Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Thunderbird Aurora
authorМарко Костић (Marko Kostić) <marko.m.kostic@gmail.com>
Mon, 06 Feb 2017 18:30:14 +0000
changeset 724 432be0f50852bc7918e5ce3fad7c366b160d3a0d
parent 723 f054d8655dc31dcf0749fb52c567a82fd7714f06
child 725 1d152970ab2355b5a447f3781bb2bbc834426fe1
push id593
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 06 Feb 2017 18:30:18 +0000
Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Thunderbird Aurora Localization authors: - Марко Костић (Marko Kostić) <marko.m.kostic@gmail.com>
chat/xmpp.properties
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMailListDialog.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abResultsPaneOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
--- a/chat/xmpp.properties
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -246,17 +246,17 @@ options.domain=Домен
 # This name is used whenever the name of the protocol is shown.
 gtalk.protocolName=Google Talk
 odnoklassniki.protocolName=Odnoklassniki
 
 # LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
 # This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
 # string defined in imAccounts.properties when the user is
 # configuring a Google Talk account.
-gtalk.usernameHint=адреса е-поште
+gtalk.usernameHint=мејл адреса
 
 # LOCALIZATION NOTE (odnoklassniki.usernameHint):
 # This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
 # string defined in imAccounts.properties when the user is
 # configuring a Odnoklassniki account.
 odnoklassniki.usernameHint=ИБ профила
 
 # LOCALZIATION NOTE (command.*):
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -24,21 +24,21 @@
 <!ENTITY identityDesc.label "Сваки налог има засебан идентитет који означава све податке које вас идентификују другима када они приме ваше поруке.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameDesc.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY fullnameDesc.label "Унесите име које желите да се појави у &quot;Пошиљалац&quot; пољу ваших одлазних порука">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameExample.label) : use following directions for below line
  1, do not translate two of "&quot;"
  2, Use localized full name instead of "John Smith"
 -->
-<!ENTITY fullnameExample.label "(на пример, &quot;John Smith&quot;).">
+<!ENTITY fullnameExample.label "(на пример, „Петар Перић“).">
 <!ENTITY fullnameLabel.label "Ваше име:">
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "В">
 
-<!ENTITY emailLabel.label "Е-пошта:">
+<!ENTITY emailLabel.label "Мејл адреса:">
 <!ENTITY emailLabel.accesskey "Е">
 
 <!-- Entities for Incoming Server page -->
 
 <!ENTITY incomingTitle.label "Подаци долазног сервера">
 <!ENTITY incomingServerTypeDesc.label "Изаберите врсту долазног сервера који користите.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
 <!ENTITY imapType.label "IMAP">
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
@@ -2,17 +2,17 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY autoconfigWizard.title     "Подешавање е-налога">
 <!ENTITY name.label           "Ваше име:">
 <!ENTITY name.accesskey         "и">
 <!ENTITY name.placeholder        "Име Презиме">
 <!ENTITY name.text            "Име које ће бити приказано другима">
-<!ENTITY email.label           "Адреса е-поште:">
+<!ENTITY email.label           "Мејл адреса:">
 <!ENTITY email.accesskey         "Е">
 <!ENTITY email.placeholder        "email@example.com">
 <!ENTITY password.label         "Лозинка:">
 <!ENTITY password.accesskey       "Л">
 <!ENTITY password.placeholder      "Лозинка">
 <!ENTITY password.text          "Необавезно, користи се за потврду вашег корисничког имена">
 <!ENTITY rememberPassword.label     "Запамти лозинку">
 <!ENTITY rememberPassword.accesskey   "З">
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -62,17 +62,17 @@ user_pass_invalid=Корисничко име или лозинка су неисправни
 check_server_details=Проверавам детаље сервера
 check_in_server_details=Проверавам детаље долазног сервера
 check_out_server_details=Проверавам детаље одлазног сервера
 
 error_creating_account=Грешка приликом прављења налога
 incoming_server_exists=Долазни сервер већ постоји.
 
 please_enter_name=Унесите ваше име.
-double_check_email=Двапут провери ову е-адресу!
+double_check_email=Двапут провери ову мејл адресу!
 
 #config result display
 # LOCALIZATION NOTE(resultUnknown): Displayed instead of resultIncoming,
 # resultOutgoing or resultUsername when we don't have a proper value.
 resultUnknown=Непознато
 # LOCALIZATION NOTE(resultIncoming):
 # %1$S will be replaced with either resultIMAP, resultPOP3 or resultSMTP.
 # %2$S will be replaced with the server hostname
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -33,17 +33,17 @@
 <!ENTITY DisplayName.accesskey     "з">
 <!ENTITY preferDisplayName.label    "Увек користи вредност приказа уместо заглавља поруке">
 <!ENTITY preferDisplayName.accesskey  "в">
 <!ENTITY NickName.label         "Надимак:">
 <!ENTITY NickName.accesskey       "Н">
 
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "Е-пошта:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "Е">
-<!ENTITY SecondEmail.label       "Додатна е-пошта:">
+<!ENTITY SecondEmail.label       "Додатни мејл:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "а">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label     "Жели да прима поруке форматиране као:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "ф">
 <!ENTITY PlainText.label        "Чист текст">
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Непознато">
 <!ENTITY chatName.label         "Име ћаскања:">
 
@@ -118,23 +118,25 @@
 <!ENTITY Notes.label          "Белешке:">
 <!ENTITY Notes.accesskey        "Б">
 
 <!ENTITY Chat.tab            "Ћаскање">
 <!ENTITY Chat.accesskey         "а">
 <!ENTITY Gtalk.label          "Google Talk:">
 <!ENTITY Gtalk.accesskey        "G">
 <!ENTITY AIM.label           "AIM:">
+<!ENTITY AIM2.accesskey         "M">
 <!ENTITY Yahoo.label          "Yahoo!:">
 <!ENTITY Yahoo.accesskey        "Y">
 <!ENTITY Skype.label          "Skype:">
 <!ENTITY Skype.accesskey        "S">
 <!ENTITY QQ.label            "QQ:">
 <!ENTITY QQ.accesskey          "Q">
 <!ENTITY MSN.label           "MSN:">
+<!ENTITY MSN2.accesskey         "N">
 <!ENTITY ICQ.label           "ICQ:">
 <!ENTITY ICQ.accesskey         "I">
 <!ENTITY XMPP.label           "Jabber ИБ:">
 <!ENTITY XMPP.accesskey         "J">
 <!ENTITY IRC.label           "IRC надимак:">
 <!ENTITY IRC.accesskey         "R">
 
 <!ENTITY Photo.tab           "Фотографија">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
@@ -11,17 +11,17 @@
 <!ENTITY contactPropertiesMenu.accesskey  "ј">
 <!ENTITY mailingListPropertiesMenu.label  "Својства дописне листе">
 <!ENTITY mailingListPropertiesMenu.accesskey "и">
 
 <!ENTITY addressbookPicker.label      "Именик:">
 <!ENTITY addressbookPicker.accesskey    "к">
 <!ENTITY searchContacts.label        "Претражи контакте:">
 <!ENTITY searchContacts.accesskey      "н">
-<!ENTITY SearchNameOrEmail.label      "Име или е-адреса">
+<!ENTITY SearchNameOrEmail.label      "Име или мејл">
 
 <!ENTITY addtoToFieldMenu.label       "Додај у Прима поље">
 <!ENTITY addtoToFieldMenu.accesskey     "а">
 <!ENTITY addtoCcFieldMenu.label       "Додај у Коп поље">
 <!ENTITY addtoCcFieldMenu.accesskey     "К">
 <!ENTITY addtoBccFieldMenu.label      "Додај у сКоп поље">
 <!ENTITY addtoBccFieldMenu.accesskey    "с">
 <!ENTITY deleteAddrBookCard.label      "Обриши">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMailListDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMailListDialog.dtd
@@ -1,23 +1,22 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Title -->
 <!ENTITY mailListWindowAdd.title    "Нова дописна листа">
-<!-- Labels -->
+
+<!-- Labels and Access Keys -->
 <!ENTITY addToAddressBook.label     "Додај на: ">
-
+<!ENTITY addToAddressBook.accesskey   "а">
 <!ENTITY ListName.label         "Име листе: ">
+<!ENTITY ListName.accesskey       "л">
 <!ENTITY ListNickName.label       "Надимак листе: ">
+<!ENTITY ListNickName.accesskey     "н">
 <!ENTITY ListDescription.label     "Опис: ">
+<!ENTITY ListDescription.accesskey   "и">
 <!-- See bug 58485, when we implement drag and drop, add 'or drag addresses' back in -->
-<!ENTITY AddressTitle.label       "Унесите е-адресе да бисте их додали на дописну листу:">
+<!ENTITY AddressTitle.label       "Унесите мејл адресе да бисте их додали на дописну листу:">
+<!ENTITY AddressTitle.accesskey     "т">
 <!ENTITY UpButton.label         "Помери горе">
 <!ENTITY DownButton.label        "Помери доле">
 
-<!-- Access Keys -->
-<!ENTITY addToAddressBook.accesskey   "а">
-<!ENTITY ListName.accesskey       "л">
-<!ENTITY ListNickName.accesskey     "н">
-<!ENTITY ListDescription.accesskey   "и">
-
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -188,17 +188,17 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY PrimaryEmail.label               "Е-пошта">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey             "Е">
 <!ENTITY ChatName.label                 "Име ћаскања">
 <!ENTITY ChatName.accesskey               "с">
 <!ENTITY Company.label                 "Организација">
 <!ENTITY Company.accesskey               "з">
 <!ENTITY NickName.label                 "Надимак">
 <!ENTITY NickName.accesskey               "и">
-<!ENTITY SecondEmail.label               "Додатна е-пошта">
+<!ENTITY SecondEmail.label               "Додатни мејл">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey             "р">
 <!ENTITY Department.label                "Одељење">
 <!ENTITY Department.accesskey              "д">
 <!ENTITY JobTitle.label                 "Титула">
 <!ENTITY JobTitle.accesskey               "Т">
 <!ENTITY CellularNumber.label              "Мобилни">
 <!ENTITY CellularNumber.accesskey            "М">
 <!ENTITY PagerNumber.label               "Пејџер">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abResultsPaneOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abResultsPaneOverlay.dtd
@@ -9,17 +9,17 @@
 <!ENTITY PrimaryEmail.label          "Е-пошта">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey        "Е">
 <!ENTITY Company.label             "Организација">
 <!ENTITY Company.accesskey           "з">
 <!ENTITY _PhoneticName.label          "Фонетско име">
 <!ENTITY _PhoneticName.accesskey        "н">
 <!ENTITY NickName.label            "Надимак">
 <!ENTITY NickName.accesskey          "и">
-<!ENTITY SecondEmail.label           "Додатна е-пошта">
+<!ENTITY SecondEmail.label           "Додатни мејл">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey         "р">
 <!ENTITY Department.label           "Одељење">
 <!ENTITY Department.accesskey         "О">
 <!ENTITY JobTitle.label            "Титула">
 <!ENTITY JobTitle.accesskey          "Т">
 <!ENTITY CellularNumber.label         "Мобилни">
 <!ENTITY CellularNumber.accesskey       "М">
 <!ENTITY PagerNumber.label           "Пејџер">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -18,94 +18,114 @@ editContactTitle=Уреди контакт
 # %S will be the contact's display name
 editContactTitleWithDisplayName=Уреди контакт за %S
 # don't translate vCard
 editVCardTitle=Уреди vCard
 # %S will be the card's display name, don't translate vCard
 editVCardTitleWithDisplayName=Уреди vCard за %S
 
 ## LOCALIZATION NOTE (cardRequiredDataMissingMessage): do not localize \n
-cardRequiredDataMissingMessage=Морате унети барем једну од следећих ставки:\nЕ-пошту, име, презиме, име за приказ, организација.
+cardRequiredDataMissingMessage=Морате унети барем једну од следећих ставки:\nМејл адресу, име, презиме, име за приказ, организација.
 cardRequiredDataMissingTitle=Недостају обавезни подаци
-incorrectEmailAddressFormatMessage=Примарна адреса е-поште мора бити у формату korisnik@domacin.
-incorrectEmailAddressFormatTitle=Неисправан формат е-поште
+incorrectEmailAddressFormatMessage=Примарна мејл адреса мора бити у формату korisnik@domacin.
+incorrectEmailAddressFormatTitle=Неисправан формат мејл адресе
 
 viewListTitle=Дописна листа: %S
 mailListNameExistsTitle=Дописна листа већ постоји
 mailListNameExistsMessage=Дописна листа са истим именом већ постоји. Изаберите другачије име.
 
+confirmDeleteThisContactTitle=Обриши контакт
 # LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisContact):
 # #1 The name of the selected contact
 # Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
 # Example: Are you sure you want to delete this contact?
 #     • John Doe
+confirmDeleteThisContact=Да ли сте сигурни да желите обрисати овај контакт?\n• #1
 
+confirmDelete2orMoreContactsTitle=Обриши више контаката
 # LOCALIZATION NOTE (confirmDelete2orMoreContacts):
 # Semicolon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 The number of selected contacts, always more than 1.
 # Example: Are you sure you want to delete these 3 contacts?
+confirmDelete2orMoreContacts=Да ли сте сигурни да желите да обришете #1 контакта?;Да ли сте сигурни да желите да обришете #1 контаката?
 
+confirmRemoveThisContactTitle=Уклони контакт
 # LOCALIZATION NOTE (confirmRemoveThisContact):
 # #1 The name of the selected contact
 # #2 The name of the containing mailing list
 # This title is about a contact in a mailing list, so it will not be deleted,
 # but only removed from the list.
 # Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
 # Example: Are you sure you want to remove this contact from the mailing list 'Customers List'?
 #     • John Doe
+confirmRemoveThisContact=Да ли сте сигурни да желите да обришете контакт из дописне листе „#2“?\n• #1
 
+confirmRemove2orMoreContactsTitle=Уклони више контаката
 # LOCALIZATION NOTE (confirmRemove2orMoreContacts):
 # Semicolon list of singular and plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 The number of selected contacts, always more than 1.
 # #2 The name of the containing mailing list
 # Example: Are you sure you want to remove these 3 contacts from the mailing list 'Customers List'?
+confirmRemove2orMoreContacts=Да ли сте сигурни да желите обрисати #1 контакта из дописне листе „#2“?;Да ли сте сигурни да желите обрисати #1 контаката из дописне листе „#2“?
 
+confirmDeleteThisMailingListTitle=Обриши дописну листу
 # LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisMailingList):
 # #1 The name of the selected mailing list
 # Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
 # Example: Are you sure you want to delete this mailing list?
 #     • Customers List
+confirmDeleteThisMailingList=Да ли сте сигурни да желите обрисати ову дописну листу?\n• #1
 
+confirmDelete2orMoreMailingListsTitle=Обриши више дописних листи
 # LOCALIZATION NOTE (confirmDelete2orMoreMailingLists):
 # Semicolon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 The number of selected mailing lists, always more than 1
 # Example: Are you sure you want to delete these 3 mailing lists?
+confirmDelete2orMoreMailingLists=Да ли сте сигурни да желите обрисати #1 дописне листе?;Да ли сте сигурни да желите обрисати #1 дописних листи?
 
+confirmDelete2orMoreContactsAndListsTitle=Обриши контакте и дописне листе
 # LOCALIZATION NOTE (confirmDelete2orMoreContactsAndLists):
 # Semicolon list of and plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 The number of selected contacts and mailing lists, always more than 1
 # Example: Are you sure you want to delete these 3 contacts and mailing lists?
+confirmDelete2orMoreContactsAndLists=Да ли сте сигурни да желите обрисати #1 контакта и дописне листе?;Да ли сте сигурни да желите обрисати #1 контаката и дописних листи?
 
+confirmDeleteThisAddressbookTitle=Обриши именик
 # LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisAddressbookTitle):
 # #1 The name of the selected address book
 # Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
 # Example: Are you sure you want to delete this address book and all of its contacts?
 #     • Friends and Family Address Book
+confirmDeleteThisAddressbook=Да ли сте сигурни да желите обрисати овај именик и све његове контакте?\n• #1
 
+confirmDeleteThisLDAPDirTitle=Обриши локалну LDAP фасциклу
 # LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisLDAPDir):
 # #1 The name of the selected LDAP directory
 # Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
 # Example: Are you sure you want to delete the local copy of this LDAP directory and all of its offline contacts?
 #     • Mozilla LDAP Directory
+confirmDeleteThisLDAPDir=Да ли сте сигурни да желите обрисати локалну копију ове LDAP фасцикле и све њене ванмрежне контакте?\n• #1
 
+confirmDeleteThisCollectionAddressbookTitle=Обриши сакупљачки именик
 # LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisCollectionAddressbook):
 # #1 The name of the selected collection address book
 # #2 The name of the application (Thunderbird)
 # Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
 # Example: If this address book is deleted, Thunderbird will no longer collect addresses.
 #     Are you sure you want to delete this address book and all of its contacts?
 #     • My Collecting Addressbook
+confirmDeleteThisCollectionAddressbook=Уколико обриште овај именик, #2 више неће сакупљати адресе.\nДа ли сте сигурни да желите обрисати овај именик и све контакте у њему?\n• #1
 
 propertyPrimaryEmail=Е-пошта
 propertyListName=Име списка
-propertySecondaryEmail=Додатна е-пошта
+propertySecondaryEmail=Додатни мејл
 propertyNickname=Надимак
 propertyDisplayName=Име за приказ
 propertyWork=Посао
 propertyHome=Кућа
 propertyFax=Факс
 propertyCellular=Мобилни
 propertyPager=Пејџер
 propertyBirthday=Рођендан
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -222,17 +222,17 @@
 <!ENTITY pasteButton.tooltip      "Налепи">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Одштампај ову поруку">
 
 <!-- Headers -->
 <!--LOCALIZATION NOTE headersSpace.style is for aligning the From:, To: and
   Subject: rows. It should be larger than the largest Header label -->
 <!ENTITY headersSpace.style "width: 9em;">
 <!ENTITY fromAddr.label "Шаље:">
-<!ENTITY fromAddr.accesskey "e">
+<!ENTITY fromAddr.accesskey "а">
 <!ENTITY toAddr.label "Прима:">
 <!ENTITY ccAddr.label "Коп:">
 <!ENTITY bccAddr.label "сКоп:">
 <!ENTITY replyAddr.label "Одговор-за:">
 <!ENTITY newsgroupsAddr.label "Новинска-група:">
 <!ENTITY followupAddr.label "Праћење-за:">
 <!ENTITY subject.label "Наслов:">
 <!ENTITY subject.accesskey "Н">