more changes
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 13 Jul 2010 23:40:10 -0700
changeset 219 21cf093e4006ac7ff61e4782b66333f83ee12ca8
parent 218 c2385d6cd474dd8ce1369f91dc2c91adefe7da5b
child 220 4248a0bffed83a7917fb2e3542ce31bf39c8c81b
push idunknown
push userunknown
push dateunknown
more changes
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/layout/xbl.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/plugins.properties
dom/chrome/security/caps.properties
netwerk/necko.properties
other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
toolkit/chrome/global/about.dtd
toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
toolkit/chrome/global/commonDialog.dtd
toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
toolkit/chrome/global/config.properties
toolkit/chrome/global/filepicker.properties
toolkit/chrome/global/printPreview.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -60,10 +60,9 @@ unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.
 externalProtocolTitle=Soŀlicitud de protocol extern
 externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\n\Si no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Desconegut>
 externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
 externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
 malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
 phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per a enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
-
-
+cspFrameAncestorBlocked=Aquesta pàgina té una política de seguretat de continguts que impedeix que pugui incrustar-se d'aquesta manera.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -49,14 +49,16 @@ OnBeforeUnloadPreMessage=Esteu segur que voleu sortir d'aquesta pàgina?
 OnBeforeUnloadPostMessage=Premeu D'acord per a continuar, o Canceŀla per a romandre a la pàgina actual.
 DocumentAllUsed=S'ha utilitzat una propietat document.all no estàndard. Utilitzeu l'estàndard del W3C document.getElementById().
 GlobalScopeElementReference=Element referenciat per ID/NAME al camp global. Utilitzeu l'estàndard del W3C document.getElementById().
 UseOfCaptureEventsWarning=captureEvents() està en desús. Per a actualitzar el vostre codi, utilitzeu el mètode DOM 2 addEventListener(). Per a més ajuda, visiteu http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
 UseOfReleaseEventsWarning=releaseEvents() està en desús. Per a actualitzar el vostre codi, utilitzeu el mètode DOM 2 removeEventListener(). Per a més ajuda, visiteu http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 UseOfRouteEventWarning=routeEvent() està en desús. Per a actualitzar el vostre codi, utilitzeu el mètode DOM 2 dispatchEvent(). Per a més ajuda, visiteu http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent
 UseOfPreventBubbleWarning=Event=%S, preventBubble() està en desús. Utilitzeu millor l'estàndard de W3C stopPropagation().
 UseOfPreventCaptureWarning=Event=%S, preventCapture() està en desús. Utilitzeu millor l'estàndard de W3C stopPropagation().
+UseOfDOM3LoadMethodWarning=Document.load() està en desús. Per a actualitzar el vostre codi, utilitzeu l'objecte DOM XMLHttpRequest. Per a més ajuda, consulteu https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: s'ha ignorat un intent de definir strokeStyle o fillStyle a un valor que no és ni una cadena, ni un CanvasGradient, ni tampoc un CanvasPattern.
 EmptyGetElementByIdParam=S'ha passat una cadena en blanc a getElementById().
 LowMemoryTitle=Avís: Memòria baixa
 LowMemoryMessage=S'ha aturat un script a la pàgina perquè l'entorn es troba en condicions de baixa memòria.
 WrongEventPropertyAccessWarning=No s'ha d'utlitzar la propietat «%S» d'un esdeveniment %S. El valor no té cap sentit.
+SpeculationFailed=S'ha escrit un arbre no balancejat fent servir document.write(), provocant que les dades de la xarxa hagin de tornar-se a analitzar. Per a més informació, consulteu https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 
--- a/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
+++ b/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
@@ -36,13 +36,13 @@
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 
 Reset=Reinicia
 Submit=Tramet la consulta
 Browse=Navega…
 FileUpload=Càrrega de fitxers
-IsIndexPrompt=Dins d'aquest índex s'hi pot cercar. Introduïu les paraules clau de cerca:
+IsIndexPromptWithSpace=Dins d'aquest índex s'hi pot cercar. Introduïu les paraules clau de cerca:\u0020
 ForgotPostWarning=El formulari conté enctype=%S, pero no method=post. Al seu lloc, s'envia normalment amb method=GET i sense tipus de codificació.
 ForgotFileEnctypeWarning=El formulari conté una entrada de fitxer, però hi manquen method=POST i enctype=multipart/form-data. El fitxer no s'enviarà.
 # LOCALIZATION NOTE (DefaultFormSubject): %S will be replaced with brandShortName
 DefaultFormSubject=Enviament de formulari de %S
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -12,16 +12,17 @@ PEExpectEndValue=S'esperava un final de valor, però s'ha trobat «%1$S».
 PESkipAtRuleEOF=final d'una regla-a desconeguda
 PEUnknownAtRule=No s'ha reconegut la regla-a o s'ha produït un error en reconèixer la regla-a «%1$S».
 PECharsetRuleEOF=cadena de joc de caràcters a la regla @charset
 PECharsetRuleNotString=S'esperava una cadena de joc de caràcters, però s'ha trobat «%1$S».
 PEGatherMediaEOF=final de la llista de mitjans a @import o de la regla @media
 PEGatherMediaNotComma=S'esperava «,» de la llista de mitjans, però s'ha trobat «%1$S».
 PEGatherMediaNotIdent=S'esperava un identificador de la llista, però s'ha trobat «%1$S».
 PEImportNotURI=S'esperava un URI a la regla @import, però s'ha trobat «%1$S».
+PEImportBadURI=L'URI en la regla @import no és vàlida: «%1$S».
 PEImportUnexpected=S'ha trobat «%1$S» de forma inesperada dins @import.
 PEGroupRuleEOF=final de la regla @media o @-moz-document
 PEMozDocRuleBadFunc=S'esperava url(), url-prefix(), o domain() a la regla @-moz-document, però s'ha trobat «%1$S».
 PEMozDocRuleNotURI=S'esperava un URI a la regla @-moz-document, però s'ha trobat «%1$S».
 PEAtNSPrefixEOF=el prefix d'espai de noms a la regla @namespace
 PEAtNSURIEOF=URI de l'espai de noms a la regla @namespace
 PEAtNSUnexpected=Testimoni inesperat dins de @namespace: «%1$S».
 PESkipDeclBraceEOF=} de tancament al bloc de declaració
@@ -97,8 +98,9 @@ PEUnknownFontDesc=El descriptor «%1$S» és desconegut a la regla @font-face.
 PEMQExpectedExpressionStart=S'esperava «(» per a iniciar l'expressió de consulta multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
 PEMQExpressionEOF=continguts de l'expressió de consulta multimèdia
 PEMQExpectedFeatureName=S'esperava un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
 PEMQExpectedFeatureNameEnd=S'esperava «:» o «)» després d'un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
 PEMQNoMinMaxWithoutValue=Les característiques multimèdia amb min- o max- cal que tinguin un valor.
 PEMQExpectedFeatureValue=S'ha trobat un valor no vàlid per a la característica multimèdia.
 PEBadFontBlockStart=S'esperava «{» per a començar la regla @font-face, però s'ha trobat «%1$S».
 PEBadFontBlockEnd=S'esperava «}» per a acabar la regla @font-face, però s'ha trobat «%1$S».
+PEAnonBoxNotAlone=No s'esperava un quadre anònim.
--- a/dom/chrome/layout/xbl.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xbl.properties
@@ -39,10 +39,11 @@
 UnexpectedElement=Element <%1$S> no esperat.
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key="%S" modifiers="%S"
 GTK2Conflict=L'esdeveniment de la tecla no és disponible GTK2: key="%S" modifiers="%S"
 WinConflict=L'esdeveniment de la tecla no és disponible en algunes disposicions de teclat: key="%S" modifiers="%S"
 TooDeepBindingRecursion=La vinculació XBL «%S» ja l'utilitzen masses elements ascendents; no s'aplicarà per a evitar una recursió infinita.
 CircularExtendsBinding=Si s'estén la vinculació XBL «%S» amb «%S» comportarà que ella mateixa s'estengui
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize <handler command="…">
 CommandNotInChrome=No es permet l'ús del <handler command="…"> fora del chrome.
+MalformedXBL = Un fitxer XBL no té un bon format. Vàreu oblidar l'espai de noms XBL a l'etiqueta de vinculacions?
 InvalidExtendsBinding=Estendre «%S» no és vàlid. En general, no esteneu els noms de les etiquetes.
 
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -78,14 +78,16 @@ ser temporal, i podeu provar-ho de nou més tard.</li>
 ">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Lloc sospitós de ser una falsificació web!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d'indentitat o algun altre tipus de frau.</p>
 <p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca electrònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>
 ">
 
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "S'ha blocat per la política de seguretat de continguts">
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>El navegador ha evitat que la pàgina es carregui d'aquesta manera perquè té una política de seguretat de continguts que no ho permet.</p>">
+
 <!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
   Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
   this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly. -->
 <!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM "chrome://global/locale/netErrorApp.dtd">
 %netErrorAppDTD;
-
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -1,17 +1,15 @@
 # LOCALIZATION NOTE (plugins.properties):
 #  Those strings are inserted into an HTML page, so you all HTML characters
 #  have to be escaped in a way that they show up correctly in HTML!
 
 title_label=Quant als connectors
-installedplugins_label=Connectors instaŀlats
-nopluginsareinstalled_label=No hi ha cap connector instaŀlat
+enabledplugins_label=Connectors habilitats
+nopluginsareenabled_label=No s'ha trobat cap connector habilitat
 findmore_label=Podeu trobar més informació sobre els connectors del navegador a
+findpluginupdates_label=Cerca actualitzacions dels connectors instal·lats a
 installhelp_label=L'ajuda per a instaŀlar els connectors està disponible a
 file_label=Fitxer:
 version_label=Versió:
 mimetype_label=Tipus MIME
 description_label=Descripció
 suffixes_label=Sufixos
-enabled_label=Habilitat
-yes_label=Sí
-no_label=No
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -155,11 +155,10 @@ ExtensionCapability=Desconegut: %S
 ProtocolFlagError = Avís: el gestor del protocol per «%S» no mostra cap política de seguretat. Encara que de moment es permet la càrrega d'aquest tipus de protocols, es tracta d'una opció en desús. Consulteu la documentació de nsIProtocolHandler.idl.
 #
 # The following descriptions are shown in the EnableCapabilityQuery dialog
 #
 capdesc.UniversalBrowserRead=Llegeix dades privades des de qualsevol lloc o finestra
 capdesc.UniversalBrowserWrite=Modifica qualsevol finestra oberta
 capdesc.UniversalXPConnect=Executa o instaŀla programari a la vostra màquina
 capdesc.UniversalFileRead=Llegeix i actualitza els fitxers locals
-capdesc.CapabilityPreferencesAccess=Evita els paràmetres de seguretat centrals
 capdesc.UniversalPreferencesRead=Llegeix els paràmetres del programa
 capdesc.UniversalPreferencesWrite=Modifica els paràmetres del programa
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -62,16 +62,12 @@ RepostFormData=Aquesta pàgina web s'està redirigint a una altra ubicació. Voleu reenviar-hi les dades del formulari que heu introduït?
 DirTitle=Índex de %1$S
 DirGoUp=Cap a un directori de nivell superior
 ShowHidden=Mostra els objectes ocults
 DirColName=Nom
 DirColSize=Mida
 DirColMTime=Darrera modificació
 DirFileLabel=Fitxer: 
 
-#Gopher Search Prompt
-GopherPromptTitle=Cerca
-GopherPromptText=Introduïu un terme de cerca:
-
 PhishingAuth=Ara visitareu «%1$S.» Aquest lloc podria estar intentant enganyar-vos fent-vos pensar que esteu visitant un lloc diferent. Aneu amb extrema precaució.
 PhishingAuthAccept=Ho entenc i aniré molt amb compte
 SuperfluousAuth=Ara entrareu al lloc «%1$S» amb el nom d'usuari «%2$S», però el lloc web no requereix autentificació. Podria ser intent d'enganyar-vos.\n\nÉs «%1$S» el lloc que voleu visitar?
 AutomaticAuth=Ara entrareu al lloc «%1$S» amb el nom d'usuari «%2$S».
--- a/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
+++ b/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">      
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
-<!ENTITY logoCopyright     "El Firefox i els logotips del Firefox són marques registrades de la Mozilla Foundation. Tots els drets reservats.">
+<!ENTITY trademarkInfo     " El Firefox i els logotips del Firefox són marques registrades de la Mozilla Foundation. Algunes de les marques registrades que s'utilitzen estan sota la llicència de The Charlton Company.">
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -29,31 +29,31 @@ SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERTIFICATE=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Certificate» mal format.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_KEY_EXCH=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Server Key Exchange» mal format.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_REQUEST=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Certificate Request» mal format.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_DONE=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Server Hello Done» mal format.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_VERIFY=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Certificate Verify» mal format.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_KEY_EXCH=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Client Key Exchange» mal format.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_FINISHED=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Finished» mal format.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CHANGE_CIPHER=L'SSL ha rebut un registre «Change Cipher Spec» mal format.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_ALERT=L'SSL ha rebut un registre «Alert» mal format.
-SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HANDSHAKE=L'SSL ha rebut un registre «Handshake» mal format.
+SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HANDSHAKE=L'SSL ha rebut un registre de conformitat de connexió mal format.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_APPLICATION_DATA=L'SSL ha rebut un registre «Application Data» mal format.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_REQUEST=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Hello Request» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_HELLO=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Client Hello» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_HELLO=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Server Hello» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERTIFICATE=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Certificate» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Server Key Exchange» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_REQUEST=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Certificate Request» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_DONE=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Server Hello» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_VERIFY=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Certificate Verify» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_KEY_EXCH=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Client Key Exchange» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_FINISHED=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió «Finished» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CHANGE_CIPHER=L'SSL ha rebut un registre «Change Cipher Spec» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_ALERT=L'SSL ha rebut un registre «Alert» inesperat.
-SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HANDSHAKE=L'SSL ha rebut un registre «Handshake» inesperat.
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HANDSHAKE=L'SSL ha rebut un registre de conformitat de connexió inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_APPLICATION_DATA=L'SSL ha rebut un registre «Application Data» inesperat.
 SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE=L'SSL ha rebut un registre amb un tipus de contingut desconegut.
 SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió amb un tipus de missatge desconegut.
 SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_ALERT=L'SSL ha rebut un registre d'alerta amb una descripció d'alerta desconeguda.
 SSL_ERROR_CLOSE_NOTIFY_ALERT=L'altre extrem de la connexió SSL ha tancat la connexió.
 SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT=L'altre extrem de la connexió SSL no esperava el missatge de confirmitat de connexió que ha rebut.
 SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE_ALERT=L'altre extrem de la connexió SSL no ha pogut descomprimir amb èxit el registre SSL que ha rebut.
 SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT=L'altre extrem de la connexió SSL no ha pogut negociar un conjunt de paràmetres de seguretat acceptables.
@@ -99,16 +99,22 @@ SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT=L'altre e
 SSL_ERROR_USER_CANCELED_ALERT=L'usuari de l'altre extrem ha canceŀlat la conformitat de connexió.
 SSL_ERROR_NO_RENEGOTIATION_ALERT=L'altre extrem no permet la renegociació dels paràmetres de seguretat SSL.
 SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED=La memòria cau del servidor SSL no està configurada i no està inhabilitada en aquest sòcol.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_EXTENSION_ALERT=L'altre extrem SSL no accepta l'extensió de la salutació (hello) TLS soŀlicitada.
 SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE_ALERT=L'altre extrem SSL no ha pogut obtenir el vostre certificat de l'URL facilitat.
 SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT=L'altre extrem SSL no té cap certificat per al nom DNS soŀlicitat.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT=L'altre extrem SSL no ha pogut obtenir una resposta OCSP per al seu certificat.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=L'altre extrem SSL ha informat d'un valor de resum del certificat malmès.
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió de tiquet de nova sessió no esperat.               
+SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=L'SSL ha rebut un missatge de conformitat de connexió de tiquet de nova sessió mal format.                
+SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=L'SSL ha rebut un registre comprimit que no s'ha pogut descomprimir.                    
+SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=No es permet la renegociació en aquest sòcol SSL.                        
+SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=L'altre extrem ha provat una conformitat de connexió d'estil antic (i, per tant, potencialment vulnerable).
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=L'SSL ha rebut un registre descomprimit inesperat.
 SEC_ERROR_IO=S'ha produït un error I/O durant l'autorització de seguretat.
 SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=ha fallat la biblioteca de seguretat.
 SEC_ERROR_BAD_DATA=biblioteca de seguretat: s'han rebut dades incorrectes.
 SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=biblioteca de seguretat: s'ha produït un error en la longitud de la sortida.
 SEC_ERROR_INPUT_LEN=la biblioteca de seguretat ha patit un error en la longitud de l'entrada.
 SEC_ERROR_INVALID_ARGS=biblioteca de seguretat: els arguments no són vàlids.
 SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=biblioteca de seguretat: l'algorisme no és vàlid.
 SEC_ERROR_INVALID_AVA=biblioteca de seguretat: l'AVA no és vàlid.
@@ -257,8 +263,22 @@ SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=La llista de revocació de certificats V2 de l'emissor té una extensió crítica desconeguda.
 SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE=S'ha especificat un tipus d'objecte desconegut.
 SEC_ERROR_INCOMPATIBLE_PKCS11=El connector PKCS #11 viola l'especificació d'una forma incompatible.
 SEC_ERROR_NO_EVENT=No hi ha cap esdeveniment de nova ranura disponible en aquest moment.
 SEC_ERROR_CRL_ALREADY_EXISTS=Ja existeix la CRL.
 SEC_ERROR_NOT_INITIALIZED=No s'ha inicialitzat l'NSS.
 SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN=L'operació ha fallat perquè no s'ha iniciat la sessió del testimoni PKCS#11.
 SEC_ERROR_OCSP_RESPONDER_CERT_INVALID=El certificat de resposta OCSP configurat no és vàlid.
 SEC_ERROR_OCSP_BAD_SIGNATURE=La resposta OCSP no té una signatura vàlida.
+SEC_ERROR_OUT_OF_SEARCH_LIMITS=La cerca de validació de certificats és fora dels límits de cerca
+SEC_ERROR_INVALID_POLICY_MAPPING=La correspondència de política no inclou cap política
+SEC_ERROR_POLICY_VALIDATION_FAILED=La cadena de certificació falla en la validació de política
+SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE=El tipus d'ubicació en l'extensió de certificació AIA és desconegut
+SEC_ERROR_BAD_HTTP_RESPONSE=El servidor ha retornat una mala resposta HTTP
+SEC_ERROR_BAD_LDAP_RESPONSE=El servidor ha retornat una mala resposta LDAP
+SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=No s'han pogut xifrar les dades amb el codificador ASN1
+SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION=La informació d'accés de la ubicació de l'extensió de certificat no és correcta
+SEC_ERROR_LIBPKIX_INTERNAL=S'ha produït un error intern Libpkix durant la validació de certificat.
+SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR=Un mòdul PKCS #11 ha retornat un error CKR_GENERAL_ERROR, indicant que s'ha produït un error irrecuperable.
+SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=Un mòdul PKCS #11 ha retornat un error CKR_FUNCTION_FAILED, indicant que la funció sol·licitada no s'ha pogut realitzar. Si proveu la mateixa operació de nou podria funcionar.
+SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR=Un mòdul PKCS #11 ha retornat un error CKR_DEVICE_ERROR, indicant que s'ha produït un problema amb el testimoni o la ranura.
+SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=El mètode d'accés a la informació a l'extensió de certificat és desconegut.
+SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=S'ha produït un error en provar d'importar un CRL.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -341,29 +341,30 @@ PSMERR_SSL2_Disabled=No es pot connectar de forma segura perquè el lloc utilitza una versió antiga i insegura del protocol SSL.
 PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Heu rebut un certificat no vàlid. Conté el mateix nom d'emissor i número de sèrie que un altre certificat que ja esteu utilitzant. Si us plau, contacteu amb l'administrador del servidor o amb el remitent del certificat no vàlid i demaneu-los que aconsegueixin un certificat vàlid.
 
 SSLConnectionErrorPrefix=S'ha produït un error durant la connexió a %S.
 
 certErrorIntro=S'ha produït un error durant la connexió a %S perquè no utilitza un certificat de seguretat vàlid.
 
 certErrorTrust_SelfSigned=No es confia en el certificat perquè està signat per ell mateix.
 certErrorTrust_UnknownIssuer=No es confia en el certificat perquè se'n desconeix l'emissor.
+certErrorTrust_MissingChain=No es confia en el certificat perquè no s'ha proporcionat cap cadena de l'emissor.
 certErrorTrust_CaInvalid=No es confia en el certificat perquè fou emès per un certificat de CA no vàlid.
 certErrorTrust_Issuer=No es confia en el certificat perquè no es confia tampoc en l'emissor del certificat.
 certErrorTrust_ExpiredIssuer=No es confia en el certificat perquè l'emissor del certificat ha vençut.
 certErrorTrust_Untrusted=El certificat no prové d'una font de confiança.
 
 certErrorMismatch=El certificat no és vàlid per al nom de domini %S.
 certErrorMismatchSingle2=El certificat només és vàlid per a <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>.
 certErrorMismatchSinglePlain=El certificat només és vàlid per a %S
 certErrorMismatchMultiple=El certificat només és vàlid per als noms següents:
 certErrorMismatchNoNames=El certificat no és vàlid per a cap dels noms de servidor.
 
-certErrorExpired=El certificat ha vençut el %S.
-certErrorNotYetValid=El certificat no serà vàlid fins al %S.
+certErrorExpiredNow=El certificat ha vençut el %1$S. L'hora actual és %2$S.
+certErrorNotYetValidNow=El certificat no serà vàlid fins al %1$S. L'hora actual és %2$S.
 
 certErrorCodePrefix=(Codi d'error: %S)
 
 CertInfoIssuedFor=Emès per a:
 CertInfoIssuedBy=Emès per:
 CertInfoValid=Vàlid
 CertInfoFrom=des del
 CertInfoTo=fins al
--- a/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
@@ -92,39 +92,39 @@
 <!ENTITY certmgr.deletecert.beforename "Heu soŀlicitat suprimir aquest certificat:">
 <!ENTITY certmgr.deletecert.aftername "Esteu segur que voleu suprimir aquest certificat?">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.title "Suprimeix el certificat">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.beforename "Heu soŀlicitat suprimir el certificat:">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.aftername "Quan hàgiu suprimit aquest certificat ja no podreu llegir el correu que s'hagi xifrat amb ell.">
 
 <!ENTITY certmgr.certname "Nom del certificat">
 <!ENTITY certmgr.certserver           "Servidor">
-<!ENTITY certmgr.typesofoverrides       "Excepcions">
 <!ENTITY certmgr.override_lifetime      "Temps de vida">
 <!ENTITY certmgr.tokenname "Dispositiu de seguretat">
-<!ENTITY certmgr.purpose "Finalitats">
 <!ENTITY certmgr.issued "Data d'emissió">
 <!ENTITY certmgr.expires "Data de venciment">
 <!ENTITY certmgr.email "Adreça electrònica">
 <!ENTITY certmgr.serial "Número de sèrie">
 
 <!ENTITY certmgr.close.label "Tanca">
 <!ENTITY certmgr.close.accesskey       "C">
 <!ENTITY certmgr.view2.label "Visualitza…">
 <!ENTITY certmgr.view2.accesskey        "V">
-<!ENTITY certmgr.edit2.label "Edita…">
-<!ENTITY certmgr.edit2.accesskey        "E">
+<!ENTITY certmgr.edit3.label "Edita la confiança…">
+<!ENTITY certmgr.edit3.accesskey        "E">
 <!ENTITY certmgr.editca.label "Edita la confiança de la CA">
 <!ENTITY certmgr.editca.accesskey       "d">
 <!ENTITY certmgr.add.label "Afegeix">
 <!ENTITY certmgr.add.accesskey        "A">
 <!ENTITY certmgr.export.label         "Exporta…">
 <!ENTITY certmgr.export.accesskey       "x">
 <!ENTITY certmgr.delete2.label "Suprimeix…">
 <!ENTITY certmgr.delete2.accesskey       "x">
+<!ENTITY certmgr.delete_builtin.label     "Suprimeix o deixa de confiar-hi…">
+<!ENTITY certmgr.delete_builtin.accesskey   "d">
 <!ENTITY certmgr.backup2.label "Fes-ne còpia de seguretat…">
 <!ENTITY certmgr.backup2.accesskey       "p">
 <!ENTITY certmgr.backupall2.label "Fes-ne còpia de seguretat de tot…">
 <!ENTITY certmgr.backupall2.accesskey     "g">
 <!ENTITY certmgr.restore2.label "Importa…">
 <!ENTITY certmgr.restore2.accesskey      "m">
 <!ENTITY certmgr.details.label "Camps del certificat">
 <!ENTITY certmgr.details.accesskey      "f">
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -60,19 +60,19 @@ issuerCertNotFound=No s'ha trobat cap ce
 deleteSslCertConfirm3=Esteu segur que voleu suprimir aquestes excepcions de servidor?
 deleteSslCertImpact3=Si suprimiu una excepció de servidor, restaurareu les comprovacions de seguretat habituals d'aqueix lloc i us caldrà utilitzar un certificat vàlid.
 deleteSslCertTitle3=Suprimeix les excepcions de certificats de servidor
 
 deleteUserCertConfirm=Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats?
 deleteUserCertImpact=Si suprimiu un dels propis certificats, no podreu utilitzar-lo més per a identificar-vos.
 deleteUserCertTitle=Suprimeix els vostres certificats
 
-deleteCaCertConfirm=Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats de la CA?
-deleteCaCertImpactX=Si suprimiu un certificat d'una entitat certificadora (CA), l'aplicació deixarà de confiar en els certificats que emeti.
-deleteCaCertTitle=Suprimeix els certificats de la CA
+deleteCaCertConfirm2=Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats de la CA? En el cas de certificats integrats, se'n suprimirà tota la confiança, que té el mateix efecte. Esteu segur que voleu suprimir-los o deixar-hi de confiar?
+deleteCaCertImpactX2=Si suprimiu o deixeu de confiar en un certificat d'una entitat certificadora (CA), l'aplicació deixarà de confiar en els certificats que emeti aquella CA.
+deleteCaCertTitle2=Suprimeix o deixa de confiar en els certificats de la CA
 
 deleteEmailCertConfirm=Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats de correu electrònic d'aquestes persones?
 deleteEmailCertImpactDesc=Si suprimiu un certificat de correu electrònic d'algú, ja no podreu enviar-li correu xifrat.
 deleteEmailCertTitle=Suprimeix els certificats de correu electrònic
 
 deleteOrphanCertConfirm=Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats?
 deleteOrphanCertTitle=Suprimeix els certificats
 
--- a/toolkit/chrome/global/about.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/about.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!ENTITY about.version        "versió">
 
-<!ENTITY about.copy.beforeLink    "Copyright &copy; 1998-2010 pels">
-<!ENTITY about.copy.linkTitle     "coŀlaboradors">
-<!ENTITY about.copy.afterLink     "del projecte Mozilla.">
+<!ENTITY about.credits.beforeLink    "Vegeu una llista de ">
+<!ENTITY about.credits.linkTitle     "coŀlaboradors">
+<!ENTITY about.credits.afterLink     " del projecte Mozilla.">
 
-<!ENTITY about.license.beforeLink   "Llegiu la">
+<!ENTITY about.license.beforeTheLink   "Llegiu la ">
 <!ENTITY about.license.linkTitle   "llicència">
-<!ENTITY about.license.afterLink   "d'aquest producte.">
+<!ENTITY about.license.afterTheLink   " d'aquest producte.">
 
-<!ENTITY about.relnotes.beforeLink  "Llegiu les">
+<!ENTITY about.relnotes.beforeTheLink  "Llegiu les ">
 <!ENTITY about.relnotes.linkTitle   "notes">
-<!ENTITY about.relnotes.afterLink   "d'aquesta versió.">
+<!ENTITY about.relnotes.afterTheLink   " d'aquesta versió.">
 
-<!ENTITY about.buildconfig.beforeLink "Vegeu la">
+<!ENTITY about.buildconfig.beforeTheLink "Vegeu la ">
 <!ENTITY about.buildconfig.linkTitle "configuració">
-<!ENTITY about.buildconfig.afterLink "utilitzada en aquesta versió.">
+<!ENTITY about.buildconfig.afterTheLink " utilitzada en aquesta versió.">
 
 <!ENTITY about.buildIdentifier    "Identificador de la versió: ">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
@@ -11,27 +11,27 @@
   chunk, it can be left blank.
 
   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
   deliberate for formatting around the embedded links. -->
 <!ENTITY rights.intro-point1a "El &brandShortName; es posa a la vostra disposició sota els termes de la ">
 <!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License (Llicència Pública de Mozilla)">
 <!ENTITY rights.intro-point1c ". Això significa que podeu utilitzar, copiar i distribuir el &brandShortName; a altres. També es permet obertament la modificació del codi font del &brandShortName; per tal que s'adequï a les vostres necessitats. La Mozilla Public License us dóna també el dret de distribuir versions modificades.">
 
-<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla no us atorga cap dret sobre els logotips i marques de Mozilla i Firefox. Podeu trobar més informació referent a la política de marques ">
-<!ENTITY rights.intro-point2b "ací">
-<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
+<!ENTITY rights.intro-point2-a "No s'atorga cap dret ni cap llicència sobre les marques de la Fundació Mozilla, o de cap altra part, incloent-hi sense cap limitació el nom i el logotip del Firefox. Podeu trobar més informació referent a la política de marques ">
+<!ENTITY rights.intro-point2-b "aquí">
+<!ENTITY rights.intro-point2-c ".">
 
 <!-- point 3 text for official branded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point3a "Les polítiques de privadesa dels productes de &vendorShortName; poden trobar-se ">
-<!ENTITY rights.intro-point3b "ací">
+<!ENTITY rights.intro-point3b "aquí">
 <!ENTITY rights.intro-point3c ".">
 
 <!-- point 3 text for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Qualsevol política de privadesa d'aquest producte cal llistar-la ací.">
+<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Qualsevol política de privadesa d'aquest producte cal llistar-la aquí.">
 
 <!-- point 4 text for official branded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point4a "El &brandShortName; també us ofereix serveis d'informació web opcionals, com ara el servei SafeBrowsing; malgrat tot, no podem garantir que siguin 100&#37; acurats o mancats d'errors. Per a més detalls, com ara la informació de com inhabilitar aqueixos serveis, pot trobar-se als ">
 <!ENTITY rights.intro-point4b "termes de servei">
 <!ENTITY rights.intro-point4c ".">
 
 <!-- point 4 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Si aquest producte incorpora serveis web, tots aquells termes de servei que s'hi apliquin cal enllaçar-los a la secció de ">
@@ -45,20 +45,20 @@
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-a "El &brandFullName; utilitza serveis d'informació web («serveis» d'ara endavant), com ara el SafeBrowsing, que està disponible per al vostre ús amb aquesta versió binària del &brandShortName; tal com es descriu a continuació. Si no voleu aquests serveis o no considereu els termes acceptables, podeu inhabilitar el SafeBrowsing obrint les preferències de l'aplicació, seleccionant la secció ">
 <!ENTITY rights.webservices-b "Seguretat">
 <!ENTITY rights.webservices-c " , i desmarcant llavors «&blockAttackSites.label;» i «&blockWebForgeries.label;»">
 
 <!-- intro paragraph for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Un resum dels serveis web que incorpora el producte, juntament amb instruccions de com inhabilitar-los si s'escau, cal incloure-ho ací.">
+<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Un resum dels serveis web que incorpora el producte, juntament amb instruccions de com inhabilitar-los si s'escau, cal incloure-ho aquí.">
 
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Els termes de servei que s'apliquin per a aquest producte cal llistar-los ací.">
+<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Els termes de servei que s'apliquin per a aquest producte cal llistar-los aquí.">
 
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; i els seus coŀlaboradors, llicenciadors i socis treballen per a proporcionar la informació sobre pesca electrònica i programari maliciós més acurada i al dia possible. No obstant això, no podem garantir que aqueixa informació sigui completa i mancada d'errors: alguns llocs perillosos poden eŀludir-ne la detecció i alguns llocs segurs poden haver estat identificats com a perillosos per error.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; pot discontinuar o canviar els serveis a discreció.">
 <!ENTITY rights.webservices-term3 "Podeu utilitzar sense cap problema aquests serveis amb la versió acompanyant del &brandShortName;, i disposeu de tots els drets necessaris per a fer-ho. &vendorShortName; i els seus llicenciadors es reserven tots els altres drets del serveis. Aquests termes no estan pensats per a limitar cap altre dret que s'atorga sota les llicències de codi obert aplicables al &brandShortName; i a les versions de codi font corresponents del &brandShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term4 "Els serveis es proporcionen «tal qual». &vendorShortName;, els seus coŀlaboradors, llicenciadors i distribuïdors s'eximeixen de totes les garanties, tant expresses com implícites, incloent sense cap mena de limitació, garanties que els serveis són comercials i que s'escauen als vostres propòsits particulars. Assumiu tot el risc de seleccionar els serveis per als vostres propòsits i pel que fa a llur qualitat i rendiment. Algunes jurisdicciones no permeten l'exclusió o limitació de les garanties implícites; en aquest cas, aquestes no podrien aplicar-se-us.">
 <!ENTITY rights.webservices-term5 "Excepte pel que estableixi la llei, &vendorShortName;, els seus coŀlaboradors, llicenciadors i distribuïdors no seran responsables de cap dany especial, incidental, conseqüüent, punitiu o exemplar que sorgeixi arran de l'ús del &brandShortName; i els seus serveis. La responsabilitat coŀlectiva en aquests termes no excedirà dels $500 (500 dòlars). Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitació de certs danys i, per tant, aquestes podrien no aplicar-se-us.">
 <!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; pot actualitzar aquests termes quan sigui necessari cada cert temps. Aquests no poden modificar-se o canceŀlar-se sense l'acord escrit de &vendorShortName;.">
--- a/toolkit/chrome/global/commonDialog.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/commonDialog.dtd
@@ -1,11 +1,10 @@
 <!ENTITY header.label "Títol breu">
 <!ENTITY message.label "Ací hi van alguns texts de mostra.">
 <!ENTITY editfield0.label "Nom d'usuari:">
 <!ENTITY editfield1.label "Contrasenya:">
-<!ENTITY editfield2.label "Confirmeu la contrasenya:">
 <!ENTITY checkbox.label "Comprova">
 <!ENTITY copyCmd.label  "Copia">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 
--- a/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
@@ -9,8 +9,18 @@ OK=D'acord
 Cancel=Canceŀla
 Yes=&Sí
 No=&No
 Save=&Desa
 Revert=&Reverteix
 DontSave=N&o ho desis
 ScriptDlgGenericHeading=[Aplicació JavaScript]
 ScriptDlgHeading=La pàgina a %S diu:
+# LOCALIZATION NOTE (EnterLoginForRealm, EnterLoginForProxy):
+# %1 is an untrusted string provided by a remote server. It could try to
+# take advantage of sentence structure in order to mislead the user (see
+# bug 244273). %1 should be integrated into the translated sentences as
+# little as possible. %2 is the url of the site being accessed.
+EnterLoginForRealm=%2$S sol·licita un nom d'usuari i una contrasenya. El lloc diu: «%1$S»
+EnterLoginForProxy=El servidor intermediari %2$S sol·licita un nom d'usuari i una contrasenya. El lloc diu: «%1$S»
+EnterUserPasswordFor=Introduïu un nom d'usuari i una contrasenya per a %1$S
+EnterPasswordFor=Introduïu una contrasenya per a %1$S a %2$S
+
--- a/toolkit/chrome/global/config.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/config.properties
@@ -48,8 +48,11 @@ string=cadena
 int=enter
 bool=booleà
 
 # Preference prompts
 # %S is replaced by one of the type column values above
 new_title=Nou valor de %S
 new_prompt=Introduïu el nom de la preferència
 modify_title=Introduïu el valor %S
+
+nan_title=El valor no és vàlid
+nan_text=El text que heu introduït no és un nombre.
--- a/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
@@ -1,21 +1,16 @@
 # LOCALIZATION NOTE FILE
 # --do not localize the extensions, only the titles
 allTitle=Tots els fitxers
-allFilter=*
 htmlTitle=Fitxers HTML
-htmlFilter=*.html; *.htm; *.shtml; *.xhtml
 textTitle=Fitxers de text
-textFilter=*.txt; *.text
 imageTitle=Fitxers d'imatge
 xmlTitle=Fitxers XML
-xmlFilter=*.xml
 xulTitle=Fitxers XUL
-xulFilter=*.xul
 appsTitle=Aplicacions
 
 dirTextInputLabel=Nom del directori:
 dirTextInputAccesskey=N
 
 confirmTitle=Confirmeu
 confirmFileReplacing=%S ja existeix.\nEl voleu reemplaçar?
 openButtonLabel=Obre
--- a/toolkit/chrome/global/printPreview.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printPreview.dtd
@@ -66,10 +66,10 @@
 <!ENTITY p175.label "175&#037;">
 <!ENTITY p200.label "200&#037;">
 <!ENTITY Custom.label "Personalitza…">
 <!ENTITY ShrinkToFit.label "Encongeix per a ajustar">
 <!ENTITY customPrompt.title "Personalitza l'escala…">
 
 <!ENTITY homearrow.tooltip  "Primera pàgina">
 <!ENTITY endarrow.tooltip   "Darrera pàgina">
-<!ENTITY rightarrow.tooltip  "Pàgina següent">
-<!ENTITY leftarrow.tooltip  "Pàgina anterior">
+<!ENTITY nextarrow.tooltip  "Pàgina següent">
+<!ENTITY previousarrow.tooltip  "Pàgina anterior">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -1,116 +1,46 @@
 aboutWindowTitle=Quant al %S
 aboutWindowCloseButton=Tanca
 aboutWindowVersionString=versió %S
 aboutAddon=Quant al %S
-updatingMsg=S'estan cercant actualitzacions…
-updateCompatibilityMsg=S'ha aplicat una actualització de compatibilitat.
-updateNoUpdateMsg=No s'han trobat actualitzacions.
-updateErrorMessage=S'ha produït un error mentre se cercava actualitzacions per al %S.
-updateDisabledMessage=S'han inhabilitat les actualitzacions per al %S.
-updateReadOnlyMessage=No es pot actualitzar (la ubicació d'instaŀlació és només de lectura).
-updateNotManagedMessage=No es pot actualitzar (la ubicació d'instaŀlació no és gestionada pel %S).
-incompatibleUpdateMessage=El %S està comprovant si hi ha una actualització de compatibilitat del %S.
-installSuccess=S'ha instaŀlat amb èxit
-installWaiting=S'està esperant…
-droppedInWarning=S'han trobat els elements següents a la vostra carpeta d'extensions. Voleu instaŀlar-los?
-updateNotificationTitle=S'han trobat actualitzacions de complements
-updateNotificationText=El %S ha trobat una actualització d'1 dels vostres complements
-multipleUpdateNotificationText=El %S ha trobat actualitzacions de %S dels vostres complements
-# LOCALIZATION NOTE (lightweightThemeDescription): %S is the theme designer, either a person or organisation
-lightweightThemeDescription=Creat per %S.
 
-uninstallButton=Desinstaŀla
-disableButton=Inhabilita
-cancelButton=Canceŀla
-restartMessage=Reinicieu el %S per a fer efectius els canvis.
-restartButton=Reinicia el %S
-restartAccessKey=R
-laterButton=Més tard
-moreInfoText=Més informació
-uninstallTitle=Desinstaŀla %S
-uninstallWarnDependMsg=Un o més complements necessiten %S. Si continueu, els elements següents s'inhabilitaran:
-uninstallQueryMessage=Voleu desinstaŀlar %S?
-cancelInstallTitle=Canceŀla la instaŀlació de %S
-cancelInstallQueryMessage=Esteu segur que voleu canceŀlar la instaŀlació de %S?
-cancelInstallButton=Sí
-cancelCancelInstallButton=No
-cancelUpgradeTitle=Canceŀla l'actualització de %S
-cancelUpgradeQueryMessage=Esteu segur que voleu canceŀlar l'actualització de %S?
-cancelUpgradeButton=Sí
-cancelCancelUpgradeButton=No
-disableTitle=Inhabilita %S
-disableWarningDependMessage=Si inhabiliteu %S, els elements següents que necessiten aquest complement s'inhabilitaran:
-disableQueryMessage=Voleu inhabilitar %S?
+#LOCALIZATION NOTE These should match the view.*.label entities in extensions.dtd
+header-search=Resultats de la cerca
+header-discover=Més complements
+header-locale=Llengües
+header-searchengine=Motors de cerca
+header-extension=Extensions
+header-theme=Temes
+header-plugin=Connectors
 
-themesTitle=Temes
-extensionsTitle=Extensions
+#LOCALIZATION NOTE (header-goBack) %S is the name of the pane to go back to
+header-goBack=Torna a %S
 
-type-32=Paquet de múltiples extensions
-type-16=Connector
-type-8=Llengua
-type-4=Tema
-type-2=Extensió
-incompatibleTitle=%S és incompatible
-incompatibleMessage=No s'ha pogut instaŀlar %S %S perquè no és compatible amb el %S %S.
-incompatibleThemeName=aquest tema
-incompatibleExtension=Inhabilitat - no és compatible amb %S %S
-incompatibleAddonMsg=No és compatible amb %S %S
-insecureUpdateMessage=No s'instaŀlarà «%S» perquè no proporciona actualitzacions segures
+#LOCALIZATION NOTE (uninstallNotice) %S is the add-on name
+uninstallNotice=S'ha suprimit %S.
+
+#LOCALIZATION NOTE (numReviews) #1 is the number of reviews
+numReviews=#1 revisió;#1 revisions
 
-invalidGUIDMessage=No s'ha pogut instaŀlar «%S» per un error en el manifest d'instaŀlació («%S» no és GUID vàlid). Si us plau, contacteu amb l'autor per a comunicar-li aquest problema.
-invalidVersionMessage=%S no ha pogut instaŀlar-se per un error en el manifest d'instaŀlació («%S» no és cadena de versió vàlida). Si us plau, contacteu amb l'autor d'aquest element per a comunicar-li aquest problema.
-incompatiblePlatformMessage=No s'ha pogut instaŀlar «%S» perquè no és compatible amb el vostre %S amb el tipus de versió (%S). Si us plau, contacteu amb l'autor d'aquest element per a comunicar-li aquest problema.
-
-blocklistedInstallTitle2=Aquest complement és d'ús perillós
-blocklistedInstallMsg2=El complement %S té un gran risc de provocar problemes de seguretat o estabilitat. És molt recomanable que no l'instaŀleu.
-softBlockedInstallTitle=Aquest complement podria ser perillós
-softBlockedInstallMsg=El complement %S pot provocar problemes de seguretat o estabilitat. És molt recomanable que no l'instaŀleu.
-softBlockedInstallAcceptLabel=Instaŀla-ho de totes maneres
-softBlockedInstallAcceptKey=I
+#LOCALIZATION NOTE (dateUpdated) %S is the date the addon was last updated
+dateUpdated=S'ha actualitzat el %S
 
-missingFileTitle=Hi manca un fitxer
-missingFileMessage=El %S no ha pogut carregar aquest element perquè hi manca el fitxer %S.
-
-malformedMessage=El %S no ha pogut instaŀlar aquest element perquè «%S» (proporcionat per aquest element) és fet malbé. Si us plau, contacteu amb l'autor. 
-malformedTitle=Fitxer defectuós
-
-invalidFileExtTitle=L'extensió de fitxer no és vàlida
-invalidFileExtMessage=«%S» no s'ha pogut instaŀlar perquè aquest element té una extensió de fitxer no vàlida (%S no és una extensió de fitxer vàlida per a un %S). Si us plau, contacteu amb l'autor per a comunicar-li aquest problema.
-missingPackageFilesTitle=Manquen els fitxers d'instaŀlació
-missingPackageFilesMessage=«%S» no s'ha pogut instaŀlar perquè no conté un paquet vàlid (un %S ha de contenir, com a mínim, una extensió o un tema). Si us plau, contacteu amb l'autor per a comunicar-li aquest problema.
-
-errorInstallTitle=Error
-errorInstallMsg=El %S no ha pogut instaŀlar el fitxer a \n\n%S\n\nperquè: %S
-
+#LOCALIZATION NOTE (incompatibleWith) %1$S is brand name, %2$S is application version
+incompatibleWith=No és compatible amb el %1$S %2$S
 
-extensionFilter=Extensions (*.xpi)
-themesFilter=Temes (*.jar)
-installThemePickerTitle=Seleccioneu un tema per a instaŀlar
-installExtensionPickerTitle=Seleccioneu una extensió per a instaŀlar
-
-dssSwitchAfterRestart=Reinicieu el %S per a utilitzar-lo.
+installDownloading=S'està baixant
+installDownloaded=Baixat
+installDownloadFailed=Error en la baixada
+installVerifying=S'està verificant
+installInstalling=S'està instal·lant
+installInstallPending=Preparat per instal·lar
+installUpdatePending=Preparat per actualitzar
+installEnablePending=Preparat per habilitar
+installDisablePending=Reinicia per inhabilitar
+installFailed=Error en la instal·lació
+installCancelled=S'ha cancel·lat la instal·lació
 
-finishedUpdateCheck=S'ha finalitzat la comprovació d'actualitzacions de %S
-updateAvailableMsg=És disponible la versió %S.
-xpinstallDisabledMsgLocked=El vostre administrador de sistemes ha inhabilitat la instaŀlació de programari.
-xpinstallDisabledMsg=La instaŀlació de programari està inhabilitada. Feu clic a Habilita i torneu-ho a provar.
-# LOCALIZATION NOTE: Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-newAddonsNotificationMsg2=S'ha instaŀlat %S complement nou;S'han instaŀlat %S complements nous.
-disabledCompatMsg=S'ha inhabilitat la comprovació de compatibilitat dels complements. Podeu tenir complements incompatibles.
-disabledUpdateSecurityMsg=La comprovació de seguretat de les actualitzacions dels complements està inhabilitada. Podríeu córrer riscos durant les actualitzacions.
-safeModeMsg=Tots els complements s'han inhabilitat pel mode segur.
-noUpdatesMsg=No s'han trobat actualitzacions.
-offlineUpdateMsg2=%S es troba actualment en mode fora de línia i no pot actualitzar complements. Feu clic a Posa en línia i torneu-ho a provar.
-offlineSearchMsg=%S es troba actualment en mode fora de línia i no pot cercar complements. Feu clic a Posa en línia i torneu-ho a provar.
-enableButtonLabel=Habilita
-enableButtonAccesskey=b
-goOnlineButtonLabel=Posa en línia
-goOnlineButtonAccesskey=P
-newUpdateWindowTitle=Actualitzacions dels complements del %S
-newUpdatesAvailableMsg=Hi ha noves actualitzacions disponibles per als vostres complements.
-
-searchResults=Cerca tots els resultats (%S)
-
-eulaHeader=%S demana que accepteu el següent acord de llicència d'usuari final abans que pugui continuar la instaŀlació:
-
+#LOCALIZATION NOTE: %1$S is the addon name, %2$S is brand name
+restartToEnable=S'habilitarà %1$S després de reiniciar el %2$S
+restartToDisable=S'inhabilitarà %1$S després de reiniciar el %2$S
+restartToUninstall=Se suprimirà %1$S després de reiniciar el %2$S
+restartToUpgrade=S'actualitzarà %1$S després de reiniciar el %2$S