Cherry-picked compatible changes from the ff3.1 branch. GECKO_1_9_2_BASE
authorFilip Miletic <filmil%gmail.com@mozilla.org>
Sun, 18 Jan 2009 14:24:14 -0800
changeset 19 8061695a0e3be349ba5897fe5e02166e507e5e80
parent 18 fc540698e92153917c532c9555140d17f379303d
child 20 9d157da09db727665c3d8a79958c6b433a006ca7
child 21 4f669509c9776aab753403887fb2a396622a44a2
push id1
push userroot
push dateWed, 13 Apr 2011 19:58:53 +0000
Cherry-picked compatible changes from the ff3.1 branch.
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
browser/chrome/browser/preferences/permissions.dtd
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
editor/ui/chrome/composer/editorNavigatorOverlay.dtd
editor/ui/chrome/composer/pref-publish.dtd
extensions/cck/browser/chrome/cckWizard.dtd
extensions/cck/browser/chrome/cckwizard.properties
extensions/cview/resources/cviewOverlay.dtd
extensions/irc/chrome/chatzilla.dtd
extensions/signonviewer/resources/SignonViewer.dtd
extensions/signonviewer/resources/SignonViewer.properties
mail/chrome/branding/brand.dtd
mail/chrome/branding/brand.properties
mail/chrome/communicator/contentAreaCommands.properties
mail/chrome/communicator/utilityOverlay.properties
mail/chrome/global-platform/win/nsWindowsHooks.properties
mail/chrome/global/charset.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abSelectAddressesDialog.dtd
mail/chrome/messenger/fieldMapExport.dtd
mail/chrome/messenger/shellservice.properties
mail/chrome/messenger/virtualFolderName.dtd
mail/installer/installer.inc
mail/os2/README.txt
toolkit/chrome/global-platform/unix/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global-platform/win/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global/dialog.properties
toolkit/chrome/global/keys.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -2,9 +2,11 @@
 <!ENTITY copyright "Заслуге">
 <!ENTITY copyright.accesskey "З">
 <!ENTITY copyrightGNOME.accesskey "З">
 <!ENTITY aboutLink "&lt; О програму">
 <!ENTITY aboutLink.accesskey "О">
 <!ENTITY aboutVersion "издање">
 <!ENTITY closeCmdGNOME.label "Затвори">
 <!ENTITY closeCmdGNOME.accesskey "З">
-<!ENTITY copyrightInfo "&#169;1998-2008 Приложници. Сва права су задржана. Фајерфокс (Firefox) и фајерфоксови логотипови су робне марке Мозилине задужбине. Сва права су задржана.">
+<!ENTITY copyrightInfo "&#169;1998-2008 Contributors. All Rights Reserved. Firefox and the 
+                   Firefox logos are trademarks of the Mozilla Foundation. All rights 
+                   reserved.">
--- a/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!ENTITY privatebrowsingpage.tabtitle "Поверљиво читање">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.pagetitle "Поверљиво читање">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc "Програм &brandShortName; неће памтити историјат за ову сесију.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.longDesc "Програм &brandShortName; неће памтити историјат током ове сесије. Ово укључује историјат прегледа, историјат пријема, историјат формулара, колачића и привремених датотека. Међутим, све датотеке које примите или забелешке које направите биће сачуване.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.longDesc "No history will be recorded by &brandShortName; during this browsing session. This includes browser history, search history, download history, web form history, cookies, and temporary internet files. However, any files you download or bookmarks you create will be preserved.">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryDesc "За почетак можете уклонити недавни историјат.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistory.label "Уклони скорашњи историјат…">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistory.accesskey "У">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryDesc "You may want to start by also clearing your recent history.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistory.label "Clear Recent History…">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistory.accesskey "C">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStopDesc "Да бисте искључили поверљиво читање, искључите Алатке > Поверљиво читање.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.footerDesc "Пријатан рад!">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStopDesc "To stop private browsing, uncheck Tools &gt; Private Browsing.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.footerDesc "Enjoy!">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -4,17 +4,17 @@
 
 <!ENTITY mainWindow.title "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix): This will be appended to the window's title
                                 inside the private browsing mode -->
-<!ENTITY mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix "(поверљив преглед)">
+<!ENTITY mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix "(поверљиво читање)">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindowPrivateBrowsing.titlemodifier): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifierPrivateBrowsing "&mainWindow.titlemodifier; &mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix;">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Нови језичак">
 <!ENTITY tabCmd.accesskey "З">
 <!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
 <!ENTITY openLocationCmd.label "Отвори адресу…">
 <!ENTITY openLocationCmd.accesskey "Д">
@@ -105,17 +105,17 @@
 <!ENTITY bookmarksSidebarCmd.commandkey "b">
 <!ENTITY bookmarksSidebarWinCmd.commandkey "i">
 
 <!ENTITY historyButton.label "Историјат">
 <!ENTITY historyButton.tooltip "Приказује списак недавно посећених страна">
 <!ENTITY historySidebarCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY historySidebarCmd.commandKey "h">
 
-<!ENTITY toolsMenu.label "Алати">
+<!ENTITY toolsMenu.label "Алатке">
 <!ENTITY toolsMenu.accesskey "Л">
 
 <!ENTITY keywordfield.label "Додај кључну реч за ову претрагу…">
 <!ENTITY keywordfield.accesskey "К">
 <!ENTITY search.label "Претрага веб сајта">
 <!ENTITY search.accesskey "В">
 <!ENTITY downloads.label "Пријеми">
 <!ENTITY downloads.tooltip "Прикажи напредак пријема">
@@ -162,18 +162,18 @@
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Опције…">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "О">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Подешавања">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "ш">
 
 <!ENTITY clearRecentHistoryCmd.label "Уклони скорашњи историјат">
 <!ENTITY clearRecentHistoryCmd.accesskey "И">
 
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.label "Поверљиво читање">
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.accesskey "П">
+<!ENTITY privateBrowsingCmd.label "Private Browsing">
+<!ENTITY privateBrowsingCmd.accesskey "B">
 
 <!ENTITY viewMenu.label "Приказ">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey "Р">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Панели алата">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "А">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.label "Бочна трака">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.accesskey "ч">
 <!ENTITY viewCustomizeToolbar.label "Прилагоди…">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
@@ -29,9 +29,9 @@
 
 <!ENTITY colors.label "Боје…">
 <!ENTITY colors.accesskey "Б">
 
 
 <!ENTITY languages.label "Језици">
 <!ENTITY chooseLanguage.label "Изаберите омиљени језик за приказ страна">
 <!ENTITY chooseButton.label "Избор…">
-<!ENTITY chooseButton.accesskey "и">
+<!ENTITY chooseButton.accesskey "б">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/permissions.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/permissions.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!ENTITY window.title "Изузеци">
 <!ENTITY window.width "36em">
 
-<!ENTITY treehead.sitename.label "Веб место">
+<!ENTITY treehead.sitename.label "Сајт">
 <!ENTITY treehead.status.label "Статус">
-<!ENTITY removepermission.label "Уклони веб место">
+<!ENTITY removepermission.label "Уклони веб сајт">
 <!ENTITY removepermission.accesskey "У">
 <!ENTITY removeallpermissions.label "Уклони све веб сајтове">
 <!ENTITY removeallpermissions.accesskey "с">
-<!ENTITY address.label "Address of web site:">
-<!ENTITY address.accesskey "d">
+<!ENTITY address.label "Адреса веб сајта:">
+<!ENTITY address.accesskey "д">
 <!ENTITY block.label "Блокирај">
 <!ENTITY block.accesskey "Б">
 <!ENTITY session.label "Дозволи за сесију">
 <!ENTITY session.accesskey "С">
 <!ENTITY allow.label "Дозволи">
 <!ENTITY allow.accesskey "Д">
 <!ENTITY windowClose.key "w">
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -39,17 +39,17 @@
 <!ENTITY showCookies.accesskey "К">
 
 
 <!ENTITY privateData.label "Приватни подаци">
 
 <!ENTITY alwaysClear.label "Увек уклањај моје приватне податке када затворим &brandShortName;">
 <!ENTITY alwaysClear.accesskey "у">
 
-<!ENTITY askBeforeClear.label "Питај пре уклањања приватних података">
-<!ENTITY askBeforeClear.accesskey "П">
+<!ENTITY askBeforeClear.label "Ask me before clearing private data">
+<!ENTITY askBeforeClear.accesskey "A">
 
 <!ENTITY clearDataSettings.label "Подешавања…">
 <!ENTITY clearDataSettings.accesskey "д">
 
 <!ENTITY clearDataNow.label "Очисти сад…">
-<!ENTITY clearDataNow.label2 "Очисти сад">
+<!ENTITY clearDataNow.label2 "Clear Now">
 <!ENTITY clearDataNow.accesskey "Ч">
deleted file mode 100644
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorNavigatorOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-
-<!ENTITY editPageCmd.label "Уреди страну у састављачу">
-<!ENTITY editPageCmd.accesskey "у">
-
-<!ENTITY editLinkCmd.label "Уреди везу у састављачу">
-<!ENTITY editLinkCmd.accesskey "В">
-
deleted file mode 100644
--- a/editor/ui/chrome/composer/pref-publish.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/pref-publish.xul -->
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Publish preferences screen -->
-
-<!ENTITY pref.publish.title "Објави">
-<!ENTITY composerHeader.label "Објави">
-<!ENTITY maintainCheckbox.label "Одржавај везе">
-<!ENTITY keepCheck.label "Држи слике заједно са страном">
-<!--LOCALIZATION NOTE (adjustDesc.label): Attempt to maintain approximate line length, linefeeds and white space -->
-
-<!ENTITY adjustDesc.label "Покушај да задржиш приближне дужине линија, преломе редова и размаке.
-Измени везе како би одговарале месту странице. (Везе на локалне странице ће радити када постоје локални примерци.)">
-<!--LOCALIZATION NOTE (saveDesc.label): Attempt to maintain approximate line length, linefeeds and white space -->
-<!ENTITY saveDesc.label "Покушај да задржиш приближне дужине линија, преломе редова и размаке.
-Сачувај умношке слика поред странице. (Везе на локалне странице ће радити када постоје локални примерци.)">
-<!ENTITY tip.label "Савет: Изаберите обе опције ако користите удаљено објављивање.">
-<!ENTITY defaultHeader.label "Изворно место за објављивање">
-<!--LOCALIZATION NOTE (publishFtp.label): Edit box appears beside this label -->
-<!ENTITY publishFtp.label "Кутија за унос појављује се поред ове ознаке
-Ако објављујете на ФТП место, унесите ХТТП адресу:">
-<!--LOCALIZATION NOTE (publishhtp.label): Edit box appears beside this label -->
-<!ENTITY publishhtp.label "Кутија за унос појављује се поред ове ознаке
-Ако објављујете на ФТП место, унесите ХТТП адресу:">
-
deleted file mode 100644
--- a/extensions/cck/browser/chrome/cckWizard.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,252 +0,0 @@
-<!ENTITY cckWizard.title "Фајерфоксов алат за прилагођавање клијента (ЦЦК)">
-<!ENTITY cckWizard.description "Овај алат Вам омогућава да направите продужење које прилагођава фајерфокс. Ово продужење може или да инсталира корисник, или може да буде укључено у пакет за иснталацију.">
-
-<!ENTITY beforeYouBegin.label "Пре него што почнете">
-<!ENTITY beforeYouBegin.description "Одлучите која ћете прилагођења да направите и направите одн. сакупите проилагођене датотке, попут:<html:ul> <html:li>прилагођених датотека са аниумацијама за анимирани логотип</html:li> <html:li>претраживача</html:li> <html:li>прикључака за читач (plug-in)</html:li> <html:li>продужетака/тема</html:li> </html:ul>">
-                     
-<!ENTITY configurePage.label "Конфигурације продужетака">
-<!ENTITY selectConfig.label "Одаберите постојећу конфигурацију или направите нову">
-<!ENTITY selectConfig.description "Изаберите постојећу конфигурацију или изаберите „Нова‟ да бисте направили нови радни простор у који ћете сачувати прилагођене датотеке. Да бисте уредили постојећу конфигурацију без преписивања изворне, изаберите је у списку и притисните „Умножи‟">
-<!ENTITY showConfig.label "Покажи податке о конфигурацији">
-<!ENTITY newConfig.label "Нова">
-<!ENTITY copyConfig.label "Умножи">
-<!ENTITY deleteConfig.label "Уклони">
-
-<!ENTITY createConfig.title "Направи нову конфигурацију">
-<!ENTITY copyConfig.title "Умножи постојећу конфигурацију">
-<!ENTITY configName.label "Име конфигурације">
-<!ENTITY configLocation.label "Место конфигурације">
-
-<!ENTITY saveOnExit.label "Сачувај конфигурацију и аутоматски заврши рад">
-<!ENTITY zipLocation.label "<html:b>Важно:</html:b> Да бисте направили ИксПИ (XPI), морате да користите ЗИП или 7-зип (ZIP, 7-Zip). Користите дугмое „Избор датотеке‟ како бисте пронашли једну од ове две извршне датотеке. Пробаћемо такође да пронађемо и датотеку са именом ZIP.EXE ако се налази на системској стази.">
-
-<!ENTITY customizeExt.label "Прилагођавање продужетака">
-
-<!ENTITY id.label "Јединствена ознака:">
-<!ENTITY id.format "формат: имефирме-cck@extensions.домен.тлд">
-<!ENTITY name.label "Име:">
-<!ENTITY version.label "Издање:">
-<!ENTITY description.label "Опис:">
-<!ENTITY creator.label "Аутор:">
-<!ENTITY homepageURL.label "УРЛ почетне стране:">
-<!ENTITY updateURL.label "УРЛ за доградњу:">
-<!ENTITY icon.label "Сличица:">
-<!ENTITY chooseFile.label "Избор датотеке...">
-<!ENTITY chooseDir.label "Избор директоријума...">
-
-<!ENTITY filename.label "Датотека:">
-
-<!ENTITY hidden.label "Не приказуј ово продужење у управнику продужењима.">
-<!ENTITY locked.label "Спречи деинсталацију овог продужења (још увек је могуће искључити га).">
-<!ENTITY aboutconfig.label "Забрани приступ до about:config">
-
-
-<!ENTITY customizePartOne.label "Прилагодите читач - први део">
-
-<!ENTITY orgName.description "Име компаније је укључено као део читачевог корисничког агента који се појављује када отворите мени „Помоћ‟ и изаберете „О програму Мозила фајерфокс‟. Обавезан је.">
-<!ENTITY orgName.label "Унесите име компаније (до 10 знакова; без размака):">
-<!ENTITY orgName.caption "Име компаније">
-
-<!ENTITY homePage.caption "Почетна страна">
-<!ENTITY homePage.label "Изворни УРЛ почетне стране">
-<!ENTITY homePage.description "Ова страна се приказује када корисници први пут покрену читач фајерфокс, или када притисну да дугме Кућа.">
-
-<!ENTITY homePageWelcome.caption "Страна за добродошлицу">
-<!ENTITY homePageWelcome.description "При првом покретању фајерфокса, пошто је направљен нови профил, показује се страна за добродошлицу. Можете да изаберете да замените ову страну или да је уопште не приказујете.">
-<!ENTITY homePageWelcome.label "УРЛ за страну за добродошлицу:">
-<!ENTITY noWelcomePage.label "Не приказуј страну за добродошлицу">
-
-<!ENTITY homePageOverride.caption "Страна са доградњама">
-<!ENTITY homePageOverride.description "После доградње на ново издање фајерфокса, приказује се страна која преиначује добродошлицу. Можете да изабетере да замените ову страну или да је уопште не приказујете.">
-<!ENTITY homePageOverride.label "УРП стране за преиначење:">
-<!ENTITY noOverridePage.label "Не приказуј страну за преиначење">
-
-<!ENTITY titleBar.caption "Текст у насловној линији читачевог прозора">
-<!ENTITY titleBar.label "Прилагођени текст у насловној линији:">
-<!ENTITY titleBar.description "Текст ког унесете (на пример, име фирме) приказује се после насловног текста стране у насловној траци. Препоручује се употреба формата <html:i>Мозилин фајерфокс: издање фирме те-и-те</html:i>">
-
-<!ENTITY customizePartTwo.label "Прилагодите читач - други део">
-
-<!ENTITY animLogo.caption "Анимирани логотип">
-<!ENTITY animLogoURL.label "УРЛ дугмета за логотип:">
-<!ENTITY animLogoURL.description "Унесите УРЛ где ће корисници бити послани када притисну на анимирано дугме са логотипом.">
-<!ENTITY animLogoTooltip.description "Унесите текст облачића који ће корисници видети када поставе миша изнад дугмета са анимираним логотипом.">
-<!ENTITY animLogoTooltip.label "Текст облачића за дугме с логотипом:">
-<!ENTITY animLogoAnim.description "Стаза до анимиране ГИФ (GIF) слике (16x16 тачака)">
-<!ENTITY animLogoStill.description "Стаза до мирне ФИГ (GIF) или ПНГ (PNG) слике (16x16 тачака):">
-
-<!ENTITY customizePartThree.label "Прилагођавање читача - трећи део">
-
-<!ENTITY helpMenu.caption "Мени за помоћ">
-<!ENTITY helpMenu.description "Можете да додате ставку у мени за помоћ који обезбеђује везу на Вашу веб страну за помоћ корисницима">
-<!ENTITY helpMenuText.label "Текст ставке:">
-<!ENTITY helpMenuURL.label "УРЛ за ставку:">
-<!ENTITY helpMenuAccesskey.label "Пречица са тастатуре:">
-
-<!ENTITY customizePartFour.label "Прилагођавање читача - четврти део">
-<!ENTITY allowedSites.caption "Дозвољени веб сајтови">
-<!ENTITY popupAllowedSites.label "Можете да одредите домене за које су дозвољени искачући прозори. Набројте домене, одвајајући их запетама.">
-<!ENTITY installAllowedSites.label "Можете да одредите домене за које су дозвољене инсталације софтвера (ИксПИја, XPI). Набројте домене, одвајајући их запетама.">
-
-<!ENTITY customizeBrowserPlugins.label "Прилагодите прикључке за читач">
-<!ENTITY browserPlugins.description "Користите дугмад испод како бисте додали прикључке за читач.">
-
-<!ENTITY plugins.label "Прикључци за читач">
-<!ENTITY plugins.description "Молимо да изаберете прикључак за читач и платформу за коју је написан.">
-
-<!ENTITY customizeSearchEngines.label "Прилагођавање претраживача">
-<!ENTITY searchEngines.description "Користите дугмад испод да додате претраживаче.">
-
-<!ENTITY defaultSearchEngine.label "Изворни претраживач">
-
-<!ENTITY engines.label "Претраживачи">
-<!ENTITY engines.description "Молимо да изаберете претраживач и одговарајућу слику (ако постоји).">
-
-<!ENTITY engine.label "Претраживач:">
-<!ENTITY engineIcon.label "Датотека са сликом:">
-
-<!ENTITY file.label "Датотека:">
-
-<!ENTITY folderTitle.label "Наслов директоријума:">
-
-<!ENTITY customizeToolbarOne.label "Прилагодите траку са забелешкама - први део">
-
-<!ENTITY addToolbarFolder.caption "Додавање директоријума у траку са забелешкама">
-<!ENTITY addToolbarFolder.description "Користите дугмад дату испод да додате забелешке у директоријум на траци са забелешкама.">
-<!ENTITY addToolbarBookmark.caption "Додавање забелешке у траку са забелешкама">
-<!ENTITY addToolbarBookmark.description "Користите дугмад испод да бисте додали забелешке у траку са забелешкама.">
-
-
-
-<!ENTITY customizeToolbarTwo.label "Прилагођавање траке са забелешкама - други део">
-
-<!ENTITY customizeBookmarksOne.label "Прилагођавање забелешки - први део">
-<!ENTITY customizeBookmarksTwo.label "Прилагођавање забелешки - други део">
-
-<!ENTITY addBookmarkFolder.caption "Додај директоријум међу забелешке">
-<!ENTITY addBookmarkFolder.description "Користите дугмад испод да бисте направили директоријум са забелешкама.">
-<!ENTITY addBookmark.caption "Додај забелешке">
-<!ENTITY addBookmark.description "Користите дугмад испод да додате забелешке.">
-<!ENTITY toolbarLocation.label "Место ставки на алатној траци">
-<!ENTITY toolbarLocationBegin.label "Смести ставке са алатне траке на почетак">
-<!ENTITY toolbarLocationEnd.label "Смести ставке са алатне траке на крај">
-
-<!ENTITY bookmarkLocation.label "Место забелешки">
-<!ENTITY bookmarkLocationBegin.label "Смести забелешке на почетак">
-<!ENTITY bookmarkLocationEnd.label "Смести забелешке на крај">
-
-
-<!ENTITY bookmark.label "Забелешка">
-<!ENTITY bookmark.description "Унесите забелешку">
-<!ENTITY bookmarkTitle.label "Наслов:">
-<!ENTITY bookmarkURL.label "УРЛ (URL):">
-<!ENTITY liveBookmark.label "Жива забелешка">
-<!ENTITY separator.label "Раздвајач">
-
-
-<!ENTITY customizePrefs.label "Прилагођавање поставки">
-<!ENTITY customizePrefs.description "Користите дугмад испод да додате изворне поставке.">
-<!ENTITY prefs.label "Поставке">
-
-<!ENTITY prefName.label "Име поставке:">
-<!ENTITY prefValue.label "Вредност:">
-<!ENTITY prefLock.label "Закључај поставку">
-
-<!ENTITY newButton.label "Нова">
-<!ENTITY newButton.accesskey "в">
-<!ENTITY deleteButton.label "Укони">
-<!ENTITY deleteButton.accesskey "У">
-<!ENTITY editButton.label "Уреди">
-<!ENTITY editButton.accesskey "р">
-<!ENTITY moveUpButton.label "Горе">
-<!ENTITY moveUpButton.accesskey "Г">
-<!ENTITY moveDownButton.label "Доле">
-<!ENTITY moveDownButton.accesskey "Д">
-
-
-<!ENTITY customizeRegistry.label "Прилагоди регистар (само за виндовс, Windows)">
-
-<!ENTITY registry.label "Регистар">
-<!ENTITY registry.description "Користите дугмад испод како бисте додали уносе у виндовсов регистар. Ове ставке ће бити додаване или ажуриране сваки пут када се читач покрене.">
-
-<!ENTITY regDescription.label "Опис">
-
-
-<!ENTITY regRootKey.label "Корени кључ">
-<!ENTITY regKey.label "Кључ">
-<!ENTITY regName.label "Име">
-<!ENTITY regNameValue.label "Вредност имена">
-<!ENTITY regType.label "Тип">
-
-
-<!ENTITY customizeCerts.label "Прилагођавање сертификата">
-<!ENTITY customizeCerts.description "Користите дугмад испод да бисте изабрали сертификате који ће бити инсталирани (само формат ПЕМ, PEM).">
-<!ENTITY customizeCerts.warning "<html:b>ВАЖНО: Ако додате сертификате у фајерфокс, НЕ СМЕТЕ да делите читач ван фирме или институције под именом фајерфокс. Ова могућност је намењена превасходно за професионалне или институционалне кориснике који ће фајерфокс постављати унутар организације.</html:b>">
-
-<!ENTITY certs.label "Сертификати">
-<!ENTITY cert.label "Сертификат">
-
-<!ENTITY cert.trustSSL "Веруј овом сертификацијском ауторитету за идентификацију веб сајтова.">
-<!ENTITY cert.trustEmail "Веруј овом сертификацијском ауторитету за иденфитикацију корисника ел. поште.">
-<!ENTITY cert.trustObjSign "Веруј овом сертификацијском ауторитету за идентификацију произвођача софтвера.">
-
-<!ENTITY customizeBundles.label "Прилагођавање продужетака и тема">
-<!ENTITY customizeBundles.description "Користите дугмад испод да изаберете продужетке и теме које ће бити инсталиране са вашим ЦЦКом.">
-<!ENTITY customizeBundles.warning "<html:b>ВАЖНО: Ако додате продужетке или теме у ЦЦК, не можете да инсталирате ЦЦК као део инсталације фајерфокса. Морате да инсталирате кроз сам читач.</html:b>">
-
-<!ENTITY bundles.label "Продужеци и теме">
-
-
-<!ENTITY customizeProxy.label "Прилагођење подешавања посредника">
-
-<!ENTITY proxyTitle.label "Подесите посреднике (proxy) за приступ интернету">
-<!ENTITY directTypeRadio.label "Непосредна веза са интернетом">
-<!ENTITY directTypeRadio.accesskey "Н">
-<!ENTITY WPADTypeRadio.label "Аутоматски пронађи посредника за ову мрежу">
-<!ENTITY WPADTypeRadio.accesskey "ж">
-<!ENTITY manualTypeRadio.label "Ручно подешавање посредника:">
-<!ENTITY manualTypeRadio.accesskey "Р">
-<!ENTITY autoTypeRadio.label "УРЛ за аутоматско подешавање посредника:">
-<!ENTITY autoTypeRadio.accesskey "У">
-<!ENTITY configAutoconfigText.label "Место конфигурације (УРЛ):">
-<!ENTITY configAutoconfigText.accesskey "Р">
-<!ENTITY autoCCKTypeRadio.label "Сачувај подешавање посредника у ЦЦК:">
-<!ENTITY autoCCKTypeRadio.accesskey "д">
-
-
-<!ENTITY reload.label "Освежи">
-<!ENTITY reload.accesskey "О">
-<!ENTITY ftp.label "Посредник за ФТП (FTP):">
-<!ENTITY ftp.accesskey "Ф">
-<!ENTITY gopher.label "Посредник за гофер (Gopher):">
-<!ENTITY gopher.accesskey "г">
-<!ENTITY http.label "Посредник за ХТТП (HTTP)">
-<!ENTITY http.accesskey "Х">
-<!ENTITY ssl.label "Посредник за ССЛ (SSL) ">
-<!ENTITY ssl.accesskey "С">
-<!ENTITY socks.label "Рачунар за СОКС (SOCKS)">
-<!ENTITY socks.accesskey "С">
-<!ENTITY socks4.label "СОКС в4">
-<!ENTITY socks4.accesskey "О">
-<!ENTITY socks5.label "СОКС в5">
-<!ENTITY socks5.accesskey "К">
-<!ENTITY port.label "Порт:">
-<!ENTITY HTTPport.accesskey "п">
-<!ENTITY SSLport.accesskey "о">
-<!ENTITY FTPport.accesskey "р">
-<!ENTITY SOCKSport.accesskey "т">
-<!ENTITY noproxy.label "Без посредника за:">
-<!ENTITY noproxy.accesskey "Б">
-<!ENTITY noproxyExplain.label "Пример: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24">
-<!ENTITY shareproxy.label "Користи овај посреднички сервер (proxy) за све протоколе">
-<!ENTITY shareproxy.accesskey "с">
-
-
-<!ENTITY showConfig.title "Приказ конфигурације">
-
-
-
-<!ENTITY cckWizard.oncancel "Сви измењени подаци биће сачувани">
-
-<!ENTITY cckWizardFinish.description "Притисните „Заврши‟ да бисте направили Ваш ЦЦК пакет.">
-
deleted file mode 100644
--- a/extensions/cck/browser/chrome/cckwizard.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-windowTitle=Фајерфоксов ЦЦК (CCK)
-deleteConfirm=Да ли сигурно желите да уклоните ову конфигурацију?
-outputLocation=Фајерфоксов чаробњак за ЦЦК је завршен. ИксПИ (XPI) је доступан овде:\n
-cancelConfirm=Да лижелите да сачувате измене?
-zipError=Није могуће направити ЈАР (JAR) или ИксПИ (XPI) датотеке. Молимо да обезбедите да је издање програма ЗИП из командне линије уврштено у стазу или да сте одредили стазу до ЗИП програма.
-intError=Вредност мора да буде целобројна
-lockError=Не можете да поставите вредност овде, можете само да је закључате.
-prefExistsError=Ова поставка већ постоји у списку.
-chooseFile=Избор датотеке...
-chooseDirectory=Избор директоријума...
-chooseImage=Избор слике...
-createDir=Овај директоријум не постоји: %S\nДа ли желите да га направите?
-createDirError=Није могуће направити директоријум: %S\nПроверите да ли имате право да направите директоријум.
-extensions.cckwizard@extensions.mozilla.org.description=Чаробњак за ИксУЛ (XUL) за прављење ЦЦК (CCK) пакета
-id.error=Јединствени ИБ (ID) је неопходан, он је у формату имепродужетка@организација.тсд. Може да садржи само слова a-z, цифре 0-9, и следеће симболе: . _ -
-name.error=Захтева се име
-version.error=Захтева се ознака издања
-OrganizationName.error=Име компаније обавезно и не сме да садржи размаке.
-BookmarkFolder1.error=Морате да задате име директоријума
-ToolbarFolder1.error=Морате да задате име директоријума
-useBrowserDefault=(користи читачев изворни)
-searchEngine.error=Датотека са изворним кодом претраживача није исправна
deleted file mode 100644
--- a/extensions/cview/resources/cviewOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,1 +0,0 @@
-<!ENTITY cviewCmd.label "Преглед компоненти">
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.dtd
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!ENTITY Menubar.tooltip "Главни мени">
 <!ENTITY Toolbar.tooltip "Главна трака">
 
 
-<!ENTITY multiline-expand.tooltip "Пређи на више-линијски улаз (ктрл+стр.горе)">
-<!ENTITY multiline-contract.tooltip "Пређи на једно-линијски улаз (ктрл+стр.доле)">
-<!ENTITY multiline-send.tooltip "Пошаљи овај текст (ктрл+ентер)">
+<!ENTITY multiline-expand.tooltip "Пређи на више-линијски улаз (Ctrl+стр.горе)">
+<!ENTITY multiline-contract.tooltip "Пређи на једно-линијски улаз (Ctrl+стр.доле)">
+<!ENTITY multiline-send.tooltip "Пошаљи овај текст (Ctrl+Enter)">
 <!ENTITY server-nick.tooltip "Промени надимак или постави одсутност. За фокус на поље за унос, притисните еск.">
 
 <!ENTITY Underline.label "Подвучено">
 <!ENTITY Bold.label "Подебљано">
 <!ENTITY Reverse.label "Инвертуј боје">
 <!ENTITY Normal.label "Нормално">
 <!ENTITY Color.label "Обојено">
 <!ENTITY ForeBack.label "xx=први план yy=позадина">
deleted file mode 100644
--- a/extensions/signonviewer/resources/SignonViewer.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-<!ENTITY windowtitle.label "Управник лозинки">
-<!ENTITY windowalttitle.label "Управник формуларима: сајтови">
-<!ENTITY tab.signonsstored.label "Сачуване лозинке">
-<!ENTITY tab.signonsnotstored.label "Лозинке које се не чувају">
-<!ENTITY tab.nopreview.label "Формулари који се не прегледају">
-<!ENTITY tab.nocapture.label "Формулари који се не снимају">
-
-<!ENTITY spiel.signonsstored.label "Управљач лозинки чува податке о следећим веб сајтовима:">
-<!ENTITY spiel.signonsnotstored.label "Управљач лозинки неће памтити податке о овим сајтовима:">
-<!ENTITY spiel.nopreview.label "Управљач формуларима неће давати формуларе на преглед са следећих сајтова пре него што их испуни за Вас:">
-<!ENTITY spiel.nocapture.label "Управљач формуларима никада неће питати да ли да чува формуларе са следећих сајтова:">
-
-<!ENTITY treehead.site.label "Сајт">
-<!ENTITY treehead.username.label "Корисничко име">
-<!ENTITY treehead.password.label "Лозинка">
-<!ENTITY remove.label "Уклони">
-<!ENTITY remove.accesskey "У">
-<!ENTITY removeall.label "Уклони све">
-<!ENTITY removeall.accesskey "с">
-<!ENTITY togglePasswords.accesskey "Л">
deleted file mode 100644
--- a/extensions/signonviewer/resources/SignonViewer.properties
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-encrypted = %S (шифровано)
-close=Затвори
-hidePasswords=Сакриј лозинке
-showPasswords=Покажи лозинке
-noMasterPasswordPrompt=Да ли сте сигурни да желите да прикажете лозинке на екрану?
-removeAllPasswordsPrompt=Да ли сигурно желите да уклоните све лозинке?
-removeAllPasswordsTitle=Уклањање свих лозинки
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/branding/brand.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-<!ENTITY brandShortName "Пошта и вести">
-<!ENTITY brandFullName "Клијент за пошту и вести">
-<!ENTITY vendorShortName "Мозила">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/branding/brand.properties
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-brandShortName=Пошта и вести
-brandFullName=Клијент за пошту и вести
-vendorShortName=Мозила
-
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/communicator/contentAreaCommands.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# context menu strings
-
-searchText=Претражи веб за „%S‟
-
-SavePageTitle=Сачувај веб страну
-SaveImageTitle=Сачувај слику
-SaveLinkTitle=Сачувај као
-DefaultSaveFileName=index
-WebPageCompleteFilter=Веб страна, потпуна
-WebPageHTMLOnlyFilter=Веб страна, само HTML
-WebPageXHTMLOnlyFilter=Веб страна, само XHTML
-WebPageSVGOnlyFilter=Веб страна, само SVG
-WebPageXMLOnlyFilter=Веб страна, само XML
-
-# LOCALIZATION NOTE (filesFolder):
-#  This is the name of the folder that is created parallel to a HTML file 
-#  when it is saved "With Images". The %S section is replaced with the
-#  leaf name of the file being saved (minus extension).
-filesFolder=%S_датотеке
-
-saveLinkErrorMsg=Везу је немогуће сачувати. Вероватно је веб страна уклоњена или јој је промењено име.
-saveLinkErrorTitle=Чување везе
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.properties
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-
-onlineTooltip0=Тренутно сте на вези (без заступника). Изаберите сличицу да бисте се искључили.
-onlineTooltip1=Тренутно сте на вези (уз ручно подешеног заступника). Изаберите сличицу да бисте се искључили.
-onlineTooltip2=Тренутно сте на вези (заступник: преко УРЛа). Притисните сличицу да бисте прекинули везу.
-onlineTooltip4=Тренутно сте на вези (заступник: аутоматски). Притисните сличицу да бисте се искључили.
-offlineTooltip=Тренутно нисте на вези. Притисните сличицу да бисте се повезали.
-
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/global-platform/win/nsWindowsHooks.properties
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-yesButtonLabel=Да
-noButtonLabel=Не
-cancelButtonLabel=Откажи
-checkBoxLabel=Провери и при следећем покретању.
-promptText=%S тренутно није постављен као подразумевани прегледач. Да ли босте желели да га подесите да то буде?
-prefsLabel=&Поставке
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/global/charset.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-<!ENTITY charsetMenu.label "Кодирање знакова">
-<!ENTITY charsetMenu.accesskey "К">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.label "Аутоматско">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.accesskey "А">
-<!ENTITY charsetMenuMore.label "Више">
-<!ENTITY charsetMenuMore.accesskey "В">
-<!ENTITY charsetMenuMore1.label "Западноевропско">
-<!ENTITY charsetMenuMore1.accesskey "З">
-<!ENTITY charsetMenuMore2.label "Источноевропско">
-<!ENTITY charsetMenuMore2.accesskey "И">
-<!ENTITY charsetMenuMore3.label "Далекоисточно">
-<!ENTITY charsetMenuMore3.accesskey "Д">
-<!ENTITY charsetMenuMore4.label "Југоисточно-азијско">
-<!ENTITY charsetMenuMore4.accesskey "Ј">
-<!ENTITY charsetMenuMore5.label "Блискоисточно">
-<!ENTITY charsetMenuMore5.accesskey "Б">
-<!ENTITY charsetMenuUnicode.label "Уникод">
-<!ENTITY charsetMenuUnicode.accesskey "У">
-<!ENTITY charsetCustomize.label "Прилагоди…">
-<!ENTITY charsetCustomize.accesskey "П">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-<!-- folder pane context menu item -->
-<!ENTITY folderContextRSSSubscribe.label "Праћење…">
-<!ENTITY folderContextRSSSubscribe.accesskey "п">
-
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abSelectAddressesDialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
- Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-
- The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
- 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
- the License. You may obtain a copy of the License at
- http://www.mozilla.org/MPL/
-
- Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
- WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
- for the specific language governing rights and limitations under the
- License.
-
- The Original Code is Mozilla Communicator client code, released
- March 31, 1998.
-
- The Initial Developer of the Original Code is
- Netscape Communications Corporation.
- Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
- the Initial Developer. All Rights Reserved.
-
- Contributor(s):
-
- Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
- the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
- in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
- of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
- under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
- use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
- decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
- and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
- the provisions above, a recipient may use your version of this file under
- the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-
- ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-<!-- Title -->
-
-<!ENTITY selectAddressWindow.title "Изаберите адресе">
-<!-- Buttons -->
-
-<!ENTITY toButton.label "Прима->">
-<!ENTITY toButton.accesskey "П">
-<!ENTITY ccButton.label "Коп->">
-<!ENTITY ccButton.accesskey "К">
-<!ENTITY bccButton.label "сКоп->">
-<!ENTITY bccButton.accesskey "с">
-<!ENTITY newButton.label "Ново…">
-<!ENTITY newButton.accesskey "Н">
-<!ENTITY editButton.label "Уреди…">
-<!ENTITY editButton.accesskey "У">
-<!ENTITY removeButton.label "Уклони">
-<!ENTITY removeButton.accesskey "У">
-<!ENTITY lookIn.label "Тражи у:">
-<!ENTITY lookIn.accesskey "Т">
-<!ENTITY for.label "за:">
-<!ENTITY for.accesskey "з">
-<!ENTITY clearButton.label "Очисти">
-<!ENTITY clearButton.accesskey "ч">
-<!ENTITY stopButton.label "Стани">
-<!ENTITY addressMessageTo.label "Адресирај поруку за:">
-<!-- Tooltips items -->
-
-<!ENTITY addressPickerSearchButton.tooltip "Претражи изабране адресаре">
-<!ENTITY addressPickerNewButton.tooltip "Направи нову карту у адресару">
-<!ENTITY addressPickerEditButton.tooltip "Уреди изабрану картицу">
-
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/fieldMapExport.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
- Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-
- The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
- 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
- the License. You may obtain a copy of the License at
- http://www.mozilla.org/MPL/
-
- Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
- WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
- for the specific language governing rights and limitations under the
- License.
-
- The Original Code is Mozilla Communicator client code, released
- March 31, 1998.
-
- The Initial Developer of the Original Code is
- Netscape Communications Corporation.
- Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
- the Initial Developer. All Rights Reserved.
-
- Contributor(s):
-
- Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
- the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
- in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
- of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
- under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
- use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
- decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
- and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
- the provisions above, a recipient may use your version of this file under
- the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-
- ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!ENTITY fieldMapExport.title "Извези адресар">
-<!ENTITY fieldMapExport.add "Додај поље ->">
-<!ENTITY fieldMapExport.addAll "Додај све ->">
-<!ENTITY fieldList.label "Поља адресе">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/shellservice.properties
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-optionsLabel=%S &Подешавања
-safeModeLabel=&Безбедан мод: %S
-alreadyDefaultClientTitle=Изворни клијент
-alreadyDefault=Програм %S је већ изворни клијент за пошту.
-
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/virtualFolderName.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is Mozilla.org code
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is
-  - David Bienvenu.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2000
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s):
-  -  David Bienvenu <bienvenu@nventure.com>
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!ENTITY createVFDialog.title "Сачувај претрагу">
-<!ENTITY virtualFolder.label "Унесите име директоријума за чување претрага:">
-<!ENTITY virtualFolder.accesskey "У">
deleted file mode 100644
--- a/mail/installer/installer.inc
+++ /dev/null
@@ -1,132 +0,0 @@
-# This file is in the UTF-8 encoding. It is *not*
-# a Java .properties file and does *not* use \escapes
-
-#define Welcome_Title Подешавање за програм $ProductName$
-
-#define Welcome_MessageWelcome Добро дошли у програм %s!
-
-#define Welcome_Message0 Ускоро ћете да инсталирате програм %s 3 алфа 1.
-
-#define Welcome_Message1 Препоручујемо вам да угасите све друге програме пре него покренете овај програм.
-
-#define Welcome_Message2 Притисните „Откажи‟ да бисте напустили програм и затворили остале покренуте програме. Притисните „Даље‟ како бисте наставили са радом у овом програму.
-
-#define Welcome_Message3 Притисните „Даље‟ како бисте наставили са постављањем програма %s 3 алфа 1.
-
-#define License_Title Споразум о лиценцирању програма
-
-#define License_SubTitle Услови за употребу овог програма.
-
-#define License_Message0 Молимо да прочитате дати споразум о лиценцирању. Користите клизач како бисте прегледали и остатак споразума.
-
-#define License_Accept &Прихватам споразум о лиценцирању
-
-#define License_Decline &Не прихватам споразум о лиценцирању
-
-#define Type_Title Врста инсталације
-
-#define Type_SubTitle Изаберите начин инсталације.
-
-#define Type_Message0 Изаберите врсту инсталације која Вам одговара, затим притисните „Даље‟.
-
-#define Standard_Short &Стандардна
-
-#define Standard_Long Програм Тандерберд (Thunderbird) биће постављен са уобичајеним могућностима.
-
-#define Custom_Short &Прилагођена
-
-#define Custom_Long Можете да изаберете могућности које желите да буду постављене. Препоручује се искусним корисницима.
-
-#define Select_Title Избор делова
-
-#define Select_SubTitle Додатни делови за побољшање програма $ProductName$.
-
-#define Select_Message0 Изаберите додатне делове које желите да инсталирате, затим притисните „Даље‟.
-
-#define Path_Title Директоријум за инсталацију
-
-#define Path_SubTitle Место где ће програм $ProductName$ бити инсталиран.
-
-#define Path_Message0 Програм $ProductName$ биће инсталиран у овај директоријум:
-
-#define Integration_Title Постављање скраћеница
-
-#define Integration_SubTitle Прави сличице програма
-
-#define Integration_Message0 Направи сличице за програм $ProductShortName$:
-
-#define Integration_Desktop На радној површини
-
-#define Integration_StartMenu У менију за покретање програма
-
-#define Integration_QuickLaunch На траци за брзо покретање
-
-#define SelectFolder_Title Подешавање програма $ProductName$ - Избор директоријума
-
-#define SelectFolder_Message0 Инсталатер ће додати сличице програма у доле наведен директоријум. Можете да унесете ново име директоријума или да изаберете један из списка постојећих. Притисните „Даље‟ да наставите.
-
-#define Advanced_Title Инсталатер програма $ProductName$ - Напредна подешавања
-
-#define Advanced_Message0 Ако Ваша веза са Интернетом захтева посредника (proxy), можете да унесете његово име и податке о порту. Ако веза са Интернетом не захтева посредника, оставите ово поље непопуњено.
-
-#define Install_Title Сажетак
-
-#define Install_SubTitle Све је спремно за инсталацију програма $ProductName$.
-
-#define Install_MessageInstall Инсталатер ће поставити следеће делове:
-
-#define Install_MessageDownload Инсталатер ће да прими и инсталира следеће делове:
-
-#define Install_Message0 Притисните „Даље‟ да наставите.
-
-#define Downloading_Title Пријем
-
-#define Downloading_SubTitle Пријем неопходних делова…
-
-#define Downloading_Blurb Инсталатер прима датотеке неопходне за инсталацију програма $ProductName$.
-
-#define Downloading_FileName Тренутни пријем:
-
-#define Downloading_Time Преостало време:
-
-#define Installing_Title Инсталација
-
-#define Installing_SubTitle Инсталација програма $ProductName$…
-
-#define Installing_Blurb Инсталатер поставља датотеке програма.
-
-#define Installing_Status Припрема датотеке:
-
-#define Installing_Component Тренутно се инсталира:
-
-#define Success_Title Инсталација је готова
-
-#define Success_Header Инсталација је готова
-
-#define Success_Message0 Програм %s је успешно инсталиран.
-
-#define Success_Message1 Притисните „Заврши‟ да завршите инсталацију
-
-#define Success_Launch Покрени одмах програм %s.
-
-#define Check_Message Пријем производа $ProductName$ је успео. $ProductNameInternal$ мора да буде затворен како би се наставило са инсталацијом. Притисните „У реду‟ да изађете из програма $ProductNameInternal$ и да отпочнете инсталацију.
-
-#define Check_FullMessage Програм $ProductNameInternal$ мора да се заврши како би инсталација била настављена. Притисните „У реду‟ како бисте аутоматски завришили рад са програмом $ProductNameInternal$ и како бисте почели инсталацију.
-
-#define Check_Wait Крај рада са програмом $ProductNameInternal$. Молимо да сачекате…
-
-#define Component_XPCOM Преносиви COM
-
-#define Component_Mail $ProductName$
-
-#define Component_Offline Корисничка подршка
-
-#define Component_Offline_Long Додавање корисничке подршке у програм $ProductName$.
-
-#define Component_RSS Подршка за РСС
-
-#define Component_RSS_Long Додаје подршку за РСС у програм $ProductName$.
-
-#define Component_QFA Повратна информација о квалитету
-
-#define Component_QFA_Long за пријаву проблема са програмом $ProductName$
deleted file mode 100644
--- a/mail/os2/README.txt
+++ /dev/null
@@ -1,214 +0,0 @@
-================================================================================
-
-= = = = = = = = = = = = =  Thunderbird Read Me  = = = = = = = = = = = = = = =
-
-================================================================================
-
-Thunderbird is subject to the terms detailed in the license agreement
-accompanying it.
-
-This Read Me file contains information about system requirements and
-installation instructions for the OS/2 build of Thunderbird.
-
-For more info on Thunderbird, see http://www.mozilla.org/products/thunderbird/.
-For more info on the OS/2 port see http://www.mozilla.org/ports/os2. To submit
-bugs or other feedback check out Bugzilla at https://bugzilla.mozilla.org for
-links to known bugs, bug-writing guidelines, and more. You can also get help
-with Bugzilla by pointing your IRC client to #mozillazine at irc.mozilla.org,
-OS/2 specific problems are discussed in #warpzilla and in the newsgroup
-mozilla.dev.ports.os2 on news.mozilla.org.
-
-
-================================================================================
-
-             Getting Thunderbird
-
-================================================================================
-
-Official Milestone builds of Thunderbird are published on the release page at
-
- http://www.mozilla.org/products/thunderbird/releases/
-
-OS/2 releases are not created by Mozilla.org staff and may appear on the page
-http://www.mozilla.org/ports/os2 before the releases page. Be sure to read the
-Thunderbird release notes linked on the releases page for information on known 
-problems and installation issues with Thunderbird.
-
-
-================================================================================
-
-            System Requirements on OS/2
-
-================================================================================
-
-- This release requires updated C runtime DLLs (libc-0.5.1) from
-   http://www.innotek.de/products/gccos2/download/gccos2download_e.html
- in order to run. By default the installation routine places them in \OS2\DLL
- on your bootdrive, but you can put them in the same directory as Thunderbird's
- executable, or somewhere else in your LIBPATH.
-
-- Minimum hardware requirements
- + Pentium class processor
- + 64 MiB RAM plus 64 MiB free swap space
- + 35 MiB free harddisk space for installation
-  plus storage space for disk cache
-
-- Recommended hardware for acceptable performance
- + 500 MHz processor
- + 256 MiB RAM plus 64 MiB free swap space
-  NOTE: Thunderbird's performance and stability increases the more physical
-  RAM is available. Especially for long sessions 512 MiB of memory is
-  recommended.
- + Graphics card and driver capable of displaying more than 256 colors
-
-- Software requirements
- + Installation on a file system supporting long file names
-  (i.e. HPFS or JFS but not FAT)
- + OS/2 Warp 4 with Fixpack 15 or later
- + MPTS version 5.3
- + TCP/IP version 4.1
- + INETVER: SOCKETS.SYS=5.3007, AFOS2.SYS=5.3001, AFINET.SYS=5.3006
-  NOTE: Do not attempt to use MPTS & TCP/IP versions below these INETVER
-  levels. Although Thunderbird may seem to start and run normally with older
-  stacks, some features Thunderbird needs are not implemented correctly in
-  older MPTS versions, which may result in crashes and data loss.
-
- + Convenience Pack 2 or eComStation 1.0 or later meet these requirements
-  out of the box.
-
-
-================================================================================
-
-             Installation Instructions
-
-================================================================================
-
-For all platforms, unpack into a clean (new) directory. Installing on top of
-previously released builds may cause problems with Thunderbird.
-
-Note: These instructions do not tell you how to build Thunderbird.
-For info on building the Thunderbird source, see
-
- http://www.mozilla.org/build/
-
-
-OS/2 Installation Instructions
-------------------------------
-
-  On OS/2, Thunderbird does not have an installation program. To install it,
-  download the .zip file and follow these steps:
-
-   1. Click the "Zip" link on the site you're downloading Thunderbird from
-   to download the ZIP package to your machine. This file is typically called
-   thunderbird-*-os2.zip where the "*" is replaced by the Thunderbird version.
-
-   2. Navigate to where you downloaded the file and unpack it using your
-   favorite unzip tool.
-
-   3. Keep in mind that the unzip process creates a directory "thunderbird"
-   below the location you point it to, i.e. 
-    unzip thunderbird-1.0-os2.zip -d c:\thunderbird-1.0
-   will unpack Thunderbird into c:\thunderbird-1.0\thunderbird.
-
-   4. Make sure that you are _not_ unpacking over an old installation. This is
-   known to cause problems.
-
-   5. To start Thunderbird, navigate to the directory you extracted
-   Thunderbird to, make sure that the C library DLLs are copied to the
-   installation directory or installed in the LIBPATH, and then double-click
-   the Thunderbird.exe object.
-
-
-Running multiple versions concurrently
---------------------------------------
-
-Because various members of the Mozilla family (i.e. Mozilla, Firefox, 
-Thunderbird, IBM Web Browser) may use different, incompatible versions of the
-same DLL, some extra steps may be required to run them concurrently.
-
-One workaround is the LIBPATHSTRICT variable. To run Thunderbird one can create
-a CMD script like the following example (where an installation of Thunderbird
-exists in the directory d:\internet\thunderbird is assumed):
-
-  set LIBPATHSTRICT=T
-  rem The next line may be needed when a different Mozilla program is listed in LIBPATH
-  rem set BEGINLIBPATH=d:\internet\thunderbird
-  rem The next line is only needed to run two different versions of Thunderbird
-  rem set MOZ_NO_REMOTE=1
-  d:
-  cd d:\internet\thunderbird
-  thunderbird.exe %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
-
-Similarly, one can create a program object to start Thunderbird using the
-following settings:
-
-  Path and file name: *
-  Parameters:     /c set LIBPATHSTRICT=T & .\thunderbird.exe "%*"
-  Working directory: d:\internet\thunderbird
-
-(One might need to add MOZ_NO_REMOTE and/or BEGINLIBPATH as in the CMD script
-above depending on the system configuration.)
-
-Finally, the simplest method is to use the Run! utility by Rich Walsh that can
-be found in the Hobbes Software Archive:
-
-  http://hobbes.nmsu.edu/cgi-bin/h-search?key=Run!
-
-Read its documentation for more information.
-
-
-Separating profiles from installation directory
------------------------------------------------
-
-To separate the locations of the user profile(s) (containing the bookmarks and
-all customizations) from the installation directory to keep your preferences in
-the case of an update even when using ZIP packages, set the variable 
-MOZILLA_HOME to a directory of your choice. You can do this either in Config.sys
-or in a script or using a program object as listed above. If you add
-
-  set MOZILLA_HOME=f:\Data
-
-the Thunderbird user profile will be created in "f:\Data\Thunderbird".
-
-If you are migrating from Mozilla, Thunderbird's import routine will only find
-the existing Mozilla profile data if MOZILLA_HOME is correctly set to point to
-it.
-
-
-Other important environment variables
--------------------------------------
-
-There are a few enviroment variables that can be used to control special
-behavior of Thunderbird on OS/2:
-
-- set NSPR_OS2_NO_HIRES_TIMER=1
- This causes Thunderbird not to use OS/2's high resolution timer. Set this if
- other applications using the high resolution timer (multimedia apps) act
- strangely.
-
-- set MOZILLA_USE_EXTENDED_FT2LIB=T
- If you have the Innotek Font Engine installed this variable enables special
- functions in Thunderbird to handle unicode characters.
-
-- set MOZ_NO_REMOTE=1
- Use this to run two instances of Thunderbird simultaneously (like e.g. debug
- and optimized version).
-
-Find more information on this topic and other tips on
-  http://www.os2bbs.com/os2news/Warpzilla.html
-
-
-Known Problems of the OS/2 version
-----------------------------------
-
-Cross-platform problems are usually listed in the release notes of each
-milestone release.
-
-- Bug 167884, "100% CPU load when viewing site [tiling transparent PNG]":
- https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=167884
-On OS/2, Mozilla's rendering engine is known to have very slow performance on
-websites that use small, repeated images with transparency for their layout.
-This might also affect HTML emails displayed in Thunderbird.
-
-Other known problems can be found by following the link "Current Open Warpzilla
-Bugs" on the OS/2 Mozilla page <http://www.mozilla.org/ports/os2/>.
--- a/toolkit/chrome/global-platform/unix/platformKeys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global-platform/unix/platformKeys.properties
@@ -1,18 +1,18 @@
 #default
 #this file defines the on screen display names for the various modifier keys
 #these are used in XP menus to show keyboard shortcuts
 
 #the shift key
-VK_SHIFT=шифт
+VK_SHIFT=Shift
 
 #the command key
-VK_META=мета
+VK_META=Meta
 
 #the alt key
-VK_ALT=алт
+VK_ALT=Alt
 
 #the control key
-VK_CONTROL=ктрл
+VK_CONTROL=Ctrl
 
 #the separator character used between modifiers 
 MODIFIER_SEPARATOR=+
--- a/toolkit/chrome/global-platform/win/platformKeys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global-platform/win/platformKeys.properties
@@ -1,18 +1,18 @@
 #default
 #this file defines the on screen display names for the various modifier keys
 #these are used in XP menus to show keyboard shortcuts
 
 #the shift key
-VK_SHIFT=шифт
+VK_SHIFT=Shift
 
 #the command key
-VK_META=мета
+VK_META=Meta
 
 #the alt key
-VK_ALT=алт
+VK_ALT=Alt
 
 #the control key
-VK_CONTROL=ктрл
+VK_CONTROL=Ctrl
 
 #the separator character used between modifiers 
 MODIFIER_SEPARATOR=+
--- a/toolkit/chrome/global/dialog.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/dialog.properties
@@ -1,8 +1,8 @@
 button-accept=У реду
 button-cancel=Откажи
 button-help=Помоћ
 button-disclosure=Више података
 accesskey-accept=
 accesskey-cancel=
-accesskey-help=H
+accesskey-help=П
 accesskey-disclosure=I
--- a/toolkit/chrome/global/keys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/keys.properties
@@ -48,21 +48,21 @@ VK_PAGE_DOWN=стр. доле
 # Enter, backspace, and Tab might have both glyphs and text
 # if the keyboards usually have a glyph,
 # if there is a meaningful translation,
 # or if keyboards are localized
 # then translate them or insert the appropriate glyph
 # otherwise you should probably just translate the glyph regions
 
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK maybe GLYPHS
-VK_ENTER=нови ред
-VK_RETURN=нови ред
-VK_TAB=таб
+VK_ENTER=Enter
+VK_RETURN=Return
+VK_TAB=Tab
 VK_BACK=брисање
-VK_DELETE=дел
+VK_DELETE=Del
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK end maybe GLYPHS
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK typing state keys
-VK_HOME=поч
-VK_END=крај
+VK_HOME=Home
+VK_END=End
 
-VK_ESCAPE=есц
-VK_INSERT=инс
+VK_ESCAPE=Esc
+VK_INSERT=Ins
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK end