Pontoon: Updated Serbian (sr) localization of Thunderbird Aurora
authorМарко Костић (Marko Kostić) <marko.m.kostic@gmail.com>
Sun, 08 Nov 2015 07:08:57 +0000
changeset 449 bea219758555b95884d062c148435470ebf817d1
parent 448 417fcf9d9a48e83db03348a15e5ce511fc5ae34e
child 450 e344d6a55fdb41a78b69056eedd8e39acd22fbd7
push id341
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 08 Nov 2015 07:08:59 +0000
Pontoon: Updated Serbian (sr) localization of Thunderbird Aurora Translation authors: - Марко Костић (Marko Kostić) <marko.m.kostic@gmail.com> - Vanja Tumbas <tumbas93@gmail.com>
chat/xmpp.properties
editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
editor/ui/chrome/composer/editor.properties
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
editor/ui/chrome/composer/editorPrefsOverlay.dtd
editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditConflict.dtd
--- a/chat/xmpp.properties
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -69,18 +69,22 @@ conversation.error.sendFailedAsRecipientNotInRoom=Порука се не може послати у %1$S зато што прималац више није у соби: %2$S
 conversation.error.remoteServerNotFound=Не могу да допрем до сервера примаоца
 #  %S is the nick of participant that is not in room.
 conversation.error.nickNotInRoom=%S није у соби.
 conversation.error.banCommandAnonymousRoom=Не можете избацити учеснике из анонимних соба. Пробајте са /kick
 conversation.error.banKickCommandNotAllowed=Немате довољно овлашћења да бисте избацили овог учесника из собе.
 conversation.error.banKickCommandConflict=Не можете избацити себе из собе.
 conversation.error.changeNickFailedConflict=Не могу да променим ваш надимак у %S јер се тај надимак већ користи.
 conversation.error.changeNickFailedNotAcceptable=Не могу да променим ваш надимак у %S јер су надимци закључани у овој соби.
+conversation.error.inviteFailedForbidden=Немате потребна овлашћења да бисте позивали кориснике у ову собу.
 #  %S is the jid of user that is invited.
+conversation.error.failedJIDNotFound=Не могу да досегнем %S.
 #  %S is the jid that is invalid.
+conversation.error.invalidJID=%S је неисправан jid (Jabber идентификатори морају бити у формату korisnik@domen).
+conversation.error.commandFailedNotInRoom=Морате поново приступити соби да бисте могли да користите ову наредбу.
 conversation.error.unknownError=Непозната грешка
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
 #  These are the titles of lines of information that will appear in
 #  the tooltip showing details about a contact or conversation.
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
 #  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
 tooltip.status=Стање (%S)
@@ -135,16 +139,18 @@ conversation.message.parted.you.reason=Напустили сте собу: %S
 #  %1$S is the participant that is leaving.
 #  %2$S is the part message supplied by the participant.
 conversation.message.parted=%1$S је напустио собу.
 conversation.message.parted.reason=%1$S је напустио собу: %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (conversation.message.invitationDeclined*):
 #  %1$S is the invitee that declined the invitation.
 #  %2$S is the decline message supplied by the invitee.
+conversation.message.invitationDeclined=%1$S је одбио вашу позивницу.
+conversation.message.invitationDeclined.reason=%1$S је одбио вашу позивницу: %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (conversation.message.banned.*):
 #  These are displayed as a system message when a participant is banned from
 #  a room.
 #  %1$S is the participant that is banned.
 #  %2$S is the reason.
 #  %3$S is the person who is banning.
 conversation.message.banned=%1$S је забрањен улазак у собу.
@@ -230,10 +236,12 @@ odnoklassniki.usernameHint=ИБ профила
 
 # LOCALZIATION NOTE (command.*):
 # These are the help messages for each command.
 command.join3=%S [&lt;соба&gt;[@&lt;сервер&gt;][/&lt;надимак&gt;]] [&lt;лозинка&gt;]: Приступите соби, по избору користећи други сервер, или надимак, или лозинку собе.
 command.part2=%S [&lt;порука&gt;]: Напустите тренутну собу са необавезном поруком.
 command.topic=%S [&lt;нова тема&gt;]: Поставља тему ове собе.
 command.ban=%S &lt;надимак&gt;[&lt;порука&gt;]: Забрањује некоме улазак у собу. Морате бити администратор собе да бисте урадили ово.
 command.kick=%S &lt;надимак&gt;[&lt;порука&gt;]: Уклања некога из собе. Морате бити администратор собе да бисте урадили ово.
+command.invite=%S &lt;jid&gt;[&lt;порука&gt;]: Позива корисника да приступи тренутној соби са поруком по избору.
+command.me=%S &lt;радња коју треба извршити&gt;: Извршава неку радњу.
 command.nick=%S &lt;нови надимак&gt;: Мења ваш надимак.
 command.msg=%S &lt;надимак&gt; &lt;порука&gt;: Шаље приватну поруку учеснику у соби.
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
@@ -1,26 +1,60 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Window title -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (editorWindow.titlemodifier): DONT_TRANSLATE -->
- 
+<!ENTITY editorWindow.titlemodifier "Composer"> 
+<!ENTITY editorWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 
 <!-- Menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
 
 <!-- Toolbar-only items -->
+<!ENTITY previewToolbarCmd.label "Прегледај">
+<!ENTITY previewToolbarCmd.tooltip "Прикажи ову страницу у прегледачу">
 
 <!-- File menu items -->
+<!ENTITY exportToTextCmd.label "Извези у текст…">
+<!ENTITY exportToTextCmd.accesskey "к">
+<!ENTITY previewCmd.label "Прегледај страницу">
+<!ENTITY previewCmd.accesskey "г">
+<!ENTITY sendPageCmd.label "Пошаљи страницу…">
+<!ENTITY sendPageCmd.accesskey "и">
 
 <!-- View menu items -->
 
 <!-- Format menu items -->
+<!ENTITY formatMenu.label "Форматирај">
+<!ENTITY formatMenu.accesskey "о">
+<!ENTITY grid.label "Мрежа положаја">
+<!ENTITY grid.accesskey "ж">
+<!ENTITY pageProperties.label "Наслов странице и својства…">
+<!ENTITY pageProperties.accesskey "л">
 
 <!-- Tools menu items -->
+<!ENTITY validateCmd.label "Потврди HTML">
+<!ENTITY validateCmd.accesskey "в">
 
 <!-- Display Mode toolbar and View menu items -->
+<!ENTITY NormalModeTab.label "Нормално">
+<!ENTITY NormalMode.label "Нормални уређивачки режим">
+<!ENTITY NormalMode.accesskey "Н">
+<!ENTITY NormalMode.tooltip "Прикажи границе табеле и именована сидра">
+<!ENTITY AllTagsModeTab.label "HTML ознаке">
+<!ENTITY AllTagsMode.label "HTML ознаке">
+<!ENTITY AllTagsMode.accesskey "з">
+<!ENTITY AllTagsMode.tooltip "Прикажи иконице за све HTML ознаке">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (HTMLSourceModeTab.dir, HTMLSourceModeTab.label)
   Do NOT translate text for 'HTMLSourceModeTab.dir', use latin "ltr" if
   you want the <html> image to left of the 'HTMLSourceModeTab.label' text,
   or use latin "rtl" if you want this image to the right of text. You do
   not need to include HTML in the label 'HTMLSourceModeTab.label' -->
+<!ENTITY HTMLSourceModeTab.dir "ltr">
+<!ENTITY HTMLSourceModeTab.label "Извор">
+<!ENTITY HTMLSourceMode.label "HTML изворни код">
+<!ENTITY HTMLSourceMode.accesskey "H">
+<!ENTITY HTMLSourceMode.tooltip "Уреди HTML изворни">
+<!ENTITY PreviewModeTab.label "Прикажи">
+<!ENTITY PreviewMode.label "Прикажи">
+<!ENTITY PreviewMode.accesskey "П">
+<!ENTITY PreviewMode.tooltip "Прикажи као WYSIWYG (као у прегледачу)">
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
@@ -2,41 +2,204 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
 # Don't translate embedded "\n".
 # Don't translate strings like this: %variable% 
 # as they will be replaced using JavaScript
 #
+No=Не
+Save=Сачувај
+More=Више
+Less=Мање
+MoreProperties=Више својстава
+FewerProperties=Мање својстава
+PropertiesAccessKey=С
+None=Ништа
+none=ништа
+OpenHTMLFile=Отвори HTML датотеку
+OpenTextFile=Отвори текстуалну датотеку
+SelectImageFile=Изабери слику
+SaveDocument=Сачувај страницу
+SaveDocumentAs=Сачувај страницу као
+SaveTextAs=Сачувај текст као
+EditMode=Уређивачки режим
+Preview=Прегледај
+Publish=Објави
+PublishPage=Објави страницу
+DontPublish=Не објављуј
+SavePassword=Користи Управника лозинки за памћење ове лозинке
+CorrectSpelling=(правилан правопис)
+NoSuggestedWords=(нема предложених речи)
+NoMisspelledWord=Нема лоше написаних речи
+CheckSpellingDone=Завршио сам проверу правописа.
+CheckSpelling=Провери правопис
+InputError=Грешка
+Alert=Узбуна
+CantEditMimeTypeMsg=Ова врста странице се не може мењати.
+CantEditDocumentMsg=Ова страница се не може мењати из непознатог разлога.
+BeforeClosing=пре затварања
+BeforePreview=пре прегледања унутар прегледача
+BeforeValidate=пре потврђивања документа
 # LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
+SaveFilePrompt=Сачувај измене у "%title%" %reason%? 
+PublishPrompt=Сачувај измене у "%title%" %reason%? 
+SaveFileFailed=Чување датотеке неуспело!
 
 # Publishing error strings:
 # LOCALIZATION NOTE Don't translate %dir% or %file% in the Publishing error strings:
+FileNotFound=%file% није пронађена.
+SubdirDoesNotExist=Подфасцикла "%dir%" не постоји на овој страници или се име датотеке "%file%" већ користи у другој подфасцикли.
+FilenameIsSubdir=Име датотеке "%file%" се већ користи у другој подфасцикли.
+ServerNotAvailable=Сервер није доступан. Проверите вашу везу и покушајте поново.
+Offline=Тренутно сте ван мреже. Кликните на иконицу близу доњег десног угла било ког прозора да бисте се повезали.
+DiskFull=Нема довољно простора на диску да бисте сачували датотеку "%file%."
+AccessDenied=Немате овлашћења да објавите на ово место.
+UnknownPublishError=Непозната грешка приликом објављивања се догодила.
+PublishFailed=Објављивање је неуспешно.
+PublishCompleted=Објављивање завршено.
+AllFilesPublished=Све датотеке су објављене
 # LOCALIZATION NOTE Don't translate %x% or %total%
+FailedFileMsg=%x% од %total% датотека се није објавило.
 # End-Publishing error strings
+Prompt=Упитај
 # LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host% 
+PromptFTPUsernamePassword=Унесите корисничко име и лозинку за FTP сервер који се налази на %host%
+RevertCaption=Опозови на последње сачувано
+Revert=Опозови
+SendPageReason=пре слања ове странице
+Send=Пошаљи
 ## LOCALIZATION NOTE (PublishProgressCaption, PublishToSite, AbandonChanges): Don't translate %title%
+PublishProgressCaption=Објављујем: %title%
+PublishToSite=Објављујем на страницу: %title%
+AbandonChanges=Одбацити несачуване измене на "%title%" и поново учитати страницу?
+DocumentTitle=Наслов странице
+NeedDocTitle=Унесите наслов за тренутну страницу.
+DocTitleHelp=Ово утврђује страницу унутар наслова прозора и обележивача.
+CancelPublishTitle=Отказати објављивање?
 ## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
 ## the CancelPublishContinue key below
+CancelPublishMessage=Отказивање док је објављивање у току може учинити да се ваше датотеке не пренесу у целини. Желите ли да наставите или да откажете?
+CancelPublishContinue=Настави
+MissingImageError=Унесите или изаберите слику врсте gif, jpg или png.
+EmptyHREFError=Изаберите путању за прављење нове везе.
+LinkText=Повежи текст
+LinkImage=Повежи слику
+MixedSelection=[Помешан избор]
+Mixed=(помешано)
 # LOCALIZATION NOTE (NotInstalled): %S is the name of the font
+NotInstalled=%S (није инсталирано)
+EnterLinkText=Унесите текст који треба приказати за везу:
+EnterLinkTextAccessKey=Т
+EmptyLinkTextError=Унесите неки текст за ову везу.
+EditTextWarning=Ово ће заменити постојећи садржај.
 #LOCALIZATION NOTE (ValidateNumber):Don't translate: %n% %min% %max%
+ValidateRangeMsg=Унети број (%n%) је ван дозвољеног опсега.
+ValidateNumberMsg=Унесите број између %min% и %max%.
+MissingAnchorNameError=Унесите назив за ово сидро.
 #LOCALIZATION NOTE (DuplicateAnchorNameError): Don't translate %name%
+DuplicateAnchorNameError="%name%" већ постоји на овој страници. Унесите другачији назив.
+BulletStyle=Стил набрајања
+SolidCircle=Пун круг
+OpenCircle=Отворен круг
+SolidSquare=Пун квадрат
+NumberStyle=Стил броја
+Automatic=Аутоматско
+Style_1=1, 2, 3…
+Style_I=I, II, III…
+Style_i=i, ii, iii…
+Style_A=A, B, C…
+Style_a=a, b, c…
+Pixels=пиксела
+Percent=процената
+PercentOfCell=% ћелије
+PercentOfWindow=% прозора
+PercentOfTable=% табеле
 #LOCALIZATION NOTE (untitledTitle): %S is the window #. No plural handling needed.
+untitledTitle=неименовано-%S
+untitledDefaultFilename=неименовано
+ShowToolbar=Прикажи алатницу
+HideToolbar=Сакриј алатницу
+ImapError=Нисам могао да учитам слику 
+ImapCheck=\nИзаберите нову путању (URL) и пробајте поново.
+SaveToUseRelativeUrl=Релативни URL-ови се могу користити само на већ сачуваним страницама
+NoNamedAnchorsOrHeadings=(Нема именованих сидара или заглавља на овој страници)
+TextColor=Боја текста
+HighlightColor=Боја означавања
+PageColor=Позадинска боја странице
+BlockColor=Позадинска боја блока
+TableColor=Позадинска боја табеле
+CellColor=Позадинска боја ћелије
+TableOrCellColor=Боја табеле или ћелије
+LinkColor=Боја везе
+ActiveLinkColor=Боја активне везе
+VisitedLinkColor=Боја посећене везе
+NoColorError=Кликните на боју или унесите исправну HTML ознаку боје
+Table=Табела
+TableCell=Таблична ћелија
+NestedTable=Угнежђена табела
+HLine=Водоравна линија
+Link=Веза
+Image=Слика
+ImageAndLink=Слика и веза
+NamedAnchor=Именовано сидро
+List=Списак
+ListItem=Ставка у списку
+Form=Формулар
+InputTag=Поље у формулару
+InputImage=Слика у формулару
+TextArea=Текстуална област
+Select=Списак одабира
+Button=Дугме
+Label=Етикета
+FieldSet=Каталог поља
+Tag=Ознака
+MissingSiteNameError=Унесите назив ове странице за објаву.
+MissingPublishUrlError=Унесите место где се треба објавити ова страница.
+MissingPublishFilename=Унесите име датотеке за тренутну страницу.
 #LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
+DuplicateSiteNameError="%name%" већ постоји. Унесите другачији назив за страницу.
+AdvancedProperties=Напредна својства…
+AdvancedEditForCellMsg=Напредно уређивање није доступно када је више ћелија изабрано
 # LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
+ObjectProperties=%obj% својства…
 # LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not confict with other accesskeys in Format menu
+ObjectPropertiesAccessKey=о
 # LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
 # letter as defined in editorOverlay.dtd
+JoinSelectedCells=Споји изабране ћелије
 # LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
 # letter as defined in editorOverlay.dtd
+JoinCellToRight=Споји изабране ћелије удесно
+JoinCellAccesskey=ј
 # LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): Ctrl key on a keyboard
+TableSelectKey=Ctrl+
 # LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): Command key on a Mac keyboard
+XulKeyMac=Cmd+
 # LOCALIZATION NOTE (Del): Del key on a keyboard
+Del=Del
+Delete=Обриши
+DeleteCells=Обриши ћелије
+DeleteTableTitle=Обриши редове или колоне
+DeleteTableMsg=Смањивањем броја редова или колона ћете обрисати ћелије у табели и садржај тих ћелија. Желите ли да наставите?
+Clear=Очисти
 #Mouse actions
+Click=Кликни
+Drag=Превуци
+Unknown=Непознато
 #
 # LOCALIZATION NOTE "RemoveTextStylesAccesskey" is used for both
 # menu items: "RemoveTextStyles" and "StopTextStyles"
+RemoveTextStylesAccesskey=x
+RemoveTextStyles=Уклони све стилове текста
+StopTextStyles=Прекини стилове текста
 #
 # LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
 # menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
+RemoveLinksAccesskey=н
+RemoveLinks=Уклони везе
+StopLinks=Прекини везу
 #
+NoFormAction=Препоручљиво је да унесете радњу за овај формулар. Самообјављујући формулари су напредна техника која можда неће радити истоветно у свим прегледачима.
 #
+Malformed=Извор се не може претворити назад у документ зато што није исправан XHTML.
+NoLinksToCheck=Нема елемената са везама које се могу проверити
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -1,59 +1,341 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Attn: Localization - some of the menus in this dialog directly affect mail also. -->
 
 <!-- File menu items -->
+<!ENTITY saveCmd.key "S">
 
 <!-- Edit menu items -->
+<!ENTITY pasteNoFormatting.label "Налепи без форматирања">
+<!ENTITY pasteNoFormatting.accesskey "н">
+<!ENTITY pasteNoFormatting.key "В">
+<!ENTITY pasteAs.label "Налепи као">
+<!ENTITY pasteAs.accesskey "а">
+<!ENTITY pasteAsQuotationCmd.label "Налепи као цитат">
+<!ENTITY pasteAsQuotationCmd.accesskey "ц">
+<!ENTITY pasteAsQuotationCmd.key "о">
+<!ENTITY findBarCmd.label "Нађи…">
+<!ENTITY findReplaceCmd.label "Нађи и замени…">
+<!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Проверавај правопис док куцам">
+<!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "с">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.label "Провери правопис…">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.accesskey "р">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.key "p">
 
 <!-- Insert menu items -->
+<!ENTITY insertMenu.label "Убаци">
+<!ENTITY insertMenu.accesskey "и">
+<!ENTITY insertLinkCmd.label "Повежи…">
+<!ENTITY insertLinkCmd.accesskey "ж">
+<!ENTITY insertLinkCmd.key "L">
+<!ENTITY insertAnchorCmd.label "Именовано сидро…">
+<!ENTITY insertAnchorCmd.accesskey "а">
+<!ENTITY insertImageCmd.label "Слика…">
+<!ENTITY insertImageCmd.accesskey "и">
+<!ENTITY insertHLineCmd.label "Водоравна линија">
+<!ENTITY insertHLineCmd.accesskey "о">
+<!ENTITY insertTableCmd.label "Табела…">
+<!ENTITY insertTableCmd.accesskey "Т">
+<!ENTITY insertHTMLCmd.label "HTML…">
+<!ENTITY insertHTMLCmd.accesskey "H">
+<!ENTITY insertMathCmd.label "Математика…">
+<!ENTITY insertMathCmd.accesskey "М">
+<!ENTITY insertCharsCmd.label "Знакови и симболи…">
+<!ENTITY insertCharsCmd.accesskey "З">
+<!ENTITY insertBreakAllCmd.label "Преламај слике испод">
+<!ENTITY insertBreakAllCmd.accesskey "к">
 
 <!-- Used just in context popup. -->
+<!ENTITY createLinkCmd.label "Направи везу…">
+<!ENTITY createLinkCmd.accesskey "у">
+<!ENTITY editLinkCmd.label "Уреди везу у новом састављачу">
+<!ENTITY editLinkCmd.accesskey "и">
 
 <!-- Font Face SubMenu -->
+<!ENTITY FontFaceSelect.tooltip "Изабери фонт">
+<!ENTITY fontfaceMenu.label "Фонт">
+<!ENTITY fontfaceMenu.accesskey "Ф">
+<!ENTITY fontVarWidth.label "Променљиве ширине">
+<!ENTITY fontVarWidth.accesskey "в">
+<!ENTITY fontFixedWidth.label "Утврђене ширине">
+<!ENTITY fontFixedWidth.accesskey "в">
+<!ENTITY fontFixedWidth.key "T">
 
 <!-- Font Size SubMenu -->
- <!-- < is above this key on many keyboards -->
- <!-- > is above this key on many keyboards -->
+<!ENTITY FontSizeSelect.tooltip "Изабери величину фонта">
+<!ENTITY decreaseFontSize.label "Мања">
+<!ENTITY decreaseFontSize.accesskey "М">
+<!ENTITY decrementFontSize.key "&lt;">
+<!ENTITY decrementFontSize.key2 ","> <!-- < is above this key on many keyboards -->
+<!ENTITY increaseFontSize.label "Већа">
+<!ENTITY increaseFontSize.accesskey "В">
+<!ENTITY incrementFontSize.key "&gt;">
+<!ENTITY incrementFontSize.key2 "."> <!-- > is above this key on many keyboards -->
 
+<!ENTITY fontSizeMenu.label "Величина">
+<!ENTITY fontSizeMenu.accesskey "ч">
+<!ENTITY size-xx-smallCmd.label "xx-мала">
+<!ENTITY size-xx-smallCmd.accesskey "а">
+<!ENTITY size-x-smallCmd.label "x-мала">
+<!ENTITY size-x-smallCmd.accesskey "м">
+<!ENTITY size-smallCmd.label "мала">
+<!ENTITY size-smallCmd.accesskey "л">
+<!ENTITY size-mediumCmd.label "средња">
+<!ENTITY size-mediumCmd.accesskey "д">
+<!ENTITY size-largeCmd.label "велика">
+<!ENTITY size-largeCmd.accesskey "е">
+<!ENTITY size-x-largeCmd.label "x-велика">
+<!ENTITY size-x-largeCmd.accesskey "x">
+<!ENTITY size-xx-largeCmd.label "xx-велика">
+<!ENTITY size-xx-largeCmd.accesskey "и">
 
 <!-- Font Style SubMenu -->
-
+<!ENTITY fontStyleMenu.label "Обликовање текста">
+<!ENTITY fontStyleMenu.accesskey "с">
+<!ENTITY styleBoldCmd.label "Подебљано">
+<!ENTITY styleBoldCmd.accesskey "б">
+<!ENTITY styleBoldCmd.key "B">
+<!ENTITY styleItalicCmd.label "Искошено">
+<!ENTITY styleItalicCmd.accesskey "И">
+<!ENTITY styleItalicCmd.key "I">
+<!ENTITY styleUnderlineCmd.label "Подвучено">
+<!ENTITY styleUnderlineCmd.accesskey "у">
+<!ENTITY styleUnderlineCmd.key "U">
+<!ENTITY styleStrikeThruCmd.label "Прецртано">
+<!ENTITY styleStrikeThruCmd.accesskey "ц">
+<!ENTITY styleSuperscriptCmd.label "Експонент">
+<!ENTITY styleSuperscriptCmd.accesskey "п">
+<!ENTITY styleSubscriptCmd.label "Индекс">
+<!ENTITY styleSubscriptCmd.accesskey "с">
+<!ENTITY styleNonbreakingCmd.label "Непреламајуће">
+<!ENTITY styleNonbreakingCmd.accesskey "Н">
+<!ENTITY styleEm.label "Истакнуто">
+<!ENTITY styleEm.accesskey "И">
+<!ENTITY styleStrong.label "Јаче истакнуто">
+<!ENTITY styleStrong.accesskey "т">
+<!ENTITY styleCite.label "Цитат">
+<!ENTITY styleCite.accesskey "Ц">
+<!ENTITY styleAbbr.label "Скраћеница">
+<!ENTITY styleAbbr.accesskey "а">
+<!ENTITY styleAcronym.label "Акроним">
+<!ENTITY styleAcronym.accesskey "р">
+<!ENTITY styleCode.label "Код">
+<!ENTITY styleCode.accesskey "о">
+<!ENTITY styleSamp.label "Узорак излаза">
+<!ENTITY styleSamp.accesskey "з">
+<!ENTITY styleVar.label "Променљива">
+<!ENTITY styleVar.accesskey "П">
 
+<!ENTITY formatFontColor.label "Боја текста…">
+<!ENTITY formatFontColor.accesskey "Б">
+<!ENTITY tableOrCellColor.label "Позадинска боја ћелије или табеле…">
+<!ENTITY tableOrCellColor.accesskey "Б">
 
- 
+<!ENTITY formatRemoveStyles.key "Y">
+<!ENTITY formatRemoveLinks.key "K">
+<!ENTITY formatRemoveNamedAnchors.label "Уклони именована сидра">
+<!ENTITY formatRemoveNamedAnchors.accesskey "Р">
+<!ENTITY formatRemoveNamedAnchors2.key "R">
+
+<!ENTITY paragraphMenu.label "Пасус">
+<!ENTITY paragraphMenu.accesskey "П">
+<!ENTITY paragraphParagraphCmd.label "Пасус"> 
+<!ENTITY paragraphParagraphCmd.accesskey "П">
+<!ENTITY heading1Cmd.label "Заглавље 1">
+<!ENTITY heading1Cmd.accesskey "1">
+<!ENTITY heading2Cmd.label "Заглавље 2">
+<!ENTITY heading2Cmd.accesskey "2">
+<!ENTITY heading3Cmd.label "Заглавље 3">
+<!ENTITY heading3Cmd.accesskey "3">
+<!ENTITY heading4Cmd.label "Заглавље 4">
+<!ENTITY heading4Cmd.accesskey "4">
+<!ENTITY heading5Cmd.label "Заглавље 5">
+<!ENTITY heading5Cmd.accesskey "5">
+<!ENTITY heading6Cmd.label "Заглавље 6">
+<!ENTITY heading6Cmd.accesskey "6">
+<!ENTITY paragraphAddressCmd.label "Адреса">
+<!ENTITY paragraphAddressCmd.accesskey "А">
+<!ENTITY paragraphPreformatCmd.label "Преформатирано">
+<!ENTITY paragraphPreformatCmd.accesskey "ф">
 
 <!-- List menu items -->
+<!ENTITY formatlistMenu.label "Списак">
+<!ENTITY formatlistMenu.accesskey "к">
+<!ENTITY noneCmd.label "Ништа">
+<!ENTITY noneCmd.accesskey "Н">
+<!ENTITY listBulletCmd.label "Набрајано">
+<!ENTITY listBulletCmd.accesskey "б">
+<!ENTITY listNumberedCmd.label "Обележено бројевима">
+<!ENTITY listNumberedCmd.accesskey "м">
+<!ENTITY listTermCmd.label "Појам">
+<!ENTITY listTermCmd.accesskey "ј">
+<!ENTITY listDefinitionCmd.label "Дефиниција">
+<!ENTITY listDefinitionCmd.accesskey "Д">
+<!ENTITY listPropsCmd.label "Својства списка…">
+<!ENTITY listPropsCmd.accesskey "В">
 
+<!ENTITY ParagraphSelect.tooltip "Изаберите формат пасуса">
 <!-- Shared in Paragraph, and Toolbar menulist -->
+<!ENTITY bodyTextCmd.label "Текст тела">
+<!ENTITY bodyTextCmd.accesskey "Т">
 <!-- isn't used in menu now, but may be added in future -->
+<!ENTITY advancedPropertiesCmd.label "Напредна својства">
+<!ENTITY advancedPropertiesCmd.accesskey "в">
 
 <!-- Align menu items -->
+<!ENTITY alignMenu.label "Поравнање">
+<!ENTITY alignMenu.accesskey "а">
+<!ENTITY alignLeft.label "Лево">
+<!ENTITY alignLeft.accesskey "Л">
+<!ENTITY alignLeft.tooltip "Поравнај лево">
+<!ENTITY alignCenter.label "По средини">
+<!ENTITY alignCenter.accesskey "С">
+<!ENTITY alignCenter.tooltip "Поравнај по средини">
+<!ENTITY alignRight.label "Десно">
+<!ENTITY alignRight.accesskey "Д">
+<!ENTITY alignRight.tooltip "Поравнај десно">
+<!ENTITY alignJustify.label "Обострано">
+<!ENTITY alignJustify.accesskey "б">
+<!ENTITY alignJustify.tooltip "Поравнај обострано">
 
 <!-- Layer toolbar items -->
+<!ENTITY layer.tooltip "Слој">
+<!ENTITY layerSendToBack.tooltip "Пошаљи у залеђину">
+<!ENTITY layerBringToFront.tooltip "Врати у прочеље">
 
+<!ENTITY increaseIndent.label "Повећај увлачење">
+<!ENTITY increaseIndent.accesskey "у">
+<!ENTITY increaseIndent.key "]">
+<!ENTITY decreaseIndent.label "Смањи увлачење">
+<!ENTITY decreaseIndent.accesskey "м">
+<!ENTITY decreaseIndent.key "[">
 
+<!ENTITY colorsAndBackground.label "Боје странице и позадина…">
+<!ENTITY colorsAndBackground.accesskey "а">
 
 <!-- Table Menu -->
+<!ENTITY tableMenu.label "Табела">
+<!ENTITY tableMenu.accesskey "б">
 
 <!-- Select Submenu -->
+<!ENTITY tableSelectMenu.label "Изабери">
+<!ENTITY tableSelectMenu.accesskey "з">
 
+<!ENTITY tableSelectMenu2.label "Изабери табелу">
+<!ENTITY tableSelectMenu2.accesskey "И">
+<!ENTITY tableInsertMenu2.label "Убаци табелу">
+<!ENTITY tableInsertMenu2.accesskey "У">
+<!ENTITY tableDeleteMenu2.label "Обриши табелу">
+<!ENTITY tableDeleteMenu2.accesskey "О">
 
 <!-- Insert SubMenu -->
+<!ENTITY tableInsertMenu.label "Убаци">
+<!ENTITY tableInsertMenu.accesskey "У">
+<!ENTITY tableTable.label "Табела">
+<!ENTITY tableTable.accesskey "Т">
+<!ENTITY tableRow.label "Ред">
+<!ENTITY tableRows.label "Ред(ови)">
+<!ENTITY tableRow.accesskey "Р">
+<!ENTITY tableRowAbove.label "Ред изнад">
+<!ENTITY tableRowAbove.accesskey "з">
+<!ENTITY tableRowBelow.label "Ред испод">
+<!ENTITY tableRowBelow.accesskey "п">
+<!ENTITY tableColumn.label "Колона">
+<!ENTITY tableColumns.label "Колоне">
+<!ENTITY tableColumn.accesskey "о">
+<!ENTITY tableColumnBefore.label "Колона пре">
+<!ENTITY tableColumnBefore.accesskey "р">
+<!ENTITY tableColumnAfter.label "Колона после">
+<!ENTITY tableColumnAfter.accesskey "а">
+<!ENTITY tableCell.label "Ћелија">
+<!ENTITY tableCells.label "Ћелије">
+<!ENTITY tableCell.accesskey "Ћ">
+<!ENTITY tableCellContents.label "Садржај ћелије">
+<!ENTITY tableCellContents.accesskey "ј">
+<!ENTITY tableAllCells.label "Све ћелије">
+<!ENTITY tableAllCells.accesskey "С">
+<!ENTITY tableCellBefore.label "Ћелија пре">
+<!ENTITY tableCellBefore.accesskey "п">
+<!ENTITY tableCellAfter.label "Ћелија после">
+<!ENTITY tableCellAfter.accesskey "о">
 <!-- Delete SubMenu -->
+<!ENTITY tableDeleteMenu.label "Обриши">
+<!ENTITY tableDeleteMenu.accesskey "О">
 
 <!-- text for "Join Cells" is in editor.properties 
   ("JoinSelectedCells" and "JoinCellToRight")
   the access key must exist in both of those strings
   But value must be set here for accesskey to draw properly
 -->
+<!ENTITY tableJoinCells.label "ј">
+<!ENTITY tableJoinCells.accesskey "ј">
+<!ENTITY tableSplitCell.label "Раздвоји ћелију">
+<!ENTITY tableSplitCell.accesskey "ћ">
+<!ENTITY convertToTable.label "Направи табелу из избора">
+<!ENTITY convertToTable.accesskey "р">
+<!ENTITY tableProperties.label "Својства табеле…">
+<!ENTITY tableProperties.accesskey "о">
 
 <!-- Toolbar-only items -->
+<!ENTITY menuBar.tooltip "Трака менија">
+<!ENTITY formatToolbar.tooltip "Алатница форматирања">
+<!ENTITY cutToolbarCmd.tooltip "Исеци">
+<!ENTITY copyToolbarCmd.tooltip "Умножи">
+<!ENTITY pasteToolbarCmd.tooltip "Налепи">
+<!ENTITY printToolbarCmd.label "Одштампај">
+<!ENTITY printToolbarCmd.tooltip "Одштампај ову страницу">
+<!ENTITY findToolbarCmd.label "Нађи">
+<!ENTITY findToolbarCmd.tooltip "Нађи текст на страници">
+<!ENTITY spellToolbarCmd.label "Правопис">
+<!ENTITY spellToolbarCmd.tooltip "Провери правопис изабраног или целе странице">
+<!ENTITY imageToolbarCmd.label "Слика">
+<!ENTITY imageToolbarCmd.tooltip "Убаци нову слику или уреди својства изабране слике">
+<!ENTITY hruleToolbarCmd.label "В.Линија">
+<!ENTITY hruleToolbarCmd.tooltip "Убаци водоравну линију или уреди својства изабране линије">
+<!ENTITY tableToolbarCmd.label "Табела">
+<!ENTITY tableToolbarCmd.tooltip "Убаци нову табелу или уреди својства изабране табеле">
+<!ENTITY linkToolbarCmd.label "Веза">
+<!ENTITY linkToolbarCmd.tooltip "Убаци нову везу или уреди својства изабране везе">
+<!ENTITY anchorToolbarCmd.label "Сидро">
+<!ENTITY anchorToolbarCmd.tooltip "Убаци ново именовано сидро или уреди својства изабраног сидра">
+<!ENTITY TextColorButton.tooltip "Изаберите боју текста">
+<!ENTITY BackgroundColorButton.tooltip "Изаберите боју позадине">
+<!ENTITY throbber.tooltip "Идите на матичну страницу од &vendorShortName;">
+<!ENTITY HighlightColorButton.tooltip "Изаберите боју означавања текста">
 
 <!-- Editor toolbar -->
+<!ENTITY decreaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Мања боја фонта">
+<!ENTITY increaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Већа боја фонта">
+<!ENTITY boldToolbarCmd.tooltip "Подебљано">
+<!ENTITY italicToolbarCmd.tooltip "Искошено">
+<!ENTITY underlineToolbarCmd.tooltip "Подвучено">
+<!ENTITY bulletListToolbarCmd.tooltip "Примени или уклони набројани списак">
+<!ENTITY numberListToolbarCmd.tooltip "Примени или уклони списак означен бројевима">
+<!ENTITY outdentToolbarCmd.tooltip "Привуци текст (помери улево)">
+<!ENTITY indentToolbarCmd.tooltip "Увуци текст (помери удесно)">
+<!ENTITY AlignPopupButton.tooltip "Изаберите поравнање текста">
+<!ENTITY InsertPopupButton.tooltip "Убаците везу, сидро, слику, водоравну линију или табелу">
+<!ENTITY alignLeftButton.tooltip "Поравнај текст уз леву маргину">
+<!ENTITY alignCenterButton.tooltip "Поравнај текст по средини">
+<!ENTITY alignRightButton.tooltip "Поравнај текст уз десну маргину">
+<!ENTITY alignJustifyButton.tooltip "Поравнај текст уз леве и десне маргине">
 
 <!-- Structure Toolbar Context Menu items -->
+<!ENTITY structSelect.label     "Изабери">
+<!ENTITY structSelect.accesskey   "з">
+<!ENTITY structRemoveTag.label   "Уклони ознаку">
+<!ENTITY structRemoveTag.accesskey "у">
+<!ENTITY structChangeTag.label   "Измени ознаку">
+<!ENTITY structChangeTag.accesskey "з">
 
 <!-- TOC manipulation -->
+<!ENTITY insertTOC.label     "Убаци">
+<!ENTITY insertTOC.accesskey   "у">
+<!ENTITY updateTOC.label     "Ажурирај">
+<!ENTITY updateTOC.accesskey   "у">
+<!ENTITY removeTOC.label     "Уклони">
+<!ENTITY removeTOC.accesskey   "к">
+<!ENTITY tocMenu.label      "Садржај…">
+<!ENTITY tocMenu.accesskey    "д">
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorPrefsOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorPrefsOverlay.dtd
@@ -1,7 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 
 <!--LOCALIZATION NOTE (editorCheck.label): DONT_TRANSLATE -->
+<!ENTITY editorCheck.label "Composer">
+<!ENTITY editorCheck.accesskey "с">
 
+<!ENTITY compose.label "Састављач">
+<!ENTITY editing.label "Подешавања нове странице">
+<!ENTITY publish.label "Објављивање">
--- a/editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
@@ -2,8 +2,28 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- extracted from content/pref-composer.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Composer' prefs dialog. Similar to Communcator 4.x Document Properties/Colors and Background -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE (pref.composer.title): DONT_TRANSLATE -->
+<!ENTITY pref.composer.title      "Composer">
+<!ENTITY recentFiles.title       "Мени скорашњих страница">
+<!ENTITY documentsInMenu.label     "Највећи број страница у списку:">
+<!ENTITY documentsInMenu.accesskey   "н">
+<!ENTITY savingFiles.title       "Када се чувају или објављују странице">
+<!ENTITY preserveExisting.label    "Сачувај изворно форматирање">
+<!ENTITY preserveExisting.accesskey  "ф">
+<!ENTITY preserveExisting.tooltip   "Сачувај преламања линија и изворно форматирање странице">
+<!ENTITY saveAssociatedFiles.label   "Сачувај слике и остале придружене датотеке приликом чувања страница">
+<!ENTITY saveAssociatedFiles.accesskey "С">
+<!ENTITY showPublishDialog.label    "Увек приказуј дијалог за објављивање приликом објављивања страница">
+<!ENTITY showPublishDialog.accesskey  "а">
+<!ENTITY composerEditing.label     "Уређивање">
+<!ENTITY maintainStructure.label    "Задржи распоред табеле приликом убацивања или брисања ћелија">
+<!ENTITY maintainStructure.tooltip   "Задржава правоугаони облик табеле аутоматским додавањем ћелија након убацивања или брисања ћелија">
+<!ENTITY maintainStructure.accesskey  "З">
+<!ENTITY useCSS.label         "Користи CSS стил уместо HTML елемената и особина">
+<!ENTITY useCSS.accesskey       "К">
+<!ENTITY crInPCreatesNewP.label    "Притискање дугмета „ентер“ унутар пасуса увек започиње нови пасус">
+<!ENTITY crInPCreatesNewP.accesskey  "р">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditConflict.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditConflict.dtd
@@ -1,9 +1,10 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Window title -->
 <!ENTITY windowTitle.label "Изаберите измене уређивања">
+<!ENTITY conflictWarning.label "Ову страницу је изменио други програм али и ви имате несачуване измене унутар састављача.">
 <!ENTITY conflictResolve.label "Изаберите коју верзију желите да сачувате:">
 <!ENTITY keepCurrentPageButton.label "Сачувај тренутне измене на страници">
 <!ENTITY useOtherPageButton.label "Замени тренутну страницу са другим изменама">