Updated the missing keys
authorFilip Miletic <filmil%gmail.com@mozilla.org>
Sun, 14 Dec 2008 05:03:04 -0800
changeset 17 68d2020fccc1c2cd5ae81534d9a83a76952ce66d
parent 16 a65a430aea0f83635bed3c443def0f0a9acaa30e
child 18 fc540698e92153917c532c9555140d17f379303d
push id1
push userroot
push dateWed, 13 Apr 2011 19:58:53 +0000
Updated the missing keys
browser/chrome/browser/browser.dtd
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -2,19 +2,21 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys --> 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE -->
 
 <!ENTITY mainWindow.title "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindowPrivateBrowsing.titlemodifier): This will be appended to the window's title
-                                 inside the private browsing mode -->
-<!ENTITY mainWindowPrivateBrowsing.titlemodifier "&mainWindow.titlemodifier; (поверљиво читање)">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix): This will be appended to the window's title
+                                inside the private browsing mode -->
+<!ENTITY mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix "(поверљив преглед)">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindowPrivateBrowsing.titlemodifier): DONT_TRANSLATE -->
+<!ENTITY mainWindow.titlemodifierPrivateBrowsing "&mainWindow.titlemodifier; &mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix;">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Нови језичак">
 <!ENTITY tabCmd.accesskey "З">
 <!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
 <!ENTITY openLocationCmd.label "Отвори адресу…">
 <!ENTITY openLocationCmd.accesskey "Д">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Отвори датотеку…">
 <!ENTITY openFileCmd.accesskey "О">
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -55,8 +55,10 @@ UseOfReleaseEventsWarning=Употреба releaseEvents() се не саветује. Да бисте доградили Ваш код, \nкористите метод removeEventListener() из ДОМ 2 (DOM 2). За више података погледајте\nhttp://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener.
 UseOfRouteEventWarning=Употреба routeEvent() се не саветује. Да бисте доградили Ваш код, \nкористите метод dispatchEvent() из ДОМ 2 (DOM 2). За више података погледајте\nhttp://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent.
 UseOfPreventBubbleWarning=Догађај=%S, употреба preventBubble() се не саветује. Користите W3C стандардну stopPropagation().
 UseOfPreventCaptureWarning=Догађај=%S, употреба preventCapture() се не саветује. Користите W3C стандардну stopPropagation().
 UseOfGetBoxObjectForWarning=Употреба getBoxObjectFor() се не саветује. Пробајте да користите element.getBoundingClientRect() ако је могуће.
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: покушај да се постави strokeStyle или fillStyle на вредност која је нити текст, нити CanvasGradient нити CanvasPattern је занемарен.
 EmptyGetElementByIdParam=Празан знаковни низ прослеђен у getElementById().
 LowMemoryTitle=Упозорење: меморија је на измаку
 LowMemoryMessage=Скрипта на овој страни је заустављена услед недостатка меморије.
+WrongEventPropertyAccessWarning=Својство „%S‟ догађаја „%S‟ не треба да се користи. Вредност нема значење.
+