITY checkUserSpelling.label     "Verifica l'ortografia a mesura que s'escriu">
 <!ENTITY checkUserSpelling.accesskey   "o">
 
 <!ENTITY dataChoicesTab.label      "Elecció de dades">
 
 <!ENTITY healthReportDesc.label     "Us ajuda a entendre el rendiment del navegador i comparteix dades amb &vendorShortName; sobre la salut del navegador">
 <!ENTITY enableHealthReport.label    "Activa l'informe de salut del &brandShortName;">
 <!ENTITY enableHealthReport.accesskey  "r">
-<!ENTITY healthReportLearnMore.label   "Més informació">
+
 
 <!ENTITY telemetryDesc.label       "Comparteix dades sobre el rendiment, ús, maquinari i personalització del navegador amb &vendorShortName; per ajudar-nos a millorar el &brandShortName;">
 <!ENTITY enableTelemetryData.label    "Comparteix dades addicionals (és a dir, la telemesura)">
 <!ENTITY enableTelemetryData.accesskey  "t">
-<!ENTITY telemetryLearnMore.label    "Més informació">
+
 
 <!ENTITY crashReporterDesc2.label     "Els informes de fallada ajuden a &vendorShortName; a resoldre problemes i a fer més estable i segur el vostre navegador">
 <!ENTITY alwaysSubmitCrashReports.label  "Permet que el &brandShortName; enviï els informes de fallada pendents automàticament">
 <!ENTITY alwaysSubmitCrashReports.accesskey "P">
-<!ENTITY crashReporterLearnMore.label   "Més informació">
+
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Xarxa">
 
 <!ENTITY connection.label        "Connexió">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Configureu com el &brandShortName; es connecta a Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Paràmetres…">
 <!ENTITY connectionSettings.accesskey  "P">
--- a/devtools/client/storage.properties
+++ b/devtools/client/storage.properties
@@ -79,17 +79,20 @@ storage.data.label=Dades
 # LOCALIZATION NOTE (storage.parsedValue.label):
 # This is the heading displayed over the item parsed value in the sidebar
 storage.parsedValue.label=Valor analitzat
 
 # LOCALIZATION NOTE (storage.popupMenu.deleteLabel):
 # Label of popup menu action to delete storage item.
 storage.popupMenu.deleteLabel=Suprimeix «%S»
 
-# LOCALIZATION NOTE (storage.popupMenu.deleteAllLabel):
+# LOCALIZATION NOTE (storage.popupMenu.addItemLabel):
+# Label of popup menu action to add an item.
+
+# LOCALIZATION NOTE (storage.popupMenu.deleteAllFromLabel):
 # Label of popup menu action to delete all storage items.
 storage.popupMenu.deleteAllFromLabel=Suprimeix-ho tot de «%S»
 
 # LOCALIZATION NOTE (storage.idb.deleteBlocked):
 # Warning notification when IndexedDB database could not be deleted immediately.
 storage.idb.deleteBlocked=La base de dades «%S» se suprimirà quan s'hagin tancat totes les connexions.
 
 # LOCALIZATION NOTE (storage.idb.deleteError):