dom/chrome/layout/xmlparser.properties
author ffxbld
Tue, 25 Jun 2013 15:28:24 -0400
branchMOBILE230b1_2013062515_RELBRANCH
changeset 1306 98f5423c40b7941ee4eb3f0f3ccfb8e195694e37
parent 1020 6d8feaff1090517caccec0bc64987e0fa3ca0c82
child 1509 7378570c50cb48c818d44c9aecc859292282ecd2
permissions -rw-r--r--
Added FENNEC_23_0b1_RELEASE FENNEC_23_0b1_BUILD1 tag(s) for changeset 3e911ef81869. DONTBUILD CLOSED TREE a=release

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Map Expat error codes to error strings
1 = sense memòria
2 = error de sintaxi
3 = no s'ha trobat cap element
4 = no ben format
5 = testimoni no tancat
6 = testimoni no tancat
7 = etiqueta no coincident
8 = atribut duplicat
9 = brossa després de l'element del document
10 = referència il·legal de l'entitat del paràmetre
11 = entitat no definida
12 = referència recursiva de l'entitat
13 = entitat asíncrona
14 = referència a un número de caràcter no vàlid
15 = referència a una entitat binària
16 = referència a una entitat externa en l'atribut
17 = la instrucció de processament XML no és a l'inici de l'entitat externa
18 = la codificació és desconeguda
19 = la codificació indicada a la declaració XML és incorrecta
20 = la secció CDATA no està tancada
21 = s'ha produït un error en processar la referència a l'entitat externa
22 = el document no és independent
23 = s'ha produït un error no esperat en l'estat d'analitzador
24 = entitat declarada en entitat de paràmetre
27 = el prefix no està lligat a un espai de noms
28 = no ha de deixar-se de declarar el prefix
29 = l'etiquetatge és incomplet en l'entitat de paràmetre
30 = la declaració de l'XML no té un bon format
31 = la declaració XML no té bon format
32 = hi ha caràcter(s) il·legal(s) en l'id públic
38 = el prefix reservat (xml) no ha de deixar de ser declarat o lligar-se a un altre espai de noms
39 = el prefix reservat (xmlns) no ha de declarar-se o deixar-se de declarar
40 = el prefix no ha de lligar-se a un dels espais de noms reservat

# %1$S is replaced by the Expat error string, may be followed by Expected (see below)
# %2$S is replaced by URL
# %3$u is replaced by line number
# %4$u is replaced by column number
XMLParsingError = Error d'anàlisi XML: %1$S\nUbicació: %2$S\nNúmero de línia %3$u, Columna %4$u:

# %S is replaced by a tag name.
# This gets appended to the error string if the error is mismatched tag.
Expected = . S'esperava: </%S>.