[sy] browser, dom: Bugs #1221500 #1215140 P6 P7
authorVanja Tumbas (:civas)
Tue, 10 Nov 2015 08:09:14 +0100
changeset 464 4719260e7acdd933b0de2b9f0b9d0aa3ad8f19c5
parent 463 d4b23bd482f148168988ffcc60357dfa9dc43403
child 465 850a70ada153928f53c0316a27ffc7b5a549e7cd
push id356
push usertumbas93@gmail.com
push dateTue, 10 Nov 2015 07:09:31 +0000
bugs1221500, 1215140
[sy] browser, dom: Bugs #1221500 #1215140 P6 P7
browser/chrome/browser/browser.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -788,8 +788,14 @@ usercontext.personal.label = Лични
 usercontext.work.label = Пословни
 usercontext.shopping.label = Куповина
 usercontext.banking.label = Банкарство
 
 muteTab.label = Пригуши језичак
 muteTab.accesskey = г
 unmuteTab.label = Пусти тон на језичку
 unmuteTab.accesskey = с
+
+# LOCALIZATION NOTE (tabgroups.deprecationwarning.description):
+# %S is brandShortName
+tabgroups.deprecationwarning.description         = Групе језичака ће ускоро бити уклоњене из %S-а.
+tabgroups.deprecationwarning.learnMore.label     = Сазнајте више
+tabgroups.deprecationwarning.learnMore.accesskey = С
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -163,28 +163,26 @@ IgnoringWillChangeOverBudgetWarning=Will-change потрошња меморије је превелика. Буџет документа покрива површину помножену са %1$S (%2$S px). Сва појављивања will-change преко буџета ће бити игнорисана.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker".
 HittingMaxWorkersPerDomain=ServiceWorker није могао одмах да се покрене зато што други документи истог порекла користе максималан број worker-а. ServiceWorker је сада на чекању и започеће наком што се неки други worker заврши.
 # LOCALIZATION NOTE: Do no translate "setVelocity", "PannerNode", "AudioListener", "speedOfSound" and "dopplerFactor"
 PannerNodeDopplerWarning=Коришћење setVelocity на PannerNode и AudioListener, и speedOfSound и dopplerFactor на AudioListener је застарело и ти чланови ће бити уклоњени. За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/AudioListener#Deprecated_features
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache" and "ServiceWorker".
 AppCacheWarning=Application Cache API (AppCache) је застарео и биће ускоро уклоњен. Користите ServiceWorker за подршку ван мреже.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
 EmptyWorkerSourceWarning=Покушавам да направим Worker-а из празног извора. Ово вероватно није намерно.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker".
-InterceptionFailed=ServiceWorker пресретање мреже није успело због неочекиване грешке.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "opaque", or "Response".
-OpaqueInterceptionDisabled=ServiceWorke је пренео opaque Response на FetchEvent.respondWith() док је opaque пресретање искључено.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent.request.type", "same-origin", "cors", "no-cors", "opaque", "Response", or "RequestMode".
-BadOpaqueInterceptionRequestMode=ServiceWorker је пренео opaque Response на FetchEvent.respondWith() док је FetchEvent.request.type био "same-origin" или "cors". Opaque Response објекти су само доступни када је RequestMode једнак	 "no-cors".
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Error", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "fetch()".
-InterceptedErrorResponse=ServiceWorker је пренео Error Response на FetchEvent.respondWith(). Ово типично значи да је ServiceWorker извршио неисправан fetch() позив.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "Response.clone()".
-InterceptedUsedResponse=ServiceWorker је пренео Response на FetchEvent.respondWith(). Тело Response може да се прочита само једном. Користите Response.clone() да приступите телу више пута.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent.request", or "Worker".
-ClientRequestOpaqueInterception=ServiceWorker је пренео opaque Response на FetchEvent.respondWith() док је FetchEvent.request био захтев клијента. Захтев клијента је генрално навигација прегледача или top-level Worker скрипта.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "opaqueredirect", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "FetchEvent.request".
-BadOpaqueRedirectInterception=ServiceWorker је пренео opaqueredirect Response на FetchEvent.respondWith() док FetchEvent.request није био навигациони захтев.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" or "FetchEvent.preventDefault()".
-InterceptionCanceled=ServiceWorker је отказао пресретање мреже позивајући FetchEvent.preventDefault().
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Promise", or "FetchEvent.respondWith()".
-InterceptionRejectedResponse=ServiceWorker је пренео одбијен Promise до FetchEvent.respondWith().  Ово обично значи да код који решава Promise није успео.
 WebrtcDeprecatedPrefixWarning=WebRTC интерфејс са префиксом "moz" (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) је застарео.
 NavigatorGetUserMediaWarning=navigator.mozGetUserMedia је замењен са navigator.mediaDevices.getUserMedia
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL.
+InterceptionFailedWithURL=Нисам успео да учитам '%S'. ServiceWorker је пресрео захтев и наишао је на неочекивану грешку.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "opaque", or "Response". %S is a URL.
+OpaqueInterceptionDisabledWithURL=Нисам успео да учитам '%S'. ServiceWorker је пренео opaque Response на FetchEvent.respondWith() док је opaque пресретање искључено.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent", "no-cors", "opaque", "Response", or "RequestMode". %1$S is a URL. %2$S is a RequestMode value.
+BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL=Нисам успео да учитам '%1$S'. ServiceWorker је пренео opaque Response на FetchEvent.respondWith() док је руковао са '%2$S' FetchEvent. Opaque Response објекти су само доступни када RequestMode има вредност 'no-cors'.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Error", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "fetch()". %S is a URL.
+InterceptedErrorResponseWithURL=Нисам успео да учитам '%S'. ServiceWorker је пренео Error Response на FetchEvent.respondWith(). Ово обичнно значи да је ServiceWorker извршио неисправан fetch() позив.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "Response.clone()". %S is a URL.
+InterceptedUsedResponseWithURL=Нисам успео да учитам '%S'. ServiceWorker је пренео коришћен Response на FetchEvent.respondWith(). Тело Response елемента може да се прочита само једном. Користите Response.clone() да приступите телу више пута.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "opaqueredirect", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "FetchEvent". %s is a URL.
+BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL=Нисам успео да учитам '%S'. ServiceWorker је пренео opaqueredirect Response на FetchEvent.respondWith() док FetchEvent није био навигациони захтев.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" or "FetchEvent.preventDefault()". %S is a URL.
+InterceptionCanceledWithURL=Нисам успео да учитам '%S'. ServiceWorker је отказао учитавање позивајући FetchEvent.preventDefault().
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", or "FetchEvent.respondWith()". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
+InterceptionRejectedResponseWithURL=Нисам успео да учитам '%1$S'. ServiceWorker је пренео promise на FetchEvent.respondWith() који је одбијен са '%2$S'.