dom/chrome/security/caps.properties
author ffxbld
Tue, 25 Jun 2013 15:28:24 -0400
branchMOBILE230b1_2013062515_RELBRANCH
changeset 1306 98f5423c40b7941ee4eb3f0f3ccfb8e195694e37
parent 1020 6d8feaff1090517caccec0bc64987e0fa3ca0c82
child 1285 bcd329e0fd194071b5cecc4c0be3578c3e07b624
permissions -rw-r--r--
Added FENNEC_23_0b1_RELEASE FENNEC_23_0b1_BUILD1 tag(s) for changeset 3e911ef81869. DONTBUILD CLOSED TREE a=release

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
Yes = 
No = No
Titleline = Seguretat d'Internet
CheckMessage = Recorda aquesta decisió
EnableCapabilityQuery = Un script des de «%S» ha sol·licitat privilegis addicionals que són INSEGURS o que podrien utilitzar-se per comprometre el vostre ordinador o les vostres dades: \n\n%S\n\nConcediu aquests privilegis només si confieu en la font d'aquest programa i creieu que està lliure de virus i d'altres programes perillosos.
EnableCapabilityDenied = Un script des de «%S» ha denegat els privilegis %S.
CheckLoadURIError = Error de seguretat: és possible que el contingut de %S no es pugui carregar o enllaçar a %S.
CheckSameOriginError = Error de seguretat: és possible que el contingut de %S no pugui carregar dades des de %S. 

# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOrigins):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the property of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
GetPropertyDeniedOrigins = S'ha denegat el permís a <%1$S> per obtenir la propietat %2$S.%3$S de <%4$S>.
# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the property of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
#   don't translate "document.domain".
GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per obtenir la propietat %2$S.%3$S de <%4$S> (no s'ha definit document.domain).
# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsObjectDomain):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the property of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
#   don't translate "document.domain".
GetPropertyDeniedOriginsObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (no s'ha definit document.domain) per obtenir la propietat %2$S.%3$S de <%4$S> (document.domain=<%5$S>).
# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the property of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
#   don't translate "document.domain"
# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
#   don't translate "document.domain".
GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per obtenir la propietat %2$S.%3$S de <%4$S> (document.domain=<%6$S>).

# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOrigins):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the property of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
SetPropertyDeniedOrigins = S'ha denegat el permís a <%1$S> per definir la propietat %2$S.%3$S a <%4$S>.
# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the property of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
#   don't translate "document.domain".
SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per definir la propietat %2$S.%3$S a <%4$S> (no s'ha definit document.domain).
# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsObjectDomain):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the property of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
#   don't translate "document.domain".
SetPropertyDeniedOriginsObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (no s'ha definit document.domain) per definir la propietat %2$S.%3$S a <%4$S> (document.domain=<%5$S>).
# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the property of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
#   don't translate "document.domain"
# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
#   don't translate "document.domain".
SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per definir la propietat %2$S.%3$S a <%4$S> (document.domain=<%6$S>).

# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOrigins):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the method of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
CallMethodDeniedOrigins = S'ha denegat el permís a <%1$S> per cridar el mètode %2$S.%3$S a <%4$S>.
# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsSubjectDomain):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the method of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
#   don't translate "document.domain".
CallMethodDeniedOriginsSubjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per cridar el mètode %2$S.%3$S a <%4$S> (no s'ha definit document.domain).
# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsObjectDomain):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the method of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
#   don't translate "document.domain".
CallMethodDeniedOriginsObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (no s'ha definit document.domain) per cridar el mètode %2$S.%3$S a <%4$S> (document.domain=<%5$S>).
# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
# %1$S is the origin of the script which was denied access.
# %2$S is the type of object it was.
# %3$S is the method of that object that access was denied for.
# %4$S is the origin of the object access was denied to.
# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
#   don't translate "document.domain"
# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
#   don't translate "document.domain".
CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per cridar el mètode %2$S.%3$S a <%4$S> (document.domain=<%6$S>).

GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = S'ha denegat el permís a <%S> per obtenir la propietat %S.%S
SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = S'ha denegat el permís a <%S> per definir la propietat %S.%S
CallMethodDeniedOriginsOnlySubject = S'ha denegat el permís a <%S> per cridar el mètode %S.%S
CreateWrapperDenied = S'ha denegat el permís per crear l'embolcall per l'objecte de classe %S
CreateWrapperDeniedForOrigin = S'ha denegat el permís a <%2$S> per crear l'embolcall per l'objecte de classe %1$S
ExtensionCapability = Desconegut: %S
ProtocolFlagError = Avís: el gestor del protocol per «%S» no mostra cap política de seguretat. Encara que de moment es permet la càrrega d'aquest tipus de protocols, es tracta d'una opció en desús. Consulteu la documentació de nsIProtocolHandler.idl.
#
# The following descriptions are shown in the EnableCapabilityQuery dialog
#
capdesc.UniversalXPConnect = Executa o instal·la programari a la vostra màquina