dom/chrome/layout/css.properties
author ffxbld
Tue, 25 Jun 2013 15:28:24 -0400
branchMOBILE230b1_2013062515_RELBRANCH
changeset 1306 98f5423c40b7941ee4eb3f0f3ccfb8e195694e37
parent 1020 6d8feaff1090517caccec0bc64987e0fa3ca0c82
child 1103 36f2883afc0d2a1c5d9831d42e5ac9e0dadb1da4
permissions -rw-r--r--
Added FENNEC_23_0b1_RELEASE FENNEC_23_0b1_BUILD1 tag(s) for changeset 3e911ef81869. DONTBUILD CLOSED TREE a=release

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

MimeNotCss=El full d'estil %1$S no s'ha carregat perquè el seu tipus MIME, «%2$S», no és «text/css».
MimeNotCssWarn=El full d'estil %1$S s'ha carregat com a CSS tot i que el seu tipus MIME, «%2$S», no és «text/css»

PEUnexpEOF2=S'ha trobat un final de fitxer no esperat mentre es cercava %1$S.
PEParseRuleWSOnly=La cadena d'espais en blanc s'analitzarà com una regla.
PEDeclDropped=S'ha llançat la declaració.
PEDeclSkipped=S'ha saltat a la següent declaració.
PEUnknownProperty=«%1$S» és una propietat desconeguda.
PEValueParsingError=S'ha produït un error en analitzar el valor «%1$S».
PEExpectEndValue=S'esperava un final de valor, però s'ha trobat «%1$S».
PESkipAtRuleEOF=final d'una regla-a desconeguda
PEUnknownAtRule=No s'ha reconegut la regla-a o s'ha produït un error en reconèixer la regla-a «%1$S».
PECharsetRuleEOF=cadena de joc de caràcters a la regla @charset
PECharsetRuleNotString=S'esperava una cadena de joc de caràcters, però s'ha trobat «%1$S».
PEGatherMediaEOF=final de la llista de mitjans a @import o de la regla @media
PEGatherMediaNotComma=S'esperava «,» de la llista de mitjans, però s'ha trobat «%1$S».
PEGatherMediaNotIdent=S'esperava un identificador de la llista, però s'ha trobat «%1$S».
PEImportNotURI=S'esperava un URI a la regla @import, però s'ha trobat «%1$S».
PEImportBadURI=L'URI en la regla @import no és vàlida: «%1$S».
PEImportUnexpected=S'ha trobat «%1$S» de forma inesperada dins @import.
PEGroupRuleEOF=final de la regla @media o @-moz-document
PEGroupRuleNestedAtRule=No es permet la regla %1$S des de dins de la regla @media o @-moz-document.
PEMozDocRuleBadFunc=S'esperava url(), url-prefix(), o domain() a la regla @-moz-document, però s'ha trobat «%1$S».
PEMozDocRuleNotURI=S'esperava un URI a la regla @-moz-document, però s'ha trobat «%1$S».
PEMozDocRuleNotString=S'esperava una cadena a la funció regexp() de la regla @-moz-document però s'ha trobat «%1$S».
PEMozDocRuleEOF=el següent URI de la regla @-moz-document
PEAtNSPrefixEOF=el prefix d'espai de noms a la regla @namespace
PEAtNSURIEOF=URI de l'espai de noms a la regla @namespace
PEAtNSUnexpected=Testimoni inesperat dins de @namespace: «%1$S».
PEKeyframeNameEOF=nom de la regla @keyframes.
PEKeyframeBadName=S'esperava un identificador per a la regla de @keyframes.
PEKeyframeBrace=S'esperava una obertura { de la regla @keyframes.
PESkipDeclBraceEOF=} de tancament al bloc de declaració
PESkipRSBraceEOF=} de tancament d'un conjunt de regles que no és vàlid
PEBadSelectorRSIgnored=S'ha ignorat el conjunt de regles per un mal selector.
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=S'ha ignorat la regla del fotograma clau per un mal selector.
PESelectorListExtraEOF=«,» o «{»
PESelectorListExtra=S'esperava «,» o «{», però s'ha trobat «%1$S».
PESelectorGroupNoSelector=S'esperava un selector.
PESelectorGroupExtraCombinator=Combinador penjant.
PEClassSelEOF=nom de classe
PEClassSelNotIdent=S'esperava un identificador per al selector de classe, però s'ha trobat «%1$S».
PETypeSelEOF=tipus d'element
PETypeSelNotType=S'esperava un nom d'element o «*», però s'ha trobat «%1$S».
PEUnknownNamespacePrefix=«%1$S» és un prefix d'espai de noms desconegut.
PEAttributeNameEOF=nom d'atribut
PEAttributeNameExpected=S'esperava un identificador per al nom d'atribut, però s'ha trobat «%1$S».
PEAttributeNameOrNamespaceExpected=S'esperava un nom d'atribut o un espai de noms, però s'ha trobat «%1$S».
PEAttSelNoBar=S'esperava «|», però s'ha trobat «%1$S».
PEAttSelInnerEOF=part d'un selector d'atribut
PEAttSelUnexpected=S'esperava un testimoni en el selector d'atribut: «%1$S».
PEAttSelValueEOF=valor d'atribut
PEAttSelCloseEOF=«]» per acabar el selector d'atribut
PEAttSelNoClose=S'esperava «]» per acabar el selector d'atribut, però s'ha trobat «%1$S».
PEAttSelBadValue=S'esperava un identificador o una cadena per al selector d'atribut, però s'ha trobat «%1$S».
PEPseudoSelEOF=nom de pseudoclasse o pseudoelement
PEPseudoSelBadName=S'esperava un identificador per a la pseudoclasse o pseudoelement, però s'ha trobat «%1$S».
PEPseudoSelNonFunc=Testimoni de funció per a pseudoclasse o pseudoelement de no-funció, o d'altra forma, en llegir «%1$S».
PEPseudoSelNotPE=S'esperava un pseudoelement, però s'ha trobat «%1$S».
PEPseudoSelDoubleNot=No pot negar-se una pseudoclasse de negació «%1$S«.
PEPseudoSelPEInNot=Els pseudoelements no poden negar-se «%1$S».
PEPseudoSelNewStyleOnly=Aquest pseudoelement ha d'utilitzar la «::» forma: «%1$S».
PEPseudoSelTrailing=S'ha trobat un testimoni de seguiment després d'un pseudoelement, el qual ha de ser la darrera part d'un selector: «%1$S».
PEPseudoSelMultiplePE=pseudoelement extra «%1$S».
PEPseudoSelUnknown=«%1$S» és una pseudoclasse o pseudoelement desconegut.
PENegationEOF=selector dins la negació
PENegationBadInner=El selector simple és defectuós com a argument de la pseudoclasse de negació «%1$S».
PENegationNoClose=Manca un «)» de tancament a la pseudoclasse de negació «%1$S».
PENegationBadArg=Manca un argument a la pseudoclasse de negació «%1$S».
PEPseudoClassArgEOF=selector d'argument a :lang
PEPseudoClassArgNotIdent=S'esperava un identificador per al paràmetre de la pseudoclasse, però s'ha trobat «%1$S».
PEPseudoClassArgNotNth=S'esperava part d'un argument a la pseudoclasse però s'ha trobat «%1$S».
PEPseudoClassNoClose=Manca un «)» de tancament a la pseudoclasse lang «%1$S».
PEPseudoClassNoArg=Manca un argument a la pseudoclasse lang «%1$S».
PESelectorEOF=selector
PEBadDeclBlockStart=S'esperava «{» per començar el bloc de declaració, però s'ha trobat «%1$S».
PEColorEOF=color
PEColorNotColor=S'esperava un color, però s'ha trobat «%1$S».
PEColorComponentEOF=component de color
PEExpectedPercent=S'esperava un percentatge, però s'ha trobat «%1$S».
PEExpectedInt=S'esperava un enter, però s'ha trobat «%1$S».
PEColorBadRGBContents=S'esperava un nombre o percentatge en rgb(), però s'ha trobat «%1$S».
PEColorComponentBadTerm=S'esperava «%2$S», però s'ha trobat «%1$S».
PEColorHueEOF=to
PEExpectedComma=S'esperava «,» però s'ha trobat «%1$S».
PEColorSaturationEOF=saturació
PEColorLightnessEOF=claror
PEColorOpacityEOF=opacitat en el valor de color
PEExpectedNumber=S'esperava un nombre, però s'ha trobat «%1$S».
PEExpectedCloseParen=S'esperava «)», però s'ha trobat «%1$S».
PEDeclEndEOF=«;» o «}» per acabar la declaració
PEParseDeclarationNoColon=S'esperava «:», però s'ha trobat «%1$S».
PEParseDeclarationDeclExpected=S'esperava una declaració, però s'ha trobat «%1$S».
PEEndOfDeclEOF=final de la declaració
PEImportantEOF=important
PEExpectedImportant=S'esperava «important», però s'ha trobat «%1$S».
PEBadDeclEnd=S'esperava «;» per acabar la declaració, però s'ha trobat «%1$S».
PEBadDeclOrRuleEnd2=S'esperava «;» or «}» per acabar la declaració, però s'ha trobat «%1$S».
PEInaccessibleProperty2=No es pot especificar un valor per a una propietat interna.
PECommentEOF=final del comentari
SEUnterminatedString=S'ha trobat una cadena sense tancar: «%1$S».
PEFontDescExpected=S'esperava un descriptor del tipus de lletra, però s'ha trobant «%1$S».
PEUnknownFontDesc=El descriptor «%1$S» és desconegut a la regla @font-face.
PEMQExpectedExpressionStart=S'esperava «(» per iniciar l'expressió de consulta multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
PEMQExpressionEOF=contingut de l'expressió de consulta multimèdia
PEMQExpectedFeatureName=S'esperava un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
PEMQExpectedFeatureNameEnd=S'esperava «:» o «)» després d'un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
PEMQNoMinMaxWithoutValue=Les característiques multimèdia amb min- o max- cal que tinguin un valor.
PEMQExpectedFeatureValue=S'ha trobat un valor no vàlid per a la característica multimèdia.
PEBadFontBlockStart=S'esperava «{» per començar la regla @font-face, però s'ha trobat «%1$S».
PEBadFontBlockEnd=S'esperava «}» per acabar la regla @font-face, però s'ha trobat «%1$S».
PEAnonBoxNotAlone=No s'esperava un quadre anònim.