[tr] update from Pootle (firefox)
authortr team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:tr>
Tue, 12 Aug 2014 23:17:41 +0000
changeset 562 dae12d333ec464241786b84d5de862f509570a80
parent 561 22c81523838e74b2e071c5c329d62e41ff862b54
child 563 304312cf7ba6e31ca19eeb602326dbb7ebf942f0
push id210
push userdwayne@translate.org.za
push dateTue, 12 Aug 2014 23:17:45 +0000
[tr] update from Pootle (firefox)
browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/loop/loop.properties
browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/translation.dtd
browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
dom/chrome/plugins.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
toolkit/chrome/formautofill/requestAutocomplete.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.dtd
toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.properties
toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/preferences/ocsp.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
@@ -13,17 +13,17 @@
 <!ENTITY robots.errorTitleText "İnsanlar, hoş geldiniz!">
 <!-- Movie: The Day The Earth Stood Still. Spoken by Klaatu. -->
 <!ENTITY robots.errorShortDescText "Barış içinde ve iyi niyetle sizi ziyarete geldik!">
 <!-- Various books by Isaac Asimov. http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Laws_of_Robotics -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc1 "Robotlar insanoğluna zarar veremez veya pasif kalmak suretiyle insanoğlunun zarar görmesine izin veremez.">
 <!-- Movie: Blade Runner. Batty: "I've seen things you people wouldn't believe..." -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc2 "Robotlar siz insanların inanmayacağı şeyler gördüler.">
 <!-- Book: Hitchhiker's Guide To The Galaxy. What the Sirius Cybernetics Corporation calls robots. -->
-<!ENTITY robots.errorLongDesc3 "Robotlar birlikte eğlenceli vakit geçirdiğiniz plastik dostlarınızdır.">
+<!ENTITY robots.errorLongDesc3 "Robotlar Birlikte Eğlenceli Vakit Geçirdiğiniz Plastik Dostunuzdur.">
 <!-- TV: Futurama. Bender's first line is "Bite my shiny metal ass." -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc4 "Robotların ısırılmaması gereken parlak metal popoları vardır.">
 <!-- TV: Battlestar Galactica (2004 series). From the opening text. -->
 <!ENTITY robots.errorTrailerDescText "Ve bir planları var.">
 <!-- TV: Battlestar Galactica (2004 series). Common expletive referring to Cylons. -->
 <!ENTITY robots.imgtitle "Makine Bozuntuları">
 <!-- Book: Hitchhiker's Guide To The Galaxy. Arthur presses a button and it warns him. -->
 <!ENTITY robots.dontpress "Lütfen bir daha bu düğmeye basmayın.">
--- a/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
@@ -2,25 +2,25 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY restorepage.tabtitle    "Oturumu kurtar">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: The title is intended to be apologetic and disarming, expressing dismay
   and regret that we are unable to restore the session for the user -->
 
 <!ENTITY restorepage.errorTitle   "Söylemekten utanıyoruz ama...">
-<!ENTITY restorepage.problemDesc  "&brandShortName; pencerelerinizi ve sekmelerinizi kurtarma konusunda sorun yaşıyor. Bu da genelde daha yeni açılan bir sayfadan kaynaklanır.">
+<!ENTITY restorepage.problemDesc  "&brandShortName; pencerelerinizi ve sekmelerinizi kurtarma konusunda sorun yaşıyor. Bu genellikle en son açılan sayfalardan birinden kaynaklanır.">
 <!ENTITY restorepage.tryThis    "Bunları yapmayı deneyebilirsiniz:">
 <!ENTITY restorepage.restoreSome  "Soruna neden olduğunu düşündüğünüz bir veya daha fazla sekmeyi kaldırmak">
 <!ENTITY restorepage.startNew    "Tamamen yeni bir tarama oturumu başlatmak">
 
 <!ENTITY restorepage.tryagainButton "Kurtar">
 <!ENTITY restorepage.restore.access "K">
 <!ENTITY restorepage.closeButton  "Kapat">
-<!ENTITY restorepage.close.access  "K">
+<!ENTITY restorepage.close.access  "t">
 
 <!ENTITY restorepage.restoreHeader "Kurtarma">
 <!ENTITY restorepage.listHeader   "Pencereler ve sekmeler">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: &#37;S will be replaced with a number. -->
 <!ENTITY restorepage.windowLabel  "&#037;S. pencere">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: The following 'welcomeback' strings are for about:welcomeback,
   not for about:sessionstore -->
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -77,16 +77,23 @@ when there are no windows but Firefox is
 
 <!ENTITY menubarCmd.label "Menü çubuğu">
 <!ENTITY menubarCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY navbarCmd.label "Gezinti araç çubuğu">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Yer imi araç çubuğu">
 <!ENTITY personalbarCmd.accesskey "Y">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label "Yer imi araç çubuğu ögeleri">
 
+<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadAllTabs.label "Tüm sekmeleri tazele">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadAllTabs.accesskey "T">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkAllTabs.label "Tüm sekmeleri yer imlerine ekle…">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkAllTabs.accesskey "T">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.undoCloseTab.label "Kapatılan sekmeyi aç">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.undoCloseTab.accesskey "K">
+
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Sayfa kaynağı">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Sayfa bilgileri">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (enterFullScreenCmd.label, exitFullScreenCmd.label):
 These should match what Safari and other Apple applications use on OS X Lion. -->
@@ -254,16 +261,18 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY browserToolboxMenu.label   "Tarayıcı Araç Çubuğu">
 <!ENTITY browserToolboxMenu.accesskey "Ç">
 
 <!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Geliştirici araç çubuğunu kapat">
 <!ENTITY devToolbarMenu.label       "Geliştirici araç çubuğu">
 <!ENTITY devToolbarMenu.accesskey     "G">
 <!ENTITY devAppMgrMenu.label        "Uygulama Yöneticisi">
 <!ENTITY devAppMgrMenu.accesskey      "U">
+<!ENTITY webide.label           "WebIDE">
+<!ENTITY webide.accesskey         "W">
 <!ENTITY devToolbar.keycode        "VK_F2">
 <!ENTITY devToolbar.keytext        "F2">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.label     "Araçları aç/kapat">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.accesskey   "ç">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.keytext    "I">
 
 <!ENTITY devToolbarToolsButton.tooltip   "Geliştirici araçlarını açar/kapatır">
 <!ENTITY devToolbarOtherToolsButton.label "Daha fazla araç">
@@ -696,22 +705,27 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY social.markpageMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY social.markpageMenu.label "Sayfayı buraya kaydet…">
 <!ENTITY social.marklinkMenu.accesskey "B">
 <!ENTITY social.marklinkMenu.label "Bağlantıyı buraya kaydet…">
 
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Paylaşılacak kamera:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "k">
+<!ENTITY getUserMedia.selectWindowOrScreen.label "Paylaşılacak pencere veya ekran:">
+<!ENTITY getUserMedia.selectWindowOrScreen.accesskey "n">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Paylaşılacak mikrofon:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "m">
+<!ENTITY getUserMedia.allWindowsShared.message "Ekranınızdaki tüm görünür pencereler paylaşılacaktır.">
 
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.label "Kamera / Mikrofon Erişimi">
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Şu anda kameranızı veya mikrofonunuzu paylaştığınız siteleri görüntüler">
 
+<!ENTITY loopCallButton.tooltip "Birini konuşmaya davet edin">
+
 <!ENTITY mixedContentBlocked.moreinfo "Bu içerik engellense bile çoğu web sitesi normal şekilde çalışacaktır.">
 
 <!ENTITY pointerLock.notification.message "Yeniden göstermek istediğinizde ESC tuşuna basın.">
 
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Tümünü göster">
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "g">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.properties -->
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -107,16 +107,27 @@ installPlugin.ignoreButton.accesskey=T
 
 crashedpluginsMessage.title=%S yan uygulaması çöktü.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Sayfayı tazele
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=S
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Çökme raporu gönder
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=g
 crashedpluginsMessage.learnMore=Daha fazla bilgi...
 
+# Keyword fixup messages
+# LOCALIZATION NOTE (keywordURIFixup.message): Used when the user tries to visit
+# a local host page, by the time the DNS request recognizes it, we have already
+# loaded a search page for the given word. An infobar then asks to the user
+# whether he rather wanted to visit the host. %S is the recognized host.
+keywordURIFixup.message=%S adresine mi gitmek istemiştiniz?
+keywordURIFixup.goTo=Evet, %S adresine git
+keywordURIFixup.goTo.accesskey=E
+keywordURIFixup.dismiss=Hayır, teşekkürler
+keywordURIFixup.dismiss.accesskey=H
+
 ## Plugin doorhanger strings
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNew.message): Used for newly-installed
 # plugins which are not known to be unsafe. %1$S is the plugin name and %2$S
 # is the site domain.
 pluginActivateNew.message=%2$S sitesinin "%1$S" yan uygulamasını çalıştırmasına izin verilsin mi?
 pluginActivateMultiple.message=%S sitesinin yan uygulamaları çalıştırmasına izin verilsin mi?
 pluginActivate.learnMore=Daha fazla bilgi…
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateOutdated.message, pluginActivateOutdated.label):
@@ -287,18 +298,16 @@ identity.identified.state_and_country=%S
 
 identity.encrypted2=Bu siteyle aranızdaki bağlantı güvenli.
 identity.mixed_display_loaded=Bu siteyle aranızdaki bağlantı tamamen güvenli değil çünkü site şifrelenmemiş öğeler (örneğin resimler) içeriyor.
 identity.mixed_active_loaded2=Bu web sitesi şifrelenmemiş interaktif içerikler (örneğin betikler) içeriyor. Başkaları bilgilerinizi görebilir veya web sitesinin davranışını değiştirebilir.
 identity.unencrypted=Bu siteyle aranızdaki bağlantı şifrelenmemiş.
 
 identity.unknown.tooltip=Bu site kimlik bilgisi sağlamıyor.
 
-identity.ownerUnknown2=(bilinmiyor)
-
 # LOCALIZATION NOTE (identity.chrome): %S is replaced with the brandShortName.
 identity.chrome=Bu, güvenli bir %S sayfasıdır.
 
 # Edit Bookmark UI
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedTitle=Sayfa imlendi
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedDescription=%S sizin için her zaman bu sayfayı hatırlayacak.
 editBookmarkPanel.bookmarkedRemovedTitle=Yer imi silindi
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Bu yer imini düzenle
@@ -481,37 +490,49 @@ identity.newIdentity.description = %S üzerinde oturum açmak için e-posta adresinizi girin
 identity.next.label = Sonraki
 identity.next.accessKey = S
 # LOCALIZATION NOTE: shown in the popup notification when a user successfully logs into a website
 # LOCALIZATION NOTE (identity.loggedIn.description): %S is the user's identity (e.g. user@example.com)
 identity.loggedIn.description = %S olarak oturum açıldı
 identity.loggedIn.signOut.label = Oturumu kapat
 identity.loggedIn.signOut.accessKey = O
 
-# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message,
+#          getUserMedia.shareScreen.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message,
+#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone.message):
+# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+getUserMedia.shareCamera.message = Kameranızı %S ile paylaşmak istiyor musunuz?
+getUserMedia.shareMicrophone.message = Mikrofununuzu %S ile paylaşmak istiyor musunuz?
+getUserMedia.shareScreen.message = Ekranınızı %S ile paylaşmak istiyor musunuz?
+getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Kamera ve mikrofonunuzu %S ile paylaşmak istiyor musunuz?
+getUserMedia.shareScreenAndMicrophone.message = Mikrofununuzu ve ekranınızı %S ile paylaşmak istiyor musunuz?
+getUserMedia.noVideo.label = Video yok
+getUserMedia.noWindowOrScreen.label = Pencere veya ekran yok
+getUserMedia.noAudio.label = Ses yok
+getUserMedia.shareEntireScreen.label = Tüm ekran
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareSelectedDevices.label):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The number of devices can be either one or two.
-getUserMedia.shareCamera.message = Kameranızı %S ile paylaşmak istiyor musunuz?
-getUserMedia.shareMicrophone.message = Mikrofununuzu %S ile paylaş istiyor musunuz?
-getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Kamera ve mikrofonunuzu %S ile paylaşmak istiyor musunuz?
-getUserMedia.noVideo.label = Video yok
-getUserMedia.noAudio.label = Ses yok
 getUserMedia.shareSelectedDevices.label = Seçilen aygıt(lar)ı paylaş
 getUserMedia.shareSelectedDevices.accesskey = p
+getUserMedia.shareScreen.label = Ekranı paylaş
+getUserMedia.shareWindow.label = Seçilen pencereyi paylaş
+getUserMedia.shareSelectedItems.label = Seçilen öğeleri paylaş
 getUserMedia.always.label = Her zaman paylaş
 getUserMedia.always.accesskey = H
 getUserMedia.denyRequest.label = Paylaşma
 getUserMedia.denyRequest.accesskey = m
 getUserMedia.never.label = Asla paylaşma
 getUserMedia.never.accesskey = A
 getUserMedia.sharingCamera.message2 = Şu anda kameranızı bu sayfayla paylaşıyorsunuz.
 getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Şu anda mikrofonunuzu bu sayfayla paylaşıyorsunuz.
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Şu anda kamera ve mikrofonunuzu bu sayfayla paylaşıyorsunuz.
+getUserMedia.sharingScreen.message = Şu anda ekranınızı bu sayfayla paylaşıyorsunuz.
+getUserMedia.sharingWindow.message = Şu anda bir pencereyi bu sayfayla paylaşıyorsunuz.
 getUserMedia.continueSharing.label = Paylaşmaya devam et
 getUserMedia.continueSharing.accesskey = d
 getUserMedia.stopSharing.label = Paylaşmayı durdur
 getUserMedia.stopSharing.accesskey = d
 
 # Mixed Content Blocker Doorhanger Notification
 # LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
 mixedContentBlocked.message = %S güvenli olmayan içeriği engelledi.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
@@ -24,17 +24,17 @@ validator.noAccessManifestURL=Manifest dosyası okunamadı: %2$S üzerinde %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (validator.invalidHostedManifestURL): %1$S is the URI of
 # the manifest, %2$S is the error message.
 validator.invalidHostedManifestURL=Geçersiz barındırlan manifest URL'si '%1$S': %2$S
 validator.invalidProjectType=Bilinmeyen proje tipi '%S'
 # LOCALIZATION NOTE (validator.missNameManifestProperty, validator.missIconsManifestProperty):
 # don't translate 'icons' and 'name'.
 validator.missNameManifestProperty=Bildirgede zorunlu olan 'name' eksik.
 validator.missIconsManifestProperty=Bildirgede 'icons' eksik.
-validator.missIconMarketplace=Marketplace'e yapılacak uygulama gönderileri için en az 128 piksellik bir simge gerekir
+validator.missIconMarketplace2=Marketplace'e uygulama gönderileri için en az 128 piksellik bir simge gerekir
 validator.invalidAppType=Bilinmeyen uygulama tipi: '%S'
 validator.invalidHostedPriviledges=Barındırılan uygulama '%S' türünde olamaz.
 validator.noCertifiedSupport='sertifikalı' uygulamalar uygulama yöneticisinde tam olarak desteklenmez.
 validator.nonAbsoluteLaunchPath=Başlatma yolu '/' ile başlayan tam bir yol olmalıdır: '%S'
 validator.accessFailedLaunchPath='%S' uygulama başlatma belgesine erişilemedi
 # LOCALIZATION NOTE (validator.accessFailedLaunchPathBadHttpCode): %1$S is the URI of
 # the launch document, %2$S is the http error code.
 validator.accessFailedLaunchPathBadHttpCode='%1$S' uygulama başlatma belgesine erişilemedi, HTTP kodu %2$S alındı
--- a/browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
@@ -43,62 +43,68 @@ fallbackBlocksURI=%1$S. FALLBACK bölüm satırı (%2$S), %3$S. satırın (%4$S) %5$S bölümünde önbelleğe alınmasını engelliyor.
 # references a URI that has a file modified after the cache manifest.
 # Parameters: %1$S is the resource name, %2$S is the cache manifest, %3$S is
 # the line number.
 fileChangedButNotManifest=%1$S dosyası %2$S dosyasından sonra değiştirilmiş. Manifest dosyasındakği metin değişmediği sürece %3$S. satırdaki yerine önbellekteki sürüm kullanılacaktır.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cacheControlNoStore): the specified page has a header
 # preventing caching or storing information. Parameters: %1$S is the resource
 # name, %2$S is the line number.
+cacheControlNoStore=%1$S üzerinde cache-control, no-store olarak ayarlanmış. Bu nedenle uygulama önbelleği, %2$S. satırdaki dosyayı depolayamayacaktır.
 
 # LOCALIZATION NOTE (notAvailable): the specified resource is not available.
 # Parameters: %1$S is the resource name, %2$S is the line number.
+notAvailable=%1$S, %2$S. satırda kullanılamaz bir kaynağa işaret ediyor.
 
 # LOCALIZATION NOTE (invalidURI): it's used when an invalid URI is passed to
 # the appcache.
 invalidURI=AppCacheUtils'e aktarılan URI geçersiz.
 
 # LOCALIZATION NOTE (noResults): it's used when a search returns no results.
 noResults=Aramanız için hiç sonuç bulunamadı.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cacheDisabled): it's used when the cache is disabled and
 # an attempt is made to view offline data.
 cacheDisabled=Disk önbelleğiniz devre dışı. Lütfen about:config üzerinde browser.cache.disk.enable değerini true yapın ve tekrar deneyin.
 
 # LOCALIZATION NOTE (firstLineMustBeCacheManifest): the associated cache
 # manifest has a first line that is not "CACHE MANIFEST". Parameters: %S is
 # the line number.
+firstLineMustBeCacheManifest=Manifest'in ilk satırı %S. satırdaki "CACHE MANIFEST" olmalıdır.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cacheManifestOnlyFirstLine2): the associated cache
 # manifest has "CACHE MANIFEST" on a line other than the first line.
 # Parameters: %S is the line number where "CACHE MANIFEST" appears.
-cacheManifestOnlyFirstLine2=CACHEMANIFEST sadece ilk satırda geçerlidir ama sizinki %S. satırda.
+cacheManifestOnlyFirstLine2="CACHE MANIFEST" sadece ilk satırda geçerlidir ama sizinki %S. satırda.
 
 # LOCALIZATION NOTE (asteriskInWrongSection2): the associated cache manifest
 # has an asterisk (*) in a section other than the NETWORK section. Parameters:
 # %1$S is the section name, %2$S is the line number.
 
 # LOCALIZATION NOTE (escapeSpaces): the associated cache manifest has a space
 # in a URI. Spaces must be replaced with %20. Parameters: %S is the line
 # number where this error occurs.
+escapeSpaces=%S. satırdaki URI'lerde boşlukların %20 ile değiştirilmesi gerekiyor.
 
 # LOCALIZATION NOTE (slashDotDotSlashBad): the associated cache manifest has a
 # URI containing /../, which is invalid. Parameters: %S is the line number
 # where this error occurs.
+slashDotDotSlashBad=%S. satırdaki /../ geçerli bir URI öneki değil.
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooManyDotDotSlashes): the associated cache manifest has
 # a URI containing too many ../ operators. Too many of these operators mean
 # that the file would be below the root of the site, which is not possible.
 # Parameters: %S is the line number where this error occurs.
 tooManyDotDotSlashes=%S. satırda çok fazla nokta nokta bölü operatörü (../) var.
 
 # LOCALIZATION NOTE (fallbackUseSpaces): the associated cache manifest has a
 # FALLBACK section containing more or less than the standard two URIs
 # separated by a single space. Parameters: %S is the line number where this
 # error occurs.
+fallbackUseSpaces=%S. satırdaki FALLBACK bölümündeki yalnızca iki URI'nin boşlukla ayrılmasına izin veriliyor.
 
 # LOCALIZATION NOTE (fallbackAsterisk2): the associated cache manifest has a
 # FALLBACK section that attempts to use an asterisk (*) as a wildcard. In this
 # section the URI is simply a path prefix. Parameters: %S is the line number
 # where this error occurs.
 
 # LOCALIZATION NOTE (settingsBadValue): the associated cache manifest has a
 # SETTINGS section containing something other than the valid "prefer-online"
--- a/browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxCanvasDebugger.label=Kanvas
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxCanvasDebugger.panelLabel=Kanvas paneli
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxCanvasDebugger.tooltip=<canvas> bağlamlarını denetleme ve hata ayıklama araçları
 
 # LOCALIZATION NOTE (noSnapshotsText): The text to display in the snapshots menu
 # when there are no recorded snapshots yet.
 noSnapshotsText=Henüz hiç görüntü yok.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
@@ -89,16 +89,22 @@
 <!ENTITY debuggerUI.showOnlyEnum      "Yalnızca enumerable özellikleri göster">
 <!ENTITY debuggerUI.showOnlyEnum.accesskey "ö">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showOriginalSource): This is the label for
  - the checkbox that toggles the display of original or sourcemap-derived
  - sources. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.showOriginalSource      "Asıl kaynakları göster">
 <!ENTITY debuggerUI.showOriginalSource.accesskey "A">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.autoBlackBox): This is the label for
+ - the checkbox that toggles whether sources that we suspect are minified are
+ - automatically black boxed or not. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.autoBlackBox      "Küçültülmüş kaynakları otomatik olarak kara kutuya al">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchPanelOperators): This is the text that
  - appears in the filter panel popup as a header for the operators part. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.searchPanelOperators  "Operatörler:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchFile): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the scripts search operation. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.searchFile      "Betikleri filtrele">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxDebugger.label=Hata ayıklayıcı
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxDebugger.panelLabel=Hata ayıklayıcı paneli
+
 # LOCALIZATION NOTE (DebuggerWindowTitle):
 # The title displayed for the debugger window.
 DebuggerWindowTitle=Tarayıcı Hata Ayıklayıcısı
 
 # LOCALIZATION NOTE (DebuggerWindowScriptTitle):
 # The title displayed for the debugger window when a script is selected.
 DebuggerWindowScriptTitle=Tarayıcı Hata Ayıklayıcısı - %S
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -142,16 +142,17 @@ helpSearchDesc=Dizgi ara
 helpSearchManual3=görüntülenen komutları azaltmak için kullanılacak arama dizgisi. Düzenli ifadeler desteklenmez.
 
 # LOCALIZATION NOTE: These strings are displayed in the help page for a
 # command in the console.
 helpManSynopsis=Özet
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed in the help page if the command
 # has no parameters.
+helpManNone=Yok
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed in response to the 'help'
 # command when used without a filter, just above the list of known commands.
 helpListAll=Kullanılabilir Komutlar:
 
 # LOCALIZATION NOTE (helpListPrefix, helpListNone): These messages are
 # displayed in response to the 'help <search>' command (i.e. with a search
 # string), just above the list of matching commands. Parameters: %S is the
@@ -162,24 +163,29 @@ helpListNone='%S' ile başlayan komut yok
 # LOCALIZATION NOTE (helpManRequired, helpManOptional, helpManDefault): When
 # the 'help x' command wants to show the manual for the 'x' command, it needs
 # to be able to describe the parameters as either required or optional, or if
 # they have a default value.
 helpManRequired=gerekli
 helpManOptional=tercihe bağlı
 helpManDefault=tercihe bağlı, varsayılan=%S
 
-# LOCALIZATION NOTE (helpIntro): This forms part of the output from the 'help'
-# command. 'GCLI' is a project name and should be left untranslated.
+# LOCALIZATION NOTE: This forms part of the output from the 'help' command.
+# 'GCLI' is a project name and should be left untranslated.
+helpIntro=GCLI, web geliştiricileri için rahat kullanılabilir bir komut satırı oluşturma deneyidir.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Text shown as part of the output of the 'help' command
 # when the command in question has sub-commands, before a list of the matching
 # sub-commands.
 subCommands=Alt komutlar
 
+# LOCALIZATION NOTE: This error message is displayed when the command line is
+# cannot find a match for the parse types.
+commandParseError=Komut satırı işleme hatası
+
 # LOCALIZATION NOTE (contextDesc, contextManual, contextPrefixDesc): These
 # strings are used to describe the 'context' command and its 'prefix'
 # parameter. See localization comment for 'connect' for an explanation about
 # 'prefix'.
 contextDesc=Bir komut grubuna yoğunlaş        \u0020
 contextManual=Gelecekteki komutlar için varsayılan bir ön ek atar. Örneğin 'context git' komutu, ileride 'git commit' yerine sadece 'commit' yazmanıza olanak tanır.
 contextPrefixDesc=Komut ön eki
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -123,16 +123,111 @@ screenshotErrorCopying=Panoya kopyalarken hata oluştu.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotCopied) Text displayed to user when the
 # screenshot is successfully copied to the clipboard.
 screenshotCopied=Panoya kopyalandı.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotTooltip) Text displayed as tooltip for screenshot button in devtools ToolBox.
 screenshotTooltip=Tam ekran görüntüsü al
 
+# LOCALIZATION NOTE (highlightDesc) A very short description of the
+# 'highlight' command. See highlightManual for a fuller description of what
+# it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightManual) A fuller description of the 'highlight'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightSelectorDesc) A very short string to describe
+# the 'selector' parameter to the 'highlight' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightSelectorManual) A fuller description of the
+# 'selector' parameter to the 'highlight' command, displayed when the user
+# asks for help on what it does.
+highlightSelectorManual=Sayfadaki düğümleri eşleştirmek için kullanılan CSS seçici
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightOptionsDesc) The title of a set of options to
+# the 'highlight' command, displayed as a heading to the list of option.
+highlightOptionsDesc=Seçenekler
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightHideGuidesDesc) A very short string to describe
+# the 'hideguides' option parameter to the 'highlight' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+highlightHideGuidesDesc=Kılavuzları gizle
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightHideGuidesManual) A fuller description of the
+# 'hideguides' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
+# user asks for help on what it does.
+highlightHideGuidesManual=İşaretli düğümün etrafındaki kılavuzları gizler
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowInfoBarDesc) A very short string to describe
+# the 'showinfobar' option parameter to the 'highlight' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+highlightShowInfoBarDesc=Düğüm bilgi çubuğunu göster
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowInfoBarManual) A fuller description of the
+# 'showinfobar' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
+# user asks for help on what it does.
+highlightShowInfoBarManual=İşaretli düğümün üstünde bilgi çubuğunu göster (Bilgi çubuğunda etiket adı, öznitelikler ve boyut görünür)
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowAllDesc) A very short string to describe
+# the 'showall' option parameter to the 'highlight' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+highlightShowAllDesc=Tüm eşleşmeleri göster
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowAllManual) A fuller description of the
+# 'showall' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
+# user asks for help on what it does.
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightRegionDesc) A very short string to describe the
+# 'region' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
+# dialog when the user is using this command.
+highlightRegionDesc=Kutu modeli bölgesi
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightRegionManual) A fuller description of the 'region'
+# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
+# help on what it does.
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightFillDesc) A very short string to describe the
+# 'fill' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
+# dialog when the user is using this command.
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightFillManual) A fuller description of the 'fill'
+# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
+# help on what it does.
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightKeepDesc) A very short string to describe the
+# 'keep' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
+# dialog when the user is using this command.
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightKeepManual) A fuller description of the 'keep'
+# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
+# help on what it does.
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightOutputConfirm) A confirmation message for the
+# 'highlight' command, displayed to the user once the command has been entered,
+# informing the user how many nodes have been highlighted successfully and how
+# to turn highlighting off
+highlightOutputConfirm=%1$S düğüm işaretlendi
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightOutputMaxReached) A confirmation message for the
+# 'highlight' command, displayed to the user once the command has been entered,
+# informing the user how many nodes have been highlighted successfully and that
+# some nodes could not be highlighted due to the maximum number of nodes being
+# reached, and how to turn highlighting off
+
+# LOCALIZATION NOTE (unhighlightDesc) A very short description of the
+# 'unhighlight' command. See unhighlightManual for a fuller description of what
+# it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+
+# LOCALIZATION NOTE (unhighlightManual) A fuller description of the 'unhighlight'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserDesc) A very short description of the
 # 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
 # The argument (%1$S) is the browser name.
 restartBrowserDesc=%1$S tarayıcısını baştan başlat
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserNocacheDesc) A very short string to
 # describe the 'nocache' parameter to the 'restart' command, which is
@@ -156,17 +251,16 @@ inspectDesc=Bir düğümü denetle
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectManual) A fuller description of the 'inspect'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 inspectManual=DOM vurgulayıcıyı açmak için bir CSS seçici kullanarak bir ögenin ölçülerini ve özelliklerini inceler
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectNodeDesc) A very short string to describe the
 # 'node' parameter to the 'inspect' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
-inspectNodeDesc=CSS seçici
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectNodeManual) A fuller description of the 'node'
 # parameter to the 'inspect' command, displayed when the user asks for help
 # on what it does.
 inspectNodeManual=document.querySelector ile kullanılacak, tek bir elementi tanımlayan bir CSS seçici
 
 # LOCALIZATION NOTE (eyedropperDesc) A very short description of the 'eyedropper'
 # command. See eyedropperManual for a fuller description of what it does. This
@@ -1363,20 +1457,36 @@ listenDesc=Uzaktan hata ayıklama port aç
 # command.
 
 # LOCALIZATION NOTE (listenPortDesc) A very short string used to describe the
 # function of 'port' parameter to the 'listen' command.
 listenPortDesc=Dinlenecek TCP portu
 
 # LOCALIZATION NOTE (listenDisabledOutput) Text of a message output during the
 # execution of the 'listen' command.
+listenDisabledOutput=Dinleme devtools.debugger.remote-enabled tercihiyle devre dışı bırakılmış
 
 # LOCALIZATION NOTE (listenInitOutput) Text of a message output during the
 # execution of the 'listen' command. %1$S is a port number
 listenInitOutput=Port %1$S dinleniyor
 
 # LOCALIZATION NOTE (listenNoInitOutput) Text of a message output during the
 # execution of the 'listen' command.
 listenNoInitOutput=DebuggerServer başlatılamadı
 
 # LOCALIZATION NOTE (mediaDesc, mediaEmulateDesc, mediaEmulateManual,
 # mediaEmulateType, mediaResetDesc, mediaResetManual) These strings describe
 # the 'media' commands and all available parameters.
+
+# LOCALIZATION NOTE (injectDesc, injectManual, injectLibraryDesc, injectLoaded,
+# injectFailed) These strings describe the 'inject' commands and all available
+# parameters.
+
+# LOCALIZATION NOTE (folderDesc, folderOpenDesc, folderOpenDir,
+# folderOpenProfileDesc) These strings describe the 'folder' commands and
+# all available parameters.
+
+# LOCALIZATION NOTE (folderInvalidPath) A string displayed as the result
+# of the 'folder open' command with an invalid folder path.
+
+# LOCALIZATION NOTE (folderOpenDirResult) A very short string used to
+# describe the result of the 'folder open' command.
+# The argument (%1$S) is the folder path.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
@@ -32,17 +32,22 @@ debuggerPausedWarning.message=Hata ayıklayıcı duraklatıldı. Fare seçimi gibi bazı özellikler çalışmayacaktır.
 nodeMenu.tooltiptext=Düğüm işlemleri
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.*)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 inspector.label=Denetçi
 inspector.commandkey=C
 inspector.accesskey=D
 
+# LOCALIZATION NOTE (inspector.panelLabel.*)
+# Labels applied to the panel and views within the panel in the toolbox
+
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.more.*)
 # When there are too many nodes to load at once, we will offer to
 # show all the nodes.
 markupView.more.showing=Bazı düğümler gizlendi.
 markupView.more.showAll=Tüm %S düğümlerini göster
 inspector.tooltip=DOM ve stil denetçisi
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the image preview tooltip when the image could not be loaded
 previewTooltip.image.brokenImage=Resim yüklenemedi
+
+#LOCALIZATION NOTE: Used in the image preview tooltip when the image could not be loaded
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
@@ -10,20 +10,20 @@
  - documentation on web development on the web. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.perfNotice1/2): These are the labels displayed
  - in the network table when empty to start performance analysis. -->
 
 
 
 <!ENTITY netmonitorUI.perfNotice1     "• Performans analizini başlatmak için">
 <!ENTITY netmonitorUI.perfNotice2     "düğmesine tıklayın.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.emptyNotice3): This is the label displayed
- - in the network table when empty. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.reload1/2/3): These are the labels displayed
+ - in the network table when empty to start logging network requests. -->
 
-<!ENTITY netmonitorUI.emptyNotice3    "• Ağ etkinliği hakkındaki ayrıntılı bilgileri görmek için bir istek yapın veya sayfayı yenileyin.">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.status2): This is the label displayed
  - in the network table toolbar, above the "status" column. -->
 
 <!ENTITY netmonitorUI.toolbar.status2   "✓">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.method): This is the label displayed
  - in the network table toolbar, above the "method" column. -->
 
 <!ENTITY netmonitorUI.toolbar.method   "Yöntem">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
@@ -10,16 +10,19 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Network Monitor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 netmonitor.label=Ağ
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.commandkey, netmonitor.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 netmonitor.commandkey=Q
 netmonitor.accesskey=A
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Network Monitor is
 # displayed inside the developer tools window.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
@@ -10,16 +10,19 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 profiler.label=Profilleyici
 
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+
 # LOCALIZATION NOTE (profiler2.commandkey, profiler.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 profiler2.commandkey=VK_F5
 profiler.accesskey=P
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.tooltip2):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
@@ -8,42 +8,62 @@
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteLabel):
 # This string is displayed as a context menu item for allowing the selected
-# file / folder to be deleted
-projecteditor.deleteLabel=Sil
+# file / folder to be deleted.
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deletePromptTitle):
+# This string is displayed as as the title of the confirm prompt that checks
+# to make sure if a file or folder should be removed.
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteFolderPromptMessage):
+# This string is displayed as as the message of the confirm prompt that checks
+# to make sure if a folder should be removed.
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteFilePromptMessage):
+# This string is displayed as as the message of the confirm prompt that checks
+# to make sure if a file should be removed.
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.newLabel):
-# This string is displayed as a context menu item for adding a new file to
-# the directory
+# This string is displayed as a menu item for adding a new file to
+# the directory.
 projecteditor.newLabel=Yeni…
 
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.saveLabel):
+# This string is displayed as a menu item for saving the current file.
+projecteditor.saveLabel=Kaydet
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.saveAsLabel):
+# This string is displayed as a menu item for saving the current file
+# with a new name.
+projecteditor.saveAsLabel=Farklı kaydet…
+
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.selectFileLabel):
-# This string is displayed as the title on the file picker when saving a file
+# This string is displayed as the title on the file picker when saving a file.
 projecteditor.selectFileLabel=Dosya seç
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.openFolderLabel):
-# This string is displayed as the title on the file picker when opening a folder
+# This string is displayed as the title on the file picker when opening a folder.
 projecteditor.openFolderLabel=Klasör seç
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.openFileLabel):
-# This string is displayed as the title on the file picker when opening a file
+# This string is displayed as the title on the file picker when opening a file.
 projecteditor.openFileLabel=Dosya aç
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.find.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to search
-# text in the files
+# text in the files.
 projecteditor.find.commandkey=F
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.save.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to
-# save the file. It is used with accel+shift to "save as"
+# save the file. It is used with accel+shift to "save as".
 projecteditor.save.commandkey=S
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.new.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to
-# create a new file
+# create a new file.
 projecteditor.new.commandkey=N
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -90,12 +90,15 @@ propertiesFilterPlaceholder=Özellikleri filtrele
 # fails to connect to the server due to a timeout.
 connectionTimeout=Bağlantı zaman aşımına uğradı. Olası hata mesajları için her iki uçtaki Hata Konsolu'na bakın. Yeniden denemek için Karalama Defteri'ni tekrar açın.
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.label): this string is displayed in the title of
 # the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools window and
 # in the Developer Tools Menu.
 scratchpad.label=Karalama Defteri
 
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.panelLabel): this is used as the
+# label for the toolbox panel.
+
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.tooltip): This string is displayed in the
 # tooltip of the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools
 # window.
 scratchpad.tooltip=Karalama Defteri
--- a/browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.properties
@@ -10,16 +10,19 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxShaderEditor.label=Shader editörü
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxShaderEditor.tooltip=WebGL için canlı GLSL shader dili editörü
 
 # LOCALIZATION NOTE (shadersList.programLabel):
 # This string is displayed in the programs list of the Shader Editor,
 # identifying a set of linked GLSL shaders.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
@@ -13,17 +13,17 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
 # on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (findCmd.promptTitle): This is the dialog title used
 # when the user wants to search for a string in the code. You can
 # access this feature by pressing Ctrl-F on Windows/Linux or Cmd-F on Mac.
 findCmd.promptTitle=Bul…
 
-# LOCALIZATION NOTE (gotoLineCmd.promptMessage): This is the message shown when
+# LOCALIZATION NOTE (findCmd.promptMessage): This is the message shown when
 # the user wants to search for a string in the code. You can
 # access this feature by pressing Ctrl-F on Windows/Linux or Cmd-F on Mac.
 findCmd.promptMessage=Ara:
 
 # LOCALIZATION NOTE (gotoLineCmd.promptTitle): This is the dialog title used
 # when the user wants to jump to a specific line number in the code. You can
 # access this feature by pressing Ctrl-J on Windows/Linux or Cmd-J on Mac.
 gotoLineCmd.promptTitle=Satıra git…
@@ -44,16 +44,23 @@ annotation.breakpoint.title=Kesme noktası: %S
 annotation.currentLine=Geçerli satır
 
 # LOCALIZATION NOTE (annotation.debugLocation.title): This is the text shown in
 # a tooltip displayed in any of the editor gutters when the user hovers the
 # current debugger location. The debugger can pause the JavaScript execution at
 # user-defined lines.
 annotation.debugLocation.title=Geçerli adım: %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (autocompletion.docsLink): This is the text shown on
+# the link inside of the documentation popup. If you type 'document' in Scratchpad
+# then press Shift+Space you can see the popup.
+
+# LOCALIZATION NOTE (autocompletion.notFound): This is the text shown in
+# the documentation popup if Tern fails to find a type for the object.
+
 # LOCALIZATION NOTE (jumpToLine.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to jump to
 # a specific line in the editor.
 jumpToLine.commandkey=J
 
 # LOCALIZATION NOTE (toggleComment.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to either
 # comment or uncomment selected lines in the editor.
@@ -79,11 +86,10 @@ moveLineUp.commandkey=Alt-Up
 # LOCALIZATION NOTE (moveLineDown.commandkey): This is the key to use to move
 # the selected lines down.
 moveLineDown.commandkey=Alt-Down
 
 # LOCALIZATION NOTE (autocomplete.commandkey): This is the key to use
 # in conjunction with Ctrl for autocompletion.
 autocompletion.commandkey=Space
 
-# LOCALIZATION NOTE (showInformation.commandkey): This is the key to use to
+# LOCALIZATION NOTE (showInformation2.commandkey): This is the key to use to
 # show more information, like type inference.
-showInformation.commandkey=Shift-Space
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
@@ -68,16 +68,19 @@ open.accesskey=l
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to Save
 saveStyleSheet.commandkey=S
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the style editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxStyleEditor.label=Stil editörü
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.tooltip2):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the style editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxStyleEditor.tooltip2=Stil dosyası editörü (CSS)
 
 # LOCALIZATION NOTE (confirmNavigationAway): Shown in a notification box when
 # the user tries to navigate away from a web page.
 confirmNavigationAway.message=Bu sayfadan ayrılırsanız Stil Editörü'ndeki kaydedilmiş değişiklikler kaybolacaktır.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -63,36 +63,32 @@
  - triggers page refresh footnote under the advanced settings group in the
  - options panel and is used for settings that trigger page reload. -->
 
 <!ENTITY options.context.triggersPageRefresh "* Yalnızca bu oturumda geçerli, sayfayı yeniden yükler">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.enableChrome.label4): This is the label for the
  - checkbox that toggles chrome debugging, i.e. devtools.chrome.enabled
  - boolean preference in about:config, in the options panel. -->
 
-<!ENTITY options.enableChrome.label4  "Chrome ve eklenti hata ayıklamasını etkinleştir">
-<!ENTITY options.enableChrome.tooltip2 "Bu seçeneği açmanız, tarayıcı bağlamında çeşitli geliştirici araçlarına kullanmanıza ve Eklenti Yöneticisi üzerinden eklenti hatalarını ayıklamanıza olanak tanıyacaktır">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.enableRemote.label3): This is the label for the
  - checkbox that toggles remote debugging, i.e. devtools.debugger.remote-enabled
  - boolean preference in about:config, in the options panel. -->
 
 <!ENTITY options.enableRemote.label3  "Uzaktan hata ayıklamayı etkinleştir">
 <!ENTITY options.enableRemote.tooltip  "Bu seçeneği açmak, geliştirici araçlarının Firefox OS gibi uzak Firefox kopyalarında hata ayıklamasına olanak tanır">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableJavaScript.label,
  - options.disableJavaScript.tooltip): This is the options panel label and
  - tooltip for the checkbox that toggles JavaScript on or off. -->
 
 <!ENTITY options.disableJavaScript.label   "JavaScript'i devre dışı bırak *">
 <!ENTITY options.disableJavaScript.tooltip  "Bu seçeneği açarsanız geçerli sekmede JavaScript devre dışı bırakılır. Sekme veya alet çantası kapatılırsa bu ayar unutulacaktır.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableCache.label,
- - options.disableCache.tooltip): This is the options panel label and
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableCache.label2,
+ - options.disableCache.tooltip2): This is the options panel label and
  - tooltip for the checkbox that toggles the cache on or off. -->
 
-<!ENTITY options.disableCache.label   "Önbelleği devre dışı bırak *">
-<!ENTITY options.disableCache.tooltip  "Bu seçeneği açarsanız geçerli sekmede önbellek devre dışı bırakılır. Sekme veya alet çantası kapatılırsa bu ayar unutulacaktır.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectDefaultTools.label): This is the label for
  - the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
  - tools. -->
 
 <!ENTITY options.selectDefaultTools.label   "Varsayılan Firefox Geliştirici Araçları">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectAdditionalTools.label): This is the label for
  - the heading of group of checkboxes corresponding to the developer tools
  - added by add-ons. This heading is hidden when there is no developer tool
@@ -160,8 +156,21 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.showPlatformData.label): This is the
  - label for the checkbox that toggles the display of the platform data in the,
  - Profiler i.e. devtools.profiler.ui.show-platform-data a boolean preference
  - in about:config, in the options panel. -->
 
 <!ENTITY options.showPlatformData.label  "Gecko platform verilerini göster">
 <!ENTITY options.showPlatformData.tooltip "Bu seçeneği etkinleştirirseniz JavaScript Profilleyici raporlarına 
 Gecko platform simgeleri eklenecektir">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.sourceeditor.*): Options under the editor
+ - section. -->
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+<!ENTITY options.sourceeditor.keybinding.default.label "Varsayılan">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
@@ -28,22 +28,27 @@ toolboxToggleButton.tooltip=%1$S, %2$S\nGeliştirici araçlarını açmak/kapatmak için tıklayın.
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.titleTemplate): This is the template
 # used to format the title of the toolbox.
 # The name of the selected tool: %1$S.
 # The url of the page being tooled: %2$S.
 toolbox.titleTemplate=%1$S - %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.defaultTitle): This is used as the tool
 # name when no tool is selected.
-toolbox.defaultTitle=Geliştirici Araçları
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.label): This is used as the label for the
+# toolbox as a whole
 
 # LOCALIZATION NOTE (optionsButton.tooltip): This is used as the tooltip
 # for the options panel tab.
 optionsButton.tooltip=Araç Kutusu Seçenekleri
 
+# LOCALIZATION NOTE (options.panelLabel): This is used as the label for the
+# toolbox panel.
+
 # LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupported): This is the template
 # used to add a * marker to the label for the Options Panel tool checkbox for the
 # tool which is not supported for the current toolbox target.
 # The name of the tool: %1$S.
 options.toolNotSupportedMarker=%1$S *
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.keycode)
 # Used for opening scratchpad from the detached toolbox window
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
@@ -11,16 +11,19 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Web Audio Editor
 # is displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxWebAudioEditor1.label=Web Audio
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Web Audio Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxWebAudioEditor1.tooltip=Web Audio bağlam görselleştiricisi ve ses düğümü denetçisi
 
 # LOCALIZATION NOTE (collapseInspector): This is the tooltip for the button
 # that collapses the inspector in the web audio tool UI.
 collapseInspector=Denetçiyi daralt
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -162,16 +162,19 @@ listTabs.globalConsoleActor=*Global Kons
 # LOCALIZATION NOTE (MenuWebconsole.label): the string displayed in the Tools
 # menu as a shortcut to open the devtools with the Web Console tab selected.
 MenuWebconsole.label=Web Konsolu
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxTabWebconsole.label): the string displayed as the
 # label of the tab in the devtools window.
 ToolboxTabWebconsole.label=Konsol
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebConsole.panelLabel): the string used as the
+# label for the toolbox panel.
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebconsole.tooltip): the string displayed in the
 # tooltip of the tab when the Web Console is displayed inside the developer
 # tools window.
 ToolboxWebconsole.tooltip=Web konsolu
 
 # LOCALIZATION NOTE (longStringEllipsis): the string displayed after a long
 # string. This string is clickable such that the rest of the string is
 # retrieved from the server.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/loop/loop.properties
@@ -0,0 +1,38 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# Panel Strings
+
+share_link_header_text=Birini konuşmaya davet etmek için bu bağlantıyı paylaşın:
+
+# Status text
+display_name_dnd_status=Rahatsız etmeyin
+display_name_available_status=Uygun
+
+unable_retrieve_url=Üzgünüz, çağrı adresini alamadık.
+
+# Conversation Window Strings
+
+incoming_call_title=Gelen arama…
+incoming_call=Gelen arama
+incoming_call_answer_button=Yanıtla
+incoming_call_decline_button=Reddet
+incoming_call_ignore_button=Yok say
+incoming_call_block_button=Engelle
+hangup_button_title=Kapat
+mute_local_audio_button_title=Sesi kapat
+unmute_local_audio_button_title=Sesi aç
+mute_local_video_button_title=Videoyu kapat
+unmute_local_video_button_title=Videoyu aç
+
+peer_ended_conversation=Karşı taraf görüşmeyi sonlandırdı.
+call_has_ended=Aramanız sona erdi.
+close_window=Bu pencereyi kapat
+
+cannot_start_call_session_not_ready=Arama başlatılamıyor. Oturum hazır değil.
+
+## LOCALIZATION NOTE (legal_text_and_links): In this item, don't translate the
+## part between {{..}}
+ target="_blank" href="{{terms_of_use_url}}">Terms of Use</a> and <a \
+ href="{{privacy_notice_url}}">Privacy Notice</a>.
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -20,18 +20,16 @@
 <!ENTITY generalMode      "Yorum kipi:">
 <!ENTITY generalSize      "Boyut:">
 <!ENTITY generalReferrer    "Yönlendiren URL:">
 <!ENTITY generalSource     "Önbellek kaynağı:">
 <!ENTITY generalModified    "Değişme tarihi:">
 <!ENTITY generalEncoding    "Kodlama:">
 <!ENTITY generalMetaName    "Adı">
 <!ENTITY generalMetaContent  "İçerik">
-<!ENTITY generalSecurityDetails  "Ayrıntılar">
-<!ENTITY generalSecurityDetails.accesskey "A">
 
 <!ENTITY mediaTab       "Ortam">
 <!ENTITY mediaTab.accesskey  "O">
 <!ENTITY mediaLocation     "Konum:">
 <!ENTITY mediaText       "İlgili metin:">
 <!ENTITY mediaAltHeader    "Alternatif metin">
 <!ENTITY mediaAddress     "Adres">
 <!ENTITY mediaType       "Türü">
@@ -60,17 +58,16 @@
 <!ENTITY permissionsFor    "İzinler:">
 <!ENTITY permPlugins      "Yan uygulamaları etkinleştir">
 
 <!ENTITY permClearStorage      "Depolananları temizle">
 <!ENTITY permClearStorage.accesskey "t">
 
 <!ENTITY securityTab      "Güvenlik">
 <!ENTITY securityTab.accesskey "G">
-<!ENTITY securityHeader    "Sayfanın güvenlik bilgileri">
 <!ENTITY securityView.certView "Onay belgesini göster">
 <!ENTITY securityView.accesskey "G">
 <!ENTITY securityView.unknown  "Bilinmiyor">
 
 
 <!ENTITY securityView.identity.header  "Sayfa kimliği">
 <!ENTITY securityView.identity.owner  "Sahibi:">
 <!ENTITY securityView.identity.domain  "Web sitesi:">
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -33,17 +33,16 @@ mediaAnimatedImageType=%S resmi (hareketli, %S çerçeve)
 mediaDimensions=%S px × %S px
 mediaDimensionsScaled=%S px × %S px (%S px × %S px olarak yeniden boyutlandırıldı)
 
 generalQuirksMode=Quirks kipi
 generalStrictMode=Standartlarla uyumluluk kipi
 generalSize=%S KB (%S bayt)
 generalMetaTag=Meta (1 etiket)
 generalMetaTags=Meta (%S etiket)
-generalSiteIdentity=Bu sitenin sahibi: %S\nBu bilgi %S tarafından doğrulanmıştır
 
 feedRss=RSS
 feedAtom=Atom
 feedXML=XML
 
 securityNoOwner=Bu site, sahibiyle ilgili bilgi sağlamıyor.
 securityOneVisit=Evet, bir kez
 securityNVisits=Evet, %S kez
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -124,14 +124,14 @@
 <!ENTITY offlineAppRemove.confirm    "Çevrim dışı verileri sil">
 
 <!ENTITY certificateTab.label      "Sertifikalar">
 <!ENTITY certSelection.description    "Bir sunucu kişisel sertifikamı istediğinde:">
 <!ENTITY certs.auto           "Birini kendiliğinden seç">
 <!ENTITY certs.auto.accesskey      "S">
 <!ENTITY certs.ask            "Her seferinde bana sor">
 <!ENTITY certs.ask.accesskey       "H">
+<!ENTITY enableOCSP.label        "Sertifikaların geçerliliğini doğrulamak için OCSP otomatik yanıt sunucularını sorgula">
+<!ENTITY enableOCSP.accesskey      "d">
 <!ENTITY viewCerts.label         "Sertifikaları göster">
 <!ENTITY viewCerts.accesskey       "S">
-<!ENTITY verify2.label          "Doğrulama">
-<!ENTITY verify2.accesskey        "o">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.label    "Güvenlik aygıtları">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey  "G">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
@@ -27,8 +27,18 @@
 <!ENTITY chooseLanguage.label     "Sayfaların gösteriminde kullanılacak dili seçin">
 <!ENTITY chooseButton.label      "Seç…">
 <!ENTITY chooseButton.accesskey    "S">
 
 <!ENTITY translateWebPages.label   "Web içeriğini çevir">
 <!ENTITY translateWebPages.accesskey "W">
 <!ENTITY translateExceptions.label  "Ayrıcalıklar…">
 <!ENTITY translateExceptions.accesskey "y">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (translation.options.attribution.beforeLogo,
+ -           translation.options.attribution.afterLogo):
+ - These 2 strings are displayed before and after a 'Microsoft Translator'
+ - logo.
+ - The translations for these strings should match the translations in
+ - browser/translation.dtd
+ -->
+
+<!ENTITY translation.options.attribution.beforeLogo "Çeviriler:">
+<!ENTITY translation.options.attribution.afterLogo "">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
@@ -1,14 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 
 <!ENTITY prefWindow.titleWin   "Seçenekler">
+<!ENTITY prefWindow.title    "Tercihler">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (prefWindow.titleGNOME): This is not used for in-content preferences -->
 <!ENTITY prefWindow.titleGNOME  "&brandShortName; Tercihleri">
 <!-- When making changes to prefWindow.styleWin test both Windows Classic and
   Luna since widget heights are different based on the OS theme -->
 <!ENTITY prefWinMinSize.styleWin2   "width: 45.8em; min-height: 39em;">
 <!ENTITY prefWinMinSize.styleMac    "width: 50em; min-height: 50em">
 <!ENTITY prefWinMinSize.styleGNOME   "width: 50em; min-height: 50em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "Genel">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -2,17 +2,17 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 #### Security
 
 # LOCALIZATION NOTE: phishBefore uses %S to represent the name of the provider
 #          whose privacy policy must be accepted (for enabling
 #          check-every-page-as-I-load-it phishing protection).
-phishBeforeText=Bu seçimle birlikte ziyaret edeceğiniz adreslerin %S hizmetine gönderilmesine izin vermiş olacaksınız. Devam etmek için lütfen aşağıdaki hizmet koşullarını gözden geçirip kabul edin.
+phishBeforeText=Bu seçeneği seçtiğinizde, görüntülediğiniz web sayfalarının adresleri %S hizmetine gönderilecektir. Devam etmek için lütfen aşağıdaki hizmet koşullarını gözden geçirip kabul edin.
 
 #### Fonts
 
 labelDefaultFont=Varsayılan (%S)
 
 #### Permissions Manager
 
 cookiepermissionstext=Hangi sitelerin her zaman çerez kullanabileceğini veya asla kullanamayacağını belirleyebilirsiniz. Yönetmek istediğiniz sitenin tam adresini yazdıktan sonra Engelle, Oturum boyunca izin ver veya İzin ver'e tıklayın.
--- a/browser/chrome/browser/translation.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/translation.dtd
@@ -51,8 +51,16 @@
  -           translation.options.preferences.accesskey):
  - The accesskey values used here should not clash with the value used for
  - translation.options.neverForLanguage.accesskey in translation.properties
  -->
 <!ENTITY translation.options.neverForSite.label "Bu siteyi asla çevirme">
 <!ENTITY translation.options.neverForSite.accesskey "B">
 <!ENTITY translation.options.preferences.label "Çeviri tercihleri">
 <!ENTITY translation.options.preferences.accesskey "t">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (translation.options.attribution.beforeLogo,
+ -           translation.options.attribution.afterLogo):
+ - These 2 strings are displayed before and after a 'Microsoft Translator'
+ - logo.
+ -->
+
+<!ENTITY translation.options.attribution.beforeLogo "Çeviriler:">
+<!ENTITY translation.options.attribution.afterLogo "">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
@@ -0,0 +1,37 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the webrtc global indicator strings
+
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.windowtitle): %S is the brand name (e.g. Firefox).
+# This string is used so that the window has a title in tools that enumerate/look for window
+# titles. It is not normally visible anywhere.
+webrtcIndicator.windowtitle = %S - Paylaşım Göstergesi
+
+webrtcIndicator.sharingCameraAndMicrophone.tooltip = Kamera ve mikrofununuz paylaşılıyor. Paylaşımı yönetmek için tıklayın.
+webrtcIndicator.sharingCamera.tooltip       = Kameranız paylaşılıyor. Paylaşımı yönetmek için tıklayın.
+webrtcIndicator.sharingMicrophone.tooltip     = Mikrofununuz paylaşılıyor. Paylaşımı yönetmek için tıklayın.
+webrtcIndicator.sharingScreen.tooltip = Ekranınız paylaşılıyor. Paylaşımı yönetmek için tıklayın.
+webrtcIndicator.sharingWindow.tooltip = Bir pencere paylaşılıyor. Paylaşımı yönetmek için tıklayın.
+
+
+# LOCALIZATION NOTE : The following strings are only used on Mac for
+# menus attached to icons near the clock on the mac menubar.
+
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharing*With.menuitem):
+# %S is the title of the tab using the share.
+webrtcIndicator.sharingCameraWith.menuitem = Kamera "%S" ile paylaşılıyor
+webrtcIndicator.sharingMicrophoneWith.menuitem = Mikrofon "%S" ile paylaşılıyor
+webrtcIndicator.sharingScreenWith.menuitem = Ekran "%S" ile paylaşılıyor
+webrtcIndicator.sharingWindowWith.menuitem = Bir pencere "%S" ile paylaşılıyor
+webrtcIndicator.controlSharing.menuitem = Paylaşımı yönet
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharing*WithNTabs.menuitem):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+webrtcIndicator.sharingCameraWithNTabs.menuitem = Kamera #1 sekme ile paylaşıyor
+webrtcIndicator.sharingMicrophoneWithNTabs.menuitem = Mikrofon #1 sekme ile paylaşıyor
+webrtcIndicator.sharingScreenWithNTabs.menuitem = Ekran #1 sekme ile paylaşıyor
+webrtcIndicator.sharingWindowWithNTabs.menuitem = Bir pencere #1 sekme ile paylaşıyor
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.controlSharingOn.menuitem):
+# %S is the title of the tab using the share.
+webrtcIndicator.controlSharingOn.menuitem = "%S" üzerinde paylaşımı yönet
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -2,17 +2,17 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 KillScriptTitle=Uyarı: Betik yanıt vermiyor
 KillScriptMessage=Bu sayfadaki bir betik meşgul veya artık yanıt vermiyor olabilir. İsterseniz betiği şimdi durdurabilir veya sürecin tamamlanmasını görmek için bekleyebilirsiniz.
 KillScriptWithDebugMessage=Bu sayfadaki bir betik ya meşgul ya da yanıt vermeyi bırakmış olabilir. Betiği şu an durdurabilir, hata giderme aracıyla açabilir veya çalışmasına devam etmesine izin verebilirsiniz.
 KillScriptLocation=Betik: %S
 StopScriptButton=Betiği durdur
-DebugScriptButton=Betikteki hataları gider
+DebugScriptButton=Betikte hata ayıkla
 WaitForScriptButton=Devam et
 DontAskAgain=&Bir daha bana sorma
 JSURLLoadBlockedWarning=JavaScript yükleme girişimi: Başka bir sunucudaki\niçeriği gösteren bir penceredeki URL, güvenlik\nyöneticisi tarafından engellendi.
 WindowCloseBlockedWarning=Betikler kendileri tarafından açılmayan pencereleri kapatamazlar.
 OnBeforeUnloadTitle=Emin misiniz?
 OnBeforeUnloadMessage=Bu sayfa, onu terk etmek istediğinizi onaylamanızı istiyor. Sayfaya girdiğiniz veriler kaydedilmemiş olabilir.
 OnBeforeUnloadStayButton=Sayfada kal
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Sayfayı terk et
@@ -152,8 +152,33 @@ Window_ContentWarning=window._content kullanımı eskimiştir. Onun yerine window.content kullanın.
 SyncXMLHttpRequestWarning=Son kullanıcı deneyimi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ana işlemde senkronize XMLHttpRequest kullanımı tercih edilmemektedir. Daha fazla bilgi için http://xhr.spec.whatwg.org/
 ImplicitMetaViewportTagFallback=meta-viewport etiketi bulunamadı. Gelecek sürümlerde beklenmedik davranışsal değişiklikleri önlemek için lütfen bu etiketi tanımlayın. Daha fazla yardım için: https://developer.mozilla.org/tr/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DataContainerEvent" or "CustomEvent"
 DataContainerEventWarning=DataContainerEvent kullanımı eskimiştir. Onun yerine CustomEvent kullanın.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "sendAsBinary" or "send(Blob data)"
 SendAsBinaryWarning=Standart dışı sendAsBinary yönetimi eskimiştir ve yakında kaldırılacaktır. Onun yerine standart send(Blob data) yöntemini kullanın.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers"
 Window_ControllersWarning=window.controllers eskimiştir. UA tespiti için kullanmayın.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Down" and "ArrowDown".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Left" and "ArrowLeft".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Right" and "ArrowRight".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Up" and "ArrowUp".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Crsel" and "CrSel".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Del" and "Delete".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Exsel" and "ExSel".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Menu" and "ContextMenu".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Esc" and "Escape".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Nonconvert" and "NonConvert".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "HalfWidth" and "Hankaku".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "RomanCharacters", "Romaji" and "Eisu".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "FullWith" and "Zenkaku".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "SelectMedia" and "MediaSelect".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "MediaNextTrack" and "MediaTrackNext".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "MediaPreviousTrack" and "MediaTrackPrevious".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Red" and "ColorF0Red".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Green" and "ColorF1Green".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Yellow" and "ColorF2Yellow".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Blue" and "ColorF3Blue".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Live".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Apps".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "FastFwd" and "MediaFastForward".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Zoom" and "ZoomToggle".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key" and "Dead".
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -29,17 +29,17 @@ errGtInSystemId=sistem tanımlayıcısında “>”.
 errGtInPublicId=açık tanımlayıcıda “>”.
 errNamelessDoctype=İsimsiz doctype.
 errConsecutiveHyphens=Ardışık tireler yorumu sonlandırmadı. Yorum içinde “--” kullanılamaz, ama örneğin “- -” kullanılabilir.
 errPrematureEndOfComment=Yorum erken bitti. Yorumu düzgün şekilde bitirmek için “-->” kullanın.
 errBogusComment=Uydurma yorum.
 errUnquotedAttributeLt=Tırnak dışı bir öznitelik değerinde “<” var. Olası sebep: Hemen öncesinde “>” eksik.
 errUnquotedAttributeGrave=Tırnak dışı bir öznitelik değerinde “`” var. Olası sebep: Tırnak olarak yanlış karakter kullanımı.
 errUnquotedAttributeQuote=Tırnak dışı bir öznitelik değerinde tırnak var. Olası sebepler: Öznitelikler birlikte çalışıyor veya tırnak dışı bir öznitelik değerinde URL sorgu dizgisi var.
-errUnquotedAttributeEquals=“=Tırnak dışı bir öznitelik değerinde ” var. Olası sebepler: Öznitelikler birlikte çalışıyor veya tırnak dışı bir öznitelik değerinde URL sorgu dizgisi var.
+errUnquotedAttributeEquals=Tırnak dışı bir öznitelik değerinde “=” var. Olası sebepler: Öznitelikler birlikte çalışıyor veya tırnak dışı bir öznitelik değerinde URL sorgu dizgisi var.
 errSlashNotFollowedByGt=Bölü işareti sonrasında “>” gelmedi.
 errNoSpaceBetweenAttributes=Öznitelikler arasında boşluk yok.
 errUnquotedAttributeStartLt=Tırnak dışı bir öznitelik değeri “<” ile başlıyor. Olası sebep: Hemen öncesinde “>” eksik.
 errUnquotedAttributeStartGrave=Tırnak dışı bir öznitelik değeri “`” ile başlıyor. Olası sebep: Tırnak olarak yanlış karakter kullanımı.
 errUnquotedAttributeStartEquals=“=Tırnak dışı bir öznitelik değeri ” ile başlıyor. Olası sebep: Sahipsiz çift eşittir işareti.
 errAttributeValueMissing=Öznitelik değeri eksik.
 errBadCharBeforeAttributeNameLt=Öznitelik ismi beklenirken “<” görüldü. Olası sebep: Hemen öncesinde “>” eksik.
 errEqualsSignBeforeAttributeName=Öznitelik ismi beklenirken “=” görüldü. Olası sebep: Öznitelik ismi eksik.
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -14,8 +14,11 @@ file_label=Dosya:
 path_label=Yol:
 version_label=Sürüm:
 state_label=Durum:
 state_enabled=Etkinleştirildi
 state_disabled=Kullanılamaz
 mimetype_label=MIME Türü
 description_label=Tanım
 suffixes_label=Son Ek
+
+openH264_name=OpenH264 Video Codec, Cisco Systems, Inc. tarafından sağlanmaktadır
+openH264_description=Web videolarını oynatın ve video sohbetlere katılın.
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
@@ -85,12 +85,8 @@
 <!ENTITY formSigning.title "Metin yazı sorgulaması">
 <!ENTITY formSigning.cert "İmzalanan onay belgeleri">
 <!ENTITY formSigning.confirmPassword "Bu metni seçtiğiniz onay belgesi ile imzalamak için lütfen Ana parolanızı onaylayınız:">
 <!-- Strings for protectedAuth dialog -->
 
 <!ENTITY protectedAuth.title "Korunmuş İşaretin Kimlik Doğrulaması">
 <!ENTITY protectedAuth.msg "Lütfen işarete kimliğinizi doğrulayın. Kimlik doğrulama yöntemi işaretinizin türüne göre değişir.">
 <!ENTITY protectedAuth.tokenName.label "İşaret:">
-
-<!ENTITY certErrorDlg.title "Güvenli bağlantı başarısız">
-<!ENTITY certErrorDlg.info1 "Bu, sunucunun yapılandırılmasından ya da sunucuyu taklit etmeye çalışan biri yüzünden kaynaklanan bir sorun olabilir.">
-<!ENTITY certErrorDlg.info2 "Sunucuya daha önce başarıyla bağlandıysanız, bu sorun geçici olabilir ve daha sonra yeniden deneyebilirsiniz.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/formautofill/requestAutocomplete.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- This file has no entities because the feature is still experimental. -->
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -16,17 +16,17 @@ This is likely the same like id.heading 
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.noConfig "Bu uygulama, çökme raporlarını görüntülemek için yapılandırılmamış.">
 
 <!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Eklentiler">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionName "Adı">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Devrede">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Sürüm">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "Kimlik">
 
-<!ENTITY aboutSupport.experimentsTitle "Deneysel Özellikler">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentsTitle "Deneysel özellikler">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentName "Adı">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentId "Kimlik">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentDescription "Açıklama">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentActive "Etkin">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentEndDate "Bitiş tarihi">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentHomepage "Ana sayfa">
 
 
@@ -45,33 +45,39 @@ This is the Windows- and Mac-specific va
 Windows/Mac use the term "Folder" instead of "Directory" -->
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDirWinMac "Profil klasörü">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsEnabledPlugins "Devredeki yan uygulamalar">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Yapılandırma">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUserAgent "Kullanıcı aracı">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsMemoryUse "Bellek kullanımı">
 
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsMultiProcessSupport "Çok işlemci pencereler">
+
 <!ENTITY aboutSupport.showDir.label "Dizini aç">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
 variant of aboutSupport.showDir.label. This allows us to use the preferred
 "Finder" terminology on Mac. -->
 <!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Finder'da göster">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showWin.label): This is the Windows-specific
 variant of aboutSupport.showDir.label. -->
 <!ENTITY aboutSupport.showWin.label "Klasörü göster">
 
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedKeyPrefsTitle "Değiştirilmiş önemli tercihler">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Adı">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Değer">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.userJSTitle, aboutSupport.userJSDescription): user.js is the name of the preference override file being checked. -->
 
-<!ENTITY aboutSupport.userJSTitle "user.js Tercihleri">
+<!ENTITY aboutSupport.userJSTitle "user.js tercihleri">
 <!ENTITY aboutSupport.userJSDescription "Profil klasörünüz, &brandShortName; tarafından oluşturulmamış tercihler içeren bir <a id='prefs-user-js-link'>user.js dosyası</a> içeriyor.">
 
+<!ENTITY aboutSupport.lockedKeyPrefsTitle "Önemli kilitlenmiş tercihler">
+<!ENTITY aboutSupport.lockedPrefsName "Adı">
+<!ENTITY aboutSupport.lockedPrefsValue "Değer">
+
 <!ENTITY aboutSupport.graphicsTitle "Çizimler">
 
 <!ENTITY aboutSupport.jsTitle "JavaScript">
 <!ENTITY aboutSupport.jsIncrementalGC "Artırımlı GC">
 
 <!ENTITY aboutSupport.a11yTitle "Erişilebilirlik">
 <!ENTITY aboutSupport.a11yActivated "Etkinleştirildi">
 <!ENTITY aboutSupport.a11yForceDisabled "Erişilebilirliği engelle">
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.dtd
@@ -31,16 +31,17 @@
 
 <!ENTITY csscoverage.optimize.body1 "Bazen">
 <!ENTITY csscoverage.optimize.body2 "etiketlerini sayfanın sonuna taşıyarak ve tepedeki 'load' olayından önce ihtiyacınız olan stilleri içeren yeni bir satıriçi">
 <!ENTITY csscoverage.optimize.body3 "elementi oluşturarak yüklenmeyi hızlandırabilirsiniz. İhtiyacınız olan stil blokları şunlar:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.optimize.bodyX):
  - This is what we say when we have no optimization suggestions -->
 
 <!ENTITY csscoverage.optimize.bodyX "Tüm kurallar satıriçi.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.footer1, csscoverage.footer2, csscoverage.footer3):
- - The text displayed at the bottom of the page, with 2 being the URL opened
- - when the link text in 3 is clicked -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.footer1, csscoverage.footer2a,
+ - csscoverage.footer3, csscoverage.footer4): The text displayed at the
+ - bottom of the page, with 2a being the URL opened when the link text in 3
+ - is clicked -->
 
 <!ENTITY csscoverage.footer1 "Bu raporun oluşturulmasıyla ilgili uyarılar için">
-<!ENTITY csscoverage.footer2 "https://developer.mozilla.org/tr/docs/Tools/CSS_Coverage">
+<!ENTITY csscoverage.footer2a "https://developer.mozilla.org/tr/docs/Tools/CSS_Coverage">
 <!ENTITY csscoverage.footer3 "CSS Kapsamı Aracı ile ilgili MDN makalesine">
 <!ENTITY csscoverage.footer4 "bakın.">
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.properties
@@ -1,29 +1,32 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE These strings are used in the 'csscoverage' command and in
 # the user interface that this command creates.
 
-# LOCALIZATION NOTE (csscoverageDesc, csscoverageStartDesc, csscoverageStopDesc,
-# csscoverageOneShotDesc, csscoverageToggleDesc, csscoverageReportDesc): Short
-# descriptions of the csscoverage commands
+# LOCALIZATION NOTE (csscoverageDesc, csscoverageStartDesc2,
+# csscoverageStopDesc2, csscoverageOneShotDesc2, csscoverageToggleDesc2,
+# csscoverageReportDesc2): Short descriptions of the csscoverage commands
 csscoverageDesc=CSS kapsamı analizini kontrol et
-csscoverageStartDesc=CSS kapsamı analizi yapmaya başla
-csscoverageStopDesc=CSS kapsamı analizini durdur
-csscoverageOneShotDesc=CSS kapsamı analizini durdur
-csscoverageToggleDesc=CSS kapsamı analizini aç/kapat
-csscoverageReportDesc=CSS kapsamı analiz raporunu göster
+csscoverageStartDesc2=CSS kapsamı verilerini toplamaya başla
+csscoverageStopDesc2=CSS kapsamı verilerini toplamayı durdur
+csscoverageOneShotDesc2=Anlık CSS kapsamı verilerini topla
+csscoverageToggleDesc2=CSS kapsamı verilerini toplamayı aç/kapat
+csscoverageReportDesc2=CSS kapsamı raporunu göster
+csscoverageStartNoReloadDesc=Sayfa tazeleme ile başlama
+csscoverageStartNoReloadManual=Sayfayı tazelemek testi bilinen bir noktada başlattığı için en iyi yöntemdir ama bunu yapmamanız için bazı sebepler olabilir (örn. sayfanın tazeleme sırasında kaybolacak bir durum içermesi)
 
 # LOCALIZATION NOTE (csscoverageRunningReply, csscoverageDoneReply): Text that
 # describes the current state of the css coverage system
 csscoverageRunningReply=CSS kapsamı analizi çalışıyor
 csscoverageDoneReply=CSS kapsamı analizi tamamlandı
 
 # LOCALIZATION NOTE (csscoverageRunningError, csscoverageNotRunningError,
 # csscoverageNotRunError): Error message that describe things that can go wrong
 # with the css coverage system
 csscoverageRunningError=CSS kapsamı analizi zaten çalışıyor
 csscoverageNotRunningError=CSS kapsamı analizi çalmışıyor
 csscoverageNotRunError=CSS kapsamı analizi çalıştırılmamış
 csscoverageNoRemoteError=Hedef CSS kapsamını desteklemiyor
+csscoverageOneShotReportError=CSS kapsamı raporu 'oneshot' verileri için kullanılamaz. Lütfen başlat/durdur'u kullanın.
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
@@ -30,16 +30,20 @@ rule.sourceInline=satır içi
 rule.sourceElement=element
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedFrom): Shown for CSS rules
 # that were inherited from a parent node. Will be passed a node
 # identifier of the parent node.
 # e.g "Inherited from body#bodyID"
 rule.inheritedFrom=%S üzerinden alındı
 
+# LOCALIZATION NOTE (rule.keyframe): Shown for CSS Rules keyframe header.
+# Will be passed an identifier of the keyframe animation name.
+rule.keyframe=Keyframe %S
+
 # LOCALIZATION NOTE (rule.userAgentStyles): Shown next to the style sheet
 # link for CSS rules that were loaded from a user agent style sheet.
 # These styles will not be editable, and will only be visible if the
 # devtools.inspector.showUserAgentStyles pref is true.
 rule.userAgentStyles=(kullanıcı istemcisi)
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.pseudoElement): Shown for CSS rules
 # pseudo element header
@@ -75,32 +79,48 @@ ruleView.contextmenu.selectAll.accessKey
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.copy): Text displayed in the rule view
 # context menu.
 ruleView.contextmenu.copy=Kopyala
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.copy.accessKey): Access key for
 # the rule view context menu "Select all" entry.
 ruleView.contextmenu.copy.accessKey=K
 
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.copyColor): Text displayed in the rule
+# and computed view context menu when a color value was clicked.
+ruleView.contextmenu.copyColor=Rengi kopyala
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.copyColor.accessKey): Access key for
+# the rule and computed view context menu "Copy Color" entry.
+ruleView.contextmenu.copyColor.accessKey=L
+
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showOrigSources): Text displayed in the rule view
 # context menu.
 ruleView.contextmenu.showOrigSources=Asıl kaynakları göster
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showOrigSources.accessKey): Access key for
 # the rule view context menu "Show original sources" entry.
 ruleView.contextmenu.showOrigSources.accessKey=Ö
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showCSSSources): Text displayed in the rule view
 # context menu.
 ruleView.contextmenu.showCSSSources=CSS kaynaklarını göster
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showCSSSources.accessKey): Access key for
 # the rule view context menu "Show CSS sources" entry.
 ruleView.contextmenu.showCSSSources.accessKey=C
 
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.addRule): Text displayed in the
+# rule view context menu for adding a new rule to the element.
+ruleView.contextmenu.addRule=Kural ekle
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.addRule.accessKey): Access key for
+# the rule view context menu "Add rule" entry.
+ruleView.contextmenu.addRule.accessKey=R
+
 # LOCALIZATION NOTE (computedView.contextmenu.selectAll): Text displayed in the
 # computed view context menu.
 computedView.contextmenu.selectAll=Tümünü seç
 
 # LOCALIZATION NOTE (computedView.contextmenu.selectAll.accessKey): Access key for
 # the computed view context menu "Select all" entry.
 computedView.contextmenu.selectAll.accessKey=T
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -51,16 +51,18 @@ notification.upgrade=%2$S baştan başlatıldığında %1$S güncellenecek.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.downloadError) %1$S is the add-on name.
 notification.downloadError=%1$S indirilirken hata oluştu.
 notification.downloadError.retry=Yeniden dene
 notification.downloadError.retry.tooltip=Bu eklentiyi yeniden indirmeyi dene
 #LOCALIZATION NOTE (notification.installError) %1$S is the add-on name.
 notification.installError=%1$S kurulurken hata oluştu.
 notification.installError.retry=Yeniden dene
 notification.installError.retry.tooltip=Bu eklentiyi yeniden indirip kurmayı dene
+#LOCALIZATION NOTE (notification.openH264Pending) OpenH264 will be automatically installed later.
+notification.openH264Pending=Az sonra yüklenecektir.
 
 #LOCALIZATION NOTE (contributionAmount2) %S is the currency amount recommended for contributions
 contributionAmount2=Tavsiye edilen bağış miktarı: %S
 
 installDownloading=İndiriliyor
 installDownloaded=İndirildi
 installDownloadFailed=İndirme başarısız
 installVerifying=Doğrulanıyor
@@ -92,16 +94,18 @@ details.notification.enable=%2$S baştan başlatıldığında %1$S etkinleştirilecek.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.disable) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.disable=%2$S baştan başlatıldığında %1$S etkisizleştirilecek.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.install) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.install=%2$S baştan başlatıldığında %1$S kurulacak.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.uninstall) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.uninstall=%2$S baştan başlatıldığında %1$S kaldırılacak.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.upgrade) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.upgrade=%2$S baştan başlatıldığında %1$S güncellenecek.
+#LOCALIZATION NOTE (details.notification.openH264Pending) OpenH264 will be automatically installed later.
+details.notification.openH264Pending=Az sonra yüklenecektir.
 
 # LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.daysRemaining):
 # Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of days from now that the experiment will remain active (detail view).
 details.experiment.time.daysRemaining=#1 gün kaldı
 #LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.endsToday) The experiment will end in less than a day (detail view).
 details.experiment.time.endsToday=Bir günden az kaldı
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/mozapps/preferences/ocsp.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY ocspDialog.title       "Onay Belgesi Doğrulama">
-<!ENTITY enableOCSP.label       "Onay belgelerinin şu anki geçerliliğini doğrulamak için Çevrim içi onay belgesi durumu iletişim kuralı (OCSP)'nı kullan">
-<!ENTITY enableOCSP.accesskey     "u">
-<!ENTITY requireOCSP.label      "OCSP sunucu bağlantısı koparsa, onay belgesine geçersiz muamelesi yap">
-<!ENTITY requireOCSP.accesskey    "k">