[ca] update from Pootle (firefox)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sat, 27 May 2017 18:16:42 +0000
changeset 2406 8384154a2174e807f9b0d231b762f70b20d47446
parent 2405 657882cca658c60511b46ca9aac463f07ca12399
child 2407 71c2a8cecf52e62e44254f133363601d5d50f6e6
push id1137
push useraxel@mozilla.com
push dateMon, 12 Jun 2017 12:57:15 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/migration/migration.properties
browser/chrome/browser/preferences-old/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences-old/containers.dtd
browser/chrome/browser/preferences-old/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
devtools/client/aboutdebugging.properties
devtools/client/netmonitor.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -298,17 +298,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY undoCmd.accesskey     "D"> 
 <!ENTITY redoCmd.label      "Refés"> 
 <!ENTITY redoCmd.key      "Y"> 
 <!ENTITY redoCmd.accesskey     "R"> 
 <!ENTITY cutCmd.label      "Retalla"> 
 <!ENTITY cutCmd.key       "X"> 
 <!ENTITY cutCmd.accesskey     "t"> 
 <!ENTITY copyCmd.label      "Copia"> 
-
+<!ENTITY copyCmd.key      "C"> 
 <!ENTITY copyCmd.accesskey     "C"> 
 <!ENTITY pasteCmd.label      "Enganxa"> 
 <!ENTITY pasteCmd.key      "V"> 
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey     "x"> 
 <!ENTITY deleteCmd.label     "Suprimeix"> 
 <!ENTITY deleteCmd.key      "D"> 
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey    "u"> 
 <!ENTITY selectAllCmd.label     "Selecciona-ho tot"> 
@@ -346,17 +346,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY appMenuCustomize.tooltip "Personalitza el menú i les barres d'eines">
 <!ENTITY appMenuCustomizeExit.label "Surt de la personalització">
 <!ENTITY appMenuCustomizeExit.tooltip "Acaba la personalització">
 <!ENTITY appMenuHistory.label "Historial">
 <!ENTITY appMenuHistory.showAll.label "Mostra tot l'historial">
 <!ENTITY appMenuHistory.clearRecent.label "Neteja l'historial recent…">
 <!ENTITY appMenuHistory.restoreSession.label "Restaura la sessió anterior">
 <!ENTITY appMenuHistory.viewSidebar.label "Mostra la barra lateral de l'historial">
-
+<!ENTITY appMenuHelp.label "Ajuda">
 <!ENTITY appMenuHelp.tooltip "Obre el menú d'ajuda">
 
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.label "Pestanyes sincronitzades">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.notabs.label): This is shown beneath
   the name of a device when that device has no open tabs -->
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.notabs.label "No hi ha cap pestanya oberta">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.showMore.label, appMenuRemoteTabs.showMore.tooltip):
   This is shown after the tabs list if we can display more tabs by clicking on the button -->
@@ -415,16 +415,18 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.question "Voleu millorar la vostra experiència de cerca amb suggeriments?">
 <!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.learnMore "Més informació…">
 <!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.learnMore.accesskey "i">
 <!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.disable "No">
 <!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.disable.accesskey "n">
 <!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.enable "Sí">
 <!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.enable.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (urlbar.searchSuggestionsNotification.hintPrefix): Shown just before the suggestions opt-out hint. -->
+
+<!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.hintPrefix "Consell:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (urlbar.searchSuggestionsNotification.hint): &#x1F50E; is the magnifier icon emoji, please don't change it. -->
 
 
 
 
 <!--
  Comment duplicated from browser-sets.inc:
 
@@ -660,17 +662,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
 
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.label    "Augmenta el text només">
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey  "t">
 <!ENTITY fullZoom.label         "Mida de la pàgina">
 <!ENTITY fullZoom.accesskey       "d">
 
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip   "Tanca la barra lateral">
-
+<!ENTITY sidebarMenuClose.label     "Tanca la barra lateral">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.label    "Surt">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.accesskey  "u">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.tooltip   "Surt del &brandShorterName;">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Surt"> 
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey  "u">
@@ -715,16 +717,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
 <!ENTITY findSelectionCmd.commandkey "e">
 
 <!ENTITY spellAddDictionaries.label "Afegeix diccionaris…">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.accesskey "A">
 
+<!ENTITY editBookmark.done.label           "Fet">
 <!ENTITY editBookmark.removeBookmark.accessKey    "r">
 
 <!ENTITY identity.connectionSecure "Connexió segura">
 <!ENTITY identity.connectionNotSecure "La connexió no és segura">
 <!ENTITY identity.connectionFile "Aquesta pàgina està desada a l'ordinador.">
 <!ENTITY identity.connectionVerified2 "Esteu connectat de forma segura a aquest lloc, mantingut per:">
 <!ENTITY identity.connectionInternal "Aquesta és una pàgina del &brandShortName; segura.">
 
@@ -821,19 +824,19 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY social.directory.button "Vés-hi">
 <!ENTITY social.directory.introText "Feu clic en un servei per afegir-lo al &brandShortName;.">
 <!ENTITY social.directory.viewmore.text "Mostra'n més">
 
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.header2 "Eines i funcions addicionals">
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.empty "Voleu més eines?">
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.emptyLink "Trieu-les d'entre els milers de complements">
 <!ENTITY customizeMode.restoreDefaults "Restaura els valors per defecte">
-
+<!ENTITY customizeMode.done "Fet">
 <!ENTITY customizeMode.titlebar "Barra de títol">
-
+<!ENTITY customizeMode.toolbars2 "Barres d'eines">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes "Temes">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.myThemes "Els meus temes">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.recommended "Recomanats">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuManage "Gestiona">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuManage.accessKey "G">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuGetMore "Baixa més temes">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuGetMore.accessKey "B">
 
@@ -937,11 +940,11 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY updateManual.panelUI.label "Baixa una còpia nova del &brandShorterName;">
 
 <!ENTITY updateRestart.message "Un cop reiniciat, el &brandShorterName; restaurarà totes les pestanyes i finestres obertes.">
 <!ENTITY updateRestart.header.message2 "Reinicia per actualitzar el &brandShorterName;.">
 <!ENTITY updateRestart.acceptButton.label "Reinicia i restaura">
 <!ENTITY updateRestart.acceptButton.accesskey "R">
 <!ENTITY updateRestart.cancelButton.label "Ara no">
 <!ENTITY updateRestart.cancelButton.accesskey "n">
-
+<!ENTITY updateRestart.panelUI.label2 "Reinicia per actualitzar el &brandShorterName;">
 
 <!ENTITY pageActionButton.tooltip "Accions de la pàgina">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -445,16 +445,17 @@ offlineApps.usage=Aquest lloc web (%S) té més de %S MB de dades emmagatzemades en el vostre ordinador per utilitzar-les fora de línia.
 offlineApps.manageUsage=Mostra els paràmetres
 offlineApps.manageUsageAccessKey=s
 
 identity.identified.verifier=Verificat per: %S
 identity.identified.verified_by_you=Heu afegit una excepció de seguretat per a aquest lloc web.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 
 identity.icon.tooltip=Mostra la informació del lloc
+identity.extension.label=Extensió (%S)
 identity.showDetails.tooltip=Mostra els detalls de la connexió
 identity.hideDetails.tooltip=Amaga els detalls de la connexió
 
 trackingProtection.intro.title=Com funciona la protecció contra el seguiment
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.description2):
 # %S is brandShortName. This string should match the one from Step 1 of the tour
 # when it starts from the button shown when a new private window is opened.
 trackingProtection.intro.description2=Quan vegeu l'escut, el %S està blocant alguna part de la pàgina que pot fer seguiment de la vostra navegació.
@@ -484,18 +485,20 @@ pu.notifyButton.accesskey=D
 # LOCALIZATION NOTE %S will be replaced by the short name of the application.
 puNotifyText=S'ha actualitzat el %S
 puAlertTitle=Actualització del %S
 puAlertText=Feu clic aquí per a més detalls
 
 # Application menu
 
 # LOCALIZATION NOTE (cut-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
+cut-button.tooltip = Retalla (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (copy-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
 # LOCALIZATION NOTE (paste-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
+paste-button.tooltip = Enganxa (%S)
 
 # Geolocation UI
 
 geolocation.allowLocation=Permet l'accés a la ubicació
 geolocation.allowLocation.accesskey=P
 geolocation.dontAllowLocation=No ho permetis
 geolocation.dontAllowLocation.accesskey=n
 geolocation.shareWithSite3=Voleu permetre que %S accedeix a la vostra ubicació?
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
@@ -68,8 +68,9 @@ 64_safari=Altres dades
 64_chrome=Altres dades
 64_firefox_other=Altres dades
 64_360se=Altres dades
 
 128_firefox=Finestres i pestanyes
 
 # Automigration undo notification.
 # %1$S will be replaced with the name of the browser we imported from, %2$S will be replaced with brandShortName
+automigration.undo.unknownbrowser     = Navegador desconegut
--- a/browser/chrome/browser/preferences-old/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences-old/advanced.dtd
@@ -26,27 +26,27 @@
 <!ENTITY checkUserSpelling.label     "Verifica l'ortografia a mesura que s'escriu">
 <!ENTITY checkUserSpelling.accesskey   "o">
 
 <!ENTITY dataChoicesTab.label      "Elecció de dades">
 
 <!ENTITY healthReportDesc.label     "Us ajuda a entendre el rendiment del navegador i comparteix dades amb &vendorShortName; sobre la salut del navegador">
 <!ENTITY enableHealthReport.label    "Activa l'informe de salut del &brandShortName;">
 <!ENTITY enableHealthReport.accesskey  "r">
-
+<!ENTITY healthReportLearnMore.label   "Més informació">
 
 <!ENTITY telemetryDesc.label       "Comparteix dades sobre el rendiment, ús, maquinari i personalització del navegador amb &vendorShortName; per ajudar-nos a millorar el &brandShortName;">
 <!ENTITY enableTelemetryData.label    "Comparteix dades addicionals (és a dir, la telemesura)">
 <!ENTITY enableTelemetryData.accesskey  "t">
-
+<!ENTITY telemetryLearnMore.label    "Més informació">
 
 <!ENTITY crashReporterDesc2.label     "Els informes de fallada ajuden a &vendorShortName; a resoldre problemes i a fer més estable i segur el vostre navegador">
 <!ENTITY alwaysSubmitCrashReports.label  "Permet que el &brandShortName; enviï els informes de fallada pendents automàticament">
 <!ENTITY alwaysSubmitCrashReports.accesskey "P">
-
+<!ENTITY crashReporterLearnMore.label   "Més informació">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Xarxa">
 
 <!ENTITY connection.label        "Connexió">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Configureu com el &brandShortName; es connecta a Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Paràmetres…">
 <!ENTITY connectionSettings.accesskey  "P">
@@ -56,17 +56,17 @@
 <!ENTITY offlineStorage2.label      "Contingut web i dades de l'usuari fora de línia">
 <!-- Site Data section manages sites using Storage API and is under Network -->
 
 <!ENTITY siteData.label         "Dades dels llocs">
 <!ENTITY clearSiteData.label       "Esborra totes les dades">
 <!ENTITY clearSiteData.accesskey     "b">
 <!ENTITY siteDataSettings.label     "Paràmetres…">
 <!ENTITY siteDataSettings.accesskey   "P">
-
+<!ENTITY siteDataLearnMoreLink.label   "Més informació">
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities limitCacheSizeBefore.label and limitCacheSizeAfter.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
  &limitCacheSizeBefore.label [textbox for cache size in MB] &limitCacheSizeAfter.label;
 -->
 
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.label   "Limita la memòria cau a">
@@ -119,16 +119,17 @@
 
 <!ENTITY enableOCSP.label        "Consulta els servidors de resposta OCSP per confirmar la validesa actual dels certificats">
 <!ENTITY enableOCSP.accesskey      "C">
 <!ENTITY viewCerts.label         "Visualitza els certificats">
 <!ENTITY viewCerts.accesskey       "c">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.label    "Dispositius de seguretat">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey  "D">
 
-
-
+<!ENTITY performance.label        "Rendiment">
+<!ENTITY useRecommendedPerformanceSettings.label "Utilitza els paràmetres de rendiment recomanats">
 
-
+<!ENTITY useRecommendedPerformanceSettings.accesskey "U">
+<!ENTITY limitContentProcess.label    "Límit de procés del contingut">
 
-
+<!ENTITY limitContentProcess.accesskey  "L">
 <!ENTITY allowHWAccel.label       "Utilitza l'acceleració de maquinari quan sigui disponible">
 <!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "r">
--- a/browser/chrome/browser/preferences-old/containers.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences-old/containers.dtd
@@ -1,25 +1,25 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY addButton.label   "Afegeix un contenidor nou">
 <!ENTITY addButton.accesskey "A">
-
+<!ENTITY preferencesButton.label "Preferències">
 
 <!-- &#171; is &laquo; however it's not defined in XML -->
 <!ENTITY backLink.label    "&#171; Torna a Privadesa">
 
 <!ENTITY window.title     "Afegeix un contenidor nou">
 <!ENTITY window.width     "45em">
 
 <!ENTITY name.label      "Nom:">
 <!ENTITY name.accesskey    "N">
-
+<!ENTITY name.placeholder   "Escriviu un nom de contenidor">
 <!ENTITY icon.label      "Icona:">
 <!ENTITY icon.accesskey    "I">
 <!ENTITY color.label     "Color:">
 <!ENTITY color.accesskey   "o">
 <!ENTITY windowClose.key   "w">
 
 <!ENTITY button.ok.label   "Fet">
 <!ENTITY button.ok.accesskey "F">
--- a/browser/chrome/browser/preferences-old/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences-old/preferences.properties
@@ -223,8 +223,9 @@ disableContainersButton2=Mantén activades
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (removeContainerMsg): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #S is the number of container tabs
 
 
 # LOCALIZATION NOTE %S is the default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
+defaultContentProcessCount=%S (per defecte)
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -190,16 +190,18 @@ siteUsage=%1$S %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (removeAllSiteData, removeAllSiteDataShown):
 # removeAllSiteData and removeAllSiteDataShown are both used on the same one button,
 # never displayed together and can share the same accesskey.
 # When only partial sites are shown as a result of keyword search,
 # removeAllShown is displayed as button label.
 # removeAll is displayed when no keyword search and all sites are shown.
 removeAllSiteData.label=Elimina-ho tot
 removeAllSiteData.accesskey=E
+removeAllSiteDataShown.label=Suprimeix totes les mostrades
+removeAllSiteDataShown.accesskey=e
 spaceAlert.learnMoreButton.label=Més informació
 spaceAlert.learnMoreButton.accesskey=M
 spaceAlert.over5GB.prefButton.label=Obre les preferències
 spaceAlert.over5GB.prefButton.accesskey=O
 # LOCALIZATION NOTE (spaceAlert.over5GB.prefButtonWin.label): On Windows Preferences is called Options
 spaceAlert.over5GB.prefButtonWin.label=Obre les opcions
 spaceAlert.over5GB.prefButtonWin.accesskey=O
 # LOCALIZATION NOTE (spaceAlert.over5GB.message): %S = brandShortName
--- a/devtools/client/aboutdebugging.properties
+++ b/devtools/client/aboutdebugging.properties
@@ -132,16 +132,17 @@ doesNotExist = #%S no existeix
 # LOCALIZATION NOTE (nothing):
 # This string is displayed when the list of workers is empty.
 nothing = De moment, cap.
 
 # LOCALIZATION NOTE (configurationIsNotCompatible.label):
 # This string is displayed in about:debugging#workers if the current configuration of the
 # browser is incompatible with service workers. More details at
 # https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/about%3Adebugging#Service_workers_not_compatible
+configurationIsNotCompatible.label = La configuració del navegador no és compatible amb els processos de treball de servei.
 
 # LOCALIZATION NOTE (configurationIsNotCompatible.learnMore):
 # This string is displayed as a link next to configurationIsNotCompatible.label and leads
 # the user to the MDN documentation page for about:debugging, on the section explaining
 # why service workers might not be available.
 # (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/about%3Adebugging#Service_workers_not_compatible)
 
 # LOCALIZATION NOTE (multiProcessWarningTitle):
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -530,16 +530,17 @@ netmonitor.tab.cookies=Galetes
 netmonitor.tab.params=Paràmetres
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.response): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the response tab.
 netmonitor.tab.response=Resposta
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.timings): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the timings tab.
+netmonitor.tab.timings=Temps
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.stackTrace): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the stack-trace tab.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.security): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the security tab.
 netmonitor.tab.security=Seguretat
 
@@ -603,16 +604,17 @@ netmonitor.toolbar.clear=Neteja
 # in the network toolbar for the performance analysis button.
 netmonitor.toolbar.perf=Commuta l'anàlisi de rendiment…
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resetColumns): This is the label
 # displayed in the network table header context menu.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.timings): This is the label
 # displayed in the network table header context menu for the timing submenu
+netmonitor.toolbar.timings=Temps
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.url): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the URL.
 netmonitor.summary.url=URL de la sol·licitud:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.method): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the method.
 netmonitor.summary.method=Mètode de la sol·licitud:
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -71,16 +71,17 @@ gpuDescription = Descripció
 gpuVendorID = ID del proveïdor
 gpuDeviceID = ID del dispositiu
 gpuSubsysID = ID del subsistema
 gpuDrivers = Controladors
 gpuRAM = RAM
 gpuDriverVersion = Versió del controlador
 gpuDriverDate = Data del controlador
 gpuActive = Activa
+webgl1Extensions = Extensions WebGL 1
 webgl2Extensions = Extensions WebGL 2
 GPU1 = GPU núm. 1
 GPU2 = GPU núm. 2
 blocklistedBug = És a la llista de bloquejos per problemes coneguts
 # LOCALIZATION NOTE %1$S will be replaced with a bug number string.
 bugLink = error %1$S
 # LOCALIZATION NOTE %1$S will be replaced with an arbitrary identifier
 # string that can be searched on DXR/MXR or grepped in the source tree.