Sorted out multiple plurals
authorFilip Miletic <filmil%%gmail.com@mozilla.org>
Sun, 09 Jan 2011 22:47:24 -0800
changeset 33 a4697311d220ef55b9f8f251961e037856f9b490
parent 32 bae196c5f242e5de810ba3576768b58d22d97aad
child 34 b8e0b8ae8d5705365d469c310efb89f25d99273f
push id1
push userroot
push dateWed, 13 Apr 2011 19:58:53 +0000
Sorted out multiple plurals
browser/chrome/browser/syncSetup.properties
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.properties
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.properties
@@ -7,32 +7,32 @@ serverInvalid.label     = Унесите важећи URL сервера
 usernameNotAvailable.label = Већ у употреби
 
 verifying.label = Потврђивање…
 
 # LOCALIZATION NOTE (additionalClientCount.label):
 # Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of additional clients (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
-additionalClientCount.label = и #7 непознат уређај;и #7 непозната(их) уређаја
+additionalClientCount.label = и #1 непознат уређај;и #1 непозната уређаја;и #1 непознатих уређаја
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarksCount.label):
 # Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of bookmarks (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
-bookmarksCount.label    = #7 забелешка;#7 забелешки(е)
+bookmarksCount.label    = #1 забелешка;#1 забелешке;#1 забелешки
 # LOCALIZATION NOTE (historyDaysCount.label):
 # Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of days (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
-historyDaysCount.label   = #7 дан историјата;#7 дан(а) историјата
+historyDaysCount.label   = #1 дан историјата;#1 дана историјата;#1 дана историјата
 # LOCALIZATION NOTE (passwordsCount.label):
 # Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of passwords (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
-passwordsCount.label    = #7 лозинка;#7 лозинки(е)
+passwordsCount.label    = #1 лозинка;#1 лозинке;#1 лозинки
 
 save.synckey.title = Сачувај кључ за усклађивање
 
 newAccount.action.label = Фајерфоксово усклађивање је сада подешено да аутоматски усклађује све податке у вашем прегледачу.
 newAccount.change.label = Можете да изаберете шта желите да усклађујете, тако што ћете изабрати у доњем прозору „Опције усклађивања”.
 resetClient.change.label = Фајерфоксово усклађивање ће сада спојити све податке из прегледача овог рачунара са Вашим налогом за усклађивање.
 wipeClient.change.label = Фајерфоксово усклађивање ће сада заменити све податке из прегледача овог рачунара са подацима из Вашег налога за усклађивање.
 wipeRemote.change.label = Фајерфоксово усклађивање ће сада заменити све податке прегледача из вашег налога за усклађивање са подацима из овог рачунара.