Remove obsolete files
authorFilip Miletic <filmil%%gmail.com@mozilla.org>
Sun, 09 Jan 2011 22:39:59 -0800
changeset 31 6fb857dcffcd9a2bb465d80499863076dc0357c8
parent 30 34197fcd1c1a088385d76495a7da0054eb6602f0
child 32 bae196c5f242e5de810ba3576768b58d22d97aad
push id1
push userroot
push dateWed, 13 Apr 2011 19:58:53 +0000
Remove obsolete files
browser/chrome/branding/brand.dtd
browser/chrome/branding/brand.properties
browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
browser/chrome/browser/aboutRights.properties
browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
browser/chrome/browser/credits.dtd
browser/chrome/browser/history/history.dtd
browser/chrome/browser/metaData.dtd
browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
browser/chrome/browser/preferences/securityWarnings.dtd
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/branding/brand.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-<!ENTITY brandShortName "мајнфилд">
-<!ENTITY brandFullName "мајнфилд (Minefield)">
-<!ENTITY vendorShortName "Мозила (Mozilla)">
-<!ENTITY logoCopyright " ">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/branding/brand.properties
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-brandShortName=мајнфилд
-brandFullName=мајнфилд (Minefield)
-vendorShortName=Мозила (Mozilla)
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
-<!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
-<!ENTITY rights.pagetitle "about:rights">
-<!ENTITY rights.intro-header "О Вашим правима">
-<!ENTITY rights.intro "Програм &brandFullName; је бесплатан програм отвореног кода кога су направиле хиљаде ентузијаста широм света.  Ево неколико ствари које треба да знате:">
-<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
-   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
-   split into chunks for text before the link, the link text, and the text
-   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
-   chunk, it can be left blank.
-
-   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
-   deliberate for formatting around the embedded links. -->
-
-<!ENTITY rights.intro-point1a "Програм &brandShortName; вам је уступљен под условима које прописује">
-<!ENTITY rights.intro-point1b "Мозилина јавна лиценца">
-<!ENTITY rights.intro-point1c ". То значи да смете да користите, умножавате и делите програм &brandShortName; трећим лицима. Слободни сте да мењате изворни код програма &brandShortName; да бисте га прилагодили својим потребама. Мозилина јавна лиценца Вам даје право да испоручујете Ваше измењено издање.">
-
-<!ENTITY rights.intro-point2a "Мозила (Mozilla) Вам не даје никаква права над робним маркама Мозиле (Mozilla) и фајерфокса (Firefox) или логотиповима. Додатни подаци о робним маркама доступни су ">
-<!ENTITY rights.intro-point2b "овде">
-<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
-<!-- point 3 text for official branded builds -->
-
-<!ENTITY rights.intro-point3a "Полисе о приватности за производе које прави &vendorShortName;'s могу се наћи ">
-<!ENTITY rights.intro-point3b "овде">
-<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
-<!-- point 3 text for unbranded builds -->
-
-<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Све применљиве полисе о приватности су тамо набројане.">
-<!-- point 4 text for official branded builds -->
-
-<!ENTITY rights.intro-point4a "Програм &brandShortName; нуди такође изборне услуге за информисање о веб сајтовима, попут сервиса за безбедно прегледање (SafeBrowsing service); међутим, не можемо да гарантујемо да су 100&#37; прецизни и безгрешни. Више детаља, укључујући податке о искључивању сервиса, могу да се пронађу у">
-<!ENTITY rights.intro-point4b "условима услуга">
-<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
-<!-- point 4 text for unbranded builds -->
-
-<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Ако овај производ укључује веб услуге, сви односни услови пружања услуга треба да буду повезани на одељак о ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "мрежним услугама">
-<!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded ".">
-
-<!ENTITY rights.webservices-header "Мрежне услуге за програм &brandFullName;">
-<!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
-   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
-   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
-   updated. -->
-<!-- intro paragraph for branded builds -->
-
-<!ENTITY rights.webservices-a "Програм &brandFullName; користи сервисе за информисање о веб сајтовима („услуге‟ у даљем тексту), попут услуге за безбедно читање (SafeBrowsing) који су Вам доступни у овом бинарном издању програма &brandShortName; како је испод описано. Ако не желите да користите услуге или ако Вам услови дати испод нису прихватљиви, можете да искључите услугу у подешавањима порграма, бирањем одељка о ">
-<!ENTITY rights.webservices-b "безбедности">
-<!ENTITY rights.webservices-c "и искључивањем опција „&blockAttackSites.label;‟ and „&blockWebForgeries.label;‟">
-<!-- intro paragraph for unbranded builds -->
-
-<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Преглед услуга о веб сајтовима које су уграђене у производ, заједно са подацима како их можете искључити (где је применљиво) је тамо наведен.">
-<!-- point 1 text for unbranded builds -->
-
-<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Сви услови услуга за овај производ су тамо набројани.">
-<!-- points 1-7 text for branded builds -->
-
-<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; и приложници, давачи лиценци и партнери сарађују како би обезбедили најпрецизније и најсвежије податке о фишингу и злонамерним програмима. Међутим, они не могу да гарантују да је су ти подаци исрцпни и без грешака. Неки ризични сајтови можда нису у списку а неки безбедни сајтови могу бити означени као ризични.">
-<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; задржава право да укине или промени услуге.">
-<!ENTITY rights.webservices-term3 "Можете да користите услуге које долазе уз ово издање програма &brandShortName; и располажете свим правима која су за то потребна. &vendorShortName; и даваоци дозвола задржавају сва остала права на услугу. Ови услови не ограничавају никоја права која су Вам дата лиценцом отвореног кода примењеном на &brandShortName; и на издања програма &brandShortName; у изворном коду.">
-<!ENTITY rights.webservices-term4 "Услуге се пружају без икакве гаранције. &vendorShortName;, приложници, давачи лиценци и дистрибутери одричу све гаранције, имплицитне или експлицитне, укључујући али се не ограничавајући на гаранције да су услуге комерцијално вредне или да одговарају Вашој намени. Ви сте у потпуности одговорни за избор услуга које ће одговарати Вашим потребама и за квалитет и ниво пружене услуге. У неким јурисдикцијама ограничавање или изузимање од одговорности није могуће, па се у том случају овај текст не односи на Вас.">
-<!ENTITY rights.webservices-term5 "Изузев у мери коју захтева закон, &vendorShortName;, приложници, давачи лиценци и дистрибутери нису одговорни за било какву индиректну, специјалну, случајну, последичну или другу штету која проистиче из или је на било који начин у вези са употребом програма &brandShortName; и услуга. Колективна одговорност под овим условима не може да премаши $500 (пет стотина америчких долара). Неке јурисдикције не ограничавање или одрицање обештећења није могуће, па се у том случају овај текст не односи на Вас.">
-<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; може да измени ове услове с времена на време и по потреби. Ови услови се не могу мењати или поништити без писмене сагласности продавца (&vendorShortName;)">
-<!ENTITY rights.webservices-term7 "Ови услови су сагласни са законима државе Калифорније у САД, искључујући законом предвиђене изузетке. Ако се за било који део овог споразума утврди да није важећи или одржив, остатак наставља пуноважност. У случају спора између изворног енглеског и преведеног издања овог споразума, преовладава енглески изворни текст.">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/aboutRights.properties
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-buttonLabel = Упознајте се с Вашим правима…
-buttonAccessKey = K
-notifyRightsText = %S је бесплатан програм отвореног кода непрофитне организације Мозилина задужбина.
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-<!ENTITY aboutSupport.pageTitle "Информације о решавању проблема">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.pageSubtitle): don't change the 'supportLink' id. -->
-<!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle " Ова страна садржи техничке податке који могу бити користни при
- решавању проблема. Ако тражите одговоре на често постављана питања
- о програму &brandShortName;, погледајте <a id='supportLink'>веб сајт подршке</a>.
-    ">
-
-<!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Проширења">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionName "Назив">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Укључен">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Издање">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
-
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Application Basics">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Назив">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Издање">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Директоријум профила">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsPlugins "Инсталирани прикључци">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Конфигурација изградње">
-
-<!ENTITY aboutSupport.show.label "Прикажи датотеку у директоријуму">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
-variant of aboutSupport.show.label. This allows us to use the preferred
-"Finder" terminology on Mac. -->
-<!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Прикажи у Налазачу (Finder)">
-
-<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsTitle "Измењена подешавања">
-<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Назив">
-<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Вредност">
-
-<!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "Историјат инсталација">
-<!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "Историјат унапређења">
-
-<!ENTITY aboutSupport.copyToClipboard.label "Copy all to clipboard">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/credits.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-<!ENTITY brandMotto    "Поново откријте Интернет">
-<!ENTITY credit.thanks  "Посебна захвалност">
-
-<!ENTITY credit.thanks2    "Велико хвала">
-<!ENTITY credit.contributors2 "приложници">
-
-<!-- localization credits look like this: -->
-<!--
-<!ENTITY credit.translation
- "<h3>Translators</h3><ul><li>Name Here</li></ul>">
--->
-<!ENTITY credit.translation "<h3>Превели</h3><ul><li>Чланови српског тима за локализацију</li></ul>">
-
-<!ENTITY credit.memory   "У сећање на">
-<!ENTITY credit.poweredByGeckoReg "Покреће геко (Gecko&reg;)">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/history/history.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-<!ENTITY find.label        "Нађи:">
-<!ENTITY find.accesskey      "S">
-<!ENTITY expand.label       "Рашири">
-<!ENTITY expand.accesskey     "E">
-<!ENTITY collapse.label      "Сабиј">
-<!ENTITY collapse.accesskey    "C">
-<!ENTITY byDate.label "По датуму">
-<!ENTITY byDate.accesskey "D">
-<!ENTITY bySite.label "По месту">
-<!ENTITY bySite.accesskey "S">
-<!ENTITY view.label "Приказ">
-<!ENTITY view.accesskey "w">
-<!ENTITY byMostVisited.label "По посећености">
-<!ENTITY byMostVisited.accesskey "V">
-<!ENTITY byLastVisited.label "По последњој посети">
-<!ENTITY byLastVisited.accesskey "L">
-<!ENTITY byDayAndSite.label "По датуму и сајту">
-<!ENTITY byDayAndSite.accesskey "t">
-<!ENTITY openLinkInWindow.label "Отвори">
-<!ENTITY openLinkInWindow.accesskey "O">
-<!ENTITY openInNewTab.label "Отвори у новом језичку">
-<!ENTITY openInNewTab.accesskey "T">
-<!ENTITY openInNewWindow.label "Отвори у новом прозору">
-<!ENTITY openInNewWindow.accesskey "W">
-<!ENTITY copyLink.label "Умножи одредиште везе">
-<!ENTITY copyLink.accesskey "C">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/metaData.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<!ENTITY no-properties.label "Без подешавања.">
-
-<!ENTITY caption.label "Својства елемента">
-<!ENTITY image-sec.label "Својства слике">
-<!ENTITY image-url.label "Адреса:">
-<!ENTITY image-type.label "Врста:">
-<!ENTITY image-desc.label "Опис:">
-<!ENTITY image-alt.label "Текст за замену:">
-<!ENTITY image-size.label "Величина слике:">
-<!ENTITY image-filesize.label "Величина датотеке:">
-<!ENTITY insdel-sec.label "Својства уметања/брисања">
-<!ENTITY insdel-cite.label "Подаци:">
-<!ENTITY insdel-date.label "Датум:">
-<!ENTITY link-sec.label "Својства везе">
-<!ENTITY link-url.label "Адреса:">
-<!ENTITY link-target.label "Отвори помоћу:">
-<!ENTITY link-type.label "Тип циљног објекта:">
-<!ENTITY link-lang.label "Циљни језик:">
-<!ENTITY link-rel.label "Однос:">
-<!ENTITY link-rev.label "Обрнути однос:">
-<!ENTITY link-ping.label "Обавештава:">
-<!ENTITY misc-sec.label "Разна својства">
-<!ENTITY misc-lang.label "Језик текста:">
-<!ENTITY misc-title.label "Заглавље:">
-<!ENTITY misc-tblsummary.label "Табеларни преглед:">
-<!ENTITY quote-sec.label "Својства цитата">
-<!ENTITY quote-cite.label "Подаци:">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!ENTITY startDescription.label      "Веб сајт је покушао да отвори искачући прозор без Ваше дозволе. Програм &brandShortName; је аутоматски затворио искачући прозор. Увек када &brandShortName; блокира ове прозоре, видећете сличицу на статусној траци.">
-
-<!ENTITY endDescription.label       "Можете притиснути ту иконицу да видите које сајтове &brandShortName; блокира и да дозволите сајтовима да отварају искачуће прозоре, ако су неопходни за исправан рад сајта.">
-
-<!ENTITY caption.label           "О блокирању искачућих прозора">
-
-<!ENTITY done.label "Готово">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/preferences/securityWarnings.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-<!ENTITY securityWarnings.title          "Безбедносна упозорења">
-
-<!ENTITY security.warn_when            "Прикажи упозорење када:">
-<!ENTITY security.warn_entering_secure.label   "прегледам страну која није шифрована.">
-<!ENTITY security.warn_entering_secure.accesskey "v">
-<!ENTITY security.warn_entering_weak.label    "прегледам страну ниског нивоа шифровања.">
-<!ENTITY security.warn_entering_weak.accesskey  "g">
-<!ENTITY security.warn_leaving_secure.label    "напуштам шифровану страну и одлазим на нешифровану страну.">
-<!ENTITY security.warn_leaving_secure.accesskey  "l">
-<!ENTITY security.warn_submit_insecure.label   "подносим информације у страни која није шифрована.">
-<!ENTITY security.warn_submit_insecure.accesskey "s">
-<!ENTITY security.warn_viewing_mixed.label    "прегледам страну која садржи неке нешифроване податке.">
-<!ENTITY security.warn_viewing_mixed.accesskey  "u">