[tr] update from Pootle (firefox)
authortr team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:tr>
Tue, 22 Jul 2014 10:45:43 +0100
changeset 560 1a031705f3999e20a1ffe0be4918662bdbc71494
parent 559 473e8241ecd6ff761fa1215fdbee414b03cccbf5
child 561 22c81523838e74b2e071c5c329d62e41ff862b54
push id208
push userdwayne@translate.org.za
push dateTue, 22 Jul 2014 09:45:50 +0000
[tr] update from Pootle (firefox)
browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
--- a/browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
@@ -65,16 +65,17 @@ cacheDisabled=Disk önbelleğiniz devre dışı. Lütfen about:config üzerinde browser.cache.disk.enable değerini true yapın ve tekrar deneyin.
 
 # LOCALIZATION NOTE (firstLineMustBeCacheManifest): the associated cache
 # manifest has a first line that is not "CACHE MANIFEST". Parameters: %S is
 # the line number.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cacheManifestOnlyFirstLine2): the associated cache
 # manifest has "CACHE MANIFEST" on a line other than the first line.
 # Parameters: %S is the line number where "CACHE MANIFEST" appears.
+cacheManifestOnlyFirstLine2=CACHEMANIFEST sadece ilk satırda geçerlidir ama sizinki %S. satırda.
 
 # LOCALIZATION NOTE (asteriskInWrongSection2): the associated cache manifest
 # has an asterisk (*) in a section other than the NETWORK section. Parameters:
 # %1$S is the section name, %2$S is the line number.
 
 # LOCALIZATION NOTE (escapeSpaces): the associated cache manifest has a space
 # in a URI. Spaces must be replaced with %20. Parameters: %S is the line
 # number where this error occurs.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -197,16 +197,18 @@ contextEmptyReply=Komut ön eki ayarlanmamış
 # connectMethodDesc, connectUrlDesc, connectDupReply): These strings describe
 # the 'connect' command and all its available parameters. A 'prefix' is an 
 # alias for the remote server (think of it as a "connection name"), and it
 # allows to identify a specific server when connected to multiple remote
 # servers.
 connectDesc=Komutları sunucuya ilet
 connectManual=Sunucuya bağlanarak komutların yerel sürümlerini sunucuda oluşturur. Uzak komutların önünde onları yerel komutlardan ayıran bir ön ek bulunur. (Bunu geçmek için context komutuna bakın.)               \u0020
 connectPrefixDesc=İçe aktarılan komutlar için ana ön ek
+connectMethodDesc=Bağlantı yöntemi
+connectUrlDesc=Bağlanılacak URL
 connectDupReply=Zaten %S adı verilen bağlantı var.
 
 # LOCALIZATION NOTE: The output of the 'connect' command, telling the user
 # what it has done. Parameters: %S is the prefix command. See localization
 # comment for 'connect' for an explanation about 'prefix'.
 connectReply=%S komut eklendi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (disconnectDesc2, disconnectManual2,
@@ -219,21 +221,25 @@ disconnectPrefixDesc=İçe aktarılan komutlar için ana ön ek
 
 # LOCALIZATION NOTE: This is the output of the 'disconnect' command,
 # explaining the user what has been done. Parameters: %S is the number of
 # commands removed.
 disconnectReply=%S komut kaldırıldı.
 
 # LOCALIZATION NOTE (globalDesc, globalWindowDesc, globalOutput): These
 # strings describe the 'global' command and its parameters
+globalWindowDesc=Yeni pencere/global
 
 # LOCALIZATION NOTE: These strings describe the 'clear' command
+clearDesc=Çıktı alanını temizle
 
 # LOCALIZATION NOTE (langDesc, langOutput): These strings describe the 'lang'
 # command and its parameters
+langDesc=Farklı dillerde komut girin
+langOutput=Şu anda %S kullanıyorsunuz
 
 # LOCALIZATION NOTE (prefDesc, prefManual, prefListDesc, prefListManual,
 # prefListSearchDesc, prefListSearchManual, prefShowDesc, prefShowManual,
 # prefShowSettingDesc, prefShowSettingManual): These strings describe the
 # 'pref' command and all its available sub-commands and parameters.
 prefDesc=Ayarları kontrol eden komutlar
 prefManual=Hem GCLI hem de çevresi için tercihleri görüntüler ve düzenleme olanağı verir
 prefListDesc=Kullanılabilir ayarları göster