Pontoon: Updated Serbian (sr) localization of Thunderbird Aurora
authorМарко Костић (Marko Kostić) <marko.m.kostic@gmail.com>
Sun, 08 Nov 2015 08:08:31 +0000
changeset 450 e344d6a55fdb41a78b69056eedd8e39acd22fbd7
parent 449 bea219758555b95884d062c148435470ebf817d1
child 451 47205a1b5cff06f11ec2e5b3cf10fe45bbf99d23
push id342
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 08 Nov 2015 08:08:33 +0000
Pontoon: Updated Serbian (sr) localization of Thunderbird Aurora Translation authors: - Марко Костић (Marko Kostić) <marko.m.kostic@gmail.com>
editor/ui/chrome/dialogs/EditorColorProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorFieldSetProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorFormProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorHLineProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorColorProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorColorProperties.dtd
@@ -1,6 +1,28 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Window title -->
+<!ENTITY windowTitle.label "Боје странице и позадина">
+<!ENTITY pageColors.label "Боје странице">
+<!ENTITY defaultColorsRadio.label "Подразумеване боје читача (не подешавај боје унутар странице)">
+<!ENTITY defaultColorsRadio.accessKey "д">
+<!ENTITY defaultColorsRadio.tooltip "Користи само подешавања боје из прегледача читача">
+<!ENTITY customColorsRadio.label "Користи прилагођене боје:">
+<!ENTITY customColorsRadio.accessKey "п">
+<!ENTITY customColorsRadio.tooltip "Ова подешавања боја премошћују подешавања прегледача читача">
 
+<!ENTITY normalText.label "Обичан текст">
+<!ENTITY normalText.accessKey "н">
+<!ENTITY linkText.label "Текст везе">
+<!ENTITY linkText.accessKey "Т">
+<!ENTITY activeLinkText.label "Текст активне везе">
+<!ENTITY activeLinkText.accessKey "а">
+<!ENTITY visitedLinkText.label "Текст посећене везе">
+<!ENTITY visitedLinkText.accessKey "в">
+<!ENTITY background.label "Позадина:">
+<!ENTITY background.accessKey "П">
+<!ENTITY colon.character ":">
+<!ENTITY backgroundImage.label "Позадинска слика:">
+<!ENTITY backgroundImage.accessKey "с">
+<!ENTITY backgroundImage.tooltip "Користите датотеку са сликом као позадину за вашу страницу">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorFieldSetProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorFieldSetProperties.dtd
@@ -1,7 +1,20 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+<!ENTITY windowTitle.label "Својства каталога поља">
 
+<!ENTITY Legend.label "Легенда">
+<!ENTITY Legend.accesskey "Л">
 
+<!ENTITY EditLegendText.label "Уреди легенду:">
+<!ENTITY EditLegendText.accesskey "и">
+<!ENTITY LegendAlign.label "Поравнај легенду:">
+<!ENTITY LegendAlign.accesskey "П">
+<!ENTITY AlignDefault.label "Подразумевано">
+<!ENTITY AlignLeft.label "Лево">
+<!ENTITY AlignCenter.label "По средини">
+<!ENTITY AlignRight.label "Десно">
 
+<!ENTITY RemoveFieldSet.label "Уклони каталог поља">
+<!ENTITY RemoveFieldSet.accesskey "У">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorFormProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorFormProperties.dtd
@@ -1,7 +1,21 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+<!ENTITY windowTitle.label "Својства формулара">
 
+<!ENTITY Settings.label "Подешавања">
 
+<!ENTITY FormName.label "Назив формулара:">
+<!ENTITY FormName.accesskey "Н">
+<!ENTITY FormAction.label "URL радње:">
+<!ENTITY FormAction.accesskey "а">
+<!ENTITY FormMethod.label "Начин:">
+<!ENTITY FormMethod.accesskey "и">
+<!ENTITY FormEncType.label "Кодирање:">
+<!ENTITY FormEncType.accesskey "К">
+<!ENTITY FormTarget.label "Одредишни оквир:">
+<!ENTITY FormTarget.accesskey "О">
 
+<!ENTITY RemoveForm.label "Уклони формулар">
+<!ENTITY RemoveForm.accesskey "У">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorHLineProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorHLineProperties.dtd
@@ -1,8 +1,27 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 
 <!-- Window title -->
+<!ENTITY windowTitle.label "Својства водоравне линије">
 
+<!ENTITY dimensionsBox.label "Димензије">
+<!ENTITY heightEditField.label "Висина:">
+<!ENTITY heightEditField.accessKey "с">
+<!ENTITY widthEditField.label "Ширина:">
+<!ENTITY widthEditField.accessKey "н">
+<!ENTITY pixelsPopup.value "пиксела">
+<!ENTITY alignmentBox.label "Поравнање">
+<!ENTITY leftRadio.label "Лево">
+<!ENTITY leftRadio.accessKey "Л">
+<!ENTITY centerRadio.label "По средини">
+<!ENTITY centerRadio.accessKey "П">
+<!ENTITY rightRadio.label "Десно">
+<!ENTITY rightRadio.accessKey "Д">
 
+<!ENTITY threeDShading.label "3Д осенчавање">
+<!ENTITY threeDShading.accessKey "е">
+<!ENTITY saveSettings.label "Користи као подразумевано">
+<!ENTITY saveSettings.accessKey "К">
+<!ENTITY saveSettings.tooltip "Сачувај ова подешавања за коришћење приликом убацивања нових линија">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
@@ -1,24 +1,78 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- These strings are for use specifically in the editor's image and form image dialogs. -->
 
 <!-- Window title -->
+<!ENTITY windowTitle.label "Својства слике">
 
+<!ENTITY pixelsPopup.value "пиксела">
 
 <!-- These are in the Location tab panel -->
+<!ENTITY locationEditField.label "Путања слике:">
+<!ENTITY locationEditField.accessKey "л">
+<!ENTITY locationEditField.tooltip "Унесите име датотеке са сликом или путању">
+<!ENTITY title.label "Савет програма:">
+<!ENTITY title.accessKey "т">
+<!ENTITY title.tooltip "HTML особина „title“ која се приказује као савет програма">
+<!ENTITY altText.label "Алтернативни текст:">
+<!ENTITY altText.accessKey "А">
+<!ENTITY altTextEditField.tooltip "Унесите текст који ће се приказивати уместо слике">
+<!ENTITY noAltText.label "Не користи алтернативни текст">
+<!ENTITY noAltText.accessKey "Н">
 
+<!ENTITY previewBox.label "Преглед слике">
 
 <!-- These controls are in the Dimensions tab panel -->
 <!-- actualSize.label should be same as actualSizeRadio.label + ":" -->
+<!ENTITY actualSize.label "Стварна величина:">
+<!ENTITY actualSizeRadio.label "Стварна величина">
+<!ENTITY actualSizeRadio.accessKey "а">
+<!ENTITY actualSizeRadio.tooltip "Врати на стварну величину слике">
+<!ENTITY customSizeRadio.label "Прилагођена величина">
+<!ENTITY customSizeRadio.accessKey "г">
+<!ENTITY customSizeRadio.tooltip "Промени величину слике на ону приказану на страници">
+<!ENTITY heightEditField.label "Висина:">
+<!ENTITY heightEditField.accessKey "В">
+<!ENTITY widthEditField.label "Ширина:">
+<!ENTITY widthEditField.accessKey "и">
+<!ENTITY constrainCheckbox.label "Ограничење">
+<!ENTITY constrainCheckbox.accessKey "О">
+<!ENTITY constrainCheckbox.tooltip "Задржи однос висине и ширине слике">
 
 <!-- These controls are in the Image Map box of the expanded area -->
+<!ENTITY imagemapBox.label "Мапа слике">
+<!ENTITY removeImageMapButton.label "Уклони">
+<!ENTITY removeImageMapButton.accessKey "У">
 
 <!-- These are the options for image alignment -->
+<!ENTITY alignment.label "Поравнај текст ка слици">
+<!ENTITY bottomPopup.value "На дну">
+<!ENTITY topPopup.value "На врху">
+<!ENTITY centerPopup.value "У средини">
+<!ENTITY wrapRightPopup.value "Улево">
+<!ENTITY wrapLeftPopup.value "Удесно">
 
 <!-- These controls are in the Spacing Box -->
+<!ENTITY spacingBox.label "Размакнутост">
+<!ENTITY leftRightEditField.label "Лево и десно:">
+<!ENTITY leftRightEditField.accessKey "Л">
+<!ENTITY topBottomEditField.label "На врху и дну:">
+<!ENTITY topBottomEditField.accessKey "д">
+<!ENTITY borderEditField.label "Пун оквир:">
+<!ENTITY borderEditField.accessKey "о">
 
 <!-- These controls are in the Link Box -->
+<!ENTITY showImageLinkBorder.label "Прикжи оквир около повезане слике">
+<!ENTITY showImageLinkBorder.accessKey "о">
+<!ENTITY LinkAdvancedEditButton.label "Напредно уређивање везе…">
+<!ENTITY LinkAdvancedEditButton.accessKey "в">
+<!ENTITY LinkAdvancedEditButton.tooltip "Додајте или мењајте HTML особине, стилове особина и JavaScript">
 
 <!-- These tabs are currently used in the image input dialog -->
+<!ENTITY imageInputTab.label "Формулар">
+<!ENTITY imageLocationTab.label "Место">
+<!ENTITY imageDimensionsTab.label "Димензије">
+<!ENTITY imageAppearanceTab.label "Изглед">
+<!ENTITY imageLinkTab.label "Веза">